اندازه ها و مقادير :

از آنجائيكه ممكن است در هنگام تهيه داروهاي گياهي ترازوي مناسب در دسترس نباشد مي‌توان از وسايل زير بعنوان واحد وزن استفاده نمود كه تقريباً برابر با اوزان مورد نظر مي‌باشد.

0/25 گرم  = يك چهارم قاشق مرباخوري

 5/0  گرم  = نيم قاشق مرباخوري گرم  = يك قاشق مرباخوري

2 گرم  = يك قاشق مرباخوري سرپر 

  3  گرم  = يك قاشق غذاخوري پر 4     گرم  = يك قاشق غذاخوري لب‌پر

 5 گرم  = يك قاشق غذاخوري سرپر

 1فنجان = در حدود  ليتر آب و حدود 200 ميلي‌ليتر مقدار مصرف يك بار = يك فنجان متذكر مي‌گردد كه در مورد اوزان كمتر از 0/25 گرم حتماً مي‌بايستي از ترازوهاي دقيق استفاده گردد و در مواردي كه تنطورها و يا عصاره‌هاي خاصي مورد نظر باشد بايستي داروهاي مورد نظر را از داروخانه تهيه نمود.

طرز تهيه داروهاي گياهي

الف ـ دم كرده

دم كرده بهترين و با ارزشترين روش تهيه داروهاي گياهي است، زيرا اكثراً مهمترين مواد مؤثر گياهان داروئي در اثر جوشيدن از بين مي‌روند.

عصاره دم كرده بدين ترتيب تهيه مي‌شود كه مقدار تعيين شده از گياه خرد شده را با يك فنجان آب جوش (حداكثر يك ليتر) مخلوط كرده و به هم مي‌زنند سپس روي ظرف را پوشانده و مي‌گذارند كه 30-15 دقيقه دم بكشد، سپس آنرا صاف مي‌كنند. در صورتيكه بعضي از بيماران نسبت به داروي خاصي عدم تحمل نشان دهند، شايسته است كه در دفعات اول مصرف، دارو فقط 6 تا 8 دقيقه دم كشيده شود، در اين صورت مطمئناً بخوبي قابل مصرف بوده و مؤثر مي‌باشد.

 

ب ـ جوشانده

اصولاً بايد توجه داشت كه روش جوشاندن، اغلب براي داروهائي بكار برده مي‌شود كه از ريشه، ريزم، پوست، رزين يا دانه‌ها تهيه مي‌گردند و يا هنگامي آنرا بكار مي‌برند كه اطمينان داشته باشند موادمتشكله مؤثر آنها در اثر حرارت از بين نمي‌روند و يا اين مواد بوسيلة آب سرد يا جوشيده از سلول گياهي حل و خارج نمي‌شوند. ضمناً توجه شود كه از ظروف آهني جهت جوشاندن گياهاي استفاده نگردد.

1- جوشاندن ملايم:

براي تهيه اين فرم از دارو مقدار معيني از گياه خرد شده را با  ليتر آب جوش مخلوط كرده و مي‌گذارند كه كمي قل بزند، سپس آنرا از اجاق دور كرده و مي‌گذارند كه چند دقيقه دم بكشد و در خاتمه آنرا صاف مي‌كنند.

2- جوشانده معمولي:

براي تهيه اين نوع دارو مقدار مورد نظر از گياه خرد شده را با  ليتر آب سرد مخلوط كرده و مي‌گذارند كه بجوش آيد سپس آنرا صاف مي‌كنند.

3- جوشانده قوي:

براي تهيه اين نوع دارو ابتدا مانند روش جوشانده معمولي مقدار معين گياه خرد شده را با  ليتر آب سرد مخلوط كرده و مي‌گذاند كه بجوش آيد. سپس آنرا از شعله دور كرده و روي ظرف را پوشانده و مي‌گذارند كه 10 دقيقه دم بكشد. و در خاتمه آنرا صاف مي‌كنند.

 

ج ـ خيسانده

1- خيسانده با آب سرد:

اصولاً روش خيساندن را اغلب براي گياهاني بكار مي‌برند كه مواد مؤثر آنها در اثر حرارت زود خراب يا تبخير مي‌شوند. براي انجام اين منظور بر روي مقدار مورد نظر از گياه خرد شده مقدار  ليتر آب سرد ريخته، درب ظرف را پوشانده و مي‌گذارند كه 6 تا 12 ساعت باقي بماند. هر چه ميزان اين زمان طولاني‌تر شود عصاره قوي‌تر خواهد بود.

2- خيسانده‌هاي الكلي:

اين روش اغلب براي گياهاني بكار مي‌رود كه مواد مؤثر آنها در آب حل نمي‌شوند. براي تهيه اين نوع دارو بر روي مقدار لازم از گياه خرد شده آن مقداري از الكل اتيليك 60 درصد را مي‌ريزند كه تمام قسمتهاي گياهي پوشيده شود، سپس در ظرف را بسته و چند روزي نگاه مي‌دارند (براي تهيه عصاره‌هاي قوي‌تر از الكل خالص يا 90 درصد استفاده مي‌شود).

توجه: تراي تهيه عصاره‌هايي به منظور خوراكي يا معالجه و ضد عفوني زخمها، غرغره‌ها و دهان شويي‌ها مي‌بايستي عصاره‌هاي تهيه شده پيوسته با آب رقيق گردد.

 

د ـ شيرابه

براي تهيه شيرابه گياهان داروئي، گياه تازه را در هاوم (خرد كننده‌هاي الكتريكي) خوب له كرده و سپس داخل يك پارجه تميز نموده و فشار مي‌دهند. براي بكار بدن اين نوع دارو در مصرف خوراكي اغلب يك قاشق مرباخوري از شيرابه را در شير يا آب حل و ميل مي‌كنند.

 

هـ ـ پودر

براي تهيه پودر، گياه خشك شده را در هاون به صورت پودر درآورده و سپس با الك ريز الك مي‌كنند.

جهت كاربرد در مصرف خوراكي مقدار مورد نظر از پودر را در يك قاشق غذاخوري شير يا آب حل كرده و ميل مي‌كنند. جهت مصرف خارجي مثل ساير پودرها، به قسمت مورد نظر پاشيده مي‌شود.

 

و ـ ضماد (بانداژ)، كمپرس

اصولاً ضمادها را جهت رفع كبودي و كوبيدگي، احتقان، التهاب، كشيدن چرك از دمل‌ها، آرام كردن خراش‌ها و كشيدن سموم از بدن مورد استفاده قرار مي‌دهند و معمولاً گياهان داروئي موردنظر را بصورت خمير درآورده و بطور مستقيم روي بدن قرار مي‌دهند و يا آنرا ابتدا بر روي پارچه تميز كشيده و سپس مورد استفاده قرار مي‌دهند.

1-1-  بانداژ  يا كمپرس مرطوب نوع اول :

براي تهيه اين نوع دارو در صورتيكه دستور ديگري موجود نباشد بدين ترتيب عمل مي‌شود كه 10 گرم از گياه خرد شده را در  ليتر آب به صورت چاي دم مي‌كنند. سپس آنرا صاف كرده، چلانده و گرم گرم (نه داغ) به صورت كمپرس بكار مي‌برند.

البته بايد بر روي اين كمپرس گرم و مرطوب يك تكه پارچه غير قابل نفوذ و بروي ان دستمال گرم قرار داده شود.

 1-2-بانداژ يا كمپرس مرطوب نوع دوم :

گياه خرد شده داروئي را در يك كيسه پارچه‌اي كوچك قرار داده و در داخل آب جوش قرار مي‌دهند سپس آنرا صاف كرده و مطابق روش 1 عمل مي‌كنند.

2- كمپرس‌هاي گرم و خشك:

براي تهيه اين نوع دارو، گياه خرد شده را در يك كيسه تميز سفيد قرار داده و خشك خشك حرارت داده و بصورت كمپرس روي عضو قرار مي‌دهند.

 

ز ـ داروهاي مخصوص شستشو

براي اين منظور گياه دارويي خرد شده را بطوري كه چاي را درست مي‌كنند آماده كرده و با آن زخمها را شستشو مي‌دهند.

 

ح ـ استفاده از داروهاي گياهي در حمامها

براي اين منظور 100 گرم از گياه خرد شده را در يك ليتر آب جوشانده و صاف مي‌كنند، سپس آنرا به مايع وان اضافه مي‌كنند. براي تهيه مايع جهت حمام پا كافي است كه 40 گرم از گياه در  ليتر آب جوشانده و بكار برد.

زماني كه گياهان به راحتي در دسترس باشند، كافي است كه از دم‌كرده گياه به مدت 15 دقيقه و يا خيسانده سرد 13 ساعته استفاده گردد.

توجه: بار ديگر نظر علاقمندان به گياه‌درماني را كاملاً به اين نكته جلب مي‌نماييم كه گياهان مورد نظر مي‌بايستي حتماً از عرضه كنندگان مظمئن تهيه و مصرف شوند. زيرا در غير اينصورت ممكن است گياهان تهيه شده به طور صحيح محصول برداري، خشك، انبار و نگهداري نشده باشد. از مصرف اين نوع گياهان به هيچ‌وجه اثر درماني مطلوب حاصل نخواهد شد. از طرف ديگر مي‌بايستي به دستور تهيه دارو كه در نسخه ذكر شده كاملاً توجه شود (دم كرده، جوشانده، خيسانده) زيرا اين روشهاي تهيه با توجه به مواد مؤثر موجود در گياه، كه بايد از گياه خارج شده و پس از مصرف اثر درماني خود را ظاهر سازد در نظر گرفته شده است. بدين سبب توصيه مي‌شود در صورتيكه دستور تهيه دارو در دسترس نباشد بخصوص در مورد داروئهائي كه از برگ و گلهاي گياهان تهيه مي‌گردد، آنرا بصورت دم‌كرده تهيه و استعمال نمايند.


منبع:پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایرانتاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 19:29 | نویسنده : مدیروبلاگ |

منابع فارسي الف ـ منابع سنتي 1. بيروني، ابوريحان: صيدنه، به تصحيح و مقدمه عباس زرياب. انتشارات مركز نشر دانشگاهي، تهران 1370. 2. سينا، ابوعلي، القانون في طب، رم 1653. 3. سينا، ابوعلي قانون درطب، ترجمه عبدالرحمن شرفكندي، جلد 1 تا 5، انتشارات دانشگاه تهران 1357-1361. 4. جرجاني، سيد اسماعيل: ذخيره خوارزمشاهي، به كوشش سعيدي سيرجاني، انتشارات بنياد فرهنگ ايران 1355. 5. رازي، محمد زكريا: الحاوي في‌الطب، حيدرآباد دكن، مطبعه دائره المعارف المعثمانيه، 1347. 6. هروي، قاسم بن يوسف ابونصري: ارشاد الزراعه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346. 7. هروي، موفق‌الدين ابومنصورعلي: الابنيه عن حقائق الادويه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346. 8- عطار، زين‌الدين، اختيارات بديعي: تصحيح و تحشيه محمدتقي مير. انتشارات شركت دارويي پخش رازي، تهران 1371. 9. عقيلي، محمدحسين: قرابادين كبير، انتشارات كتابفروشي محمودي، تهران 1342. 10. مؤمن حسيني، محمد: تحفه‌المؤمنين، انتشارات كتابفروشي مصطفوي، تهران 1345.  ب ـ منابع معاصر 1. افقهي، جمال‌الدين و فريدون بخت‌آور: مفردات پزشكي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تبريز (بدون تاريخ). 2. بهزاد، محمود: گياه شناسي، ترجمه، انتشارات انجمن ملي حفاظت منابع طبيعي و محيط انساني، تهران 1355. 3. ثابتي، حبيب‌الله: درختان و درختچه‌هاي ايران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1344. 4. جوانشير، كريم: اكاليپتوس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1351. 5. زرگري، علي: گياهان داروئي، انتشارات دانشگاه تهران، 3 جلد، تهران 1352-1345. 6. صمصام شريعت، هادي، فريبرز معطر: فارماكوگنوزي (مفردات پزشكي)، 3 جلد. 7. صمصام شريعت، هادي، فريبرز معطر: گياهان داروئي سمي. 8. فاضل، جواد: طب و بهداشت در اسلام، انتشارات كتابفروشي اديبه، تهران 1340. 9. گونيلي، ابوالحسن: فرهنگ اصطلاحات كشاورزي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347. 10. مجتبائي، محسن و مهدي سمسار: كليات مفردات پزشكي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347. 11. مفيدي، علي: گياهان خارجي، ترجمه، انتشارات انجمن ملي حفاظت منابع طبيعي و انساني،‌ تهران 1356. 12. نامدار، مهدي و محسن مجتبائي، مفردات پزشكي، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347. 13. نامدار، مهدي، محسن مجتبائي و مهدي سمسار: دولپه‌هاي داروئي جداگلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1347. 14. نامدار، مهدي، محسن مجتبائي و مهدي سمسار: دولپه‌هاي داروئي پيوسته گلبرگ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1346. 15. هدايت، صادق: فوائد گياه‌خواري، انتشارات اميركبير، تهران 1342. 16. امين، غ: گياهان سنتي ايران، مؤسسه پژوهشهاي گياهان داروئي ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده داروسازي، خرداد ماه 1370. 17. رجحان، م: دارو و درمان گياهي، سازمان آموزش و انتشارات علوي، بهار 1374.   ج ـ منابع از پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي انجام شده در دانشكده داروسازي و مركز مطالعات طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  عنوان بررسي داروهاي مؤثر بر جلوگيري از ريزش مو در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، الهه ملاز نويسنده: احمد پورساماني، بهروز شماره پايان نامه: 639 تاريخ: 1369  عنوان: فرمولاسيون و تهيه قرص مكيدني ضد گلودرد و فارنژيت با منشاء گياهي و با مشخصات استاندارد و بررسي باليني تأثير آن. استاد راهنما: سليمان افشارپور، محمود فلامرزيان، نظام‌الدين برجيس. نويسنده: آزيدهاك، اكرم شماره پايان‌نامه: 724 تاريخ: 1369  عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فتوشيميائي مقدمات انواع گياهاني كه در بازار داروئي ايران تحت عنوان بومادران به مصرف مي‌رسند. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، مجتبي معقول. نويسنده: امين زر سيروس تاريخ: 1370  عنوان: فرمولاسيون و ساخت داروي گياهي جلوگيري از حاملگي و بررسي اثر آن در موش سفيد. استاد راهنما: فريبرز معطر، ليلا برجيان نويسنده: احمدي، منيرالسادات شماره پايان‌نامه: 756 تاريخ: 1370 عنوان: تهيه يك فرمولاسيون گياهي حاوي فلورايد از چاي سياه. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، نوشين قائم مقامي نويسنده: ايوبي، افشين  شماره پايان نامه: 779 تاريخ: 1370 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك داروي ضد ديابت از گياه مريم گلي افيسينال. استاد راهنما: فريبرز معطر، عبدالرحيم امامي نويسنده: آخاني، عبدالرضا شماره پايان نامه: 936 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي اثرات عوامل زراعي (رطوبت و كود ازت) بر روي ميزان كل آلكالوئيدهاي داتورا. استاد راهنما: اكتر مستأجران، فريبرز معطر نويسنده: اصغري، غلامرضا شماره پايان نامه: 597 تاريخ: 1366 عنوان: بررسي آزمايشگاهي داروهاي گياهي مؤثر برمالاسزيا (تينه ورسي كالر) و اثر مقايسه‌اي باليني اين دارو. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، شهلا شادزي، مرتضي مقدادي نويسنده: احمدزاده، محمدرضا شماره پايان نامه: 920  تاريخ: 1372 عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي گياه بادرنجبويه Melissa officinalis خودرو موجود در شمال ايران. استاد راهنما: نصراله قاسمي دهكردي،‌ يعقوب امن‌زاده نويسنده: اصغريان، بهروز شماره پايان نامه: 879 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي اثر فرآورده‌هاي مموضعي از گياه Ammi majus L. برپسوريازيس استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، شهلا انشائيه نويسنده: آل بويه، محمود شماره پايان نامه: 832 تاريخ: 1371 عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني گياهان دارويي ضدبرص استاد راهنما: فريبرز مقطر، شهلا انشائيه نويسنده: افيوني، بدرالسادات شماره پايان نامه: 546 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي آثار ضد ميكروبي كرفس بومي ايران استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: امامي، شهين شماره پايان نامه: 112 تاريخ: 1350 عنوان: بررسي مواد مؤثر و اثر ضد الكلي دانه كدو حلوائي ايران استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: ازلي، عنايت‌اله شماره پايان نامه: 171 تاريخ: 1353 عنوان: بررسي كمي و كيفي افدرين در منتخبي افدرهاي ايران استاد راهنما: فريبرز معطر، هادي صمصام شريعت  نويسنده: آذرباني، نورالدين شماره پايان نامه: 232 تاريخ: 1355 عنوان: عنوان بررسي اثر ضد التهابي گياه تودري و اكليل الملك استاد راهنما: به راهنمايي فريبرز معطر نويسنده: امام، پرويز شماره پايان نامه: 274 تاريخ: 1355 عنوان: فرمولاسيون و بررسي كلينيكي فرآورده ضد فشار خون از گياهان  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: انصاريپور جرم افشاري، سيف‌الله شماره پايان نامه: 463 تاريخ: 1363 عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي گياه پرسياوشان استاد راهنما: فريبرز معطر، كامبيز حاذقي نويسنده: آزادراد، شهرام شماره پايان نامه: 478 تاريخ: 1364 عنوان: بررسي اثر حد قارچي حنا  استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: الهياري، ميترا شماره پايان نامه: 581 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي اثرات ضد قارچي (ضد كچلي) برگ و پوست ميوه گردو استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: بحريپور، احمد شماره پايان نامه: 698 تاريخ: 1369 عنوان: تهيه فرآورده‌هاي واژينال ضد قارچي از عصاره سير و بررسي تأثير آن  استاد راهنما: به راهنمايي فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، مينا حسن زهرائي نويسنده: بي‌نائي، قدرت‌اله شماره پايان نامه: 723 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي باليني داروهاي گياهي مؤثر بر تينا ورسي كالر Tinea versicolor استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، شهين شادزي نويسنده: برادران جميلي، شهين شماره پايان نامه: 762 تاريخ: 1370 عنوان: تهيه يك فرمولاسيون گياهي حاوي فلورايد از چاي سبز به شكر دهانشويه استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، كياندخت شفيعي، نوشين قائم‌مقامي نويسنده: بيابانكي، عباسعلي شماره پايان نامه: 1009 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي گياه زيتون تلخ Melia azadrach استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: بابائي‌پور تبريزي نژاد، ارمكان شماره پايان نامه: 848 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي گياهانيكه داراي خاصيت مسهلي هستند. استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: برازنده، بهرام شماره پايان نامه: 76تاريخ: 1345 عنوان: بررسي ضد التهابي گياهان افسنتين …  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: باب هادي عشر، اكبر شماره پايان نامه: 242  تاريخ: 1355 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي خاكشي Sisymbrium sophia استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: باقي، افسر شماره پايان نامه: 411 تاريخ: 1359 عنوان: بررسي اثر كاهش دهندگي قند خون توسط پوست سخت ميوه گردو  استاد راهنما: منصور برومند، سليمان افشاريپور نويسنده: بهشاد، محمد شماره پايان نامه: 425 تاريخ: 1360 عنوان: بررسي مواد متشكله سه گياه مختلف كه در بازار داروئي ايران تحت عنوان بادرنجبويه مصرف مي‌گردد. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: بيريائي، زهره شماره پايان نامه: 577 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي داروهاي گياهي مؤثر بر گچلي در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: بديعي، زهرا شماره پايان نامه: 601 تاريخ: 1366 عنوان: بررسي اثرات درمان گياهان صبرزرد، بابونه و هميشه بهار برسوختگي  استاد راهنما: كياندخت شفيعي، سليمان افشاريپور، احمد اميري نويسنده: پرياوي، علي شماره پايان نامه: 933 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي داروهاي ضد تشنج در پزشكي سنتي ايران  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: پرستگاري، عبدالامير شماره پايان نامه: 200 تاريخ: 1354 عنوان: بررسي فرآورده مختلف تهيه شده از پريكاپ ميوه گياه سنجد `Elaegnus angusitfolia بر روي اولسرهاي دهان استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا انشائيه نويسنده: پيرواوليا، محمدجواد شماره پايان نامه: 884 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي اثر ضد قارچي عصاره پوست ميوه مركبات (ليموترش، ليموشيرين، پرتغال، نارنج، نارنگي، گريپفروت) استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: پورخليلي، شهناز شماره پايان نامه: 834 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي داروهاي ضد ميكروبي در پزشكي سنتي ايران و اثر ضد ميكروبي حنا استاد راهنما: فريبرز معطر، حسين قزويني‌زاده نويسنده: پيران‌ويسه، مينا شماره پايان نامه: 303 تاريخ: 1356 عنوان: بررسي داروهاي صفراآور و برطرف كننده سنگ صفرا در پزشكي گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، هوشنگ دانشگر نويسنده: تركي‌نژاد، صديقه شماره پايان نامه: 667 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي ساخت و مطالعه باليني يك فرمولاسيون جديد مؤثر بر ترك اعتياد به مواد افيوني از منشاء گياهي استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: تشكري بافقي، جواد شماره پايان نامه: 866 تاريخ: 1372  عنوان: بررسي اثر ضدقارچي دارچين  استاد راهنما: فريبرز معطر، مينا حسن‌زهرايي نويسنده: توكلي، پروانه شماره پايان نامه: 793تاريخ: 1371 عنوان: اثر برگ زيتون بر التهاب  استاد راهنما: عباس اديب نويسنده: جنتي، پرويز شماره پايان نامه: 120 تاريخ: 1351 عنوان: مطالعه و بررسي اثر ضد حاملگي گياهان چشمك و لاله عباسي استاد راهنما: روبرت سي پارنت نويسنده: جلال، سيد  مسعود شماره پايان نامه: 304 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي گياه Puliccaria gnaphalodes استاد راهنما: فريبرز معطر، مرتضي عسگري نويسنده: مشيدي، حميدرضا شماره پايان نامه: 498 تاريخ: 1364 عنوان: بررسي اثرات ضد ميكروبي برگ و پوست ميوه گردو استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: جواهي، رضا شماره پايان نامه: 680 تاريخ: 1364 عنوان: علف (Hypreicum perforatum L.)، فارماكوگنوزي و بررسي كيفي و كمي مواد متشكله آن در مقايسه … استاد راهنما: به راهنمايي نصراله قاسمي دهكردي، فريبرز معطر نويسنده: حريري، آرزو شماره پايان نامه: 763 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي و فرمولاسيون يك داروي كاهنده اشتها از منشاء گياهي و مطالعه تأثير آن در كم كردن وزن.  استاد راهنما: فريبرز معطر، مرتضي صفوي نويسنده: حاجي صادقيان، زهرا شماره پايان نامه: 1030 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي فارماكوگنوزي گياهاني كه تحت نام خاكشي در بازار دارويي ايران مصرف مي‌شود.  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: حجتي، محمدحسن شماره پايان نامه: 820 تاريخ: 1371 عنوان: بررسي اثر ضد قاچي عصاره سدالو آلكالوئيدهاي استخراج شده از آن استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي نويسنده: حسنوند، فرزاد شماره پايان نامه: 801 تاريخ: 1371 عنوان: حناي ايران استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: حكائيان، منوچهر شماره پايان نامه: 57 تاريخ: 1342 عنوان: بررسي اثرات منتخبياز داروهاي سنتي مؤثر بر سنگهاي تشكيل شده مجاري ادراري  استاد راهنما: فريبرز معطر، محمد سوزنگر نويسنده: حجازي، مصطفي شماره پايان نامه: 265 تاريخ: 1355 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي بالنگو استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: حقيري، شهناز شماره پايان نامه: 387 تاريخ: 1359 عنوان: بررسي گونه‌هاي مختلف بابونه در استان اصفهان و بررسي چگونگي كشت و اهلي كردن گونه استاندارد آن. استاد راهنما: سيدهادي صمصام شريعت، مجتبي معقول نويسنده: حاج هاشمي، ولي‌ا… شماره پايان نامه: 607 تاريخ: 1359 عنوان: بررسي برخي آثار فارماكولوژيك يك دانه گياهان Brassica napus, Descurania sophia بررات (اثر بر غده) استاد راهنما: به راهنمايي علي حائري، سليمان افشارپور نويسنده: حسن‌زاده مهارلوئي، فرشيد شماره پايان نامه: 621 تاريخ: 1367 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني داروي گياهي مؤثر بر پروستات استاد راهنما: فريبرز مقطر، بدلاه موزون نويسنده: خوش اقبال، عمر شماره پايان نامه: 756 تاريخ: 1370 عنوان: بررسي، شناخت و تشخيص موارد اختلاف در مواد متشكله دم ميوه در آلبالو و ارقام مختلف دم گيلاس.  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، محمدرضا رحيمي‌نژاد نويسنده: خواجه كريم‌الديني، افسانه شماره پايان نامه: 772 تاريخ: 1370 عنوان: ساخت و بررسي باليني فرمولاسيون گياهي مؤثر بر هيپروتروفي پروستات  استاد راهنما: فريبرز معطر، يداله موزون، محمود فلامرزيان نويسنده: خواجه مرجاني، غلامرضا شماره پايان نامه: 939 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي برخي از گياهان سنتي پائين آورنه قند خون  استاد راهنما: تقي قفقازي، هادي صمصام شريعت نويسنده: خواسته، قاسم شماره پايان نامه: 229 تاريخ: 1354  عنوان: بررسي تركيبات شيميائي و اثرات ضد ميكروبي متجاوز از 150 گونه گياهان ايران  استاد راهنما: يعقوب آينه‌چي، محمد صالحي‌سورمقي، فريبرز معطر نويسنده: خليل‌زاده، خوشخو شماره پايان نامه: 416 تاريخ: 1361 عنوان: گياه شناسي و بررسي شيميائي كيفي مقدماتي و فارماكولوژي زرين گياه استاد راهنما: تقي قفقازي، هادي صمصام شريعت نويسنده: خدائي، فرهاد  شماره پايان نامه: 542 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي باليني اثرات درماني زرين گياه  استاد راهنما: به راهنمائي هادي صمصام شريعت، مسعودپور مقدس، علي موحديان و تقي. نويسنده: خليليان، احمد شماره پايان نامه: 612 تاريخ: 1367 عنوان: بررسي گياهشناسي و فيتوشيميائي انواع گياهاني كه در بازار داورئي ايران تحت عنوان زوفا به مصرف مي‌رسند. استاد راهنما: هادي، صمصام شريعت نويسنده: دشتستاني، فاطمه شماره پايان نامه: 649 تاريخ: 1367 عنوان: بررسي شناخت عارضه آلرژي در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، الهه ملاذ نويسنده: دستمالچي، ژيلا شماره پايان نامه: 651 تاريخ: 1367 عنوان: ارائه فرمولاسيون مناسب داروئي از حنا و بررسي اثر ضد قارچي آن به روش In vitro استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، شهلا شادزي نويسنده: نويسنده: دردكشان، محمود شماره پايان نامه: 854 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي مقدماتي گياهاني كه در بازار داروئي ايران تحت نام آويشن عرضه مي‌گردد. استاد راهنما: هدي صمصام شريعت، نصراله قاسمي دهكردي نويسنده: دامن خورشيد، غلامحسين شماره پايان نامه: 815 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي كميت و كيفيت مواد متشكله گياهان درمنه تركي Artemisi Herba-alba  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، حسن قره‌نژاد نويسنده: دهدار، فرهاد شماره پايان نامه: 790 تاريخ: 1371 عنوان: مطالعه بر روي اثر ضد ديابت يك گياه شنبليله  استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: دستمالچي، تقي شماره پايان نامه: 186تاريخ: 1354 عنوان: فرمولاسيون بررسي باليني داوي گياهي برطرف‌كننده بوي دهان  استاد راهنما: فريبرز مقطر، مرتضي اسكري، بهروز موسوي، كياندخت شفيعي نويسنده: دهقاني بواني، شهلا شماره پايان نامه: 562 تاريخ: 1365 عنوان: پماد كالندولا (هميشه بهار) و مقايسه اثر ضد اگزمائي آن پماد كالندولاي موجود در بازار و … استاد راهنما: علي مؤمني، هادي صمصام شريعت، كياندخت شفيعي نويسنده: ذكري، حسين شماره پايان نامه: 1028 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي ميوه (گياه برگ‌بو) Laurus nobiliso استاد راهنما: دكتر سيد هادي صمصام شريعت و عليرضا قنادي نويسنده: ذولافقاري سيچاني، بهزاد شماره پايان نامه: 981 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي داروهاي آرام‌بخش و خواب‌آور در پزشكي گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب استاد راهنما: فريبرز  معطر، قراعلي اسدالهي، كياندخت شفيعي نويسنده: رضائي، زهرا شماره پايان نامه: 641 تاريخ: 1367 عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني داروي گياهي ترك اعتياد به مواد مخدر  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: رفتاري، شهلاشماره پايان نامه: 744 تاريخ: 1369 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك داوي گياهي با اثر جلوگيري از شب‌ادراري اطفال  استاد راهنما: فريبرز معطرنويسنده: روحي بروجني، حجت‌اله شماره پايان نامه: 781 تاريخ: 1370 عنوان: بررسي آهن در گياه تعناع و امكان ارائه يك فرمولاسيون داروئي مناسب  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، محمود فلامرزيان نويسنده: رحيمي، شاهين شماره پايان نامه: 905 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي گياه‌شناسي و فيتوشيميائي مقدماتي گياهانيكه در بازار داروئي ايران تحت عنوان اسطوخودوس به مصرف مي‌رسند. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، مجتبي معقول نويسنده: رجائي بروجني، عبدالعلي شماره پايان نامه: 796 تاريخ: 1371 عنوان: ديژيتال ـ فرآورده اثرات درماني  استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: رناسي، محمود شماره پايان نامه: 23 تاريخ: 1341 عنوان: بررسي داروهاي ضد زخم در طب سنتي ايران و اثر ضدالتهاب ريشه ختمي استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: رضائي شهناز شماره پايان نامه: 193 تاريخ: 1354 عنوان: بررسي شيميائي و فارماكولوژي ميوه گياه كاكنج از نظر خاصيت ضدآبستني در موش  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، تقي قفقازي و فريبرز معطر نويسنده: روح‌الامين، ربابه شماره پايان نامه: 438 تاريخ: 1362 عنوان: ارزشيابي كلينيكي محلولهاي مائي الكلي بر برخي آنتي بيوتيكهاي وسيع‌الطيف در درمان آكنه استاد راهنما: فاضل شمسا، سيدمجتبي روحاني، فريبرز مقطر  نويسنده: زراعي، مهري شماره پايان نامه: 717 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي مقدماتي فارماكوگنوزي گياه سنتي گل اروانه Salvia hydrangea D.C. موجود در بازار داروئي ايران. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: زنگاني، احمدرضا شماره پايان نامه: 851 تاريخ: 1372 عنوان: خربق سفيد Veratrum album L. آزمايشات فارماكوگنوزي آن در مقايسه با نمونه‌هاي موجود در بازار داروئي ايران. استاد راهنما: فريبرز معطر، نصراله قاسمي دهكردي نويسنده: زارع، مصطفي شماره پايان نامه: 807 تاريخ: 1371 عنوان: فرمولاسيون، ساخت، كنترل و بررسي باليني داروي گياهي ضد پيوره و عوارض ديگر دهان (بيماريهاي التهابي) استاد راهنما: فريبرز معطر، نهدي صاحب جمع اتابكي نويسنده: باطني، سهيل شماره پايان نامه: 935 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي داروهاي ضد سرطان در طب سنتي ايران  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: سلطان الاشرافيان، احمد شماره پايان نامه: 208 تاريخ: 1354 عنوان: مطالعه گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه و ارتفاعات محدوده روستاهاي (طالخونچه، نهجير…) استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: سلامت، علي‌اكبر شماره پايان نامه: 545 تاريخ: 1365 عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني داروي گياهي با خاصيت آستم  استاد راهنما: فريبرز معطر، حميد سهرابپور نويسنده: شفيعي علويجه، صغري شماره پايان نامه: 640 تاريخ: 1367 عنوان: بررسي اثر ضد قارچي گياه سير (در آزمايشگاه ) – Allium sativum L. استاد راهنما: فريبرز معطر، مينا حسن‌زهرائي نويسنده: شريفي، مجيد شماره پايان نامه: 661 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي اثر ضد قارجي (برفك) گياه فلوس Cassia Fistula L.  استاد راهنما: فريبرز معطر، جواد فيض، شهلا شادزي نويسنده: شانه‌ساززاده، مريم شماره پايان نامه: 665 تاريخ: 1368 عنوان: فرمولاسيون و ساخت يك داروي گياهي ضد تبخال از عصاره بادرنجبويه  استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: شيري، حسين شماره پايان نامه: 907 تاريخ: 1373 عنوان: تعيين ميزان اسانس و مواد متشكله آن در گياه به ليمو (Lippia Citriodora H.B & K.) در اصفهان استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: شجاعي، كاظم شماره پايان نامه: 869 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي داروي ضد ديسمنوره در طب گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب  استاد راهنما: فريبر معطر، كياندخت شفيعي، محمد شمس اردكاني نويسنده: شفيعيان، شيوا شماره پايان نامه: 797 تاريخ: 1371 عنوان: بررسي شيميائي قارچ Pleurotus eryngii (D.C. ex.)  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: شقاقي، كورش شماره پايان نامه: 283 تاريخ: 1355 عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي منطقه كوهپايه و بررسي امكان استفاده و كاربردهاي صنعتي آن. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: شمس اردكاني، محمدرضا شماره پايان نامه: 596 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي گونه‌هاي مختلف گاوزبان موجود در بازار داروهاي گياهي ايران و مقايسه با گونه استاندارد استاد راهنما: سيد هادي صمصام شريعت، مجتبي معقول نويسنده: صالح‌زاده، عبدالرسول شماره پايان نامه: 648 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي مؤثر بر باروري در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون دارويي مناسب  استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: صفا، اميد شماره پايان نامه: 671 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي گياهان داروئي آنتي آكنه و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب  استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي نويسنده: صمصام شريعت، حميد شماره پايان نامه: 725 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي مقدماتي داروهاي ضد آلوپسي در پزشكي گذشته ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا انشائيه نويسنده: صفاريه، علي‌محمد شماره پايان نامه: 788 تاريخ: 1371 عنوان: جمع‌آوري و بررسي گياهان داروئي كردستان واقع در غرب مهاباد (محدوده مهاباد، پيرانشهر، نقده) استاد راهنما: فريبرز معطر، نصراله قاسمي نويسنده: صبور، رمضان شماره پايان نامه: 731 تاريخ: 1369 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك داروي مؤثر بر زگيل با منشاء گياهي  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: صابري، مهدي شماره پايان نامه: 786 تاريخ: 1370 عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي و ضد قارچي اسانس گل ميخك به طريقه In-vitro  استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي، شهلا شادزي نويسنده: صلواتي، سعيد شماره پايان نامه: 958 تاريخ: 1373 عنوان: خواص ترنجبين ايران  استاد راهنما: محمد فتاح  نويسنده: سيد هادي صمصام شريعت شماره پايان نامه: 44 تاريخ: 1342 عنوان: اثر گياه شنبليله بر روي فشارخون  استاد راهنما: تقي قفقازي  نويسنده: صمديان، علي  شماره پايان نامه: 230  تاريخ: 1355 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي مرزه  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر  نويسنده: صالحي، مهين  شماره پايان نامه: 373  تاريخ: 1359 عنوان: بررسي شيميائي داروي سنتي دم گيلاس  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور  نويسنده: صادقيان بروجني، پريوش شماره پايان نامه: 378 تاريخ: 1359 عنوان: بررسي داروهاي مؤثر بر ديابت در پزشكي سنتي ايران  استاد راهنما: فريبرز معطر، منوچهر مصري پور، كياندخت شفيعي نويسنده: صالح، شكوفه شماره پايان نامه:619 تاريخ: 1367 عنوان: زعفران ايران  استاد راهنما: محمد فتاح  نويسنده: ضياء، حسين  شماره پايان نامه: 536 تاريخ: 1341 عنوان: بررسي اثرات ضد تب و ضد التهابي گياه آكيله آسانتولينا          Achillea santolina از جنس گياه بومادران.  استاد راهنما: سليمان افشاريپور، علي حائري نويسنده: طباخيان، مجيد  شماره پايان نامه: 634  تاريخ: 1367 عنوان: بررسي فارماكوگنوزي و مطالعه تأثير فرآورده‎هاي تهيه شده از كندر بر روند افزايش سرعت يادگيري و تقويت حافظه. استاد راهنما: فريبرز معطر، حجت‎اله علائي  نويسنده: طوري، ليدا  شماره پايان نامه: 1036 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي اثر ضد ميكروبي Vinca major, Vinca rosea و تعيين كمي آلكالوئيدهاي نام آنها.  استاد راهنما: فريبرز معطر، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: طباطبائي اردكاني، بهار  شماره پايان نامه: 1011 تاريخ: 1374 عنوان: مطالعه اثر ضدورم تخم كرفس نواحي مركزي ايران  استاد راهنما: تقي قفقازي  نويسنده: طباطبائيان، بدرالزمان  شماره پايان نامه: 107 تاريخ: 1350 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي اكليل الملك (ناخنك)  استاد راهنما: فريبرز معطر، سليمان افشاريپور  نويسنده: طاهري، عشرت شماره پايان نامه: 371 تاريخ: 1359 عنوان: بررسي شيميائي گياه داروئي Pulicaria gnaphalodes در بازار داروئي ايران عنوان افسنطين مورد استفاده قرار مي‌گيرد. استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: عسكري و دستجردي، صديقه شماره پايان نامه: 646 تاريخ: 1367 عنوان: بررسي خواص و تأثير موميائي خوراكي روي شكستگيهاي استخوان استاد راهنما:فريبرز معطر، عباسعلي گودرزي نويسنده:عدسي، داوود شماره پايان نامه: 773 تاريخ: 1370 عنوان: مقايسه فارماكوگنوزي گونه خودروي جنس سرازوس Cerasus mahaleb اقلام زراعي گيلاس و آلبالو. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، محمدرضا رحيمي‌نژاد نويسنده: غياثي، ايرج شماره پايان نامه: 191 تاريخ: 1371 عنوان: بررسي اثر ضدميكروبي گياه زبان گنجشك  استاد راهنما: حسين قزويني‌زاده، دكتر فريبرز معطر نويسنده: عبدالهي، زهرا شماره پايان نامه: 342 تاريخ:1357 عنوان: مطالعه مقدماتي گياهشناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه كلاه قاضي (محدوده كوههاي كلاه قاضي ولاشتر). استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده:عظيمي دستگردي، مهدي شماره پايان نامه:555 تاريخ:1365 عنوان: فرمولاسيون و بررسي فارماكولوژيكي و باليني داروي ضدالتهاب با منشاء گياهي. استاد راهنما: فريبرز معطر، علي حائري و محمدكريم شهرزاد نويسنده: عارفي، محمدباقر شماره پايان نامه: 611 تاريخ: 1367 عنوان: مطالعه گياه‌شناسي و فيتوشيميائي گياه مريم گلي Saliva officinalis كشت شده در شهر اصفهان. استاد راهنما: فريبرز معطر، نصراله قاسمي نويسنده: غيور، عليرضا شماره پايان نامه: 865 تاريخ: 1372 عنوان: بررسي داروهاي ضد خونريزي در پزشكي سنتي ايران و تعيين درصد تانن چاي‌هاي ايران  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: غلامحسين گودرزي، عفت شماره پايان نامه: 202 تاريخ: 1354 عنوان: بررسي گياهان زياد كننده شير و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب  استاد راهنما: فريبرز معطر، كياندخت شفيعي، هادي صمصام شريعت نويسنده: غفوري ميرسرائي، محمودرضا شماره پايان نامه: 428 تاريخ: 1361 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي باليني يك فرآورده موضعي گياهي با اثر ضد هيرسوتيسم.  استاد راهنما: فريبرز معطر  نويسنده: فرحناك، كيوان شماره پايان نامه: 767 تاريخ: 1370 عنوان: داروهاي گياهي تب‌بر  استاد راهنما: محمد فتاح نويسنده: فروزانفر، حسين شماره پايان نامه: 47 تاريخ: 1342 عنوان: بررسي گياهشناسي و فيتوشيميائي برخي از انواع گياهاني كه در بازار داروئي ايران تحت عنوان پوست بيد به كار برده مي‌شوند.  استاد راهنما: هادب صمصام شريعت نويسنده: قهرماني، ناصر شماره پايان نامه: 806 تاريخ: 1370 عنوان: بررسي باليني اثرات قارچي فرآورده‌هاي ساخته شده از عصاره هيدروالكلي گياه آويشن شيرازي. استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي، مرتضي مقدادي نويسنده: كياني، سعيد شماره پايان نامه: 1007 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي داروهاي ضد سوختگي در طب سنتي ايران و اثر ضد التهابي گياه ماميثا  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: كراماتيان، بهجت شماره پايان نامه: 198 تاريخ: 1354 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي گل اروانه (Salvia hydrangea) موجود در بازار ايران  استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: كچوئي، فرخنده  شماره پايان نامه: 386 تاريخ: 1359 عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه كركس (محدوده كوه كركس، كوه كمر سياه) استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: كنجكار، مهرداد شمارة پايان‌نامه: 559 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي داروهاي ضد ميگرن در پزشكي سنتي ايران و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب. استاد راهنما: فريبرز معطر، الهه ملاز نويسنده: كفيل، مرضيه شماره پايان‌نامه: 565 تاريخ: 1365 عنوان: فرمولاسيون و بررسي باليني داروي گياهي پائين‌آورنده چربي خون استاد راهنما: فريبرز معطر، محسن آني نويسنده: گلسرخي، ليلا شماره پايان‌نامه: 668 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي شيميائي هسته و ميوه سنجد Elaeagnus angustifolia  استاد راهنما: فريبرز معطر، هادي صمصام شريعت، سليمان افشاريپور نويسنده: ماه بانو‌زاده، منير شماره پايان‌نامه: 660 تاريخ: 1359 عنوان: جمع‌آوري، شناسائي و بررسي مقدماتي فارماكوگنوزي گياهان داروئي استان آذربايجان شرقي (ارسباران) استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: معمارور، علي شماره پايان‌نامه: 757 تاريخ:1369 عنوان: بررسي فاماكوگنوزي چندگونه زالزالك (Crataegus) روئيده شده در ايران   استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، نصراله  قاسمي دهكردي نويسنده: محسني‌فرد، پرويز شماره پايان‌نامه: 749 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي اثر ضدميكروبي و ضد قارچي كفير در محيط در آزمايشگاه استاد راهنما: فريبرز معطر، شهلا شادزي، روحاكسري كرمانشاهي نويسنده: مهدي، محبوبه سادات شماره پايان‌نامه: 1046 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي فيتوشيميائي گياه باباآدم Arctiym Lappa L. استاد راهنما: راهنمائي سليمان افشاريپور نويسنده: منعم، احمد شماره پايان‌نامه: 949 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي گياه‌شناسي وفيتوشيميائي (تعيين مقدار ساليسين) پوست و برگ انواع بيد (Sallix spp). استاد راهنما: سيدهادي صمصام شريعت نويسنده: مرتضوي، فريدالدين شماره پايان‌نامه: 909 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي فيتوشيميائي گياه كاسني Cichorium intybus L. روئيده شده در شهر اصفهان.  استاد راهنما: سليمان افشاريپور  نويسنده: مقدس، آناهيتا شماره پايان‌نامه: 925 تاريخ: 1372 عنوان: ارائه مشخصات كلي و روشهاي كنترل كيفي و كمي منتخبي از داروهاي به كار رفته در پزشكي گذشته ايران. استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: معمارزاده، اميرمسعود شماره پايان‌نامه: 857 تاريخ: 1371 عنوان: بررسي اثر بي‌حس كننده موضعي برگهاي Elaeagnus angustifolia L. استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: مجاب، مهدي  شماره پايان‌نامه: 804 تاريخ: 1371 عنوان: بررسي اثرات ضدانگلي قارچ Pleurotus-spp يكي از قارچهاي بومي منطقع اصفهان  استاد راهنما: محمود فالمرزيان  نويسنده: مشتاق فرد، علي شماره پايان‌نامه: 119 تاريخ: 1351 عنوان: بررسي خاصيت استروژنيكي و اثر محيط بر روي منتخبي از مواد متشكله گياه مريم‌گلي  استاد راهنما: فريبرز معطر  نويسنده: مظلومي، علي شماره پايان‌نامه: 178 تاريخ: 1354 عنوان: اثر گياه جعفري بر روي فشارخون  استاد راهنما: تقي قفقازي، هادي صمصام شريعت نويسنده: مؤمني، مرتضي   شماره پايان‌نامه: 243  تاريخ: 1355 عنوان: مطالعه آثار فارماكولوژيكي تخم كرفس  استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: محمدي، علي‌اصغر شماره پايان‌نامه: 267 تاريخ: 1355 عنوان: بررسي شيميائي گياه سنتي خارخاسك استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، سليمان افشاريپور نويسنده: مشرف‌الملك دهكردي، محبوبه شماره پايان‌نامه: 390 تاريخ: 1359 عنوان: فرمولاسيون، ساخت و بررسي كلينيكي داروهاي گياهي مؤثر بر سنگهاي مجاري ادراري استاد راهنما: فريبرز معطر، يداله موزون نويسنده: ميزاصادقي، فاطمه شماره پايان‌نامه: 452 تاريخ: 1362 عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان منطقه گلپايگان و بررسي امكان استفاده و كاربردهاي صنعتي. استاد راهنما: به راهنمائي هادي صمصام شريعت نويسنده: مصدق، محمود شماره پايان‌نامه: 595 تاريخ: 1366 عنوان: بررسي اثرات ضدفشار خون و ديورتيك گياه آكليله آسانتولينا استاد راهنما: علي حائري، سليمان افشاريپور نويسنده: مدهوشي، مهدي شماره پايان‌نامه: 613 تاريخ: 1367 عنوان: بررسي گياهان داروئي منتي ضد نفص و ارائه فرمولاسيون داروئي مناسب.  استاد راهنما: فريبرز معطر، كيناندخت شفيعي، جواد فيض نويسنده: نجفي پيرگاني، محمدعلي شماره پايان‌نامه: 669 تاريخ: 1368 عنوان: بررسي باليني گياهان دارئي كه در طب سنتي در بيماريهاي لثه و عفونت دندان استفاده مي‌شده است. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر، نوشين قائم‌مقامي نويسنده: نصيري، سالار شماره پايان‌نامه: 821 تاريخ: 1370 عنوان: مطالعه آثار فارماكولوژيكي گياه شنبليله  استاد راهنما: تقي قفقازي نويسنده: ناصري، زبيده  شماره پايان‌نامه: 337 تاريخ: 1357 عنوان: بررسي شيميائي و فارماكولوژيكي ساقه و برگ گياه جعفري از نظر فراكسيون پايين آورنده فشار خون. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت، فريبرز معطر و تقي قفقازي نويسنده: نكوزاده، عنايت‌الله شماره پايان‌نامه: 461 تاريخ: 1363 عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي و گياهان منطقه (سر) و بررسي امكان استفاده كاربردهاي محلي … استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: نعمتي، محمد كاظم شماره پايان‌نامه: 570 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي اثر ضد ميكرو.بي برگ گياه بارهنگ و تعيين MBc و MIC برگ گياهان توت سفيد و زبان گنجشك. استاد راهنما: فريبرز معطر، محمود فلامرزيان، مرتضي اسگري نويسنده: ناظم، حبيب‌الله شماره پايان‌نامه: 579 تاريخ: 1365 عنوان: بررسي اثر ضد ديابت گياه زرشك و شنبليله و تغييرات حاصله بر روي فعاليت آنزيم هگزوكيناز در راتهاي مورد بررسي. استاد راهنما: بهرام حقيقي، محمد سوزنگر، مسعود اميني نويسنده: نصر، نرگس شماره پايان‌نامه: 972 تاريخ: 1373 عنوان: بررسي اثر ديورتيكي گياه خارخاسك Tribulus terresstris بر روي حيوان آزمايشگاهي (خرگوش). استاد راهنما: فريبرز معطر، مهين غروي نويسنده: نوري، زهره شماره پايان‌نامه: 998 تاريخ: 1374 عنوان: بررسي اثر ضدميكروبي برگ توت سفيد Morus Alba  استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: نوربخش، منيژه شماره پايان‌نامه: 327 تاريخ: 1357 عنوان: مطالعه مقدماتي گياه‌شناسي و فارماكوگنوزي گياهان مناطق محافظت شده استان اصفهان، قمشلو، موته، كلاه قاضي. استاد راهنما: هادي صمصام شريعت نويسنده: وحيدي، عليرضا شماره پايان‌نامه: 728 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي اثر درماني قارچ Pleurotus spp  استاد راهنما: علي حجت‌الاسلامي، حسين ضياء، ناصر حقوقي  نويسنده: وهاب آقائي، محمدرضا شماره پايان‌نامه: 140 تاريخ: 1352 عنوان: بررسي شيميائي مواد آلي غير قندي گز خوانسار  استاد راهنما: مهدي مويدي نويسنده: هاشميه اناركي، احمد شماره پايان‌نامه: 267 تاريخ: 1355 عنوان: ورباسكوم فلاموئيدس، كشت گونه استاندارد، بررسي فارماكوگنوزي و مقايسه آن با چند نمونه موجود در ايران. استاد راهنما: نصراله قاسمي، فريبرز معطر نويسنده: همتيان، فرنگيس شماره پايان‌نامه: 752 تاريخ: 1369 عنوان: بررسي اثر ضد حشره‌اي برگ گردو و رابطه آن با ميزان تانن موجود استاد راهنما: ايرج جوادي، فريبرز معطر، افراسياب دهلوي نويسنده: يزدان‌پناه قرابي، روشنك شماره پايان‌نامه: 449 تاريخ: 1362 عنوان: بررسي ضدالتهابي گياه شنبليله (Trigonella foenum- Druecum) استاد راهنما: فريبرز معطر نويسنده: يعيني، حسين  شماره پايان‌نامه: 252 تاريخ: 1355 د ـ منابع انگليسي 1. Trease G.E., Evance W.C.: Pharmacognosy: 13th ed. Bailiare Tindal London, (1989). 2. Tyler V.E., Brady L.R., Robbers J.E.: Pharmacognosy 9th ed., Lea and fabiger Philadelphia (1988). 3. Duke J.A: CRC Hadn book of Medicinal plants. CRC press, inc Boca raton, Florida (1989). 4. Wallis T.E.: Text book of pharmacongosy 5th ed (1987). 5. Lauren J.: Herbal Medicine, The Herb Society/Rider London Melbourne sydney Auckland Johannesburg (1979). 6. Mrs. M. Grieve,: A Modern Herbal, Edited and introduced by MRSC.F.Leyel, Made and Printed in Great Britain by Hazelf Watson and Viney Limitad (1980). 7. Fawzy K: Medicinal plants in Libya, Arab Encycolpedia House, First print Run (1985). 8. Fischer, G.: Heikrauter und Arzneipflanzen, Haug Verlay, Heidelberg (1994). 9. List, F.: Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis, Springer Verlag, Berlin, Vol. 1-8 (1978). 10. Hertwig, H.: Dasgrosse Buch der Heilpflanzen. Knauer Verlag, Munchen (1966). 11. Gurtner, M.: Gesund durch heikrauter. Gondrom Verlag, Bayreuth (1988). 12. منبع:پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایرانSaidm, H.M.: Medicine in

تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 19:25 | نویسنده : مدیروبلاگ |


   اسفناج تقويت كننده قلب - استحكام استخوان‎ها - كم‎خوني- يبوست - سوختگي - جرب - درد مفاصل - سنگ يا شن كليه - ورم معده - نقرس - سرطان معده - سرفه‎هاي خشك - آسم - بيماري قند - وسواس - فشارخون و...

1.    طبع اسفناج كمي سرد و تر است يا اينكه معتدل است.

3.    اسفناج تقويت كننده قلب است. مانند سبزي همراه غذا خورده شود.

5.    گوگرد موجود در اسفناج باعث قليايي خون مي‎شود، تازه خورده شود.

6.    آهكي كه در اسفناج وجود دارد باعث استحكام استخوان‎ها مي‎گردد، تازه خورده شود.

7.    اسفناج كمبود املاح معدني بدن را جبران مي‎كند.

8.    كساني كه اسفناج را مي‎جوشانند سپس آب اضافي آن را مي‎گيرند آن‎ها فقط تفاله اسفناج را مي‎خورند. بهترين روش خوردن اسفناج تازه آن بهمراه ماست است سعي كنيد به طعم تازه و خام آن عادت كنيد.

9.    اگر مبتلا به ضعف بدن يا اعصاب هستيد چند روز صبح‎ها نصف استكان آب  اسفناج با نصف استكان آب شاهي همراه كمي آب بنوشيد.

10.  براي يبوست از دمكرده تخم اسفناج استفاده كنيد ، 5 گرم در يك ليوان آب به مدت 20 دقيقه دم‎كرده سپس ميل كنيد.

11.  براي درمان سوختگي ، جرب و زخم‎هاي جلدي اسفناج را در روغن زيتون بپزيد و روي زخم بگذاريد.

12.  كساني كه بيماري كبدي دارند اسفناج بخورند.

13.  كساني كه درد مفاصل دارند كمتر اسفناج بخورند.

14.  كساني كه سنگ يا شن كليه دارند اسفناج به مقدار كمي بخورند البته درمان‎گر ناراحتي‎هاي كليه هم مي‎باشد.

15.  كساني كه ورم معده دارند از خوردن اسفناج خودداري كنند.

16.  اسفناج براي اطفال كم‎اشتها و كودكاني كه از رشد عقب مانده‎اند بسيار مفيد مي‎باشد.

17.  هضم اسفناج آسان است.

18.  كساني كه نقرس دارند از خوردن اسفناج خودداري كنند.

19.  اسفناج پخته شده را زياد نگه نداريد زيرا در آن تغييرات شيميايي ايجاد مي‎شود و توليد سم مي‎كند.

20.  اسفناج براي كساني كه افسرده هستند يا احساس خستگي و گرفتگي مي‎كنند مفيد است.

21.  اسفناج براي خانم‎هايي كه دردهاي قاعدگي دارند مفيد مي‎باشد.

22.  خانم‎هايي كه يائسه شده‎اند خوردن اسفناج را فراموش نكنند.

23.  جويدن اسفناج دندان‎ها و لثه را محكم مي‎كند.

24.  يك غذاي خوشمزه با اسفناج : بعد از اينكه برنج را صاف كرديد ابتدا يك مقداري برنج سپس يك لايه اسفناج خام بعلاوه گوشت چرخ كرده گوسفند كه كمي سرخ كرده باشيد مجدداً لايه برنج سپس باز يك لايه اسفناج خام و ادويه‎جات ريخته بگذاريد برنج دم بكشد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 13:33 | نویسنده : مدیروبلاگ |

 

  بابونه

 


       تقويت كننده معده - ضدتشنج - مدر - قاعده‎آور - سنگ كليه - بيماري‎هاي كبدي - زياد كننده شير - تنگي نفس - آبريزش چشم - رماتيسم - استسقاء - ضدسرطان - پروستات و...

 گرچه بابونه را بيشتر به‎عنوان گياه دارويي استفاده مي‎كنند ولي چقدر خوب است كه بعنوان يك سبزي هم در برنامه‎هاي غذايي ما قرار گيرد همچنان كه در شيراز از برگ سبز بابونه مانند شويد در سبزي‎پلو استفاده مي‎شود و از گل آن به‎عنوان چاشني و معطر بودن در بعضي از غذاها استفاده مي‎شود.

1.    طبع بابونه خيلي گرم و خشك است.

2.    گل بابونه تقويت كننده معده است و تحريك اشتها مي‎كند و باعث هضم غذا مي‎شود.

3.    گل بابونه اثر ضدتشنج دارد. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

4.    دم‎كرده گل بابونه مدر است. ( 2 گرم در يك ليوان آب جوش ، دم‎كرده ميل كنيد )

5.    قاعده‎آور است. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

6.    زياد كننده شير است. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

7.    برطرف كننده صفرا مي‎باشد. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

8.    معالج سنگ كليه مي‎باشد. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

9.    براي بيماري‎هاي كبدي مفيد است. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

10.  نفخ روده‎ها را از بين مي‎برد. ( مانند شماره 4 استفاده شود )

تذكر: سعي كنيد هنگام دم‎كردن بابونه نگذاريد بخار آن خارج شود اگر در ظرف‎هاي سرپوش‎دار دم كنيد بهتر است.

11.  براي رفع حالت تشنجي كودكان و رفع دل‎پيچي و نفخ آن‎ها بعد از شيردادن يك قاشق مرباخوري از دم‎كرده بابونه كه مانند شماره 4 تهيه شده است به كودك بدهيد.

12.  بابونه جهت تنگي نفس به‎صورت دم‎كرده استفاده شود.

13.  جهت احساس كوفتگي به‎صورت دم‎كرده و ضماد استفاده شود.

14.  تب‎هاي صفراوي به‎صورت دم‎كرده مانند شماره 4 استفاده شود.

15.  جهت تنظيم كردن قاعدگي بعد از پاك‎شدن به مدت 14 روز از دم‎كرده‎ي بابونه استفاده كنند. ( يك قاشق غذاخوري در يك ظرف آب جوش به مدت 20 دقيقه دم كنند.)

16.   بابونه چون گلبول‎هاي سفيد خون را افزايش مي‎دهد در نتيجه براي تقويت بدن انسان و تقويت نيروي دفاعي بسيار مفيد مي‎باشد.

17.   براي ضدعفوني كردن و التيام زخم‎ها با جوشانده گل بابونه شستشو دهيد.

18.   براي شستشوي فيستول از جوشانده‎ي بابونه استفاده كنيد.

19.   جوشانده بابونه برطرف كننده ورم و التهاب زخم‎ها مي‎باشد.

20.   براي ضدعفوني نمودن و تسكين درد پس از كشيدن دندان از جوشانده بابونه غرغره و مزمزه كنيد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 13:31 | نویسنده : مدیروبلاگ |

 


  بادنجان


  نقرس - قند - يبوست - فشارخون - بازكننده‎ي عروق - ادرار آور - بواسير- تنگي نفس - بيماري‎هاي پوستي - پيسي - تقويت چشم - تسكين اعصاب - عرق كف دست - زگيل - اگزما و...

1.   طبع بادنجان گرم و خشك است.

2.   كساني كه بيماري قند دارند بادنجان يك غذاي خوب است.

3.   كساني كه بيماري نقرس دارند مي‎توانند بادنجان را در برنامه غذايي خود بگذارند.

4.   كساني كه يبوست دارند بادنجان را در برنامه غذايي خود بگذارند.

5.   كساني كه فشارخون آن‎ها بالا است بادنجان غذاي مفيدي براي آن‎ها مي‎باشد.

6.   كساني كه ناراحتي‎هاي كبدي دارند و يا يرقان دارند از خوردن بادنجان خودداري كنند.

7.   كساني كه مي‎خواهند لاغر شوند بادنجان آب‎پز با گوجه‎فرنگي و ادويه ميل كنند.

8.   بادنجان ادرار آور است.

9.   بادنجان بازكننده‎ي عروق است در نتيجه رنگ رخسار را باز مي‎كند.

10. كساني كه سوداوي مزاج هستند بادنجان كمتر مصرف كنند.

11. ترشي بادنجان بوي بد عرق بدن را از بين مي‎برد.

12. براي درمان بواسير كلاهك و دم بادنجان را در سايه خشك كنيد. سپس پورد كرده بعد از شستشوي بواسير با بتادين پودر بادنجان را بپاشيد.

13. سعي كنيد بادنجان كاملاً رسيده بخوريد.

14. سعي كنيد از بادنجان‎هاي كم تخم استفاده كنيد كه پوست آن‎ها كبود و براق باشد چون نوع آن‎ها مرغوب‎تر است.

15. كساني كه گرم مزاج هستند كمتر بادنجان بخورند.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 13:30 | نویسنده : مدیروبلاگ |

 


  باقلا   كم خوني - نقرس - رماتيسم - درد مفاصل - سياتيك - نيرودهنده غرايز جنسي - شاداب كننده پوست - بازشدن دمل - التيام محل ضرب‎خوردگي - سرفه‎هاي خشك - اسهال – ضدتشنج و...

1.   طبع باقلا تازه ، سرد و تر است. باقلاي خشك سرد و خشك است.

2.   داراي ويتامين‎هاي ( A ، B ، C ) مي‎‎باشد و املاح مفيدي از جمله آهن ، آهك و فسفر دارد.

3.   براي كم‎خوني مفيد است.

4.   تقويت كننده مغز قلم استخوان‎ها مي‎باشد.

5.   خشك شده آن قدرت غذايي‎اش بيشتر از تازه آن مي‎باشد ولي ويتامين C آن كم مي‎شود.

6.   در عين حال كه براي كم خوني مفيد است ولي افرادي كه نسبت به آن حساسيت دارند از خوردن آن خودداري كنند. چون گلبول‎هاي خون آن‎ها سفيد مي‎شود و سريعاً دچار كم‎خوني مي‎شود و اگر چنانچه خون تزريق نكنند امكان مردن آن‎ها به‎وجود مي‎آيد.

7.   براي از بين بردن لكه‎هاي پوست باقلا را پخته له نموده به‎صورت ماسك روي پوست بگذاريد.

8.   كساني كه نقرس دارند 40 گرم باقلا را در يك ليتر آب بجوشانند و در فواصل غذا يك فنجان بنوشند.

9.   براي درمان رماتيسم و درد مفاصل و سياتيك از روش شماره 8 استفاده شود.

10. كساني كه لاغر هستند جهت تقويت باقلا بخورند.

11. باقلا نيرو دهنده غرايز جنسي است.

12. سريع الهضم است.

13. براي درمان ورم پروستات باقلا را آب پز نموده همراه آب آن ميل شود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 13:28 | نویسنده : مدیروبلاگ |


    باميه

 

          سوزاك - مقوي باء - سنگ مثانه - سوءهاضمه - پوست لطافت - ضدتشنج - چربي خون - صفرا - تقويت كننده‎ي بينايي - جوش‎هاي صورت - ورم روده - تب‌هاي كهنه و...

1.   طبع باميه سرد و تر است.

2.   جوشانده‎ي ميوه‎ي نارس باميه مقوي و نرم كننده است.

3.   مدر است براي كساني كه سوزاك هستند يا هنگام ادرار احساس درد مي‎كنند باميه را آب پز نموده همراه با آب قبل از غذا ميل كنند.

4.   ضماد التيام دهنده‎ي زخم است.

5.   براي درمان سفليس از جوشانده ريشه باميه استفاده شود ( 30 گرم در يك ليتر آب هر شش ساعت يك ليوان ميل شود. )

6.   براي گرفتگي صدا از شربت باميه استفاده شود. ابتدا باميه را جوشانده سپس كمي شكر داخل آن ريخته جوشانده را روزي 3 مرتبه بالاي غذا چند قاشق بخورند.

7.   ميوه باميه مقوي باه است. همراه گوشت و بادمجان يا سوپ‎ خورده شود.

8.   باميه زايمان‎هاي مشكل را آسان مي‎كند.

9.   جوشانده باميه سنگ مثانه را دفع مي‎كند.

10. جوشانده گل باميه ضدسودا مي‎باشد. 30 گرم در 500 سي‎سي آب ، سه بار در روز هربار يك استكان ميل شود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 13:27 | نویسنده : مدیروبلاگ |

  


  

    بومادران


 

     زخم‎هاي خنازير - جوش و غرور جواني - لك و پيس - زايمان آسان - سياتيك - ريزش مو - فشارخون - بواسير - اختلال بينايي - كرم روده و معده - تقويت بينايي و...

هدف از آوردن بومادران در سبزي‎هاي روزمره‎اي كه استفاده مي‎شود اين است كه بيشتر با اين سبزي خوب آشنا شويم و در برنامه غذايي خودمان بگنجانيم.

1.   طبع بومادران گرم و خشك است.

2.   اگر در اول بهار ما چند نوبت آش بومادران بخوريم ممكن است از حساسيت‎هاي فصلي تا پايان سال در امان باشيم.

3.   براي درمان تنگي سر معده و تنبلي و نفخ آن بين غذا نصف استكان عرق بومادران بنوشيد.

4.    اگر چنانچه عادت ماهانه خانم‎ها براثر سرمازدگي يا ترس نامنظم شد بعد از پاك شدن به مدت 14 روز از دم‎كرده بومادران استفاده كنند. 3 گرم در 150 سي‎سي آب جوشيده به مدت 15 الي 20 دقيقه دم‎كرده ميل شود.

5.    براي زخم‎هاي خنازير مي‎توان از جوشانده بومادران استفاده كرد، به صورت شستشو و دمكرده به مدت 7 روز ميل شود.

6.    براي جوش و غرور دوره جواني بومادران را نم كرده با يك پارچه تميز روي صورت كمپرس كنند.

7.    براي درمان لك و پيسي هرماه به مدت يك هفته از دم‎كرده بومادران بنوشيد. 3 گرم در 150 سي‎سي آب.

8.    خانم‎هايي كه ترشحاتشان زياد مي‎باشد مي‎توانند از دم‎كرده بومادران مانند شماره 7 استفاده كنند.

9.    براي برطرف شدن لك و كرك‎هاي پوست از ضماد بومادران گرماگرم استفاده شود.

10.  براي بسته شدن منافذ باز پوست 10 گرم بومادران در 200 سي‎سي آب جوشانده ابتدا صورت را بخور دهيد سپس پارچه تميز را داخل آب ولرم بومادران خيس نموده هفته‎اي 2 بار روي صورت بگذاريد.

11.   براي زايمان آسان از دم‎كرده بومادران استفاده شود.

12.   براي تسكين انواع سردرد و سرسام ضماد بومادران را روي شقيقه‎ها بگذاريد.

13.   براي درمان تنگي نفس از دم‎كرده بومادران استفاده شود.

14.   براي ساكت شدن نيش حشرات ضماد بومادران را در محل گزيدگي گذاشته شود.

15.   براي تسكين درد مفاصل از روغن بومادران به مفاصل بماليد.

          طرز تهيه روغن بومادران : 50 گرم در 250 گرم روغن زيتون خيس نموده سپس داخل يك شيشه ريخته درب شيشه را محكم ببنديد و شيشه را در آب جوش انداخته به مدت 4 ساعت بگذاريد آب با حرارت ملايم بجوشد سپس صاف نموده از اين روغن مي‎توان استفاده نمود.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 13:25 | نویسنده : مدیروبلاگ |

 

 


  پونه

 


آسم - زخم واريس - اشتهاآور - غش - سوءهاضمه - تقويت نيروي جنسي - مقوي قلب - منظم كننده عادت ماهانه - تنگي نفس - استسقاء - درد سياتيك - كبودي پوست - كك‌مك و...

1.   طبيعت پونه گرم و خشك است.

2.   دم‎كرده پونه كوهي جهت درمان اسهال معمولي و اسهال خوني مفيد مي‎باشد. كساني كه اسهال شده‎اند مي‎توانند از سيب‎زمين آب‎پز همراه نعنا به‎عنوان غذا بخورند و از دم‎كرده پونه به‎عنوان چاي استفاده كنند.

3.   چاي پونه برطرف كننده خستگي‎هاي عصبي مي‎باشد. 5 گرم در 150 سي‎سي آب جوش به مدت 15 يا 20 دقيقه دم كنيد.

4.   دم‎كرده پونه اشتهاآور مي‎باشد و به هضم غذا كمك مي‎كند.

5.   كساني كه زخم واريس دارند 50 گرم را در يك ليتر آب جوشانده زخم‎ها را بشوئيد.

6.   دم‎كرده پونه براي سرفه‎هاي مداوم و آسم مفيد مي‎باشد. 3 گرم در 100 سي‎سي آب جوش ده دقيقه دم كرده، روزي 3 استكان ميل شود.

7.   براي تقويت لثه با سوخته پونه مسواك كنيد.

8.   كساني كه غش مي‎كنند پونه را استشمام كنند زيرا بوي آن مفيد است.

9.   يك نسخه براي سوءهاضمه برگ نعناع 3 گرم + برگ آويشن 4 گرم + برگ پونه 3 گرم در 300 سي‎سي آب جوشانده بالاي غذا يك فنجان ميل شود.

10. يك چاي براي تقويت نيروي جنسي : پونه 30 گرم + مرزه 30 گرم + زعفران 1 گرم + فلفل هندي ( سياه ) 3 گرم + فلفل سفيد 3 گرم + فلفل قرمز 3 گرم آسياب كرده مخلوط نموده هر دفعه 5 گرم در يك فلاكس ريخته سپس به اندازه 2 ليوان آب جوش در فلاكس ريخته تا شب به 3 نوبت محتوي ميل شود.

11. براي رفع لكه‎هاي پوست برگ تازه پونه را له كرده به‎صورت ضماد روي پوست بگذاريد.

12. براي دور شدن حشرات پونه را بكوبيد و بگذاريد بوي آن در فضا پخش شود.

13. بوئييدن پونه مقوي قلب است.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 13:24 | نویسنده : مدیروبلاگ |  پیاز

 

 

        سرطان كبد - سيروز - پلورزي - آنژين - سرطان - قند - بواسير - دندان درد - سياتيك - تب - برص - ديفتري - سوختگي - آلبومينوري - آب مرواريد - مشكي شدن مو - يبوست و...

1.   پياز خام همراه برنج فراموش نشود.

2.   قبل از هر چيز بايد گفت كه پياز هم غذا و هم دوا است.

3.   كساني كه مي‎خواهند غذايشان هضم شود يا بدنشان مقوي گردد همراه غذا پياز بخورند.

4.   كساني كه غذايشان ديرهضم مي‎شود پياز خام را همراه غذا بخورند.

5.   هر شهري كه وارد مي‎شويد ابتدا از پياز آن شهر بخوريد زيرا از خيلي مضرات آب‎هاي آلوده و هواي خراب جلوگيري مي‎كند.

6.   براي دفع سنگ كليه از شربت پياز استفاده كنيد. بدين صورت كه روزانه 6 بار يعني هر 4 ساعت يك‎بار 3 قاشق شربت پياز در يك ليوان آب حل و ميل شود.

طرزتهيه شربت پياز : آب پياز 100 گرم + آب 400 گرم + شكر 400 گرم را جوشانده تا به‎صورت شربت درآيد.

7.   شربت پياز آلبومين ادرار را برطرف مي‎كند و كساني كه مبتلا به ورم كليه هستند درمان مي‎شود.

8.   كساني كه شاش‎بند ( حبس‎البول ) هستند پياز خام را له كرده به‎صورت مرهم زير شكم بگذارند و روزي 3 قاشق شربت پياز همراه آب بخورند.

9.   كساني كه شكم‎ آن‎ها آب آورده است پياز خام يا شربت پياز استفاده كنند و همچنين پياز پخته را به‎صورت مرهم روي شكم بگذارند.

10. كساني كه دچار بيماري سيروز هستند از شربت پياز و پيازخام استفاده كنند.

11. كساني كه سرطان كبد دارند پياز را در برنامه غذايي خود قرار دهند.

12. بيماران ورم عضله قلب ( ميوكارديت ) روزي 3 قاشق غذاخوري شربت پياز همراه آب بخورند.

13. بيماران ذات‎الجنب يا پلورزي از شربت پياز استفاده كنند.

14. كساني كه دردهاي عصبي دارند پياز يا شربت آن را بخورند.

15. براي درمان آنژين يا گلودرد پياز پخته را له كرده و گرماگرم دو طرف گلو قرار دهند همچنين شربت پياز هم بخورند.

16. پياز از سرطان پيش‎گيري مي‎كند.

17. براي برطرف كردن ازدياد فشارخون هفته در ميان از شربت پياز روزي 3 قاشق استفاده شود.

18. كساني كه بيماري قند دارند پياز خام را در برنامه غذايي خود قرار دهند.

19. كساني كه قند خونشان كمتر از حد طبيعي است از خوردن پياز خودداري كنند.

20. براي درمان ميگرن پياز خام را له كرده بر پيشاني بگذاريد.

21. براي ساكت كردن سوزش گزش زنبور از ضماد پياز استفاده كنيد.

22. براي تقويت نيروي جنسي چه زن و چه مرد گوشت را همراه پياز زياد بپزيد.

23. پياز پخته همراه با چربي دفع كننده اخلاط سينه مي‎باشد.

24. كساني كه تصلب شرائين دارند از پياز پخته استفاده كننده و سعي كنند مواد گياهي را بيشتر از مواد غيرگياهي استفاده كنند.

25. براي درمان زردي پياز را در سركه سيب پخته ميل كنيد.

26. براي درمان ورم طحال به روش 25 استفاده كنيد.

27. اگر پياز پخته گرم را بر روي دمل قرار دهيد باعث باز شدن آن مي‎شود.

28. براي درمان بواسير پياز پخته را به‎صورت ضماد در محل بگذاريد.

29. براي تحريك ميل شهوت تخم پياز را كوبيده همراه نبات روزي يك قاشق چاي‎خوري ميل شود.

30.  براي رفع بوي پياز بعد از خوردن كمي گردو بجويد.


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, طب سنتی

تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ | 13:23 | نویسنده : مدیروبلاگ |