اندازه ها و مقادير :

از آنجائيكه ممكن است در هنگام تهيه داروهاي گياهي ترازوي مناسب در دسترس نباشد مي‌توان از وسايل زير بعنوان واحد وزن استفاده نمود كه تقريباً برابر با اوزان مورد نظر مي‌باشد.

0/25 گرم  = يك چهارم قاشق مرباخوري

 5/0  گرم  = نيم قاشق مرباخوري گرم  = يك قاشق مرباخوري

2 گرم  = يك قاشق مرباخوري سرپر 

  3  گرم  = يك قاشق غذاخوري پر 4     گرم  = يك قاشق غذاخوري لب‌پر

 5 گرم  = يك قاشق غذاخوري سرپر

 1فنجان = در حدود  ليتر آب و حدود 200 ميلي‌ليتر مقدار مصرف يك بار = يك فنجان متذكر مي‌گردد كه در مورد اوزان كمتر از 0/25 گرم حتماً مي‌بايستي از ترازوهاي دقيق استفاده گردد و در مواردي كه تنطورها و يا عصاره‌هاي خاصي مورد نظر باشد بايستي داروهاي مورد نظر را از داروخانه تهيه نمود.

طرز تهيه داروهاي گياهي

الف ـ دم كرده

دم كرده بهترين و با ارزشترين روش تهيه داروهاي گياهي است، زيرا اكثراً مهمترين مواد مؤثر گياهان داروئي در اثر جوشيدن از بين مي‌روند.

عصاره دم كرده بدين ترتيب تهيه مي‌شود كه مقدار تعيين شده از گياه خرد شده را با يك فنجان آب جوش (حداكثر يك ليتر) مخلوط كرده و به هم مي‌زنند سپس روي ظرف را پوشانده و مي‌گذارند كه 30-15 دقيقه دم بكشد، سپس آنرا صاف مي‌كنند. در صورتيكه بعضي از بيماران نسبت به داروي خاصي عدم تحمل نشان دهند، شايسته است كه در دفعات اول مصرف، دارو فقط 6 تا 8 دقيقه دم كشيده شود، در اين صورت مطمئناً بخوبي قابل مصرف بوده و مؤثر مي‌باشد.

 

ب ـ جوشانده

اصولاً بايد توجه داشت كه روش جوشاندن، اغلب براي داروهائي بكار برده مي‌شود كه از ريشه، ريزم، پوست، رزين يا دانه‌ها تهيه مي‌گردند و يا هنگامي آنرا بكار مي‌برند كه اطمينان داشته باشند موادمتشكله مؤثر آنها در اثر حرارت از بين نمي‌روند و يا اين مواد بوسيلة آب سرد يا جوشيده از سلول گياهي حل و خارج نمي‌شوند. ضمناً توجه شود كه از ظروف آهني جهت جوشاندن گياهاي استفاده نگردد.

1- جوشاندن ملايم:

براي تهيه اين فرم از دارو مقدار معيني از گياه خرد شده را با  ليتر آب جوش مخلوط كرده و مي‌گذارند كه كمي قل بزند، سپس آنرا از اجاق دور كرده و مي‌گذارند كه چند دقيقه دم بكشد و در خاتمه آنرا صاف مي‌كنند.

2- جوشانده معمولي:

براي تهيه اين نوع دارو مقدار مورد نظر از گياه خرد شده را با  ليتر آب سرد مخلوط كرده و مي‌گذارند كه بجوش آيد سپس آنرا صاف مي‌كنند.

3- جوشانده قوي:

براي تهيه اين نوع دارو ابتدا مانند روش جوشانده معمولي مقدار معين گياه خرد شده را با  ليتر آب سرد مخلوط كرده و مي‌گذاند كه بجوش آيد. سپس آنرا از شعله دور كرده و روي ظرف را پوشانده و مي‌گذارند كه 10 دقيقه دم بكشد. و در خاتمه آنرا صاف مي‌كنند.

 

ج ـ خيسانده

1- خيسانده با آب سرد:

اصولاً روش خيساندن را اغلب براي گياهاني بكار مي‌برند كه مواد مؤثر آنها در اثر حرارت زود خراب يا تبخير مي‌شوند. براي انجام اين منظور بر روي مقدار مورد نظر از گياه خرد شده مقدار  ليتر آب سرد ريخته، درب ظرف را پوشانده و مي‌گذارند كه 6 تا 12 ساعت باقي بماند. هر چه ميزان اين زمان طولاني‌تر شود عصاره قوي‌تر خواهد بود.

2- خيسانده‌هاي الكلي:

اين روش اغلب براي گياهاني بكار مي‌رود كه مواد مؤثر آنها در آب حل نمي‌شوند. براي تهيه اين نوع دارو بر روي مقدار لازم از گياه خرد شده آن مقداري از الكل اتيليك 60 درصد را مي‌ريزند كه تمام قسمتهاي گياهي پوشيده شود، سپس در ظرف را بسته و چند روزي نگاه مي‌دارند (براي تهيه عصاره‌هاي قوي‌تر از الكل خالص يا 90 درصد استفاده مي‌شود).

توجه: تراي تهيه عصاره‌هايي به منظور خوراكي يا معالجه و ضد عفوني زخمها، غرغره‌ها و دهان شويي‌ها مي‌بايستي عصاره‌هاي تهيه شده پيوسته با آب رقيق گردد.

 

د ـ شيرابه

براي تهيه شيرابه گياهان داروئي، گياه تازه را در هاوم (خرد كننده‌هاي الكتريكي) خوب له كرده و سپس داخل يك پارجه تميز نموده و فشار مي‌دهند. براي بكار بدن اين نوع دارو در مصرف خوراكي اغلب يك قاشق مرباخوري از شيرابه را در شير يا آب حل و ميل مي‌كنند.

 

هـ ـ پودر

براي تهيه پودر، گياه خشك شده را در هاون به صورت پودر درآورده و سپس با الك ريز الك مي‌كنند.

جهت كاربرد در مصرف خوراكي مقدار مورد نظر از پودر را در يك قاشق غذاخوري شير يا آب حل كرده و ميل مي‌كنند. جهت مصرف خارجي مثل ساير پودرها، به قسمت مورد نظر پاشيده مي‌شود.

 

و ـ ضماد (بانداژ)، كمپرس

اصولاً ضمادها را جهت رفع كبودي و كوبيدگي، احتقان، التهاب، كشيدن چرك از دمل‌ها، آرام كردن خراش‌ها و كشيدن سموم از بدن مورد استفاده قرار مي‌دهند و معمولاً گياهان داروئي موردنظر را بصورت خمير درآورده و بطور مستقيم روي بدن قرار مي‌دهند و يا آنرا ابتدا بر روي پارچه تميز كشيده و سپس مورد استفاده قرار مي‌دهند.

1-1-  بانداژ  يا كمپرس مرطوب نوع اول :

براي تهيه اين نوع دارو در صورتيكه دستور ديگري موجود نباشد بدين ترتيب عمل مي‌شود كه 10 گرم از گياه خرد شده را در  ليتر آب به صورت چاي دم مي‌كنند. سپس آنرا صاف كرده، چلانده و گرم گرم (نه داغ) به صورت كمپرس بكار مي‌برند.

البته بايد بر روي اين كمپرس گرم و مرطوب يك تكه پارچه غير قابل نفوذ و بروي ان دستمال گرم قرار داده شود.

 1-2-بانداژ يا كمپرس مرطوب نوع دوم :

گياه خرد شده داروئي را در يك كيسه پارچه‌اي كوچك قرار داده و در داخل آب جوش قرار مي‌دهند سپس آنرا صاف كرده و مطابق روش 1 عمل مي‌كنند.

2- كمپرس‌هاي گرم و خشك:

براي تهيه اين نوع دارو، گياه خرد شده را در يك كيسه تميز سفيد قرار داده و خشك خشك حرارت داده و بصورت كمپرس روي عضو قرار مي‌دهند.

 

ز ـ داروهاي مخصوص شستشو

براي اين منظور گياه دارويي خرد شده را بطوري كه چاي را درست مي‌كنند آماده كرده و با آن زخمها را شستشو مي‌دهند.

 

ح ـ استفاده از داروهاي گياهي در حمامها

براي اين منظور 100 گرم از گياه خرد شده را در يك ليتر آب جوشانده و صاف مي‌كنند، سپس آنرا به مايع وان اضافه مي‌كنند. براي تهيه مايع جهت حمام پا كافي است كه 40 گرم از گياه در  ليتر آب جوشانده و بكار برد.

زماني كه گياهان به راحتي در دسترس باشند، كافي است كه از دم‌كرده گياه به مدت 15 دقيقه و يا خيسانده سرد 13 ساعته استفاده گردد.

توجه: بار ديگر نظر علاقمندان به گياه‌درماني را كاملاً به اين نكته جلب مي‌نماييم كه گياهان مورد نظر مي‌بايستي حتماً از عرضه كنندگان مظمئن تهيه و مصرف شوند. زيرا در غير اينصورت ممكن است گياهان تهيه شده به طور صحيح محصول برداري، خشك، انبار و نگهداري نشده باشد. از مصرف اين نوع گياهان به هيچ‌وجه اثر درماني مطلوب حاصل نخواهد شد. از طرف ديگر مي‌بايستي به دستور تهيه دارو كه در نسخه ذكر شده كاملاً توجه شود (دم كرده، جوشانده، خيسانده) زيرا اين روشهاي تهيه با توجه به مواد مؤثر موجود در گياه، كه بايد از گياه خارج شده و پس از مصرف اثر درماني خود را ظاهر سازد در نظر گرفته شده است. بدين سبب توصيه مي‌شود در صورتيكه دستور تهيه دارو در دسترس نباشد بخصوص در مورد داروئهائي كه از برگ و گلهاي گياهان تهيه مي‌گردد، آنرا بصورت دم‌كرده تهيه و استعمال نمايند.


منبع:پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایرانتاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 19:29 | نویسنده : سلامت |

منابع فارسي الف ـ منابع سنتي 1. بيروني، ابوريحان: صيدنه، به تصحيح و مقدمه عباس زرياب. انتشارات مركز نشر دانشگاهي، تهران 1370. 2. سينا، ابوعلي، القانون في طب، رم 1653. 3. سينا، ابوعلي قانون درطب، ترجمه عبدالرحمن شرفكندي، جلد 1 تا 5، انتشارات دانشگاه تهران 1357-1361. 4. جرجاني، سيد اسماعيل: ذخيره خوارزمشاهي، به كوشش سعيدي سيرجاني، انتشارات بنياد فرهنگ ايران 1355. 5. رازي، محمد زكريا: الحاوي في‌الطب، حيدرآباد دكن، مطبعه دائره المعارف المعثمانيه، 1347. 6. هروي، قاسم بن يوسف ابونصري: ارشاد الزراعه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346. 7. هروي، موفق‌الدين ابومنصورعلي: الابنيه عن حقائق الادويه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346. 8- عطار، زين‌الدين، اختيارات بديعي: تصحيح و تحشيه محمدتقي مير. انتشارات شركت دارويي پخش رازي، تهران 1371. 9. عقيلي، محمدحسين: قرابادين كبير، انتشارات كتابفروشي محمودي، تهران 1342. 10. مؤمن حسيني، محمد: تحفه‌المؤمنين، انتشارات كتابفروشي مصطفوي، تهران 1345.  ب ـ منابع معاصر 1. افقهي، جمال‌الدين و فريدون بخت‌آور: مفردات پزشكي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تبريز (بدون تاريخ). 2. بهزاد، محمود: گياه شناسي، ترجمه، انتشارات انجمن ملي حفاظت منابع طبيعي و محيط انساني، تهران 1355. 3. ثابتي، حبيب‌الله: درختان و درختچه‌هاي ايران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1344. 4. جوانشير، كريم: اكاليپتوس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1351. 5. زرگري، علي: گياهان داروئي، انتشارات دانشگاه تهران، 3 جلد، تهران 1352-1345. 6. صمصام شريعت، هادي، فريبرز معطر: فارماكوگنوزي (مفردات پزشكي)، 3 جلد. 7. صمصام شريعت، هادي، فريبرز معطر: گياهان داروئي سمي. 8. فاضل، جواد: طب و بهداشت در اسلام، انتشارات كتابفروشي اديبه، تهران 1340. 9. گونيلي، ابوالحسن: فرهنگ اصطلاحات كشاورزي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347. 10. مجتبائي، محسن و مهدي سمسار: كليات مفردات پزشكي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347. 11. مفيدي، علي: گياهان خارجي، ترجمه، انتشارات انجمن ملي حفاظت منابع طبيعي و انساني،‌ تهران 1356. 12. نامدار، مهدي و محسن مجتبائي، مفردات پزشكي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347. 13. نامدار، مهدي، محسن مجتبائي و مهدي سمسار: دولپه‌هاي داروئي جداگلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347. 14. نامدار، مهدي، محسن مجتبائي و مهدي سمسار: دولپه‌هاي داروئي پيوسته گلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346. 15. هدايت، صادق: فوائد گياه‌خواري، انتشارات اميركبير، تهران 1342. 16. امين، غ: گياهان سنتي ايران، مؤسسه پژوهشهاي گياهان داروئي ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده داروسازي، خرداد ماه 1370. 17. رجحان، م: دارو و درمان گياهي، سازمان آموزش و انتشارات علوي، بهار 1374.   ج ـ منابع از پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي انجام شده در دانشكده داروسازي و مركز مطالعات طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  عنوان بررسي داروهاي مؤثر بر جلوگيري از ريزش مو در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، الهه ملاز نويسنده: احمد پورساماني، بهروز شماره پايان نامه: 639 تاريخ: 1369  عنوان: فرمولاسيون و تهيه قرص مكيدني ضد گلودرد و فارنژيت با منشاء گياهي و با مشخصات استاندارد و بررسي باليني تأثير آن. استاد راهنما: سليمان افشارپور، محمود فلامرزيان، نظام‌الدين برجيس. نويسنده: آزيدهاك، اكرم شماره پايان‌نامه: 724 تاريخ: 1369  عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فتوشيميائي مقدمات انواع گياهاني كه در بازار داروئي ايران تحت عنوان بومادران به مصرف مي‌رسند. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، مجتبي معقول. نويسنده: امين زر سيروس تاريخ: 1370  عنوان: فرمولاسيون و ساخت داروي گياهي جلوگيري از حاملگي و بررسي اثر آن در موش سفيد. استاد راهنما: فريبرز معطر، ليلا برجيان نويسنده: احمدي، منيرالسادات شماره پايان‌نامه: 756 تاريخ: 1370 عنوان: تهيه يك فرمولاسيون گياهي حاوي فلورايد از چاي سياه. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، نوشين قائم مقامي نويسنده: ايوبي، افشين  شماره پايان نامه: 779 تاريخ: 1370 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك داروي ضد ديابت از گياه مريم گلي افيسينال. استاد راهنما: فريبرز معطر، عبدالرحيم امامي نويسنده: آخاني، عبدالرضا شماره پايان نامه: 936 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي اثرات عوامل زراعي (رطوبت و كود ازت) بر روي ميزان كل آلكالوئيدهاي داتورا. استاد راهنما: اكتر مستأجران، فريبرز معطر نويسنده: اصغري، غلامرضا شماره پايان نامه: 597 تاريخ: 1366 عنوان: بررسي آزمايشگاهي داروهاي گياهي مؤثر برمالاسزيا (تينه ورسي كالر) و اثر مقايسه‌اي باليني اين دارو. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، شهلا شادزي، مرتضي مقدادي نويسنده: احمدزاده، محمدرضا شماره پايان نامه: 920  تاريخ: 1372 عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي گياه بادرنجبويه Melissa officinalis خودرو موجود در شمال ايران. استاد راهنما: نصراله قاسمي دهكردي،‌ يعقوب امن‌زاده نويسنده: اصغريان، بهروز شماره پايان نامه: 879 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي اثر فرآورده‌هاي مموضعي از گياه Ammi majus L. برپسوريازيس استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، شهلا انشائيه نويسنده: آل بويه، محمود شماره پايان نامه: 832 تاريخ: 1371 عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني گياهان دارويي ضدبرص استاد راهنما: فريبرز مقطر، شهلا انشائيه نويسنده: افيوني، بدرالسادات شماره پايان نامه: 546 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي آثار ضد ميكروبي كرفس بومي ايران استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: امامي، شهين شماره پايان نامه: 112 تاريخ: 1350 عنوان: بررسي مواد مؤثر و اثر ضد الكلي دانه كدو حلوائي ايران استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: ازلي، عنايت‌اله شماره پايان نامه: 171 تاريخ: 1353 عنوان: بررسي كمي و كيفي افدرين در منتخبي افدرهاي ايران استاد راهنما: فريبرز معطر، هادي صمصام شريعت  نويسنده: آذرباني، نورالدين شماره پايان نامه: 232 تاريخ: 1355 عنوان: عنوان بررسي اثر ضد التهابي گياه تودري و اكليل الملك استاد راهنما: به راهنمايي فريبرز معطر نويسنده: امام، پرويز شماره پايان نامه: 274 تاريخ: 1355 عنوان: فرمولاسيون و بررسي كلينيكي فرآورده ضد فشار خون از گياهان  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: انصاريپور جرم افشاري، سيف‌الله شماره پايان نامه: 463 تاريخ: 1363 عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي گياه پرسياوشان استاد راهنما: فريبرز معطر، كامبيز حاذقي نويسنده: آزادراد، شهرام شماره پايان نامه: 478 تاريخ: 1364 عنوان: بررسي اثر حد قارچي حنا  استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: الهياري، ميترا شماره پايان نامه: 581 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي اثرات ضد قارچي (ضد كچلي) برگ و پوست ميوه گردو استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: بحريپور، احمد شماره پايان نامه: 698 تاريخ: 1369 عنوان: تهيه فرآورده‌هاي واژينال ضد قارچي از عصاره سير و بررسي تأثير آن  استاد راهنما: به راهنمايي فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، مينا حسن زهرائي نويسنده: بي‌نائي، قدرت‌اله شماره پايان نامه: 723 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي باليني داروهاي گياهي مؤثر بر تينا ورسي كالر Tinea versicolor استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، شهين شادزي نويسنده: برادران جميلي، شهين شماره پايان نامه: 762 تاريخ: 1370 عنوان: تهيه يك فرمولاسيون گياهي حاوي فلورايد از چاي سبز به شكر دهانشويه استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، كياندخت شفيعي، نوشين قائم‌مقامي نويسنده: بيابانكي، عباسعلي شماره پايان نامه: 1009 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي گياه زيتون تلخ Melia azadrach استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: بابائي‌پور تبريزي نژاد، ارمكان شماره پايان نامه: 848 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي گياهانيكه داراي خاصيت مسهلي هستند. استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: برازنده، بهرام شماره پايان نامه: 76تاريخ: 1345 عنوان: بررسي ضد التهابي گياهان افسنتين …  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: باب هادي عشر، اكبر شماره پايان نامه: 242  تاريخ: 1355 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي خاكشي Sisymbrium sophia استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: باقي، افسر شماره پايان نامه: 411 تاريخ: 1359 عنوان: بررسي اثر كاهش دهندگي قند خون توسط پوست سخت ميوه گردو  استاد راهنما: منصور برومند، سليمان افشاريپور نويسنده: بهشاد، محمد شماره پايان نامه: 425 تاريخ: 1360 عنوان: بررسي مواد متشكله سه گياه مختلف كه در بازار داروئي ايران تحت عنوان بادرنجبويه مصرف مي‌گردد. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: بيريائي، زهره شماره پايان نامه: 577 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي داروهاي گياهي مؤثر بر گچلي در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: بديعي، زهرا شماره پايان نامه: 601 تاريخ: 1366 عنوان: بررسي اثرات درمان گياهان صبرزرد، بابونه و هميشه بهار برسوختگي  استاد راهنما: كياندخت شفيعي، سليمان افشاريپور، احمد اميري نويسنده: پرياوي، علي شماره پايان نامه: 933 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي داروهاي ضد تشنج در پزشكي سنتي ايران  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: پرستگاري، عبدالامير شماره پايان نامه: 200 تاريخ: 1354 عنوان: بررسي فرآورده مختلف تهيه شده از پريكاپ ميوه گياه سنجد `Elaegnus angusitfolia بر روي اولسرهاي دهان استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا انشائيه نويسنده: پيرواوليا، محمدجواد شماره پايان نامه: 884 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي اثر ضد قارچي عصاره پوست ميوه مركبات (ليموترش، ليموشيرين، پرتغال، نارنج، نارنگي، گريپفروت) استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: پورخليلي، شهناز شماره پايان نامه: 834 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي داروهاي ضد ميكروبي در پزشكي سنتي ايران و اثر ضد ميكروبي حنا استاد راهنما: فريبرز معطر، حسين قزويني‌زاده نويسنده: پيران‌ويسه، مينا شماره پايان نامه: 303 تاريخ: 1356 عنوان: بررسي داروهاي صفراآور و برطرف كننده سنگ صفرا در پزشكي گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، هوشنگ دانشگر نويسنده: تركي‌نژاد، صديقه شماره پايان نامه: 667 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي ساخت و مطالعه باليني يك فرمولاسيون جديد مؤثر بر ترك اعتياد به مواد افيوني از منشاء گياهي استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: تشكري بافقي، جواد شماره پايان نامه: 866 تاريخ: 1372  عنوان: بررسي اثر ضدقارچي دارچين  استاد راهنما: فريبرز معطر، مينا حسن‌زهرايي نويسنده: توكلي، پروانه شماره پايان نامه: 793تاريخ: 1371 عنوان: اثر برگ زيتون بر التهاب  استاد راهنما: عباس اديب نويسنده: جنتي، پرويز شماره پايان نامه: 120 تاريخ: 1351 عنوان: مطالعه و بررسي اثر ضد حاملگي گياهان چشمك و لاله عباسي استاد راهنما: روبرت سي پارنت نويسنده: جلال، سيد  مسعود شماره پايان نامه: 304 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي گياه Puliccaria gnaphalodes استاد راهنما: فريبرز معطر، مرتضي عسگري نويسنده: مشيدي، حميدرضا شماره پايان نامه: 498 تاريخ: 1364 عنوان: بررسي اثرات ضد ميكروبي برگ و پوست ميوه گردو استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: جواهي، رضا شماره پايان نامه: 680 تاريخ: 1364 عنوان: علف (Hypreicum perforatum L.)، فارماكوگنوزي و بررسي كيفي و كمي مواد متشكله آن در مقايسه … استاد راهنما: به راهنمايي نصراله قاسمي دهكردي، فريبرز معطر نويسنده: حريري، آرزو شماره پايان نامه: 763 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي و فرمولاسيون يك داروي كاهنده اشتها از منشاء گياهي و مطالعه تأثير آن در كم كردن وزن.  استاد راهنما: فريبرز معطر، مرتضي صفوي نويسنده: حاجي صادقيان، زهرا شماره پايان نامه: 1030 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي فارماكوگنوزي گياهاني كه تحت نام خاكشي در بازار دارويي ايران مصرف مي‌شود.  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: حجتي، محمدحسن شماره پايان نامه: 820 تاريخ: 1371 عنوان: بررسي اثر ضد قاچي عصاره سدالو آلكالوئيدهاي استخراج شده از آن استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: حسنوند، فرزاد شماره پايان نامه: 801 تاريخ: 1371 عنوان: حناي ايران استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: حكائيان، منوچهر شماره پايان نامه: 57 تاريخ: 1342 عنوان: بررسي اثرات منتخبياز داروهاي سنتي مؤثر بر سنگهاي تشكيل شده مجاري ادراري  استاد راهنما: فريبرز معطر، محمد سوزنگر نويسنده: حجازي، مصطفي شماره پايان نامه: 265 تاريخ: 1355 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي بالنگو استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: حقيري، شهناز شماره پايان نامه: 387 تاريخ: 1359 عنوان: بررسي گونه‌هاي مختلف بابونه در استان اصفهان و بررسي چگونگي كشت و اهلي كردن گونه استاندارد آن. استاد راهنما: سيدهادي صمصام شريعت، مجتبي معقول نويسنده: حاج هاشمي، ولي‌ا… شماره پايان نامه: 607 تاريخ: 1359 عنوان: بررسي برخي آثار فارماكولوژيك يك دانه گياهان Brassica napus, Descurania sophia بررات (اثر بر غده) استاد راهنما: به راهنمايي علي حائري، سليمان افشارپور نويسنده: حسن‌زاده مهارلوئي، فرشيد شماره پايان نامه: 621 تاريخ: 1367 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني داروي گياهي مؤثر بر پروستات استاد راهنما: فريبرز مقطر، بدلاه موزون نويسنده: خوش اقبال، عمر شماره پايان نامه: 756 تاريخ: 1370 عنوان: بررسي، شناخت و تشخيص موارد اختلاف در مواد متشكله دم ميوه در آلبالو و ارقام مختلف دم گيلاس.  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، محمدرضا رحيمي‌نژاد نويسنده: خواجه كريم‌الديني، افسانه شماره پايان نامه: 772 تاريخ: 1370 عنوان: ساخت و بررسي باليني فرمولاسيون گياهي مؤثر بر هيپروتروفي پروستات  استاد راهنما: فريبرز معطر، يداله موزون، محمود فلامرزيان نويسنده: خواجه مرجاني، غلامرضا شماره پايان نامه: 939 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي برخي از گياهان سنتي پائين آورنه قند خون  استاد راهنما: تقي قفقازي، هادي صمصام شريعت نويسنده: خواسته، قاسم شماره پايان نامه: 229 تاريخ: 1354  عنوان: بررسي تركيبات شيميائي و اثرات ضد ميكروبي متجاوز از 150 گونه گياهان ايران  استاد راهنما: يعقوب آينه‌چي، محمد صالحي‌سورمقي، فريبرز معطر نويسنده: خليل‌زاده، خوشخو شماره پايان نامه: 416 تاريخ: 1361 عنوان: گياه شناسي و بررسي شيميائي كيفي مقدماتي و فارماكولوژي زرين گياه استاد راهنما: تقي قفقازي، هادي صمصام شريعت نويسنده: خدائي، فرهاد  شماره پايان نامه: 542 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي باليني اثرات درماني زرين گياه  استاد راهنما: به راهنمائي هادي صمصام شريعت، مسعودپور مقدس، علي موحديان و تقي. نويسنده: خليليان، احمد شماره پايان نامه: 612 تاريخ: 1367 عنوان: بررسي گياهشناسي و فيتوشيميائي انواع گياهاني كه در بازار داورئي ايران تحت عنوان زوفا به مصرف مي‌رسند. استاد راهنما: هادي، صمصام شريعت نويسنده: دشتستاني، فاطمه شماره پايان نامه: 649 تاريخ: 1367 عنوان: بررسي شناخت عارضه آلرژي در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، الهه ملاذ نويسنده: دستمالچي، ژيلا شماره پايان نامه: 651 تاريخ: 1367 عنوان: ارائه فرمولاسيون مناسب داروئي از حنا و بررسي اثر ضد قارچي آن به روش In vitro استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، شهلا شادزي نويسنده: نويسنده: دردكشان، محمود شماره پايان نامه: 854 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي مقدماتي گياهاني كه در بازار داروئي ايران تحت نام آويشن عرضه مي‌گردد. استاد راهنما: هدي صمصام شريعت، نصراله قاسمي دهكردي نويسنده: دامن خورشيد، غلامحسين شماره پايان نامه: 815 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي كميت و كيفيت مواد متشكله گياهان درمنه تركي Artemisi Herba-alba  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، حسن قره‌نژاد نويسنده: دهدار، فرهاد شماره پايان نامه: 790 تاريخ: 1371 عنوان: مطالعه بر روي اثر ضد ديابت يك گياه شنبليله  استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: دستمالچي، تقي شماره پايان نامه: 186تاريخ: 1354 عنوان: فرمولاسيون بررسي باليني داوي گياهي برطرف‌كننده بوي دهان  استاد راهنما: فريبرز مقطر، مرتضي اسكري، بهروز موسوي، كياندخت شفيعي نويسنده: دهقاني بواني، شهلا شماره پايان نامه: 562 تاريخ: 1365 عنوان: پماد كالندولا (هميشه بهار) و مقايسه اثر ضد اگزمائي آن پماد كالندولاي موجود در بازار و … استاد راهنما: علي مؤمني، هادي صمصام شريعت، كياندخت شفيعي نويسنده: ذكري، حسين شماره پايان نامه: 1028 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي ميوه (گياه برگ‌بو) Laurus nobiliso استاد راهنما: دكتر سيد هادي صمصام شريعت و عليرضا قنادي نويسنده: ذولافقاري سيچاني، بهزاد شماره پايان نامه: 981 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي داروهاي آرام‌بخش و خواب‌آور در پزشكي گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب استاد راهنما: فريبرز  معطر، قراعلي اسدالهي، كياندخت شفيعي نويسنده: رضائي، زهرا شماره پايان نامه: 641 تاريخ: 1367 عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني داروي گياهي ترك اعتياد به مواد مخدر  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: رفتاري، شهلاشماره پايان نامه: 744 تاريخ: 1369 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك داوي گياهي با اثر جلوگيري از شب‌ادراري اطفال  استاد راهنما: فريبرز معطرنويسنده: روحي بروجني، حجت‌اله شماره پايان نامه: 781 تاريخ: 1370 عنوان: بررسي آهن در گياه تعناع و امكان ارائه يك فرمولاسيون داروئي مناسب  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، محمود فلامرزيان نويسنده: رحيمي، شاهين شماره پايان نامه: 905 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي مقدماتي گياهانيكه در بازار داروئي ايران تحت عنوان اسطوخودوس به مصرف مي‌رسند. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، مجتبي معقول نويسنده: رجائي بروجني، عبدالعلي شماره پايان نامه: 796 تاريخ: 1371 عنوان: ديژيتال ـ فرآورده اثرات درماني  استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: رناسي، محمود شماره پايان نامه: 23 تاريخ: 1341 عنوان: بررسي داروهاي ضد زخم در طب سنتي ايران و اثر ضدالتهاب ريشه ختمي استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: رضائي شهناز شماره پايان نامه: 193 تاريخ: 1354 عنوان: بررسي شيميائي و فارماكولوژي ميوه گياه كاكنج از نظر خاصيت ضدآبستني در موش  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، تقي قفقازي و فريبرز معطر نويسنده: روح‌الامين، ربابه شماره پايان نامه: 438 تاريخ: 1362 عنوان: ارزشيابي كلينيكي محلولهاي مائي الكلي بر برخي آنتي بيوتيكهاي وسيع‌الطيف در درمان آكنه استاد راهنما: فاضل شمسا، سيدمجتبي روحاني، فريبرز مقطر  نويسنده: زراعي، مهري شماره پايان نامه: 717 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي مقدماتي فارماكوگنوزي گياه سنتي گل اروانه Salvia hydrangea D.C. موجود در بازار داروئي ايران. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: زنگاني، احمدرضا شماره پايان نامه: 851 تاريخ: 1372 عنوان: خربق سفيد Veratrum album L. آزمايشات فارماكوگنوزي آن در مقايسه با نمونه‌هاي موجود در بازار داروئي ايران. استاد راهنما: فريبرز معطر، نصراله قاسمي دهكردي نويسنده: زارع، مصطفي شماره پايان نامه: 807 تاريخ: 1371 عنوان: فرمولاسيون، ساخت، كنترل و بررسي باليني داروي گياهي ضد پيوره و عوارض ديگر دهان (بيماريهاي التهابي) استاد راهنما: فريبرز معطر، نهدي صاحب جمع اتابكي نويسنده: باطني، سهيل شماره پايان نامه: 935 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي داروهاي ضد سرطان در طب سنتي ايران  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: سلطان الاشرافيان، احمد شماره پايان نامه: 208 تاريخ: 1354 عنوان: مطالعه گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه و ارتفاعات محدوده روستاهاي (طالخونچه، نهجير…) استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: سلامت، علي‌اكبر شماره پايان نامه: 545 تاريخ: 1365 عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني داروي گياهي با خاصيت آستم  استاد راهنما: فريبرز معطر، حميد سهرابپور نويسنده: شفيعي علويجه، صغري شماره پايان نامه: 640 تاريخ: 1367 عنوان: بررسي اثر ضد قارچي گياه سير (در آزمايشگاه ) – Allium sativum L. استاد راهنما: فريبرز معطر، مينا حسن‌زهرائي نويسنده: شريفي، مجيد شماره پايان نامه: 661 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي اثر ضد قارجي (برفك) گياه فلوس Cassia Fistula L.  استاد راهنما: فريبرز معطر، جواد فيض، شهلا شادزي نويسنده: شانه‌ساززاده، مريم شماره پايان نامه: 665 تاريخ: 1368 عنوان: فرمولاسيون و ساخت يك داروي گياهي ضد تبخال از عصاره بادرنجبويه  استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: شيري، حسين شماره پايان نامه: 907 تاريخ: 1373 عنوان: تعيين ميزان اسانس و مواد متشكله آن در گياه به ليمو (Lippia Citriodora H.B & K.) در اصفهان استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: شجاعي، كاظم شماره پايان نامه: 869 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي داروي ضد ديسمنوره در طب گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب  استاد راهنما: فريبر معطر، كياندخت شفيعي، محمد شمس اردكاني نويسنده: شفيعيان، شيوا شماره پايان نامه: 797 تاريخ: 1371 عنوان: بررسي شيميائي قارچ Pleurotus eryngii (D.C. ex.)  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: شقاقي، كورش شماره پايان نامه: 283 تاريخ: 1355 عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي منطقه كوهپايه و بررسي امكان استفاده و كاربردهاي صنعتي آن. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: شمس اردكاني، محمدرضا شماره پايان نامه: 596 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي گونه‌هاي مختلف گاوزبان موجود در بازار داروهاي گياهي ايران و مقايسه با گونه استاندارد استاد راهنما: سيد هادي صمصام شريعت، مجتبي معقول نويسنده: صالح‌زاده، عبدالرسول شماره پايان نامه: 648 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي مؤثر بر باروري در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون دارويي مناسب  استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: صفا، اميد شماره پايان نامه: 671 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي گياهان داروئي آنتي آكنه و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب  استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: صمصام شريعت، حميد شماره پايان نامه: 725 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي مقدماتي داروهاي ضد آلوپسي در پزشكي گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا انشائيه نويسنده: صفاريه، علي‌محمد شماره پايان نامه: 788 تاريخ: 1371 عنوان: جمع‌آوري و بررسي گياهان داروئي كردستان واقع در غرب مهاباد (محدوده مهاباد، پيرانشهر، نقده) استاد راهنما: فريبرز معطر، نصراله قاسمي نويسنده: صبور، رمضان شماره پايان نامه: 731 تاريخ: 1369 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك داروي مؤثر بر زگيل با منشاء گياهي  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: صابري، مهدي شماره پايان نامه: 786 تاريخ: 1370 عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي و ضد قارچي اسانس گل ميخك به طريقه In-vitro  استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي، شهلا شادزي نويسنده: صلواتي، سعيد شماره پايان نامه: 958 تاريخ: 1373 عنوان: خواص ترنجبين ايران  استاد راهنما: محمد فتاح  نويسنده: سيد هادي صمصام شريعت شماره پايان نامه: 44 تاريخ: 1342 عنوان: اثر گياه شنبليله بر روي فشارخون  استاد راهنما: تقي قفقازي  نويسنده: صمديان، علي  شماره پايان نامه: 230  تاريخ: 1355 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي مرزه  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر  نويسنده: صالحي، مهين  شماره پايان نامه: 373  تاريخ: 1359 عنوان: بررسي شيميائي داروي سنتي دم گيلاس  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور  نويسنده: صادقيان بروجني، پريوش شماره پايان نامه: 378 تاريخ: 1359 عنوان: بررسي داروهاي مؤثر بر ديابت در پزشكي سنتي ايران  استاد راهنما: فريبرز معطر، منوچهر مصري پور، كياندخت شفيعي نويسنده: صالح، شكوفه شماره پايان نامه:619 تاريخ: 1367 عنوان: زعفران ايران  استاد راهنما: محمد فتاح  نويسنده: ضياء، حسين  شماره پايان نامه: 536 تاريخ: 1341 عنوان: بررسي اثرات ضد تب و ضد التهابي گياه آكيله آسانتولينا          Achillea santolina از جنس گياه بومادران.  استاد راهنما: سليمان افشاريپور، علي حائري نويسنده: طباخيان، مجيد  شماره پايان نامه: 634  تاريخ: 1367 عنوان: بررسي فارماكوگنوزي و مطالعه تأثير فرآورده‎هاي تهيه شده از كندر بر روند افزايش سرعت يادگيري و تقويت حافظه. استاد راهنما: فريبرز معطر، حجت‎اله علائي  نويسنده: طوري، ليدا  شماره پايان نامه: 1036 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي Vinca major, Vinca rosea و تعيين كمي آلكالوئيدهاي نام آنها.  استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: طباطبائي اردكاني، بهار  شماره پايان نامه: 1011 تاريخ: 1374 عنوان: مطالعه اثر ضدورم تخم كرفس نواحي مركزي ايران  استاد راهنما: تقي قفقازي  نويسنده: طباطبائيان، بدرالزمان  شماره پايان نامه: 107 تاريخ: 1350 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي اكليل الملك (ناخنك)  استاد راهنما: فريبرز معطر، سليمان افشاريپور  نويسنده: طاهري، عشرت شماره پايان نامه: 371 تاريخ: 1359 عنوان: بررسي شيميائي گياه داروئي Pulicaria gnaphalodes در بازار داروئي ايران عنوان افسنطين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: عسكري و دستجردي، صديقه شماره پايان نامه: 646 تاريخ: 1367 عنوان: بررسي خواص و تأثير موميائي خوراكي روي شكستگيهاي استخوان استاد راهنما:فريبرز معطر، عباسعلي گودرزي نويسنده:عدسي، داوود شماره پايان نامه: 773 تاريخ: 1370 عنوان: مقايسه فارماكوگنوزي گونه خودروي جنس سرازوس Cerasus mahaleb اقلام زراعي گيلاس و آلبالو. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، محمدرضا رحيمي‌نژاد نويسنده: غياثي، ايرج شماره پايان نامه: 191 تاريخ: 1371 عنوان: بررسي اثر ضدميكروبي گياه زبان گنجشك  استاد راهنما: حسين قزويني‌زاده، دكتر فريبرز معطر نويسنده: عبدالهي، زهرا شماره پايان نامه: 342 تاريخ:1357 عنوان: مطالعه مقدماتي گياهشناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه كلاه قاضي (محدوده كوههاي كلاه قاضي ولاشتر). استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده:عظيمي دستگردي، مهدي شماره پايان نامه:555 تاريخ:1365 عنوان: فرمولاسيون و بررسي فارماكولوژيكي و باليني داروي ضدالتهاب با منشاء گياهي. استاد راهنما: فريبرز معطر، علي حائري و محمدكريم شهرزاد نويسنده: عارفي، محمدباقر شماره پايان نامه: 611 تاريخ: 1367 عنوان: مطالعه گياه‌شناسي و فيتوشيميائي گياه مريم گلي Saliva officinalis كشت شده در شهر اصفهان. استاد راهنما: فريبرز معطر، نصراله قاسمي نويسنده: غيور، عليرضا شماره پايان نامه: 865 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي داروهاي ضد خونريزي در پزشكي سنتي ايران و تعيين درصد تانن چاي‌هاي ايران  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: غلامحسين گودرزي، عفت شماره پايان نامه: 202 تاريخ: 1354 عنوان: بررسي گياهان زياد كننده شير و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب  استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، هادي صمصام شريعت نويسنده: غفوري ميرسرائي، محمودرضا شماره پايان نامه: 428 تاريخ: 1361 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك فرآورده موضعي گياهي با اثر ضد هيرسوتيسم.  استاد راهنما: فريبرز معطر  نويسنده: فرحناك، كيوان شماره پايان نامه: 767 تاريخ: 1370 عنوان: داروهاي گياهي تب‌بر  استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: فروزانفر، حسين شماره پايان نامه: 47 تاريخ: 1342 عنوان: بررسي گياهشناسي و فيتوشيميائي برخي از انواع گياهاني كه در بازار داروئي ايران تحت عنوان پوست بيد به كار برده مي‌شوند.  استاد راهنما: هادب صمصام شريعت نويسنده: قهرماني، ناصر شماره پايان نامه: 806 تاريخ: 1370 عنوان: بررسي باليني اثرات قارچي فرآورده‌هاي ساخته شده از عصاره هيدروالكلي گياه آويشن شيرازي. استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي، مرتضي مقدادي نويسنده: كياني، سعيد شماره پايان نامه: 1007 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي داروهاي ضد سوختگي در طب سنتي ايران و اثر ضد التهابي گياه ماميثا  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: كراماتيان، بهجت شماره پايان نامه: 198 تاريخ: 1354 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي گل اروانه (Salvia hydrangea) موجود در بازار ايران  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: كچوئي، فرخنده  شماره پايان نامه: 386 تاريخ: 1359 عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه كركس (محدوده كوه كركس، كوه كمر سياه) استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: كنجكار، مهرداد شمارة پايان‌نامه: 559 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي داروهاي ضد ميگرن در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، الهه ملاز نويسنده: كفيل، مرضيه شماره پايان‌نامه: 565 تاريخ: 1365 عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني داروي گياهي پائين‌آورنده چربي خون استاد راهنما: فريبرز معطر، محسن آني نويسنده: گلسرخي، ليلا شماره پايان‌نامه: 668 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي شيميائي هسته و ميوه سنجد Elaeagnus angustifolia  استاد راهنما: فريبرز معطر، هادي صمصام شريعت، سليمان افشاريپور نويسنده: ماه بانو‌زاده، منير شماره پايان‌نامه: 660 تاريخ: 1359 عنوان: جمع‌آوري، شناسائي و بررسي مقدماتي فارماكوگنوزي گياهان داروئي استان آذربايجان شرقي (ارسباران) استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: معمارور، علي شماره پايان‌نامه: 757 تاريخ:1369 عنوان: بررسي فاماكوگنوزي چندگونه زالزالك (Crataegus) روئيده شده در ايران   استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، نصراله  قاسمي دهكردي نويسنده: محسني‌فرد، پرويز شماره پايان‌نامه: 749 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي اثر ضدميكروبي و ضد قارچي كفير در محيط در آزمايشگاه استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: مهدي، محبوبه سادات شماره پايان‌نامه: 1046 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي فيتوشيميائي گياه باباآدم Arctiym Lappa L. استاد راهنما: راهنمائي سليمان افشاريپور نويسنده: منعم، احمد شماره پايان‌نامه: 949 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي گياه‌شناسي وفيتوشيميائي (تعيين مقدار ساليسين) پوست و برگ انواع بيد (Sallix spp). استاد راهنما: سيدهادي صمصام شريعت نويسنده: مرتضوي، فريدالدين شماره پايان‌نامه: 909 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي فيتوشيميائي گياه كاسني Cichorium intybus L. روئيده شده در شهر اصفهان.  استاد راهنما: سليمان افشاريپور  نويسنده: مقدس، آناهيتا شماره پايان‌نامه: 925 تاريخ: 1372 عنوان: ارائه مشخصات كلي و روشهاي كنترل كيفي و كمي منتخبي از داروهاي به كار رفته در پزشكي گذشته ايران. استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: معمارزاده، اميرمسعود شماره پايان‌نامه: 857 تاريخ: 1371 عنوان: بررسي اثر بي‌حس كننده موضعي برگهاي Elaeagnus angustifolia L. استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: مجاب، مهدي  شماره پايان‌نامه: 804 تاريخ: 1371 عنوان: بررسي اثرات ضدانگلي قارچ Pleurotus-spp يكي از قارچهاي بومي منطقع اصفهان  استاد راهنما: محمود فالمرزيان  نويسنده: مشتاق فرد، علي شماره پايان‌نامه: 119 تاريخ: 1351 عنوان: بررسي خاصيت استروژنيكي و اثر محيط بر روي منتخبي از مواد متشكله گياه مريم‌گلي  استاد راهنما: فريبرز معطر  نويسنده: مظلومي، علي شماره پايان‌نامه: 178 تاريخ: 1354 عنوان: اثر گياه جعفري بر روي فشارخون  استاد راهنما: تقي قفقازي، هادي صمصام شريعت نويسنده: مؤمني، مرتضي   شماره پايان‌نامه: 243  تاريخ: 1355 عنوان: مطالعه آثار فارماكولوژيكي تخم كرفس  استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: محمدي، علي‌اصغر شماره پايان‌نامه: 267 تاريخ: 1355 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي خارخاسك استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: مشرف‌الملك دهكردي، محبوبه شماره پايان‌نامه: 390 تاريخ: 1359 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي كلينيكي داروهاي گياهي مؤثر بر سنگهاي مجاري ادراري استاد راهنما: فريبرز معطر، يداله موزون نويسنده: ميزاصادقي، فاطمه شماره پايان‌نامه: 452 تاريخ: 1362 عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه گلپايگان و بررسي امكان استفاده و كاربردهاي صنعتي. استاد راهنما: به راهنمائي هادي صمصام شريعت نويسنده: مصدق، محمود شماره پايان‌نامه: 595 تاريخ: 1366 عنوان: بررسي اثرات ضدفشار خون و ديورتيك گياه آكليله آسانتولينا استاد راهنما: علي حائري، سليمان افشاريپور نويسنده: مدهوشي، مهدي شماره پايان‌نامه: 613 تاريخ: 1367 عنوان: بررسي گياهان داروئي منتي ضد نفص و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب.  استاد راهنما: فريبرز معطر، كيناندخت شفيعي، جواد فيض نويسنده: نجفي پيرگاني، محمدعلي شماره پايان‌نامه: 669 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي باليني گياهان دارئي كه در طب سنتي در بيماريهاي لثه و عفونت دندان استفاده مي‌شده است. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، نوشين قائم‌مقامي نويسنده: نصيري، سالار شماره پايان‌نامه: 821 تاريخ: 1370 عنوان: مطالعه آثار فارماكولوژيكي گياه شنبليله  استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: ناصري، زبيده  شماره پايان‌نامه: 337 تاريخ: 1357 عنوان: بررسي شيميائي و فارماكولوژيكي ساقه و برگ گياه جعفري از نظر فراكسيون پايين آورنده فشار خون. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر و تقي قفقازي نويسنده: نكوزاده، عنايت‌الله شماره پايان‌نامه: 461 تاريخ: 1363 عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي و گياهان منطقه (سر) و بررسي امكان استفاده كاربردهاي محلي … استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: نعمتي، محمد كاظم شماره پايان‌نامه: 570 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي اثر ضد ميكرو.بي برگ گياه بارهنگ و تعيين MBc و MIC برگ گياهان توت سفيد و زبان گنجشك. استاد راهنما: فريبرز معطر، محمود فلامرزيان، مرتضي اسگري نويسنده: ناظم، حبيب‌الله شماره پايان‌نامه: 579 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي اثر ضد ديابت گياه زرشك و شنبليله و تغييرات حاصله بر روي فعاليت آنزيم هگزوكيناز در راتهاي مورد بررسي. استاد راهنما: بهرام حقيقي، محمد سوزنگر، مسعود اميني نويسنده: نصر، نرگس شماره پايان‌نامه: 972 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي اثر ديورتيكي گياه خارخاسك Tribulus terresstris بر روي حيوان آزمايشگاهي (خرگوش). استاد راهنما: فريبرز معطر، مهين غروي نويسنده: نوري، زهره شماره پايان‌نامه: 998 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي اثر ضدميكروبي برگ توت سفيد Morus Alba  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: نوربخش، منيژه شماره پايان‌نامه: 327 تاريخ: 1357 عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان مناطق محافظت شده استان اصفهان، قمشلو، موته، كلاه قاضي. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: وحيدي، عليرضا شماره پايان‌نامه: 728 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي اثر درماني قارچ Pleurotus spp  استاد راهنما: علي حجت‌الاسلامي، حسين ضياء، ناصر حقوقي  نويسنده: وهاب آقائي، محمدرضا شماره پايان‌نامه: 140 تاريخ: 1352 عنوان: بررسي شيميائي مواد آلي غير قندي گز خوانسار  استاد راهنما: مهدي مويدي نويسنده: هاشميه اناركي، احمد شماره پايان‌نامه: 267 تاريخ: 1355 عنوان: ورباسكوم فلاموئيدس، كشت گونه استاندارد، بررسي فارماكوگنوزي و مقايسه آن با چند نمونه موجود در ايران. استاد راهنما: نصراله قاسمي، فريبرز معطر نويسنده: همتيان، فرنگيس شماره پايان‌نامه: 752 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي اثر ضد حشره‌اي برگ گردو و رابطه آن با ميزان تانن موجود استاد راهنما: ايرج جوادي، فريبرز معطر، افراسياب دهلوي نويسنده: يزدان‌پناه قرابي، روشنك شماره پايان‌نامه: 449 تاريخ: 1362 عنوان: بررسي ضدالتهابي گياه شنبليله (Trigonella foenum- Druecum) استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: يعيني، حسين  شماره پايان‌نامه: 252 تاريخ: 1355 د ـ منابع انگليسي 1. Trease G.E., Evance W.C.: Pharmacognosy: 13th ed. Bailiare Tindal London, (1989). 2. Tyler V.E., Brady L.R., Robbers J.E.: Pharmacognosy 9th ed., Lea and fabiger Philadelphia (1988). 3. Duke J.A: CRC Hadn book of Medicinal plants. CRC press, inc Boca raton, Florida (1989). 4. Wallis T.E.: Text book of pharmacongosy 5th ed (1987). 5. Lauren J.: Herbal Medicine, The Herb Society/Rider London Melbourne sydney Auckland Johannesburg (1979). 6. Mrs. M. Grieve,: A Modern Herbal, Edited and introduced by MRSC.F.Leyel, Made and Printed in Great Britain by Hazelf Watson and Viney Limitad (1980). 7. Fawzy K: Medicinal plants in Libya, Arab Encycolpedia House, First print Run (1985). 8. Fischer, G.: Heikrauter und Arzneipflanzen, Haug Verlay, Heidelberg (1994). 9. List, F.: Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Springer Verlag, Berlin, Vol. 1-8 (1978). 10. Hertwig, H.: Dasgrosse Buch der Heilpflanzen. Knauer Verlag, Munchen (1966). 11. Gurtner, M.: Gesund durch heikrauter. Gondrom Verlag, Bayreuth (1988). 12. منبع:پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایرانSaidm, H.M.: Medicine in

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 19:25 | نویسنده : سلامت |


   اسفناج تقويت كننده قلب - استحكام استخوان‎ها - كم‎خوني- يبوست - سوختگي - جرب - درد مفاصل - سنگ يا شن كليه - ورم معده - نقرس - سرطان معده - سرفه‎هاي خشك - آسم - بيماري قند - وسواس - فشارخون و...

1.    طبع اسفناج كمي سرد و تر است يا اينكه معتدل است.

3.    اسفناج تقويت كننده قلب است. مانند سبزي همراه غذا خورده شود.

5.    گوگرد موجود در اسفناج باعث قليايي خون مي‎شود، تازه خورده شود.

6.    آهكي كه در اسفناج وجود دارد باعث استحكام استخوان‎ها مي‎گردد، تازه خورده شود.

7.    اسفناج كمبود املاح معدني بدن را جبران مي‎كند.

8.    كساني كه اسفناج را مي‎جوشانند سپس آب اضافي آن را مي‎گيرند آن‎ها فقط تفاله اسفناج را مي‎خورند. بهترين روش خوردن اسفناج تازه آن بهمراه ماست است سعي كنيد به طعم تازه و خام آن عادت كنيد.

9.    اگر مبتلا به ضعف بدن يا اعصاب هستيد چند روز صبح‎ها نصف استكان آب  اسفناج با نصف استكان آب شاهي همراه كمي آب بنوشيد.

10.  براي يبوست از دمكرده تخم اسفناج استفاده كنيد ، 5 گرم در يك ليوان آب به مدت 20 دقيقه دم‎كرده سپس ميل كنيد.

11.  براي درمان سوختگي ، جرب و زخم‎هاي جلدي اسفناج را در روغن زيتون بپزيد و روي زخم بگذاريد.

12.  كساني كه بيماري كبدي دارند اسفناج بخورند.

13.  كساني كه درد مفاصل دارند كمتر اسفناج بخورند.

14.  كساني كه سنگ يا شن كليه دارند اسفناج به مقدار كمي بخورند البته درمان‎گر ناراحتي‎هاي كليه هم مي‎باشد.

15.  كساني كه ورم معده دارند از خوردن اسفناج خودداري كنند.

16.  اسفناج براي اطفال كم‎اشتها و كودكاني كه از رشد عقب مانده‎اند بسيار مفيد مي‎باشد.

17.  هضم اسفناج آسان است.

18.  كساني كه نقرس دارند از خوردن اسفناج خودداري كنند.

19.  اسفناج پخته شده را زياد نگه نداريد زيرا در آن تغييرات شيميايي ايجاد مي‎شود و توليد سم مي‎كند.

20.  اسفناج براي كساني كه افسرده هستند يا احساس خستگي و گرفتگي مي‎كنند مفيد است.

21.  اسفناج براي خانم‎هايي كه دردهاي قاعدگي دارند مفيد مي‎باشد.

22.  خانم‎هايي كه يائسه شده‎اند خوردن اسفناج را فراموش نكنند.

23.  جويدن اسفناج دندان‎ها و لثه را محكم مي‎كند.

24.  يك غذاي خوشمزه با اسفناج : بعد از اينكه برنج را صاف كرديد ابتدا يك مقداري برنج سپس يك لايه اسفناج خام بعلاوه گوشت چرخ كرده گوسفند كه كمي سرخ كرده باشيد مجدداً لايه برنج سپس باز يك لايه اسفناج خام و ادويه‎جات ريخته بگذاريد برنج دم بكشد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:33 | نویسنده : سلامت |

 

  بابونه

 


       تقويت كننده معده - ضدتشنج - مدر - قاعده‎آور - سنگ كليه - بيماري‎هاي كبدي - زياد كننده شير - تنگي نفس - آبريزش چشم - رماتيسم - استسقاء - ضدسرطان - پروستات و...

 گرچه بابونه را بيشتر به‎عنوان گياه دارويي استفاده مي‎كنند ولي چقدر خوب است كه بعنوان يك سبزي هم در برنامه‎هاي غذايي ما قرار گيرد همچنان كه در شيراز از برگ سبز بابونه مانند شويد در سبزي‎پلو استفاده مي‎شود و از گل آن به‎عنوان چاشني و معطر بودن در بعضي از غذاها استفاده مي‎شود.

1.    طبع بابونه خيلي گرم و خشك است.

2.    گل بابونه تقويت كننده معده است و تحريك اشتها مي‎كند و باعث هضم غذا مي‎شود.

3.    گل بابونه اثر ضدتشنج دارد. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

4.    دم‎كرده گل بابونه مدر است. ( 2 گرم در يك ليوان آب جوش ، دم‎كرده ميل كنيد )

5.    قاعده‎آور است. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

6.    زياد كننده شير است. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

7.    برطرف كننده صفرا مي‎باشد. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

8.    معالج سنگ كليه مي‎باشد. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

9.    براي بيماري‎هاي كبدي مفيد است. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

10.  نفخ روده‎ها را از بين مي‎برد. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

تذكر: سعي كنيد هنگام دم‎كردن بابونه نگذاريد بخار آن خارج شود اگر در ظرف‎هاي سرپوش‎دار دم كنيد بهتر است.

11.  براي رفع حالت تشنجي كودكان و رفع دل‎پيچي و نفخ آن‎ها بعد از شيردادن يك قاشق مرباخوري از دم‎كرده بابونه كه مانند شماره 4 تهيه شده است به كودك بدهيد.

12.  بابونه جهت تنگي نفس به‎صورت دم‎كرده استفاده شود.

13.  جهت احساس كوفتگي به‎صورت دم‎كرده و ضماد استفاده شود.

14.  تب‎هاي صفراوي به‎صورت دم‎كرده مانند شماره 4 استفاده شود.

15.  جهت تنظيم كردن قاعدگي بعد از پاك‎شدن به مدت 14 روز از دم‎كرده‎ي بابونه استفاده كنند. ( يك قاشق غذاخوري در يك ظرف آب جوش به مدت 20 دقيقه دم كنند.)

16.   بابونه چون گلبول‎هاي سفيد خون را افزايش مي‎دهد در نتيجه براي تقويت بدن انسان و تقويت نيروي دفاعي بسيار مفيد مي‎باشد.

17.   براي ضدعفوني كردن و التيام زخم‎ها با جوشانده گل بابونه شستشو دهيد.

18.   براي شستشوي فيستول از جوشانده‎ي بابونه استفاده كنيد.

19.   جوشانده بابونه برطرف كننده ورم و التهاب زخم‎ها مي‎باشد.

20.   براي ضدعفوني نمودن و تسكين درد پس از كشيدن دندان از جوشانده بابونه غرغره و مزمزه كنيد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:31 | نویسنده : سلامت |

 


  بادنجان


  نقرس - قند - يبوست - فشارخون - بازكننده‎ي عروق - ادرار آور - بواسير- تنگي نفس - بيماري‎هاي پوستي - پيسي - تقويت چشم - تسكين اعصاب - عرق كف دست - زگيل - اگزما و...

1.   طبع بادنجان گرم و خشك است.

2.   كساني كه بيماري قند دارند بادنجان يك غذاي خوب است.

3.   كساني كه بيماري نقرس دارند مي‎توانند بادنجان را در برنامه غذايي خود بگذارند.

4.   كساني كه يبوست دارند بادنجان را در برنامه غذايي خود بگذارند.

5.   كساني كه فشارخون آن‎ها بالا است بادنجان غذاي مفيدي براي آن‎ها مي‎باشد.

6.   كساني كه ناراحتي‎هاي كبدي دارند و يا يرقان دارند از خوردن بادنجان خودداري كنند.

7.   كساني كه مي‎خواهند لاغر شوند بادنجان آب‎پز با گوجه‎فرنگي و ادويه ميل كنند.

8.   بادنجان ادرار آور است.

9.   بادنجان بازكننده‎ي عروق است در نتيجه رنگ رخسار را باز مي‎كند.

10. كساني كه سوداوي مزاج هستند بادنجان كمتر مصرف كنند.

11. ترشي بادنجان بوي بد عرق بدن را از بين مي‎برد.

12. براي درمان بواسير كلاهك و دم بادنجان را در سايه خشك كنيد. سپس پورد كرده بعد از شستشوي بواسير با بتادين پودر بادنجان را بپاشيد.

13. سعي كنيد بادنجان كاملاً رسيده بخوريد.

14. سعي كنيد از بادنجان‎هاي كم تخم استفاده كنيد كه پوست آن‎ها كبود و براق باشد چون نوع آن‎ها مرغوب‎تر است.

15. كساني كه گرم مزاج هستند كمتر بادنجان بخورند.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:30 | نویسنده : سلامت |

 


  باقلا   كم خوني - نقرس - رماتيسم - درد مفاصل - سياتيك - نيرودهنده غرايز جنسي - شاداب كننده پوست - بازشدن دمل - التيام محل ضرب‎خوردگي - سرفه‎هاي خشك - اسهال – ضدتشنج و...

1.   طبع باقلا تازه ، سرد و تر است. باقلاي خشك سرد و خشك است.

2.   داراي ويتامين‎هاي ( A ، B ، C ) مي‎‎باشد و املاح مفيدي از جمله آهن ، آهك و فسفر دارد.

3.   براي كم‎خوني مفيد است.

4.   تقويت كننده مغز قلم استخوان‎ها مي‎باشد.

5.   خشك شده آن قدرت غذايي‎اش بيشتر از تازه آن مي‎باشد ولي ويتامين C آن كم مي‎شود.

6.   در عين حال كه براي كم خوني مفيد است ولي افرادي كه نسبت به آن حساسيت دارند از خوردن آن خودداري كنند. چون گلبول‎هاي خون آن‎ها سفيد مي‎شود و سريعاً دچار كم‎خوني مي‎شود و اگر چنانچه خون تزريق نكنند امكان مردن آن‎ها به‎وجود مي‎آيد.

7.   براي از بين بردن لكه‎هاي پوست باقلا را پخته له نموده به‎صورت ماسك روي پوست بگذاريد.

8.   كساني كه نقرس دارند 40 گرم باقلا را در يك ليتر آب بجوشانند و در فواصل غذا يك فنجان بنوشند.

9.   براي درمان رماتيسم و درد مفاصل و سياتيك از روش شماره 8 استفاده شود.

10. كساني كه لاغر هستند جهت تقويت باقلا بخورند.

11. باقلا نيرو دهنده غرايز جنسي است.

12. سريع الهضم است.

13. براي درمان ورم پروستات باقلا را آب پز نموده همراه آب آن ميل شود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:28 | نویسنده : سلامت |


    باميه

 

          سوزاك - مقوي باء - سنگ مثانه - سوءهاضمه - پوست لطافت - ضدتشنج - چربي خون - صفرا - تقويت كننده‎ي بينايي - جوش‎هاي صورت - ورم روده - تب‌هاي كهنه و...

1.   طبع باميه سرد و تر است.

2.   جوشانده‎ي ميوه‎ي نارس باميه مقوي و نرم كننده است.

3.   مدر است براي كساني كه سوزاك هستند يا هنگام ادرار احساس درد مي‎كنند باميه را آب پز نموده همراه با آب قبل از غذا ميل كنند.

4.   ضماد التيام دهنده‎ي زخم است.

5.   براي درمان سفليس از جوشانده ريشه باميه استفاده شود ( 30 گرم در يك ليتر آب هر شش ساعت يك ليوان ميل شود. )

6.   براي گرفتگي صدا از شربت باميه استفاده شود. ابتدا باميه را جوشانده سپس كمي شكر داخل آن ريخته جوشانده را روزي 3 مرتبه بالاي غذا چند قاشق بخورند.

7.   ميوه باميه مقوي باه است. همراه گوشت و بادمجان يا سوپ‎ خورده شود.

8.   باميه زايمان‎هاي مشكل را آسان مي‎كند.

9.   جوشانده باميه سنگ مثانه را دفع مي‎كند.

10. جوشانده گل باميه ضدسودا مي‎باشد. 30 گرم در 500 سي‎سي آب ، سه بار در روز هربار يك استكان ميل شود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:27 | نویسنده : سلامت |

  


  

    بومادران


 

     زخم‎هاي خنازير - جوش و غرور جواني - لك و پيس - زايمان آسان - سياتيك - ريزش مو - فشارخون - بواسير - اختلال بينايي - كرم روده و معده - تقويت بينايي و...

هدف از آوردن بومادران در سبزي‎هاي روزمره‎اي كه استفاده مي‎شود اين است كه بيشتر با اين سبزي خوب آشنا شويم و در برنامه غذايي خودمان بگنجانيم.

1.   طبع بومادران گرم و خشك است.

2.   اگر در اول بهار ما چند نوبت آش بومادران بخوريم ممكن است از حساسيت‎هاي فصلي تا پايان سال در امان باشيم.

3.   براي درمان تنگي سر معده و تنبلي و نفخ آن بين غذا نصف استكان عرق بومادران بنوشيد.

4.    اگر چنانچه عادت ماهانه خانم‎ها براثر سرمازدگي يا ترس نامنظم شد بعد از پاك شدن به مدت 14 روز از دم‎كرده بومادران استفاده كنند. 3 گرم در 150 سي‎سي آب جوشيده به مدت 15 الي 20 دقيقه دم‎كرده ميل شود.

5.    براي زخم‎هاي خنازير مي‎توان از جوشانده بومادران استفاده كرد، به صورت شستشو و دمكرده به مدت 7 روز ميل شود.

6.    براي جوش و غرور دوره جواني بومادران را نم كرده با يك پارچه تميز روي صورت كمپرس كنند.

7.    براي درمان لك و پيسي هرماه به مدت يك هفته از دم‎كرده بومادران بنوشيد. 3 گرم در 150 سي‎سي آب.

8.    خانم‎هايي كه ترشحاتشان زياد مي‎باشد مي‎توانند از دم‎كرده بومادران مانند شماره 7 استفاده كنند.

9.    براي برطرف شدن لك و كرك‎هاي پوست از ضماد بومادران گرماگرم استفاده شود.

10.  براي بسته شدن منافذ باز پوست 10 گرم بومادران در 200 سي‎سي آب جوشانده ابتدا صورت را بخور دهيد سپس پارچه تميز را داخل آب ولرم بومادران خيس نموده هفته‎اي 2 بار روي صورت بگذاريد.

11.   براي زايمان آسان از دم‎كرده بومادران استفاده شود.

12.   براي تسكين انواع سردرد و سرسام ضماد بومادران را روي شقيقه‎ها بگذاريد.

13.   براي درمان تنگي نفس از دم‎كرده بومادران استفاده شود.

14.   براي ساكت شدن نيش حشرات ضماد بومادران را در محل گزيدگي گذاشته شود.

15.   براي تسكين درد مفاصل از روغن بومادران به مفاصل بماليد.

          طرز تهيه روغن بومادران : 50 گرم در 250 گرم روغن زيتون خيس نموده سپس داخل يك شيشه ريخته درب شيشه را محكم ببنديد و شيشه را در آب جوش انداخته به مدت 4 ساعت بگذاريد آب با حرارت ملايم بجوشد سپس صاف نموده از اين روغن مي‎توان استفاده نمود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:25 | نویسنده : سلامت |

 

 


  پونه

 


آسم - زخم واريس - اشتهاآور - غش - سوءهاضمه - تقويت نيروي جنسي - مقوي قلب - منظم كننده عادت ماهانه - تنگي نفس - استسقاء - درد سياتيك - كبودي پوست - كك‌مك و...

1.   طبيعت پونه گرم و خشك است.

2.   دم‎كرده پونه كوهي جهت درمان اسهال معمولي و اسهال خوني مفيد مي‎باشد. كساني كه اسهال شده‎اند مي‎توانند از سيب‎زمين آب‎پز همراه نعنا به‎عنوان غذا بخورند و از دم‎كرده پونه به‎عنوان چاي استفاده كنند.

3.   چاي پونه برطرف كننده خستگي‎هاي عصبي مي‎باشد. 5 گرم در 150 سي‎سي آب جوش به مدت 15 يا 20 دقيقه دم كنيد.

4.   دم‎كرده پونه اشتهاآور مي‎باشد و به هضم غذا كمك مي‎كند.

5.   كساني كه زخم واريس دارند 50 گرم را در يك ليتر آب جوشانده زخم‎ها را بشوئيد.

6.   دم‎كرده پونه براي سرفه‎هاي مداوم و آسم مفيد مي‎باشد. 3 گرم در 100 سي‎سي آب جوش ده دقيقه دم كرده، روزي 3 استكان ميل شود.

7.   براي تقويت لثه با سوخته پونه مسواك كنيد.

8.   كساني كه غش مي‎كنند پونه را استشمام كنند زيرا بوي آن مفيد است.

9.   يك نسخه براي سوءهاضمه برگ نعناع 3 گرم + برگ آويشن 4 گرم + برگ پونه 3 گرم در 300 سي‎سي آب جوشانده بالاي غذا يك فنجان ميل شود.

10. يك چاي براي تقويت نيروي جنسي : پونه 30 گرم + مرزه 30 گرم + زعفران 1 گرم + فلفل هندي ( سياه ) 3 گرم + فلفل سفيد 3 گرم + فلفل قرمز 3 گرم آسياب كرده مخلوط نموده هر دفعه 5 گرم در يك فلاكس ريخته سپس به اندازه 2 ليوان آب جوش در فلاكس ريخته تا شب به 3 نوبت محتوي ميل شود.

11. براي رفع لكه‎هاي پوست برگ تازه پونه را له كرده به‎صورت ضماد روي پوست بگذاريد.

12. براي دور شدن حشرات پونه را بكوبيد و بگذاريد بوي آن در فضا پخش شود.

13. بوئييدن پونه مقوي قلب است.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:24 | نویسنده : سلامت |  پیاز

 

 

        سرطان كبد - سيروز - پلورزي - آنژين - سرطان - قند - بواسير - دندان درد - سياتيك - تب - برص - ديفتري - سوختگي - آلبومينوري - آب مرواريد - مشكي شدن مو - يبوست و...

1.   پياز خام همراه برنج فراموش نشود.

2.   قبل از هر چيز بايد گفت كه پياز هم غذا و هم دوا است.

3.   كساني كه مي‎خواهند غذايشان هضم شود يا بدنشان مقوي گردد همراه غذا پياز بخورند.

4.   كساني كه غذايشان ديرهضم مي‎شود پياز خام را همراه غذا بخورند.

5.   هر شهري كه وارد مي‎شويد ابتدا از پياز آن شهر بخوريد زيرا از خيلي مضرات آب‎هاي آلوده و هواي خراب جلوگيري مي‎كند.

6.   براي دفع سنگ كليه از شربت پياز استفاده كنيد. بدين صورت كه روزانه 6 بار يعني هر 4 ساعت يك‎بار 3 قاشق شربت پياز در يك ليوان آب حل و ميل شود.

طرزتهيه شربت پياز : آب پياز 100 گرم + آب 400 گرم + شكر 400 گرم را جوشانده تا به‎صورت شربت درآيد.

7.   شربت پياز آلبومين ادرار را برطرف مي‎كند و كساني كه مبتلا به ورم كليه هستند درمان مي‎شود.

8.   كساني كه شاش‎بند ( حبس‎البول ) هستند پياز خام را له كرده به‎صورت مرهم زير شكم بگذارند و روزي 3 قاشق شربت پياز همراه آب بخورند.

9.   كساني كه شكم‎ آن‎ها آب آورده است پياز خام يا شربت پياز استفاده كنند و همچنين پياز پخته را به‎صورت مرهم روي شكم بگذارند.

10. كساني كه دچار بيماري سيروز هستند از شربت پياز و پيازخام استفاده كنند.

11. كساني كه سرطان كبد دارند پياز را در برنامه غذايي خود قرار دهند.

12. بيماران ورم عضله قلب ( ميوكارديت ) روزي 3 قاشق غذاخوري شربت پياز همراه آب بخورند.

13. بيماران ذات‎الجنب يا پلورزي از شربت پياز استفاده كنند.

14. كساني كه دردهاي عصبي دارند پياز يا شربت آن را بخورند.

15. براي درمان آنژين يا گلودرد پياز پخته را له كرده و گرماگرم دو طرف گلو قرار دهند همچنين شربت پياز هم بخورند.

16. پياز از سرطان پيش‎گيري مي‎كند.

17. براي برطرف كردن ازدياد فشارخون هفته در ميان از شربت پياز روزي 3 قاشق استفاده شود.

18. كساني كه بيماري قند دارند پياز خام را در برنامه غذايي خود قرار دهند.

19. كساني كه قند خونشان كمتر از حد طبيعي است از خوردن پياز خودداري كنند.

20. براي درمان ميگرن پياز خام را له كرده بر پيشاني بگذاريد.

21. براي ساكت كردن سوزش گزش زنبور از ضماد پياز استفاده كنيد.

22. براي تقويت نيروي جنسي چه زن و چه مرد گوشت را همراه پياز زياد بپزيد.

23. پياز پخته همراه با چربي دفع كننده اخلاط سينه مي‎باشد.

24. كساني كه تصلب شرائين دارند از پياز پخته استفاده كننده و سعي كنند مواد گياهي را بيشتر از مواد غيرگياهي استفاده كنند.

25. براي درمان زردي پياز را در سركه سيب پخته ميل كنيد.

26. براي درمان ورم طحال به روش 25 استفاده كنيد.

27. اگر پياز پخته گرم را بر روي دمل قرار دهيد باعث باز شدن آن مي‎شود.

28. براي درمان بواسير پياز پخته را به‎صورت ضماد در محل بگذاريد.

29. براي تحريك ميل شهوت تخم پياز را كوبيده همراه نبات روزي يك قاشق چاي‎خوري ميل شود.

30.  براي رفع بوي پياز بعد از خوردن كمي گردو بجويد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:23 | نویسنده : سلامت |

 

      

         ترب

 

اسهال - سياتيك - رماتيسم - سرفه - سرطان معده - فلج - گواتر - آسم - شوره سر - سستي كمر - ديفتري و...

1.   طبع ترب گرم و خشك است و تخم آن شدتش بيشتر است.

2.   براي تسكين كمر درد از جوشانده برگ ترب به‎صورت ضماد استفاده كنيد.

3.   براي قطع اسهال از جوشانده گل‎هاي آن روزي 3 نصف استكان استفاده كنيد.

4.   براي تسكين دردهاي سياتيك له شده ترب را به‎صورت ضماد در محل درد بگذاريد.

5.   براي تسكين درد رماتيسم از له شده ترب به‎صورت ضماد استفاده كنيد.

6.   ترب تسكين دهنده سرفه است پخته آن را همراه گوشت ميل كنيد.

7.   ترب هضم كننده غذاست همراه غذا خورده شود.

8.   كساني كه سرطان معده دارند از دم‎كرده تخم ترب استفاده كنند.

9.   پستان مادران شيرده كه ورم مي‎كند مي‎توانند از ضماد پخته ترب استفاده كنند.

10. ترب براي فلج‎هاي ناگهاني كه در اثر سكته مغزي به وجود مي‎آيد مفيد است يعني كساني كه فلج مي‎شوند ترب را در برنامه غذايي روزانه خود بگذارند و از ترب پخته شده كه با روغن كنجد مخلوط شده است عضو فلج شده را ماساژ دهند.

11.  دم‎كرده برگ ترب دفع اخلاط را راحت‎تر مي‎كند و مفيد است.

12.  آب ترب براي بازكردن انسداد و گرفتگي كبد و طحال مفيد است.

13.  كساني كه درد مفاصل دارند همراه غذا ترب بخورند و ضماد پخته آن را در محل درد بگذارند.

14. براي استخراج سنگ مثانه به مقدار 30 گرم آب سرشاخه‎هاي برون برگ ترب را با 30 گرم سكنجبين در يك ليوان آب مخلوط كرده ميل شود ، سپس تا شب هر ساعت يك ليوان آب ميل شود و به مدت سه روز اين عمل تكرار گردد. يك روش ديگر براي خارج كردن سنگ مثانه ترب را خالي كرده داخل آن يك قاشق مرباخوري تخم شلغم ريخته سپس سرخالي شده آن را با شلغم مسدود كنيد و در كاغذ آلومينيم بسته شود آن‎گاه در زير آتش يا فر بپزيد ، پس از سرد شدن با عسل مخلوط كرده و ميل شود سه روز اين كار انجام شود.

15. براي تقويت نيروي جنسي يك قاشق مرباخوري تخم ترب را در يك ليوان آب جوش به مدت 20 دقيقه دم‎كرده ميل شود.

16. براي دفع سم‎ گزندگان تخم ترب را با سركه ضماد كرده در محل گزش بگذاريد.

17. براي گريز حشرات و دفع گزش آن‎ها آب ترب را بر بدن بماليد.

18. براي رفع آثار ضربه و خون‎مردگي ترب را كوبيده با عسل مخلوط كرده روي پوست بگذاريد.

19. در خوردن ترب نبايد زياد افراط كرد چون ديرهضم است و براي معده ناراحتي ايجاد مي‎كند.

20. ترب بلغم را از بين مي‎برد و غذا را هضم مي‎كند.

21. جوشانده ترب برطرف كننده سرماخوردگي مي‎باشد.

22. امام صادق(ع) فرمودند : ترب سه خاصيت دارد ، برگ آن نفخ شكم را از بين مي‎برد ، مغز آن ادرار را زياد مي‎كند و ريشه آن بلغم را قطع مي‎كند.

23. ترب بازكننده عادات ماهانه است. خانم‎ها سعي كنند در دوران عادت كمتر ترب مصرف كنند.

24. يك روش ديگر براي درمان سرفه : داخل ترب سياه را به اندازه 2 قاشق غذاخوري خالي نموده و شكر درون آن مي‎ريزيم بعد از چند ساعت شيره‎اي درون ترب جمع مي‎شود كه براي سرفه مفيد مي‎باشد. كم‎كم آن شربت يا شيره را مي‎خورند.

25. كساني كه آسم دارند مي‎توانند از روش بالا استفاده كنند البته با احتياط.

26. ترب سياه تسكين دهنده درد سنگ صفرا است.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:21 | نویسنده : سلامت |

 

         ترتيزك   ( شاهي )

        آسم - مدر - محرك جماع - مقوي باء - سنگ كليه ، مثانه - زخم‎هاي جلدي - سرطان - كك مك - بازكننده صدا - طحال - لكه‎هاي قهوه‎اي و...

1.   طبع آن گرم و خشك است.

2.   ترتيزك داراي يد ، آهن ، فسفر، مس ، منگنز، گوگرد و كارتن مي‎باشد.

3.   كساني كه آسم دارند و يا سرفه مي‎كنند ، ترتيزك را در برنامه غذايي خود قرار دهند.

4.   ترتيزك مدر و نيروبخش است.

5.   ترتيزك مولد اسپرم ، محرك جماع و مقوي باه مي‎باشد.

6.   ترتيزك به هضم غذا كمك مي‎كند و ضدباد ، گاز و نفخ معده است.

7.   ترتيزك بافت بدن را جوان مي‎كند.

8.   ترتيزك تصفيه كننده خون است در نتيجه دمل‎ها و دانه‎هاي چركي زيرپوست با خوردن آن از بين مي‎رود.

9.   براي سنگ كليه ، مثانه و مجاري ادرار بسيار مفيد مي‎باشد بالاي غذا خورده شود و از 10 گرم خشك كرده آن در 300 سي‎سي آب دم‎كرده و هر 2 ساعت يك ليوان ميل شود.

10. جهت كشتن كرم صبح ناشتا نصف استكان آب ترتيزك ميل كنند.

11. براي درمان زخم‎هاي جلدي آب ترتيزك را با روغن زيتون مخلوط كرده روي زخم بمالند.

12. كساني كه چاق هستند براي لاغر شدن همراه غذا ترتيزك بخورند.

13. كساني كه مشكل مجاري تنفسي و دردهاي برونشيت و سياه سرفه دارند از ترتيزك استفاده كنند.

14.  جوشانده ترتيزك فشارخون را پايين مي‎آورد. 10 گرم ترتيزك خشك را با 300 سي‎سي آب جوشانده روزي 3 فنجان ميل شود.

15.  ترتيزك خلط ‎آور است. به‎صورت دم‎كرده و يا شربت ميل كنيد.

16.  در رابطه با مرض گال و اگزما خوردن ترتيزك بسيار مفيد است.

17.  ترتيزك برطرف كننده اختلال غددي و خستگي مي‎باشد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:20 | نویسنده : سلامت |

   ترخون

 اشتها‎آور - درد مفاصل - سرعت انزال - تقويت كننده اعصاب - نقرس - دل درد - تصلب شرائين - التيام زخم‎ها - رماتيسم - ادرارآور و...

1.  طبع ترخون گرم و خشك است.

2.  ترخون اشتها‎آور و مقوي معده است.

3.  ادرارآور مي‎باشد ، 10 گرم ترخون در 300 سي‎سي آب دم‎كرده و ميل شود.

4.  براي درد مفاصل مفيد مي‎باشد همراه غذا خورده شود و كوبيده آن به‎صورت ضماد استفاده گردد.

5.  درمان‎كننده قاعدگي‎هاي دردناك مي‎باشد و همچنين قاعده‎آور است.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:19 | نویسنده : سلامت |

 

   تره

 


 

        رماتيسم - خونريزي بيني - قاعده‎آور - محرك جنسي - بواسير - گزيدن افعي - تنگي نفس - سرطان - كيسه صفرا - اسيداوريك خون - ماه گرفتگي - برص - جذام - دردهاي عصبي و...

1.    طبع تره گرم و نسبتاً خشك است.

2.    ضماد تره براي نرم كردن ورم‎ها مفيد است.

3.    تره ضدعفوني كننده روده‎ها است.

4.    كساني كه رماتيسم دارند از تره استفاده كنند.

5.    تره بازكننده انسدادها و گرفتگي‎ها است.

6.    براي جلوگيري از خونريزي بيني تره را له كرده با سركه مخلوط كنيد روي پيشاني بگذاريد.

7.     تره قاعده‎آور است.

8.     تقويت كننده نيروي جنسي است و محرك جنسي است در صورتي كه با عسل خورده شود.

9.     كساني كه تنگي نفس دارند سوپ جو با تره بخورند.

10.   ترشي تره ( تره را در سركه خانگي بخيسانيد ) بازكننده گرفتگي كبد است.

11.   جهت درمان بواسير ضماد تره را در محل درد بگذاريد.

12.   ضماد تره براي گزيدن افعي خوب است خوردن آن با آب و عسل سموم جانوران را خنثي مي‎كند.

13.   خوردن زياد تره خون را مي‎سوزاند و بينايي را كاهش مي‎دهد و لثه را خراب مي‎كند.

14.   تره براي گرم مزاجان مفيد و خوب است با گشنيز بخورند، البته زياد استفاده نشود.برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:18 | نویسنده : سلامت |

                 ترشك  

تصلب شرايين - كم اشتهايي - جوش صورت - كمردرد - نقرس - گواتر - كم‎خوني - اسهال‎هاي خوني - نشاط‎آور - ماليخوليا - كبد - درمان خارش - پسوريازيس و...

1.   طبع ترشك سرد و خشك است.

2.   ترشك داراي پروتئين ، چربي ، مواد نشاسته‎اي ، كلسيم و فسفر مي‎باشد.

3.   عصاره‎ي آن خنك كننده است و ضدالتهاب داخلي است.

4.   ضدقليايي خون و بالا بودن غلظت آن.

5.   برطرف كننده خشكي دهان و خارش‎هاي پوستي است.

6.   كساني كه پسوريازيس دارند ترشك را در برنامه غذايي خود قرار دهند.

7.   به‎خاطر وجود ويتامين C در آن ضدخونريزي لثه مي‎باشد.

8.  ترشك براي پايين آوردن فشارخون گياه مناسب است ( به‎صورت آش ترشك بخورند ).


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:18 | نویسنده : سلامت |

 


 

    جعفري

 

     يرقان - طحال - كبد - تنگي‌نفس - ترشحات زنانگي - سرخك - ادرارآور - تب‎بر - آسم - شوره‎سر - گواتر- سياهي زيرچشم - بادونفخ دربدن - كك‌مك - پروستات و...

1.   طبع جعفري گرم و خشك است.

2.   جعفري سرشار از ويتامين آ مي‎باشد و داراي ويتامين ث ، اي ، ب مي‎باشد و آهن و كلروفيل زياد دارد.

3.   جهت سنگ كليه 30 گرم جعفري خشك را در يك ليتر آب جوشانده هر 3 ساعت يك ليوان ميل شود.

4.   كساني كه كم اشتها هستند از سوپ جعفري و همچنين همراه غذاي خود جعفري استفاده كنند.

5.   جعفري اختلالات هاضمه را تنظيم مي‎كند.

6.   كساني كه يرقان دارند جعفري را در برنامه غذايي خود قرار دهند.

7.   از جعفري براي بيماري‎هاي كبد و طحال مي‎توان استفاده كرد كه به‎صورت دم‎كرده روزي 3 فنجان و خام همراه غذا ميل شود.

8.   كساني كه تنگي نفس دارند از سوپ جعفري استفاده كنند و قبل از غذا يك قاشق آب جعفري بخورند.

9.   براي درمان ترشحات زنانگي قبل از غذا 2 قاشق غذاخوري آب جعفري بخورند يا اين كه همراه غذا جعفري بخورند.

10. كودكاني كه سرخك مي‎گيرند به آن‎ها سوپ جعفري بدهيد چون باعث مي‎شود دانه‎هاي سرخك سريعتر ظاهر شده و از بين برود.

11.  براي بازشدن قاعدگي 100 گرم جعفري در يك ليتر آب جوشانده هر 2 ساعت يك ليوان ميل كنند. خانمهاي حامله نبايد از اين محلول استفاده كنند.

12.  ماليدن ضماد جعفري روي زنبور گزيدگي مفيد مي‎باشد.

13.  براي صورت‎هاي پرجوش جعفري را پخته به‎صورت ضماد روي پوست و جوش‎ها بگذاريد و هر روز با آب جعفري بشوييد.

14.   خوردن جعفري همراه غذا جواني شما را حفظ مي‎كند.

15.  تخم جعفري ادرارآور است.

16.  براي خانم‎هايي كه شير آن‎ها بند آمده است جعفري را له كرده به‎صورت ضماد روي سينه و پستان بگذاريد شير باز خواهد شد.

17.  جعفري تب‎بر خوبي است كساني كه سرما خورده‎اند يا تب دارند از سوپ جعفري استفاده كنند.

18.  براي گرفتگي صدا در اثر سرماخوردگي مقداري جعفري خرد كرده در شير بريزيد صبح ناشتا ميل كنيد.

19.  خوردن ساقه‎ي جعفري اعصاب را تسكين مي‎دهد پس به‎خاطر داشته باشيد جعفري را در سبزي‎خوردن خود قرار دهيد و ساقه آن را دور نريزيد.

20.  برگ جعفري صاف كننده خون است و اگر سلولي از بين رفته باشد آن را شستشو داده و سلولي جديد به وجود مي‎آورد.

21.  دوستاني كه كوه مي‎روند اگر 2 ساعت قبل از كوه‎پيمايي از دم‎كرده جعفري استفاده كنند خيلي راحت‎تر و با آرامش‎ خاطر بيشتري مسير كوه‎پيمايي را خواهند پيمود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:16 | نویسنده : سلامت |

  

 

 

  چغندر

 

 

     آسم - كم خوني - كك مك - پيسي - چاقي - نقرس - اگزما - سردرد - آرامش اعصاب - كهير - دمل - درد مفاصل - شپش - ديابت - زردزخم و...

1.    طبع ريشه چغندر معتدل است.

2.    به‎خاطر فسفر و قندي كه در چغندر وجود دارد براي درك مطالب و تقويت حافظه بسيار مفيد مي‎باشد.

3.    چغندر باعث ساخته شدن گلبول قرمز مي‎شود.

4.    چغندر درمان كننده كم خوني و ضعف عمومي بدن مي‎باشد.

5.    براي تنظيم شدن فعاليت دستگاه‎هاي مختلف بدن هفته‎اي ( 3 روز در ميان ) سه چهارم استكان آب چغندر با يك چهارم آب هويج مخلوط كرده به مدت يك ماه ميل كنيد.

6.    يكي از روش‎هاي خوب خوردن چغندر خام را رنده كرده كمي دارچين به آن اضافه كرده به‎عنوان سالاد همراه غذا بخورند.

7.    كساني كه چاق هستند و از اضافه وزن خود رنج مي‎برند مي‎توانند از سالاد چغندر يا چغندر پخته استفاده كنند.

8.    براي رفع كك مك برگ چغندر با كمي اسيد بوريك مخلوط نموده روزي 2 بار صبح و عصر به مدت 2 هفته به‎صورت بماليد.

9.    خوردن گوشت گاو با چغندر باعث از بين رفتن پيسي مي‎شود.

10.  حضرت رضا(ع) فرمودهاند : خوردن چغندر باعث مي‎شود از جذام درامان بمانيد عقل را زياد و خون را تصفيه مي‎كند ، چغندر شفاي درد است استخوان را محكم و گوشت را مي‎روياند.

11.  آب چغندر براي افرادي كه مبتلا به نقرس مي‎باشند بسيار مفيد است.

12.  آب چغندر براي مسلولين نيز مفيد مي‎باشد صبح و عصر يك استكان ميل شود.

13.  براي كساني كه كم‎اشتها هستند از سالاد چغندر استفاده كنيد.

طرزتهيه سالاد چغندر: چغندر قرمز ( لبو ) ابتدا پخته سپس رنده نموده چند حبه سير را كوبيده با چغندر پخته شده مخلوط كنيد از اين سالاد همراه غذا بخوريد و اشتهاي شما باز مي‎شود ، اين سالاد در ميان روس‎ها متداول است.

14.  يك آش خوشمزه براي درمان اگزما : سبزي + گشنيز + برگ چغندر + برنج + آب غوره مانند سوپ‎هاي ديگر ادويه‎جات و روغن كنجد يا زيتون نيز اضافه كنيد.

15.  چغندر پخته به درمان رعشه كمك مي‎كند. رعشه معمولاً از پيري يا بر اثر يك بيماري در بدن يا ترس ، خشم و گرسنگي و همچنين از جماع زياد به وجود مي‎آيد.

16.  اگر چنان چه شير در پستان بماند و باعث درد آن شود چغندر پخته را روي آن بگذاريد اگر چغندر و كلم و مويز را با هم پخته و نيم‎گرم كمپرس كنيد اثر آن بيشتر مي‎باشد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:15 | نویسنده : سلامت |

 


   خرفه

 


        تصلب شرايين - خارش پوست - عفونت ريه - ورم طحال - رفع عصبانيت - بواسير - باد سرخ - زگيل - كهير - انزال زودرس - افزايش شير - ميخچه و...

 گرچه خرفه جزء سبزي‎هاي خوردني ما نيست و از آن خيلي كم استفاده مي‎كنيم اميد است اكنون كه با اين گياه خوب آشنا مي‎شويد جايگاهي براي آن در سبزي‎هاي خوردني خود باز كنيد.

 1.   طبع آن سرد و تر است.

2.   در روايت آمده است حضرت فاطمه (س) اين گياه را بسيار دوست مي‎داشت و بدين جهت به آن حضرت نسبت دادهاند.

3.   خرفه ادرار آور است و ضدكمبود ويتامين C است.

4.   تصفيه كننده خون است.

5.   رفع كننده تشنگي است.

6.   تب بر است.

7.   رفع كننده التهابات داخلي بدن مي‎باشد.

8.   دفع كننده اخلاط‎هاي خوني است.

9.   براي تسكين دردهاي ميگرن پخته خرفه را به‎صورت ضماد در محل درد بگذاريد.

10. جويدن برگ خرفه از خونريزي لثه جلوگيري مي‎كند.

11. ضماد خرفه براي ميخچه مفيد است.

12. گذاشتن ريشه خرفه بر روي زگيل به‎صورت ضماد آن را از بين مي‎برد.

13. براي تسكين سوختگي از ضماد خرفه استفاده كنيد.

14. خرفه دفع كننده صفرا است.

15. براي درمان جوش‎هاي سر، خرفه را كوبيده با عرق بيد و كاسني مخلوط نموده سر را بشوييد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:14 | نویسنده : سلامت |

  

 

 

 خيار چنبر

يرقان - فشارخون - ضدصفرا - سياتيك - سوزاك - التهاب كبد - درد مفاصل و...

1.  طبع آن سرد و تر است.

2.  ماسك آن به شفافيت پوست كمك مي‎كند همچنين خوردنش براي اين كه نتيجه بهتري بگيريم خيار چنبر را با كمي آرد عدس مخلوط نموده روي پوست بگذاريد.

3.    براي درد مفاصل خيار چنبر را با آرد جو و روغن كنجد مخلوط نموده روي مفاصل بگذاريد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:13 | نویسنده : سلامت |


  ريحان   ضدتشنج - تنگي نفس - رطوبت معده - دل پيچه - زيادكننده اسپرم - ورم پستان - رفع غم و اندوه - گل مژه - بي‎خوابي - هيستري - شوره سر - استفراغ عصبي و...

1.      طبع ريحان كمي گرم و خشك است.

2.      امام صادق(ع) فرمودهاند : بدانيد كه چندين خاصيت در ريحان موجود است. منفذها را باز مي‎نمايد ، دهان را خوشبو مي‎كند ، غذا را گوارا مي‎كند ، اشتها به غذا را افزايش مي‎دهد ، از بيماري جذام شخص را مقاوم مي‎كند ، مرض را از بين مي‎برد و همه امراض را ريشه‎كن مي‎كند.

3.      دم‎كرده ريحان ضدتشنج است.

4.      خوردن ريحان سردردهاي ميگرن را ساكت مي‎سازد.

5.      سردردهاي عصبي را تسكين مي‎دهد.

6.      باعث ازدياد شير خانمها مي‎شود.

7.      عصاره ريحان با شكر براي رفع تنگي نفس ، سرفه و دردسينه مفيد است.

8.      جويدن ريحان زخم‎هاي دهان را از بين مي‎برد.

9.      دم‎كرده تخم ريحان مسكن است و درجه حرارت بالاي بدن را كاهش مي‎دهد.

10.  برگ ريحان ضد دل درد و بادشكن مي‎باشد.

11.  براي سوزاك 40 گرم تخم ريحان در يك ليتر آب بمدت 20 دقيقه دم‎كرده هر 4 ساعت يك ليوان با كمي عسل خورده شود.

12.  ريحان براي رطوبت معده مفيد است. اگر ريحان تازه ، شويد و مرزه تازه را هم به‎عنوان سبزي خورده شود بادهاي داخلي و رطوبت معده را از بين مي‎برد. رطوبت معده يعني رطوبت‎هايي كه در معده سد شده‎اند و با استفاده از ترشيدگي غذا به‎صورت كف بلغم از گلو خارج مي‎شود و گاهي بدون اراده آب دهان بيرون مي‎ريزد.

13.  شربت تخم ريحان مفرح قلب است.

14.  براي درمان دل پيچه از دم‎كرده ريحان بخوريد.

15.  محل گزيدگي حشرات را از ضماد ريحان بگذاريد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:12 | نویسنده : سلامت |   ريواس

 

   كك مك - قند - بازشدن عادت ماهانه - بادشكن - اسهال خوني - يرقان - سرگيجه - پيوره - آبله - كم‎خوني - برص - استحكام استخوان‎ها و...

1.        كساني كه ناراحتي كليه دارند از مصرف زياد آن خودداري كنند.

2.        براي روشن شدن مو 50 گرم ريواس را در يك ليتر آب به مدت 30 دقيقه بجوشانيد سپس صاف كنيد موها را چندين بار خيس كنيد.

3.        براي از بين بردن كك مك و جوش‎هاي چركي و از بين بردن جاي جوش ريواس له شده را با كمي سركه خانگي مخلوط كرده و به‎صورت ماسك روي صورت بگذاريد اگر فوراً احساس سوزش كرديد بشوييد.

4.        براي كساني كه بيماري قند دارند دم‎كرده برگ ريواس مفيد است.

5.        شربت ريواس شادي‎بخش ، مقوي معده و روده‎ها مي‎باشد.

6.        كساني كه مي‎خواهند كبدشان را پاك كنند قبل از غذا ريواس بخورند.

7.        اشتها‎آور است و برطرف كننده صفرا است.

8.        ريواس خستگي و خماري را برطرف مي‎كند.

9.        مداومت در خوردن آن باعث پاكي خون مي‎شود.

10.    كم كننده شهوت است.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:11 | نویسنده : سلامت |

 


   سوسنبر


    شادي‎بخش - تقويت كننده قلب - سنگ مثانه - گريپ - سياه سرفه - اسهال - ميگرن - رعشه - تقويت مو - ورم پروستات - بدبويي دهان و...

1.         طبع سوسنبر خيلي گرم و خشك است.

2.         سوسنبر بادشكن و يك ضدعفوني كننده خوبي است.

3.         دم‎كرده آن براي رفع ترشحات چركي ادرار و حيض بسيار مفيد است.

4.         براي درمان اختلالات كبدي از دم‎كرده سوسنبر روزي 3 بار استفاده كنيد.

5.         سوسنبر شادي‎بخش است خوب است كه همراه غذا سوسنبر + جعفري + بادرنج و ريحان خورده شود.

6.         سوسنبر باز‎كننده گرفتگي و انسداد مجاري مي‎باشد.

7.         سوسنبر تقويت كننده قلب است.

8.         براي خردكردن سنگ مثانه از دم‎كرده سوسنبر استفاده كنيد. 10 گرم در 200 سي‎سي آب روزي چهاربار ميل شود.

9.         سوسنبر براي ريه مضر است و در خوردن آن استمرار نداشته باشيد.

10.    براي رفع تشنج دستگاه تنفسي از دم‎كرده آن همراه با عسل خورده شود.

11.    براي گريپ ، سياه سرفه و آسم از روش شماره 10 استفاده شود.

12.    براي تسكين دردهاي عصبي و سياتيك سوسنبر كوبيده را به‎صورت ضماد بگذاريد.

13.    براي رفع نرمي استخوان كودكان با دم‎كرده سوسنبر در حمام كودك را ماساژ دهيد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:9 | نویسنده : سلامت |

                 سيب زميني ترشی

  سوءهاضمه - يبوست - سرفه - نقرس - محرك نيروي جنسي - فشارخون - رماتيسم و...

1.       طبع آن گرم و تر است.

2.       كساني كه مبتلا به سوءهاضمه هستند از سيب‎زميني ترش به‎صورت آب‎پز استفاده كنند.

3.       سيب‎زميني ترش براي افرادي كه مبتلا به يبوست هستند مفيد مي‎باشد.

4.       كساني كه مبتلا به فشارخون هستند از سيب‎زميني ترش استفاده كنند.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:8 | نویسنده : سلامت |     سير

فشارخون - ورم روده - مقوي معده - آسم - رماتيسم - سرگيجه - سياتيك - بازكننده صدا - تيفوييد - گال - واريس - ميخچه - تقويت قوه باء - تقويت حافظه - درد دندان - پيسي و...

1.       طبع سير گرم و خشك است.

2.       اگر مي‎خواهيد صورتي بشاش و زيبا و گلگون داشته باشيد  سير بخوريد.

3.       كساني كه مبتلا به فشارخون شرياني هستند خوردن آن باعث پايين آمدن فشارخون مي‎شود.

4.       سير باعث بازشدن اشتها مي‎شود.

5.       كساني كه فشارخون آن‎ها پايين است سير را با احتياط بخورند.

6.       سير مقوي معده است و از ورم روده جلوگيري مي‎كند.

7.       جويدن جعفري بعد از خوردن سير بوي آن را از بين مي‎برد يا اين كه 2 دانه قهوه بوداده را بجوند.

8.       افرادي كه دچار فراموشي شده‎اند سير بخورند.

9.       اگر سير را در كيسه‎هاي برنج يا گندم بگذاريم از كرم‎خوردگي يا فاسدشدن آن‎ها جلوگيري مي‎كند.

10.  كساني كه بيماري آسم دارند از سير استفاده كنند يا يك حبّه سير را زير زبان بگذارند.

11.  كساني كه آسم دارند يك عدد پياز و يك عدد سير را كوبيده در يك ليوان آب كه 25% الكل طبي خوراكي دارد مخلوط كرده و بگذارند 8 روز بماند سپس صاف كرده روزي 1 بار يك حبه قند را كه آغشته به آن محلول كرده بخورند.

12.  براي درمان سياه‎سرفه از جوشانده سير هر 2 ساعت يك قاشق مرباخوري ميل شود. 40 گرم سير در 250 سي‎سي آب جوش چند دقيقه جوشانده سپس بگذاريد سرد شود.

13.  براي درمان رماتيسم 3 هفته هر صبح ناشتا يك حبه سير ميل كنيد.

14.  سير تسكين دهنده تشنج و آرام كننده اعصاب است.

15.  كساني كه رعشه دارند و اندام آنها فلج است در برنامه غذايي خود آن را بگنجانند اما به‎صورت مداوم نباشد.

16.  براي درمان خستگي فكري و ذهني سير را خرد كرده با روغن بادام تلخ مخلوط كرده روي برجستگي مهره‎هاي كمر بمالند.

17.  كساني كه سرگيجه دارند يك حبه سير بخورند.

18.  كساني كه سياتيك دارند صبح ناشتا يك حبه سير را سوراخ‎سوراخ نموده قورت دهند سپس كمي آب روي آن بخورند به‎صورت مداوم نباشد.

19.  براي درمان نوريت و پولي موزيت ( ورم - التهاب يك يا چندين عصب كه در مسير آن احساس درد گردد ) سير را خرد نموده با روغن كافور مخلوط نموده محل درد را مالش دهيد.

20.       سير بازكننده صدا است.

21.       سير براي اكثر بيماري‎هاي عصبي مفيد است.

22.       براي درمان درد لگن خاصره مي‎توان هم خورد هم همان قسمت را با سير ماساژ داد.

23.       كساني كه قطره‎قطره ادرار مي‎كنند سير را در برنامه غذايي خود قرار دهند.

24.       مداومت در خوردن سير باعث ريختن موهاي سفيد و رشد موهاي سياه مي‎شود.

25.       كساني كه بواسير دارند هفته‎اي 3 روز هر شب يك حبه سير بخورند.

26.       سير در معالجه تيفوييد و ديفتري به كار مي‎رود.

27.       كساني كه برونشيت دارند و همچنين ناراحتي ريوي از سوپ سير استفاده كنند زيرا به زودي خلط سينه را كم مي‎كند.

28.       اسپاسم و قلنجي كه در اثر باد شكم به وجود آمده است سير بهترين درمان كننده است.

29.  براي درمان بيماري گال يا جرب سير را با مرزه بپزيد سپس له كنيد و بر بدن خود بماليد.

30.  براي درمان واريس و پيشگيري سير را كوبيده با آب‎ليمو مخلوط كرده همراه كمي آب گرم ساق پا بماليد.

31.  براي ورم و زخم‎هاي معده و روده از سوپ سير استفاده كنيد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:7 | نویسنده : سلامت |

  

 

  شاه تره

    تصلب شرايين - تقويت مزاج - تقويت چشم - اشتهاآور - ادرارآور - يبوست - بواسير - عفونت لثه - تبخال و...

1.       طبع آن گرم و خشك است

2.       درمان‎كننده كمبود ويتامين ث است.

3.       براي بيماري‎هاي پوستي مي‎توان از عرق شاه تره صبح و بعدازظهر هر دفعه نصف استكان استفاده كرد و مي‎توان با عرق شاه‎تره شستشو داد.

4.       براي يرقان مي‎توان از عرق شاه‎تره استفاده كرد.

5.       براي تصلب شرايين از دم‎كرده شاه‎تره روزي 3 فنجان ( 5 گرم در 150 سي‎سي آب به مدت 20 دقيقه دم كنيد ).

6.       خوردن دم‎كرده شاه‎تره باعث مي‎شود سمومي كه در كبد جمع شده‎اند دفع گردد.

7.       براي تقويت مزاج يك هفته از دم‎كرده استفاده نموده 2 هفته استراحت مجدداً يك هفته استفاده كنيد.

8.       شاه‎تره از بين برنده بلغم مي‎باشد عرق آن 10 صبح و 5 بعداظهر استفاده گردد.

9.       شاه‎تره سودا را كم مي‎كند از عرق آن صبح و بعدازظهر استفاده شود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:5 | نویسنده : سلامت |

 


   شلغم

 

 

 افزايش ادرار - سنگ مثانه - سوزاك - ورم طحال - گواتر - دمل و كورك - باد و نفخ در بدن - درد مفاصل - قند - برفك دهان - آبسه و پيله‎ي دندان - سياه‎سرفه - اگزما - كمبود نطفه و...

1.       طبع شلغم گرم و تر است.

2.       اگر صبح شلغم را به‎عنوان صبحانه بخوريم و بالاي آن چيز ديگري نخوريم مطمئناً تا ظهر سير خواهيم بود.

3.       شلغم باعث تقويت بينايي مي‎شود.

4.       خوردن شلغم باعث افزايش ادرار و به مزاج لينت مي‎بخشد.

5.       شلغم تحريك‎كننده‎ي نيروي جنسي است.

6.       شلغم دفع‎كننده‎ي سنگ مثانه مي‎باشد.

7.       هيچگاه شلغم را داغ نخوريد سوزاك مي‎شويد.

8.       براي درمان ورم طحال و سوزش ادرار ريشه باريك شلغم ( دم باريك ) را تميز بشوييد خشك كنيد و بساييد با كمي عسل ميل كنيد اگر نبود از تخم شلغم استفاده شود.

9.       براي تسكين دردهاي مفصلي ، نقرس ، شلغم پخته را به‎صورت ضماد بگذاريد.

10.  براي ترك پوست دراثر سرمازدگي و خارش از روش شماره 9 استفاده شود.

11.  شلغم براي كساني كه گواتر دارند خوردنش مجاز نميباشد.

12.  شلغم چاق كننده است.

13.  خوردن شلغم باعث كم شدن جوش‎هاي غرور جواني مي‎گردد.

14.  اگر خانم شيردهي شلغم را در دوران شيردهي به كودك بدهد يا خود او مصرف كند يا دوران بارداري بخورد باعث رشد و محكم شدن استخوان كودك ، زود درآوردن دندان ، زود حرف زدن و زود به راه افتادن مي‎شود و در مقابل بيماري‎ها مقاوم‎تر است.

15.  براي درمان كم‎خوني شلغم را رنده كرده و با كمي نمك روي آن را بپوشانيد با جعفري يا سالاد مخلوط نموده همراه غذا بخوريد.

16.  جهت گلودرد آب شلغم غرغره كنيد.

17.  براي سر باز كردن دمل و كورك مرهم شلغم را بگذاريد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:4 | نویسنده : سلامت |

   شنبليله

 

 

    راشيتيسم - نقرس - كم‎خوني - لوزالمعده - ورم طحال - سوء هاضمه - تسهيل زايمان - پلاگر - لك صورت - زياد كننده نطفه - بازشدن عادت ماهانه و...

1.       طبع آن گرم و خشك است.

2.       براي درمان راشيتيسم 15- 10 گرم تخم شنبليله را در يك ليتر آب به مدت نيم ساعت دم كرده ، روزي 3 فنجان بمدت يك هفته ميل كنند.

3.       به خاطر داشته باشيد مصرف زياد شنبليله فراموشي مي‎آورد ، در حاليكه تقويت كننده حافظه هم هست.

4.       براي درمان لاغري دانه شنبليله را به صورت پودر درآورده با عسل مخلوط نموده روزي يك قاشق بخورند 30 گرم دانه شنبليله و 150 گرم عسل ، دو هفته مصرف و يك هفته استراحت.

5.       برگ شنبليله به خاطر وجود سولفور و كلر به مقدار زياد در آن يك پاك كننده خوب براي كبد و ريه مي‎باشد و اخلاط ريه را بيرون مي‎ريزد.

6.       براي برطرف كردن التهاب و تورم پلك‎هاي چشم براثر خستگي زياد يا حساسيت به نور تخم شنبليله را جوشانده آب آن را به صورت كمپرس روي چشم‎ها بگذاريد يعني پارچه‎اي تميز را خيس كرده روي چشم بگذاريد.

7.       شنبليله تقويت كننده قوه باه مي‎باشد.

8.       براي درمان كم‎خوني همراه غذاي خود از شنبليله استفاده كنيد ولي كم.

9.       كساني كه نقرس دارند 5 گرم شنبليله خشك را در 150 سي‎سي آب دم‎كرده ميل كنند.

10.  جهت رشد موها با دم كرده شنبليله موها را ماساژ دهيد 10 گرم شنبليله خشك 200 گرم عرق بيد. پودر را در عرق بيد جوشانده فوراً برداريد بگذاريد ولرم شود صاف كرده موها را ماساژ دهيد.

11.  كساني كه به خاطر حصبه يا بيماري ديگر موهاي سرشان ريخته اگر هر روز سر خود را با عصاره شنبليله ماساژ دهند موها درمي‎آيد. براي اين كه عصاره شنبليله ماندگار شود 100 گرم شنبليله در 150 سي‎سي الكل طبي 47 درجه محلول كرده سر را ماساژ دهيد.

12.  اگر تخم شنبليله را بساييد و به موها بماليد موهايتان سياه مي‎شود.

13.  براي درمان كم‎خوني تخم شنبليله را دم كرده همراه غذا بخوريد.

14.  تخم شنبليله غده لوزالمعده را تقويت مي‎كند و اختلالات حاصله از كم غذايي را درمان مي‎كند.

15.  براي دفع بي‎اختياري ادرار تخم شنبليله را 4 گرم در يك ليوان آب دم كرده عصر بنوشند.

16.  براي درمان خنازير 4 گرم تخم شنبليله خرد شده در 100 سي‎سي آب به مدت 20 دقيقه دم كرده ميل شود.

 ( خنازير: غده‎هايي است كه زير گلو، زير بغل و زير چانه مي‎رويد و گاهي تبديل به زخم عفوني مي‎گردد ابتدا كوچك است و كم‎كم بزرگ مي‎شود و آويزان مي‎شود ).


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:2 | نویسنده : سلامت |


 

                      شويد  

 تشنج - شيرافزا - چربي‌خون - سرطان - زايمان راحت - زيادكننده اسپرم - سوءهاضمه - ضدبلغم - سوزش معده - يبوست اطفال - خوروپف هنگام خواب - زردي - امراض مغزي - سكسكه و...

1.       طبع شويد گرم و خشك است.

2.       اگر استفراغ به خاطر ترشاي معده باشد ( جوشيدن غذا درمعده ) يك استكان از دم كرده شويد يا خود شويد را بجويد.

3.       براي رفع درد اعصاب و ضعف عصبي 5 گرم تخم شويد را در 200 سي‎سي آب جوشانده روزي 3 فنجان ميل شود.

4.       براي دفع سموم بدن شويد را با عسل مخلوط نموده ميل كنيد 20 گرم شويد با 100 گرم عسل.

5.       دم كرده تخم آن داروي هورمون جنسي زنانه مي‎باشد.

6.       ضد باكتري براي شستشو زخم‎هاي آلت و چركين شدن زخم‎ها از جوشانده‎ي شويد استفاده كنيد.

7.       دافع گاز روده ، بالاي غذا كمي شويد ميل يا دمكرده آن استفاده شود.

8.       تشنج : از دم كرده تخم شويد به صورت 5 گرم در 250 سي‎سي آب ، شب وقت خواب يا به سه مرحله در روز ميل شود.

9.       دافع اخلاط مضر از دم كرده تخم شويد به روش شماره 8 تهيه شود.

10.  شيرافزا : از دم كرده تخم شويد به مقدار 5 گرم در 200 سي‎سي آب جوش روزي 3 فنجان يا اين كه شويد را همراه غذا بخوريد.

11.  چربي خون : خوردن تخم شويد يا خود شويد همراه ماست چربي را پايين مي‎آورد از دم‎كرده تخم شويد هم مي‎توان استفاده كرد.

12.  سرطان : از دم كرده تخم شويد و شويد همراه غذا و سوپ و يا خام ميل شود.

13.  زايمان راحت : همراه غذا از دم كرده تخم آن استفاده شود.

14.  زيادكننده اسپرم : شويد همراه ماهي خورده شود.

15.  ضد بلغم است يعني ترشحات اضافي برونشيت‎ها و معده و روده و به طور كلي مايعات اضافي را كم مي‎كند.

16.  سوزش معده در صورتي كه زخم معده نباشد همراه غذا شويد بخوريد.

17.  سوء هاضمه : شويد باعث تحليل مواد نشاسته‎اي كه در غذاها مي‎باشد مي‎شود از اين جهت از سوء هاضمه جلوگيري و به هضم غذا كمك مي‎كند و بادشكن مي‎باشد.

18.  يبوست اطفال : سوپ شويد و جعفري ميل شود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 13:1 | نویسنده : سلامت |

 


 

                      

  شنگ

  قابض - تب‎بر - رماتيسم - كچلي - خون دماغ - زخم اثني‎عشر - ديابت - درد قلب - اشتهاآور و...

اين گياه در دشت‎ها و اماكن مرطوب مي‎رويد. برگ‎هاي آن باريك و دراز و داراي آب چسبناك مي‎باشد كه هنگام كندن دست را سياه مي‎كند معمولاً در ماه ارديبهشت ظاهر مي‎گردد. نام‎هاي ديگر آن عبارتند از: اسليخ ، آلاشنگ.

 1.       طبع آن سرد و خشك است.

2.       قابض است و براي اسهال‎هاي خوني و صفراوي استفاده مي‎شود.

3.       خوردن آب آن باعث بندآمدن خونروي از سينه مي‎باشد و زخم معده را التيام مي‎دهد.

4.       خوردن ريشه آن دفع كننده‎ي سموم است.

5.       ريشه آن براي كليه مضر است.

6.       به خاطر وجود اسيدسالسيليك در آن تب‎بر و آرام‎بخش خوبي است.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:59 | نویسنده : سلامت |

 

  علف چشمه  ( آب تره )

 اگزما - خارش دستگاه تناسلي - رشد مو - رماتيسم - برونشيت - كليه - اشتهاآور - پيسي - سرطان - خنازيري - ضدكرم - بازكننده قاعدگي - نرمي استخوان و...

1.       طبع آن گرم و خشك است.

2.       علف چشمه نام‎هاي ديگر همچون بولاغ اوتي ، حب‎الرشاد ، غره‎العين و شاهي آبي دارد.

3.       علف چشمه غالباً خام در سالاد و مانند سبزي خوردن مصرف مي‎شود.

4.       علف چشمه كمبود ويتامين ث را جبران مي‎كند براي بيماري قند مفيد است.

5.       براي بيماري‎هاي پوستي ، اگزما ، خارش دستگاه تناسلي به صورت دم كرده مي‎توان استفاده كرد.

6.       براي رشد مو و جلوگيري از ريزش علف چشمه را در آب جوش دم كرده صاف نموده موي سر را ماساژ دهيد.

7.       براي درمان رماتيسم مزمن از علف چشمه مانند سبزي يا دم كرده آن استفاده شود. بهترين روش دم كرده آن است كه 30 گرم علف چشمه را در يك ليتر آب دم كنيم بعد ميل نماييم.

8.       براي درمان برونشيت مزمن مانند شماره 7 استفاده شود.

9.       بيماري‎هاي كليه مانند شماره 7 منتها هر 4 ساعت يك ليوان مصرف گردد.

10.  يك روش براي ماندن آن ، 250 گرم عصاره گياه را با 400 گرم قند مخلوط نموده با حرارت ملايم به صورت شربت درآورده روزي 4 قاشق ميل شود.

11.  براي بيماري‎هاي طحال و كبد از روش شماره 10 استفاده شود در صورتي كه ديابت نداشته باشند ، اگر داشتند از روش شماره 7 استفاده شود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:57 | نویسنده : سلامت |

 

 

  فلفل سبز

  محرك اشتها - تقويت اعصاب - بواسير - سياه سرفه - رماتيسم - ميگرن - حفظ جواني - داءالصدف - تقويت رگ‎ها - استفراغ‎هاي پي‌درپي- چنگ زدن معده - كم خوني و...

1.       طبع آن گرم و خشك است.

2.       فلفل سبز محرك اشتها مي‎باشد همراه غذا ميل شود.

3.       تقويت ميل جنسي همراه غذا و خشك آن همراه عدس مصرف شود.

4.       خوشبو كردن دهان.

5.       تقويت اعصاب همراه غذا استفاده شود.

6.       براي درمان بواسير گرد خشك شده آن را روي غذا بپاشيد و بخوريد.

7.       آب آوردن شكم.

8.       كساني كه ترش مي‎كنند و چنگ زدن معده.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:56 | نویسنده : سلامت |

     فلفل سياه

    محرك اشتها - مقوي حافظه - فلج - بي‎حسي - دردهاي عصبي - تقويت نيروي جنسي - كم خون - عقرب‎زدگي - مسموميت و...

1. طبع آن گرم و خشك است.

2. محرك اشتها است.

3. براي كساني كه ترياك خورده‎اند و مسموم شده جوشانده‎ي فلفل سياه را به آن ها بدهيد. 4 گرم با 100 گرم آب بجوشانيد.

4.كساني كه دچار عقرب‎زدگي شده‎اند مانند شماره 3 ( براي مارزدگي مي‎شود استفاده كرد ).

5. كساني كه كم خون هستند از فلفل سياه در غذاي خود استفاده كنند.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:55 | نویسنده : سلامت |

   كاسني 

قلنج - يبوست - اگزما - ورم طحال - درد قلب - تقويت قوه باء - درد چشم - يرقان - مخملك - تورم زبان - زيادي بزاق دهان - كورك و خارش - بواسير - يبوست و...

گرچه كاسني جزء سبزي‎هاي خوردني نمي‎باشد در سبزي‎فروشي‎ها كم پيدا مي‎گردد بر آن شديم اين سبزي را كه به فرموده حضرت محمد(ص) سيد سبزي‎هاست. شما را با آن آشنا سازيم ، باشد كه در سفره شما جايگاه خودش را پيدا كند و در ابتدا براي اين كه به اهميت اين سبزي پي ببريد گفتاري از پيامبر و امامان نقل مي‎كنيم :

1.     حضرت رضا(ع) فرمودهاند : بر شما باد خوردن سبزي كاسني كه مال و فرزند را زياد نمايد. هركس دوست دارد اولاد و ثروتش زياد شود به خوردن كاسني ادامه دهد.

2.     حضرت امام صادق(ع) فرمودهاند : هركس وقت خواب 7 برگ كاسني در شكم او باشد در آن شب از قلنج درامان است.

3.     حضرت علي(ع) و امام صادق(ع) فرمودهاند : بر تو باد كاسني كه آب نطفه را زياد مي‎كند و كودك را زيبا مي‎نمايد و چون گرم است بيشتر پسر را باعث مي‎شود.

4.     حضرت محمد(ص) فرمودهاند : هركس كاسني بخورد و بخوابد جادو زهر به وي اثر نمي‎كند.

5.     يكي از صالحين گويد در بعضي از وقتها بيدار شدن در شب براي نماز برايم مشكل بود و اين مرا غمگين مي‎نمود شبي امام زمان(عج) را در خواب ديدم و به من فرمودند كاسني بخور كه بيدارشدن برايت آسان گردد. آب آن را نوشيدم و بيدار شدن برايم آسان شد.

6.     امام رضا(ع) فرمودهاند : كاسني بر هر دردي شفا هست هيچ دردي در درون انسان نمي‎شود مگر اين كه با كاسني از بين برود.

7.     طبع كاسني سرد و تر است و تخم آن سرد و خشك است.

8.     طرز تهيه شربت كاسني : آب كاسني را گرفته و هم وزن آن شكر اضافه كرده آهسته مي‎جوشانيم تا سفت شود از اين شربت در شماره‎هاي بعد جهت استفاده خواهيم گفت.

9.     براي درمان يبوست از دم كرده برگ و ريشه كاسني هر روز صبح ناشتا يك استكان ميل شود 5 گرم در 150 سي‎سي آب به مدت 20 دقيقه دم كرده صاف نموده با كمي عسل ميل شود يا اين كه 1 تا 2 قاشق از شربت كاسني ميل شود.

10. براي درمان اگزما از دم كرده برگ كاسني مانند شماره 8 روزي يك فنجان استفاده شود.

11. براي درمان ورم طحال 5 گرم برگ كاسني را در 200 سي‎سي آب دم‎كرده روزي 3 فنجان قبل از غذا ميل شود.

12. براي ضدعفوني معده 10 گرم ريشه كاسني در 200 سي‎سي آب دم كرده صبح ناشتا يك استكان ميل شود.

13. براي تسكين درد قلب 3 روز آب كاسني بنوشيد هردفعه 2 قاشق غذاخوري ميل شود. يا عرق آن 10 صبح و 5 عصر نصف استكان به مدت 7 روز ميل شود.

14. براي درد قلنج از جوشانده برگ كاسني شب وقت خواب يك يا چند برگ آن را بخوريد.

15. براي تقويت قوه باه از برگ و ريشه يا عرق كاسني استفاده كنيد و به خاطر داشته باشيد كه در خوردن آن افراط نكنيد دو يا سه روز در ماه استفاده كنيد.

16. براي درمان بزرگ شدن كبد 5 گرم ريشه كاسني در 300 سي‎سي آب جوشانده ميل شود.

17. كاسني حدت و حرارت خون را پايين مي‎آورد و تشنگي را فرو مي‎نشاند.

18. براي سردردهاي گرم و صفراوي برگ كاسني را له نموده به پيشاني بماليد.

19. براي ورم ملتحمه و درد چشم كوبيده كاسني را به صورت ضماد بگذاريد.

20. براي درد مفاصل و نقرس ضماد كاسني با آرد جو و سركه  در محل درد بگذاريد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:54 | نویسنده : سلامت |  كاكوتي

مقوي معده - صفرابر - بادشكن - خلط‎آور- قاعده‎آور- مقوي قلب - برونشيت - سياتيك و...

1.       طبع آن گرم است.

2.       مقوي معده به صورت دم كرده يكساعت بعد از غذا مانند چاي ميل شود.

3.       صفرابر : به صورت دم كرده صبح و عصر به جاي چاي ميل شود. 3 گرم در 200 سي‎سي آب جوش 20 دقيقه دم گردد.

4.       بادشكن : بالاي غذا از دم كرده آن مانند شماره 3 استفاده شود.

5.       خلطآور : دم كرده مانند شماره 3 استفاده شود.

6.       قاعدهآور : به صورت جوشانده سه بار در روز 5 گرم در 150 سي‎سي آب استفاده گردد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:53 | نویسنده : سلامت |  كاهو

 

  يبوست - تصفيه كننده خون - خماري - زكام - اشتهاآور - درد سينه - التهاب چشم - پيسي - آفتاب زدگي - رماتيسم - جذام - پروستات - تپش قلب - كك مك - جوش صورت و...

1.       طبع كاهو سرد و تر است.

2.       كاهو براي رفع يبوست مفيد است قبل از هر غذا ميل شود.

3.       كاهو صفرابر و درمان كننده يرقان است.

4.       تصفيه كننده خون مي‎باشد 5 عصر با شربت سكنجبين در تابستان، و قبل از غذا در ساير فصول ميل شود.

5.       براي سستي و خماري مفيد است.

6.       رفع سردرد و زكام مي‎گردد.

7.       اگر با سكنجبين خورده شود اشتهاآور است.

8.       مدر مي‎باشد و براي سوزش مجاري ادرار اثر نيكويي دارد.

9.       براي زياد شدن شير مادران از كاهو پخته استفاده كنيد.

10.  خوردن كاهوي پخته درد سينه را تسكين مي‎دهد.

11.  براي رفع التهاب چشم كاهوي پخته را روي چشم بگذاريد.

12.  براي درمان پيسي شيره كاهو كه از ساقه آن خارج مي‎شود با شير دختر ( بانويي كه نوزادش دختر باشد ) مخلوط نموده در محل موردنظر بماليد.

13.  كساني كه انزال مني دارند از دم كرده تخم كاهو به مدت 3 روز استفاده كنند ، 7 گرم در 150 سي‎سي آب جوش ، دم كرده ميل شود. به‎خاطر داشته باشند كه نبايد زياد مصرف كنند چون باعث از بين رفتن قواي شهواني مي‎گردد.

14.  كساني كه تكرار ادرار و يا قطره قطره ادرار مي‎كنند از روش شماره 13 استفاده كنند.

15.  يك آبميوه خيلي خوب و نيروبخش تركيبي از كاهو آب هويج مي‎باشد.

16.  براي درمان آفتاب زدگي پوست كاهو را پخته و كمپرس كنيد.

17.  كاهو ضد رماتيسم است.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:51 | نویسنده : سلامت |

         كدو زرد يا حلوايي

تقويت اعصاب - ضدكرم - مدر - يرقان - دل درد - ورم چشم - سرطان - چين و چروك صورت - پروستات - يبوست - پيسي - رفع عطش و...

1.       طبع كدو سرد و تر است.

2.       تخم كدو ضدكرم است.

3.       روغن تخم كدو براي تقويت اعصاب مفيد است.

4.       تخم كدو مدر است.

5.       تخم كدو مقوي است.

6.       خوب است كه آقايان هرچند وقت يكبار هنگام صبح يك ساعت بعد از صبحانه 50 گرم تخم كدو ميل كنند براي پروستات مفيد مي‎باشد.

7.       كدو براي يرقان مفيد است.

8.       اگر كدو را با آبغوره يا آب انار و يا سركه كه در روغن بادام يا زيتون بپزند خونساز خواهد بود.

9.       روش پخت فوق براي اشخاص گرم مزاج و صفراوي و طبع‎هاي گرم بسيار شفابخش است.

10.  افرادي كه دچار دل درد مي‎شوند از خوردن غذاي فوق خودداري كنند.

11.  از تركيب آب كدو با شير انسان كه در بيني بريزيم سردرد و سرسام و هذيان وجنون و بيماري‎هاي گرم بي‎خوابي را درمان مي‎كند.

12.  ضماد كدو براي رفع ورم چشم مفيد است.

13.  كدوي پخته يا تمبر هندي و شكر حرارت دماغ و دردسر و وسواس و جنون را تسكين مي‎دهد.

14.  آب كدو يك قسمت + عسل دو قسمت مخلوط ،  ملين و مسهل معتدلي خواهد بود.

15.  آب كدو با مغز فلوس و ترنجبين و بنفشه اگر خورده شود مسهل صفرا است و براي تب‎هاي صفراوي و خوني مفيد است.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:48 | نویسنده : سلامت |


 


     كرفس

محرك نيروي جنسي - ريه - صفرا - ضديرقان - قند - نقرس - جذام - پيسي - تنگي نفس - درد پستان - درمان لاغري - گرفتگي بيني - آلرژي- تقويت حافظه - صرع و...

1.       طبع كرفس گرم و خشك است.

2.       تخم كرفس بازكننده گرفتگي‎ها و انسداد است به هضم غذا كمك مي‎كند.

3.       تخم كرفس براي ريه مضر است.

4.       كرفس محرك نيروي جنسي مي‎باشد مخصوصاً تخم آن.

5.       حضرت محمد(ص) فرمودهاند : بر شما باد خوردن كرفس كه عقل را مي‎افزايد.

6.       كرفس براي تقويت عمومي بدن بسيار مناسب است.

7.       تب‎بر و دافع صفرا است.

8.       دفع كننده اسيداوريك مي‎باشد.

9.       درمان كننده آب آوردن نسوج و خيز عمومي بدن مي‎باشد.

10.  ضد يرقان است.

11.  نكته مهم : خانمهاي حامله و بچه شيرده و كساني كه بيماري كليوي يا صرع دارند سعي كنند از خوردن كرفس خودداري كنند.

12.  يك سالاد خوب جهت شفابخشيدن به رماتيسم ، سياتيك و بيماري‎هاي مفصلي ، كاهو و كرفس را خرد نموده قبل از غذا ميل كنند.

13.  يك سالاد ديگر خوب و مقوي به عنوان شام براي كساني كه مي‎خواهند گياه‎خواري كنند. خيار + كرفس + كلم + هويج + گوجه‎فرنگي به اندازه مناسب و 2 قاشق غذاخوري روغن زيتون اين سالاد براي خيلي از بيماري‎ها مفيد مي‎باشد.

14.  كساني كه مي‎خواهند لاغر شوند هفته‎اي دو شب سالاد شماره 13 به عنوان شام استفاده كنند.

15.  آب كرفس براي بيماري قند مفيد است.

16.  كرفس تصفيه كننده خون است.

17.  كساني كه مبتلا به نقرس هستند كرفس را در برنامه غذايي خود قرار دهند كرفس براي تنگي نفس مفيد است.

18.  خوردن كرفس باعث جلوگيري از جذام و پيسي مي‎شود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:45 | نویسنده : سلامت |

 

 


   كلم

گواتر - برونشيت - ريزش مو - جوش‎هاي دهان - سوختگي - بي‎خوابي - سياتيك - محكم شدن ناخن‎ها - راشيتيسم - ميگرن - كك‌مك - تقويت بينايي - صاف شدن صدا - دمل - رعشه - درد اعصاب و...

1.       طبع آن گرم و خشك است.

2.       كساني كه گواتر دارند از خوردن كلم خودداري كنند يا كم بخورند.

3.       براي درمان سرفه و برونشيت مزمن از كلم به صورت خام يا سوپ استفاده كنيد.

4.       براي تسكين دردهاي مفصلي و سياتيك و ديسك روي كلم يك پارچه نازك بيندازيد با اتو گرم نموده و روي محل درد بگذاريد.

5.       براي درمان زخم‎هاي واريس برگ كلم را پخته تا غليظ شود به صورت ضماد روي زخم‎ها بگذاريد.

6.       اگر مي‎خواهيد كودكتان كه تازه به راه افتاده است سريع حركت كند به او سوپ كلم و كلم بدهيد.

7.       براي جلوگيري از ريزش مو كلم را پخته ، پوست سر و مو را ماساژ دهيد.

8.       براي درمان زخم‎هاي عميق و سرطاني كلم را پخته با آرد جو مخلوط نماييد به صورت ضماد روي زخم‎ها بگذاريد.

9.       براي از بين بردن زردي دندان‎ها كلم را بسوزانيد با سوخته آن مسواك كنيد.

10.  براي از بين بردن جوش‎هاي دهان روزي 3 بار با سوخته كلم مزمزه كنيد.

11.  براي رويش مو سوخته كلم را با عرق بيد و گزنه مخلوط نموده صاف كنيد سر را ماساژ دهيد.

12.  براي درمان سوختگي ، سوخته كلم را با سفيده تخم‎مرغ مخلوط نموده روي محل بماليد.

13.  اگر چنانچه افعي يا مار فردي را گزيد ، 5/6 گرم تخم كلم را در آب پخته ميل نماييد و فوراً به پزشك مراجعه نمايند.

14.  براي از بين بردن لكه‎هاي پوستي 5/6 گرم تخم كلم را در 150 سي‎سي آب پخته در فواصل غذا ميل كنيد.

15.  براي تحريك و تقويت نيروي جنسي از روش شماره 14 استفاده گردد.

16.  كساني كه دچار بي‎خوابي شده‎اند از سالاد كلم شب استفاده كنند.

17.  افراد مسلول كلم را در برنامه غذايي خود قرار دهند. سوپ ، كلم خام ، سالاد به شرطي كه گواتر نداشته باشند.

18.  افراد سرطاني از شماره 17 استفاده كنند.

19.  كلم باعث رشد سريع كودك مي‎گردد.

20.  براي گرفتگي صدا از سوپ كلم استفاده گردد.

21.  براي كم‎خوني قبل از غذا كلم به صورت سالاد مصرف گردد.

22.  يك سالاد خوشمزه : كلم را به صورت رشته رشته خرد كرده هويج را رنده نموده ، گوجه‎فرنگي اضافه كرده ، كمي جعفري بزنيد ، كمي كرفس هم بيفزاييد ، 3 قاشق روغن زيتون ، 2 قاشق آبغوره ، به عنوان قبل غذا و كساني كه چاق هستند به عنوان شام بخورند. اين سالاد بهترين سالاد براي كم‎خوني است.

23.  براي جلوگيري از خونريزي لثه كلم خام را بجوييد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:41 | نویسنده : سلامت |

 

 

  

  كنگر

 

لكه‎هاي برص - جرب - اخلاط سينه و...

سرگل هاي اين گياه به عنوان سبزي مصرف مي شود که براي دستگاه گوارش مقوي بوده و به هضم مواد غذايي کمک مي کند. عصاره ي برگ و ريشه ي کنگر براي جلوگيري از رسوب چربي در جدار رگ ها مفيد بوده و در درمان يرقان ، سوء هاضمه ، احساس ناراحتي در معده ، نفخ ، بي اشتهايي ، تهوع ، اسهال خفيف يا يبوست ، نارسايي کبد ، دفع مزمن آلبومين و کم خوني بعد از جراحي موثر بوده و از کبد در برابر سموم شيميايي محافظت مي کند. در بعضي از کشورها به عنوان محرک تمايلات جنسي مصرف مي شود.

1.       طبع آن گرم و خشك مي‎باشد.

2.       براي اين كه براي گرم مزاجان مناسب  شود با ماست خورده شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان براي بهره گيري از اثرات درماني کنگر مي توانند ، 1 تا 4 گرم برگ خشک يا خام آن را سه بار در روز مصرف کنند.

کساني که نبايد کنگر مصرف کنند

1.       بهتر است زنان باردار، کودکان ، بيماران مبتلا به بيماري شديد کبدي يا کليوي از مصرف برگ کنگر پرهيز کنند.

2.       از آنجايي که برگ هاي کنگر محرک انقباض کيسه ي صفراست ، افرادي که سنگ کيسه ي صفرا دارند نبايد آن را مصرف کنند ، چرا که افزايش انقباض کيسه ي صفرا منجر به انسداد مجاري و حتي پارگي کيسه صفرا مي شود.

3.       هم چنين اشخاصي که نسبت به کنگر و يا خواص سينارين حساسيت دارند ، بايد از مصرف اين گياه پرهيز کنند.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:33 | نویسنده : سلامت |

  


    كنگر فرنگي

 

 

كم‎خوني - اشتهاآور - ادرارآور - ضدرماتيسم - ضداستسقاء - تب‎بر - تصلب شرائين - اختلالات يائسگي - صدا در گوش - نقرس - بازكننده اشتها و...

1.       طبع آن گرم و خشك مي‎باشد.

2.       ضد كم‎خوني است در برنامه غذايي خود حتماً آن را استفاده كنيد.

3.       اشتهاآور است.

4.       ادرارآور است : كنگر را بكوبيد آبش را بگيريد يك قاشق چاي‎خوري بعد از غذا ميل شود.

5.       صفرابر است : 10 گرم برگ كنگر را در يك ليتر آب جوشانده و روزي 4 نوبت استفاده شود.

6.       ضدرماتيسم : 30 گرم در يك ليتر آب جوش 20 دقيقه دم كرده با عسل مخلوط كرده قبل از غذا يك فنجان ميل كنيد.

7.       ضداستسقاء : 10 گرم عصاره تازه آن را هم مي‎شود استفاده كرد.

8.       مقوي قوه جنسي : به صورت خورش ، سوپ و دم كرده برگ آن مي‎توان استفاده كرد.

9.       تببر : مانند شماره 5 عمل شود .

10.  براي يبوست‎هايي كه در اثر عدم دفع صفرا به وجود مي‎آيد.

11.  وجود صفرا در خون : مانند شماره 5 عمل شود .

12.  تصلب شرائين : 10 گرم برگ كنگر را در يك ليوان آب جوش 20 دقيقه دم كرده روزي 3 استكان با كمي عسل روزي 3 بار استفاده شود.

13.  براي يرقان مزمن مفيد است و از سوپ و خورش فراموش نشود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:31 | نویسنده : سلامت |

 

 

    گشنيز

 

 

خنازير - صفرا - قلب - وسواس - سيلان مني - اختلال حواس - تنگي‌نفس - لكنت زبان - سوءهاضمه - سينوزيت - تشنج - اگزما - برفك دهان - خارش بدن - تقويت‌حافظه - سرطان پوست و...

1.       طبع گشنيز سرد و خشك است.

2.       آب گشنيز خواب‎آور است.

3.       جويدن گشنيز باعث درمان جوش‎هاي دهان و تسكين درد آن مي‎گردد و لثه را تقويت مي‎كند.

4.       خوردن گشنيز مانع ترش شدن غذا در معده مي‎شود.

5.       ضماد آن براي ورم‎هاي گرم و بادسرخ مفيد است.

6.       ضماد آن با آرد جو براي بيماري خنازير مفيد است.

7.       خوردن گشنيز صفرا را تسكين مي‎دهد.

8.       دم كرده تخم گشنيز ضدزكام است.

9.       دم كرده تخم گشنيز مفرح و مقوي دماغ و قلب است.

10.  تخم گشنيز رفع كننده خفقان و وسواس است.

11.  دم كرده تخم گشنيز از سيلان مني جلوگيري مي‎كند.

12.  مقدار خوراك تخم گشنيز 2 تا 6 گرم در 100 سي‎سي آب است.

13.  زيادخوردن گشنيز فراموشي و اختلال حواس ايجاد ميكند.

14.  خوردن زياد گشنيز باعث ضعف نيروي جنسي و تقليل و كمشدن اسپرم ميشود.

15.  كساني كه تنگي نفس دارند گشنيز براي آنها خوب نيست.

16.  تخم گشنيز قاعده‎آور است به صورت دم كرده ميل شود.

17.  گشنيز مقوي مغز است.

18.  سعي كنيد شبها زياد گشنيز نخوريد چون باعث ميشود خوابهاي پريشان ببينيد.

19.  خوردن زياد گشنيز باعث لكنت زبان ميشود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:26 | نویسنده : سلامت |

 


 

  لوبيا سبز

ريزش مو - ديابت - اگزما - تقويت قلب - تصفيه خون - سنگ كليه - ادرارآور و...

1.       طبع لوبيا سبز سرد است.

2.       به خاطر وجود مواد معدني همچون پتاسيم ، فسفر، كلسيم ، منيزيم ، آهن و موادمعدني مورد نياز بدن را به خوبي تأمين مي‎كند.

3.       لوبياسبز سرشار از مواد آلبومين است و در مورد آلبومين موردنياز بدن نقش مؤثري دارد.

4.       خوردن لوبياسبز از ريزش مو جلوگيري مي‎كند.

5.       خوردن يك ليوان آب پخته لوبياسبز در صبح ناشتا ادرارآور مي‎باشد.

6.       درمان کننده بیماریهای دستگاه ادراری است.

7.       سنگ کلیه را برطرف می‌کند.

8.       سینه و ریه را نرم می‌کند.

9.       آب را از بدن خارج می‌سازد.

10.  لوبیای سبز مقوی قلب است.

11.  نیروی جنسی را تحریک می‌کند.

12.  قاعده آور است.

13.  کلسترول خون را پائین می‌آورد.

14.  ضد سرطان است.

15.  برای رفع بیماریهای قلبی مفید است.

16.  به دلیل داشتن مقدار زیادی الیاف روده‌ها را تمیز می‌کند.

17.  فشار خون را پائین می‌آورد.

18.  یبوست را برطرف می‌کند.

19.  در استعمال خارجی لوبیا را خمیر کرده و روی زخمهای اگزما بگذارید تا آنها را التیام دهد.

طرز استفاده :

1.       جوشانده : مقدار 30 گرم لوبیای خشک را در یک لیتر آب جوش ریخته و بگذارید ده دقیقه بجوشد سپس آنرا صاف کرده و یک فنجان قبل از هر غذا بنوشید.

2.       لوبیای پخته : لوبیا را در آب ریخته و بجوشانید تا کاملا پخته و نرم شود و به مقدار یک فنجان در روز بخورید برای جلوگیری از نفخ معده می‌توان لوبیا را با خردل ، زیتون و آبلیمو مصرف کرد.

3.       سوپ لوبیا:  از نظر داشتن مواد پروتئینی و الیاف بسیار مفید است. سوپ لوبیا را با جعفری و گشنیز و هویج بپزید.

مضرات

لوبیا به علت داشتن پروتئین برای شخصی که مبتلا به بیماری نقرس بوده و اسید اوریک خونشان بالاست مناسب نیست. ضمنا لوبیا به دلیل اینکه گاز زیادی در معده و روده تولید می‌کند باید به مقدار کم استفاده شود و همچنین با طریقه پخت مناسب آن را قابل هضم کرد. بدین منظور باید لوبیا را بعد از شستن در آب گرم ریخته و به مدت چند ساعت بگذارید خیس بخورد سپس آب آنرا دور ریخته ، آب تازه روی آن بریزید و بپزید


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:24 | نویسنده : سلامت |

.

   

  مرزه

 

 

قاعده‎آور - تنگي نفس - خارش پوست - كهير – اسهال - يرقان - آب‎ريزي چشم - لقوه - تقويت ذهن - تقويت نيروي جنسي - سنگيني گوش - دردهاي رحم - ورم طحال و...

1.       طبع آن گرم و خشك است.

2.       قاعده‎آور است 10 گرم مرزه در 250 سي‎سي آب حل با كمي نمك و سركه مخلوط ميل شود.

3.       تقويت معده و ضدنفخ است همراه غذا به صورت خام ميل شود.

4.       جهت دفع كرم‎هاي معده و كرم كدو از دم كرده مرزه استفاده شود.

5.       براي از بين رفتن زردي رخسار مرزه را با عسل مخلوط كرده استفاده شود ، با انجير هم مي‎توان خورد.

6.       براي درمان خارش پوست و كهير و آلرژي و اگزما مرزه را پخته به صورت ضماد روي پوست بگذاريد.

7.       جهت تنگي نفس تخم مرزه با آب انجير ميل كنيد.

8.       براي دفع سنگ مثانه 3 گرم مرزه در 100 سي سي آب جوش دم كرده سپس با آب كرفس مخلوط نموده ميل شود.

9.       براي رفع قطره‎قطره و سخت ادرار كردن از روش شماره 8  استفاده شود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:22 | نویسنده : سلامت |

 

     نخود سبز يا نخودفرنگي

 قلب - فشارخون - قند - ضدسرطان - سرطان پروستات - بازكننده قاعدگي - واريس - سوزاك - درمان لاغري - تصلب شرايين - تصفيه كننده خون و...

1.       براي ازدياد شير مي‎توان از نخودسبز استفاده كرد.

2.       خوردن زياد نخودفرنگي باعث عقيم شدن ميشود و به طور كلي نخودسبز ضدباروري است.

3.       آقاياني كه اسپرم آن ها كم است از خوردن نخود سبز خودداري كنند.

4.       خوردن نخودفرنگي براي قلب مفيد است زيرا باعث كاهش كلسترول مي‎شود.

5.       خوردن نخودفرنگي باعث كاهش فشارخون مي‎شود.

نگرانی در مورد خوردن نخودفرنگی

نخودفرنگی‏ها به طور طبیعی حاوی موادی به نام پورین هستند. پورین‏ها به طور معمول در بدن انسان و حیوانات و گیاهان یافت می‏شوند. دریافت زیاد این ماده در برخی افراد ، مشکلاتی را به ‏وجود آورد.

از آنجایی که پورین می‏تواند به اسید اوریک تبدیل شود ، تجمع زیاد پورین در بدن می‏تواند به انباشته شدن زیاد اسید اوریک منجر شود.

کسانی که بیماری نقرس دارند و افرادی که کلیه های شان سنگ‏های اسیداوریکی می‏سازد ، به دریافت زیاد پورین حساس هستند. به همین دلیل اشخاص مبتلا به مشکلات کلیوی و نقرس باید از غذاهایی که حاوی مقدار زیادی پورین هستند مانند نخودفرنگی ، پرهیز نمایند


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:18 | نویسنده : سلامت |

.

   نعناع

سوءهاضمه - شپش - كلسترول - دردگوش - خفقان - تقويت اعصاب - بواسير - ورم بيضه - ميگرن - رماتيسم - سياتيك - اگزما - بوي بد دهان - سكسكه - درددندان - پرپشت شدن مو و...

1.       طبع نعناع گرم و خشك است.

2.       براي سوءهاضمه مي‎توان از عرق نعناع يا دم كرده نعناع بالاي غذا استفاده كرد.

3.       تابستان يك نوشيدني خوب و سرد مفيد نعناع مي‎باشد 10 گرم نعناع را در يك ليتر آب بجوشانيد بعنوان يك نوشيدني استفاده كنيد. هر روز استفاده نشود.

4.       از دم كرده نعناع مانند چاي مي‎شود استفاده كرد. روزي يك گرم و هر روز استفاده نشود.

5.       يك شيرپاك‎كن مناسب براي پوست‎هاي چرب : نعناع تازه 20 گرم + جعفري تازه خرد شده 20 گرم در 200 گرم شير مخلوط نموده 12 ساعت در يك كناري بگذاريد سپس صاف نموده در يخچال نگهداري كنيد اين شيرپاك‎كن علاوه بر اين كه چربي پوست را از بين مي‎برد براي جوش و لك هم مناسب مي‎باشد.

6.       براي جلوگيري از شپش ، موهاي خود را با جوشانده نعناع بشوييد.

7.       كساني كه كلسترول دارند بالاي غذا و عصرها از دم كرده چاي نعناع بمدت دو هفته در ماه بنوشند.

8.       دمكرده نعناع غلظت خون را طبيعي مي‎كند.

9.       جهت درمان درد گوش آب نعناع را با عسل مخلوط كرده پنبه‎اي را به آن آغشته كرده در آن بگذاريد.

10.  براي درد قلب و خفقان نعناع را با پرسياوشان جوشانده 10 صبح و 5 عصر ميل شود.

11.  هنگام تهيه ترشي براي اين كه آن ترشي براي اعصاب زيان‎آور نباشد داخل آن نعناع بزنيد.

12.  براي تقويت اعصاب نان و پنير و نعناع بسيار سودمند است.

13.  اگر شير در پستان جمع شد و بسته گرديد نعناع را كوبيده با آرد جو مخلوط كنيد به صورت ضماد روي آن بگذاريد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:17 | نویسنده : سلامت |

 

 


   هويج

انسداد كبد - مقوي معده - ملين - زيادكننده اسپرم - كلسترول خون - سوختگي - نرمي استخوان - يرقان - نقرس - زخم معده - اثني عشر – آسم - پيوره - كوليت روده - تقويت پياز مو - برفك دهان - نفخ و باد در معده و...

1.       طبع هويج گرم و تر است.

2.       هويج بازكننده‎ي گرفتگي‎ها و انسداد كبد است.

3.       هويج ملين است قبل از غذا دو عدد هويج آب‎پز ميل شود.

4.       هويج مقوي معده است بهتر است همراه برنج هويج هم پخته شود به شرط آن كه برنج صافي نباشد.

5.       تقويت كننده نيروي جنسي و زيادكننده اسپرم است.

6.       هويج به هضم غذا كمك مي‎كند.

7.       يك خوراك خوشمزه : هويج‎ها را به برش‎هاي كوچك خرد كرده همراه عسل كاملاً جويده و ميل شود اين خوراك براي تقويت نيروي جنسي بسيار خوب است و همچنين تقويت كننده آلات داخل شكم و رحم و هاضمه مي‎باشد.

8.       گرم مزاجان اگر هويج را با گوشت پخته كنند بخورند بهتر است.

9.       يك خوراك خوشمزه ديگر : عصاره كنجد ( ارده ) 3 قاشق و عسل 5/1 قاشق مخلوط كرده همراه هويج خام خورده شود اين صبحانه مقوي مي‎باشد.

10.  كساني كه سنگ كليه دارند 4 گرم تخم هويج 4 گرم تخم شلغم را داخل تربي كه خالي نموده‎اند ريخته سپس سر ترب را بسته در ظرفي گذاشته در آتش يا فر بگذاريد پخته شود آن گاه آن را ميل كنيد اين خوراكي همچنان براي رفع سختي ادرار به كار مي‎رود.

11.  كساني كه كم‎خون هستند صبح ناشتا يك ليوان آب هويج با كمي عسل ميل كنند.

12.  هويج كاهش دهنده انواع سرطان مي‎باشد مخصوصاً سرطان‎هاي ريه ، لوزالمعده.

13.  كساني كه معتاد به سيگار هستند از خوردن هويج فراموش نكنند.

14.  هويج خام باعث كاهش كلسترول خون مي‎شود به شرط آن كه با صبحانه حداقل 200 گرم هويج ميل نماييد.

15.  خوردن هويج پخته موجب كاهش ابتلا به سرطان كولن مي‎شود.

16.  براي پختن هويج بيش از 15 دقيقه بيشتر زمان نبريد اگر بخارپز بشود خيلي بهتر است.

17.  كساني كه كرم دارند به مدت 8 روز هويج رنده شده ناشتا ميل كنند ، حدود صد تا دويست گرم با كمي آبليمو.

18.  براي درمان سوختگي هويج رنده شده را داخل يك پارچه به صورت كمپرس در محل بگذاريد از اين روش براي درمان سودا ، كورك و اگزما مي‎توان استفاده كرد.

19.  براي تقويت و رشد بدن و درمان نرمي استخوان بچه‎ها هويج رنده شده با ليموترش بدهيد.

20.  اشخاصي كه عصباني هستند يا پيراني كه دچار ضعف و ناتواني شده‎اند هويج ميل كنند پخته آن بهتر است.

21.  اگر هر صبح ناشتا يك ليوان آب هويج ميل كنيد موجب بازشدن رنگ چهره شما مي‎شود.

22.  براي درمان يرقان صبح ناشتا آب هويج بخوريد.

23.  ماسك هويج باعث بازشدن رنگ چهره مي‎گردد و پوست‎هاي شل را سفت مي‎كند.

24.  خوردن هويج باعث تقويت قوه بينايي و درخشندگي چشم‎ها مي‎گردد.

25.  خوردن هويج براي كساني كه مبتلا به بيماري قند هستند مفيد مي‎باشد.

26.  كساني كه فشار خون دارند خوردن هويج را فراموش نكنند.

27.  خانم‎هاي شيرده آب هويج را در برنامه غذايي خود بگذارند.

28.  بهترين دندان‎گير براي نوزادني كه مي‎خواهند دندان دربياورند هويج است.

29.  كساني كه دردهاي رماتيسمي ، مفصلي و نقرس دارند صبح ناشتا هويج ميل كنند.

30.       خوردن هويج با شير و كمي عسل براي درمان ترشحات مجاري تنفسي مفيد است.

31.       كساني كه از زخم معده و اثني عشر رنج مي‎برند آب هويج را كم‎كم ميل نمايند.

32.       سعي كنيد هميشه آب هويج تازه بگيريد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:15 | نویسنده : سلامت |

 

 

 


   يونجه

ازدياد شير - زيادكننده مني - درمان لاغري - لرزش بدن - ترك اعتياد - عطسه‎آور - بازشدن قاعدگي - كنترل كننده شهوت - تصلب شرايين – نفخ و...

      يونجه سرشار از ويتامين هاي A , C , E , K و همچنين داراي آميلاز كه انزيم مخصوص هضم مواد نشاسته اي است مي باشد .

1.       طبع آن گرم و تر است.

2.       يونجه ملين و چاق كننده است با احتياط خورده شود. عرق آن 10 صبح و 5 بعدازظهر نصف استكان به مدت 14 روز سپس تا 2 ماه ميل نشود.

3.       خوردن يونجه باعث ازدياد شير مي‎شود.

4.       يونجه زيادكننده مني است.

5.       براي درمان لاغري يونجه را با شكر بخوريد يا عرق يونجه را با شكر مخلوط كرده ، بنوشيد 10 صبح و 5 بعدازظهر.

6.       جهت تصفيه خون مانند شماره 5 از يونجه استفاده كنيد.

7.       براي جلوگيري از لرزش بدن و درمان آن از يونجه استفاده كنيد. بذر يونجه را در روغن زيتون جوشانده سپس بر بدن فلج بماليد.

8.       براي معالجه نرمي استخوان و رشد كودكان از يونجه استفاده كنيد ، البته زياد مصرف نشود و سعي كنيد از يونجه تازه و جوان استفاده شود.

9.       تخم يونجه قاعده آور است و براي اين منظور تخم يونجه را بصورت دم كرده مصرف كنيد

10.  دم كرده يونجه درمان اسهال است

11.  براي نرم كردن سينه و تسكين سرفه روزي 2 تا 3 فنجان دم كرده تخم يونجه را مصرف كنيد

12.  براي درمان لقوه و رعشه تخم يونجه را در روغن زيتون بريزيد و مدت يك هفته جلوي آفتاب بگذاريد سپس آنرا صاف كنيد و روزي چند قاشق از آنرا بخوريد و همچنين روي اعضايي كه رعشه دارند بماليد.

13.  يونجه حاوي مقدرزيادي ويتامين است . كوبيده آن زخم را بسرعت اليتام داده و از خونريزي جلوگيري مي كند


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:13 | نویسنده : سلامت |

 

 

  


 اکالیپتوس

يكی از گونه‌های گياهی با خواصی معجزه‌آسای درمانی در جنوب كشور است كه به وفور در جزيره كيش ديده می‌شود. اين گياه خواصی كم‌نظير، كاربردهای زيادی در داروسازی دارد و می‌تواند در بيمار‌ی‌های مختلفی از جمله دردهای رماتيسمی ، برونشيت يا اختناق بينی ، خونريزی ادرار، اسهال خونی مؤثر باشد.

از اين گياه كه نزديك به 600 گونه مختلف دارد در سه گروه دارويی ، اسانس‌های صنعتی و اسانس‌های معطر، استفاده مي‌شود.

و در پاستيل‌ها و قرص‌های مكيدنی نيز كاربرد دارد. همچنين متروپلين موجود در اكاليپتوس كه هم اينک دانشمندان روی آن تحقيق می‌كنند می‌تواند در كاهش قندخون مؤثر باشد و ماده اكاليپتوس موجود در گياه اهميت ويژه‌ای به آن داده و باعث شده هيچ نوع حشره‌ای در اطراف آن يافت نشود. با توجه به اين كه در اكاليپتوس ماده‌ای به نام سيترونولول ، آرامش اعصاب و شل كنندگی عضلات را سبب می شود ، تنها عيبي كه باعث صنعتي نشدن اكاليپتوس شده لطافت و تردي خاص و به تبع آن شكنندگي گياه است.

اين گياه هميشه سبز، دارای برگ‌های معطر و گل‌های زرد تا سفيد است كه در فصل بهار ظاهر می‌شود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:12 | نویسنده : سلامت |

    آلوئه ورا یا صبر زرد

 

             درمان آرتریت ، آسم ، سندرم خستگی مزمن ، سوء هاضمه و اختلالات روده‌ای ، اختلالات پوستی ، آسیب‌های ورزشی و زخم‌های داخلی و خارجی ، انواع میگرن ، سوءهاضمه ، درمان جوش و سوختگی و سوختگی‌های خفیف ، آفتاب سوختگی ، بریدگی ها ، آکنه و التهاب مخاط دهان

           آلوئه ورا یا صبر زرد یک گیاه بادوام با گلهای زرد است. از ماده ژلاتینی که درون برگ این گیاه وجود داره برای مصارف بهداشتی آرایشی ( ژل.کرم .شامپو و... ) هم استفاده میشود . این گیاه به دلیل خواص داروییه خارق العاده ای که دارد در گروه گیاهان سحر آمیز دسته بندی میشود .

          دارای ویژگی آنتی باکتریال و ضدمیکروب است . آنتی اکسیدان هایی در قالب ویتامین های آ ، ب ، ث ، ای ، آمینواسیدهای روی و اسیدهای چرب ضروری نیز در این ترکیب یافت می شوند . کلسیم و آلوئین نیز در آلوئه ورا موجود هستند .

 

1)      طبع آن گرم و خشک است .

2)      یبوست را برطرف می کند و روده ها را تمیز می کند .

3)      برای معالجه آسم مفید است .

4)      سوء هاضمه را برطرف می کند .

5)      در معالجه صرع مفید است .

6)      اثر ضد کمر درد .

7)      خون را تصفیه می کند .

8)      برای برطرف کردن خارش ناشی از گزیدگی حشرات شیرابه آنرا روی پوست بمالید .

9)      اگزما را درمان می کند .

10)      برای معالجه اسهال خونی مفید است .

11)      برای رفع ریزش مو ، شیرابه آنرا به سر مالیده و موها را با آن ماساژ دهید .

12)      گرفتگی کبدی را برطرف می کند .

13)      برای التیام زخم ها شیرابه آنرا روی زخم بمالید .

14)      صبر زرد بهترین کرم مرطوب کننده است برگها را بشکنید و ژله آنرا به پوست بمالید .

15)      مبتلایان به بیماری قند می توانند با مصرف این گیاه قند خون خود را کنترل کنند .

16)      برای شستن چشم و زخم ها شیرابه صبر زرد را با آب مخلوط کرده و استفاده کنید .

17)      حدود ۹۶ درصد از وزن آن را آب تشکیل داده است و مابقى شامل چربى هاى ضرورى آمینواسیدها، ویتامین ها، املاح، آنزیم وگلیکوپروتئین است .

18)      این گیاه حداقل داراى ۳ اسید چرب با خاصیت ضدالتهابى است که براى معده ، روده کوچک و روده بزرگ مفید است .

19)      ویتامین هاى تشکیل دهنده آن عبارتند از ویتامین ث ، ب۱۲ ، ب۶ ، ب۲ ، ب۱ ، آ ، ای .

20)      بعضی از مواد معدنی در آلوئه ورا یافت شده است که شامل کلسیم ، سدیم ، آهن ، پتاسیم ، کلر، منگنز، مس و روی است . نوشیدن ژل آلوئه ورا یک راه طبیعی و سالم برای تأمین نیازمندی های بدن است .

21)      ملینی بسیار قوی است و از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می کنند .

22)      ژل  آلوئه ورا حاوی گلیکوپروتئین است که از تورم و درد جلوگیری و روند بهبود را تسریع می کند .

23)      از ژل  آلوئه ورا برای درمان زخمهای درونی و بیرونی نیز می تواند استفاده کرد . این ماده روند درمان بسیاری از جراحات پوستی از جمله زخمها ، سوختگیها و یخ زدگی را تسریع می کند.

24)      ژل خوراکی آلوئه ورا شامل بیش از ۷۵ مواد مغذی از لحاظ غذایی و ۲۰۰ ترکیب فعال ، ۲۰ نوع ماده معدنی ، ۱۸ آمینو اسید و ۱۲ نوع ویتامین است . این ژل بی نهایت مطبوع است .

25)       مصرف خوراکی آلوئه ورا نیز به گوارش غذا کمک می کند ، سلامتی قلب و عملکرد کبد را بهبود می بخشد ، قند و کلسترول خون را کنترل می کند ، تولید انرژی را افزایش داده و درد مفاصل را تسکین می دهد ، شش ها را پاک می سازد ، سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند .

کمپانیهای بسیاری در جهان از آلوئه‌ورا در تولید صنایع غذایی ، مربا ، نوشابه‌ها ، کنسرو ، ماست و دوغ ، ژله ، مارمالاد ، سوپهای آلوئه‌ورا ، بستنی ، عسل ، ترشی ، تافی ، نان ، ماکارونی ، برنج و چای استفاده می‌کنند .

از محصولات آلوئه‌ورا در صنایع بهداشتی از جمله تولید دستمال کاغذی و پوشک بچه به علت حساس بودن پوست بچه‌ها و ترمیم سریع پوست آنها ، استفاده می‌شود.

نکات احتیاطی :

با وجود خواص بسیار آلوئه ورا و با آنکه تاکنون هیچ عوارضی از مصرف آن گزارش نشده است پزشکان مصرف خوراکی آن در طول دوران بارداری و شیردهی را برای خانم ها منع می کنند .

ژل آلوئه ورا برای استعمال خارجی ماده بی خطری است ، اما در موارد نادری سبب واکنش آلرژیک میشود . اگر پوست شما تحریک می شود مصرف آنرا ادامه ندهید .

ژل آلوئه ورا برای درمان زخمهای عمیق مؤثر نیست . شیره آن می تواند سبب گرفتگی یا اسهال روده ای شدید گردد ، زنان باردار یا شیرده نباید این ماده را مصرف کنند زیرا ممکن است سبب انقباضهای رحمی گردیده و سقط جنین را تحریک کند . مصرف مسهل آلوئه ورا برای درمان بیماریهای معده ای - روده ای ، انسداد روده ای ، آپاندیسیت یا درد معده مبهم تجویز میشود . مصرف زیاد این ماده ممکن است سبب تشدید اولسرها ، بواسیر، دیورتیکولوز، التهاب دیورتیکول ، کولیت یا سندرم روده تحریک پذیر ( IBS ) گردد .

مصرف طولانی مدت این ماده سبب وابستگی به آن میشود یا تعادل الکترولیتی را مختل می سازد . این ماده ممکن است سبب تغییر رنگ ادرار به رنگ قرمز بی ضرر گردد . کودکان زیر 12 سال نباید گیاه آلوئه ورا مصرف کنند .

تداخل های احتمالی :

مصرف طولانی و مزمن شیره آلوئه ورا می تواند سبب کمبود پتاسیم گردد که می تواند با پاره ای معالجات قلبی تداخل کند .


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۳۰ | 12:10 | نویسنده : سلامت |

خواب ظاهر بدن را سرد و باطن آن را گرم می کند و به همین دلیل متوجه می شویم که سطح پوست کسی که خواب رفته است سرد و داخل بدن گرم است . ارواح به داخل بدن می روند و به همین دلیل خواب ، باعث تقویت قوه هاضمه و هضم غذا می شود و بر عکس کم خوابی باعث ضعف هاضمه شده و لاغری می آورد.
پس فهمیدیم که هم خشکی و هم کم خوابی ، لاغری می آورد و این ها همه با هم پیوند دارند.

هر گاه بخواهیم نتیجه مناسب و خوبی از درمانمان بگیریم در حالت ناشتا و صبح دارو را تجویز می کنیم ، زیرا در آن هنگام دستگاه گوارش استراحت کرده و نیروی هاضمه می تواند بهترین حالت را در برداشت از اغذیه و داروها داشته باشد.
از تاثیر تناقض بین سردی پوست و گرمی داخل بدن می توان نتیجه گیری لازم را کرد . اگر خواب کوتاه باشد ، باطن بدن را غیر از گرم ، تر هم می کند و اگر طولانی باشد سرد می کند. اما بیداری ضد آن است . روح بدن همیشه به سمت نورانیت توجه دارد . هنگام خواب روح به سمت داخل بدن می رود و شخصی که روز می خوابد از یک طرف روح میخواهد به سمت نورانیت برود و از یک طرف به باطن بدن . در نتیجه این تناقض باعث تشویش و سرگردانی روح و سوءهاضمه می شود به همین دلیل می گویند از تاثیر خواب روز بدن زرد شده و بیماری های نزله ای زیاد می شود. خواب زیاد در روز کسالت آور است . شب را برای خواب آفریده اند تا تاثیر سماوات و کهکشان ها در بدن انسان موجب سلامتی و دوری از تشعشات مضر گردد.
کم خوابی و عصبانیت و صفرا هم از خشکی است . خود صفرا کمک می کند به کم خوابی و اکثرا بیشتر کم خوابی ها در صفراوی هاست . میتوانیم با حرکاتی خشکی را از سر دور و به سمت دیگر منتقل کنیم ، یا می شود خواب را زیاد کرد و به پوست سر رطوبت داد.

همه چیز بر اساس منطق است . حرکت بدن را گرم و سکون بدن را سرد می کند. اما حرکت جماع بدن را خشک و حرارت غریزی را کم و تن را سرد می سازد. بعد از غذای شب حدود 10 دقیقه راه رفتن توصیه می شود تا غذا در ته معده قرار بگیرد ولی خیلی باید ملایم باشد ، چون در غیر اینصورت اگر به پاییتر سوق پیدا کند زمینه های عفونت ها و بادها و آپاندیسیت را زیاد می کند. فعالیت شدید بعد از غذا باعث می شود تا غذای هضم نشده وارد روده ها شده و سده ایجاد کند.
غذا های کثیف ایجاد سنگ کلیه می کندو غذایی که غلیظ است به آن متکاثف هم گفته می شود. اگر این موارد رعایت نشود ، بیماری های دیگری هم اضافه می شود که ناشی از غلظت خون است.
منبع:جاطا


برچسب‌ها: طب سنتی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:46 | نویسنده : سلامت |

صفرا نیز مانند سودا، بلغم و خون از لحاظ رنگ ، بو ، حرارت ، سختی و نرمی و امثال آن دارای علاماتی است :

کم خواب هستند

حرارت بدنشان بالاست

بسیار عجول و شتابزده عمل می کنند.

وزنشان چندان افزایش پیدا نمی کند.

زیاد دچار آبریزش های فصلی می شوند

عصبی و تند مزاج اند. نبضشان تند و تیز است .

بدنشان کشیده و دارای استخوان بندی قوی است

بیشتر از دیگر مزاج ها دچار بیماری کهیر می شوند .

رنگ زرد سایه ای در گوشه چشمشان ایجاد می نماید .

جوش های قرمز توام با خارش در پوستشان زیاد می زند

رنگ ادرار و بوی آن و عرق تنشان هم تند و بوناک می شود

اگر صفرا از حالت طبیعی خارج شود ممکن است هنگام خواب پاهایشان با علامت داغ شدن ، میزان صفرای رسوبی را نشان دهد.


منبع:جاطا


برچسب‌ها: مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:45 | نویسنده : سلامت |

علامات ویژه خود را دارند و بیماری هایشان متفاوت است .دو نوع سودا داریم : یکی آن کسانی که تیره رنگ می شوند و دیگر آنهایی که سفید و خشک پوست می شوند مانند بیشتر اروپایی ها ،

پوستشان به سرعت کک مک می زند و به نور آفتاب حساس هستند . پاشنه های پاهایشان زود ترک می خورد . دریچه های لانه کبوتری پاهایشان و عروق سیاه رگی که به سمت بالا می آید زود پر و بسته می شود و انسداد عروقی در آن ها بیشتر از دیگر مزاج هاست. مدام از غش رفتن و خواب رفتن و سرد شدن ساق پاهایشان شکایت دارند . سر انگشتان دست و پایشان سرد می شود . دچار کم خونی و بی اشتهایی و تهوع می گردند . اضطراب و دلهره مدام آزارشان می دهد . گاه بسیار چاق و گاه بسیار لاغر می شوند . اشتهای نا مرتب و ریزه خواری دائم و به اصطلاح نوک زدن به غذا دارند و مرتب به محتوی یخچال دست درازی می کنند . در امور جنسی گاه بشدت سرد مزاج می شوند. بسیار رویایی و زودرنج و عاشق پیشه هستند و گاه نفرت را به جای عشق بسرعت عوض می کنند . به اگزما و زخمهای حساسیتی توام با خارش زیاد دچار می گردند . انگشتان دستشان مرتب خشک شده و ترک می خورد و ناخن هایشان شکننده شده و ترک و خشکی بر می دارد . موهایشان ترد و شکننده می شود ، داخل بدنشان لرزهای داخلی دارند.

منبع:جاطا 


برچسب‌ها: مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:44 | نویسنده : سلامت |

درمان ورم معده بطور کلی برای (هر چهار نوع سو مزاج)

1- صبح ها تا 15 روز ناشتا ، سه قاشق غذاخوری ترنجبین را در 1.5 لیوان آب جوش حل کنید بعد صاف کنید و آنرا داغ داغ روی 3 قاشق غذاخوری خاکشیر که از قبل تمیز شده ریخته و به جای صبحانه میل کنید و تا یک ساعت بعد چیزی نخورید.

2- بعداز ظهر هم مسهل عام را استفاده کنید .

درمان ورم معده بطور خاص برای هر یک از سوء مزاج ها 

ورم معده ناشی از غلبه خون و یا صفرا 

علامت آن درد معده و التهاب و سوزش که گاه همراه تب است و عطش و  تهوع و  سقوط اشتها و زردی با قرمزی زبان است . در فشار کف دست روی سر معده درد احساس می شود . علت این بیماری عدم توجه بیمار به درمان سوء مزاج معده است که بستر را برای فعال شدن ویروسها و میکروب های عامل ایجاد ورم و زخم معده و اثنی عشر آماده می سازد.

ورم معده دموی :

علامت آن ، قرمزی زبان و رنگ رخسار و پری رگ های چشم است.

از رگ بازو خون بگیرید و یا چندبار به میزان نیازحجامت کنید و یا از راه های دیگر خون درمانی استفاده کنید که مورد تایید طب سنتی باشد.

شربت های بنفشه ، نیلوفر یا عرق کاسنی و تاجریزی و آب انار شیرین را در دستور کار قرار دهید

داروهای زیر را به صورت پودر درآورده و مخلوط کنید و قبل از هر غذا یک قاشق مرباخوری آنرا با عرق کاسنی یا شربت بنفشه یا شربت نیلوفر میل کنید:

نیلوفر- بنفشه- تخم کاسنی-رازیانه- نعناع – تخم خشخاش- شیرین بیان – انیسون  = به قسمت مساوی

ورم معده صفراوی :

از منضج و مسهل صفرا (به بحث سوء مزاج صفراوی معده مراجعه کنید) استفاده کنید.نسخه دیگر استفاده از ترنجبین و خاکشیر به جای صبحانه است که در غلبه هر چهار خلط کاربرد دارد.

ورم معده بلغمی:

  علامت آن زیادی آب دهان است و نرمی ورم معده، بی اشتهایی، پریدگی رنگ و سپیدی زبان. معده بدون سفت شدن دچار نفخ می شود.

ابتدا با منضج بلغم به نرم کردن و دفع بلغم بپردازید:

بادیان ، بادرنجبویه ، انیسون ، پرسیاوش از هر کدام 2 مثقال. گلقند عسلی10 مثقال.

 تا 15 روز هر روز داروها را در یک کاسه آب بجوشانید تا نیمی از آن بخار شود حدود 5\1 لیوان آب صاف شده آن بماند آن را باگلقند عسلی مخلوط و ناشتا میل کنید تا 9 روز ادامه دهید سپس از مسهل های مناسب جهت اخراج بلغم استفاده نمایید.

نسخه زیر را هم می توانید به جای منضج قبلی استفاده کنید.

 پودر شیرین بیان 20 گرم ، پوست ریشه رازیانه 20 گرم ، عسل یکصد گرم.

 داروها را در یک کاسه آب بجوشانید تا نیمی بخار شود صاف کنید و با مقداری از عسل شیرین کرده و به تناسب نیاز روزی چند بار مقداری از آن را میل کنید.

نسخه دیگر

 مصرف ترنجبین و خاکشیر به جای صبحانه طبق دستور انجام شود.

همراه با هر کدام نسخه های فوق انتخاب کردید قبل از هر غذا بیسموت گیاهیطبق دستور مصرف نمایید .

پس از 15 روزبیسموت گیاهیرا تا مدتها ادامه دهید و مانع عودت بیمار شوید. در درمان ورم معده ناشی از بلغم می توانید از جوشانده زیر استفاده کنید:

 ریشه شیرین بیان ، انیسون شیرین ، دارچین ، زنجفیل ، تخم خشخاش ، بابونه ، زیره سیاه از هر کدام 25 گرم.

 _داروها را نیم کوب کرده و با 6 بطری آب بجوشانید تا سه بطری بماند در یخچال گذاشته، بعد از هر غذا نصف استکان میل کنید و به جای آب از عرق نعناع مخلوت با آب جوشیده سرد شده استفاده کنید. موقع خواب یک نخود رب السوس (عصاره شیرین بیان) میل نمایید.

ورم معده سوداوی:

 علامت آن سفتی ورم و خشکی زبان و سایر علامت های غلبه سوداست. ابتدا با منضج و مسهل سودا به دفع خلط سودا بپردازید.

ابندا بمدت 15 روز منضج سودا مصرف کنید:

منضج سودا : اسطوخدوس ، بادرنجبویه ، گاوزبان، پرسیاوشان ، رازیانه ، پودر شیرین بیان

دو قاشق از مخلوط گیاهان را در 3 لیوان آب بجوشانید تا 1 لیوان بماند با قند شیرین کنید و نیمه گرم هر روز صبح ناشتا میل کنیدو غذا گوشت مرغ و نخود و زعفران و اسفناج و امثال آن باشد.

بعد از 15 روز از نسخه مسهل زیر استفاده کنید :

سنا و گل سرخ 50 گرم اسطوخودوس ، افسنتین ، تخم کتان ، بسفاویج ، پرسیاوش ، از هر کدام 25 گرم

طبق جوشانده 21 قسمتیمصرف کنید . بعداز ظهر ، یک لیوان

بیسموت گیاهیرا مرتب مصرف کنید تا بیماری بطور کامل برطرف شود
منبع:جاطا


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:42 | نویسنده : سلامت |

مراتب هضوم:

 

اولين مرحله هضم:  در معده و دستگاه گوارش است وقتی غذا وارد معده شد تبدیل به خلط می‏شود.

دومين مرحله هضم:  در کبد است.

سومين مرحله هضم: در رگها و آوندها می‏باشد.

چهارمين مرحله هضم:  در کنار سلولها و در سیتوپلاسم سلولی است.

در هر مرحله‏ای بايد هضم در بهترین شرایط خود انجام پذیرد و الا به همان اندازه که در هر مرحله‏ هضم ناقص شود برای مرحله بعدی مشکلی بوجود می‏آورد. اما این نواقص به تدریج و کم‏کم در بدن جمع می‏شود و ممکن است سال‏ها بگذرد تا بصورت بیماری خود را نشان بدهد. مثلاً در دوران جوانی بسیاری از اشتباهات و رعایت نکردن بهداشت تغذیه بوسیله نیروی جوانی از بین می‏رود یا سرپوش بر آن نهاده می‏شود اما در دوران کهنسالی این اشتباهات ممکن است بصورت بیماری‏های صعب‏العلاج نمایان گردند. امام علی(ع) می‏فرمایند: «اگر می‏خواهید پیری خوبی داشته باشید جوانی خوبی داشته باشید.» این سخن تأييد همان مطلب است.

باید دانست که از هر هضمی ناچار زوائدي پدید می آید که باید دفع گردد، دفع آن توسط نیروي دافعه میباشد.این اضافات مانند زباله هاي خانگی باید دفع شوند!

راههاي خروج مواد زائد حاصل از هضم هاي چهارگانه

 

1. مواد زائد هضم اول از رودهها دفع میشوند.

2.  مواد زائد هضم دوم به سه طریق دفع میشود:  بیشتر آن به سمت کلیه ها رفته از طریق بول دفع میگردد بخش دیگر آن به صفرا تبدیل شده و به کیسه صفرا میریزد و به زهره تبدیل میشود و بخش دیگر بصورت سودا در آمده و به سپرز(طحال) میرود

4-3. مواد زائد هضم سوم و چهارم بعضی به تحلیل میرود که محسوس نیست ، بعضی به وسیله عرق و وسخ  دفع میشود و برخی از منفذهاي محسوس و نامحسوس مانند منفذ بینی و گوش(منفذ محسوس) دفع میگردد.

منفذ نامحسوس مانند(مسام) آن چه به جانب مسام آید بعضی طبیعی و برخی ناطبیعی است. آن چه طبیعی است موي و ناخن است. آن چه ناطبیعی است مانند: بثرها، گر، خارش، آبله، برص، بهق، آماسها و دملها و ریشها.

هنر یک طبیب ایرانی مسلط و ماهر در آن است که بتواند مواد را به سمت هر کدام از اعضاي بدن که لازم است بکشاند و دارو را به شکلی بدهد که مثلاً بیشتر صفرا به زهره برود یا سودا بیشتر به طحال برود و همین طور زوائد را به سمتی که باید بکشاند تا بر فرض ادرار زیاد شود تا ماده بیماري از بین برود.

اگر همه مسائل بهداشت و پیشگیری به خوبی انجام شود انسان عمرش از یکصد سال بالاتر می‏رود. در صد ساله دوم بدن از نیروهای جدیدی که وارد میدان می‏شوند استفاده می‏کند تا بتواند به صد سال دوم دست یابد. اما البته انسان در این دنیا خالد نیست.

آدمی در عالم خاکی نمی‏آید بدست     *****     عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی

بنابراین از مرگ گریزی نیست و به فرمایش امام صادق(ع) هرچه انسان در این دنیا بیشتر بماند هدفی جز عبادت و بندگی خداوند در آن منظور نشده است البته عبودیت مرحله بعدی دارد که آن ربوبیت است. یعنی در حد بسیار نازل خودمان خلیفه الهی شدن است. اگر قرار باشد که پزشکی ما را فرضاً به هزار سال یا بیشتر زندگی در این دنیا برساند اگر عبودیت نباشد به چه درد می‏خورد؟! اساساً بشر خسته می‏شود از دنیا و به قول یکی از فیلسوفان غربی اگر مرگی در کار نبود انسان باید آن را اختراع می‏کرد.

اما قرآن با آیه شریفه ..... «رَبَّنا ما خَلَقتَ هذا باطِلاً سُبحانَکَ فَقِنا عَذابَ النّار» پاسخ این سؤال را داده است.

آخرین مرحلۀ هضم که در جنب سلول‏های بدن و در درون سیتوپلاسم سلولی انجام می‏شود غذای سلول‏ها را تأمین می‏کند. سلول در این مرحله غذا را دریافت می‏کند و مواد زائد را بیرون می‏دهد که بصورت‏های مختلف در مسیر اندام‏های دفعی قرار می‏گیرد و باید از بدن دفع گردد.

اگر ما در هضم اول کارمان نقص داشته باشد آثار آن در هضم چهارم ممکن است بروز کند. ناچاریم که دارو را طوری هدایت کنیم تا بتواند در هضم چهارم نواقص را جبران کند. بیمار اگر بیماریش به درازا بکشد اشتهای خود را از دست می‏دهد. از این نظر ما دچار مشکل می‏شویم. یعنی مشکلات مرحله چهارم روی مرحله اول که هضم اول بوده است اثر می‏گذارد و کار پزشک را برای دارو رسانی با مشکل مواجه می‏کند. همه مراحل هضم با هم پیوستگی دارد، مثلاً کبد را بطور مستقل در نظر بگيرید؛ حالت مزاجی کبد فرضاً در درجه سوم بالا رفته است. روی بُردار نگاه کنید، داغی کبد خطرناک است. حالا ما ناچاریم دارویی بفرستیم که در نقطه مقابل از لحاظ گرمی باشد یعنی بشدت سرد باشد تا بتواند کبد را به حال اول برگرداند.

به سبب آسيب پذيری کبد نمی‏توانیم یکباره سرما را بر کبد مستولی کنیم، باید آرام‏آرام داروهای سرد کننده را وارد نمائيم. معمولاً کبد قدرت پذیرش سرمای زياد را ندارد. گرمای شدید اگر بسرعت به سرما تبديل شود آسیب رسان است. برای جبران این گرمی ناچاریم ده‏ها موضوع طبی را رعایت کنیم؛ یکی آن که دارو باید جالی باشد نه جامد، ملین باشد نه خشک، سرمای ملایم ایجاد کند نه سرمای سخت، گندزدا باشد نه مستعد به عفونی شدن، گرمای مرطوب ایجاد کند نه گرمای خشک، مجفف نباشد بلکه ملیّن طبع، رقیق کننده باشد نه غلیظ کننده، به گونه‏ای نباشد که گرمای گلخانه‏ای ايجاد کند، بلغم غلیظ را بگشاید و ترکیب سودای رسوبی را از هم باز کند، دافع باشد بسوی اندم‏های دفعی، مغذی باشد از لحاظ آن غذایی که سلول لازم دارد و همراه خود عناصری داشته باشد که میکروب زدا و ویروس‏کش باشد. همه مسائل را پزشک باید در نظر بگیرد و داروها را در طول شبانه روز روی کاغذ بچیند و هر روز تحرکات و تغییرات بیماری را ثبت کند و بر آن نظارت و مدیریت داشته باشد. مثلاً یکی از مشکلات بیمار مبتلا به سیروز کبدی عطش به آب است در حالیکه هر چقدر به بیمار آب سرد بدهید بدتر می‏شود. اساساً آب به سلول‏های بدن نمی‏رسد بلکه آب بدن هم وارد محوطه شکم می‏شود و سلول‏ها را تشنه می‏گذارد.
منبع:جاطا


برچسب‌ها: طب سنتی, تغذیه سالم, درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:34 | نویسنده : سلامت |

درمان و تثبيت آن در دوران نقاهت(معدلات)

معدلات يعنی داروهايي که پس از دفع بيماری، بيمار و اندام مربوطه را تقويت می‏کنند تا بيماری عود نکند. پس باید بعد از پاکسازی حتماً معدلات تجویز شود و از این طریق پاکسازی‏ ها کنترل شود.

معدلات خون

عبارتند از: تخم‏ کاسنی، برگ ‏کاسنی، ريشه‏ کاسنی و عرق کاسنی! ریشۀ آن خیلی در درمان مؤثر است. تأثیر تخم ‏کاسنی از برگ و ریشه‏ اش ضعیف‏تر است.

کاهو و تخم‏ کاهو، گشنیز، گل‏ سرخ(گل محمّدی)، صندل، تخم‏ کرفس، گزنه و تخم ‏انجره، نیلوفر، گل‏ ریش بز، گل بابا آدم، غازیاغی و شاه‏تره از معدلات خون و کبد هستند.

معدلات صفرا

معروف‏ترين آن‏ها عبارت‏اند از: تخم ‏اسفرزه (اسپغول)، تخم ‏خرفه، سبزی‏ خرفه[1]، تخم ‏کاسنی و ريشه و برگ آن، تخم‏ خیارین، بنفشه، چای‏ مکه، ليموي عمانی، سماق و انار و ميوه ‏های مايل به ترش مانند مرکبات و تمشک و شاه‏ توت، توت سياه، ترنجين، تباشير، شيرخشت، بيدخشت، ريواس، ترشک، آلوی‏ بخارا، تمرهندی، خیار شنبر[2] و امثال آن!

خاکشیر از کدام معدلات است؟

یک دارویی با کیفیت‏های مختلف است. مرکب ‏القواء است، مثل تریاک که مرکب ‏القواست. خاکشیر برای صفرا، بلغم، سودا و خون در حالت‏های مختلف خواص مختلفی از خود نشان می‏دهد.

چندين حالت مختلف دارد برخی از آن‏ها عبارتند از:

صبح، ظهر و شب هر زمانی یک تأثیری دارد؛ اگر زمان آن کم باشد یا زیاد، با آب جوش باشد بدون آب جوش، با سکنجبین با عسل يا نبات شیرین شود، در حالت ناشتا يا غير ناشتا، همراه با عرقیات يا غیر آن، به حالت بودادنی باشد، پودر شود يا نشود، با اسفرزه شربت شود يا با تخم شربتی يا بالنگو و غيرو، مقدار مصرف آن يک قاشق باشد يا دو تا سه قاشق؛ هرکدام خاصيتی خواهد داشت.

معدلات بلغم

بادیان، انيسون شيرين، انيسون تلخ، شيرين بيان، بادرنجبويه، مويز، زنجفيل، دارچين، سياه‏دانه، تخم‏کرفس، جوزبوآ، انجیر، گردو و فندق.

انگور از زمانی که روی زمين جوانه می‏زند تمام قسمت‏های آن درخت خاصیت دارویی دارد. پوست انگور، چوب انگور، خاکستر چوب تاک سنگ شکن و از جمله داروهای سفید کنندۀ دندان است و گل ‏انگور و غوره آن و انگور و بعد کشمش و برگ و شاخک‏های آن و همه اجزای آن دارای خاصيت پاک کنندۀ صفرا و بلغم اضافي است و هر بخش آن ضد‏سرطان است.

انار هم به همین صورت حالت کلیدی دارد پوست و ریشۀ انار هر نوع انگلی را از بین می‏برد و ضداسهال و ضدعطش است، برای تمیز کردن لثه ‏ها و زخم ‏های آفت، در ترمیم زخم‏ها، بند آوردن خونریزی‏ها مثل خونریزی رعاف از بینی و جاهای دیگر، ضد عفونت‏های رحم و در داروهای پوستی و  نطول‏ ها، آبزن ‏ها، کرم‏ها و پمادها و ضمادهای گیاهی زیاد کاربرد دارد. یک درخت و هزار خاصیت، هسته انار نیز اسهال را متوقف می‏کند و دستگاه گوارش را ضدعفونی می‏کند. مثلاً اگر کنار صندل قرار بگیرد واقعاً اثرات بسیار عالی روی مزاج‏های گرم دارد و گرمای غیرعادی را تعدیل می‏کند.

سورنجان از معدلات قوی بلغم است، خصوصاً در درد مفاصل. اما در درمان مفاصل از همان ابتدا، خیلی نباید روی سورنجان تکیه کنیم، بلکه باید مفاصل را از آن بیماری پاک کنیم سپس برای استحکام مفاصل و تثبيت درمان از سورنجان استفاده کنيم.

از دیگر معدلات بلغم بابونه، بادرنجبویه، زیره، پرسیاوشان، دارچین، حل، بومادران، زنجفیل، گزنه و مرزنجوش می‏باشد.

معدلات سودا

سودای غیرطبیعی بیشتر از غذاهای غلیظ و سرخ کردنی‏ ها، روغن‏های مایع و جامد به وجود می ‏آید. در گذشته روغن و کره‏ حيوانی و روغنی که از دنبه بدست می‏ آمد و چربی حيوانات موجب نرمی بدن، اندام‏های داخلی و مفاصل می‏شد. مردم با توجه به کارهای يدی و تحرّکات قوی عضلانی از لحاظ جسمانی بسيار سالم‏تر و قوی‏تر از مردم نسل حاضر بودند. عمرهای طولانی که امروز همگان به آن اعتراف دارند از خصوصيات مردم قديم بوده است. شايد زندگی در محل‏ های نمور موجب دردهای رماتيسم می‏شده است اما بسياری از بيماری‏های عصر حاضر در قديم وجود نداشت.

چربی و روغن‏های حیوانی برای بدن انسان لازم است و بايد در مجموعۀ طبيعی خود مصرف شود، به همين دليل است که جدا کردن چربی از شیر، شیر را تقریباً بی‏ خاصیت می‏کند؛ غیر از اشکالاتی که در پاستوریزه و هموژنيزه کردن شیر بوجود می‏آيد. آنان که تمام تلاش خود را برای مقابله با طب شريف ايرانی-اسلامی مصروف می‏دارند بهتر است توان اصلی خود را صرف جلوگيری از فساد در مواد غذايي کنند که ضامن سلامتی مردم است. در کارخانجات پاستوريزه از يک سو چربی طبيعی شير را می‏گيرند و از سويي ديگر مواد افزودنی را برای قوام شير به آن اضافه می‏کنند. آن چه برای مردم مشخص است آن است که محصولات طبيعی را نبايد از چرخۀ طبيعی خود جدا کرد!   

معدلات سودا بطور کلي غذاهايي هستند که با نيروی جاذبۀ ذاتی خود رسوبات و مواد چسبنده را از اندام‏ها جدا می‏کنند و مانع انسداد در آوندهای لنفی و عروق می‏شوند. گل ‏گاوزبان، بسفاویج، افسنتين، غاريقون، گل‏ ارمنی، افتيمون، ماءالجبن[3] و آبکامه[4] که همراه با مواد قابض مصرف شوند و بطور کلی غذاهايي که در عين داشتن نيروی قابض با ملين‏ ها و مسهل ‏ها ترکيب شده‏اند تعديل کنندۀ سودا می‏باشند. مسهل‏ های صفرا پس از زدودن صفرا مقداری از تجمع سودا را در بافت‏ها می‏کاهند. همين طور مسهل‏ های بلغم هم مقداری از مواد سوداوی را از بين می‏برند. يک ملين يا مسهل ملايمی مانند ترنجبين همراه با مثلاً ماءالجبن می‏تواند از بين برندۀ سودا بشود.

اسطوخودوس(حافظ ‏الارواح)یکي ديگر از معدّلات سوداست. که در علاج میگرن و جمود، سبات، بی‏خوابی، پرخوابی، حتی در بیماری‏های لیثرغس، سرسام سرد و گرم بکار می‏رود. اگر معده از لحاظ خلط‏ها تنظیم شود، تأثیر داروهایی مثل اسطوخودوس روی درمان این بیماری‏ها بسیار مؤثر خواهد بود.

هلیله ‏جات که عبارتند از: هلیله‏ کابلی، هلیله ‏زرد، بلیله و آمله در کنار مسهلات سوداوی، سودا و صفرا و بلغم غليظ را از هم می‏گشايد و می‏تواند نقش مؤثری در تقويت بدن عليه سودای غيرطبيعی از طريق تقويت بدن عليه خشکی و سودا بازکند. معدل دیگر سودا بادرنجبویه است که در دفع بلغم غليظ به کار می‏رود، در دفع سودای غليظ هم کاربرد اساسی دارد. گل‏ گاوزبان، گِل ارمنی، ريشۀ شیرین‏ بیان، حجرلاجورد، در معدلات صفرا و سودا، تخم خربزه و تخم مرو با داشتن نقش واسطه بکار می‏روند. وقتی چیزی بو داده شود می‏تواند در کنار داروهای مسهل زدايندۀ بلغم و سودای غليظ شود. مومیایی ‏ها بیشتر جزء معدلات بلغم هستند ولی در رفع سودا نيز از آن‏ها استفاده می‏شود. بوره ‏ارمنی هم در فرمول‏های ترکیبی معدلات بلغم و سودا به کار می‏رود.

در حُقنه‏ ها نیز معدلات نقش زیادی دارند، بیشتر داروهای معدّل در حقنه‏ها نقش گیرنده را بازی می‏‏‏‏کنند. سنبل ‏الطیب و افتيمون و بسفاويج هم جزء معدلات سودا و بلغم و تقویت اعصاب‏ اند.

برای زدودن سودای غليظ و بطور کلی اخلاط غليظ و بيماری‏ زا ترکیب داروها و تجربۀ دانشمندان بزرگ سخن حائز اهميت فراوان است. نسخه‏ هايي که سال‏های سال از نظر علما و دانشمندان قرون و اعصار گذشته و بر مفيد بودنشان کسی شک نکرده است؛ نشان دهندۀ عظمت و درستی کار آن اساتيدی بوده که نامشان در تاريخ ثبت شده است.

 

 


[1] - در جنوب ایران  سبزی به نام پرپين زیاد مصرف می‏شود. خواص ضددیابتی بالایی دارد و حرارت و گرماهای شدید کبد را تسکین می‏دهد.

[2] - خیار شنبر همان فلوس است و با خیار سبز و خیار چمبر متفاوت است.

[3]- ماءالجبن: به معنای آب پنیر است. دارویی که از ترکیب شیر با یک سوم وزن خودش سرکه یا آب لیمو یا آبغوره بدست می‏آید، مجموع شیر و ترشی را در کیسه کتانی یا نخی می‏ریزند تا آب آن در ظرفی جمع شود و تنها پنیر در کیسه بماند. بهترین ماءالجبن آن است که از شیر بز ازرق چشم که به آن بقولات سرد مانند کاهو و باقالا و کاسنی و امثال آن داده‏اند، تهیه شده باشد پس از شیر گوسفند و بعد شیر گاو و ضعیف ترین آن شیر پاستوریزه می‏باشد.

[4] - آبکامه: نانخورشی که از شیر و ماست و بعضی چیزهای دیگر درست کنند، گندم یا جو که در آب یا شیر یا ماست خیسانده و داروهائی نیز به آن افزوده و بعد در آفتاب خشک کنند، به معنی آش ترش هم گفته ‏اند.

منبع:جاطا


برچسب‌ها: تغذیه سالم, درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:32 | نویسنده : سلامت |
رژیم غذایی مربوط به مبتلایان به سرطان ها

صبحانه :

1- نان جو و فندق و گردو با چای کم رنگ و سالاد کاهو و خیار و گوجه فرنگی و پیاز با آب غوره و یا ابلیمو.

2- نخود که از شب قبل روی شعله ملایم پخته شده باشد همراه با جوانه ماش و نان جو و کاهو و یا جوانه و برگ لطیف کرفس و یا سالاد خیار و گوجه فرنگی و پیاز

3- پاچه گوسفند که چربی آن را گرفته باشید با شربت رب انار یا آب انار تازه و سالاد خیار و گوجه فرنگی و پیاز

4- اسفناج پخته با قارچ آب پز ، نان سنگک و سالاد خیار و گوجه فرنگی و پیاز و کاهو

5- کنگر چرخ شده با نان سنگک و سالاد خیار و گوجه فرنگی و پیاز

 6- انواع مرباجات خانگی ( غیر بسته بندی ) جزو ممنوعات نیز نباشد همراه با نان سنگک یا خانگی با مغز بادام و یا فندق و یا گردو

ناهار و شام :

از موارد ذکر شده هر کدام که بیمار تمایل دارد طبخ و میل شود:

1- آش جو

مقداری جو و نخود روی شعله ملایم با نمک و کمی پیاز پخته شود. هنگام مثرف کمی روغن زیتون با چاشنی آبغوره یا آبلیمو همراه کرده میل کنید..

2- سوپ گشنیز

سبزی گشنیز ، اسفناج یا برگ چغندر ، عدس ، یک قاشق مربا خوری برنج ، ماهیچه گوسفند یا مرغ خانگی بدون چربی با آلوی بخارا یا آلوچه همراه با چاشنی آلغوره یا آبلیمو میل کنید.

3- آش جو با جگر سفید

مقداری جو همراه با نخود و لوبیای سبز و کمی جگر سفید گوسفند روی شعله ملایم با نمک و پیاز پخته شود. هنگام مصرف کمی روغن زیتون با چاشنی آبغوره یا آبلیمو میل کنید.

4- خوراک فصل

کلم سنگ(قمری) ، کلم گل ، کرفس ، لوبیای سبز ، بلغم ، ریواس ، کنگر ، گوجه فرنگی ، کمی گوشت گوسفند یا مرغ خانگی بدون چربی روی شعله ملایم با نمک و زرد چوبه و پیاز پخته شود. از مواد فوق هر کدام که تمایل دارید و یا در دسترس می باشد انتخاب کنید.

5- نخود آب

مقداری نخود با آب و نمک روی شعله ملایم خوب پخته شود . هنگام مصرف کمی روغن زیتون با چاشنی آبلیمو همراه کرده میل کنید.

6- خوراک کدو و بادمجان

مقداری کدو و بادمجان و گوشت که تکه تکه شده با گوجه، پیاز ،نمک و زرد چوبه روی شعله ملایم پخته شده باشد ، همراه با آن ساقه لطیف کرفس و کاهو میل شود.آآ

 7- قلیه ماهی

ماهی با سبزی قلیه و تمر هندی ، روی شعله ملایم پخته و یا نان سنگک و یا نان جو میل کنید.

8- خوراک میگو

میگو با سبزی جعفری ، نعناع و گشنیز و یا هر سبزی خورشتی دلخواه و نمک زردچوبه پخته و یا نان سنگک یا جو میل شود.

9- آش زرشک

سبزی خورشتی و گوشت گوسفند و آب زرشک با هم روی شعله ملایم پخته شود و با نان سنگک یا نان جو میل کنید.

10- آش شلغم

آش رشته (رشته آن خانگی تهیه شود) یا شوروا که با شلغم پخته شده باشد همراه با کاهو و ساقه لطیف کرفس میل کنید.

11- آبگوشت بدون چربی

نخود و عدس با گوشت گوسفند بدون چربی و لیموی عمانی و گوجه فرنگی پخته و با نان جو میل کنید .

12- قارچ آب پز

قارچ آب پز با نان سنگک یا نان جو و سالاد خیار و گوجه فرنگی با آبغوره میل کنید.

13- باقالا چند ساعت در آب گرم خیس بخورد تا پوست آن کنده شود و روی شعله ملایم با سبزی شوید پخته شود، با نان سنگک همراه با سالاد کاهو و خیار و گوجه فرنگی و پیاز با نعنا و نمک میل کنید.

14- سیراب و شیردان

سیراب و شیردان که پرزهای آن را نگرفته باشید و چربی آن را گرفته اید با نمک و پیاز و زرد چوبه روی شعله ملایم بپزید و همراه با نان و چاشنی آبلیمو یا آبغوره یا سرکه میل کنید.

15-خورش ریواس

گوشت گوسفند بدون چربی 500 گرم تکه تکه خرد کنید. همراه با 1 عدد پیاز خرد شده ، نمک و زرد چوبه بگذارید تا روی شعله ملایم پخته شود. سپس 200 گرم سبزی نعنا و جعفری خرد شده و 500 گرم ریواس خرد شده را به آن اضافه کنید. تا حدود 5 الی 10 دقیقه پس از اضافه کردن ریواس پخته می شود. با نان سنگک و یا خانگی و سبزی خوردن میل کنید.

16- خورش چغاله بادام

گوشت گوسفند بدون چربی 300 گرم تکه تکه همراه با یک عدد پیاز و زردچوبه و نمک روی شعله ملایم بگذارید تا پخته شود سپس سبزی نعنا و جعفری خرد شده و چغاله بادام(ریز) را اضافه کرده و بگذارید تا پخته شود. سپس نان سنگک یا خانگی و همراه با سالاد کاهو ، خیار ، گوجه فرنگی ، هویج و کلم سرخ و سفید با چاشنی آبلیمو میل کنید.

17- قیمه سبزی

لپه 300 گرم ، مرغ خانگی  500 گرم ( بصورت تکه ایی ) ، آلوچه ، پیاز 1 عدد ، سیر 2 حبه ، روغن زیتون خالص یا کنجد خالص همراه با نمک و زردچوبه روی شعله ملایم بپزید تا مرغ و لپه به خوبی پخته شود و در انتها سبزی تازه 500 گرم شامل : تره ، اسفناج ، گشنیز ، نعنا خرد شده و گوجه فرنگی رنده داخل مواد ریخته و بگذارید تا غذا کاملا بپزد.

18- خوراک قارچ

قارچ ، گل کلم ، هویچ ، گوجه فرنگی ، نخود فرنگی ، لوبیا سبز ، گوشت گوسفند بدون چربی همراه با نمک ، زردچوبه و پیاز طبق اولویت مواد غذایی در طبخ پخته و همراه با چاشنی آب نارنج و یا گریپ فوروت و نان سنگک یا خانگی میل کنید.

19- خورش کنگر

گوشت گوسفند بدون چربی 300 گرم تکه تکه همراه با پیاز و زرد چوبه و نمک روی شعله ملایم بگذارید تا پخته شود سپس 200 گرم سبزی نعنا و جعفری خرد شده و 200 گرم کنگر خورد شده اضافه کرده و بگذارید تا پخته شود و سپس با نان سنگک یا خانگی میل کنید.

منبع:جاطا


برچسب‌ها: تغذیه سالم, طب سنتی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:28 | نویسنده : سلامت |

شیر  و  کلیه مشتقات شیر ، سیب زمینی ،برنج ،، پسته ، خرما ، موز ، عسل های متداول در بازارریحان بنفش ، سرخکردنی ، چربی ، آب یخ ، نوشابه ، بستنی،چیپس ، پفک ، سوسیس و کالباس ، انواع ساندویچ و پیتزا ، کباب ، لوبیا ، خمیر دندان ، شیرینی جات قنادی ، گوشت گوساله و گاو ، انواع کمپوت و کنسرو و مواد بسته بندی ، اسپری های حشره کش ، خشبو کننده های شیمیائی ، روغن نباتی (جامد و مایع ) ، شامپو و صابون های عطری ، دل ، جگر و قلوه ، آبمیوه های بسته بندی،برنج،فلفل ، سیگار ، قلیان، پیپ و انواع دخانیات.

توجه داشته باشید از مصرف ممنوعات ذکر شده بطور کلی در همه سرطان ها باید پرهیز شود ، در برخی از سرطان ها مثلا تومور مغزی حتی به اندازه ناچیز ناپرهیزی عواقب جبران ناپذیری در طول درمان به جای میگذارد و در برخی دیگر حساسیت به این اندازه نیست و ممکن است حتی برخی از پرهیزات در طی زمان درمان برای بیمار مصرفش بلامانع باشد که در هر صورت تشخیص پزشک متخصص طب ایرانی ملاک است و تاکید می شود که بیمار نباید در مورد رژیم غذایی نظر داده و حتی به مقدار ناچیز ناپرهیزی کند . مثلا مصرف لبنیات در طی درمان با توجه به بهبودی حاصل شده آزاد می شود.

منبع:جاطابرچسب‌ها: طب سنتی, درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:24 | نویسنده : سلامت |
دکترین طب ایرانی ، روش برخورد با سرطان ها :

1.هرکس اثری از سرطان در بدنش به هر وسیله ای مشخص شد ، سراسر جسم او مبتلا به سرطان و یا مستعد پذیرش سرطان است.

2. لازم است به محض شروع درمان سرطان تمام بدن بیمار رانسبت به سرطان بیمه کنیم تا اگر تعدادی از سلول های سرطانی موفق به فرار شده و به نقطه دیگری از بدن کوچ کنند نتوانند به زندگی ادامه دهند و به دلیل نامساعد بودن زمینه برای زیست و حمله نیرو های دفاعی از بین بروند.

3. لزوما نباید به بهانه شناسایی نوع سرطان هیچ گونه آزمایشی که موجب تحریک سلول های سرطانی شود انجام گردد. اگر تحریک شوند نباید زمانی این تحریک صورت پذیرد که بخش های دیگر جسم مساعد برای پذیرش متاستاز باشند.

4.سلول های سرطانی می توانند روش درمان را شناسایی و تاکتیک های آن را خنثی نمایند. پس هوشمندند.

5.هنگامی که درمان های طبیعی با موفقیت روبرو شد لازم است تا آخرین سلول سرطانی از بدن پاک شود و درمان تا آخرین مرحله ادامه داشته باشد.

6. درمان سرطان ها با داروهای غیر طبیعی و شیمیایی امکان پذیر نیست و نباید به بهانه تعداد معدودی که موقتا بهبود یافته اند تعداد کثیری از بیماران را به بحران کشاند.

7. سلول های سرطانی همانطور که اشاره شد به تعبیری هوشمندند. پس اگر دارو ها کارائی 100 درصد نداشته باشند و یا اگر دارو های گیاهی را با روش طب سنتی بدهیم ولی مدتی درمان به هر علتی قطع شود دارو ها توسط سلول های سرطانی شناسایی شده و تکرار مجدد آن بی اثر خواهد بود.

عوارض نمونه برداری

نمونه برداری بر  اساس قوانین طب پایه موجب تحریک سلول های سرطانی می گردد. موارد بسیاری از بیماران هستند که تنها به دلیل انجام این کار آن هم بیهوده جان باختند، نمونه برداری به نظر ما زیانبارتر از  عمل جراحی  است. چرا که در نمونه برداری ممکن است به اندازه  نوک سوزن از تومور برداشته شود ولی در جراحی  مقادیر  اعظم تومور برداشته می شود . در هر دو روش تومور تحریک می شود با این  تفاوت  که در جراحی زمان بیشتری طول می کشد  تا تومور زخم خورده رشد کند و انتقام گیری را شروع نماید ، ولی در نمونه برداری تومور تحریک شده اما بخش بزرگی از آن باقی مانده و با سرعت و قدرت تمام به میزبان حمله می کند. نظریه طب ایرانی همواره بر این بوده که سرطان ها را تحریک نکنید !!

منبع:جاطابرچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:22 | نویسنده : سلامت |
درمان سرطان در طب ایرانی بر چنداصل استوار است :

1. سلول های سرطانی را نباید تحریک نمود. حمله مستقیم به سرطان کاری بسیار اشتباه است که طب غربی ده ها سال است با این روش بسیاری از بیماران سرطانی را دچار مرگ زودرس کرده است . همواره بیمار با زجر وشکنجه ناشی از آزمایش های مکرر و عوارض شیمی درمانی و اقدامات دیگر روبروست . اگر اغلب بیماران به پزشک غربی مراجعه نکنند عمری طولانی تر خواهند داشت و اگر هم بمیرند در میان خانواده خود و بدون زمین گیر شدن خواهند مرد. چنانچه به یک متخصص واقعی طب ایرانی مراجعه کنند هیچیک از این دو اتفاق نخواهد افتاد.

2. باید بدن سرطانی را نسبت به متاستاز سلول های سرطانی بیمه کنند تا هرگاه سلولی از توده سرطانی خارج شده و در جای دیگری از بدن بخواهد سکنی بگزیند و تولید مثل کند بوسیله سیستم دفاعی بدن نابود شود. طب غربی بدون توجه به این مسئله و بدون آن که سایر ارگان های بدن را از امکان متاستاز بیمه کند دست به حمله به تودها و تومورها  و کیست های سرطانی زده و از این طریق جان بسیاری از بیماران را گرفته و همواره با توجیه علمی مردم را بسوی خود جلب می کند.

3. علمای مکاتب بزرگ طبی همیشه تاکید بر آرام کردن توده های سرطانی داشتند.این کار با تبرید کردن و استیلای مزاج سرد بر تومور انجام می شود. اما مشکل آنجاست که دانشمندان سرطان شناس مشهور جهان و بنیان گزاران طب نوین مانند هاریسون و سیسیل اعتقادی به تئوری اخلاط ندارند بنابراین قادر به تبرید (سردکردن) مزاج تومور نیستند.

4. تومور های سرطانی نسبت به برخی از عناصر غذایی واکنش نشان می دهند. این عناصر غذایی توسط دانشمندان طب ایرانی شناسایی ودر لیست پرهیز های بیماران قرار گرفته اند.(چیزهایی که برای مبتلایان به سرطان اکیدا ممنوع است) ما تاکنون هرگز نشنیده ایم پزشکان آنکولوژ غربی سخن از پرهیزات بیماران سرطانی داشته باشند. مایوس کننده تر آن که برخی از این متخصصین طب غربی بیمار را از خوردن گوشت قرمز منع می کند و برخی مصرف موزو خرما و شیر را بشدت تجویز می نمایند و خود نمی دانند آیا اطلاعاتی که دارند یا شنیده اند یا از طریق کتاب های معتبر از جمله هاریسون به آنان رسیده ، درست است یا نه !

5. مزاج بیمار سرطانی از حالت اعتدال مزاجی و خلطی سالیان سال است که خارج گردیده است بنابراین اگر مزاج بیمار تعدیل نشود هرگز بیمار روی صحت و سلامت را نخواهد دید حتی اگر میلیون ها دلار برای درمان سرطان هزینه کند.منبع:جاطا


برچسب‌ها: طب سنتی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:20 | نویسنده : سلامت |

حجامت

    1- بادکش معمولی (حجامت گرم وخشک)
 حجامت به دو صورت است :  
    2- بادکش تر

قدیم ها برای حجامت یک پشم یا پنبه و چیزی که آتش می گرفت مشتعل می کردند و روی یک خمیری می گذاشتند که خمیر ته لیوان قرار می گرفت و بلافاصله لیوان را روی بدن شخص قرار می دادند تا حالت مکش ایجاد کند و پوست و بافت را داخل لیوان بکشد. این روش را حجامت خشک می گویند، اما حجامت تر حجامتی است که پس از گذاشتن حجامت خشک روی پوستی که بر آمده شده ، برش هایی با تیغ برش انجام می دهند .
بادکش خشک را زمانی انجام می دهیم که می خواهیم باد و گازهای درون اندام ، خصوصا بادهایی که از سردی ایجاد می شوند را خارج کنیم و با می خواهیم مسیر یا مسیر ضایعه یا عضو و یا عاملی را در بدن منحرف کنیم . مثلا می خواهیم سنگی را از کلیه به سمت مثانه هدایت کنیم که زودتر خارج شود ، اینجا از حجامت خشک استفاده می کنیم.

مالش و بادکش برای از بین بردن درد شدید کلیه و خارج کردن سنگ

با روغن پشت کمر را در محل کلیه ها مالش می دهیم تا گرم شود و بعد بادکش را به حرکت در می آوریم . درد کلیه ها با هر شدتی که باشد ساکت می شود و بزودی می شود سنگ را خارج  نمود . بادکش لغزان از طریق سیستم های مداربسته می تواند برای تاثیر روی اندام های داخلی مورد استفاده قرار گیرد ، به عنوان مثال برای خارج کردن سنگ کلیه و یا رفع موانع فیزیکی در علاج ناباروری خانم ها و ده ها مورد دیگر میتوان بهترین نتیجه را از فن آوری  بادکش به دست آورد.
بدترین حالت این است که پشت کمر روی کلیه ها سرما بخورد . لیوان های بادکش برای ساکت کردن هر دردی خوب است . بنابر این وجود این لیوان های دردکش در خانه ها مفید بلکه ضروری است . علاوه بر آن بادکش می تواند دنده شکسته یا فرورفته در قفسه سینه را به حالت اول برگرداند . مهره های جابجا شده ستون فقرات و سیاتیک و دنبالچه را سر جای خودش بر می گرداند . رافع درد شدید پریود در خانم هاست . بادکش می تواند مسیر خونریزی ها را منحرف کند.

حجامت تر
حجامت تر به معنای بادکش گذاشتن و سپس تیغ زدن روی موضع بادکش شده است تا خون از آن به میزان مورد نظر خارج گردد.

انواع و اقسام حجامت تر

مهمترین حجامتی که معروف است  بین دو کتف انجام می گردد و حجامت عام نام دارد.حجامت عام برای بیماری های قلب و برای پیشگیری از تمامی بیماری ها مفید است .

حجامت ها به طور کلی از نظر تاثیر با انواع فصد مقایسه می گردد.

حجامت ساکرال داریم که روی استخوان انتهایی مهره های ستون فقرات برای بیماری هایی مثل بواسیر و  کمردرد و سیاتیک و بیماری های دیگر انجام می شود.

حجامت ساق برای بیماری های دستگاه تناسلی و بیماری های رحمی و واریکوسل و پروستات و همه بیماری های زانو و آرتروز تاثیر مثبت دارد.

حجامت وسط گردن برای درمان بیماری های سر ، مشابه و بدل فصد قیفال است.

حجامت زیر گلو برای بیماری های قلاع یعنی بیماری های دهان ، تیروئید و التهابات تیروئید ، مثلا آفت و زخم های دهان مثل برفک و تبخال و غیرو مفید است.
ناحیه زیر گلو ، زبان و زیر زبان و فک که بصورت فصد و زالو خونگیری می شود، میتواند به وسیله حجامت تیروئید انجام شود.

حجامت در گودی گردن ( نقره) موجب فراموشی می شود و برای درمان کسانی که به حالت جنون رسیده اند مناسب است . به دلیل فشار افکار ناراحت کننده و کابوس ، برای اینکه فراموشی به بیمار دست دهد ، فراموشی او را از آن خاطراتی که باعث ناراحتی می شود رهایی می بخشد .منبع:جاطا


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:18 | نویسنده : سلامت |


 1. درمان و پیشگیري از بیماريها را از اصلاح تغذیه شروع کنید. به پزشکانی که پیرامون تغذیه با شما گفتگویی ندارند اعتماد نکنید، خواه حجامتگر باشند یا پزشک عادي، متخصص باشند یا فوق تخصص!

چرا که اصلاح مزاج و پاکسازي ارتباط عمیقی با بهتر نتیجه گرفتن از حجامت دارد. مصرف منضج و مسهل همانطور که قبلاً توضیح داده شد قبل از حجامت اثر درمانی آن را بسی افزایش میدهد.

2. تمام داروهاي شیمیایی از قبیل قرصها و آمپولها و روشهاي جراحی داراي عوارض خطرناکی میباشند، بنابراین از درمانهاي کم خطر و کم عارضه تر بهره بگیرید. حتی استامینوفن و آسپیرین عوارضی شدید در زمینه سازي سرطان کبد دارند و آسپیرین علاوه بر آن زمینه سکته هاي مغزي را مهیا کرده و خود موجب سکته میشود. شاید به جرأت بتوانیم ادعا کنیم که 70 %بیماريها، ناشی از داروهاي شیمیایی است که در طب جدید براي درمان تجویز میشود.

3. هیچگاه با شکم گرسنه حجامت نکنید چرا که این کار موجب خروج مقدار زیادي خون تمیز بجاي خون کثیف میشود.

4. سعی کنید حجامتها را بر اساس روزهاي ماه قمري تنظیم کنید. چراکه حجامت بر اساس ماه قمري تعیین میشود و هر روز آن داراي خواص ویژهاي میباشد.

5. انجام حجامت در روزهاي سیزدهم الی بیست و هفتم ماه قمري مطلوبتر است.

6. حجامت در روزهاي چهارشنبه و جمعه از لحاظ مفید بودن و ضرر داشتن مورد تردید است مخصوصا ظهر جمعه که منع شده است اما با خواندن آیته الکرسی و دادن صدقه درصورت تشخیص پزشک و ضروري بودن آن انجام میشود.

7. حجامت براي هر فرد بسته به طبع و مزاج وي متفاوت است.

8. حجامت براي مزاجهاي بلغمی که در هنگام حجامت بلغم بر آنها غلبه داشته باشد ممنوع است مگر آن که بلغم را با منضج و مسهل دفع کنند سپس در صورت عدم کم خونی حجامت کنند.

9. 24 ساعت قبل از حجامت باید از مصرف تخم مرغ اجتناب ورزید، چراکه همانگونه که تخم مرغ باعث چسبیدن مواد غذایی به یکدیگر می شود در خون هم به همین نحو عمل خواهد کرد.

10 . قبل و بعد از حجامت مصرف آب انار شیرین، شربت سکنجبین، عسلاب، شربت خاکشیر، بهلیمو، سیاهدانه، شربت بیدمشک و آب میوه هاي طبیعی مختلف مفید است، مشروط بر آن که سردي و گرمی شخص در نظر گرفته شود. ماءالشعیر براي مزاجهاي گرم مفید است، خوردن این مواد موجب رقیقتر شدن خون میشود.

11 . حتی المقدور بهتر است از 24 ساعت قبل تا 24 ساعت بعد از حجامت نزدیکی(مقاربت) نداشته باشید.

12 . حجامت براي بانوان هنگام دوران قاعدگی ممنوع است مگر آن که پزشک تشخیص ضرورت داده باشد.

13 . حجامت در روزهاي ماه مبارك رمضان ممنوع است و پس از افطار چنانچه حداقل 2 ساعت از افطار گذشته باشد بلامانع است، به شرط آن که توان شخص کافی باشد.

14 . حجامت از چهار ماهگی به بعد هیچ ضرري ندارد بلکه بسیار مفید است. حجامت در سنین کودکی باعث رشد قد و استحکام استخوانها میشود و ایمنی بدن را در مقابل سرماخوردگیها و بیماريهاي دیگر افزایش میدهد.

15 . براي سنین بیش از 60 سال زالودرمانی توصیه و ارجحیت به حجامت دارد.

16 . حجامت در افرادي که دچار بیماريهاي خونی مانند تالاسمی و سرطان خون و هموفیلی هستند باید با صلاحدید پزشک طب سنتی انجام شود.

17 . جنبه معنوي حجامت را رعایت کنید و با خواندن آیت الکرسی و داشتن وضو و زمزمه کردن صلوات اثرات حجامت را دو چندان کنید.

18 . تعداد دفعات حجامت براي افراد بسته به مزاج آنان متفاوت است. بهتر است با وضع فعلی هر کس حداقل 3 بار در بهار و 2 بار در پائیز حجامت کند.

19 . انواع حجامتها براي افراد مختلف در اندامهاي مختلف بدن انجام میشود. حجامت عام شایعترین حجامتهاست که بین دوکتف انجام میشود، اما حجامت در اندامهاي دیگر هر کدام خواصی در درمان و پیشگیري دارد. حجامت سر، حجامت ساق، حجامت سرین، حجامت اخدعین، حجامت ریه، حجامت کلیه و غیرو از انواع حجامتهاي توصیه شده در طب اسلامی ایرانی است.

20 . هنگام حجامت سیگار نکشید.

21 . پس از حجامت تا 24 ساعت کار سنگین انجام ندهید.

22 . تا 24 ساعت ترشی، ماهی، غذاي شور، چربی و غذاي سنگین نخورید.

23 . زخم حجامت را با عسل یا سرم آویشن یا طبیخ آویشن به تنهایی یا با گل ختمی و تخم گشنیز و روغن مرزنجوش مرهم کنید.

24 . پس از حجامت بهتر است 12 تا 24 ساعت استحمام نکنند.

25 . شستن محل حجامت تا 12 ساعت واجب و احتمال ضرر میرود و نماز خواندن پس از حجامت بلامانع است و طبق فتاوي مجتهدین نیاز به شستشو و استحمام نیست اما زمانیکه این ضرورت از بین رفت (بعد 12 ساعت)برای نماز بعدی باید بشوید  .

26 . اگر هنگام حجامت شخص دچار ضعف و سستی و یا بیحالی و بیهوشی شود، اولین اقدام آن است که سریعاً روي تخت یا زمین دراز بکشد و پاها را به حالت شیب دار قرار دهند تا خون به مغز باز گردد. در این حالت بدن عملیات جبرانی انجام میدهد و خونریزي حتی اگر لیوان حجامت هنوز روي بدن باشد بند میآید. عرق میکند و این عرق کردن نشانه بهبود وضع حجامت شونده است. معمولاً این ضعف و بیهوشی در آقایان اتفاق میافتد و بیشتر در اثر نوعی ترس درونی است و این که بدن افراد ذکور با خونریزي مانند بانوان آشنا نیست.

بهتر است هنگام بیهوشی مقداري آب به روي بیمار بپاشند و شربتی از آب و شکر یا عسلاب و امثال آن به وي بدهند. اگر بیهوشی شدید باشد ممکن است پس از بهوش آمدن دچار حالت تهوع و استفراغ شوند که این هم پس از مدتی برطرف میشود. اگر یکی دو روز پس از حجامت شخص دچار ضعف و سرگیجه شود با پزشک مشورت کند و با خوردن غذاهاي خونساز و داروهاي رساننده خون به اندامهاي بالایی این مشکل را برطرف کند. اگر در حالت غلبه بلغم حجامت صورت پذیرد معمولاً تا چند روز بعد ضعف و سرگیجه ایجاد میشود. در اولین حجامت این حالات در آقایان بخصوص جوانان بوجود میآید و در دفعات بعد بر طرف میشود.

27 . به هیچ وجه نگران سرایت بیماريهایی مانند ایدز و هپاتیت نباشید چرا که وسائل حجامت یک بار مصرف است و اغلب این شایعات از سوي سازمان انتقال خون براي تشویق مردم به خون دادن به نفع سازمان صورت میپذیرد.

28 . اگر به چیزي حساس هستید میتوانید هنگام حجامت آن را به محل حجامت بمالید. پس از چند بار متوجه میشوید که حساسیت شما از بین رفته است.

29 . حجامتها را در مدت تعیین شده توسط پزشک متخصص طب سنتی تکرار کنید تا اثرات حجامت را بخوبی و به وضوح مشاهده کنید.

30 . پس از حجامت از مصرف غذاهاي قوي و چرب به منظور جبران خون از دست رفته خودداري کنید زیرا که خون کثیف از بدن شما خارج شده است که براي بدن مضر بوده است.
منبع:جاطا


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:16 | نویسنده : سلامت |

 • اگر در لیوان اول خون غلیظ باشد و هنگام برداشتن لیوان از روی پوست ، لیوان به پوست شخص چسبیده باشد نشان از خطر سکته در اثر غلظت و تکاثف شدید است . این افراد هر لجظه ممکن است دچار عارضه قلبی شوند، خطرناک ترین حالت خون همین  است . از رنگ و بوی آن هم می توان به نوع مزاج و خلط غالب بر آن پی برد. البته سودا غلبه و برتری شدید دارد اما این که سودا از چه خلطی رسوب کرده و به این شکل در آمده مهم است ، از آمیزه با صفرا یا بلغم یا از خود خون و یا سودا در کبد و مبادی دیگر مانند طحال و یا آوندهای خون رسان ، سودا خودش در خودش تغلیظ شده است .
 •  اگر در این حالت خون در همان لیوان اول به نصفه هم نرسد و در لیوان  دوم بند آید . نشان از شدت تکاثف و غلظت دارد. حجام سعی می کند با ازدیاد فشار بادکش و یا طولانی کردن زمان بادکش خون را وادار به خروج کند. باید توجه داشت که :در صورتی که خون بند آمده باشد ، طولانی کردن زمان بادکش موجب بروز تاول های زیاد می شود.
 • اگر خون در لیوان اول غلیظ باشد و به کندی خارج شود اما در لیوان دوم هم خون به همان نسبت از لحاظ غلظت باشد ولی مانند لیوان اول خارج شود نشان از غلظت خون دارد اما این غلظت به آن شدت نیست که در اواخر لیوان اول بند آید و به لیوان دوم نرسد . پس نسبت به حالت قبلی غلظتش کمتر است اما به هر حال این هم خطرناک است.
 • اگر خون در لیوان دوم بشدت غلیظ باشد گرچه به کندی خارج می شود اما به لیوان سوم نمی رسد، یعنی انتهای لیوان دوم بند آید ، نشان از غلظت شدید خون است اما خطرش از حالت قبلی کمتر است .
 • اگر در لیوان اول خون بسرعت و با رقت کافی خارج شود اما در لیوان دوم ناگهان غلیظ شود ، نشان از غلبه صفرا در مبادی سطحی بدن و رسوب سودای در خود تغلیظ شده همراه با صفرای سوخته مبدل به سودا شده در اندام های داخلی بدن مانند کبد و طحال و زهدان و غیره است.
 • اگر خون در هر 3 لیوان حجامت بسرعت خارج شود و شاید در اواخر یا اواسط لیوان سوم کمی سفت باشد نشان از غلبه صفراست . التهاب و گرمای صفراوی بخوبی در آن مشاهده می شود.منبع:جاطا


برچسب‌ها: مزاج شناسی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:14 | نویسنده : سلامت |

میزان چربی خون

اگر چربی سخت و غلیظ در خون مشاهده شود به اصطلاح امروز به آن کلسترول می گویند .میزان چربی و کلسترول از مشاهده سطح خون در لیوان حجامت مشخص می گردد . مانند آن که مقداری نفت روی آب ریخته شود . غلبه سودا و صفرای غلیظ با افزایش غیر طبیعی کلسترول در خون حجامت مشخص می گردد.

تری گلیسیرید خون هم مانند آن که شیر با خون مخلوط شده خود را نشان می دهد . اگر میزان تری گلیسیرید زیاد باشد ، مایع سفید یا صورتی بسیار کمرنگ از خون جدا می گردد . غلبه بلغم با افزایش این نوع چربی نمایان می گردد . کبد و معده هر دو در هضم غذا دچار سو مزاج هستند .

اسید اوریک

اگر در خون حجامت ، علامت انعکاس خون نسبت به نور تابیده آن مشاهده گردد ، نشان از وجود اسید اوریک و اوره است . اگر نور را بر خون بتابانید متوجه انعکاس نور از اجسام بسیار ریزی که همچون ستاره در آسمان پر ستاره می درخشند مشاهده می گردد . رنگ خون زرد تیره یا سبز تیره ای است که با رنگ قرمز خون در آمیخته است ، این خون حرارت و گرمای زیادی دارد.

اگر بوی خون از لیوان حجامت استشمام شود نشان از وجود عفونت است . در این حالت گرمای خون چندان بالا نیست . مگر آن که شخص در اثر درگیر شدن خون با عفونت دچار تب شده باشد . هنگام تب شاید بهتر بود حجامت انجام نمی شد.

تذکر مهم :

حجامت نباید در حال گرسنگی انجام شود ، در این صورت  نشانه شناسی های مذکور قابل اعتماد نخواهد بود ، چرا که هنگام خالی بودن معده خون به خوبی به سمت پوست نمی آید و به فرمایش امام صادق (ع) :

(( حجامت مکنید مگر اندک چیزی در معده باشد))

اگر معده در هنگام حجامت خالی باشد ، خون رقیق به سمت داخل کشیده می شود و خون غلیظ نمی تواند خارج شود . باید دستگاه گوارش به رگ های بدن خصوصا رگ های سطحی بدن فشار وارد کند تا خون در شرایط متعادل به سمت پوست برود . اجزای رقیق و غلیظ خون نباید از هم جدا شوند.

منبع:جاطا


برچسب‌ها: مزاج شناسی, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:12 | نویسنده : سلامت |
اگر پوست زیر لیوان متورم شود علامت سوء مزاج کبد است.
 • اگر رنگ پوست بر آمده بسیار گرم و تیره رنگ باشد و رنگ آن به بنفش بادمجانی نزدیک باشد التهاب صفرا و سودای کبد را نشان می دهد.
 • اگر رنگ پوست قرمز باشد و گرم و ملتهب التهاب صفراوی کبد را نشان می دهد ، هر چه رنگ قرمز شدیدتر باشد و گرمای بیشتری داشته باشد التهاب صفراوی کبد شدیدتر است.
 • اگر رنگ پوست از شدت تکاثف از قرمز بادمجانی به سیاه متمایل تر باشد التهاب سوداوی سوخته را نشان می دهد. در این حالت گرمای محل بر آمده مانند گرمای نوع اول نیست اما گرم است . ممکن  است احساس خارش داشته باشد که نشان از سودای سوخته زیاد است.
 • اگر رنگ پوست صورتی باشد نشان از ضعف خون و کم خونی و یا انسداد در نواحی قفسه سینه و ریه و قلب را داشته باشد . شاید بیمار دچار نفس نیمه باشد. اگر سطح پوست کشیده شده به داخل لیوان نازک و حالت خشکی از خود نشان دهد بیمار دچار سودای خشک حساسیتی است و معمولا دچار حساسیت های  فصلی است . شاید دچار بیماری های اتو ایمن باشد ، مانند لوپوس و امثال آن، ساید بیماری اگزما دارد ! بهتر است در این افراد خونگیری با احتیاط صورت پذیرد ، کم خون گرفته شود و یا اصلا گرفته نشود . اما به هر حال تیغ زدن و به مقدار حتی یک قاشق چایخوری خون گرفتن مناسب است چرا که سیستم ایمنی شخص را تحریک و هشیار می کند.
 • اگر پوست به راحتی به داخل لیوان کشیده می شود که تا نصف لیوان از پوستو  گوشت کشیده شده پر شود ، در این حالت بلغم بر مزاج شخص و بر کبد و اندام های پشت زیاده از حد باشد.
 • اگر پوست به سختی به داخل لیوان کشیده شود و سطح نازلی از پوست زیر لیوان به داخل لیوان کشیده شده باشد ، نشان از سودای سخت و غلیظ است و گردش خون در بدن بیمار همواره با انسداد و  کندی روبروست .این افراد باید نگران سکته های قلبی باشند و عروقشان را باید مرتبا با رژیم غذایی و حجامت و ورزش و غیره پاک کنند.
 • اگر پوست زیر لیوان بادکش مرطوب باشد ، نشان از رطوبت مزاج کلی یا عضوی و شاید از ترس و اضطرابی است که به بیمار دست داده است.

  منبع:جاطا


برچسب‌ها: طب سنتی, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:10 | نویسنده : سلامت |

هر نبضی از دو حرکت و دو آرامش ترکیب شده است .

یعنی هر نبض از چهار بخش که به ترتیب عبارتند از : انبساط ، آرامش ، انقباض ، آرامش به نبض دیگر میرسد.


علت اینکه رگ ساعد را دربین اندام ها جهت گرفتن نبض برگزیده اند سه وجه است :

1- آسان بدست می آید

2- خود را در برابر حس کمتر پنهان می دارد 

3- درست مقابل قلب و نزدیک آن است .


دستور نبض گرفتن


برای گرفتن نبض باید دست بر پهلو قرار گیرد ، زیرا دست در حالت تکیه دادن دارای پهنا و برجستگی زیاد و طول کم و در موقع بر پشت افتادن دارای طول و برجستگی زیاد و پهنای کمتر می گردد.
نبض گیری باید موقعی انجام گیرد که صاحب نبض از خشم ، سرور و ورزش و هر واکنش دیگری بدور باشد ، نه تازه سیر شده باشد و نه گرسنه ، نه عادتی را بتازگی کسب و نه تازه ترک عادت کرده باشد.


بنا به عقیده اطبا حالات نبض ده قسم است. البته باید نه قسم بدانند، عبارتند از :

-    قسمی که اندازه انبساط در شمارش نبض حاصل می شود.
-    نوعی که از ضربه انگشت و بدست آوردن اندازه حرکت آن مشخص می شود.
-    قسمی که از سنجش زمان هر حرکت تعیین می گردد.
-    نوع چهارم از قوام ابزار
-    نوع پنجم از تهی شدن و پر شدن
-    نوع ششم در سنجش گرمی و سردی صاحب نبض.
-    نوع هفتم از بر آورد کردن زمان آرامش.
-    نوع هشتم از مرتب بودن و نامرتب بودن نبض (از استواو اختلاف)
-    نوع نهم از نظام نبض در اختلاف و یا عدم انتظام در آن نتیجه گیری می شود.
-    نوع دهم از وزن نبض نتیجه گیری می شود.

یک نبض شناس علاوه بر داشتن استعداد ذاتی لازم است با ممارست و تمرین و تمرکز قدرت تشخیص خود را بالا ببرد .هر جا که رگ از روی استخوان و زیر پوست عبور کند نبض احساس می شود.
نبض راست را با دست راست و نبض چپ را با دست چپ بگیرید. در محل تاندول مچ یک شیار و یک فرو رفتگی وجود دارد که به آن ابتدای مفصل مچ گفته می شود، معمولا از این ناحیه نبض را می گیرند. نحوه گرفتن نبض به این شرح است که ابتدا انگشت کوچک را روی مفصل و انگشت دومی را روی استخوان می گذارند و با چهار انگشت عددی نبض را می گیرند . دست را باید به حالت عمودی روی نبض گذاشت . باید مواظب باشیم که نبض خودمان را به جای نبض بیمار احساس نکنیم .

مشکلات طرف راست بدن را با نبض راست می گیرند، طرف چپ را با نبض چپ میگیریم . اگر بخواهیم نبض سر و گردن را بگیریم انگشت کوچک را می گذاریم برای مثال برای کسی که دارای یبوست است و به علت یبوست سردرد دارد به مناسبت سردردش نبض در انگشت کوچک درگیری نشان می دهد .
انگشت سوم و چهارم (سبابه) ، بیماری های دستگاه گوارش و انگشت کوچک ، سردرد و اشکالاتی که در مغز و جمجمه وجود دارد را  نشان می دهد.

در خانم های باردار که نبض راست از نبض چپ قوی تر است جنین پسر دارند . چرا ؟
چون مزاج مرد نسبت به زن گرم و خشک تر است . بلعکس در مورد دختر ، اگر نبض چپ قوی تر بزند حکم می کنیم که جنین دختر است . این مورد در اعضای دیگر بدن مثل سینه هاست. در افرادی که نطفه پسر بسته می شود ، ابتدا ورم سینه راستشان شروع می شود و ورم آن نسبت به سینه چپ قوی تر است . به طور کلی همه مسائل در نیم کره راست و چپ علامتی از پسر و دختر بودن را نشان می دهد که فعلا به آن ها نمی پردازیم.

در رابطه با شناسایی از راه نبض ، وضع و حال بیمار یا شخص مراجعه کننده را شناسایی می کنیم که گفتیم ده قسم است :


1. از لحاظ انبساط (حجم) ، یعنی ما حجم نبض را باید روی احساسی که به ما دست می دهد بفهمیم ، این حجم در سه وجه می تواند انجام شود : در طول ، در عرض ، و دیگری در ارتفاع است .

از لحاظ طول (طویل ، معتدل ، صغیر):

طویل : اگر نبض در چهار انگشت و بیشتر احساس شود طویل است و نشان دهنده زیادی حرارت است
معتدل : اگر نبض با دو یا سه انگشت حس شود ، دلیل بر اعتدال و یا نزدیک به اعتدال است .
صغیر : با کمتراز دو انگشت نبض صغیر یا کوچک است و دلالت بر سردی و رطوبت دارد.

از لحاظ عرض (دقیق ، معتدل ، عریض):
در نمای جانبی از سر ناخن تا گوشت زیرش را نبض عریض می گوییم، نبض عرض به چند دسته تقسیم می شود:
دقیق : اگر نبض با یک سوم پهنای انگشت حس شود نبض را دقیق گویند که دلالت بر خشکی دارد .
معتدل : اگر نبض با یک دو پهنای انگشت حس شود نبض را معتدل گویند.
عریض : اگر نبض با بیش از یک دوم پهنای انگشت حس شود نبض را عریض گوئیم که دلالت بر تری دارد.

از لحاظ نبض ارتفاع ( نبض شاهق و نبض منخفص(پایین):
نبض شاهق: اگر دست را بر روی پوست گذاشتیم بدون فشار دادن نبض را حس کردیم این نبض ، نبض شاهق است . نبض شاهق به عبارتی دیگر نبضی است که بیش از نبض معتدل از نظر بالا رفتن احساس شود. دلیل بر چیست ؟
دلالت بر گرما را قبول می کنیم ، دلیل بر فزونی حرارت است و باید سریع دستور بادکش و حجامت داده شود تا از مسیر ایجاد خطر روی عروق مغز و قلب خارج شود. این نبض شاهق و بالا رو است .
نبض منخفص : عکس آن می شود پائین رو و از لحاظ ارتفاع می شود نبض پائین ، برای احساس نبض باید دست را خیلی فشار داد تا نبض را حس کنیم . دلیل بر کمی حرارت است . این نبض را نبض منخفص می نامند.
معتدل : بین این دو.

ادامه دارد....


برچسب‌ها: طب سنتی, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:8 | نویسنده : سلامت |
در مقاله اول گفتیم حالات نبض ده قسم است. عبارتند از :

- قسمی که اندازه انبساط در شمارش نبض حاصل می شود.
- نوعی که از ضربه انگشت و بدست آوردن اندازه حرکت آن مشخص می شود.
- قسمی که از سنجش زمان هر حرکت تعیین می گردد.
- نوع چهارم از قوام ابزار
- نوع پنجم از تهی شدن و پر شدن
- نوع ششم در سنجش گرمی و سردی صاحب نبض.
- نوع هفتم از بر آورد کردن زمان آرامش.
- نوع هشتم از مرتب بودن و نامرتب بودن نبض (از استواو اختلاف)
- نوع نهم از نظام نبض در اختلاف و یا عدم انتظام در آن نتیجه گیری می شود.
- نوع دهم از وزن نبض نتیجه گیری می شود.

قسم اول را توضیح دادیم حاله به توضیح کلی اقسام دیگر می پرازیم:

2- کیفیت برخورد نبض با انگشتان ( قوی ، ضعیف و معتدل ):

قوی : نبض با قدرت به نوک انگشتان کوبیده شود و در گوشت فرو رود که دلیل بر فزونی ، قدرت یا قوت حیوانی است و قوای حیوانی هم از قلب می تراود.

ضعیف : نبضی است که با فشار انگشتان روی نبض ، آن نبض متوقف شود ، یعنی وقتی انگشت می گذاریم انگار نیست اما اولی که نبض قوی بود به زیر انگشت می کوبید.

معتدل : حد واسط بین قوی و ضعیف است.

3- زمان حرکت نبض (سریع ، بطی) :

نبض تند ( سریع) : نبض در این حالت ، حرکت در مسیر انگشتان را در کوتاه ترین زمان طی می کند. معمولا کسی که این حالت را دارد نیاز به هوای سرد دارد. معمولا در خفقان قلب و غلبه گرما و مشکلات ریوی چنین می شود.

کند (بطي):در افرادی که حالت های افسردگی و وسواس دارند این دومی ( نبض پایین ) بیشتر مشاهده می شود ، دلالت بر کمی نیاز قلب به هوای سرد و نسیم خنک است.

4- از نظر استحکام قوام شریان (صلب ، لین ، معتدل) :

سخت ( صلب) : نبضی است که انگشتان در هنگام معاینه در آن فرو نرود.دلیل بر خشکی است و از همه نبض ها سخت تر است معمولا در سودایی ها دیده می شود.

نرم(لین): از لحاظ قوام و شریان لین است ، مخالف صلب است و دلالت بر تری می شود.

میانه رو ( معتدل) : که بین سخت و نرم است .

5- از نظر آرامشی که نبض به دست می آورد (متواتر،متفاوت ،معتدل):

متواتر : زمان بین دو جهش نبض کوتاه باشد.

متفاوت : زمان بین دو جهش نبض بیشتر باشد. هر چه زمان بین دو نبض بیشتر باشد قلب قوی تر و قوای حیوانی نفوذ اثر و غلبه آن بیشتر است.

معتدل : حد واسط این دو نبض معتدل می نامند.

6. تقسیم بندی دیگر بر اساس مقدار چیزی است که درون رگ جریان دارد. از لحاظ مواد موجود در رگ تقسیم بندی می شود:

نبض پر (ممتلی)

نبض تهی (خالی)

نبض میانه

نبض پر دلالت بر فراوانی خون و روح است و دلالت بر امتلا عواملی در بدن مانند آب دارد . کسانی که آب زیاد بخورند، کسانی که حمام زیاد بروند با شکم پر و غلبه خون و گرمی خونشان بسیار بالا باشد ، اگر این امتلا گرم باشد ، غلبه خونشان بالاست و اگر حالت سرد داشته باشد بلغم غلبه کرده است . البته بلغم می تواند در انسان دموی هم ایجاد شود در حالی که شدت غلبه دم جایی برای گسترش ندارد ، در نتیجه نبضشان ممتلی می شود.

نبض خالی ضد نبض پر است و میانه بین نبض پر و خالی.

7. شاخصه بعدی ما از نوع احساس لامسه روی رگ می باشد، به تقسیم بندی توجه کنید:

نبض گرم(حار)دلیل بر گرمی خون و روح جاری رگ است.

نبض سرد (نبض بارد) دلیل بر سردی است.

نبض معتدل یا میانه دلالت بر اعتدال خون و روح از نظر گرمی و سردی است.

8.یکی دیگر از انواع نبض ها :

آن وضعی است که زمان آرامش یا سکون و جنبش مساوی باشد، که دلالت بر اعتدال زمان انقباض و انبساط می کند. می شود گفت این دلالت و نتیجه گیری مثبت دارد روی اعتدال . منتها انقباض و انبساط بین یک مرحلهو سکون آن احساس می شود. اگر مثلا اولی 1.1 ثانیه است ، این هم 1.1 ثانیه سکون است. از لحاظ حرکت اگر زمان آن ها مساوی باشد دلالت بر نظم و اگر باشد دلالت بر ضد آن است.

9. یک تقسیم بندی دیگر از حالت استوا ( مساوی)و اختلافی که بین نبض موجود است .

مساوی بودن است ، یعنی این که اجزای نبض با هم شبیه و هماهنگ هستند. وقتی این حالت را حس کنیم دلالت بر خوبی عملکرد بدن دارد ، مثلا دلیل سالم بودن ، سرحال بودن بدن است . ضد استوا اختلاف است ، اختلاف یعنی که اعضای شبیه به یکدیگر نباشند این دلالت بر بدی بدن دارد.

10. نبض حار و نبض بارد:

نبض حار گرم ، ( علامت غلبه صفرا و سوزش جگر است . داغ شدن جگر به واسطه صفرا ، یا ترشح آن زیاد شده است یا بر اثر احتباس یا باد زیادی که در آن جا ایجاد شده است.

نبض بارد(سرد)، علامت زکام و امراض معده و بیماری های مزمن است.

نبض طویل ، دلالت بر تب و ورم است ، یعنی تب و ورم را نشان می دهد.

نبض صغیر ، کم خونی ، درد قلبی ، تب و لرز را نشان می دهد.

نبض عریض ، تب و التهاب ریه یا بیماری ذا الجنب و ورم را نشان میدهد.

نبض شاهق که معنی لغوی آن (بلند) است ، باد معده ، باد شکم ، ورم و تب ، رعشه و امثال این چیزها را نشان می دهد.

نبض منخفض یا نبض (پایین)، اسهال ، استفراغ و دردهای عصبی را نشان می دهد.

نبض صلب، رعشه ، ذاالریه و امراض کبدی را نشان می دهد.

نبض لین یا نرم ، بیماری قند و کم خونی را نشان می دهد.

نبض ممتلی یا پر ، فشار خون و التهاب اعضا را نشان می دهد .

نبض خالی ، قند خون و زخم های داخلی را نشان می دهد.

نبض سریع ، کثرت ریاح غریبه ، سودای قلبی ، خرابی کبد و ضعف اعصاب را نشان می دهد.

نبض بطی ، سوزش جگر و تحلیل رفتن بدن به نفع لاغری را نشان می دهد.

نبض متواتر ، امراض قلبی را نشان می دهد.

نبض متفاوت ، امراض دماغی یعنی مغز را نشان می دهد.

اگر نبض خارج الوزن باشد، یعنی نبض ها با هم دیگر یکسان نباشند، ضعف قوه باه و ضعف شش و کثرت بلغم را نشان می دهد.

گاه مشاهده می کنیم که مردم نزد حکیمی رفته و بیماری های مریض را از روی گرفتن نبضشان می گویند که همه آن ها درست در می آید ، آقایان علمی مقلد غرب می گویند، این ها خرافات و رمالی است ، حال آن که دیدیم در این جا دلایل علمی حاکم است که غرب زده ها از درک آن عاجزند.


منبع:جاطا


برچسب‌ها: طب سنتی, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:6 | نویسنده : سلامت |
چگونه بدانیم که کبد سالم و شاداب است یا بر عکس!!!

بطور کلی برای مردم عادی علاماتی هست که می توانند به نحوه کار کبد شک کنند و برای تشخیص آن اقدام نمایند :

1) رنگ صورت به تیرگی با بدرنگی می گراید مثلا زرد می شود یا پریده رنگ و پف کرده و سایر تغییرات که در رخسار ایجاد می شود و ممکن است ره آورد اقدامات کبد باشد.

2) احساس اینکه در قسمت کبد زیر دنده های راست چیزی سنگینی می کند.

3) با لمس دست ورم یا سفتی احساس شود.

4) اگر یبوست و اسهال طولانی باشد و یا گاه اسهال و گاه یبوست عارض شود .

5) احساس گرمای شدید و داغ شدن ، عرق کردن ناگهانی ، احساس سرمای بعد از گرما و امثال آن ممکن است از کبد باشد و یا اندام های دیگر در آن دخالت داشته باشند

6) آفت و زخم های مکرر که در دهان بوجود می آید.

7) زخم ها وناراحتی ها و جوش های فراوان پوستی ، مانند اگزما و کهیر.

8) سوزش کف پا و داغ شدن آن و یا سردی پا و بی حس شدن آن می تواند از کبد باشد.

اگر رنگ صورت سرخ وسفید بود دلیل بر سلامت کبد است . شاید این سوال پیش آید که افراد سبزه رو و سیاه پوستان همگی دارای کبد ناسالم هستند. توجه کنید که منظور از سفید و سرخ بودن رخسار باز بودن رنگ پوست به نسبت رنگ ذاتی پوست است ، یعنی یک سیاه پوست دارای کبد سالم نسبت به یک سیاه پوست دارای کبد بیمار از لحاظ باز بودن و روشن بودن پوست متمایز هستند .

زردی رخسار دلیل بر سو مزاج گرم
رنگ نیلی یا توسی یا سربی دلیل بر سو مزاج سرد است
تیره گی و گرفتگی دلیل بر سو مزاج سرد و خشک و یا بیماری یرقان می باشد ،
زردی بیش از حد عادی نیز می تواند دلیل بر یرقان باشد.
چاقی و پر خونی گوشت صورت دلیل بر مزاج گرم و تر کبد است .
اگر چاقی همراه با پیه زیاد در صورت است دلیل بر مزاج سرد و تر کبد است .
لاغری صورت مزاج خشک کبد را نشان  می دهد ..
اگر کسی دارای خون تمیز و سالم بود  دلیل بر سلامت کبد است ، این حالت را هنگام حجامت کردن باید فهمید نه اینکه به آزمایشگاه خون و اندازه گیری چربی و قند  و اوره و امثال این آن اکتفا کنید.
داغ بودن بدن بدون آنکه تب داشته باشند که به معنای نوعی بیماری باشد دلیل بر گرمی زیاد کبد است

در معاینه زبان نیز حالات کبد روشن می شود :

رنگ زرد علامت صفرا و تیره علامت سودا و قرمزی آن علامت خون و. سفیدی زبان بلغم است.
لب ها اگر متورم و پرخون باشند علامت مزاج گرم و پریدگی آن ممکن است نوعی سردی کبد را یاد آور شود . سازگاری غذای گرم و سرد نیز از احوال کبد حکایت می کنند .

علامات فوق و دهها علامت دیگر می تواند ما را به حالات کبد رهنمون سازد.
منبع:جاطا


برچسب‌ها: مزاج شناسی, درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 20:1 | نویسنده : سلامت |

 گل سرخ (خشک)     400گرم

عسل                     750 گرم

گلاب                به مقدار کافی 

طرز تهیه :گل سرخ را پودر کرده و با عسل مخلوط نمایید و  روی آتش همراه با گلاب بجوشانید تا قوام آید .

منبع:جاطا


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 19:57 | نویسنده : سلامت |
 پودر بیسموت گیاهی

ترکیبات :

مواد

مقدار (به حسب گرم)

پودر شیرین بیان

60

زیره سیاه

10

انیسون

10

رازیانه

10

نعناع

10

 

 

 

 

 

 

 

  

پودر بیسموت از ابداعات استاد سید محمد موسوی است و نقطه مقابل پودر بیسموت شیمیایی معروف است .

خواص :ترش کردن، جمع کردن رطوبت های اضافی دستگاه گوارش ، یک تقویت کننده بسیار قوی معده ، تنظیم کننده روابط بین کبد و معده ، تقویت کننده دستگاه های خونساز ، ضد التهاب و دلشوره ، بالا برنده فشار خون پائین تا حد نرمال، از بین برنده کرم ها و انگل های دستگاه گوارش ، و ضعف ناشی از کم خونی ، از بین برنده التهاب عصبی معده و ضد سوزش معده است، از بین برنده بیماری اسهال شدید ،  نیروی جنسی و نیروی کمر را تقویت می کند و از رشد سیاتیک و کمر درد و سردی مهره ها نیز جلوگیری می کند.

موارد منع : مصرف بیش از سه ماه برای کسانیکه دچار فشار خون هستند .

طرز تهیه : پودر :دارو ها را پودر کرده با نصف وزن آن شکر مخلوط کنید دوباره پودر کنید .

 قبل از هر غذا  یک قاشق مرباخوری با کمی آب میل کنید.

قرص(حب):پودر بیسموت را می توانیم با عسل خوب یا عسل کف گرفته یا با آب میوه به ،  که با شیرینی روی شعله آتش غلیظ شده باشد به صورت قرص خشک کرده و مصرف شود.

پودر شده گیاهان را با مقدار کمی عسل خمیر کنید و با کف دست به اندازه یک نخود گلوله های متعدد درست کنید و در آفتاب خشک کنید .

برای مسافران قرص بیسموت بسیار مناسب و ضد عفونی کننده است و حملش آسان است. پادزهر سموم است.

منبع:جاطا


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 19:54 | نویسنده : سلامت |

در شناخت بیماری های زنان با پیچیدگی و تنوع خاصی روبرو هستیم.رحم عضوی بسیار حساس و آسیب پذیر است و براحتی از اندام های دیگر بویژه اندام های اصلی (رئیسه)تاثیر می پذیرد وبالعکس رحم بر اندام های دیگر بدن تاثیر گذار می باشد. آسیب دیدن رحم سبب کثرت بیماری های گوناگون در زنان می شود. بطوریکه به نظر می رسد بیماری های زنان نسبت به بیماری های مردان بطرز شایانی مهم تر و جدی تر است و بسیار مشهود تر بدن بانوان را تحت تاثیر قرار می دهد.

بطور کلی بیماری های مخصوص زنان را به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود :

1- بیماری های اولیه زنان : یعنی بیماری هایی که در خود اعضای تناسلی مانند رحم و تخمدان  و مجاری و لوله ها و... ایجاد می شود که براحتی قابل تشخیص و تفکیکند.

2- بیماری های ثانویه : یعنی بیماری هایی که در اندام های دیگر بدن زنان شایع می شوند که ارتباط با دستگاه تناسلی دارند ، مانند تومور ها و سایر بیماری های پستان ، بیماری های عصبی ، برخی از سردرد های میگرنی ، بیماری های پوستی ، بیهوشی های شبه صرع ، بیماری های ناشی از عدم ارضاء جنسی و....

به هر حال درمان کامل و ریشه ای یک بیماری پس از شناخت و ردیابی عامل یا عوامل اولیه و واقعی آن میسر است . در بسیاری از بیماری های ثانویه زنان ، ردیابی عامل اصلی بیماری و مرتبط کردن آن با رحم کار دشواری است و نیاز به تجربه و دانش فراوان دارد . مثلا بسیاری از بیماری های عصبی و گوارش زنان از دیدگاه رحمی ریشه های رحمی دارند.

برخی از سوء هاضمه ها ، سردرد ها ، تنش های عصبی ، بیماری هایی نظیر بیهوشی های شبه صرع ، بیماری های روحی ، دردهای مفصلی و عضلانی و بسیاری دیگر ، مستقیما در اثر اختلالات جنسی بوجود می آیند یا تشدید می شوند که پزشک حاذق باید تاثیر رحم بر آن ها را تشخیص داده و برای درمان اقدام نماید.

تشخیص اولیه

پیش ازهر گونه اقدام درمانی ، جهت کسب اطلاعات اولیه در مورد رحم و تخمدان موارد زیر را باید در نظر گرفت :

أ‌- شرح وضعیت قاعدگی از لحاظ منظم یا نا منظم بودن قاعدگی ، طول مدت خونریزی ، شفاف یا تیره بودن خون ،  حجم خونریزی ، دردهای قاعدگی ، نوع و محل شدت آن ، لکه بینی پیش و پس از قاعدگی ،ترشحات و...

ب‌- بررسی حالات وابسته به قاعدگی در کل بدن : مثلا تشدید سردرد های میگرنی در زمان قاعدگی ، ضعف ، احساس درد و کشیدگی در پاها ، حالات عصبی شدید، جوش صورت ، خارش و موارد دیگری که معمولا ارتباط معنی دار با قاعدگی از خود نشان می دهند.

ت‌- تاریخچه جنسی : شامل سن شروع قاعدگی ، سن ازدواج ، سابقه دقیق بارداری ها ، زایمان ها ، سقط ها و کورتاژهای احتمالی ، یائسگی،وضعیت جنسی بیمار و ....

ث‌- سوابق درمانی شامل داروهای مصرفی ، جراحی و کلیه اعمال درمانی مربوط به رحم و دهانه رحم (سرویکس)، تشخیص انسدادهای واژن و دهانه رحم ، تورم ها ، توده ها،مشاهده وضعیت دهانه رحم ، قارچ ها ، عفونت ها و...

ج‌- بررسی مشکلات اطراف رحم و تخمدان و مثلا مثانه ، مجاری ادرار، کلیه ها ، ستون فقرات و حتی اندام های دور دست تر تاثیرگذار بر رحم مانند کبد ، هیپوفیز و سایر غدد.

ح‌- مشکلات خاص مانند سوء استفاده و تجاوز جنسی ، صدمات فیزیکی و.... که می توانند رحم را تحت تاثیر قرار دهند .

 

سن شروع قاعدگی بین 10 تا 13 سال و از 7 تا 17 هم دیده شده است.

دوران پاکی از خون بین 20 تا 28 روز است اما دوره پاکی هر کسی باید بر اساس آن چه که هست ثابت بماند و گرنه باید مورد بررسی قرار گیرد.مدت خونریزی بین 5 تا 6 روز است ولی بین 2 تا 7 روز هم ممکن است بدون علت و طبیعی باشد اما باید به آن شک کرد.

خون معمولا باید تیره و کمی بدبو و بدون لخته باشد. بویایی کم طبیعی بوده ولی اگر زیاد تر شود باید به سلامتی بیمار شک کرد ترشحات سفید غیر بویا می تواند نشانه غلبه خلط بلغم یا سودا باشد و یا سرد مزاجی زهدان باشد و یا نشان از سرد مزاجی کلیه ها داشته باشد. این ترشحات بعدا می توانند عفونی شوند.

ترشحات زرد علامت عفونت های قارچی  و میکروبی است. بویایی آن دلالت محکم تری بر وجود عفونت است ، همچنین غلبه خون و پرخونی ممکن است باعث ایجاد ترشحات دهانه رحم گردد ، درد کمر نیز می تواند حکایت از بیماری های سیاتیک، ضعف رحم در نگهداری جنین ، ناراحتی تخمدان ، غلبه مزاج سرد در رحم و ضعف ترشحات هورمونی داشته باشد.

افسردگی و فشار عصبی شدید موقع پریود ممکن است از شروع بیماری خفقان رحم خبر بدهد.در بعضی از مواقع نشانی از عدم ارضای جنسی است و نیاز شخص به آن .

منبع:جاطا


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 19:51 | نویسنده : سلامت |
از بیماری های بسیار شایع در بین زنان است . البته آن چه که به عنوان عفونت رحم مصطلح شده است ، الزاما عفونت خود رحم نیست و معمولا در واژن و مجرای واژن شایع تر است . بسیاری از مبتلایان علائم مشهود خاصی ندارند یا مشکل خاصی در خود احساس نمی کنند . متاسفانه این بیماری به دلیل رشد فرهنگ و تمدن غربی و دور شدن از فرهنگ بهداشت جنسی اسلام بشدت رو به گسترش است . بطور کامل عفونت های مختلفی می توانند در مخاط واژن و رحم رشد کنند از جمله عفونت های قارچی و باکتریایی و برخی پروتوزاها مانند تریکو موناس و غیره و از آن جا که سیستم دفاعی واژن و دستگاه تناسلی زنان بسیار حساس و آسیب پذیر است لذا براحتی عفونت ها در رحم جاگیر شده و بسرعت رشد می کنند.

عوامل افزایش احتمال عفونت در زنان ( طب جدید و طب ایرانی ) عبارتند از :

بهداشت فردی ضعیف

نظافت فردی مهمترین بخش بهداشت است که در تامین بهداشت جامعه نقش اساسی دارد . فردی که به بهداشت شخصی خود اهمیت بدهد به راحتی می پذیرد که باید بهداشت محیط زیست و بهداشت کوچه و بازار و سایر محوطه های جمعی را نیز رعایت کند.

البته باید برای تحکیم سلامت فرد و جامعه فرهنگ سازی شود.زمینه های قبول فرهنگ در جامعه به عوامل تربیتی و سطح بینش و تفکر جامعه بستگی دارد. جوامع عقب مانده ازمناسبات صحیح فرهنگ و مدنیت در فقدان شدید بسر می برند.هنوز هم در جامعه ما برخی از رفتارهای ناهنجار بهداشتی مشاهده می شود.

تبیین و تشریح رفتار بهداشتی در جوامع اسلامی با زمینه های مذهبی گره خورده است . بنابر این بخوبی می توان رفتار های بهداشتی را نهادینه کرد.

تکیه شدید مکاتب طب پایه بر تامین بهداشت هیچگاه به اندازه طب اسلامی نبوده است . هنگامی که به تاریخ زندگی مردم از آغاز اسلام تا کنون مراجعه می کنیم متوجه تفاوت عظیمی بین دستورات مکاتب طب – بهداشتی جوامع اسلامی و شرقی با ممالک غربی می شویم.هنگامی که اروپای رنسانس در بربریت و فقر شدید فرهنگی گرفتار بود مسلمانان بخاطر عدم رعایت بهداشت و آلودگی های بیماری زای غربی ها در تعامل با آنان شدیدا احتیاط می کردند و معتقد بودند غربی ها چون به بهداشت فردی خود از جمله استحمام و شستن دست ها هنگام غذا خوردن و موارد دیگر بهداشت فردی توجه ندارد باید برای پیشگیری از بیماری های مسری و خطرناک از آنان دوری بجویند.

در همان حال مسلمانان حداقل روزی 3 بار برای اقامه نماز دست و صورت خود را می شستند . حمام یک عمل بسیار پسندیده و مورد توجه مردم بود.حداقل 9 غسل در دین اسلام واجب شده که تمام بدن را از آلودگی ها پاک می کند.استحمام برای عبادات مستحبی برای مردم عملی خوشایند و زیبا و تفریحی برای روح بشمار می رود.هرگز مسلمانی با لباس آلوده و نجس نمی تواند نماز بخواند و بدون وضو نمی تواند به کتاب آسمانی خود دست بزند.نحوه طهارت بعد از اجابت مزاج در مسلمانان هنوز هم نسبت به سایر ممالک غیر اسلامی بویژه جوامع غربی یک برتری فرهنگی بشمار می رود.طهارت گرفتن مسلمانان با آب و بعد شستن دست ها و در غرب بوسیله کاغذ نرم و امثال آن صورت می گیرد.

با این حساب جامعه ما دارای فرهنگ بهداشت فردی مناسب هست اما باید نسبت به کیفیت و ارتقاء آن فرهنگ سازی بیشتری صورت پذیرد . بهداشت زناشویی ، بهداشت ویژه زنان و بهداشت ویژه مردان باید دائما گوشزد شود.بهداشت دستگاه تناسلی از مهمترین بخش های بهداشت فردی است . پس از بهداشت فردی بهداشت اجتماعی نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

1- لباس زیر تنگ و استفاده از لباس های مصنوعی :

لباس ها تنگ موجب کند شدن جریان خون در عروق سطحی شده و مسامات پوست براحتی از جریان نسیم بهره نمی برد، برخروج عرق نیز تاثیر گذارند . رشد برخی از اندام ها بواسطه فشار ناشی از لباس دچار مشکل می گردد. لباس های مصنوعی ساخته شده از الیاف شیمیایی برانگیزاننده حساسیت های پوستی بوده و تشعشعات آن زمینه مناسبی را برای تحریک بیماری های اتوایمیون فراهم می سازد.

2- آلرژی

3- کنتراسپتیوهای خوراکی ( قرص های جلوگیری از بارداری )

4- درمان های آنتی بیوتیکی

5- دیابت شیرین

6- پایین بودن مقدار استروژن

7- مقاربت با شریک جنسی آلوده

8- فروبردن وسائل آلوده به داخل زهدان

9- عفونت hiv (ایدز)

10- یائسگی

11- استرس

12- نوار های بهداشتی یا الیاف آلوده مصنوعی و حساسیت زا

13-عدم استفاده از نوره ( داروهای نظافت- واجبی)و استفاده از تیغ برای ازاله موهای زائد و غیره

تظاهرات بالینی

از علائم شایع عفونت های واژن و رحم موارد زیر را میتوان نام برد :

1- ترشحات واژینال که ممکن است غلیظ و چسبناک یا رقیق و رنگ آن سفید یا زرد یا مایل به قهوه ای و بشکل ذرات پنیر ، کف آلود و بدبو می باشد.

2- خارش ، سوزش و التهاب واژن

3- دردهای زیر شکم و کمر و تکرر ادرار ، احساس فوریت درد وغیره

درمان عفونت های رحم (طب ایرانی)

داروهای گیاهی و معدنی و حیوانی گوناگونی در طب پایه ، شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته که بسیاری از آن ها وسیع الطیف و برخی تاثیر موضعی داشته و از لحاظ زمان تاثیر نیز متفاوتند. داروهای گیاهی متعددی نیز وجود دارند که هم گندزا و هم ضد میکروب و در عین حال ویروس های مخرب مانند آنفولانزا و حصبه ، وبا و امثال آن را از بین می برند.بسیاری از این دارو ها براحتی در دسترس می باشند.

جوشانده 21 قسمتی

طبق دستور جوشانده تهیه و روزی 3 بار هر بار یک لیوان میل نمایند.

داروی حقنه رحم

میوه کاج و تخم گشنیز از هرکدام 300 گرم

آویشن و گل ختمی و مریم گلی از هرکدام 50 گرم

به دو روش انجام میگیرد ، دوشیزگان از روش اول می توانند استفاده کنند :

1- داروها را نیم کوب کنید و هر شب یک استکان از آن را در یک تشت آب بجوشانید ، سپس صاف کرده و مدت نیم ساعت در آب گرم آن بنشینید.

2- (مخصوص متاهلین) راه دیگر آن است که یک قاشق غذاخوری داروی نیم کوب شده را در 1.5 لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان بماند ، صاف کنید و بوسیله سرنگ بزرگ (50 سی سی ) و یا وسیله حقنه در رحم حقنه کنید.

به این ترتیب که سوزن فلزی سرنگ را در آورده و دور بیاندازید و برای سهولت امر قسمت خروجی را بایک شیلنگ اضافی بلندتر نمایید. این شیلنگ باید از شیلنگ های شفاف و نازک مخصوص آکواریوم یا کولر (مثل شیلنگ سرم) باشد که به اندازه 3 بند انگشت تهیه و بجای سوزن فلزی نصب گردد.

موقع حقنه زیر باسن چند بالش بگذارید و پس از حقنه کردن حدود 15 دقیقه صبر کنید تا دارو از رحم  خارج نشود ، هر شب تکرار کنید و تا بهبودی کامل ادامه دهید.

در بعضی مواقع میزان عفونت و ترشحات زرد رنگ آن قدر زیاد و منسجم است که ندرتا چند ماه مصرف دارو طول می کشد و هر بار مقداری عفونت خارج می گردد.گویی پایانی ندارد.

نسخه دیگر آبزن (داروی تزریقی رحم)

پوست انار 500 گرم ، تخم گشنیز 300 گرم،نعناع 100 گرم

دارو ها را مخلوط و نیم کوب کنید و مانند نسخه قبل عمل کنید.

منبع:جاطا


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 19:49 | نویسنده : سلامت |

دارویی است مشهور و توانا در برطرف کردن بیماری های رحم ، تنظیم قاعدگی و زائل گرداندن عفونت ها !

اجزا آن عبارتست از :

گل گاوزبان ، انیسون شیرین ، انیسون تلخ (زنیان) ، سداب ، نیلوفر ، زیره سیاه ، سیاهدانه ، بومادران ، تخم کرفس ، تخم جعفری ،ناخنک ، کاکنج (عروسک پشت پرده) ، تخم شوید ، تخم کاهو

از هر کدام 25 گرم

21 قسمتی به این دلیل روی این دارو مانده است که برای کسی که احتباس داشته به 21 قسمت تبدیل می کرده اند ، روزانه 3 قسمت را می جوشاندند تا در 7 روز تمام شود ، هر بار یک قسمت را با چهار لیوان آب می جوشاندند تا به سه لیوان تبدیل شود و یک لیوان قبل از غذا و دو لیوان بعد از غذا می خوردند. البته قانون آب درمانی طب ایرانی را در مورد جوشانده ها نیز باید رعایت کنند.البته مسهل و منضج ها نیز در نظر گرفته می شود و رژیم غذایی نیز مهم است ، اگر غذای غلیظ خورده شود از تاثیر دارو کاسته می شود.

بیماری هایی که توسط این جوشانده پایه علاج می شوند ، عبارتند از :

کیست تخمدان ، عفونت های رحم ، بیماری های مربوط به ضمائم رحم ، چسبندگی تخمدان یا التهاب باشد یا جوشی که داخل مجرا زده می شود . درد پریود (دیسمنوره) ، خفقان یا عقب انداختن پریود ، بی نظمی ، خونریزی شدید ، آندومتریوز ، کانسر های رحم و افتادگی رحم.

منبع:جاطا


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 19:46 | نویسنده : سلامت |

این نسخه را بخاطر بسپارید زیرا که هم منضج و هم مسهل 4 خلط است ودر اکثر بیماری های معدی ، کبدی ، قولنج ها ، سردرد های خلطی ، ناراحتی های قلبی ،  مغزی و پوستی و در هر بیماری که نیاز به پاکسازی باشد تاثیرات شگفت انگیزی دارد که بارها آزموده شده است .

تا 15 روز به طریق زیر عمل کنید :

منضج صبحگاهی :

خاکشیر + ترنجبین

 هر روز صبح ناشتا 3 قاشق غذاخوري ترنجبين را در 5/1 ليوان آب جوش حل كنيد و صاف كرده آنرا داغ داغ روي 3 قاشق غذاخوري خاكشير تميز شده بريزيد و به جاي صبحانه ميل كنيد و تا دو ساعت بعد از آن چیزی نخورید.

 مسهل بعد از ظهر :

مسهل عام

داروها را بوسيله هاون‌برقي نيم كوب و مخلوط كنيد. هربار بعد از نهار و شام يك قاشق غذاخوري از دارو را در 2 ليوان آب بجوشانيد تا يك ليوان بماند صاف كنيد و كمي شيرين كرده ميل نماييد.

از آنجا که این دارو اسهال آور است و عکس العمل افراد نسبت به دارو متفاوت است چنانچه اسهال خیلی شدید شد بعد از ظهرها یک بار مصرف کنید ولی این نکته را به خاطر داشته باشید که دارو باید به اندازه ای مصرف شود که اسهال ملایمی ایجاد شود بطوری که در روز 3-4 بار اجابت مزاج صورت گیرد نه کمتر و نه بیشتر.

رژیم غذایی:

سعی کنید ظهر و شب غذای آبپز مصرف نمائید.

يك روز در ميان بجاي ناهار سوپ گشنيز ميل كنيد .

 پرهيز غذايي:

از خوردن غذاهاي پرچرب، سرخكردني و روغن هاي مايع و جامد نباتي، سوسيس، كالباس، نوشابه، چيپس، پفك و اغذيه بسته بندي، آب يخ، ماست و ترشي، خامه، تخم مرغ خودداري كنيد.

منبع:جاطا


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 19:42 | نویسنده : سلامت |
وقتی می‏خواهیم کلیه‏ ها را بازسازی کنیم، باید بار همۀ کارهاي کلیه را سبک کنیم و سنگیني تجزيه خون و گرفتن ادرار را از دوش کلیه‏ ها آن قدر که ممکن است برداریم. تا آنجایی که ممکن است بیمار باید از دیالیز پرهیز کند؛ چون روی بافت کلیه و بافت مغز اثرات منفی می‏گذارد.70 تا80% بیمارانی که برای دیالیز معرفی می‏شوند با طب قدیم قابل درمان هستند، مگر افرادی که در اثر نارسایی کلیه بیشتر و دياليز کردن‏های مکرّر کليه‏ هاشان از مدار خارج شده است.

افرادی که به سمت دیالیز کشیده می‏شوند، آن قسمت‏های سالم کلیه را هم نیز ممکن است از دست بدهند و به تدریج کلیه از بين ‏برود. گاه یک کلیه بزرگ به اندازه یک لوبیا کوچک می‏شود. آن موقع است که دیگر از دست ما نیز کاری بر نمی‏ آید، ديگر کلیه ‏ای وجود ندارد تا بخواهیم آن را بازسازی کنیم. اما باز هم با داروها و غذاهای ضدّ سموم و تصفيه کنندۀ خون به جريان دياليز کمک می‏کنيم که حال بيمار تا حدودی با کمک دياليز بهتر شود.

بايد توجه داشت که مردم حتی از کيفيت غذاهای خسارت بار غافلند و علت آن اعتماد به رسانه‏های جمعی است که متأسفانه زير يوغ سرمايه‏ داری مواد غذايي مضرّ را تبليغ می‏کنند. از روغن نباتی مايع و بعد از آن جامد بايد بشدت پرهيز شود. برای همۀ اندام‏های بدن مضر است و بويژه برای کليه‏ هايي که در حالت بحران قرار گرفته ‏اند. بی ‏انصافی است که خواص سويا را با گوشت گوسفند برابر اعلام می‏کنند! سوسيس و کالباس واقعاً خسارت‌بار و برای مبتلايان به نارسايي کليۀ حاد مرگ بار است. اما مردم نمی‏دانند که چرا اگر مرگ بار است توليد می‏شود! محصولات پاستوريزه هم که با آن همه تبليغ برای کلسيم انواع ناراحتی‏ها را بوجود می‏آورد و برای خريدن آن صف می‏کشند!

سيستم کامل و مجرّب در مبتلايان به نارسايي کلية حاد

منضج صبحگاهی

عرق خارخاسک و خارشتر از هر کدام يک ليوان را روی شعلۀ ملايم به جوش برسانيد بلافاصله آن را روی 3 قاشق غذاخوری خاکشير تميز بريزيد و به جای صبحانه در حالت ناشتا هر روز صبح ميل کنيد. تا دو ساعت بعد چيزی خورده نشود.

اگر خشکی کليه ‏ها زياد باشد و بيمار هم خشک مزاج و لاغر اندام است می‏توانيد يک روز در ميان صبح‏ها هر بار 3 قاشق غذاخوری ترنجبين را در 1/5 ليوان آب جوش بريزيد و صاف کرده ميل کنيد. می‏توانيد بجای آب عرق خارشتر و خارخاسک را وقتی به حدّ جوش رسانديد، ترنجبين را در آن بريزيد و صاف کرده ميل کنيد.

بجای عرق خارشتر و خارخاسک می‏توانيد يک روز در ميان 1/5 ليوان شير گاو غير پاستوريزه را بجوشانيد و داغ‏ داغ روی 3 قاشق غذاخوری خاکشير بريزيد و ميل کنيد.

جوشانده بعداز هر غذا

جوشاندۀ 5 قسمتی کليهرا مصرف کنید.

رژیم غذایی

همان سوپ گشنيز باشد، که با سبزی گشنيز و اسفناج يا برگ چغندر و يک قاشق برنج و ماهيچۀ گوسفند يا جوجه خروس خانگی با کمی نمک و پياز و زردچوبه بپزيد و بجای هر غذايي صبح تا شب هر وقت ميل داشتيد ميل کنيد. اگر خواستيد در اين سوپ آلوی بخارا يا شلغم يا کدو و کلم و امثال آن و سبزی‏های ديگر استفاده کنيد بلامانع است.

اگر نارسايي کليه خيلی شديد است و کراتينين از حدود 4 بالاتر است بهتر است که فقط لعاب سوپ خورده شود. به هيچ وجه مواد خام مانند ميوه و آب ميوه نخوريد. نان هرگز حتی به اندازۀ يک پشت ناخن ميل نکنيد. اگر تشنه بوديد آب نجوشيده نخوريد و بهتر است که به جای آب همان عرق خارشتر ميل کنيد. کمپوت خانگی به مقدار کم اشکالی ندارد.

مسهل عام بعدازظهرها

مسهل عام برای بعداز ظهرها باید به اندازه ‏ایی باشد که یبوست را برطرف کرده و روزانه 2 تا 3 بار شکم کار کند. کار کردن بیشتر موجب انحراف مایعات و داروها از کلیه‏ ها به سوی روده‏ها خواهد شد. کار کردن کمتر نیز نشانۀ غلظت مواد بوده که مانع تأثیر داروها بر کلیه خواهد شد.
منبع:جاطا


برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 19:37 | نویسنده : سلامت |

گیاهان

مقدار (برحسب گرم)

برگ سنا

50

گل سرخ

50

ترنجبین

50

افسنتین

25

بذر کتان

25

گل ختمی

25

طرز تهیه : همه گیاهان را باهم مخلوط کنید و بعد با هاون برقی نیمکوب می کنید نه آنقدر که پودر شود بل بطوری که در صافی بماند .طرز مصرف : یک قاشق از مخلوط را با دو لیوان آب می جوشانید تا یک لیوان بماند، صاف کنید و  کمی شیرین کرده میل کنید


برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 19:35 | نویسنده : سلامت |
يک داروی شويندۀ کليه که برای همه انواع سوءمزاج‏هاي کليه مفيد است، و داروی پايه برای همۀ ناراحتی‏های کليه به حساب می‏آيد. اين جوشانده ‏بگونه‏ ای ترکيب شده که هيچ عوارض منفی برای کسی نداشته باشد حتی اگر اشتباهاً کسی آن را مصرف کند.

گل‏ گاوزبان، گل‏ سرخ، بابونه، افتیمون، تخم ‏تره، سنبل ‏الطیب، تخم‏ جعفری، تخم‏ کاهو، تخم ‏شوید، تخم ‏کرفس، رازیانه، بادرنجبویه، سوسنبر یا نعنا، تخم‏ کافشه، مرزنجوش، خاکشیر، گزنه، دم‏ گیلاس، برگ ‏سداب و کاکنج، به میزان مساوی ترکیب و نیم‏کوب شود.

دستور تهیه:

به 5 قسمت مساوی تقسیم کنید، هر بار یک قسمت را با 6 شیشه(600 گرمی) آب روی شعله ملایم بجوشانید تا 4 شیشه بماند، صاف کنید و با یک استکان شکر و یا شکرقرمز بجوشانید تا 3 شیشه بماند. در یخچال نگه‏دارید و روزی 3 بار 5/1 ساعت بعد از هر غذا یک لیوان(گرمای ملایم مانند گرمای معمولی اتاق داشته باشد) میل کنید.

هر بار که يک قسمت تمام شد، يک قسمت ديگر را مانند قسمت قبلی درست کرده در يخچال نگه‏داری و ميل کنيد.
منبع:جاطا


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 19:31 | نویسنده : سلامت |

در گردهمایی سراسری پزشکان و علمای طراز اول طب سنتی که در روز پنج شنبه مورخ 7/10/1391 در تهران برگزار گردید، آقایان استاد حسین خیراندیش، استاد سید محمد موسوی، دکتر محمد عزیز خانی، دکتر حسین روازاده، دکتر غلامرضا کردافشاری، دکتر مهدی فهیمی، دکتر کیومرث پرما، دکتر محمد دریایی، استاد ناظریان و برخی دیگر از اساتید مطرح در جامعه‌ی طب سنتی طی سخنرانی‌های خود بر وحدت نظر اساتید طب سنتی تأکید نمودند و مسائل علمی و تخصصی مربوط به اصول پایه طب سنتی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
سخنرانان همگی از عملکرد دوگانه سیستم پزشکی کشور در رابطه با مکاتب طبی از جمله طب سنتی ایرانی-اسلامی انتقاد به عمل آوردند و بخصوص از شبکه خبر صدا و سیما بخاطر طرح طب سنتی به صورت یکطرفه و از منظر مخالفین طب سنتی انتقاد کردند.
سپس برای انتخاب هیأت علمی طب سنتی ایران انتخابات به عمل آمد و 17 نفر بعنوان هیأت علمی تعیین شدند که 8 نفر آنان اعضای اصلی هیأت علمی و 9 نفر به عنوان معاونین هیأت علمی منصوب گردیدند.
این گردهمایی نقطه‌ی عطفی در تاریخ طب سنتی ایران در پنجاه سال اخیر بشمار می آید که در آن تقریباً تمامی اساتید حاذق و مسلط در علوم طبی بومی کشور حضور داشتند.
این گردهمایی و تشکل به عنوان شورای عالی طب پایه ایرانی-اسلامی نامگذاری گردید.

منبع:جاطا


برچسب‌ها: طب سنتی, خبر

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 19:14 | نویسنده : سلامت |

تیزر مستند:

مشاهده در سایت آپارات

دانلود در کیفیت پایین: 10mb

دانلود در کیفیت متوسط: 37mb


برچسب‌ها: طب سنتی, خبر

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 18:33 | نویسنده : سلامت |

 

 
126 دوره سلسله جلسات آموزشی مزاج شناسی

مدرس
استاد حسین خیراندیش
 

رئیس موسسه تحقیقات حجامت ایران
( پژوهشگر و محقق در زمینه طب اسلامی و طب سنتی )

 

مزاج شناسی یکی از علومی است که از قدیم الایام مورد توجه خاص و عام صرف نظر از میزان سواد و رشته تحصیلی و گرایش اجتماعی آنان بوده است .

و همچنین یکی از مباحث بسیار شیرین و جذاب و البته بسیار مهم و کاربردی طب اسلامی و طب سنتی است که هر چه بیشتر پیرامون آن اطلاع پیدا کنید مشتاق تر می شوید ...

این سخنرانی یک صد و بیست و ششمین دوره مزاج شناسی عمومی کلاسهای مبانی طب سنتی اسلامی مخصوص پزشکان در شهریور ماه 1387 در محل موسسه تحقیقات حجامت ایران برگزار شده است که حدود 14-12 ساعت در هفت جلسه می باشد و برای کسانی که تازه می خواهند وارد این حوضه طبی شوند بسیار مفید و کاربردی می باشد . 

مباحث مزاج شناسی بسیار شیرین و دلچسب هست می توانید فایل اول را دانلود کنید و تا آخر گوش کنید اگر برایتان جالب بود بقیه جلسات را هم از دست ندهید ( مطمئنم کسانی که دنبال مباحث مزاج شناسی و سخنرانی های استاد خیراندیش هستند خوششون میاد )

با افزایش اطلاعات خود پیرامون مباحث طب اسلامی به خصوص مزاج شناسی شتاب حرکت جامعه به سوی سلامتی را افزایش دهید .  

 
 
جلسه اول 1.1

تعاريف گوناگون طب اسلامي از ديدگاه هاي مختلف

تفاوت هاي اساسي طب اسلامي و طب سنتي
http://www.mediafire.com/?fleq2d92v1wa2sh
58 دقيقه * 13.4 مگابايت

1.2

تعريف جديد و جامع طب اسلامي

منابع طب اسلامي :

· قرآن مجيد ، كتب آسماني و احاديث منقول از انبياء و ائمه عليهم السلام

· الهام و استنباط از قانونمندي هاي حاكم بر نظام طبيعت
http://www.mediafire.com/?f576xn626828waz

46 دقيقه * 10.7 مگابايت**************
جلسه دوم :

2.1

ادامه تعريف منابع طب اسلامي :

· تبلور تجربات حكما در طول تاريخ

· الهام و اشراق

http://www.mediafire.com/?mzliv9bjgefad9x

33 دقيقه * 7.61 مگابايت2.2

مزاج يعني چه ؟

معرفي اركان و عناصر اصلي نظام خلقت ( آتش ، هوا ، آب ، خاك )

رابطه عناصر نظام خلقت با خلقت انسان

http://www.mediafire.com/?3070p385amdkxwq

34 دقيقه * 7.98 مگابايت2.3

تعريف عنصر پنجم از ديدگاه طب اسلامي ( ركن معنوي )

تاثير پرتو سيارات و ثابتات آسماني بر بدن انسان و مخلوقات زميني

تعريف خلقت گياهان

نقش موقعيت جغرافيايي و معنويات بر گياه

http://www.mediafire.com/?b866f62fswzc9yy
37 دقيقه * 8.52 مگابايت**************


جلسه سوم :

3.1

معرفي قوانين كلي شناخت سردي و گرمي ( مزه ، بو ، رنگ )

تعريف خلقت حيوانات

معرفي مزاج بعضي از حيوانات

نقش رنگ ، خوراك ، موقعيت جغرافيايي ، معنويات بر مزاج گوشت حيوانات

تعريف خلقت انسان

مزاج جنسيت

http://www.mediafire.com/?huaac97olwwlaab
44 دقيقه * 10.1 مگابايت3.2

تاثير نطفه رو ي جنسيت طفل و روحيات مادر

تعريف طفل سردمزاج و گرم مزاج

مزاج سن ( طول عمر )

http://www.mediafire.com/?s519c57z8dtbidc
60 دقيقه * 13.9 مگابايت3.3

چگونگي ايجاد اخلاط و شكل گيري مزاج

معرفي غذاهاي هشتگانه در طب

1 – غذاي خوراكي

2 – غذاي پنداري

http://www.mediafire.com/?xvus2xuo2e46vdc

47 دقيقه * 10.8 مگابايت**************جلسه چهارم :

4.1

3 – غذاي شنيداري

4 – غذاي ديداري

5 – غذاي بويايي

6 – غذاي جذبي

http://www.mediafire.com/?xjqfu1jnm5qkb31l

54 دقيقه * 12.3 مگابايت4.2

7 – غذاي جنسي

8 – غذاي انس

http://www.mediafire.com/?sznaxl3hnniaonb

51 دقيقه * 11.7 مگابايت****************جلسه پنجم :

5.1

استراتژي هاي مطالعه در مسير طب و درمان

استراتژي هاي انتخاب و تجويز دارو

http://www.mediafire.com/?ehvcdd8u8td9sic

26 دقيقه * 5.98 مگابايت5.2

تعريف مسير هضم و جذب غذا از ديدگاه طب سنتي

اهميت بزاق دهان در هضم و جذب غذا

كاربرد اخلاط چهارگانه در اندام هاي مختلف بدن

علائم اختصاصي مزاج معتدل

http://www.mediafire.com/?iy74d115kz2j56m
33 دقيقه * 7.68 مگابايت5.3

علائم اختصاصي مزاج صفرا

علائم اختصاصي مزاج دم

http://www.mediafire.com/?oeno6qe483jojh1

29 دقيقه * 6.82 مگابايت5.4

علائم اختصاصي مزاج بلغم

علائم اختصاصي مزاج سودا

http://www.mediafire.com/?zrd3hsbl2oq0k7z
37 دقيقه * 8.57 مگابايت****************جلسه ششم :

6.1

چگونگي پيدايش بيماري بر اساس تعريف مزاج شناسي

تفاوت بعضي از علايم مزاج شناسي بر اساس موقعيت جغرافيايي

تغيير بعضي از علائم مزاج شناسي بر اثر خوراك ، ورزش

http://www.mediafire.com/?2hh9qe63g4dbxe3
26 دقيقه * 6.15 مگابايت6.2

تعريف بيماري هاي ناشي از غلبه صفرا

تعريف بيماري هاي ناشي از غلبه دم

http://www.mediafire.com/?1644x64k0b25dv5
39 دقيقه * 9.12 مگابايت6.3

تعريف بيماري هاي ناشي از غلبه بلغم

http://www.mediafire.com/?tw8r35rbpdkjma6
39 دقيقه * 8.96 مگابايت****************جلسه هفتم :

7.1

تعريف بيماري هاي ناشي از غلبه سودا

علائم بروز سودا در چهره و تن

تفاوت سوداهاي ناشي از اخلاط چهارگانه

http://www.mediafire.com/?xgp7gxm7ff3t5gp
40 دقيقه * 9.33 مگابايت7.2

منشأ بيماري اعتياد از ديدگاه طب سنتي

منشأ بيماري سرطان از ديدگاه طب سنتي

پيدايش بيماريهاي ناشي از بروز سودا در اندام هاي مختلف

كاربرد و نقش بزاق زالو در درمان بعضي بيماريها

تفاوت حجامت ، فصد و زالو در درمان بيماريها

http://www.mediafire.com/?i5wftsadv2me0e4
49 دقيقه * 11.2 مگابايت7.3

مزاج شناسي آقايان

مقدمه اي بر طريقه ي شناخت مزاج آقايان

http://www.mediafire.com/?9ksrs5fgl2415p1
38 دقيقه * 8.80 مگابايت7.4

مزاج شناسي بانوان

مقدمه اي بر طريقه شناخت مزاج بانوان

مزاج شناسي و انتخاب همسر

http://www.mediafire.com/?0sfa93axjqs6yxf

50 دقيقه * 11.6 مگابايت7.5

تغيير مزاج زنان در اندام بر اثر سرديهاي موضعي

پرسشهاي متفرقه پزشكان و پاسخ استاد

http://www.mediafire.com/?8dq02n1fu69zx6g
31 دقيقه * 7.36 مگابايت


برچسب‌ها: مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 18:21 | نویسنده : سلامت |
معرفی طب اسلامی

سخنران

استاد حسین خیراندیش

دانشگاه تهران

 پردیس علوم، تالار شهید دهشور

 86/1/26
کارگاه طب اسلامی و گیاهان دارویی
.
 

بر روی لینک هر قسمت کلیک کنید تا صفحه مخصوص دانلود باز شود، سپس جهت دانلود فایل طبق تصویر زیر عمل کنید:
 

 قسمت اول :  7.4 مگابایت، 50 دقیقه

تعاريف مختلف طب اسلامي از ديدگاه هاي مختلف

سير تاريخي و سرگذشت طب اسلامي از تولد تا مرگ

فلسفه و حكمت درد و بيماري

http://www.4shared.com/audio/6kL5n1Go/kheirandish-1.html

قسمت دوم :  7.6 مگابایت، 51 دقیقه

چگونگي براندازي طب اسلامي

لزوم استقلال در طب و آثار سوء وابستگي به ممالك ديگر جهت درمان

احياي طب اسلامي و استقلال واقعي ( هر كشوري كه در طب مستقل نباشد شعار استقلالش يك شوخي سياسي بيش نيست ... )

انتقادهايي بر طب مدرن

http://www.4shared.com/audio/MrbGpCk_/kheirandish-2.html

قسمت سوم :  8.5 مگابایت، 57 دقیقه

تعريف واقعي طب اسلامي 

معرفي اركان درمان در طب اسلامي ( تطهير جسمي ، معدي ، خوني ، جنسي ، رواني )

نقش زمان و مكان در بروز بيماري و درمان بيماريها 

تعريف ابزار تشخيص بيماري در طب اسلامي ( مزاج شناسي ، نبض ، بول و براز )

http://www.4shared.com/audio/N8Zl6y1j/kheirandish-3.html

قسمت چهارم :  8.7 مگابایت، 58 دقیقه

ادامه تعريف ابزار تشخيص بيماري در طب اسلامي

پاسخ به يك سري سوالات رايج در زمينه طب اسلامي

آيا در درمان اورژانس طب اسلامي كارآيي دارد ؟

ضرورت جدي احياي طب اسلامي ( با ديدگاه سياسي ، اقتصادي ، احياي نسل سالم و ... )

http://www.4shared.com/audio/MBeZbnVl/kheirandish-4.html

تکمیلی:

سخنرانی تصویری استاد خیر اندیش با فرمت (RM-Real Media)

قسمت اول: 84 مگابایت

http://www.4shared.com/file/eeSnsIZF/1_B_.html

قسمت دوم: 87 مگابایت


http://www.4shared.com/audio/X4A93Dpz/2_online.html

قسمت سوم: 97 مگابایت


http://www.4shared.com/audio/LWUGXsON/3_online.html

قسمت چهارم: 99 مگابایت


http://www.4shared.com/audio/Gg5Ur1Rp/4_online.html

* جهت اجرای فایل های RM می توانید از برنامه زیر استفاده کنید *
 
 این سخنرانی ابتدا در وبلاگ زیر منتشر شده است.


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 18:11 | نویسنده : سلامت |
سخنران

دكتر سيد احمد ثاقبي

(عضو هیئت مدیره موسسه تحقیقات حجامت ایران)

دانشیار بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مطالبی بسیار مفید برای ایجاد یک زندگی سالم

http://www.4shared.com/file/S5GstCL_/Saghebi.html 

بر روی لینک بالا کلیک کرده تا صفحه مخصوص دانلود باز شود، سپس جهت دانلود فایل، طبق تصویر زیر عمل کنید:

در این سخنرانی به نکات بسیار مفید و کاربردی در نحوۀ صحیح خوردن، خوابیدن، آشامیدن و ... اشاره می‌شود که در عین ساده بودن می‌تواند نقش مهمی در بنای یک زندگی سالم داشته یاشد. توصیه من به دوستان این هست که برای استفاده بهتر از این سخنرانی، از ابتدا اقدام به جزوه برداری کنند تا کثرت موارد ذکر شده در سخنرانی، باعث فراموشی آن ها نشود ...

برخی از مباحث مطرح شده در این سخنرانی:

* گرسنگی آشکار و گرسنگی پنهان
* بهترین و بدترین زمان برای غذا خوردن و خوابیدن
* شرایط نامناسب برای خوردن غذا
* غذاهایی که نباید با هم خورده شوند
* غذاهایی که باید در تعقیب هم خورده شوند
* مواردی که باید از آشامیدن آب سرد پرهیز کرد
* ذکر برخی از مصلحات برای غذاهای رایج
* شرایط خوردن میوه ها قبل، بعد، و هنگام خوردن غذا
* دلیل اولویت خوردن غذای سبک قبل از غذای سنگین
* نکاتی اندر باب ظرف ها
* فرمول تهیه روغن دنبۀ بدون بو
* روشی برای رفع کم‌خونی
* طریقۀ تصفیه آب و نحوۀ جوشاندن آن
* روش دم کردن چای سیاه برای آن هایی که نمی‌توانند از آن دل بکنند!
* اهمیت خواب اول شب
* نسخه‌ای برای رفع یبوست
* درمان آرتروز
* فرمولی برای تنقیه
* دستوری برای اصلاح مزاج (مفید برای همۀ طبایع)
* و ...


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 18:7 | نویسنده : سلامت |
این مبحث بخش اول تدریس استاد حسین خیراندیش ( محقق در طب اسلامی و سنتی ) پیرامون تعریف و تشریح اجمالی مزاج شناسی و کاربردهای وسیع و گسترده آن در حوزه زندگی و اجتماع می باشد که با مثال های ساده و قابل فهم این موضوع را روشن می سازد .

کانون علمی پژوهشی بسیج دانشجویی ثامن الائمه علیهم السلام

( دوره طب سنتی ایران - اسلام )

مدرس

استاد حسین خیراندیش

۱۵/۱۲/۸۷

 http://www.4shared.com/file/9uaYwjiq/kh__j1mp.html

بر روی لینک بالا کلیک کرده تا صفحه مخصوص دانلود باز شود، سپس جهت دانلود فایل، طبق تصویر زیر عمل کنید : 

خلاصه ی مباحث مطرح شده :

 * معرفی ابزار تشخیص در طب اسلامی و سنتی 
 * اهمیت مزاج شناسی در طب سنتی و اسلامی 
 * تأثیر مزاج شناسی در درمان بیماری ها 
 * تأثیر مزاج شناسی در مسائل اجتماعی و مدیریت سازمانی 
 * تأثیر مزاج شناسی در انتخاب همسر 
 * تأثیر مزاج شناسی در حوضه سیاست 
 * تأثیر مزاج شناسی در حوضه گزینش شغل 
 * تأثیر مزاج شناسی در حوضه ادبیات و شعر 
 * تأثیر مزاج شناسی در جامعه شناسی و روانشناسی 
 * تأثیر مزاج شناسی در هدایت نسل


برچسب‌ها: مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 18:4 | نویسنده : سلامت |
برای سلامت تآمین بهداشت و درمان بیماری های جسم و روان هزاران جلد کتاب نگاشته شده است و ده ها رشته ی تخصصی طراحی گردیده است .

حقیقتاً وقتی که نعمت های الهی را ارزیابی می کنیم , سلامت و امنیت در رآس نعمت ها قرار می گیرد و این امنیت کامل جسمی و روانی , میسر نمی شود مگر به حاکمیت دیانت .

بنابراین بطور طبیعی دو علم ادیان و علم ابدان در رآس علوم قرار می گیرند .در اینکه منبع علم و ادیان پیامبران الهی هستند هیچ گونه تردیدی وجود ندارد اما اینکه آیا منبع تآمین علم ابدال باید کجا باشد , در صد ساله اخیر تردید پدید آمده است .

آقای دکتر سیریل الگود در کتاب تاریخ طب , ساختمان طب را نیمی آسمانی و نیمی زمینی شمرده است , و نیم آسمانی آن را ناشی از اطلاعات پیامبران و نیم زمینی را نتیجه تجربیات بشر به حساب می آورد .اگر این تعریف را از خواستگاه علم طب طب درست باشد , در صد سال گذشته به نظر می رسد علوم پزشکی از نیمه آسمانی خود فاصله زیادی گرفته است و بر تعبیر دیگر گستره ی تجربه که در اصطلاح کاربردی "علم" نامیده می شود در طب بسیار توسعه یافته است به نحوی که اساس و پایه و ساختار بنیادی خود را که از خداوند گرفته از طبیعت برداشت کرده است را فراموش کرده است .

از اینرو , کارایی طب نیز به شدت کاهش پیدا کرده است و این کاهش کارآمدی سازمان بهداشت جهانی را وادار کرده است تا به کشورهای عضو توصیه کند تا سال 2005 , زمینه حقوقی ورود اطلاعات سنتی طب خود را در سیستم درمانی کشور خود وارد سازند .

در کشورهای اسلامی از جمله ایران که مهد اسلام با اکثریت شیعه بوده و کانون نشرتفکرات دینی در آن خروشان است و از سویی دیگر کشوری دارای زمینه طولانی و عمیق از حیث تمدن و فرهنگ است , رفتارهای مردم بطور مستقیم و  غیر مستقیم آکنده از علاقه از علاقه به فرهنگ دینی است ولی هر گاه شخصیتهای علاقه مند دینی در حوزه علم وارد می شوند تقریبا تمامی مطالب دینی را غیر علمی و یا مقابل آن می بینند .

این رودررویی , جامعه را دچار سردرگمی کرده است که بالاخره به کدامین اعتماد کنیم ؟

از سویی آهنگ غیرعلمی بودن دستورات دینی بسیار پرسروصدا است و ذهن ها را تسخیر کرده و با وضع قوانین جانب دارانه برای آن تفکرات , انسان ها را مرعوب ساخته است ؛

و از جانب دیگر تغییر سریع نظریات علمی در بخش طب به حدی است که به هیچ وجه نمی توان ساختمانی متکی به آن طراحی کرد ! به نحوی که تقریبا سالانه سی درصد نظریات تغییر می کنند . و این تغییرات به صراحت , غلط غلط بودن نظریات قبل را اثبات می کند

دلیل کاربرد این تغییرات این است که اگر افراد جامعه بطور کلی از انجام دستورات این سیستم روی برگردانند قطعا از اشتباهات بزرگ درامان هستند و چون موضوع علم طب حفظ و حراست جان انسان هاست , پس با عمل نکردن دستورات علمی موجب حفظ جان خود گردیده اند , هرگاه کتب مرجع طب را پس از پانزده سال بررسی کنیم تغییراتی در حد هفتاد درصد در آن مشاهده می کنیم . 

به هر حال تکلیف چیست ؟ 

آیا ما نیز باید تابع اشتباه های مکرر این سیستم علمی حاکم باشیم و هر روز هزاران نفر را فدای جهل و خطاهای توجیه شده در سیستم درمانی نماییم ؟

حد پایان این تبعیت کورکورانه کجاست ؟!

گرفتن سّم تکراری از دست دشمن دوست نما بوسیله ی دوستان , با اخذ هزینه های گزاف و هدیه ی جان ناقابل تا چه زمانی باید ادامه یابد ؟!

خوب است نظر شما را به طرف یک داستان واقعی عبرت انگیز جلب کنم .

چند سال قبل متوجه شدم که یکی از پزشکان عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران علیرغم عرف جاری نام خود را بدون قید دکتر ذکر کرده است . من تعجب کردم چرا وقتی دانشجویان سالهای اول پزشکی همدیگر را دکتر خطاب می کنند ایشان که متخصص تغذیه هستند خود را دکتر تلقی نکرده اند ؟

پس از جویا شدن مطلب گفتند من پزشک هستم و زحمات زیادی برای ورود به این رشته تحصیلی متحمل شده ام بویژه اینکه برای گرفتن تخصص در خارج از کشور رنج زیادی برده ام . در دوران تحصیل , ویژگی های زیادی برای خربزه خواندیم لکن در اروپا به اندازه ایران خربزه در دسترس ما نبوده تا تناول کنیم .تمامی دوران تحصیل صبر کردیم تا اینکه شاید روزی وارد ایران شویم و با خوردن خربزه های شیرین و متنوع از ویژگی های آن بهره مند شویم .

به هر حال دوران فراق بسر آمد و به عنوان متخصص وارد کشور ایران شدیم .

اقتضای آب و هوای استان و پیدایش میوه های فصلی چشم نواز در فروشگاه ها و هوس دیرینه و توصیف های علمی از خربزه ما را وادار کرد تا مدتی به تکرار صبح گاهان با خربزه شیرین همدم شدیم و خوردیم و لذت بردیم و دلی به سزا از عزا درآوردیم . ولی پس از مدتي احساس كردم سستي در پاهايم آشكار شده و ادامه يافت تا اينكه به صورت نيمه فلج در بيمارستان بستري شدم . در حالي كه از چگونگي بروز بيماري خويش و علت پيدايش آن اطلاعي نداشتم .

تا اينكه در حال بستري بودن در بيمارستان مشغول مطالعه كتابي شدم به نام "امام جعفر صادق عليه السلام مغز متفكر جهان شيعه" ( اين كتاب توسط تعدادي از دانشمندان آلماني نوشته شده و آقاي ذبيح الله منصوري آن را به پارسي برگردان نموده است ).

در اين كتاب نوشته بود جعفر صادق عليه السلام مي گويد خربزه ي ناشتا نخوريد ، چون اگر خربزه ناشتا خورده شود فلجي مي آورد . من متوجه شدم فلجي من ناشي از مصرف خربزه ناشتا است و با خود گفتم اينها از زمان خوردن غذا و ميوه ها خبر ندارند . چگونه حق دارند متخصص تغذيه آموزش بدهند و از آن روز تصميم گرفتم دست از عنوان علمي (دكتري) خود بردارم و به سوي اطلاعات درماني بدست آمده از طريق ائمه عليهم السلام روي بياورم كه البته اين جرقه ي ترديدآميز بسيار كارساز شد .

هم اكنون ايشان يكي از افراد بسار مفيد و درمانگر در حوزه ي طب اسلامي گرديده است .

مي خواهم بگويم شما هم مي توانيد مانند اين آقاي دكتر يكباره دست از اطلاعات ناقص جاري بشوييد و به قول ائمه انبياء عليهم السلام در زمينه ي بهداش و درمان اعتماد كنيم . يقيناً اين اعتماد ما ضمن اينكه موجب فهم عميق تر انديشه هاي آسماني در حوزه ي بهداشت درمان مي گردد ، بدون از دست دادن جان و مال ما را به ساحل تن و روان رهنمون خواهد ساخت و زمينه ي استقلال كامل بهداشت و درمان را فراهم خواهد ساخت .

كتابي كه در پيش رو داريد با حجمي كم مطالبي بسيار مفيد و موثر را در زمينه ي تآمين سلامت به شما معرفي مي نمايد .

اينجانب با اتكاء به تجربه ي درمانگري بيست ساله ي خود در حوزه ي اطلاعات بدست آمده از آيات و روايات بايد يك جمله بگويم ؛ معناي اين حديث كه مي فرمايد : كساني كه علم را از طريقي غير از ائمه و انبياء جستجو مي كنند مانند كسي هستند كه از پستان كور نهرهاي شير طلب مي كنند را بطور كامل درك كرده ام .

و ما مي توانيم با اعتماد به قول ائمه عليهم السلام كه در اين كتاب خيلي عالمانه جمع آوري شده است گلبرگ سلامت را در زندگي خود شكوفا سازيم و با آشنا ساختن جامعه با اين مفاهيم دست زيان بخش ، پرتوقع و قدرتمند و مرعوب كننده ي طب كلاسيك را از سر نسل مسلمان كوتاه كنيم . و از اين طريق ضمن بدست آوردن سلامت گامي اعتماد آفرين به سوي معنويت و استقلال درماني خويش برداريم . چرا كه اگر كشوري در حوزه ي بهداشت و درمان مستقل نگردد ادعاي استقلال آن يك شوخي سياسي بيش نخواهد بود .

حسين خيرانديش

30 بهمن ماه 88

تهران


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 18:1 | نویسنده : سلامت |


محققان با بررسی بیماری آسم و اگزما در سطح جهان و الگوهای تغذیه ای به این نتیجه رسیدند که وقتی کودکان سه بار در یک هفته فست فود می خورند ممکن است به این بیماریها مبتلا شوند.


به گزارش مهر، اطلاعات بیش از 500 هزار کودک در بیش از 50 کشور جهان نشان می دهد که رژیم غذایی ضعیف عامل افزایش سطح این شرایط مرتبط با آلرژی است.

 
کودکانی که فست فود مصرف می کنند بیشتر در معرض ابتلا به آسم و اگزمای شدید، خارش و چشمهای پر از آب هستند.

 
براساس نتایج این تحقیقات که در مجله توراکس منتشر شده، خوردن میزان قابل توجهی از میوه توسط کودکان آنها را در مقابل ابتلا به این بیماریها حفظ می کند.
 
فست فودها اغلب دربرگیرنده سطح بالایی از اسیدهای چرب اشباع شده و ترانس هستند که تأثیر آنها بر سیستم ایمنی بدن مسئله ای است که همگان از آن مطلع هستند، این درحالی است که میوه ها سرشار از آنتی اکسیدانها هستند.

 
در این تحقیق کودکان در دوران نوجوانی خود که هفته ای سه بار یا بیشتر فست فود می خورد با افزایش 39 درصدی خطر ابتلا به آسم رو به رو بودند.

 
این خطر درمیان کودکان شش تا هفت ساله به 27 درصد می رسد.

 
خوردن سه وعده میوه یا بیشتر در یک هفته خطر ابتلا به آسم شدید، اگزما و ورم غشاءمخاطى بینى را 11 تا 14 در صد کاهش می دهد.

 
اینس آشر از نویسندگان این تحقیق در دانشگاه اکلند نیوزیلند و هیول ویلیامز از دانشگاه ناتینگهام بریتانیا اظهار داشتند که اگر خوردن فست فود موجب ایجاد علائم متداول آسم، اگزما و ورم غشاء مخاطی بینی می شود، پس باید تأکید کرد که این نتایج از اهمیت بسیاری در رابطه با بهداشت و سلامت عمومی برخوردار است چرا که سطح مصرف این نوع غذاها که در مقوله فست فود قرار می گیرند در سطح جهان رو به افزایش است.

 
معمولاً افراد مبتلا به آسم رژیم غذایی خاصی را دنبال نمی کنند. در برخی از موارد برخی از غذاها چون شیر گاو، تخم مرغ، ماهی، محصولات تولید شده با خمیر مایه، آجیل، برخی رنگهای غذایی و مواد نگهدارنده می توانند علائم را وخیم تر کند.

منبع :

رجانیوز


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۹ | 17:24 | نویسنده : سلامت |

یبوست در تمام دوران به خصوص در دوران بارداری به علت مجاورت رحم با روده بزرگ و تجمع مواد زائد در اطراف رحم و در ‌‌نهایت آسیب رسیدن به جنین بسیار مضر است.

تنظیم مزاج در زنان باردار بسیار حائز اهمیت است، لذا توصیه می‌شود که با مصرف مواد مغذی و غذاهای کم چرب بر این مشکل غلبه نمایند.

استحمام و به خصو