تقويت كننده قلب و معده و كبد و طحال، باز كنده انسداد مغز و سوراخ هاي بيني، دفع كننده رطوبت قفسه سينه مي باشد. بوي دهان را خوشبو كرده، لثه و دندان را محكم مي كند. ضماد آن براي سردرد سردمزاجان،بيماريهاي طحال و بواسير مفيد است. مقدار مصرف مجاز آن 6 گرم در روزاست.

نكته:اگر فرنجمشك را در سركه، آب انگور يا شربت بريزند مانع فاسد آن ها مي شود.برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 17:12 | نویسنده : سلامت |
بارهنگ دو نوع بزرگ و كوچك دارد كه نوع بزرگ آن در خواص قوي تراز نوع كوچك است ولي منظور از بارهنگ در اصطلاح عام نوع كوچك آن مي باشد.آشاميدن عصاره برگ آن تقويت كننده كبد گرم، طحال ،كليه ، باز كننده انسداد مجاري ادراري، برطرف كننده سوزش ادرار و تسكين دهنده تشنگي مي باشد. مضر ريه است ولي مصرف با عسل ضرر آن را برطرف مي كند. تخم آن خشك تر از برگ بوده ولي مصرف با عسل ضرر ان را برطرف مي كند. تخم آن خشك تر از برگ بوده ولي در بقيه خواص مانند عصاره برگ آن است


برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 17:11 | نویسنده : سلامت |
ضد سودا و ضد آلرژي بوده، براي ضعف معده ناشي از سوء مزاج سرد، يبوست سوداوي حتي در كودكان و نوزادان و پيران، تورم لوزه ها كم كردن ترشحات رحمي ، خونريزي بواسير، خشكي پوست و شوره سر، ريزش و خارش مو و تقويت نيروي جنسي مردان و زنان مفيد است. خوردن آن با شير چاق كننده و جلای(رطوبت هاي لزج و جامد را از سطح عضو دفع ميكند) پوست صورت مي باشد

برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 17:11 | نویسنده : سلامت |

قند موجود در توت ها ساده بوده، سريع جذب شده و انرژي فراواني توليدمي كند. بذرهاي ملين، حركات روده را افزايش داده و مانع يبوست شده و از نفوذ اسيد معده به جداره دستگاه گوارش جلوگيري مي نمايند.

 

توت ها و بذرهاي ملين

نوع مزاج

درجه

مصلح

اسفرزه

سرد و تر

3-2

عسل، سكنجبين عنصلي

براهنگ

سرد و خشك

2

عسل، مصطكي

بالنگو

گرم و تر

1

عسل

تمشك

سرد و خشك

2

عسل

اقسام توت

گرم و تر

1-2

سكنجبين ترش، گوارش كموني (زيره اي)

توت فرنگي

سرد و تر

 

عسل

تخم ريحان

گرم و خشك

 

مرزنجوش

خاكشير

گرم و تر

2-1

كتيرا، عسل

شاه توت

سرد و خشك

2-1

عسل، اب انار، انار، اطريفل صغير

فرنجمشك

گرم و خشك

2

بنفشه، سكنجبين

قدومه

گرم و تر

2-1

زرشك


برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 17:10 | نویسنده : سلامت |
سير رقيق كننده خون، خشك كننده رطوبت معده و مفاصل مدر ادرار و حيض و عرق مي باشد. خوردن آن با رعايت زمان و سن و مزاج فرد و در حد اعتدال، باعث حفظ صحت بدن و دفع ضرر اب و هواي وبائي و عفونت مي شود. خوردن آن با سركه جهت تنقيه حلق و صورت، سرفه و تنگي نفس فلج، دردمفاصل، سياتيك، نقرس، فراموشي و ... مفيد است. مداومت در خوردن آن باعث ريزش موي سفيد و روئيدن موي سياه در سر مي شود. زياد خوردن آن بدون رعايت مزاج و سن و فصل باعث سوختن خون شده، براي چشم و ريه و بواسير مضر است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 16:32 | نویسنده : سلامت |
بهترين نوع ان آبدار، نازك، تند، طويل و كم ريشه است. لطيف كننده و تحليل برنده ورم ها بوده و براي بواسير، سل، سياتيك، روماتيسم، سنگ مثانه و ... مفيد مي باشد توليد باد و آروغ در بدن كرده، در كساني كه معده مرطوب دارند مانع هضم غذا مي شود. از امام حسين(ع) روايت است كه «برگ آن پراكنده كننده باد، مغز آن مدر ادرار و ريشه آن از بين برنده بلغم است.»آشاميدن آب ترب پخته براي رفع سرفه مزمن و طولاني و دفع اختلاط غليظ سينه و غرغره آب پخته آن با سكنجبين براي ديفتري مفيد است . خوردن 8 مثقال (تقريبا 35 گرم) اب شاخه و برگ ترب با سكنجبين براي خارج كردن سنگ مثانه نافع است. براي سر و دندان و چشم و گلو مضر مي باشد.

نكته:براي گرفتن اب ترب، ترب را ورق ورق كرده و سطح آن را با عسل بپوشانيد و در آبكش بچينيد. سپس ظرفي زير آن بگذاريد تا آب خارج  شده در آن جمع گردد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 16:31 | نویسنده : سلامت |
پيازمدر(با قوت حرارت و لطافت خود اب و مايعات زايد را از طريق ادرار و عرق و حيض و شير دفع ميكند.) و اشتها آور بوده باعث هضم سريع غذا مي شود براي درمان بي خوابي، ضعف اعصاب و ميل جنسي تجويز مي شود. پختن پياز با دنبه براي سرماخوردگي، ناراحتي هاي سينه ، دفع اختلاط لزج از ريه ها و چكاندن آب آن در گوش در دفع كاهش شنوائي و وزوز گوش مفيد است. ضماد آن با زرده تخم مرغ جهت درد مقعد و باروغن كوهان شتر در رفع شقاق مقعد مفيد است.برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 16:30 | نویسنده : سلامت |

ريشه ها بهترين و بيش ترين املاح و مواد معدني را در بر دارند و بهترين وصحيح ترين روش استفاده از آن ها به صورت خام و يا بخار پز مي باشد. 

ريشه ها

نوع مزاج

درجه

مصلح

پياز

گرم و خشك

3

شستن ان با آب و نمك،سركه آب انار، كاسني

انواع ترب

گرم و تر

1-2

نمك، عسل، زيره خيسانده شده در سركه

چغندر

گرم و خشك

1

خردل، آبغوره، پختن با عدس، شربت بالنگ، سركه

زردك

گرم و تر

2

انيسون، ادويه گرم

سير

گرم و خشك

3

پختن در آب و نمك، روغن بادام، كره، گشنيز، سكنجبين، انار ترش

سيب زميني

سرد و تر

 

دارچين، زنجبيل آويشن شيرازي

سيب زميني ترشي

گرم و تر

1-2

درچين، عسل سكنجبين، سركه و خردل، ميخك

شقاقل

گرم و تر

1-2

عسل

شلغم

گرم و تر

2-1

فلفل، زيره، گلنگبين، سكنجبين، شكر سرخ ،خردل، سركه

كلم قمري

گرم و خشك

1-2

آويشن، پونه، انيسون، دارچين

موسير

گرم و خشك

3

پختن آن در آب و نمك، روغن بادام، كره سكنجبين

هويج

گرم و تر

 

انيسون ، ادويه گرم


برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 16:28 | نویسنده : سلامت |

روغن گاو از بقيه روغن ها بهتر و لطيف تر بوده، هر چه كهنه تر شود حرارتش بيشتر و رطوبت ان كمتر مي شود( روغن دو ساله در اول خشك مي باشد). تحليل برنده، بازكننده انسداد، نرم كننده پوست، چاق كننده بدن و ملين بوده، براي بيماري هاي مغز و اعصاب، بيماري هاي ريه و سرفه خشك بيماري هاي كبد و طحال مفيد است. منضج(معتدل كننده قوام اخلاط يعني غليظ را رقيق و رقيق را غليظ كرده و دفع مي نمايد.) بثورات و جوش ها بوده و در رفع ورم هاي پشت گوش، زير بغل و كشاله ران بخصوص در اطفال و زنان موثر است. اگر روغن كهنه را مرتب شب ها بر صورت بمالند و تا صبح بماند، لك صورت را پاك كرده و رنگ صورت را زيبا و صفا مي كند.

برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 16:25 | نویسنده : سلامت |

مرطوب كننده، اشتها آور، چاق كننده تقويت كننده نيروي جنسي گرم مزاجان بوده و در برطرف كردن تشنگي موثر است. غذائيت آن از دوغ بيشتر است. ماست ديرهضم بوده، براي سردمزاجان و كساني كه معده سرد دارند مضر مي باشد. خوردن آن با اطريفل جهت تقويت معده و با برنج يا آرد بو داده برنج براي اسهال گرم مفيد است
برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 16:25 | نویسنده : سلامت |

لبنيات

نوع مزاج

درجه

مصلح

پنير تازه

سرد و تر

2

مغز گردو، آويشن، عسل ، نعناع خشك سبزي هاي معطر

پنير كهنه

گرم و خشك

2

مغز گردو، آويشن عسل نعناع خشك، سبزي هاي معطر

خامه

سرد و تر

 

عسل

دوغ و ماست

سرد و تر

2

زنيان ،نعناع، آويشن، سير، كاكوتي، زيتون سياه دانه، پونه

سرشير

سرد و تر

 

عسل

شير پاستوريزه

سرد و تر

 

عسل ، گلاب

شير محلي تازه

گرو و تر

1-2

عسل ،گلاب

قرا قروط

سرد و خشك

2

انواع فلفل، زيره، سياه دانه

كره

گرم و تر

1-2

عسل، شكر سرخ، ادويه قابضه

كشك

سرد و خشك

2

گلنگبين، سير، نعناع خشك ، پونه كوهي

ماست چكيده

گرم و تر

1

مغز گردو، آويشن، عسل، نعناع خشك، سبزي هاي معطر


برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۵ | 16:23 | نویسنده : سلامت |
بدینوسیله لیست کتب طب سنتی با عناوین جدید در اختیار علاقمندان طب سمتی قرار میگیرد :
بنام خدا  فهرست کتب واحد نشر و توسعه تلفن ۰۹۱۲۳۴۳۷۶۴۲ آقای خواجه حسینی لیست کتب طب سنتی – ضمنا” اگر کتاب خاصی مدنظر می باشد تماس گرفته تا در اختیار شما قرار گیرد. ردیف نام کتب مولف و مترجم توضیحات ۱ گیاهان دارویی لرستان دکتر فتح الله شفیع زاده ص ۱ ۲ زعفران ایران دکتر حسن ابراهیم زاده ۳ ترجمه تقویم الصحه ابن بطلان بعدادی- غلامحسین بوسفی ۴ دهکده سلامتی دکتر ناصری ۵ تاریخ طب اسلامی ادوارد براون – مسعود رجب نیا ۶ طب اسلامی مانفرد اولمان – دکتر فریدون بدره ای ۷ هئیت و نجوم اسلامی (۲ و۱) علی زمانی قمشه ای ۸ نزهت نامه علائی شهمردان بن ابی الخیر- دکتر فرهنگ جهانپور ۹ یک کلید برای هزار قفل دکتر امیر حسین جمشیدی و… ۱۰ منافع الافضیله و هشت رساله در طب ۱۱ هرمز دنامه ابراهیم پورداود ۱۲ کیا (راهنمای گیاهی ) دکتر حسین گل گلاب ۱۳ گنج الاسرار عبدالرحمن بن نصربن عبدالله الشیرازی ۱۴ کفایه منصوری احمد بن الباس ۱۵ قولنج دکتر صبحی محمود حمامی ۱۶ قرابادین قادری حکیم میر محمد اکبر شاه ارزانی ۱۷ فرهنگ داروها و اژ ه های دشوار کتاب الایتیه عن حفانی الادویه دکتر منو چهر امیری ۱۸ عیون الانباء فی طبقات الاطباء ابی ابی اصیبعه ۱۹ اعراض العین و علاجاتها ابن سینا ۲۰ شفاء العین و عین الدواء شمس الدین محمد بن حاجی محمد الکحال ۲۱ استراتژی طب منتی دکتر محسن ناصری – دکتر حسین رضایی زاده ۲۲ برء الساعه فرید میرزا احمد ابوئی ۲۳ پزشکی در ادبیات ایران زمین دکتر محمد جواد ابوئی ۲۴ تاریخ بیمارستان های ایران دکتر حسن تاج بخش ۲۵ دارو سازی گیاهی مهندس سارا خسرو شاهی و … ردیف نام کتب مولف و مترجم توضیحات ۲۶ خواص و کاربرد گیاهان دارویی مهندس ساسان جعفرنیا و …. ص ۲ ۲۷ نسخه های گیاهی برای افراد بالای ۵۰ پروفسور دیوید هافمن – خسرو شاهی و … ۲۸ ارمغان تندرستی جمشید خدادادی ۲۹ پانزده روز تا سلامتی جمشید خدادادی ۳۰ ریخت شناسی و تشریح گیاهی دکتر فیروزه چلبیان ۳۱ ماساژ درمانی با دست دنیس و یشلو براون – فروزان برادران ساداتی ۳۲ حقائق الاسرار الطب مسعود بن السجزی ۳۳ شرح الاسباب و العلامات ( ۲و ۱) نفیس بن عوض کرمانی ۳۴ بحرالجوار معجم الطب الطبیعی محمد بن یوسف الهروی ۳۵ زاد المسافرین مهدی بن علی نقی شریف ۳۶ تسهیل العلاج و رساله حفظ الصحه میرزا حاجی بابا محمد تقی شیرازی ۳۷ طب اکبری ( ۲ و۱) حکیم محمد اکبر ارزانی ۳۸ اطلس مصور گیاهان دارویی کاظم کیانی ۳۹ ایین زیست در ایران باستان رضا رضایی ۴۰ گیاهشناسی دارویی + CD دکتر احمد امامی – علی آهی ۴۱ درمانگر سبز پنه لوپ لودی – احمد بردبار ۴۲ ترجمه فارسی کلیات قانون ابن سینا ملا فتح ا … فحر الدین شیرازی ۴۳ تذکره الهند (۲ و ۱) حکیم رضا علی خان ۴۴ الکحاله علی بن العباس الاهوازی ۴۵ فرهنگ داروها و وازه های دشوار کتاب الابنیه عن حفائق الادویه منوچهر امیری ۴۶ زبده قوانین العلاج محمد بن علاالدین بن هبه ا … سبزواری ۴۷ از طبابت تا تجارت حاج میرزا عبدالجواد اخوت مهدی نفیسی ۴۸ هفت رساله در طب و تاریخ پرشکی ۴۹ المسائل فی الطب للمتعلمین حنین بن اسحاق عبادی ۵۰ مختص تذکره الامام السویدی عبدالوهاب بن احمد (الشعرانی )  ث۳ ۵۱ المعالجات البقراطیه ابی الحسن الطبری ۵۲ الکفایه فی الطب (کفایع الطبیب ) ابن رضوان ۵۳ کناش فی الطب یعقوب الکشری ۵۴ شرح طب النبوی (ص) ردیف نام کتب مولف و مترجم توضیحات ۵۵ طب العتره ص ۳ ۵۶ الحاوی (۲۱ و۲۰) فارسی محمد بن زکریای رازی ۵۷ ذخیره خوارزمشاهی (۳ -۱) حکیم سید اسماعیل جرجانی – دکتر محوری ۵۸ ذخیره خوارمشاهی (۵  و۴) حکیم سید اسماعیل جرجانی – دکتر محوری ۵۹ راهنمای داروهای تندرستی دکتر سید احمد علی خسروی ۶۰ رسائل جابر بن حیان احمد فرید المزیدی ۶۱ رساله فی الفصد عبدالقا در احمد عبدالقادر ۶۲ رساله فی الفصد عبد القادر احمد عبدالقادر ۶۳ عمده الطبیب فی المعرفه النبات ( ۲ و۱) ابی الخیر الاشبیلی ۶۴ فضاله الخوان فی طیبات الطعام و الالوان محمد بن شقرون ۶۵ الجراحه عند الزهراوی دکتر عبد الناصرکعدان ۶۶ ادب الطبیب اسحق بن علی الرهاوی ۶۷ الادویه المفرده ابن وافد اندلسی ۶۸ الکلیات  فی الطب ۶۹ شرح الماء العقار العقار موسی بن عبدا… القراطبی ۷۰ عین الحیو ه محمد بن یوسف طبیب الهروی ۷۱ تحفه الحب فی اصل الطب محمد بن یوسف اطفیش ۷۲ المعتمد فی الادوبه المفرده ملک یوسف غسانی ترکمانی ۷۳ کتاب الماء ( لغت نامه جامع پزشکی ) ابو محمد عبدا… بن محمد الازدی ۷۴ بغیه المحتاج فی المجرب من العلاج الشیخ داود عمر الانطاکی ۷۵ سیمای تاریخ و فرهنک فزوین دکتر پرویز وراجوند ۷۶ المفردات حکیم اقبال احمد قاسمی ۷۷ لوامع الشبریه فی  علاج امراض البشریه حسین بن عبدا … الحسنی (شیر کاظمی ) ۷۸ لغات فیروزی حکیم فصیح الدین چغتائی ۷۹ بحر الجواهر معجم الطب الطبیعی محمد بن یوسف الهروی ۸۰ گیاهان داروئی عیسی پور قمصری ۸۱ مدیریت طب اسلامی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۸۲ گیاهان داروئی دکتر سید علی ضیائی ۸۳ فرخ نامه ابوبکر مطهر جمالی یزدی ردیف نام کتب مولف و مترجم توضیحات ۸۴ شرح الاسباب و العلامات نفیس بن عوض کرمانی ص ۴ ۸۵ طب اکبری ( ۲-۱) حکیم محمد اکبر ارزانی ۸۶ کامل الصناعه الطبیه (۲ و۱) عیسی بن عباس الهوازی ۸۷ حفائق الاسرار الطب مسعود بن محمد السجزی ۸۸ تسهیل العلاج میرزا حاجی بابا محمد تقی شیرازی ۸۹ زاد المسافرین مهدی بن علی نقی شریف ۹۰ درسنامه طب سنتی ایران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۹۱ نسبنامنه دودمان علامه تنکابنی صمصام الدین علامه ۹۲ نگاهی همه سویه به تنکابن دکتر حبیب ا … مشایخی ۹۳ مفتاح الطب دکتر مهدی محقق ۹۴ مختصر در علم تشریح حکیم عبدا مجد بیضادی – دکتر سید حسن رضوی برفعی ۹۵ تشریح منصوری منصور بن محمد بن احمد شیرازی ۹۶ خلاصه الحکمه (۳ -۱) محمد حسین عقیلی خراسانی شیرازی ۹۷ AL-QANUNFIL-TIBB(1-2) AL-SHAIKH AL –RAIS ABU… ۹۸ HOME REMEDIES Hakeem sahib 99 Lnternotional conference 100 BOOK OF ABSTRACTS 101 اطلس مفردات پزشکی سنتی چین کمیسیون فارماکویه چین ۱۰۲ التهاب مفاصل و طب عامیانه D.C.Jarvis 103 گیاهان چینی J.D .KEYS 104 CHINESE HERSBS JOHND .KEYS 105 البقراط فی الاخلاط ۱۰۶ تاریخ پزشکی لیزایونت – رضا یاسانی ۱۰۷ درمان گیاهی در کلام معصومین (طب الائمه ) سید عبد ا… شبر مینو علیمیرزایی ۱۰۸ بهجه الروسا فی امراض النساء احمد بن حسن بن علی الرشیدی ۱۰۹ خویشتن درمانی برپایه طب شرقی ۱۱۰ CQMPANION ENCYCLOPEDIA ROY PORTER ردیف نام کتب مولف و مترجم توضیحات ۱۱۱ دائره المعارف تاریخ پزشکی (۲ و۱) ص ۵ ۱۱۲ گیاهان داروئی چین سازمان جهانی بهداشت ۱۱۳ گیاهان داروئی ویتنام سازمان جهانی بهداشت ۱۱۴ داروهای مورد استفاده در جراحی تفسیر دکتر سید علی جعفری ۱۱۵ HISTOLRE TOME PREMIER 116 SURGICAL MEDICINES Dr.tafseer ALI 117 HERBAL UNANI MEDICINES HAKIM Dr.S.MHUssaain ۱۱۸ گیاهان طبی مولف و مترجم ۱۱۹ جامع المفردات غافقی این العبری ۱۲۰ قانونچه در طب محمود بن محمد بن عمر چغیینی ۱۲۱ جراحی و ابزارهای آن ابوالقاسم خلف بن عباس زهراوی ۱۲۲ الحاوی فی الطب (۳ -۱) ابی بکر محمد بن زکریا رازی ۱۲۳ سبطات شمس الدین محمد ۱۲۴ بهداشت غذایی ابوبکر محمد بن زکریای رازی ۱۲۵ المعالجات البقراطیه (۲ و۱) ابی الحسن الطبری ۱۲۶ مجموعه آثار دکتر سید جلال مصطفوی (۲ و۱) دکتر آزاده محبی – دکتر ناصری ۱۲۷ درسنامه داشنجویان پزشکی کهن ابوبکر رییع بن احمد الخوینی البحخاری ۱۲۸ قانون میرزا علی الکبر ۱۲۹ قانون در طب ابوعلی سینا ۱۳۰ ذخیره خوارزمشاهی ( ۲و۱) اسمعیل بن حسن الحسینی الجرجانی ۱۳۱ طب روحانی ابوبکر محمد بن زکریای رازی ۱۳۲ بحر الجواهر میرزا سید قاضی حکیم ۱۳۳ خواب و خوراک دکتر غیاث الدین جزایری ۱۳۴ خلاصه التجارب حکیم علویخان دهلوی ۱۳۵ شرح قانون ۲ ۱۳۶ بلوغ البتهاج بعون ا … و حسن توفیقه ۱۳۷ منشورات معهد تاریخ العلوم العربیه و الاسلامیه ۱۳۸ فردوس الحکمه فی الطب ابی الحسن عیل بن سهل بن و بن الطیری ۱۳۹ دینوی خرد ابی الحسن علی بن سهل بن ربن الطبری ردیف نام کتب مولف و مترجم توضیحات ۱۴۰ اکسیر اعظم (۴ -۱) ص ۶ ۱۴۱ مفرح القلوب محمد جلال الدین صاحبان تاجران کتب بازار ۱۴۲ آثار و احیا ء رشید الدین فضل ا… همدانی ۱۴۳ من لایحضره الطبیب ابوبکر محمد بن زکریای رازی ۱۴۵ کتاب ادب الطبیب اسحق بن علی الزهاوی ۱۴۶ شرح قانون ۲ ۱۴۷ جامع المفردات غافقی ابن العبری ۱۴۸ سرگذشت جندی شاپور حسینعلی ممتحن ۱۴۹ تحفه الصالحین ۱۵۰ رساله چشم پزشکی شمس الدین محمد بن محمد کحال ۱۵۱ طب النبی شیخ ابی العباس المستغفری ۱۵۲ علاج الغربا حکیم غلام امام بکارآند اطبا مسمی به ۱۵۳ فی اعضاء حیوان ارسطو طالیس ۱۵۴ قرابادین اعظم حکیم اعظم ۱۵۵ شفائیه ۱۵۶ عیون الانیاء فی طبقات الاطباء ابن ابی اصیبعه ۱۵۷ طب یوسفی ۱۵۸ میزان الطب حکیم محمد اکبر ارزلنی – هادی نصیری ۱۵۹ مفتاح الطب ابوالفرج علی بن احسین بن هندو ۱۶۰ سلسله طب الاعشاب علی بن عباس الجوسی ۱۶۱ فرابادین جلالی حکیم جلال الدین امر دهوی ۱۶۲ اسهام علما العرب و المسلیمن فی علم النبات الدکتور علی عبدا… الدفاع ۱۶۳ التنویر ابومنصور حسن بن نوح القمری البخاری ۱۶۴ رساله اطریلال عمادالدین محمود شیرازی ۱۶۵ مقاله فی الحسی فی االکلی و المثانه لابی بکر الرازی ۱۶۶ الجماهر فی الجواهر ابوریحان محمد بن احمد بیرونی ۱۶۷ الابنیه عن حقایق الادویه موفق الدین ابومنصور علی الهروی ۱۶۸ قرابادین قادری محمد جلال الدین تاجران کتب ۱۶۹ اقصرائی ردیف نام کتب مولف و مترجم توضیحات ۱۷۰ کتابشناسی نسخ خطی پزشکی ایران اکرم ارجح و … ص ۷ ۱۷۱ النباتات الطبیه اعداد ساسی المسعودی ۱۷۲ نقاسیم العلل ابوبکر محمد بن زکریای رازی ۱۷۳ مختصر فی الطب ۱۷۴ کتاب المهذب فی طب العین ۱۷۵ شرح قانون سقالی ۱۷۶ الشامل فی الصناعه الطبیه علاء الدین القرشی ۱۷۷ دانشگاه کندی شاپور در گهواره تاریخ دکتر مهربان شهروینی ۱۷۸ من لایخصر الطبیب فارسی و عربی ابوبکر محمد بن زکریای رازی ۱۷۹ گنجینه (۲ -۱) مرکز پژوهش کتابخانه مجلس ۱۸۰ یادگار در دانش پزشکی و دارو شناسی اسمعیل بن الحسن بن محمد بن احمد الحسینی الجرجانی ۱۸۱ دانشنامه در علم پزشکی حکیم میسری- دکتر برات زنجانی ۱۸۲ مفاتیح الارزاق ( ۳-۱) محمد یوسف نوری ۱۸۳ مخزن الادویه (۴ -۱) مبر محمد حسین خان عقیلی علوی خراسانی ۱۸۴ زندگی و کار و اندیشه و روزگار بورسینا سعید نفیسی ۱۸۵ آدام الناریوس احمد بهپور ۱۸۶ سفر نامه تاورنیه ابوتراب نوری ۱۸۷ التداوری بالا عشاب و انباتات الطبیه ۱۸۸ الغذاء بدل الدواء الحاج احمد الوایلی ۱۸۹ برهان رسا دکتر حسین رضایی زاده و دکتر طاهری پناه ۱۹۰ قانونچه عربی محمود بن محمد الجغمینی ۱۹۱ الموجزفی الطب علاء الدین الفرشی ۱۹۲ تاریخ طب و طبابت در ایران (۲-۱) محسن رضائی ۱۹۳ مفرح القلوب حکیم ارزانی ۱۹۴ واژه نامه فرهنگ و مصطلحات طب سنتی ایران دکتر محمد مهدی اصفهانی ۱۹۵ فرهنگ و مصطلحات طب سنتی ایران دکتر محمد تقی مبر ۱۹۶ فرمان روماتیسم – نقرس وسیاتیک دکتر عبدا… احمدیه ۱۹۷ گیاهان دارویی ژان ولاگ ۱۹۸ مفاهیم تغذیه دکتر سعید میرزا آقایی ردیف نام کتب مولف و مترجم توضیحات ۱۹۹ بستان الاطباو روضه الالباء ابونصر اسعدبن الیاس بن المطران ص ۸ ۲۰۰ مروری برکلیات ب سنتی دکتر محسن ناصری ۲۰۱ پزشکی در ایران باستان دکتر موبد سهراب خدا بخشی ۲۰۲ تغذیه در طب ایران اسلامی دکتر غلامرضا کرد افشاری ۲۰۳ الاغراض الطبیه و العباحث العلائیه (۲-۱) اسمعیل بن الحسن بن محمد بن احمد الحسینی الجرجانی ۲۰۴ راز درمان ( ۳-۱) دکتر عبدا… احمد به ۲۰۵ تحفه المومنین تنکابنی مقدمه دکتر علی اکبر ولایتی ۲۰۶ گیاهان دارویی ترکمن صحرا عبدالباسط قربانی ۲۰۷ الحاوی (۲۳ -۱) ابوبکر محمد بن زکریای رازی ۲۰۸ دایره المعارف طب سنتی (۲-۱) گیاهان دارویی دکتر ابوالقاسم سلطانی ۲۰۹ رگ شناسی ابوعلی سینا ۲۱۰ تشریح الابدان منصوربن محمد شیرازی ۲۱۱ الفهرست محمد بن اسحاق بن ندیم ۲۱۲ خرد تغذیه (در خود شفا بخشی ) دکتر سونیا قائمی هاشمی ۲۱۳ درمان با گیاه دکتر هادی صمصام شریعت ۲۱۴ گیاهان  و داروهای طبیعی دکتر هادی صمصام شریعت ۲۱۵ بغیخ المحتاج الشیخ داود عمر الانطاکی ۲۱۶ دائره المعارف ۳ -۱واژه نامه گیاهی دکتر ابوالقاسم سلطانی ۲۱۷ طب سنتی و مراقبتهای بهداشتی سازمان جهانی ۲۱۸ تجزیه و شناسائی مواد دارویی گیاهی دکتر صمصام شریعت ۲۱۹ اختیارات بدیعی علی بن حسین انصاری شیرازی ۲۲۰ بهجه الروسا ف امراض النساء حسین بن علی الرشیدی ۲۲۱ مشاهیر گیاهشناسی علی عبداله الدفاع خانم دکتر غفاری ۲۲۲ ماساژ درمانی – پایان نامه ۲۲۳ الشامل ۲۱-۱ ۲۲۴ ادویه قلبیه ابن سینا ۲۲۵ پزشکی سنتی سیستان ۲۲۶ حفظ الصحه ناصری محمد کاظم گیلانی دکتر چوپانی ۲۲۷ گیاهان دارویی و نحوه کاربرد آنها ردیف نام کتاب مولف توضیحات ۲۲۸ الشامل فی الصناعه مجلدات ۲۱ ص ۹ ۲۲۹ کتاب تکمله یکم (طب العتره ) ۱ و۲ ۲۳۰ التحفه الناصریه ۲۳۱ مجموعه هشت رساله طبی ابن سینا ۲۳۲ التنویر ۲۳۳ دارو شناسی عربی قدیم ۲۳۴ الجامع فی الادویه المفرده ۲۳۵ هشت کتاب طبی از جالینوس ۲۳۶ جالینوس الی غلوقن فی الناتی لشفاء الامراض ۲۳۷ المغنی فی شرح الموجز ۲۳۸   ۲۳۹ شرح الاسباب و العلامات (الجزء الاول ) نفیس بن عوش کرمانی عربی ۲۴۰ شرح الاسباب و العلامات (الجزء الثانی ) نفیس بن عوض کرمانی عربی ۲۴۱ شرح الموجز (شرح نفیسی ) نفیس بن عوض کرمانی عربی ۲۴۲ تشریح بدن الانسان دکتر پولاک عربی ۲۴۳ الشامل فی الصناعه الطبیه ان نفیس عربی (جلد ۳ .۲ .۱) ۲۴۴ الشامل فی الصناعه الطبیه ابن نفیس عربی (جلد ۷ .۶ .۵ .۴) ۲۴۵ الشامل فی الصناعه الطبیه ابن نفیس عربی (جلد ۱۰ .۹ و ۸) ۲۴۶ الشامل فی الصناعه الطبیه ابن نفیس عربی (جلد ۲۱ .۲۰ .۱۹) ۲۴۷ الشامل فی الصناعه ابن نفیس عربی جلد ۱۸ .۱۷ .۱۶ .۱۵ .۱۴ .۱۳ .۱۲) ۲۴۸ تکمله دوم طب العتره علیهم السلام حسن بن فضل طبری عربی ۲۴۹ مجموعه رساله سبمه در طب دارو سازی و آموزش پزشکی شاپور بن سهل عربی ۲۵۰ موجز القانون ابن نفیس عربی ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۲۵۱ الرحه فی الطب و الحکمه ابن رشد عربی ۲۵۲ شرح قانون ابن سینا قطب الدین محمود شیرازی عربی ( جلد ۳) ۲۵۳ مجموعه رسائل نه گانه ابن رشد ابن رشد قرطبی عربی ۲۵۴ الکلیات غی الطب ابن رشد عربی ۲۵۵ الجامع لمفردات الادویه و الاغذیه ابن بیطار مالقی عربی (جلد ۴ .۳ .۲ .۱ ) ۲۵۶ تاریخ النبات عند العرب احمد عیسی بک عربی ۲۵۷ فردوس انحکمه علی بن سهل بن ربن طبری عربی ۲۵۸ الواح الادویه عربی ۲۵۹ تشریح بدن الانسان ابوسهل عیسی بن یحیی المسیحی عربی ۲۶۰ المغنی فی شرح المنجز (شرح سدیدی) حکیم سدسد الدین طبیب کازرونی عربی ۲۶۱ جالینوس الی غلوقن فی الثانی لشفاء الامراض حنین بن اسحق عبادی عربی ۲۶۲ هشت کتاب طبی از جالینوس جالینوس عربی ۲۶۳ مفردات و معالجه الامراض قطب الدین محمود شیرازی عربی (جلد دوم از تحفه سعدیه) ۲۶۴ البقراط فی الارض البلادیه J.N.MATTOK,Mc,Lyons عربی ۲۶۵ الجامع الادویه المفرده ابن بیطار عربی ۲۶۶ هشت رساله طبی از ابن سینا محمد مهدی اصفهانی عربی ۲۶۷ تحفه سعدیه (شرح کلیات قانو ن ) قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی عربی ۲۶۸ التحفه الناصریه حکیم ابوالقاسم نائینی اصفهانی عربی ۲۶۹ تکمه یکم طب العتره علیهم اسلام عربی ۲۷۰ دائره المعارف طب سنتی – واژه نامه گیاهی دکتر ابوالقاسم سلطانی انگلیسی (جلد ۳ .۲ .۱) ۲۷۱ راهنمای فرآورده های طبیعی متداول Are Dermaderosian انگلیسی ۲۷۲ طب طبیعی (برای پزشکان بالینی ) Joseph E plzzorno TMurray انگلیسی ۲۷۳ گیاهان عمده در طب آیورودا Elizabel M Williams on انگلیسی ۲۷۴ راهنمای درمان های طبیعی  حیمز بی لاوال کریتسکی بی ها و گیشنز پلتون اشپروک ویلیز انگلیسی ۲۷۵ دارو شناسی عربی قدیم Martin Levey انگلیسی ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۲۷۶ معارف گیاهی ۸ -۱ حسین میر حیدر فارسی ۲۷۷ غذا درمانی ۴ -۱ حسین میر حیدر فارسی ۲۷۸ قانون فارسی ۸ -۱ شرفکندی فارسی ۲۷۹ هدابه المتعلمین ابوبکر ربیع فارسی ۲۸۰ مطلب السئوال احمد تنکابنی بهمراه رساله اسهالیه فارسی ۲۸۱ فلاسه العاوی در سه جلد دکتر سید محمود طباطبایی فارسی ۲۸۲ گیاهان دارویی و گیاه درمانی ۲ -۱ دکتر صالحی سورمغی فارسی ۲۸۳ تحفه سلیمانیه دکتر ناصر رضایی پور و خانم پریسا مزینی فارسی ۲۸۴ خواص الاشیاء محمد بن ذکریای رازی فارسی ۲۸۵ رده RLS تاریخ پزشکی دوره اسلامی محمد رضا شمس اردکانی فارسی ۲۸۶ کتاب نامه تاریخ پزشکی اسلامی محمدرضا شمس اردکانی فارسی ۲۸۷ مجموعه ای از آثار پزشکی دانشمندان اسلامی و ایران محمد رضا شمس اردکانی فارسی ۲۸۸ فهرست اسناد پزشکی موجود در سازمان اسناد کتابخانه ملی محمد رضا شمس اردکانی فارسی ۲۸۹ فهرستواره مشترک نسخ خطی پزشکی و علوم وابسته محمد رضا شمس اردکانی فارسی ۲۹۰ مخزن الادویه تک جلدی قطع A4 محمد رضا شمس اردکانی فارسی ۲۹۱ گیاه درمانی در اطفال دکتر محمد رمضانی فارسی ۲۹۲ مفردات پزشکی شیمی کیاهی گیاهان دارویی دکتر احمد امامی فارسی ۲۹۳ قانون کوچک دکتر شاکر لوایی فارسی ۲۹۴ معجره انرژی انگشتان میلدرد کارتر – ترجمه هادیزاده فارسی ۲۹۵ جوامت درمانی حسین خبر ارزش فارسی ۲۹۶ خجاست یک درمان ابوالقاسم متیسی فارسی ۲۹۷ درمان منطقی یا گیاهان دکتر حاجی آخوندی ۲۹۸ خلاصه التجارب جلد اول دکتر شمس اردکانی ۲۹۹ مخزن الادوبه تک جلدی ۳۰۰ اعجاز خوراکیها ادکتر جزایری ۳۰۱ اسرار خوراکیها ادکنرجزایری ۳۰۲ زبان خوراکیها ۱ -۳ آدکتر جزایری ۳۰۳ طب وطبیب و تشریح علامه حسن زاده عاملی ۳۰۴ فواید الطفیه حکیم لطیف قزوینی – دکتر مجید انوشیروانی ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۳۰۵ دروساختن هر گونه زبان ازتن آدمیان ابوعلی سینا – دکتر علیرضا عباسیان ص ۱۲ ۳۰۶ رساله افیونیه حکیم عمادالدین شیرازی – دکتر رسول چوپانی ۳۰۷ فرهنگ گیاهان دارویی جیمز آ دوک – دکتر زهره آموزگار ۳۰۸ راهنمای فراورده های طبیعی گیاهان رایج دارویی آرادرماردروسیا – پدرام رفیعی ۳۰۹ گیاه درمانی ۱ -۳ ژن والنه – احمد امامی ۳۱۰ حفظ صحت دکتر میرزا علی خان ناصر الحکما تصحیح دکتر ناصررضایی پور ۳۱۱ کامل لصناعه الطبیه – فارسی علی بن عباس مجوسی اهوازی – دکتر سید محمد خالد غفاری ۳۱۲ رایحه در مانی مارسل لاوابر- احمد امامی ۳۱۳ اسرار طلایی درمان در طب سنتی دکتر حسن یوسفی محمد آباد بیماریعای اعصاب ۳۱۴ گیاهان دارویی شاخص ، استخراج ، شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات دکتر نصرالله قاسمی دهکردی – دکتر امیر مهدی طالب ۳۱۵ اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی (عطار اصفهانی ) جلد ۱ ۳۱۶ دایره المعارف گیاه درمانی ایران احمد حاجی شریفی (عطار اصفهانی ) نسخه شفا ۳ ۳۱۷  نسخه شفا دکتر صفدر صانعی جلد ۲ (گل و گیاه ) ۳۱۸ التنوبر (واژه نامه طب سنتی ایران ) سید محمد کاظم امام ۳۱۹ طب یوسفی (جامع الفواید ) تالیف : مجیب یوسفی بن محمد بن یوسف بازنویسی حسین خیر اندیش ۳۲۰ گیاهان دارویی (احتیاط مصرف ئ تخلفات دارویی) دکتر سید علی ضیائی ۳۲۱ عوارض جانبی داروهای گیاهی (۱ -۳) اسمیت کلر – مترجم دکتر حسین زاده ۳۲۲ الشفا (الصات) دکتر حامد ناجی اصفهانی عربی ۳۲۳ مبانی علمی غذا درمانی و رژیم غذائی دکتر حسین میر حیدری ۳۲۴ یکصد گیاه معجزه گر ۳ -۱ دکتر سهراب خوش بین ۳۲۵ فرهنگ نامهای گیاهان ایران ولی الله مظفریان لایتین – انگلیسی – فارسی ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۳۲۶ درمان با گیاه – مبانی نسخه پیچی گیاهی ساده و مرکب دکتر هادی صمصام شریعت و دکتر فریبرز معطر ص ۱۳ ۲۳۷ نوشیدنی های گوارا فلورا فروزنده ۳۲۸ طب سنتی سینا – نحوه درمان بیماریهای مختلف با گیاهان دارویی سید مهدی خسروی ۳۲۹ ماساژ کودک – تاثیر شگفت و آرام بخش ماساژ ناهید ازاد منش ۳۳۰ گیاهان دارویی منطقه زاگرس شرقی ایران (خوانسار) تالیف (آفاق شاهوردی ) ۳۳۱ خود آموز گیاهان دارویی ۱ -۲ تالیف دکتر سید علی ابوالحبیب چاپ سوم ۳۳۲ دوره طب سنتی و تغذیه شناخت طبایع (۱ -۲) تالیف دکتر سید علی ابوالحبیب بلغم – خون – سودا- صفراء ۳۳۳ مروری برتاریخ و مبانی طب سنتی دکتر محمد رضا شمس اردکانی و… ۳۳۴ نوشیدنی های گوارا فلورا فروزنده طرز تهیه ۳۳۵ مزاج انواع (خلاصه ای از مزاج شناسی از دیدگاه طب سنتی ) مولف : حسین خیر اندیش ۳۳۶ صد سال عمر طبیعی یا بازگشت به اصل با گیاهخواری معصومه فکوریان ۳۳۷ آیورودا به زبان ساده مولف : معصومه فکوریان با مقدمه : سید عبدالحمید موحدی نائینی ۳۳۸ فواید سونا مولف : معصومه فکوریان با مقمه : سید عبدالله عزیزی ۳۳۹ مزاج شناسی برای همه مولف : معصومه فکوریان ۲۴۰ آشناسی با لغات و اصطلاحات طب سنتی گرد آورنده : سید ابواافصل حسینی راد ۳۴۱ شرحی برخلاصت الحکمه به کوشش دکتر مهدی ملک میر محمد حسین خان عقیلی بهداشت در طب ایرانی جلد ۵ الی ۱ ۳۴۲ زالودرمانی از طب سنتی تامدن ترجمه تالیف دکتر بدالله احراری ۲۴۳ زالو درمانی مولف سید محمد موسوی ۲۴۴ علم زندگی دانشی برای حفظ کامل سلامت ذهن گروهی از پزشکان طب آیورود پزشکی کهن هند ترجمه هایده قلعه بیگی ۳۴۵ ریکی نیروی ضفا برای فکر و بدن روان مولف : چارمیان وینسر ترجمه : کامبیر ربانی ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۳۴۶ سرما خوردگی اختلالات اندام تنفسی فوقانی (کتاب اول ) با مقدمه علمی دکتر باقری لنکرانی مولفین : دکتر عباس حاجی آخوندی و… ۳۴۷ دارونامه گیاهی ایران جمع آوری و تالیف : انجمن تولید کنندگان داروها و فراوردهای گیاهان دارویی ۳۴۸ در تکاپوی راهیابی به هزار توی سلامت حسین میر حیدر ۳۴۹ سلامتی با تغذیه صحیح حسین میرحیدر ۳۵۰ آشنایی با مغناطیسی و مبانی علمی مغناطیسی درمانی حسین میرحیدر ۳۵۱ الموجز در طب ابن نفیس قریشی – برگردان – رشید تفقد خباز ۳۵۲ دارونامه ی گیاهی ایران انجمن تولید کنندگان داروها و فراورده های گیاهان دارویی ۳۵۳ شگفتی های جهان درون عنبیه شناسی تدوین و پزوهش : رحیم داغستانی ۳۵۴ سرما خوردگی و اختلالات اندام تنفسی فوقانی با مقدمه علمی : دکتر باقری لنگرانی ۳۵۵ اسباب و علائم علامت شناسی و تشخیص بیماری ها در طب سنتی دکتر رسول چوپانی – دکتر مجید امتیازی – دکتر مژگان تن ساز – دکتر محمود خدا دوست جلد ۳ -۱ ۳۵۶ معاجات درمان بیماری ها در طب سنتی دکتر رسول چوپانی – دکتر مجید امتیازی – دکتر مژگان تن ساز – دکتر محمود خدا دوست جلد ۳ -۱ ۳۵۷ معجزات درمانی سیاه دانه و عسل دکتر محمد دریایی (متخصص علوم زیستی ، تغذیه و گیاهان دارویی) چاپ دوم ۳۵۸ جزئیات و کلیات (چهل ناموس ) دکتر علی محمد موذنی ۳۵۹ معجزات غذایی و درمانی مرکبات ۱ (لیمو ترش و لیمو شیرین ) دکتر محمد دریایی ۳۶۰ معجزات غذایی و درمانی مرکبات ۲ (پرتغال ،گریپ فروت و…) دکتر محمددریایی ۳۶۱ جستارهایی در تاریخ علوم دوره اسلامی هوشنگ اعلم بخش گیاهان داروئی ۳۶۲ دارو شناسی هومیوپاتی (متر یامد یکای شخصیتی ) دکتر آنیما چاکراوارتی – مترجم : بنفشه حیدری ۳۶۳ اسانس های گیاهی و اثرات درمانی آنها دکتر تاج خانم مومنی دکتر نوبهار شاهرخی ۳۶۴ کاربردهای درمانی اسانسای گیاهی دکتر رضا بخردی – مهندس مریم خیاط کاشانی ۳۶۵ گیاه درمانی نوین دکتر رضا بخردی ۳۶۶ مراسم دربار ناصری (جشن آش پزان ) فاطمه فاضها ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۳۶۷ تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های خلاقت شرقی سیریل الگود ترجمه دکتر باهر فرقانی ص ۱۵ ۳۶۸ درمان چاقی و لاغری به روش طب سنتی دکتر سید علی ابوالحبیب جلد اول ۳۶۹ چاقی استاد عباد یانی جلد ۱ ۳۷۰ مجله تخصصی درمانگر اسستاد عبادیانی ۳۷۱ آشنایی با حجامت دکتر علی اکبر روزگاری ۳۷۲ نیر اعظم (در شناخت نبض و انواع آن ) حکیم محمد اعظم خان تصحیص و تحقیق : استاد اسماعیل ناظم ۳۷۳ بازتاب درمانی همراه بابازتاب درمانی همراه با راهنمای تصویری مترجم : یلدا بزدان پناه ۳۷۴ دقایق العلاج حاج محمد کریم خان کرمانی جلد ۲-۱ ۳۷۵ الاغذیه و الادویه (عربی) اسحاق ابن سلیمان ۳۷۶ فارماکوبه گیاهی ایران جلد ۲-۱ ۳۷۷ موسیقی کبیر تالیف : ابونصر فارابی ترجمه : آذر تاش آذر نوش ۳۷۸ پزشکان برجسته در عصر  تمدن اسلامی تالیف : علی عبدالله دفاع ترجمه : علی احمدی بهنام ۳۷۹ خود آموز درمان بیماریها با بادکش دکترمرتضی عموعابدی و فاطمه الهی قائم ۳۸۰ رایحه درمانی (کاربرد موادمعطر و جوهر گیاهان دارویی در پیشگیری و درمان بیماریها ) گرهارد لایبولک ترجمه : آزیتا خلج امیر حسینی ۳۸۱ معجزات درمانی عرقیات گیاهی ( توصیف خاصیت های تقطیری و میزان مصرف ) دکتر محمد دریایی ( متخصص علوم زیستی و گیاهان داروی) ۳۸۲ صابون های گیاهی دست ساز ملیندا کاس ، برگردان محمد یمینی ۳۸۳ مغناطیسی درمانی منن راجندر آرام ۳۸۴ هنر شفای مغناطیسی م . ت سان توانی آرام ۳۸۵ انرژی درمانی (مقدماتی متوسطه ) چوآ – کوک سویی آرام ۳۸۶ کریستال درمانی چو آ – کوک سویی آرام ۳۸۷ انرژی درمانی پیشرفته چو آ – کوک سویی ۳۸۸ بدن جادویی ریتاجی – مکانامارآرام ۳۸۹ رهایی از کمر درد مایک هگ دکتر آرام ۳۹۰ اصول و کاربرد گیاه درمانی دکتر محمد علی معصومی ۳۹۱ آشپزی اصیل ایرانی سعیده سریانی ۳۹۲ طب در دوره صفویه تالیف : دکتر سیریل الگود ترجمه : محسن جاویدان ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۳۹۳ صیدنه مولف : ابوریحان بیرونی مترجمان : دکتر منوچهر ستوده – ایرج افشار ص ۱۶ ۳۹۴ الحاوی مولف : ذکریای رازی مترجم : دکتر محمود طباطبایی جلد بکم ۳۹۵ گیاه درمانی – مزاج داروها مولف : فرشته کریمی با همکاری سینا قطبی ۳۹۶ نسخه عطار از مجموعه گیاهان (ایجاد معلومات – ورفع مجهولات ) حاج محمد تقی عطارنژاد ۳۹۷ الابنیه عن حقایق الادویه علی هروی نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی – کتابخانه ملی اتریش (وین ) با مقدمه فارسی ایرج افشار – علی اشرف صادقی ۳۹۸ گیاهان دارویی ایران (روش شناخت و موارد استفاده و محل انتشار ) مهندس علی رضایی نژاد ۳۹۹ دستبد های مغناطیسی (نگرشی نوین در مغناطیسی درمانی ) دکتر آرام ۴۰۰ سنگ درمانی شوفل برگر مترجم » فرحناز ثنایی موحد جلد ۱ و۲ ۴۰۱ مجربات اکبری حکیم محمد اکبر ارزانی دهلوی مقدمه : دکتر باقر لاریجانی تصحیح وتحقیق : محمد رضا شمس اردکانی … ۴۰۲ کتاب شفا گیاهان دارویی ف سبزیجات .غلات میوه ها تالیف دکتر محمد صادق رجحان ۴۰۳ دایره المعارف کاربردهای روشهای بهینه تولید دارو دکتر مصطفی کریمی کارشناس امور دارویی ۴۰۴ آئین تندرستی دکتر محمد مهدی اصفهانی ۴۰۵ صد گیاه و هزار درمان مترجم و تالیف دکتر حسین عرفانی ۴۰۶ گیاهان معجزه گر تالیف دکتر سهراب خوشبین ۴۰۷ سامانه دفاع طبیعی بدن انسان دکتر حسین میر حبدر (بحث چربی ها ) ۴۰۸ مجمع الجوامع تالیف : عقیلی خراسانی ۴۰۹ فوریتهای پزشکی اثر محمد زکریای رازی برکه الساعه ۴۱۰ خواص اعجاب انگیز اسانس های معطر (آروماتراپی) ترجمه و تالیف : لادن خسروانی وفا ۴۱۱ راهنمای درمان هامیوپاتیک دکتر بهزاد زمانی مقدم ۴۱۲ بیماریهای زنان و درمان های طبیعی خانم دکتر ناهید خورشیدی خانم دکتر مریم حمزه لو ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۴۱۳ معالجات داود انطاکی تالیف ابن نفیس ص ۱۷ ۴۱۴ تذکره داود انطاکی تالیف شیخ داود ابن عمر انطاکی ۴۱۵ الحاوی ۲۳ جلد در ۷ مجله چاپ بیروت ۴۱۶ دارو مسئله پزشکی قرن دکتر جلال مصطفوی کاشانی ۴۱۷ اطلس چاکرا اثر : کالا شاتراگوین دا    ترجمه مهناز مشرقی ۴۱۸ بررسی ادرار – بررسی نبض به همراه لوح رسوب ادرار مرجع : خلاصه الحکمه ۴۱۹ گیاهان دارویی ۵ جلدی دکتر زرگری ۴۲۰ مجربات فرنگی اثر : دون خیری دیسیلو اپریکمر ۴۲۱ طب اسلامی (گنجینه سلامتی ) مولف : دکتر رضا منتظر ۴۲۲ اطلس رنگی آیورودا مجموعه پوسترهای نمایشی بیتا – واتا – کافا ۴۲۳ علاج الامراض مولف : حکیم محمد شریف خان دهلوی ۴۲۴ التیسیر فی امداواه والتدبیر تالیف : ابن زهر اشبیلی اندلسی ۴۲۵ مجموعه شرح طب االنبوی ۴۲۶ فرهنگ داروئی العقار موسی بن عبدالله القرطبی ۴۲۷ شرح السماء العقار موسی بن عبدالله القرطبی ۴۲۸ هفت رساله در کیمیا واکسیر جابربن حیان ۴۲۹ جامع المفردات غافقی ۴۳۰ تغذیه و گیاهخواری دکتر احمد رضا درستی ۴۳۱ تاریخ طب در دوره آل بویه تالیف : احمد محدثی ۴۳۲ مفردات و معالجات الامراض جلد دوم تحفه سعدیه قطب الدین محمود شیرازی ۴۳۳ تطبیق نامهای کهن  گیاهان داروئی با نامهای علمی ۲ -۱ دکتر احمد قهرمان احمد رضا اخوت ۴۳۴ رژیم غذایی گروه خون : A.B.O نویسنده : دکتر پیتر جی مترجم : فریبا جعفری نمینی ۴۳۵ رژیم غذایی مخصوص گروه خون : OAB نویسنده : دکتر پیتر جی مترجم : فریبا جعفری نمینی ۴۳۶ تاریخچه و آشنایی با طب سوزنی تالیف : دکتر غلامرضا حجار ۴۳۷ رموز اعظم حکیم محمد اعظم خان ۴۳۸ الاسرار و سرالاسرار زکریای رازی ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۴۳۹ چهار مقاله عروفی سمرقندی ص ۱۸ ۴۴۰ طبیعت و سلامتی (بانک اطلاعات گیاهی داروئی ) اثر دامون ترابی ۴۴۱ روش های تشخیص عسل تقلبی اثر : مهندس سید جواد سعادتمند ۴۴۲ خرواکی های ایرانی (به فارسی سره) نگارش نادرمیرزا قاجار ۴۴۳ ترجمه الحاوی جلد ۴ بیماریهای شش دکتر محمد ابراهمی ذاکر ۴۴۴ راهنمای فراورده های طبیعی گیاهان داروئی نویسنده : آرا رمارادوسیان ترجمه : پدارم طیعی عبدللعلی محقق زاده ۴۴۵ اساس فارماکودینامی گیاهان داروئی نویسنده : منوچهر عبادی ترجمه : زهراء ابوالحسن زاده ووو ۴۴۶ زیتون کاری و مصارف آن اثر : لوئیس سیوانتوس ترجمه : کریم احسالی ۴۴۷ جستاری در تاریخ و فلسفه پزشکی و اسلامی اثر : دکتر ابراهیم ذاکر ۴۴۸ خود آموز طب سوزنی تالیف : دکتر امیر هوشنگ سپهری ۴۴۹ طب سوزنی به زبان ساده نویشته : پروفسور ژوبین ترجمه : غلامرضا آذر هوشنک ۴۵۰ ماساژ درمانی یومی هو تراپی اثر : ماسایوکی سایونچی ترجمه : غلامرضا آذر هوشنگ ۴۵۱ راهنمای فراورده های طبیعی گیاهان داروئی نویسنده : منوچهر عبادی ترجمه : زهرا ابوالحسن زاده عذرا غلامی مجید العلی محقق زاده ۴۵۲ نمک در جوران (درمانهای خانگی بیش از ۹۰ بیماری برای کودکان ) نویسنده : لیلیان ام . برد ترجمه : سیمین موحذ ۴۵۳ ضیافت بهشتی آشپزی گیاهی ۷۰۰ نوع غذا از ملل مختلف براساس آیورودا نویسنده : میربام کاسین هوسپدار مترجمین : راضیه روحی فرد پور نسرین السادات اخوی ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۴۵۴ اختر شناسان و نو اوران مسلمان علی زمانی قمشه ای ص ۱۹ ۴۵۵ طب پزشکی سنتی چین مولف : دکتر حسن رضوانی مجلدات ۱۲ -۱ ۴۵۶ تاریخ گردش خون و بیماریهای آن دکتر محمد دانش پژوه ۴۵۷ از افسانه تا حقیقت تالیف و ترجمه و پزوهش : ناصر پویان اسفلیوس بقراط و جالینوس ۴۵۸ جستارهایی در تاریخ پزشکی باهتمام دکتر محمود عباسی ۴۵۹ پزشکی و پزشکان گیلان پژوهش و نگارش : دکتر علی فروحی ناصر بویان ۴۶۰ سالمه پزشکی بهزیستی و تامین اجتماعی گیلان تالیف و پژوهش : ناصر بویان ۴۶۱ سیری درسه قرن دندانپزشکی ایران پژوهش و گرد آوری : دکتر محمد ابراهیم ذاکر ۴۶۲ راه های درمان آرترو ز و کنترل دردهای مزمن دکتر م ک شارما    برگردان : هاله گنجوی ۴۶۳ پیام نیکبختی (برای همسران جوان ) دکتر محمد مهدی صفهانی ۴۶۴ طبیعت در پزشکی ایرانی نویسنده : اسماعیل ناظم ۴۶۵ شرح رباعیات طب یوسفی تالیف : عبداالعلیم خان … الخور جوی تصحیح و تحشیه : دکتر محمد باقر مینایی ۴۶۶ حقایق اسرار طب فرهنگ نامه در شرح اصطلاحات طب برگردان : رشید تفقد ۴۶۷ بهداشت دندان و لثه تالیف : حنین بن اسحق برگردان : رشید تفقد ۴۶۸ مفید العلوم و مبید الحموم فرهنگ نامه واژگان دشوار دارونامه طوبا کتاب المنصوری فی الطب ذکریای رازی ۴۶۹ گزیده داروهای مجرب پزشکی ایرانی پژوهش اسماعیل ناظم ۴۷۰ قانونچه فی الطب تالیف : محمد بن محمود الچغمینی تصحیح و ترجمه : اسماعیل ناظم ۴۷۱ داستانهای پزشکی شگفت انگیز نکارنده و گرد آورنده : دکتر محمد تقی شفائی ۴۷۲ جامع الشرحین ۲ -۱ مولف : محمد بن محمود العاملی ۴۷۳ التصریف مولف : زهراوی ۴۷۴ آشپزی اصیل ایرانی سعیده سریانی ۴۷۵ مکتب شکسته بندی کرمانشاهی تالیف : حاج روح الله محلوجی کرمانشاهی ۴۷۶ ناباروری و منع باروری در پزشکی ایرانی نویسنده : سودابه بیوس زیر نظر اسماعیل ناظم ۴۷۷ فرهنگ تغذیه در اسلام – خرما اثر محمد رسول دریایی ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۴۷۸ راهنمای مصرف کننندگان برای استفاده مناسب از طب سنتی مکمل و جایگزین سازمان بهداشت جهانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴۷۹ روانپزشکی و درمانگران سنتی نویسندگان ماریو اینکایاوار… مترجم : دکتر علی فیروز آبادی ۴۸۰ مطرح النظار عبدالحسین زنوزی تبریزی ۴۸۱ شیر و فروارده های لبنی اثر دکتر محمد دریانی ۴۸۲ دارو و درمان گیاهی اثر دکتر محمد صادق رجحان ۴۸۳ درمان بیماریها با گیاهان داروی به همراه شرحی از گیاهان سمی نویسندگان : اورسل بوهرینگ پژوهش و برگردان : آزیتا خلج امیر حسینی ۴۸۴ درمان بیماریهای کودکان با گیاهان دارویی نویسندگان : اورسل بوهرینگ پژوهش و برگردان : آزیتا خلج امیر حسینی ۴۸۵ اصول و مبانی نظری طب سنتی از کتاب ذخیره خوارزمشاهی استاد جلال مصطفوی به کوشش دکتر محمود نجم ۴۸۶ ترجمه عیون الانباء فی طبقات الاطباء تالیف : ابن ابی اطبیعه آیادی و سید جعفر غضبان ۴۸۷ رساله در علاج الاطفال تالیف ماهر موسی ابن سیار تحقیق : شیخ حسین ابن علی الحاجی ۴۸۸ اصول علمی درمان گیاهی نوشته : رابرت تامسون ترجمه : دکتر محمد حسن راشد… ۴۸۹ با تغذیه سالم – عالمی دیگر بیابد ساخت اثر دکتر پریوش منوچهری – اهور ۴۹۰ طعم خوش سیب اثر دکتر پرپوش منوچهری – اهور ۴۹۱ شش رساله کهن پزشکی مقدمه و تصحیح : یوسف بیگ بابا پور ۴۹۲ عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی اثر : دکتر هادی صمصام شریعت ۴۹۳ ادب الطبیب : اسحق ابن علی الرهاوی ترجمه : مریم پوتی و مینو علی میرزایی ۴۹۴ ضوابط حکمت (ملخص فصول بقراطی ) ترجمه : غلام حسین کنتوری نیشابوری تصحیح : دکتر محمد علی لسانی دکتر حسین رضایی زاده ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۴۹۵ مفردات پزشکی  و گیاهان داروئی ایران دکتر یعقوب ائینه چی ۴۹۶ کتاب الجدری و الحصبه (آبله و سرخک ) تالیف : ابوبکر محمد زکریای رازی بسعی و اهتمام : دکتر محمود نجم آبادی ۴۹۷ روانشناسی شفا اثر : شیخ الرئیس ابوعلی سینا ترجمه : اکبر دانا سرشت ۴۹۸ فرابادین سمرقندی اثر : مجیب الدین سمرقندی ۴۹۹ سیستم های دارو رسانی در داروسازی سنتی ایران نویسندگان : دکتر حمید رضا مقیمی – دکتر آیدا شفیع زاده (با همکاری و مشاوره : مهندس محمد کمالی نژاد ۵۰۰ داروهای جالینوسی (۴جلدی ) دکتر صادق مقدم ۵۰۱ دارو سازی جالینوسی (۲ جلدی ) دکتر دور اندیشی ۵۰۲ گیاهان و داروهای طبیعی دکتر صمصا م شریعت ۵۰۳ ارشاد الزراعه ابونصر هروی ۵۰۴ گیاهان شمال ایران ۱ -۲ دکتر احمد پارسا ۵۰۵ اسامی علمی گیاهان دارویی مورد مصرف در طب سنتی محمد دینی ۵۰۶ معرفی گیاهان دارویی ضد سرطان ایران نجف پور نوایی ۵۰۷ اقصرائی (شرح الموجز ) جلد ۱ -۲ -۳ جمال الدین محمد بن محمد ۵۰۸ گیاهان دارویی چین سازمان جهانی بهداشت ۵۰۹ گیاهان دارویی و یتنام سازمان جهانی بهداشت ۵۱۰ فرهنگ دارویی کردستان (کردی – فارسی) سید شهاب خضری ۵۱۱ الغذاء بدل الادواء الحاج احمد الوائلی ۵۱۲ تاریخ طب در دوره ال بویه احمد محدئی ۵۱۳ بیان الطب (درسنامه کهن پزشکی ) سید حسین رضوی برقعی ۵۱۴ الشکوک علی جالینوس ابوبکر محمد زکریای رازی ۵۱۵ رستنیهای منطقه بشاگرد دکتر کریم ۵۱۶ شرح کتاب النجاه لابن سینا ( قسم الالهبات ) فخر الدین اسفراینی ۵۱۷ داروهای ترکیبی دکتر بابک موجر لو ۵۱۸ کتاب الجدری و الحصبه ابوبکر محمد زکریای رازی ۵۱۹ گیاهان سمی و تاثیر مسمومیت آنها در حیوانات دکتر محمود شماع – دکتر هوشنگ ساعدی ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۵۲۰ اسانس های گیاهی و اثرات درمانی انها دکتر تاج خانم مومنی – دکتر نوبهار شاهرخی ۵۲۱ الکترواکوپنکچر یادرمان طب سوزنی با سوزنهای الکترونیکی دکتر حسن رضوانی ۵۲۲ ماموریت حشرات عباسعلی محمودی ۵۲۳ در آمدی بردانشنامه تاریخ پزشکی در اسلام و ایران دکتر محقق ۵۲۴ زالو در مانی پزشکی ( ویزه دانشجویان علوم پزشکی ) آندره اس میکالس مترجمان : دکتر کیهانی و… ۵۲۵ یک درد وصد درمان عطار اصفهانی ۵۲۶ هئیت و دروس ( جلد ۱ -۲)ض استاد حسن زاده املی ۵۲۷ گوهر های شگفت انگیز جهان (سنگ درمانی ) دکتر ادیب ۵۲۸ جواهر نامه دکتر بیک باباپور ۵۲۹ منافع الاغذیه و دفع مضارها (عربی) رازی ۵۳۰ توت برای ابرشیم دکتر کریم جوانشیر ۵۳۱ تدارک الخطاء ابن سینا ۵۳۲ محنت الطبیب رازی ۵۳۳ تاثیر پزشکی ایرانی – اسلامی برپزشکی غربی دکتر شمس شریعت تربقان ۵۳۴ فرهنگ گیاهان دارویی ( کردی – فارسی – انگلیسی – عربی) امیر امینی ۵۳۵ فرمولاسیون و طرز ساخت انواع فراورده های ترکیبی در داروخانه دکتر مریم فرد شریعت ۵۳۶ برگ کهن – مفردات پزشکی مهندس کمالی نژاد ۵۳۷  شرح تشریح قانون ابن سینا ۵۳۸  قاموس قانون فی الطب ( فرهنگ لغات ابن سینا)  حکیم عبدالحمید – حکیم کبیر الدین ۵۳۹  تضمین کیفیت در برابر میکروبها  دکتر ر. م. برد – ترجمه دکتر بی بی صدیقه فضلی بزاز ۵۴۰  قانون ۱- ۵  حکیم ابوعلی سینا  ۵۴۱  قرابادین سمر قندی  مجیب الدین سمرقندی  ۵۴۲  آویشن ها و مرزه های ایران  زیبا جم زاد  ۵۴۳  گیاهان سمی و تاثیر مسمومیت آنها در حیوانات  دکتر محمود شماع  ۵۴۴  مجموعه آثار دکتر سید جلال مصطفوی  جلد اول و دوم  ۵۴۵  قانون تک جلدی  ابن سینا ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات ۵۴۶  جزوه ماساژ درمانی  ایوب صالحی  ۵۴۷  آتشک  عماد الدین محمود بن مسعود شیرازی  ۵۴۸  گیاهان دارویی شهرستان قائنات (خواص و کاربردهای آن ) جلد یکم  سید مهدی جواد زاده – محسن پویان  ۵۴۹  گیاهان دارویی خراسان جنوبی  محسن پویان  ۵۵۰  اوزان و مقایسه ها در فرهنگ اسلامی  تالیف : پرفسور دکتر والتر هینس – ترجمه و حواشی دکتر غلامرضا ورهرام  ۵۵۱  حفظ البدن – رساله ای کهن در باب بهداشت تن  اثر : محمد بن عمر بن الحسین – ابوالفضل فخر رازی به تصحیح و تحقیق : سید حسین رضوی برقعی  ۵۵۲  کفایه الطب ۱-۲  اثر : ابوالفضل حبیش التفلیسی – تصحیح : دکتر زهرا پارساپور ۵۵۳  خوز و خوزی در مکتب پزشکی ایران  دکتر محسن ناصری – دکتر فرزانه غفاری  ۵۵۴  مصارف ارایشی و بهداشتی گیاهان  تالیف : مرضیه رشیدی پور – دکتر بهرام دلفان  ۵۵۵  شرح تشریح قانون  ابن نفیس  ۵۵۶  قاموس قانون فی الطب  عربی و انگلیسی ۵۵۷  شرح قانون قرشی ۵-۱  ۵۵۸  گیاه درمانی  تالیف : دکتر علی زرگری  ۵۵۹  رستنی های دارویی در پزشکی معاصر  دمیروف و شگروف – مترجم : احمد شایا  ۵۶۰  روشهای تهیه و موارد مصرف داروهایی گیاهی  مولف : آندروشوالیه – مترجم : ااحمد امامی – بهجت جوادی  ۵۶۱   بررسی و درمان بیماریهای عفونی با رویکرد پزشکی اینتگرتیو  نوشته : دیوید راکل – ترجمه و تدوین : دکتر هاله طالابی – خدیجه رحمانی  ۵۶۲  واژه نامه طب سنتی گیلان ( گیل تجربه )  دکتر سید حسن نائب  ۵۶۳  تندرستی و شادابی با بهداشت و سالم سازی کبد ( جدیدترین روش درمان چاقی – قند – کلسترول و فشار خون )  اثر: دکتر ساندرا کاپوت  – ترجمه : عزیز کیاوند  ۵۶۴  درمان ( برنامه ای ۱۲ هفته ای برای جلوگیری و معالجه سرطان – بیماریهای قلبی – چاقی و…)  اثر: دکتر تیموتی برانتلی – ترجمه : مهندس سامک گردانی فر ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات  ۵۶۵  درمان بیماریها با گیاه کتان  اثر : دکتر عبدالله پور عبدالله  ۵۶۶  راهنمای درمان با داروهای بدون نسخه  تالیف : تیموتی آر. ترجمه : دکتر محسن ایمن شهیدی – دکتر محسن تفقدی – دکتر سید عادل معلم و ..  ۵۶۷  فرآورده های گیاهی : داروشناسی بالینی و سم شناسی  تالیف : تیموتی آر ترجمه : دکتر مرجان نصیری اصل – دکتر حمید رضا صادق نیا – دکتر حسین حسین زاده  ۵۶۸  فارماسیوتیکس ( دانش طراحی اشکال دارویی )  اثر : مایکل اولتون  ترجمه : دکتر هادی افراسیابی گرگانی – دکتر محسن تفقدی  ۵۶۹  نگاهی تازه به غذا و تغذیه  تالیف : دکتر موسی صالحی  ۵۷۰  روغن ها و چربی ها در داروسازی و فرآورده های آرایشی و بهداشتی  تالیف : دکتر حسین عرفانی  ۵۷۱  مجموعه ۱۰ جلدی حقایق آشکار از مواد مخدر  ۵۷۲  مربا سازی  ترجمه و تالیف : مهندس شهباز بقایی  ۵۷۳  درسنامه متون پارسی طب سنتی ایران  تالیف جمعی از دستیاران دکترای تخصصی طب سنتی  ۵۷۴  گیاه درمانی با رایج ترین گیاهان دارویی ایران  زیر نظر : دکتر غلامرضا امینی  ۵۷۵  شیمی دارویی ۱ و ۲  اثر : آندروجوس کورولکواس  ترجمه : دکتر عباس شفیعی – دکتر بردیا فرزام فر  ۵۷۶  مختصر تذکره سویدی – در مفرد درمانی  برگردان : رشید تفقد  ۵۷۷  شخصیت گروه های خونی  نوشته : کانومی  ترجمه : گیله گل بهروزان  ۵۷۸  دمنوش های گیاهی ایران زمین  اثر : دکتر مهدی فهیمی  ۵۷۹  کیهان شناخت در بحث نجوم  اثر : احمد قطان مروزی  ۵۸۰  مرجع گیاهان دارویی ( جلد اول )  تالیف و ترجمه : احمد امامی  ۵۸۱  تقویم الابدان بتدبیر الانسان  تالیف : یحیی ابن عیسی بن علی بن جزله بغدادی  ۵۸۲  ترجمه مختصر تذکره سویدی – مفرد درمانی  برگردان : رشید تفقد  ۵۸۳  پزشکان نامی  اثر : هنری ا. زیگریست – ترجمه : کوکب صورتگر و حسن صفاری  ۵۸۴  شرح خلاصه الحکمه جلد ششم ( بخش کودکان )  بکوشش دکتر ملک ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات  ۵۸۵  تصویر طب سنتی ایران در یک نگاه با همکاری مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی بابل  دکتر حوریه محمدی – دکتر غلامرضا افشاری و مهدی صیادی  ۵۸۶  کتاب کامل بابونه ( بابونه آلمانی – کبیر- رومی – دشتی – متعفن و زرد ) زیر نظر مهندس محمد کمالی نژاد  پدید آورندگان : دکتر جمیله مهدوی – مهندس نسرین طاهری شیوا  ۵۸۷  گیاه درمانی با رایج ترین گیاهان دارویی  تالیف : دکتر مهدی وزیریان و همکاران زیر نظر دکتر غلامرضا امین  ۵۸۸  آموزش طب نظری و عملی مزاج و تشریح بهمراه تصاویر تشریح ابن سینا  ۵۸۹  فردوس الحکمه ( بحر المنافع و شمس الاداب )  بکوشش و برگردان : دکتر علی نقی منزوی و دکتر محمد ابراهیم ذاکر  ۸۹۰  طب روح ( اخلاق اصیل )  دکتر بهرام الهی  ۵۹۱  شناسایی گیاهان دارویی چهار محال بختیاری  اثر: محمد فیاض  ۵۹۲  مزاج شناسی  طب سینایی  ۵۹۳  ترجمه کامل الصناعه مجلدات ۳-۱  اثر : علی ابن عباس اهوازی  ۵۹۴  چای در گذر زمان – خواص غذایی و درمانی جلد ۱ و ۲  مهندس غلامرضا معزی  ۵۹۵  پزشکی و آموزش آن در ایران  دکتر شمس شریعت  ۵۹۶  سته ضروریه – اثر حکیم ولی گیلانی  تصحیح دکتر نرجس گرجی  ۵۹۷  راهنمای گیاه درمانی جلد ۲ –  دکتر فریبرز معطر زیر نظر دکتر ولایتی  ۵۹۸  تدبیر الحبالی و الاطفال و الصبیان (عربی )  احمد بن محمد بن یحیی البلدی  ۵۹۹  رساله پزشکی کودکان  ( ترجمه رساله تدبیر الصبیان )  زکریای رازی – ترجمه دکتر احسان مقدسی  ۶۰۰  دو رساله در فواید سکنجبین و خواص مومیایی  ذکریای رازی – ترجمه دکتر احسان مقدسی  ۶۰۱  کتاب سکسولوژی  نویسنده ناشناس  ۶۰۲  درع الصحه ( در باب حجامت – فصد – زالو – خون )  اثر طبیب تهرانی  ۶۰۳  رساله داروهای جایگزین  ذکریای رازی  ترجمه : دکتر احسان مقدسی  ۶۰۴  جلد سوم الحاوی رازی  ترجمه ابراهیم ذاکر ردیف نام کتاب مولف و مترجم توضیحات  ۶۰۵  جلد بیست و سوم الحاوی رازی  ترجمه دکتر فرزانه غفاری  ۶۰۶  جلد ششم الحاوی رازی  ترجمه ابراهیم ذاکر  ۶۰۷  مفرح القلوب جلد ۳ -۱  اسماعیل ناظم و محسن باغبانی – حکیم محمد اکبر شاه ارزانی  ۶۰۸  الگوی تشخیص مزاج بهمراه پوستر  طراح و نویسنده دکتر حمیدا.. افراسیابیان  ۶۰۹  شاخص ترین گیاهان موثر بر دیابت  دکتر احمد قربانی – دکتر حسن رخشنده  ۶۱۰  رساله بیخ چینی  تالیف : حکیم عماد الدین محمود بن مسعود شیرازی همراه با دیباچه بزبان انگلیسی  ۶۱۱  تریاق کبیر  تالیف : حکیم سید بن حسن بن سید مهدی  ۶۱۲  کتاب الجواهر و صفاتها  تالیف : یحیی بن ماسویه  ۶۱۳  عین الحیوه  تالیف : محمد بن یوسف طیب الهروی رساله آطریلال  عماد الدین محمود بن مسعود شیرازی ۶۱۴  قرابادین مظهری  تالیف : حکیم مظهر علی بن تهور علی  ۶۱۵  قرابادین  تالیف : شاپور بن سهل  ۶۱۶  کتاب مفتاح الشفاء  تالیف : حکیم محمد حسین بن محمد جعفر بهبهانی
برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۴ | 13:29 | نویسنده : سلامت |
کمییت و کیفیت مواد موثر و آثار درمانی گیاهان داوریی مستقیما به زمان جمع آوری آنها بستگی دارد . زمان مناسب جمع آوری ، زمانی است که گیاهان رسیده  وحداکثر میزان موارد موثره در آن ایجاد شده باشد و در این شرایط پس از جمع آوری باید به سرعت آنها را خشک نموده . گیاهان خشک شده را باید دور از نور نگهدار داشته تا از اکسیده شدن مواد آن و تبخیر شدن اسانس آنها جلوگیری شود همچنین برای جلوگیری از کپک زدن باید در جای هوا دار خشک و گرم به خشک کردن آنها پرداخت . خشک کردن گیاهان در زیر هود های فن دار در اتاق های آفتاب گیرو دارای در باز کاملا مناسب است .

گل ها  :

گل ها بعد از طلوع آفتاب وقتی که شبنم ها تبخیر می شوند جمع آوری می شوند زیرا شبنم باعث افزایش رطوبت و پوسیدگی میشود . بهترین زمان برای اکثر گل ها هنگامی  است که کاملا باز می شوند . گلبرگ ها چون به سرعت خراب میشوند باید آنها را در یک سطحی مانند سینی خشک نموده . در مورد گلهای ریز و کوچک مانند اسطوخدوس باید قبل از ریختن گل ها از حدود 20 سانتی متر سر شاخه گلدار را جدا نمایید و آن را ه طرف پایین آویزان کنید .

گل های خشک شده را باید در ظرف در بسته (چه بهتر که زنگی باشد ) بریزیم تا رطوبت هوا و نور به آنها آسیب نرساند گل هایی .که در نهنج ( قسمت وسط) بزرگ می باشد باید بعد از جدا نمودن گلبرگ ها قسمت وسط آن را دور بیندازید .

قسمت هوایی و برگ ها در گیاهان مانند بابا آدم که دراری برگ های بزرگ هستند میتوانند برگ ها را چید و به طور جداگانه خشک نموده اما در برگ های کوچک مانند نعنا و بادرنجبویه باید برگ را با ساقه خشک نموده . برگ های خزان شونده برگ زیر را درست قبل از گل دادن باید چید و برگ گیاهان همیشه سبز مانند رزماری، را میتوان در طول سال چید . برای خشک کردن میتوان 10 تا 12 ساقه برگ دار را به هم بسته و به سمت پایین آویزان نموده سپس وقتی کاملا خشک شده و حالت شکنندگی پیدا کرده آنها را از ساقه جداکرد .

پوست

در مورد روش جمع آوری پوست ها باید در فصل پاییز و قبل از اینکه صمغ ها و شیرابه ها آسیبی به پوست برسانند آنها را جمع آوری کرد . هیچ گاه نباید به طور کامل پوست گیاهان را کند مگر اینکه بخواهیم کمل گیاه را به صورت تنتور دارویی استفاده کنیم . پوست را نباید با آب شست بلکه برای زدودن آلودگی های خارجی حشرات یا قارچ های پوست باید این گونه مواد را از روی آنها تمیز کرد . سپس آنها را به قطعات کوچک 2 تا 3 سانتی متری تقسیم نموده و بر روی یک سطح مانند سینی خشک کرد .

میوه ها

بهترین زمان جمع آوری میوه پس از رسیدن کامل و قبل از نرم شدن آنهاست در غیر این صورت ضمن خشک شدن اثر خود را از دست می دهند . میوه ها را باید در یک سطح قرار داد وپیوسته آنها را پشت و رو کرد تا از کپک زدگی آنها جلوگیری شود در صورتی که میوه ها کپک داشته باشند باید آنها را دور ریخت .

ریشه ها  :

اکثر در فصل پاییز و زمانی که قسمت هوایی گیاه در حال خشک شدن است جمع آوری می شود . در بعضی از گیاهان مانند گل قاصدک ریشه گیاه را باید در فضل بهار جمع آوری نمود .

برای خشک کردن ریشه ابتدا باید آنها را شست  تا گرد و خاک و گِل آنها خشک شود سپس در صورت لزوم پوست آنها را جدا نمود ه ودر صورت درشت بودن آنها را به قطعات و قسمت کوچک تری تقسیم کرد . البته این عمل بهتر است تا ریشه نرم است انجام شود چون ریشه های خشک بسیار سخت میشوند و خرد کردن آنها مشکل است . تکه های خرد شده ریشه را باید بر روی کاغذ خشک نمود و یا روزنامه بر روی یک سطح قرار داد و بر محلی گرم و آفتابی و یا د کنار پنجره آفتابی پهن کرد و حشک کرد .

دانه ها

دانه ها را باید پس از رسیدن کامل جمع آوری کرد . اکثر دانه ها در فصل تابستان به طور کامل می رسند . چنانچه دانه ی ریزو کوچک بر روی سر شاخه قرار  دادشته باشند  باید حدود 20 سانتی متر از ساقه را چید و به طرف پاین آویزان نموده تا خشک شود زیر ساقه باید کاغذ خشک کن قرار داد تا دانه هایی که خشک میشوند و میریزند جمع آوری نموه .

چون دانه ها پس از رسیدن توسط پرندگان یا باد از بین می روند از این رو قبل از این باید آنها را جمع آوری نموده . همچنین دانه ها را نباید زیر نور مستقیم آفتاب خشک کرد .

پیاز ها

بهترین زمان جمع آوری پیاز ها  هنگامی است که قسمت هوایی کاملا خشک شود البته در بعضی گیاهان  مانند سیر قبل از پژمرده شدن کامل برگ ها به خاطر گم نشدن محل آنها باید به جمع آوری سریع آنها پرداخت .


برچسب‌ها: گیاهان دارویی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۴ | 13:12 | نویسنده : سلامت |
بدانید که حُقنه کثیر النفع است و برای اکثر امراض مفید می باشد . اخراج فضول می کند .آگاه باشید که حُقنه تسکین میدهد و قولنج و اقسام اوجاع کلیه و مثانه و اورام آنها را جذب فضول میکند .

حُقنه به ضم حا و فتح نون داروی مایع است که از طریق مقعد داخل روده ها کنند .معادل آن کلمه اماله است .در عرب آمپول را هم می گویند . حُقَن به ضم حا و فتح قاف جمع آن است . تقنیه که در لغت به معنای پاکیزه کردن و تهطیر می باشد برای لایروبی قنات و نیز به جای کلمه اماله و حُقنه برای پاکیزه کردن مقعد به کار میرود .

فوائد حُقنه از زبان پزشکان قدیم

بدانید که حُقنه کثیر النفع است و برای اکثر امراض مفید می باشد . اخراج فضول می کند .آگاه باشید که حُقنه تسکین میدهد و قولنج و اقسام اوجاع کلیه و مثانه و اورام آنها را جذب فضول میکند . بهترین زمان برای حُقنه پاییز و زمستان است . در هوای سرد و در روزهای گرم جایز نیست مگر آنکه در ابتدای روز باشد یا در شب که در این دو وقت هوا خنک شده باشد .

حُقنه درمانی در کنار و همراه با سایر روش های طبی یکی از مهمترین و موثر ترین و کارآمد ترین هاست ، حتی اگر به تنهایی نیز از آن استفاده شود بهره فراوان میدهد . در علم پیشگیری کاربرد حُقنه درمانی مانند خون درمانی و حجامت ثمر بخش است .

داستان  اختراع حُقنه

داستان زیبایی را به بقراط  دانشمند و طبیب مشهور یونانی نسبت میدهند که شنیدن آن خالی از لطف نیست  بقراط واضع و مخترع فناوری حُقنه در تاریخ علم پزشکی به شمار میاِد . جالینوس که خود استاد و طبیبی حاذق بوده از استادش بقراط نقل میکندکه روزی بقراط در کشتی نشسته بود غمگین و نگران و متفکرانه به افق چشم دوخته بود . مردی بود در کشتی که از شدت پر خوری و انباشتن شکم از شراب و غذا های لذیذ به حالتی خطرناک از درد به خود میپیچید بقراط در حال وی حیران شده و راه به جایی نمیبرد در این اثنا مرغان ماهی خوار در حال شکار ماهی از آسمان به دریا فرود می آمدند و روزی خود را از دریا بر میگرفتند ناگهان بقراط متوجه مرغی شد که ماهی بسیاری خورده بود از شدت درد شکم خود را به ماسه های کنار دریا می مالید و چون درد شدت کرد به کنار دریا آمد و با منقار خود آب شور دریا را بر گرفت و در دُبر خود فرو کرد و بعد از آن فضولا بسیاری از  وی خارج شده و از مرگ نجات پیدا کرد و به سوی آشیان خون پرواز نمود . چنین بود که از حوادت غیبی بقراط عمل  حقنه را فرا گرفت و بدین وسیله مردی که در کشتی از پرخوری  خوردن غذا و مایعات مانند آن مرغ ماهی خوار به حال مرگ افتاده بود نجات داد و پس از آن بارها این عمل را در مورد بیماران تکرار کرده و به تدریج دلیر تر گشت و چیز هایی به آن افزود و در بوته آزمایش این عمل را بارها آزمود و بدین وسیله نسخه های متعدد حقنه بوجود آمد . بقراط مردی دانشمند و خداپرست بود و از شگفتی های کار او نقل کرده اند که شاگردان خود را از مداوی ملوک و سلاطین و دنیا پرستان و صاحبان زرو زور منع نمود و بیمارستان ها به دست وی ساخته شده که فقرا و تنگ دستان در آن مکان ها معالجه می شدند .

منبع: حُقنه از دیدگاه طب سنتی .


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۴ | 13:9 | نویسنده : سلامت |

فشار خون بالا زمانی ایجاد می شود که فشار خون در دیواره رگ ها بیش از حد معمول افزایش پیدا کرده باشد . علاوه بر داروهایی که به طور معمول از طرف پزشکان تجویز می شود راه های مختلفی هم وجود دارد که با رعایت آنها میتوایند به کنترل ای بیماری کمک میکند .


ورزش، ترک سیگار ، کاهش تنش و همچنین استفاده از گیاهان داوریی در حد متعادل .

کنجد 

گیاهی است یکساله با ارتفاع حدود یک متر که قسمت انتهای ساقه آن پوشده از کرک است برگ ههای کنجد بیضی ، باریک و نوک تیز است . میوه این گیاه به صورت کپسول و محتوی دانه های کوچکی است که دانه کنجد نامیده می شود و قسمت مورد استفاده این گیاه است .

وطن اصلی کنجد هندوستان است که از انجا به نقاط دیگر دنیا راه یافته است . در جال حاظر چین بزرگترین تولید کننده کنجد در دنیا است . این گیاه دارای پروتئین و ویتامین های B.d , Eاست و لسیتین . مقدار روغن آن حدود 50 درصد است .

روغن کنجد مرکب از 70 درصد اسید های چرب اشباع نشده مانند اولئیک اسید یا لینوئیک اسید و مقدار کمی اسید چرب اشلاع شده مانند اسید پالمتیک است . ترکیبات تشکیل دهنده کنجد سبب کاهش فشار خون می شود.

برگ زیتون

برگ های زیتون از ماده ای تلخ به نام اولئوپتین سرشار بوده و حاوی مقداری اسید چرب و عناصری مانند نیتروژن ، فسفر، منیزیم ، کلسیم و مواد قندی است  . بهترین زمان جمع آوری برگ های زیتون زمان گلدهی گیاه یعنی اردیبشهت ماه است . دم کرده برگ زیتون داروی خوبی برای پایین آوردن فشار خون است . 20 عدد برگ زیتون را داخل 300 گرم آب ریخته و آن را به مدت پنج دقیقه بجوشاید و روزانه یک فنجان از  آن را بنوشید . از همان گیاهی تهیه می شود که شاخ و برگ آنرا در طبخ غذا استفاده میکنیم .

تخم کرفس

از گلهای این گیاه تهیه شده و رنگ قهوه ای سیر و بوی قوی و خوشایندی دارد تخم کرفس در طول قرن ای متمادی در سراسر جهان کاربرد های متنوعی داشته است و برخی عناصر شیمیایی موجود در تخم کرفس در کاهش شدید فشار خون نقش دارد. این گیاه حاوی مقدار زیادی کلسیم است که فشار خون را پایین می آرود . برای تهیه چای از تخم کرفس مقدار آب جوش را روی یک قاشق چای خوری از تخم تازه کوبیده شده بریزید و قبل از خوردن بگذارید به مدت 10 تا بیست دقیقه خوب دم بکشد و روزی دو فنجان میل کنید .

 اگر باردار هستید از مصرف این گیاه بپرهیزید . تخم کرفس گیاه طبی بی خطری است اما این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر میخواهید از آن به عنوان ادرار آور استفاده کنید ابتدا با پزشک خود مشورت کنید . زیرا مواد و داروهای ادرار آور میتوانندپتاسیم بدن شما را دفع کنند . همچنین تخم کرفس را که مستقیما از مزرعه می چینند مصرف نکنید . اغلب تخم ها که به قصد تکثیر گیاه به فروش میرسند آغشته به مواد شیمیایی هستند و نباید مصرف شوند .

جین سینگ

به پادشاه گیاهان بوته ای معروف است . در دوران گذشته از چنان ارزش بالایی در شرق برخوردار بود که به عنوان مثال در چین فقط امپراطوران حق جمع آوری و نگهداری ریشه های آن را داشتند . در دوره های بعد نیز به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از وعده غذایی پادشاهان و امپراطوران به منظر افزایش قوای جسمانی و ذهنی و به عنوان اکسیر جوانی و شادابی جایگاه خود را همچنان حفظ کرده . این گیاه دارویی اثر شگفت انگیزی روی تنظیم فشار خون دارد یعنی کاهش دنده فشار خون در صورت بالا بودن آن افزایش دهنده فشار خون در صورت پایین بودن است . خواص دارویی جین سینگ تنها در ریشه این گیاه وجود دارد و دلیل آن هم وجود ترکیبای است که از مهمترین آنها میتوان بهginsenosideاشاره کرد با افزایش تدریجی سن گیاه هم خواص درمانی و دارویی ریشه آن افزایش می یابد . جالب است بدانید که اهمیت این گیاه در چین تا حدی است که صادرات بذر این گیاه ممنوع و در روسیه هم کندن گونه های وحشی این گیاه غیر قانونی است .

منبع : درمان و کنترل فشار خون.


برچسب‌ها: درمانها, طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۴ | 13:7 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۴ | 9:28 | نویسنده : سلامت |


دومین گردهمایی شورای عالی طب ایرانی-اسلامی جمعه مورخ 6/11/91 در تهران با حضور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام  و حدود دویست نفر از محققان، پزشکان و اساتید طب سنتی سراسر کشور برگزار گردید


متن کامل خبر و متن بیانیه رسمی شورای عالی طب سنتی را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود

عکس های گردهمایی :

منبع:جاطا


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۴ | 9:14 | نویسنده : سلامت |
دانلود صوت: (بخش مصاحبه و همایش)
استاد سید محمد موسوی
(مـدير مؤسسه پژوهـشی پيـک شـفا)

دومین گردهمایی شورای عالی طب سنتی ایران
6 بهمن 1391 - تهران
دانلود صوت
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
35 دقیقه - 5.2 مگابايت
(پيكوفايل)   (مديافاير)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
* طب اخلاطی ابتدا از ایران به یونان انتقال یافت
* پزشکی امروز ما مقلد طب غربی است
* طب غربی در مواجهه با بیماری های روانی کاملاً عاجز است
* طب کل نگر ما جهانبینی خدامحور دارد
* طب جزءنگر هرگز به فهم «کُـل» نخواهد رسید
* بحثی پیرامون درمان سرطان
* ضرورت لحاظ مزاج در درمان سرطان
* طب جزءنگر مدرن باید طب مکمل باشد نه طب کل نگر سنتی
* طب مدرن حقایق درمان را نمی فهمد
دومین گردهمایی شورای عالی طب سنتی ایران
6 بهمن 1391 - تهران
منبع:طب اسلامی


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۴ | 9:6 | نویسنده : سلامت |

مرد جوانی مزرعه ش رو با سم آفت کش سمپاشی می کرد و می خواست بدونه که چقدر از سم در مخزن باقی مونده. درپوش رو برداشت و فندک رو روشن کرد. بخار بلند شده از سم آتش گرفت و سراسر بدن اونو در بر گرفت. اون از روی تراکتور پائین پرید و فریاد زد. زن همسایه با حدود 10 تخم مرغ از خونه بیرون دوید و در عین حال فریاد می کشید "تخم مرغ بیارید". او تخم مرغها رو شکست وسفیده رو از زرده جدا کرد". وقتی آمبولانس رسید و مسئولین کمک های اولیه مرد جوان رو دیدن پرسیدن "کی این کارو کرده؟" همه به اون زن اشاره کردن و مامورین به اون زن تبریک گفتن. " شما صورت اونو از نابود شدن نجات دادین". در انتهای تابستان مرد جوان دسته گلی به اون زن تقدیم و از اون تشکر کرد. صورتش مثل صورت یک بچه صاف شده بود.

درمان معجزه آمیز سوختگی

در ذهن داشته باشین که این روش درمان شامل آموزشهای مامورین آتشنشانی هم هست. کمک ها اولیه شامل پاشیدن آب سرد بر سطح صدمه دیده و کاهش درجه حرارت برای جلوگیری از سوختگن لایه های زیرین پوسته. بعد سفیده تخم مرغ رو روی اون نقطه پخش کنید.

زنی که قسمت زیادی از دستش رو با آب جوش سوزانده بود، با وجود درد زیاد، آب سرد روی دستش ریخت (که خیلی هم دردناکه. من کشیدم می دونم) دوتا تخم مرغ رو شکست و زرده رو از سفیده جدا کرد، کمی اونها رو هم زد، و دستش رو در سفیده فرو برد. سفیده روی دستش خشکید و لایه ای روی دستش کشیده شد. بعداً یاد گرفت که سفیده تخم مرغ یک کولاژن طبیعیه و در تمام بعد از ظهر هر یک ساعت لایه دیگری بر لایه های قبلی افزود. در بعد از ظهر دیگه دردی احساس نمی کرد و روز بعد بسختی میشد اثری از سوختگی دید. 10 روز بعد ، هیچ اثری باقی نمونده و پوست رنگ طبیعی شو بدست آورده بود. نواحی سوخته شده به لطف کولاژن موجود در سفیده تخم مرغ که پر از ویتامینه کاملاً ترمیم شده بود


برچسب‌ها: تغذیه سالم, درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:45 | نویسنده : سلامت |مطابق عکس برشهای لیمو ترش و زنجبیل تازه را در ظرف شیشه ای در داری با عسل مخلوط کرده و داخل یخچال بگذارید پس از مدتی مخلوط ما فرم ژله مانندی به خود میگیرد.

در هنگام مصرف یک قاشق غذاخوری از ژله را به یک لیوان آب جوش اضافه کرده و میل نمایید.
این ترکیب را میتوانید بمدت دو تا سه ماه در یخچال نگهداری کنید.


برچسب‌ها: تغذیه سالم, درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:43 | نویسنده : سلامت |

رنگ‌آمیزی ناخن از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح در کشورهای ایتالیا، ژاپن و چین مرسوم بود و لاک مصرفی آنها ترکیبی از صمغ عربی، سفیده تخم‌مرغ، ژلاتین و موم زنبورعسل بود.

مصریان باستان نیز از رنگ‌های قرمز قهوه‌ای حاصل از گیاه حنا برای رنگ‌کردن ناخن‌ها استفاده می‌کردند.

لاک نیز مانند دیگر ابزارهای ساخت بشر در طول زمان دچار تحولات بسیاری شده تا جایی که امروزه انواع و اقسام آن را می‌توان در بازار یافت. باوجود آنکه لاک‌های امروزی زیباتر از گذشته‌اند، اما خطرناک‌ترند و مشکلات زیادی برای سلامت انسان ایجاد می‌کنند.

اجزای تشکیل‌دهنده لاک ناخن

لاک‌های ناخن باید دارای ویژگی‌های خاصی مانند شفافیت در رطوبت بالا، کشش مناسب روی ناخن، انعطاف و استحکام، ترک‌نخوردن، مقاومت در برابر آب سرد و شوینده‌ها باشند.

از آنجا که بسیاری از مواد تشکیل‌دهنده لاک‌ناخن شیمیایی هستند، استفاده مداوم یا نامناسب از آنها می‌تواند باعث به خطر افتادن سلامت تان شود

برای رسیدن به این ویژگی‌ها، شرکت‌های تولید‌کننده محصولات آرایشی و بهداشتی از ترکیب‌های گوناگونی نظیر نیترو سلولز، رنگدانه، اسانس، رزین، نرم‌کننده، موادپلاستیکی و رنگ‌کننده و حلال‌هایی چون فتالات، تولوئن و فرمالدئید در لاک‌ناخن استفاده می‌کنند.

تاثیر لاک ناخن بر سلامت انسان

از آنجا که بسیاری از مواد تشکیل‌دهنده لاک‌ناخن شیمیایی هستند، استفاده مداوم یا نامناسب از آنها می‌تواند باعث به خطر افتادن سلامت تان شود.

امروزه شرکت‌های تولید محصولات آرایشی و بهداشتی باید استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را (از جمله حذف موادشیمیایی) در ساخت لاک رعایت کنند. با وجود این استانداردها، هنوز بسیاری از شرکت‌های معتبر از حلال‌هایی که باعث التهاب ریه و مجاری تنفسی می‌شوند، در تولید لاک استفاده می‌کنند.

در قسمت زیر به بررسی تاثیر سه ماده خطرناک موجود در لاک ناخن بر سلامت انسان می‌پردازیم.

لاک ناخن

×      فرمالدئید

نتایج پژوهش‌های دانشمندان نیویورک نشان می‌دهد در صورت مصرف مقادیر زیاد فرمالدئید آثار سمی آن در بدن نمایان می‌شود. در حقیقت، فرمالدئید را می‌توان آلوده‌کننده‌ترین ماده در هوای داخل خانه دانست.

حتی وجود مقادیر اندک آن باعث تحریک، سوزش و خارش چشم و ریزش اشک می‌شود. تنفس این ماده‌شیمیایی هم باعث ایجاد سردرد، سوزش گلو، اختلال تنفس و بروز علایم آسم خواهد شد.

مصرف اتفاقی فرمالدئید و جذب آن از طریق دستگاه گوارش، مسمومیت خون، افزایش اسیدخون و کاهش شدید حرارت بدن را در پی دارد.

پژوهشگران انجمن ملی مبارزه با محصولات شیمیایی آمریکا، پس از بررسی ۱۲۰ فرد مبتلا به سرطان بینی و گلو دریافته‌اند این افراد مدتی طولانی در معرض این حلال قرار داشته‌اند.

×      فتالات

دانشمندان هنوز درباره آثار فتالات بر سلامت انسان اختلاف‌نظر دارند. محققان دانشگاه بوردو فرانسه پس از ماه‌ها مطالعه با انتشار مقاله‌ای در مجله معتبر «لنست» اعلام کردند عوارض مصرف فرآورده‌های حاوی فتالات مرگبار است، اما پژوهشگران بریتانیایی در دانشگاه آکسفورد ادعا کردند تعداد نمونه‌های بررسی شده برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نبوده است.

در بسیاری از پژوهش‌ها تاثیر مخرب فتالات بر کبد، کلیه‌ها، ریه‌ها و غدد جنسی (بیضه‌ها) ثابت شده است

فتالات و ترکیب‌های مختلفش، اثری شبیه به هورمون زنانه استروژن دارند. اگر زنان باردار در معرض این ماده قرار گیرند، فرزندشان با ناهنجاری‌های مادرزادی در اندام تناسلی‌شان به دنیا می‌آیند.

با وجود آنکه بسیاری از پژوهشگران مخالف اثر فتالات بر سلامت انسان هستند، اما از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، بسیاری از شرکت‌های تولید‌کننده محصولات آرایشی و بهداشتی معتبر، پس از انتشار نتیجه بررسی‌های دانشمندان دانشگاه روچستر که نشان می‌داد محصولات ناشی از سوخت‌وساز فتالات در بدن که در ادرار تجمع می‌کنند، باعث افزایش اندازه دور کمر آقایان و مقاومت سلول‌ها به انسولین و ابتلا به دیابت می‌شوند، این ماده را از محصولاتشان حذف کردند، اما نتیجه بررسی‌های تازه وزارت بهداشت آمریکا نشان داد همچنان در ساخت لاک ‌ناخن از این ماده استفاده می‌شود.

×      تولوئن

این ماده که نقشی اساسی در تولید لاک‌ناخن دارد، در افراد تاثیرات گوناگونی به جا می‌گذارد. اختلال رفتار، یکی از مهم‌ترین عوارض این ماده است.

تماس طولانی‌مدت با تولوئن علایم جسمی و روانی متعددی ایجاد می‌کند.

پروفسور تی‌ای ویلانسون، استاد روان‌پزشکی کالج سلطنتی لندن و مشاور ارشد سازمان غذا و داروی آمریکا، پس از بررسی نوار مغزی و معاینه بالینی افرادی که در معرض تولوئن قرار گرفته بودند، پی برد این افراد به اختلال‌های بینایی، آسیب‌های عصبی و مخچه‌ای و اختلال در بخشی از راه‌های عصبی به نام راه‌های هرمی مبتلا هستند.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:42 | نویسنده : سلامت |

امروزه اگر دنبال روغن سالم هستید در کنار روغن کنجد ، زیتون و روغن زرد محلی می توانید از روغن دنبه و یا روغن کره نیز استفاده کنید که معمولاً در منازل و به صورت خانگی تهیه می شوند و نسبت به دیگر روغن های سالم و مورد تایید ، ارزان تر می باشند.

در این قسمت ، طرز تهیه روغن کره ، تقدیم شما کاربران محترم سایت می گردد :

مقداری کره را در یک قابلمه مسی که فضای بیشتری نسبت به حجم کره دارد ریخته ، به گونه ای که حداقل چهار انگشت بالای قابلمه خالی باشد. برای جلوگیری از سرریز شدن کره که در هنگام جوش اتفاق می افتد ، می توانید دور تا دور قسمت بالا و داخلی قابلمه را ( تا حدود چهار انگشت ، پائین درب ظرف ) با کره چرب کنید. قابلمه را روی گاز قرار داده و زیر آن را روشن کرده و زمانی که جوش آمد ، شعله را کم کنید و کره آب شده را مرتب هم بزنید تا آرام آرام بجوشد. پس از چند دقیقه کره حالت سفیدی یافته و فضای قابلمه نیز حالت مه آلود پیدا می کند. به هم زدن ادامه دهید تا این سفیدی ها، کم کم جمع شود و روغن مثل آب دریا شفاف شود. در این حالت شعله را خاموش کرده و کمی هم می زنید تا مقدار تفاله ای که روی روغن مشاهده می شود حالت طلایی رنگ پیدا کند. سپس روغن را صاف کرده تا آن مقدار تفاله گرفته شود. ( برای صاف کردن می توانید از الک و پارچه حریری که روی آن انداخته شده است استفاده کنید ) .

 تذکر :

-    روغن کره را به اندازه مصرف کوتاه مدت خود آماده نمایید ، چرا که نگهداری طولانی مدت آن باعث تغییر در طعم و بوی آن می گردد.

-    کره مورد استفاده باید کره محلی گاوی باشد و اگر کره دوغی باشد، بهتر است.

-    هنگام استفاده از این روغن به منظور تف دادن یا سرخ کردن می بایست شعله گاز کم و حرارت ملایم باشد.

-    روغن کره را در ظرف در بسته و داخل یخچال نگهداری نمایید.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:41 | نویسنده : سلامت |

از لحاظ علمی و بر اساس مقاله منتشر شده ، کلسیم هنگامی که همراه مواد غذایی چرب استفاده می شود ، بیشتر جذب می گردد ، لذا کم کردن درصد چربی شیر از میزان جذب کلسیم آن در روده باریک می کاهد .

غذاهایی همچون قیمه ، قورمه سبزی ، فسنجان و آب گوشت حاوی چربی طبیعی گوشت گوسفند هستند و اگر می خواهید کلسیم کافی به بدن شما برسد ، توصیه می شود به شرح ذیل اقدام نمایید :پوست تخم مرغ که حاوی کلسیم فراوانی می باشد را بکوبید و با الک یا پارچه توری ، الک کنید تا تبدیل به آرد شود ، مثل آرد برنج یا آرد گندم که به هیچ وجه زبری نداشته باشد . آن را داخل ظروف ادویه قرار دهید و همان گونه که مثلاً از زردچوبه استفاده می شود در هر بار که غذا درست می کنید یک قاشق مرباخوری از آن را هم داخل قابلمه بریزید تا همه اعضای خانواده دارای استخوان های محکم باشند و به پوکی استخوان مبتلا نشوند .

تذکر :لازم به ذکر است استفاده از پوست تخم مرغ آب پز شده نیز بلا مانع می باشد، چرا که کلسیم پوست تخم مرغ با پختن از بین نمی رود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:40 | نویسنده : سلامت |

پوست یک تخم مرغ محلی را شسته و با دست خرد کرده و در یک لیوان بریزید و حدوداً یک قاشق آبلیموی طبیعی بر روی آن بریزد و شب تا صبح بماند ، بعد صبح به آن آب اضافه کنید و صافش کنید که شامل آب ، آبلیمو و یک گردی از پوست تخم مرغ است که حاوی کلسیم خواهد بود. می توانید با عسل آنرا شیرین کنید و روزانه از آن بخورید و هر هفته یک تخم مرغ جدید استفاده شود. البته بسته به میزان کمبود کلسیم و قوی بودن معده برای جذب این مواد میزان مصرف متفاوت می باشد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:39 | نویسنده : سلامت |

  • خوابيدن بلافاصله پس از شير خوردن مضر است .
  • افرادي كه سنگ كليه و مثانه دارند مي بايد مصرف آن را كاهش دهند .
  • شيري كه بعد از دوشيدن شدن بيش از 2 تا 4 ساعت در فضاي غير خنك نگهداري شده باشد .
  • شير حيواني كه بچه آن تازه مرده باشد و يا سقط شده باشد .
  •   شير حيوان باردار كه نزديك وضع حمل آن باشد و يا تازه زايمان كرده و هنوز 40 روز از زايمان آن نگذشته باشد .
  • شير حيواني كه بسيار لاغر و يا مريض باشد .
  • حيواني كه شيرش در حال خشك شدن مي باشد .
  • شير حيواني كه به آن داروها و مواد غذايي غير استاندارد خورانده باشند .
  • بيماران و افرادي كه رطوبت و سردي بر سيستم اعصاب آنها حاكم ميباشد خوردن شير توصيه نمي شود ، مثل اغلب بيماران مبتلا به صرع و ام اس .
  • خوردن شير به مقدار زياد هر روز و پي در پي و يا در ابتداي بيماري تب دار و مواقعي كه حرارت بدن و معده به دنبال فعاليت شديد بالا رفته است مضر است ( اصطلاحاَ اين حرارت بالا باعث فساد شير مي شود ) .


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:38 | نویسنده : سلامت |

1.      كله پاچه + انگور

2.      خربزه + عسل

3.      پنير + بادام

4.      لبنيات + انواع آلو

5.      شير + شراب خرما

6.      گوشت + ماست و دوغ

7.      حليم + انار

8.      سركه + ماش يا برنج

9.      ماهي تازه + شير و تخم مرغ


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:37 | نویسنده : سلامت |
(حداقل 45 دقيقه فاصله ضروري است)

1.      تخم مرغ

2.      ميوه هاي تازه

3.      ترب

4.      حبوبات

5.      گوشت

6.      سبزيجات خام

7.      ترشيجات

8.      شوريجات

9.      پياز

10. ماهي


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:37 | نویسنده : سلامت |

ضد كرم - خون ساز - سوزاك - كمر درد - مسهل قوي - درمان كنندةچاقي ( لاغر كننده ) -  تقويت استخوان - تقويت كننده نيروي جنسي - بي‌اشتهايي - سوء گوارش - زخم روده و معده - تصلب شرائين و...

1.        آناناس داراي ويتامينهاي A,B1، B2، PP، C مي باشد.

2.        آناناس حاوي موادي چون آهن ، كلسيم ، قند، پروتئين مي باشد.

3.        عصاره برگهاي آناناس ضد كرم است.

4.        ميوه رسيده آناناس خون ساز است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:34 | نویسنده : سلامت |

شبكوري - رشد بدن - ضعف اعصاب - كم خوني - نقرس - دفع كرم معده - ترشحات سفيد رنگ خانمها و...

1.        آلوچه يا گوجه گيلاني در اوايل فصل بهار به بازار مي آيد.

2.        به خاطر ماده زرد رنگي كه شبيه جوهر زردك است و در بدن تبديل به ويتامين A مي شود در نتيجه براي شبكوري و رشد بدن مفيد است.

3.        در آلوچه املاحي چون آهن ، كلسيم ، فسفر، منيزيم ، پتاسيم ، سديم و منگنز مي باشد.

4.        يكي از خاصيتهاي آلوچه نرم كنندگي آن مي باشد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:33 | نویسنده : سلامت |


مدر - اشتها آور - درمان كنندة رماتيسم - برطرف كنندة غلظت خون - فشار خون را پايين مي‌آورد - خارش پوستي - درمان سنگ مثانه - تقويت نيروي جنسي - سوء هاضمه - تصلب شرائين - صفرا بر - ضد كلسترول - ورم معده - كليه و.

1.        آلبالو : طبع آلبالو سرد و خشك است.

2.        تصفيه كنندة خون : 10 صبح و 5 عصر حدود صد گرم ميل شود.

3.        مدر : 30 گرم دم كرده آلبالو + يك ليتر آب سرد، جوشانده سرد شود روي 4 ليوان ميل شود.

4.        اشتها آور : يك ساعت قبل از غذا يك فنجان آلبالو ميل شود.

5.        درمان كنندة رماتيسم : صبحانه فقط آلبالو و گيلاس ميل شود.

6.        دفع كنندة حرارت بدن و عطش : شربت آلبالو + كمي ليمو.

7.        برطرف كنندة غلظت خون :‌ صبح و عصر ميل شود.

8.        شستشو دهنده مجاري ادرار : آلبالو + عسل، بصورت شربت ميل شود. يعني آب آلبالو با عسل  مخلوط به آن آب اضافه شود و ميل شود هر 4 ساعت يك ليوان .


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:32 | نویسنده : سلامت |


ضد يبوست - بيماري‌هاي كبدي - چربي خون – قند - گرفتگي عروق - آسم - غلبه صفرا – سرفه - سنگ مثانه – چشم - كرمهاي معده - ورم گلو و تقويت لثه - نفخ - تصلب شرائين - جوشهاي جلدي و خارش و آلرژي - دردهاي فصلي - مننژيت - ورم پروستات - كمر درد - بواسير - تنظيم فشار خون و...

1.        طبع آلو نوع شيرين آن سردو تر است و نوع خشكش بيشتر سرد است. برگ آن سرد و خشك است.

2.        آلو ضد يبوست است بايد شب 10 دانه آلو و 5 دانه انجير در يك ليوان آب خيس نموده و صبح ناشتا و يا آخر شب ميل شود.

3.        آلو داراي ويتامينهايي چون A ، B ، B2 ، P ، و C مي‌باشد و مواد معدني چون آهن ، كلسيم ، فسفر ، منيزيم ، منگنز، فلوئور و گوگرد دارد.

4.        آلو درمان كننده بيماري‌هاي كبدي است 10 صبح و 5 عصر ميل شود. البته آلو تازه يا خشك خيس كرده بهتر است.

5.        آلو دفع كنندة اوره ، اسيد اوريك و چربي خون مي باشد ، صبح ناشتا خيس كرده از آن استفاده شود.

6.        كساني كه بيماري قند دارند سعي كنند هميشه آلو بمكند.

7.        آلو براي كساني كه گرفتگي عروق دارند مفيد مي باشد.

8.        كساني كه از بيماري آسم رنج مي‌برند تا شب 10 دانه آلو بمكند.

9.        كساني كه كم خون هستند آلو را به صورت خيس كرده 10 صبح ميل كنند.

10.   براي قطع ترشحات سفيد رنگ مهبل خانم‌ها مي‌توان از آلو استفاده كرد. بدين صورت بعد از پاك شدن به مدت 20 روز صبح به صبح به صورت ناشتا 10 عدد آلوي خيس كرده ميل كنند در ضمن تنظيم كننده عادت ماهانه نيز مي‌باشد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:31 | نویسنده : سلامت |

قابض - اسهال - تقويت كنندة قلب - مانع موريانه و بيد زدگي - ضدّ سم حيواني - امراض سردرد عصبي - درد مفاصل - سردرد - شادي آور - رفع بي‌حسي – فلج - لقوه - رعشه و درد مفاصل - سياتيك - ضد سم مار و عقرب زدگي و...

1.        پوست بالنگ سرد و خشك است.

2.        برگ و شكوفه‌هاي آن قابض است.

3.        شكوفه و برگ بالنگ برطرف كنندة التهاب و حرارت زياد امعاء و احشاء مي‌باشد.

4.        جهت درمان اسهال مي‌توان روزي 3 نصف استكان از عرق بالنگ نوشيد.

5.        پوست بالنگ تقويت كنندة قلب است ، بصورت مربا البته كساني كه بيماري قند ندارند.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:29 | نویسنده : سلامت |

درمان كنندة اسهال - بواسير و خون ريزي رحم - ورم روده - زخم دهان و ورم گلو - اسهال خوني - مثانه - سنگهاي كليه - نقرس - اسيد اوريك - ورم پروستات - قليايي كنندة خون - جلوگيري از سقط جنين و...

1.          ازگيل درمان كنندة اسهال است. روش استفاده : از ميوة ‌خام آن يا كنسرو ميل شود.

2.          خوردن ازگيل نارس خون رويهاي داخلي مانند بواسير و خون ريزي رحم را درمان مي‌كند.

3.          جهت درمان ورم روده كنسرو ازگيل و يا مخلوطي از شير و ازگيل ميل شود.

4.          جهت درمان زخم دهان و ورم گلو 50 گرم از برگ درخت ازگيل در يك ليتر آب جوشانده غرغره شود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:28 | نویسنده : سلامت |


 اسهال - دستگاه گوارش - كليه و مثانه - ضعف بينايي - سرماخوردگي - كاهش تب - ضدخونريزي - دردهاي رماتيسمي - سرفه‌هاي سخت - بواسير خوني - اشتهاآور -درازي و سياهي مو - قابض - خارش - جرب - بيماري‌هاي خوني - تقويت معده - مقوي نيروي جنسي و ...

1.          انبه ميوه‌اي است با طبع گرم و خشك ، نارس آن سرد و خشك مي‌باشد.

2.          بخاطر وجود تانن در پوست انبه براي معالجة اسهال مفيد است.

طريقة مصرف : يك قاشق چاي‌خوري كوبيدة پوست انبه دو مرتبه در روز.

3.          انبه مقوي جسم و روح و دستگاه گوارش است.

4.          كليه و مثانه را تقويت مي‌كند. يك ساعت قبل از غذا يا بعنوان غذا ميل شود.

5.          رنگ چهره را باز مي‌كند. مانند شماره 4 ميل شود.

6.          كساني كه مزاج گرم دارند افراط در خوردن آن نكنند.

7.          از بين برندة بوي بد دهان است.

8.          افراد سوداوي و بلغمي كمتر انبه بخورند چون توليد بلغم و سودا مي‌كند.

9.          خوردن انبه ضعف بينايي مي‌آورد.

10.     گوشت ميوة انبه جريان خون را رونق مي‌بخشد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:27 | نویسنده : سلامت |


ضدكرم - سرفه - معده و كبد - زخم معده - گوشت اضافي - مقوي بدن - يبوست - غم و اندوه - ميل به خوردن خاك – ويارحاملگي - كم خوني - ميگرن – سوختگي - سرفه خشك - نيروي جنسي - ورم چشم - زخمهاي آلت تناسلي آقايان - صفرا - پيوره - خون ريزي لثه - التيام زخمهاي كهنه - قند - ادرار و مثانه - سيفليس و...

1.          پوست و ريشة انار ضدكرم مي‌باشد.

2.          انار معتدل ، مقوي ، ملين ، ادار آور و ضد تشنگي مي‌باشد.

3.          اگر بعد از غذا انار شيرين خورده شود رنگ چهره زيبا و غذا آسان هضم مي‌شود.

4.          كساني كه لاغر هستند خوردن انار براي آنها مفيد است البته نوع شيرين آن.

5.          انار شيرين براي كساني كه يرقان دارند مفيد است ، يك ساعت قبل يا بعد از غذا ميل شود.

6.          انار شيرين سرفه را تسكين مي‌دهد و صدا را باز مي‌كند ( براي كساني كه آواز مي‌خوانند ).

7.          انار شيرين خارشهاي بدن را تسكين مي‌دهد.

8.          طبع انار ترش سرد است.

9.          مقوي معده و كبد است ، البته انار شيرين.

10.     كساني كه زخم معده دارند انار ترش ممنوع است. به طور كلي زياده‌روي در مصرف انار ترش امكان به وجود آمدن زخم معده را دارد.

11.     جهت درمان زخمهاي دهان روزي چندبار آب انار ترش را در دهان نگه داشته و مزمزه نماييد.

12.     جهت درمان زخم داخل بيني يا گوشت اضافي روي زخمها آب انار ترش را بجوشانيد تا غليظ شود ، سپس با عسل مخلوط نماييد و بر روي آنها بماليد.

13.     رب انار مقوي بدن و چاق كننده است.

14.     رب انار يبوست مي‌آورد.

15.     خوردن انار غم و اندوه را از بين مي‌برد.

16.     كساني كه ميل به خوردن خاك و چيزي ديگر دارند با خوردن رب انار از بين مي‌رود.

17.     خانم ‌هاي حامله اگر در دوران حاملگي رب انار بخورند ويار آنها از بين مي‌رود.

18.     براي از بين بردن ترشحات سادة زنانگي از دمكردة گل انار روزي 2 استكان استفاده شود. 5 گرم گل خشك در 200 سي‌سي آب جوش 20 دقيقه دم كرده، بنوشيد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:25 | نویسنده : سلامت |


ضدچربي خون - تنگي نفس - تحريك اشتها - ورم طحال - تقويت كبد - تقويت حافظه - محرك شهوت - بوي بد دهان - مشكي شدن مو - دردهاي عضلاني - ميخچه - زگيل - ذات‌الريه - ذات‌الجنب - آسم - يبوستهاي شديد - تب - سياه سرفه - تقويت مو و...

1.          طبع آن گرم و تر است.

2.          سرشار از ويتامينها به خصوص B1 مي‌باشد.

3.          ضدچربي خون ، اوره خون و تصفيه كننده خون مي‌باشد.

4.          براي كساني كه دوره نقاهت را مي‌گذرانند مفيد است. 10 صبح 5 عصر ميل شود.

5.          نرم كننده سينه و روده است.

6.          براي كساني كه تنگي نفس دارند خوب است.

7.          انجير داراي آهن ، برم ، منگنز ، آهك و گوگرد مي‌باشد.

8.          خوردن انجير قبل از غذا باعث تحريك اشتها مي‌شود و محيط را براي هضم غذا آسان مي‌كند.

9.          كساني كه يبوست دارند قبل از غذا انجير بخورند.

10.     كساني كه مي‌خواهند چاق شوند. صبح ناشتا انجير با كمي رازيانه ميل كنند.

11.     خوردن انجير باعث ازدياد عرق مي‌شود به خاطر همين سموم بدن دفع مي‌گردد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:24 | نویسنده : سلامت |

ميوه جواني - روشن كنندة مغز - تقويت حافظه - كم خوني - مقوي و مغزّی كودك - ازدياد شير -  قند - اشتهاآور - رماتيسم - فشار خون - چاق شدن - زردي - سنگ كليه و مثانه - ورم بيضه - بواسير - ماسك صورت - يرقان - ورم چشم - نقرس - صفرا - ازدياد شهوت - خلط‌آور - سل ريه و...

1.          انگور داراي كلسيم ، آهن ، فسفر ، سيلسيم و املاح معدني است و منگنز و يد را نيز دارد.

2.          انگور داراي ويتامين‌هاي و B و C وA  و D است.

3.          انگور ميوة جواني است.

4.          تأمين كنندة‌ غذاي عضلات

شکلک های محدثهبرچسب‌ها: تغذیه سالم

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:22 | نویسنده : سلامت |چاق كننده - ناراحتي اعصاب - هيجان و اضطراب - سرفه‌هاي خشك - قولنج كليه - سنگ كليه - خشونت حلق - نارسايي كبد - رفع سرفه - تنگي نفس - تقويت لثه - ملين - تقويت معده - تقويت قوة باه - بي‌خوابي - نقرس - غم و اندوه - فعاليت فكري - ازدياد شير - مقوي بودن شير و...

1.          طبع بادام كمي گرم و تر است.

2.          ميوة سبز و تازه و ريز بادام را كه چغالا بادام گويند خوب جويدن آن باعث تقويت معده و لثه را محكم مي‌كند.

3.          مغز بادام كالري انرژي‌اش زياد است. در نتيجه چاق كننده مي‌باشد.

4.     كساني كه ناراحتي اعصاب و هيجان و اضطراب دارند 50 گرم بادام را كوبيده با 50 گرم شكر سائيده + يك ليتر آب در مخلوط كن ، مخلوط نموده از اين شيربادام يك استكان 4 بعدازظهر و يك استكان آخر شب ميل كنند.

5.     كساني كه سرفه‌هاي خشك مي‌كنند شب وقت خواب داخل بيني را با روغن بادام چرب نموده و روزي 3 قاشق مرباخوري از روغن بادام ميل نمايند.

6.          براي قولنج كليه يا سنگ كليه 20 گرم روغن بادام با يك ليوان آب گرم ميل كنند.

7.          براي خشونت حلق يك يا دو قاشق غذاخوري روغن بادام در يك ليوان آب ريخته غرغره كنند.

8.          براي جلوگيري ازخميدگي مهره‌ها ( قوز) روزي چندبار مهره‌هايي كه كج شده‌اند را با روغن بادام ماساژ دهيد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:20 | نویسنده : سلامت |

رفع بوي بد پا - خارش اگزما - قولنج‌هاي كليوي و كبدي - سردردهاي ميگرني - دردهاي رماتيسمي - خارش دستگاه تناسلي زنانه - رفع كك و مك - رفع چين و چروك صورت - ترك پوست - خرد كردن سنگ مثانه - بواسير - بيماري‌هاي مقعد - گوش - سردرد - پوستهاي چرب و...

1.          براي رفع بوي بد پا و زير بغل بادام تلخ را پودر كرده با عرق كاسني به صورت خمير درآورده زير بغل و كف پا به صورت ضماد بگذاريد سپس بشوييد.

2.          براي تسكين خارش اگزما به روش شماره 1 استفاده كنيد.

3.          براي قولنج‌هاي كليوي و كبدي پودر بادام تلخ را با آب به صورت خمير درآوريد و سپس روي يك پارچه گذاشته در محل درد به صورت ضماد قرار دهيد.

4.          براي سردردهاي ميگرني پودر بادام تلخ با عرق استخودوس مخلوط نموده به صورت ضماد در محل درد بگذاريد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:18 | نویسنده : سلامت |


اسهال - مسكن سينه - سرفه - تقويت كنندة قلب - تقويت روح - سرمازدگي - چين و چروك پوست - آرامش چشمها - رفع وسواس و افسردگي - مقوي قلب و اعصاب - مانع سقط جنين - اسهال مزمن - خلط خوني - ورم كبد - زخم معده و روده - جرب - آرامبخش - كوچك كردن شكم - آفتاب زدگي و...

1.          به درمان كنندة اسهال است بدين صورت كه : به را بپزيم سپس با پارچة تميز شيرة آن را بگيريم دو برابر وزن آن شكر اضافه كنيم و بگذاريم بپزد تا مايع غليظ شود و روزي 3 قاشق از آن بخوريد.

2.          دانة ‌به يا به‎دانه مسكن سينه ، سرفه و به خروج خلط كمك مي‌كند‎، در دهان گذاشته و لعاب آن ميل شود.

3.          به تقويت كنندة قلب است.

4.          به دانه صدا را صاف مي‌كند. به روش شماره 2 استفاده شود.

5.          از خوردن به نارس خودداري كنيد چون باعث انقباض عروق مي‌شود.

6.          به باعث تقويت روح مي‌شود و ترسو را شجاع مي‌كند.

7.          خيساندة دانة به جهت سرمازدگي مفيد است. لعاب آن را بماليد.

8.          براي جلوگيري از چين و چروك پوست صورت مقداري حدود 200 گرم پوست به را در الكل 25 درجه خيسانده به مدت 15 روز سپس صاف نموده پوست صورت را با آن ماساژ مي‌دهيم.

9.          براي آرامش چشمها و بسته نشدن در اثر كار زياد چند قطعه به كوچك را به مدت 15 دقيقه روي چشمها بگذاريد.

10.     خوردن به باعث رفع وسواس و افسردگي مي‌شود.

11.     مرباي به مقوي قلب و اعصاب است. صبح‌ها به عنوان صبحانه و عصر همراه بيسكويت ميل شود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:17 | نویسنده : سلامت |

چاق كننده - تحريك شهوت - برطرف كنندة خستگي شديد - راشيتيسم - شوره و ريزش مو - پوسته ‌پوسته شدن كف دست - گواتر- سرفه - دردهاي حنجره - ضد رطوبت معده - برطرف كنندة زخم مثانه - سوزش مجاري ادرار - مسكن بلغم سينه - برطرف كنندة سودا و...

1.         بادام زميني چاق كننده است = 100 گرم + يك قاشق عسل و يك ليوان آب هويج به عنوان صبحانه.

2.         خوردن بادام زميني شهوت را تحريك مي‌كند.

3.         خوردن روغن بادام زميني چون فاقد كلسترول است براي افرادي كه چربي خونشان بالاست مفيد مي‌باشد و از جمع شدن چربي در رگها جلوگيري مي‌كند.

4.         بادام زميني برطرف كنندة خستگي شديد مي‌باشد.

5.         كساني كه بهت زده يا بي‌حوصله هستند 10 صبح و 5 بعدازظهر 30 عدد بادام زميني با كمي عسل و اگر آب هويج هم بود با كمي از آن ميل كنند


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:15 | نویسنده : سلامت |


مقوي معده - ادرار آور- اگزما - آرام‌بخش - تصفيه‌خون - رفع تشنگي - ناراحتي صفرايي - چين و چروك پوست - دردهاي نقرس - رماتيسم - سرطان معده - درد مفاصل - ديابت - سرما خوردگي - مسموم - سفليس ، سوزاك - آبله - تيفوس - تب زرد - يبوست - آسم - سرفه - ميگرن - نقرس و...

1.          آب پرتقال مقوي معده مي‎باشد.

2.          جبران كننده كمبود ويتامين C در بدن است.

3.          ضد قي و ضد سم  است.

4.          ادرار آور مي‌باشد ، هر چهار ساعت يك عدد ميل شود.

5.          نرم كننده سينه ، در فواصل غذاهاي روزانه ميل شود.

6.          پوست له شده پرتقال براي اگزما و ناراحتي پوستي بدن نافع است.

7.          اگر شام فقط پرتقال بخوريد آرام بخش خوبي خواهد بود. همراه چند عدد خرما.

8.          پرتقال خون را تصفيه مي‌كند و تشنگي را فرو مي‌نشاند.

9.          آب پرتقال براي ناراحتي صفرايي مفيد است.

10.     تخم پرتقال له كرده را بصورت ماسك شبها روي پوست بگذاريد چين و چروك پوست را برطرف مي‌كند.

11.     اسانس پرتقال مسكن خوبي براي دردهاي نقرس و رماتيسم مي‌باشد.

12.     تخم بوداده و سرخ شده پرتقال محرك است.

13.     پرتقال از سرطان معده جلوگيري مي‌كند. دو ساعت بعد از غذا ميل شود.

14.     پرتقال كاهش دهنده كلسترول است ( شب بعنوان شام ).

15.     كساني كه مي‌خواهند كلسترولشان پايين آيد بهتر است كه پرتقال را با گوشت و پي و ورقه‌هاي نازك بين آن ميل كنند.

16.     آب پرتقال باعث عدم پيدايش سرطان مي‌شود.

17.     آب پرتقال به اضافه عسل يك نوشيدني خوبي است براي كساني كه درد مفاصل دارند.

18.     افراد مسلول خوردن آب پرتقال را فراموش نكنند.

19.     پرتقال ميوة خوبي براي كساني كه ديابت دارند ، مي‎باشد.

20.     كساني كه سرما خورده‌اند بايد روزي سه عدد پرتقال بخورند.

21.     براي كساني كه در اثر مصرف زياد گوشت و پروتئين خون خود را مسموم كرده‌اند هيچ چيز بهتر از پرتقال و مركبات نيست.

22.     آب پرتقال براي درمان بيماريهاي عفوني چون سفليس ، سوزاك ، آبله ، سرخك ، مخملك ، تيفوس ، تب زرد و جوشهاي صورت بسيار مفيد است.

23.     پرتقال درمان كنندة يبوست مخصوصاً در كودكان مي‌باشد. هر ساعت 1 عدد پرتقال ميل كنيد به مدت يك هفته يا اينكه پرتقال را با نان سبوس‌دار به عنوان غذا ميل كنيد. براي كودكان روزي يك عدد پرتقال مناسب است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:14 | نویسنده : سلامت |تقويت نيروي جنسي - تقويت كننده ذهن - تسكين دهنده‌ سرفه - آرامش دهنده قلب - تقويت معده - درد مقعد - استحكام استخوان – نقرس - ديابت - ناراحتي كليه - درد استخوان – استفراغ-  چاقي - درمان لاغري – كبد – سكسكه - لقوه - درمان كنندة يرقان - ورم طحال - تقويت قلب - زردي و...

1.        طبع پسته گرم و خشك ميباشد.

2.        پسته براي تقويت نيروي جنسي مفيد است. روزي 15 عدد همراه صبحانه به مدت 21 روز با كمي عسل و شير بعنوان صبحانه ميل شود.

3.        تقويت كننده ذهن است. صبح‌ها 20 عدد پسته با چند عدد خرما و يك ليوان شير ميل كنند.

4.        تسكين دهنده‌ سرفه است.

5.        آرامش دهنده قلب است.

6.        تقويت معده است. يك ساعت قبل از غذا سعي كنيد خام مصرف شود.

7.        باز كنندة انسداد و گرفتگي مجاري كبد مي‌باشد.

8.        پوسته سبز خارجي ميوه پسته طبع سرد و خشك دارد.

9.        كساني كه مي‌خواهند دندان و لثه محكم و دهان خوشبو داشته باشند پوسته سبز پسته را بخورند.

10.    كساني كه درد مقعد دارند از جوشانده‌ي پوست و برگ درخت پسته كه پنبه‌اي را به آن آغشته كرده‌اند روي موضع بگذارند.

11.    براي برطرف كردن ضرر پسته بهتر است كه بعد از خوردن آن برگ زردآلو ترش يا انار ترش بخورند.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:12 | نویسنده : سلامت |

جريان خون - سكته قلبي - قلب - كاهش فشار خون - ملين - مقوي معده - سوء هاضمه - نگراني - بي‌خوابي - سرگيجه - يائسگي - كم خوني - تقويت كنندة ريه - تقويت كننده دستگاه تنفسي - چاقي - نقرس - سياتيك - مسلولين و...

1.        طبع آن سرد و خشك مي‌باشد.

2.        زالزالك جريان خون را در سرخرگ‌هاي كرونر قلب سريع مي‌نمايد در نتيجه براي درمان سكته قلبي و ساير ناراحتي‌هاي قلبي مفيد است.

3.        براي كاهش فشار خون مي‌توان از زالزالك استفاده نمود.

4.        زالزالك كمبود ويتامين ‌‍C را جبران مي‌كند.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:10 | نویسنده : سلامت |

ملين - مدر- پاك كنندة خون - تقويت كننده قوه باه - كبد - طحال- ازدياد شير- التهاب چشم - درخشندگي چشمها - صاف كننده خون - خون‌ساز- رماتيسم - سرفه - آسم - دمل - لثه – چاقی - ديابت - اسيد اوريك يا اوره - كرم كدو و...

1.        توت سفيد يا شيرين طبع گرم و مرطوب دارد.

2.        اگر توت شيرين صبح ناشتا ميل شود به عنوان صبحانه ملين است.

3.        مدر مي باشد ( صبح ناشتا به عنوان صبحانه ).

4.        پاك كنندة خون است ( صبح و عصر ميل شود ).

5.        تقويت كنندة قوه باه است ( مانند شماره 3 ميل شود ).

6.        مفيد براي كبد است ( مانند شماره 3 ميل شود ).

7.        براي طحال مفيد است ( بالاي غذاهاي گوشتي و چرب خورده نشود ).

8.        زياد كنندة شير مادران مي‌باشد به شرط آن كه همراه غذاهاي چرب ميل نشود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:9 | نویسنده : سلامت |


رفع تشنگي - مسهل - ادرار آور - اختلالات كبدی - كم اشتهايي - تقويت نيروي جنسی - مقوي قلب - خناق- جوشهاي دهان - جذام – خارش - گال - سوزاك - التيام زخم و جراحات - باز شدن اشتها - منافذ پوست - سفيد شدن دندانها - امراض پوستی – سردرد- عقرب‌زدگی و...

1.        تمرهندي داراي طبيعت سرد و خشك است.

2.        ميوه تمرهندي خنك كننده است و براي رفع تشنگي مفيد است و تب را پايين مي‌آورد.

3.        جبران كننده ويتامين C است.

4.        مغز و چوب درختچه تمر هندي مسهل و ادرار آور است.

5.        تمرهندي براي اختلالات كبدي و كم اشتهايي مفيد مي‌باشد قبل از غذا كمي ميل شود.

6.        گرد تخم تمر هندي همراه با عسل براي تقويت نيروي جنسي مفيد است.

7.        خانم هايي كه حامله هستند از خوردن تمر هندي خودداري كنند.

8.        تمرهندي مقوي قلب است. يك ساعت بعد از غذا ميل شود.

9.        تسكين دهندة آشفتگي و تهوع صفراوي است.

10.   غرغره تمرهندي براي خناق مفيد است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:7 | نویسنده : سلامت |

قند - رماتيسم - تب بر - درمان آنژين - ورم لوزتين - يبوست - سوزش معده - كك و مك - صفرا - سياه سرفه - تقويت قلب - تقويت نيروي جنسي - التيام زخم‌ها - ورم‌هاي اطراف چشم - زخم‌هاي لثه - سياه كردن مو - آبله مرغان - نقرس - سرخك - فشار خون و...

1.        طبع تمشك سرد و خشك است.

2.        تمشك ملين و مدر است.

3.        كساني كه بيماري قند دارند مي‌توانند از تمشك استفاده كنند.

4.        كساني كه رماتيسم دارند از دم كرده برگ خشك تمشك بعد از ناهار و شام استفاده نمايند (30 گرم در يك ليتر آب جوش ريخته به مدت 20 دقيقه دم كرده صاف نموده با عسل مخلوط شود بعد از هر غذا يك فنجان ميل شود ).

5.        شربت تمشك تب بر است.

6.      شربت تمشك اختلالات روده‌ها و عفونت‌ مجاري ادرار را درمان مي‌كند. هر 6 ساعت يك ليوان شربت تمشك ميل كند ( يك پنجم ليوان شربت و بقيه آب مخلوط شود ).

7.        شربت تمشك باعث روشن شدن پوست خانمها مي‌گردد. 10 صبح و 5 عصر ميل شود.

8.        غرغرة محلول برگ تمشك جهت درمان آنژين و ورم لوزتين مفيد است. 30 تا 50 گرم برگ درختچه تمشك را در يك ليتر آب جوش ريخته بگذاريد دم بكشد سپس صاف نماييد و غرغره نماييد.

9.        جهت معالجه برونشيت 30 تا 50 گرم برگ درختچه تمشك را در يك ليتر آب جوش ريخته سپس دم كرده و صاف نماييد با عسل مخلوط صرف شود.

10.   اين محلول تب بر و عرق آور است.

11.   كساني كه يبوست دارند يك و نيم كيلو ميوه تمشك را در گوشه‌اي به حال خود بگذارند سپس آب آن را گرفته با 90 گرم شكر مخلوط نموده با حرارت ملايم پخته و هم بزنيد تا شربت سفتي تهيه شود اين شربت براي كساني كه دچار يبوست هستند مفيد مي‌باشد شب و صبح يك قاشق مصرف شود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 12:0 | نویسنده : سلامت |

فلج - سنگ كليه و مثانه - جلاي پوست - كم خوني - ادرارآور - كيسه صفرا - رماتيسم - چاق كننده - رفع زردي - زياد كنندة شير - نيروي جنسي - مثانه - نقرس - رشد كودكان - كك مك - قولنج - تسكين ورم - درد چشم - جذام و...

1.        هيچگاه خربزه را ناشتا نخوريد امكان دارد باعث فلج شود و يا تب‌هاي صفراوي به وجود آيد.

2.        بهترين زمان خوردن خربزه ميان دو وعده غذا مي‌باشد.

3.        پوست خشك خربزه 10 گرم در 50 سي سي آب جوشانده روزي چهار مرتبه ميل شود امكان انداختن سنگ كليه و مثانه را دارد.

4.        كمي از پوست خشك خربزه را اگر در گوشت بندازيم باعث زود پخته شدن آن مي‌شود.

5.        ماليدن پوست خربزه به صورت باعث جلاي پوست مي‌شود.

6.        پوست خربزه در حمام اگر به بدن ماليده شود پاك كنندة خوبي است.

7.        كساني كه كم خون هستند خوردن خربزه را 2 ساعت بعد از غذا فراموش نكنند.

8.        خربزه ادرارآور و لينت دهنده است.

9.        خربزه به معالجه كيسه صفرا كمك مي‌كند.

10.   خربزه براي كساني كه رماتيسم يا بواسير دارند مفيد است.

11.   خربزه چاق كننده است در فواصل غذا خورده شود.

12.   براي شفاف شدن پوست و رفع زردي آن مي‌توان از ماسك تخم خربزه + شيره انگور + تخم زيتون استفاده نماييد.

13.   براي از بين بردن منافذ و سوراخ‎ها‌ ، تخم خيار + تخم كدو +  تخم خربزه به مقدار مساوي پودر كرده در شير حل نموده به مدت نيم ساعت بصورت ماسك روي پوست بگذاريد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 11:58 | نویسنده : سلامت |

درد كمر - درد مفاصل - سنگ مثانه - سرطان - تقويت كننده اعمال فكري - پروستات - كليه - ديابت -چاقي - تقويت مو و ناخن - تقويت قوه بينايي - رفع خارش - شب كوري - بوي بد بدهان - رماتيسم - سرفه - آسم - برونشيت - كمبود نطفه - ناتواني جنسي - حافظه - فشار خون - كم خوني و...

1.        طبع خرما گرم و تر است.

2.        براي رفع خشونت و نرم كردن سينه 50 گرم خرما در 1000 گرم آب جوشانده صاف نموده روزي 2 تا 3 استكان بخوريد. البته اين براي افراد سرد مزاج بسيار خوب است.

3.        براي تقويت كليه از شربت فوق استفاده كنيد.

4.        كساني كه درد كمر يا درد مفاصل دارند مي توانند از شربت خرما كه در شماره 2 آمده است استفاده كنند.

5.        اگر خرما با شنبليله خورده شود جهت سنگ مثانه مفيد است.

6.        براي تقويت نيروي جنسي خرما را در شير تازه خيس كرده كمي دارچين بزنيد و صبح به عنوان صبحانه بخوريد و سپس كمي شير بالاي آن ميل كنيد. البته براي گرم مزاجان زياد خوب نيست.

7.        كساني كه مي‌خواهند سنگ مثانه‌شان خرد شود از دمكردة آن استفاده كنند ( دم كرده هسته خرما ) و دم كردة آن بسيار قابض است و كساني كه يبوست دارند سعي كنند در هنگام استفاده از دم كردة خرما از غذاهاي ساده و ملين استفاده كنند.

8.        به خاطر وجود ويتامين B در خرما ميوه خوبي براي تعادل اعصاب و نيز باعث رشد است.

9.        فسفري كه در خرما وجود دارد باعث سر زنده نگاه داشتن سلول‌هاي عصبي مي ‌شود.

10.   براي كمبود آهن بسيار مفيد است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 11:56 | نویسنده : سلامت |

كاهش فشار خون - تقويت معده - سكسكه - بواسير - تيفوس - تيفوئيد - مقوي معده - سرفه - سنگ مثانه - كليه - پوست - ناخن‌هاي شكننده - موهاي خشك و شكننده - رشد و نمو كودكان - باز شدن اشتها - يبوست - اسهال خوني - تقويت ذهن و...

1.        طبع خرمالو گرم و تر است.

2.        ميوه نارس خرمالو باعث كاهش فشار خون مي‌شود.

3.        خرمالو باعث تقويت معده مي شود.

4.        خرمالو قابض است و نرم كننده سينه مي باشد.

5.        خرمالو آرام كنندة سكسكه است.

6.        خرمالو بندآورندة خون‌ريزي است.

7.        خرمالو ورم و التهاب بواسير را فرو مي‌نشاند.

8.        خرمالو داروي مؤثري براي تيفوس و تيفوئيد است بايد از جوشاندة كاسبرگ‌هاي زيرگل و دم گل استفاده شود.برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 11:54 | نویسنده : سلامت |

  زخم معده - صفرا - تب‌بر - ضد مالاريا - رفع تشنگي - واريس - اختلالات جريان خون - اسهال شديد - بواسير - تقويت كننده معده - بي‌اختياري ادرار - فشار خون - تورم و برفك دهان - سرفه - رقيق شدن خون - خونريزي - ورم پروستات - سكته مغزي و...

1.        طبع زغال اخته كمي سرد و خشك است.

2.        تقويت كننده معده است.

3.        التهام دهندة زخم معده است.

4.        درمان‌گر اسهال است : ( يك قاشق سوپ‌خوري زغال اخته در يك فنجان آب سرد بريزيد جوش كه آمد 5 دقيقه بجوشد 15 دقيقه دم كنيد صاف نموده ميل شود روزي

شکلک های محدثهبرچسب‌ها: تغذیه سالم

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 11:52 | نویسنده : سلامت |

   اشتها آور - تصفيه كنندة خون - ضد سرفه - ملين - بدبويي دهان - صفراآور - رفع تشنگي - دل درد - مقوي نيروي جنسي - كرم معده - سنگ مثانه - سرطان - كم خوني – لطيف كنندة پوست - پوسيدگي دندان - گرمازدگي - رفع چروك صورت - ترك دست و پا - لك و پيس و...

1.        طبع زردآلو سرد و تر است و نوع شيرين آن كمي گرم مي‌باشد.

2.        جوشاندة برگ زردآلو اشتها آور است. يك ساعت قبل از غذا يك فنجان ميل شود. ( 3 گرم برگ در 100 سي‌سي آب سرد جوشانده شود ).

3.        هستة زردآلو تصفيه كنندة خون و ضد سرفه مي‌باشد. كم مصرف شود.

4.        زردآلو بازكنندة گرفتگي‌هاي مجاري عروق و نرم كنندة سفتي‌ها مي‌باشد. 10 صبح و 5 عصر ميل شود.

5.        زردآلوي شيرين ، ملين است.

6.        زردآلو بدبويي دهان را از بين مي‌برد.

7.        خيس كرده برگه زردآلو صفراآور و ملين است ، آخر شب ميل شود.

8.        خيس كردة برگه زردآلو تشنگي را فرو مي‌نشاند. 10 صبح و 5 عصر يا هنگامي كه عطش دارد از همه بهتر است.

9.        زردآلو براي سردمزاجان و كساني كه معدة ضعيف دارند و اشخاص كهنسال مضر است. اگر چنانچه ميل نمودند بالاي آن كمي انسيون بجوند.

10.   هيچگاه بالاي زردآلو آب سرد نخوريد.

11.   هيچگاه بعد از غذا زردآلو نخوريد.

12.   خوردن زردآلو صبح ناشتا خوب نيست ممكن است باعث دل درد شود. اگر چنين شد كمي از كوبيده انسيون با شكر ميل شود.

13.   مغزهسته زردآلو اگر تلخ باشد طبع آن گرم و خشك است.

14.   دانه شيرين آن مقوي نيروي جنسي است و چون ديرهضم است بايد با نمك بو داده و خورده شود.

15.   براي از بين بردن كرم معده 5 گرم از روغن مغز تلخ زردآلو با احتياط مصرف شود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 11:51 | نویسنده : سلامت |

  ترك ترياك - ضدتب - درمان كفگيرك - زخم روده - نارسائي كبد ، كليه و سوء هاضمه - نفخ - جوشهاي آكنه - درمان تنگي نفس - سرفه - كرم خوردگي دندان - يرقان - بواسير- سنگ كيسه صفرا - سياتيك - سرطان روده - سياه شدن مو - تصلب شرائين - نقرس - ورم پروستات - راشيتيسم - كم خوني - تپش قلب - يائسگي و...

1.        طبع آن سرد و خشك است.

2.        براي درمان پر شدن كيسه صفرا ، آب آلبالو و آب زرشك را به يك ميزان مخلوط كرده به مدت 1هفته ، روزي 3 بار هر بار 1 استكان ميل شود.

3.        براي ترك ترياك مي‌توان از دم كرده برگ ريشه زرشك استفاده كرد ( 5 گرم در 200 سي‌سي آب )

4.        دم كرده ريشه زرشك ضدتب مي‌باشد. ( 5 گرم در 200 سي‌سي آب )

5.        كساني كه يبوست دارند مي‌توانند از دم كرده ريشه زرشك استفاده كنند. ( 5 گرم در 200 سي‌سي آب )

6.        برگ‌هاي زرشك سرشار از ويتامين C مي‌باشد و رقيق كننده خون است.

7.        براي رفع حرارت معده و جگر مي‌توان از آب زرشك استفاده كرد.

8.        براي تقويت هاضمه از دم كرده زرشك همراه با كمي زعفران ميل كنيد.

9.        براي درمان كفگيرك ( كفگيرك بيماري است كه در اثر خوردن زياد گوشت ، تخم‌مرغ ، آجيل و غذاهايي كه به مزاج سازگار نيست بين دو كتف به وجود مي‌آيد و همراه تب خفيف و ناراحتي و بي‌خوابي مي‌باشد ) در گذشته براي رفع اين بيماري حجامت مي‌كردند و از طرف ديگر مي‌توان از دم كرده زرشك روزي 3 بار و هر بار نصف استكان ميل شود.

10.   براي درمان ورم و زخم معده و روده و اثني عشر 50 گرم زرشك را در يك ليتر آب خيس كرده سپس حرارت دهيد صاف نموده روزي يك استكان ميل شود.

11.   براي درمان اسهالهاي خوني يا زخم روده مي‌‌توان از روش بالا استفاده كرد.

12.   كساني كه نارسائي كبد ، كليه و سوء هاضمه دارند مي‌توانند از شربت زرشك استفاده كنند.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 11:40 | نویسنده : سلامت |

  كرم كش - حمله‌هاي آسم - باز كننده انسداد و گرفتگي مجاري عروق - تسكين سردرد و اعصاب - مدر - قاعده‌آور - جذام و خنازير - شوره سر - رماتيسم - سياتيك - نقرس و...

1.        زيتون نامهاي مختلفي دارد منجمله چهار پسته ، شال زيتون ، ديوزيت ، سنجد تلخ ، زيبيل ، آقاجي و قي غلام

2.        در هند از برگهاي آن به عنوان يك كرم كش استفاده مي‌شود.

3.        عصارة آن شدت حمله‌هاي آسم را كاهش مي‌دهد.

4.        پوست ريشه درخت ، ميوه و گلها و برگهاي آن محلل و باز كننده انسداد و گرفتگي مجاري عروق ، و حامي بدن در مقابل عفونتها و مسموميت است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 11:39 | نویسنده : سلامت |

 

  فشارخون - نقرس - يبوست - سنگ صفرا - تحريك كبد - آرام بخش - سردرد - سرگيجه - درد سياتيك - قند - بيماران كليوي - لاغري - كك و مك - رشد مو - بوي بد دهان - سكته قلبي و مغزي - سرفه‌هاي خشك - آفتاب سوختگي -  سوختگي - موخوره - بواسير و...

1.   طبع زيتون گرم ، معتدل و بسيار خشك است.

2.   براي درمان فشارخون 15 گرم برگ زيتون در يك ليتر آب جوش دم كرده يك ساعت بعد از غذا يك فنجان بنوشيد.

3.   براي درمان نقرس 50 گرم برگ يا پوست درخت زيتون در يك ليتر آب بجوشانيد روزي 3 فنجان ميل شود توجه داشته باشيد كساني كه فشار خون آنها پائين است با احتياط مصرف كنند.

4.   براي درمان يبوست صبح ناشتا يك قاشق روغن زيتون ميل كنيد.

5.   براي سنگ صفرا و تحريك كبد صبح ناشتا يك قاشق روغن زيتون و بعد از 15 دقيقه يك ليوان آب جوش ميل كنيد.

6.   براي برنزه شدن پوست ماليدن روغن زيتون و گرفتن حمام آفتاب مفيد مي‎باشد.

7.   برگ درخت زيتون ضدعفوني كننده است.

8.   دم كردة برگ درخت زيتون آرام بخش و براي ناراحتي‌هاي عصبي مفيد مي‌باشد.

9.   براي درمان نقرس از تركيب روغن زيتون و صمغ كاج استفاده نماييد.

روش تهيه بدين صورت است : روغن زيتون و صمغ كاج به طور مساوي در يك شيشه درجه دار ريخته و آن را در آب جوش قرار داده شيشه را خوب تكان مي دهيم تا مخلوط شوند سپس به محل درد مي‌ماليم.

10.   براي تقويت دندانها و لثه‌ها با انگشت آغشته به روغن زيتون آنها را ماساژ دهيد.

11.   ماليدن آب دم كردة برگ ، چوب و ريشه زيتون براي رفع سردرد ، سرگيجه مفيد است.

12.   ضماد برگ زيتون براي ورم‌هاي گرم چشم مفيد است.

13.   مزمزه با آب برگ زيتون براي دندان درد مفيد باشد.

14.   صمغ درخت زيتون مقوي ذهن و حافظه است.

15.   مزمزه با آب نمكي كه زيتون در آن پرورده شده است به لثه‌ها استحكام مي دهد و مفيد براي دندان است.

16.   خاكستر چوب زيتون با عسل و آب ميوة زيتون براي جلوگيري از ريختن مو و كچلي و جوش سر مفيد است.

17.   كساني كه درد سياتيك دارند صبح حدود 50 گرم روغن زيتون با آب ولرم يا ماءالشعير ميل كنند. علاوه بر اينكه مسهل قوي مي‌باشد درد سياتيك را هم خوب مي‌كند.

18.   براي دفع سنگ‌هاي مثانه و يا صفراوي مي‌توان روغن زيتون 50 گرم همراه آب گرم ميل نمود.

19.   ماليدن روغن زيتوني كه چند سالي از عمر آن گذشته باشد براي تقويت چشم مفيد است.

20.   دم كردة برگ زيتون براي كساني كه بيماري قند دارند يك نوشيدني خوبي است و نافع مي‌باشد. 20 گرم برگ خشك در يك ليتر آب سرد يك شب بگذاريد بماند سپس 20 دقيقه بجوشانيد صاف نموده روزي 4 نصف استكان ميل شود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 11:37 | نویسنده : سلامت |

 

  قابض - ضد خونريزي - رفع كننده سموم معده و روده - سردرد - فلج - لقوه - نرمي استخوان - پوكي استخوان - دمل - ورم مفاصل - ضد يرقان - تكرر ادرار - سكسكه - ورم كيسة صفرا - جذام - يبوست - تب بر - كليه‌ها - معده - ضد بلغم - محكم كردن ريشه دندان و...

1.        طبع سنجد سرد و خشك است.

2.        ميوه سنجد قابض است.

3.        به خاطر وجود ويتامين K در سنجد ضد خونريزي مي‌باشد.

4.        سنجد رفع كننده سموم معده و روده مي‌باشد.

5.        سردرد را تسكين مي‌دهد.

6.        بوئيدن گل سنجد براي اشخاص فلج و كساني كه لقوه دارند مفيد است. البته دختران جوان از بوئيدن آن خودداري كنند چون باعث ازدياد شهوت در خانمها مي‌گردد.

7.        سنجد براي كساني كه نرمي استخوان و پوكي استخوان دارند مفيد است. روش استفاده : پودر سنجد 2 قسمت و پودر سوياي بوداده 1 قسمت را با عسل مخلوط كرده روزي 1 يا 2 قاشق غذاخوري با يك ليوان شير ميل شود. اين صبحانه براي آقايان و خانمها بسيار مفيد مي‌باشد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:49 | نویسنده : سلامت |

 با احتياط مصرف شود سمي مي‌باشد - داروي ضد كرم - استسقاء - رفع التهاب‌هاي جلدي - باز كنندة گرفتگي‌ها و مسهل بلغم و زردآب و...

1.    طبع سنجد تلخ گرم و خشك است.

2.ميوه آن براي بيماري‌هاي ناشي از كمبود ويتامينC استفاده مي‌شود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:47 | نویسنده : سلامت |

 

اوريون - تب‌بر – عطش - خنازير - كرم كدو - صفرابر قوي - درد كمر - تصفيه كنندة خون - قند خون و...

1.        طبع شاه‌توت سرد و خشك است.

2.        شاه توت سرشار از ويتامين E و C و B و A مي‌باشد و مواد معدني چون كلسيم و پتاسيم دارد.

3.        براي درمان اوريون آب شاه توت تازه با تاج ريزي مخلوط كرده بر روي گلو بماليد و غرغره كنيد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:45 | نویسنده : سلامت |

  هضم غذا - يبوست - كلسترول خون - ورم كليه و مثانه - رماتيسم - ورم مفاصل - نقرس - مانع افزايش اسيداوريك در بدن - تبخال - معده - فشار خون - گوش درد - رفع كنندة تب - ديابت - ويار - تقويت قلب - رفع بوي بد دهان - درمان اوره - پيري زودرس - آسم - ضد وسواس - ضد خفقان - نازايي - تقويت كنندة نيروي جنسي  - باز شدن صدا - اسهال خوني - تقويت معده و ...

1.        طبع سيب گرم و تر است البته بقيه اعضاي درخت سرد و خشك است.

2.        اگر بعد از غذا خورده شود هضم غذا را بسيار آسان مي‌كند.

3.        كساني كه يبوست دارند سيب را در كره پخته ميل كنند.

4.        براي كلسترول خون پوست خشك سيب را 30 گرم در يك ليتر آب به مدت 15 دقيقه جوشانده روزي 3 فنجان ميل شود.

5.        براي ورم كليه و مثانه از جوشاندة پوست سيب روزي 4 ليوان استفاده شود.

6.        براي رماتيسم و ورم مفاصل و نقرس از جوشاندة سيب هر 8 ساعت يك استكان استفاده شود.

7.        خوردن سيب مانع افزايش اسيداوريك در بدن مي‌شود.

8.        براي درمان تبخال 2 عدد سيب را 4 قسمت كرده 15 دقيقه جوشانده در يك ليتر آب جوشانده 10 دقيقه دم كرده صاف نموده بعد از هر غذا يك استكان ميل شود. اين جوشانده براي سرفه هم مفيد است.

9.        براي رفع التهاب كليه و مثانه از جوشاندة برگ درخت سيب استفاده شود.

10.   حضرت علي فرموده‌اند : خوردن سيب معده را پاك مي‌كند و مي‌شويد.

11.   اگر هر روز سه عدد سيب بخورند فشار خون آنها كاهش خواهد يافت.

12.   خوردن سيب باعث روشن شدن رنگ چهره مي‌شود.

13.   سيب اصلاح كنندة خون است.

14.   كساني كه بيماري رماتيسم و نقرس دارند آب سيب را در برنامه روزانه خود قرار دهند.

15.   اگر موهاي شفاف و سر زنده مي‌خواهيد و همچنين چهره باطراوت و شاداب داشته باشيد روزي يك عدد سيب بخوريد.

16.   براي رفع ناراحتي‌هاي عصبي و بي‌خوابي ،  شب هنگام خواب يك عدد سيب بخوريد.

17.   كساني كه گوش درد دارند سيب را در خاكستر پخته به گوش بمالند.

18.   اگر خداي نكرده ضربه‌اي به چشم شما وارد شد سيب رنده شده را بصورت ضماد روي آن بگذاريد.

19.   سيب رفع كنندة تب مي‌باشد.

20.   امام باقر(ع) فرموده‌اند : هنگامي كه خواستيد سيب بخوريد ابتدا آن را بو كنيد سپس بخوريد زيرا در اين صورت آنچه را كه به روح‌هاي تو ناراحتي عارض گشته برطرف مي‌كند.

21.   كساني كه ديابت دارند روزي يك عدد سيب بخورند.

22.   خانمهاي آبستني كه ويار دارند سيب را رنده نموده با كمي عسل ميل كنند.

23.   سيب حل كنندة سنگ كيسه صفرا و كليه مي‌باشد.

24.   كساني كه چاق هستند سيب را در برنامه غذايي خود بگنجانند. يعني اينكه صبح ناشتا 2 عدد و شب هنگام خواب 2 عدد با پوست ميل كنند.

25.   براي تقويت قلب سيب درختي را رنده نموده با يك قاشق عرق بيدمشك و كمي تخم شربتي مخلوط نموده ميل كنيد.

26.   اگر مي‌خواهيد كودكي قشنگ داشته باشيد در دوران بارداري سيب بخوريد. سيب را رنده كرده با عسل مخلوط نموده و بخوريد.برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:44 | نویسنده : سلامت |

 

مسهل ملايم - ضدكرم - تب‌بر - مجاري ادرار - قلنج كليوي - سياه سرفه - زخم‌هاي سرطاني - زخم سودايي - يبوست - نقرس - ميگرن - زايمان آسان - تقويت كننده نيروي جنسي - ورم پروستات - كاهش فشار خون - زخم‌هاي جرب - صرع - خارش بدن و...

1.        شفتالو يا هلو يك مسهل ملايم است كه بهترين زمان خوردن آن نيم ساعت بعد از خوردن غذا مي‌باشد.

2.        پوست درخت آن ضدكرم است البته با احتياط استفاده شود.

3.        پوست درخت هلو تب‌بر مي‌باشد با احتياط مصرف شود.

4.        پوست درخت هلو براي بيماري‌هاي مجاري ادرار مفيد است.

5.        برگ درخت هلو قلنج كليوي را تسكين مي‌دهد.

6.        دم كردة گل يا شكوفة هلو در سياه سرفه مورد استفاده قرار مي‎گيرد.

7.        برگ له شده تازه و كهنه هلو براي بيماري‌هاي جلدي و زخم‌هاي سرطاني اثر آرام كننده دارد.

8.        ماليدن روغن مغز هلو جهت زخم سودايي خوب است.

9.        هلو يك ميوه خوب براي رشد و نمو كودكان است.

10.   هلو متعادل كنندة سوخت و ساز بدن مي‌باشد.

11.   كساني كه نقرس دارند نيم ساعت بعد از غذا يك عدد هلو ميل كنند.

12.   كساني كه يبوست دارند مي‌توانند از مرباي هلو استفاده كنند.

13.   اگر پوست زيبا و خوب مي‌خواهيد از هلو به عنوان ماسك براي صورت استفاده كنيد.

14.   براي تصفيه شدن خون 60 گرم برگ هلو در يك ليتر آب بجوشانيد سپس روزي سه فنجان ميل شود.

15.   هلو دفع كنندة اوره و اسيد اوريك است به خصوص برگه هلو را در زمستان ميل كنيد.

16.   برگه هلو يك بين غذاي خوشمزه در زمستان مي‌باشد و عادت دهيد به كودكان خود هنگامي كه مدرسه مي‌روند چند برگه هلو در جيب داشته باشند كه در فواصل زنگ‌ها بخورند زيرا به رشد و نمو آنها بسيار كمك مي‌كنند پيران هم در جيب خود برگه هلو داشته باشند در صورت ضعف و گرسنگي يك برگه را در دهان خود بگذارند زيرا براي دردهاي رماتيسمي ، نقرس و كبد آنها مفيد است.

17.   چكاندن چند قطره از روغن هسته هلو در گوش صداي وزوز گوش را از بين مي‌برد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:43 | نویسنده : سلامت |


تصفيه خون - ضد اسپاسم - سرفه - كاهش فشار خون - خونريزي رحم - ورم پروستات - بدبويي دهان - ضد رماتيسم - ادرار آن ها قطره قطره و...

1.        طبع آن سرد و تر است.

2.        شليل از نظر خواص مانند هلو است.

3.        مغز آن خون را تصفيه مي‌كند.

4.        مغز شليل ضد اسپاسم است. يك ساعت بعد از غذا ميل شود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:41 | نویسنده : سلامت |

 

 شادابي پوست - بازشدن اشتهاي كودك - چين و چروك صورت - عفونت معده - تقويت قلب - يبوست - زياد شدن شير - امراض خفته - كوچك شدن شكم - نقرس و رماتيسم - باز كنندة عروق - طول عمر - مسلول - كم خوني - ورم روده - سكته قلبي  -فشارخون و...

1.        طبع آن گرم و تر است.

2.        داراي ويتامين   Cمي‌باشد.

3.        براي شادابي پوست از ماسك طالبي استفاده كنيد بدين صورت كه گوشت طالبي را له كرده و كمي كتيرا با آن مخلوط كرده بصورت ماسك روي صورت بگذاريد.

4.        براي از بين بردن چين و چروك صورت گوشت له شده طالبي را با سفيده تخم مرغ مخلوط كرده روي صورت بماليد.

5.        براي رفع عفونت معده يك ساعت قبل از نهار طالبي بخوريد.

6.        هيچ گاه طالبي را خيلي سرد نخوريد منظور داخل يخچال نگذاريد.

7.        خوردن طالبي باعث تقويت قلب مي‌گردد.

8.        براي درمان يبوست قبل از غذا از طالبي استفاده كنيد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:39 | نویسنده : سلامت |


 

تب تر -  بواسير -  فشار خون - سردرد - سرگيجه - كهير - كمر درد - حصبه - سرفه - صفرا - كم شدن شهوت - غرايز جنسي - چربي خون - مقوي مغز - قند - ترميم شكستگي استخوان - خواب‌آور - باد دماغ -زرد زخم - سوء هاضمه - مخملك - تقويت كننده قلب - يرقان - گال - جرب و...

1.        عناب معتدل و مايل به رطوبت است.

2.        براي جلوگيري از التهاب مخاط بيني و ريزش آب بيني ميوه خشك عناب را مقابل آتش سوزانده دود حاصل از آن را بو كنيد باعث باز شدن بيني و رفع ريزش آب آن مي‌گردد.

3.        جوشاندة عناب نرم كنندة سينه است. براي گرفتن نتيجه بهتر، بهتر است همراه انجير، كشمش و خرما استفاده شود.

4.        عناب تصفيه كننده و مولد خون است.

5.        براي رفع خارش بدن جوشاندة عناب را با شكر شيرين كنيد ، ميل شود.

6.        عناب تب تر است.

7.        كساني كه بواسير دارند صبح ناشتا يك استكان آب جوشاندة عناب به مدت 4 روز ميل كنند.

8.        كساني كه فشار خون آنها بالاست 50 گرم زرشك + 50 گرم عناب را خوب نرم كرده هستة عنابها را جدا كرده با پودر زرشك مخلوط كرده بعد از هر غذا يك قاشق مرباخوري ميل كنند.

9.        كساني كه سردرد يا سرگيجه دارند به مدت 14 روز ، روزي 5 دانه عناب ميل كنند.

10.   براي درمان كهير و خارش هاي پوستي 10 تا 50 عدد عناب ( بستگي به سن فرد و شدت بيماري آن دارد ) كمي كوبيده در آب جوشانده صاف نموده صبح ناشتا ميل شود.

11.   آنهايي كه مبتلا به ورم كيسه صفرا مي‌باشند عناب را خيس كرده صاف نموده صبح ناشتا ميل كنند. (10 دانه در يك استكان آب )

12.   كساني كه كمر درد دارند به مدت 7 روز، روزي ده دانه عناب ابتدا مكيده سپس ميل كنند.

13.   شربت عناب براي حصبه ، درد سينه ، سرفه و فشار خون مفيد مي‌باشد.

طرز تهيه شربت عناب : 200 گرم عناب در يك ليتر آب پخته سپس دانه‌هاي آن را گرفته با 750 گرم شكر مخلوط نموده بپزيد تا شربت شود.

14.   خاكستر درخت عناب و سركه را به صورت ضماد مي‌‌توان روي جراحت مارگزيده گذاشت.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:38 | نویسنده : سلامت |

  

 

نيروي جنسي - ريزش مو - زخم‌هاي واريس - تنظيم قاعدگي - سنگ كليه - كرم كدو - درد مفاصل - نقرس - درد استخوان - تقويت ريه - بيماريMS  - مقوي مغز - قلنج كليه - سرطان - موخوره - چين و چروك صورت - تقويت كنندة‌ نطفه - گلبولهاي قرمز - رشد مو - ضعف اعصاب و...

1.        طبع فندق گرم و خشك است.

2.        نيروي جنسي را افزايش مي‌دهد. روزي ده دانه همراه كمي عسل خوب جويده و ميل شود.

3.        مقوي معده و روده‌هاست. در فواصل غذا 10 دانه ميل شود.

4.        براي سرفه‌هاي مزمن 30 گرم مغز فندق همراه عسل ساعت 10 صبح ميل شود اين باعث مي‌شود كه اخلاط سينه و ريه خارج گردد.

5.        ضماد سوختة فندق با پي بز براي جلوگيري از ريزش مو مفيد است.

6.        براي زخم‌هاي واريس 50 گرم پوست درخت فندق و 1000 گرم آب ( آبي كه مخلوط با سركه است ) را جوشانده زخم‌ها را بشوييد.

7.        براي تنظيم قاعدگي 20 گرم پوست فندق را در 1000 گرم آب جوشانده در فواصل قاعدگي روزي يك فنجان ميل شود.

8.        فندق پايين آورندة فشار خون است.

9.        كساني را كه مار زده است كشمش با فندق ميل كنند.

10.   كساني كه سنگ كليه دارند روزي 15 دانه فندق ، غذاي مناسبي براي آنها مي‌باشد.

11.   براي رفع كرم كدو روغن فندق را بگيريد و به مدت 15 روز، روزي يك قاشق سوپ خوري از آن روغن ميل كنيد.

12.   روغن فندق تقويت كنندة نيروي شهواني است.

13.   كساني كه درد مفاصل دارند روزانه 10 دانه فندق بخورند.

14.   كساني كه نقرس دارند صبحانه 30 عدد فندق + يك قاشق عسل خوب جويده ميل شود و همراه آن يك ليوان شير مصرف شود.

15.   كساني كه درد استخوان دارند صبحانه از روش شماره 14 استفاده كنند.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:35 | نویسنده : سلامت |


 

تقويت چشم - بيني و دهان - مو - ناخن - تقويت اعصاب - ترس و دلهره - يبوست - بواسير - سموم بدن - پيچيدگي عضلات - فلج اعضاء - نقرس و سياتيك - خشكي پوست - ضد كرم كدو - جذام – نقرس - مننژيت - سل - قند - خنازير - سرمازدگي - زخمهاي عفوني - ترشحات خانم‌ها و...

1.        طبع آن گرم و خشك است.

2.        حاوي منيزيم ، پتاسيم ، روي ، مس ، ويتامين B3 و B1 و ويتامين A و E و B8 مي‌باشد.

3.        كساني كه دچار حساسيت هستند گردو كمتر مصرف كنند.

4.        به خاطر دارا بودن ويتامين A براي تقويت چشم ، بيني و دهان ، مو و ناخن نيز مفيد است.

5.        باعث تقويت اعصاب شده و از سستي وبي‌حالي جلوگيري مي‌كند.

6.        كساني كه ترس و دلهره دارند در زمستان به مدت 3 هفته در ماه صبحانه را با يك عدد گردو همراه پنير ميل كنند.

7.        كساني كه يبوست دارند 2 عدد گردو را همراه 100 گرم انجير خشك كوبيده ابتدا يك فنجان آب جوش ميل كنند سپس گردو و انجير را با كمي نان سبوس‌دار صبحانه ميل كنند.

8.        براي درمان بواسير مغز گردو را بسوزانيد ، سپس كمي مورد را در عرق مورد جوشانده صاف نموده ، سوخته گردو را با محلول مخلوط نموده بصورت ضماد در محل بگذاريد.

9.        خوردن گردو سموم بدن را دفع مي‌كند.

10.   گردو براي پيچيدگي عضلات و عصب مفيد مي‌باشد. صبح ناشتا گردو را جويده با بزاق آغشته نموده پس از اين كه خوب نرم شد به موضع بماليد.

11.   براي درمان فلج اعضاء گردوي تازه را نرم كرده هم وزن آن حنا مخلوط نموده با آب خيس كرده تا به صورت خمير درآيد سپس در محل مورد نظر بگذاريد.

12.   جهت درد نقرس و سياتيك از روش شمارة 11 استفاده كنيد.

13.   كساني كه سردردهاي ميگرني دارند نيز مي‌توانند از روش شمارة 11 استفاده نمايند.

14.   براي درمان پوسته پوسته شدن و خشكي پوست روغن گردو را در روز چندبار بماليد.

15.   دم كردة برگ درخت گردو ضد كرم كدو مي‌باشد.

16.   برگ درخت گردو جهت درمان نقرس و جذام استفاده مي‌شود.

17.   براي درمان سل و مننژيت سلي از برگ درخت گردو استفاده مي‌شود.

18.   كساني كه بيماري قند دارند مي‌توانند از دم كردة برگ درخت گردو استفاده كنند.

19.   براي درمان بيماريهاي پوستي هم چون اگزما ، زردزخم ، پيسوريازيس از دم كردة برگ درخت گردو استفاده نماييد.

20.   براي درمان خنازير مي‌توان از جوشانده برگ گردو استفاده كرد.البته مدت زمان استفاده طولاني است ممكن است به مدت 20 تا 50 روز طول بكشد و از جوشاندة غليظ آن به موضع خنازير از خارج بمالند.

21.   براي سرمازدگي با جوشاندة برگ درخت گردو موضع را ماساژ دهيد. (50 گرم برگ درخت گردو همراه با يك ليتر آب بجوشانيد ) .


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:33 | نویسنده : سلامت |

 

 ادرار آور - تب بر - اشتهاآور - فشار خون - واريس - چاقي - تصفيه كنندة خون - پوستهاي چرب - كليه - ورم ريه - شكستن ناخن - شكستگي مو - مقاومت بدن - زخمهاي عفوني - جوش آكنه و...

1.        ادرار آور است.

2.        تب بر است.

3.        اشتهاآور ميباشد.

4.        اگر ناشتا خورده شود فشار خون را پائين مي‌آورد.

5.        قبل از نهار براي درمان واريس مفيد است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:32 | نویسنده : سلامت |

 

 

 سرطان معده - تب - يرقان - اگزما - جوش - مرطوب كنندة پوست - حصبه - سرخك - بيماران قلبي - جذام - تنگي نفس - كم اشتهايي - تقويت موي سر و...

1.        طبع آن سرد و تر است.

2.        ليمو شيرين براي كساني كه مبتلا به سرطان معده مي‌باشند يك نوشيدني و ميوه بسيار خوبي است.

3.        كساني كه تب دارند يا سرما خورده‌اند هر ساعت يك عدد ليموشيرين بخورند.

4.        كساني كه يرقان دارند هر ساعت يك عدد ليمو شيرين بخورند.

5.        ماليدن پوست ليموشيرين براي اگزما و جوش مفيد است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:31 | نویسنده : سلامت |

 

 

آرام بخش - تب بر - ضد غم - مقوي قلب و معده و هاضمه - خفقان و تشنگي - ملين مزاج - سوزش مثانه - ورم چشم - ضد كرم - ضد اسهال - التيام دهنده زخم - صفرا - كبد - كم خوني‌ - دفع كننده اسيداوريك - سل - تقويت كنندة عضله قلب - ورم مثانه - سوء هاضمه - اسهال خوني - تيروئيد و ...

1.        طبع آن گرم و تر است.

2.        يكي از خواص مهم گلابي اين است كه آرام بخش و تب بر است.

3.        گلابي ضد غم است ، عصر ميل شود.

4.        مقوي قلب و معده و هاضمه مي‌باشد ، يك ساعت بعد از غذا ميل شود.

5.        رفع كنندة خفقان و تشنگي است.

6.        سوزش مثانه را درمان مي‌كند. 10 صبح و 5 عصر ميل شود.

7.        در حاليكه ملين مزاج است بعد از لينت دادن به آن مزاج را قابض مي‌كند.

8.        ضماد شكوفة گلابي ورم چشم را از بين مي برد.

9.        تخم گلابي ضد كرم است ولي ايجاد آشفتگي مي‌كند ميزان مصرف 10 گرم است.

10.   برگ درخت گلابي ضد اسهال است.

11.   برگ خشك درخت گلابي التيام دهنده زخم است.

12.   هيچگاه با شكم خالي گلابي خورده نشود چون باعث چنگ زدن معده مي‌شود.

13.   بعد از خوردن گلابي از خوردن آب سرد پرهيز شود.

14.   گلابي ترش مقوي معده و كبد است و صفرا را مي كاهد.

15.   افراد سالخورده از خوردن گلابي ترش خودداري كنند.

16.   آب گلابي مدر است ، آخر شب ميل شود.

17.   آب گلابي تصفيه كنندة خون و دفع كننده اسيداوريك مي‌باشد. يك ساعت بعد از غذا ميل شود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:30 | نویسنده : سلامت |

 

 

خستگي پوست - لاغري - ديابت - سنگ كليه و مثانه - صفرابر - رماتيسم - ورم مفاصل - نقرس - تصفيه كننده خون - دفع كنندة سموم بدن - بداخلاقي - يبوست - برونشيت - ورم مثانه و مجاري ادرار - ضدآرتروز - ميگرن  - تصلب شرائين - حبس‌البول - پيري زودرس - نفخ و...

1.        طبع آن گرم و تر است.

2.        براي زيبا شدن پوست گيلاس را له كنيد روي پوست بگذاريد بعد از 20 دقيقه پوست را بشوئيد خستگي پوست را از بين مي‌برد.

3.        كساني كه مي‌خواهند لاغر شوند صبحانه فقط 200 گرم گيلاس بخورند يا اينكه نيم ساعت قبل از غذا گيلاس بخورند.

4.        كساني كه ديابت دارند در هفته چند وعده غذاي خود را اختصاص به گيلاس دهند.

5.        گيلاس صفرابر است.

6.        براي كساني كه سنگ كليه و مثانه دارند 9 گرم مغز هسته گيلاس با 1 گرم رازيانه در يك ليتر آب جوشانده هر 4 ساعت يك ليوان ميل كنند.با احتياط استفاده شود چون سمي است.

7.        مكيدن صمغ درخت گيلاس نرم كننده سينه مي‌باشد و سرفه را درمان مي‌كند.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:27 | نویسنده : سلامت |

  

ملين - افزايش نيروي جنسي - تشنج‌هاي عصبي - رفع بي‌خوابي - تقويت كنندة دستگاه گوارش - آرام بخش - هضم غذا - رفع يبوست - تب بر - كبد - خونريزي لثه - تنبلي روده‌ها و...

1.        نارنگي ملين است.

2.        باعث افزايش نيروي جنسي مي‌شود.

3.        از جوشاندة برگ آن مي‌توان براي شستشوي ورم‌ها استفاده كرد و درد آن را كاهش مي‌دهد.

4.        يك آب ميوه خوب براي شام كساني كه رژيم غذايي دارند. سه چهارم آب نارنگي + يك چهارم انبه مخلوط كرده ميل كنيد.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:26 | نویسنده : سلامت |

 

 


اگزما - جوش صورت - اسهال - عقرب گزيدگي - رشد مو - ضعف قلب - سنگ كليه - سوزاك - درد سياتيك - سرگيجه - ميگرن - سردرد شديد - فشار خون - رماتيسم - برفك دهان - نقرس - امراض قلبي - امراض كبدي - تيفوس ، مننژيت - آب مرواريد - تنگي نفس - كم هوشي - سينوزيت - ترشي معده - استفراغ - ريه - كمر درد - چاقي و...

1.        طبع ليمو ترش سرد و خشك است.

2.        براي درمان حنجره و گلو كه در اثر سرماخوردگي بوجود آمده است آب ليمو غرغره كنيد.

3.        كساني كه دچار اگزما و يا جوش صورت و زخم‌هاي ديگر هستند قبل از غذا 3 قاشق آب ليمو با يك عدد ليموي تازه بخورند.

4.        كساني كه در اثر اسهال آب بدنشان كم شده است از شربت آبليمو استفاده كنند. همراه فالوده ( كرماني ) نشاسته بهتر است.

5.        كساني كه خون در ادرارشان مي‌بينند روزانه 3 عدد ليموي تازه يا 3 قاشق آب ليمو بخورند.

6.        آب ليمو بهترين ضد عفوني كننده دستگاه هاضمه است اگر چنانچه حالت تهوع داشتيد كمي آب ليمو بخوريد خوب مي‌شويد.

7.        براي ضدعفوني كليه و مجاري ادرار از اين شربت استفاده كنيد: ليمو تازه 3 عدد + آب + عسل را مخلوط نموده شربت درست كنيد روزانه 4 ليوان ميل شود.

8.        مادراني كه بچه شيرمي‌دهند از خوردن ليمو فراموش نكنند. چون هم مادر و هم كودك را در مقابل بيماري كمبود ويتامين ‌‍‍‍C مقاوم مي‌كند.

9.        آب ليمو با گوجه فرنگي سازگار نيست و از طرف ديگر هيچگاه 3 نوع ترشي را با يكديگر نخوريد.

10.   كساني كه يرقان دارند دو عدد ليمو را در يك ليتر آب داغ به مدت 2 ساعت خيسانده سپس صاف نموده با عسل شيرين كنند در طول روز بنوشند.  البته صبح ناشتا هم آب هويج ميل كنند.

11.   پوست خشك ليمو فراري دهندة بيد و شپش است اگر در جايي بيد يا شپش بود پوست ليمو بگذاريد.

12.   اگر چنانچه زنبور شما را گزيد يك استكان آب ليمو به چهار نوبت ميل كنيد.

13.   كسي را هم كه مار گزيد از شربت آب ليمو زياد استفاده كند. اگر ليموي تازه باشد بهتر است.

14.   خوردن آب ليمو پس از گزيدگي عقرب بسيار سودمند است.

15.   براي رشد مو 2 عدد ليمو را در يك ليتر آب مخلوط كرده موها را خوب ماساژ دهيد به جاي آب اگر عرق بيد باشد بهتر است.

16.   كساني كه در اثر بخار آمونياك يا به خاطر حرفه و شغلي كه سروكار با سود و پتاس و آهك دارند و مسموم شده‌اند از آب ليمو استفاده كنند.

17.   براي درمان دمل روزانه 3 عدد ليمو و يك ليوان شربت سكنجبين بخوريد.

18.   ليمو را همراه پوست آن بخوريد.

19.   ليموترش براي حركات نامنظم قلب كه در نتيجه بدي هضم و سموم كبد بوجود آمده است بسيار مفيد مي باشد.

20.   كساني كه ضعف قلب دارند شربت ليمو بنوشند.

21.   كساني كه سنگ كليه دارند 4 عدد ليموترش را در يك ليتر آب مخلوط كرده هر 4 ساعت يك ليوان بخورند.

22.   كساني كه به سوزاك مبتلا شده‌اند 8 عدد ليمو در 2 ليتر آب مخلوط كنند هر 2 ساعت يك ليوان بخورند.

23.   كساني كه از درد سياتيك رنج مي‌برند قبل از غذا يك عدد ليمو بخورند.

24.   كساني كه دچار سرگيجه هستند شربت آب ليمو ميل كنند.

25.   براي كساني كه دچار ميگرن و سردرد شديد مي‌شوند يك فنجان قهوه غليظ درست كرده نصف آب ليمو ترش را داخل آن بريزند.

26.   سردردي كه در اثر فشار خون باشد شربت آب ليمو با كمي گلاب ميل شود.

27.   آب ليمو براي شستشوي زخم‌ها مفيد مي‌باشد البته با آب مقطر رقيق كنيد.

28.   كساني كه رماتيسم دارند صبح ناشتا نصف استكان آب ليمو با آب مخلوط كرده بعد از يك حمام گرم بخورند.

29.   براي از بين بردن چربي و پي بدن هر صبح ناشتا يك چهارم استكان آب ليمو در يك ليوان آب بصورت شربت ميل شود.

30.   مزمزه آب ليمو برفك دهان را از بين مي‌برد.

31.   شستشوي دندان‌ها با ليمو ترش صبح و شب باعث تميز شدن دندانها و استحكام لثه مي‌شود.

32.   كساني كه دچار شب كوري شده‌اند ليموترش را همراه جعفري ميل كند.

33.   اگر آب ليمو را هر شب يك قطره در چشم بچكاند نور چشم را زياد مي‌كند ولي بخاطر داشته باشيد كه بسيار چشم را مي‌سوزاند.

34.   كساني كه پوست چرب دارند آب ليمو با گليسيرين مخلوط نموده با پنبه روي صورت خود بكشند.

35.   كساني كه جوشهاي قرمز روي پوست آنها مي‌زند آب ليمو را با عسل مخلوط نموده به عنوان شربت ميل كنيد.

36.   براي خوشبو شدن دهان ليمو + گلاب صبح و شب دهان را مزمزه كنيد.

37.   دم كردة ليمو ترش + استخودوس براي نقرس مفيد است.

38.   ليمو بهترين ضدعفوني كنندة مجاري ادرار كليه ، مثانه و پروستات است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:24 | نویسنده : سلامت |
   موهاي خشك و شكننده - چاق كننده - نرم كنندة سينه - تقويت مو - بيماري قلبي - محرك شهوت - تسكين خارش بدن - باز شدن رنگ چهره - التيام زخم‌ها - خون‌ساز - نشاط آور - سقط جنين - تقويت نيروي جنسي - كوليت - سرفه‌هاي خشك - ضدكرم - يرقان - كلسترول خون و...

1.        كساني كه موهاي خشك و شكننده دارند يك عدد موز را له كرده موها را با آن ماساژ دهند.

2.        براي پوست خشك در زمستان با عسل مخلوط كرده بصورت ماسك روي پوست بگذاريد.

3.        موز ديرهضم است.

4.        موز چاق كننده است.

5.        موز خون غليظ ايجاد مي‌كند. زياده‌روي در خوردن آن باعث توليد خون غليظ بلغمي مي‌شود.

6.        موز نرم كنندة سينه است.

7.        خوردن موز هنگام ناشتا زيان‌آور است.

8.        موز براي اسهال ساده و اسهال خوني مفيد است.

9.        شيره‌اي كه از تنه درخت گياه گرفته مي‌شود براي تقويت مو مفيد مي‌باشد.

10.   موز يك غذاي كامل است حتي براي كودكان.

11.   اشخاصي كه اوره اضافي در خون دارند مي‌توانند در برنامه غذايي خودشان موز را بگنجانند.

12.   موز براي كساني كه دچار بيماري قلبي هستند يك غذاي خوب است به عنوان شام يك عدد ميل شود.

13.   كساني كه داراي دستگاه گوارشي حساسي هستند موز را با احتياط بخورند.

14.   موز محرك شهوت است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:23 | نویسنده : سلامت |

  


 


  نارگيــل

 

   بوي بد دهان - رماتيسم - مفاصل - چاق كننده - دفع كنندة مواد سرد بلغمي و سوداوي - افزايش دهندة اسپرم - زياد كنندة خون - سفيدي دندان - تقويت حافظه - رفع درد مثانه - كرم معده و روده و كرم كدو - درد كمر - باز شدن رنگ رخسار - كك مك و...

1.        گوشت نارگيل تازه گرم و خشك است ، خشكش قوي‌تر است.

2.        براي رفع بوي بد دهان نارگيل را بجويد.

3.        براي درد رماتيسم و مفاصل صبح‌ها مرباي نارگيل همراه صبحانه ميل كنيد.

4.        نارگيل چاق كننده است.

5.        دفع كنندة مواد سرد بلغمي و سوداوي است.

6.        زياد كننده حرارت غريزي و افزايش دهندة اسپرم است.

7.        خوردن نارگيل با شكر علاوه بر اينكه مقوي است زياد كنندة خون هم مي باشد.

8.        گوشت نارگيل ديرهضم است براي ضم آسان با شكر خورده شود.

9.        خاكستر پوست نارگيل باعث سفيدي دندان مي‌شود به اين طريق كه مسواك را آغشته به پودر خاكستر نارگيل كرده و طبق روش مسواك زدن دندانها را مسواك بزنيد.

10.   نارگيل براي تقويت حافظه مفيد است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:21 | نویسنده : سلامت |

           نارنـــج

 

 

   استفراغ - اختلالات عصبي - زيادي صفرا - تپش قلب - ضد تشنج - صفرابر - عقرب زدگي - سكسكه -طحال - قند خون - فشار خون - سردرد - تقويت كنندة قلب - تقويت كنندة اشتها - سنگ كليه و مثانه - بي‌خوابي - منافذ پوست - سرگيجه - ترشي معده - وبا - بواسير - رفع غم و افسردگي و...

1.        براي درمان استفراغ پوست خشك نارنج را كوبيده با عسل مخلوط، ميل كنيد.

2.        دم كردة بهار نارنج كه همان گل نارنج است براي اختلالات عصبي مفيد ميباشد.

3.        براي سردردي كه در اثر زيادي صفرا باشد مي توان از شربت نارنج استفاده كرد.

4.        كساني كه تپش قلب دارند از اين نسخه استفاده كنند: سنبل الطيب يك گرم + ليموي عماني يك عدد + بهار نارنج 2 گرم + گل گاوزبان 3 گرم در يك قوري دم كرده روزي 3 فنجان ميل شود.

5.        براي از بين بردن كرم، پوست خشك شده نارنج را كوبيده مخلوط با آب گرم ميل شود. همچنين مرباي خلال پوست نارنج ضدكرم است ( صبح ناشتا ).

6.        جوشاندة برگ درخت نارنج براي اختلالات كبدي مفيد است.

7.        دم كردة برگ نارنج ضدعفوني كننده، ضد تشنج و صفرابر مي‌باشد.

8.        كساني را كه عقرب زده است تخم نارنج 4 گرم + تخم ليمو ترش 4 گرم كوبيده به عقرب گزيده بدهيد.

9.        دم كردة بهار نارنج براي رفع سكسكه به كار مي‌رود.

10.   كساني كه طحال آنها بزرگ شده است به مدت يك هفته روزي 60 گرم عرق بهار نارنج ميل كنند.

11.   كساني كه قند خون دارند نارنج را به عنوان چاشني در تمام برنامه‌هاي غذايي خود قرار دهند.

12.   نارنج براي بيماران قلبي مفيد است.

13.   كساني كه دچار تورم گلو و حلق شده‌اند آب نارنج را غرغره كنند.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:19 | نویسنده : سلامت |     

   هنـدوانـه


 

فشار خون - تقويت ذهن - يرقان - كيسه صفرا - خارش و آلرژي - بزرگي پروستات - ازدياد شير - حصبه  - مخملك - سوزاك -مثانه - اخلاط خوني - تسكين سرفه - جذام - مسلول - برفك دهان - دفع سنگ مثانه - سينه پهلو - زگيل - تقويت كليه - نفخ - جوشهاي صورت - نقرس - تاولهاي دهان و...

1.        طبع هندوانه سرد و تر است.

2.        هندوانه تورم و التهابات داخلي را كم مي‌كند مخصوصاً التهابات دستگاه تناسلي و ادراري.

3.        هندوانه باعث پايين آوردن فشار خون مي‌شود.

4.        تخم هندوانه براي معالجة كمبودهاي فكري و تقويت ذهني در كودكان و نوجوانان مؤثر است.

5.        هندوانه به معالجة يرقان كمك مي‌كند.

6.        هندوانه براي گرفتگي كيسه صفرا مفيد مي‌باشد.

7.        خارش و آلرژي را تسكين مي دهد.

8.        كساني كه بزرگي پروستات دارند آب هندوانه استفاده كنند.

9.        كساني كه خونشان غليظ است آب هندوانه يك ساعت قبل از غذا بنوشند.

10.   بهترين زمان خوردن هندوانه قبل از غذا است.

11.   هندوانه براي بيماران سوداوي مزاج بسيار خوب است.

12.   هندوانه همراه تمرهندي براي حالت صفراوي بسيار خوب است.

13.   هضم آب هندوانه آسان‌تر از خود هندوانه است.

14.   اگر هندوانه قبل از غذا خورده شود بدن را مي‌شويد و مرض را از جسم دور مي‌كند.

15.   هندوانه شير مادران را زياد مي‌كند قبل از غذا ميل كنيد.

16.   كساني كه بيماري حصبه دارند پوست هندوانه را خرد كرده بر سر و كف و دست و پا ببندند.

17.   كودكاني كه مخملك دارند آب هندوانه براي آنها مفيد است قبل از هر غذا يك استكان بنوشند.

18.   كساني كه سوزاك شده‌اند روزانه 3 ليوان آب هندوانه قبل از غذا بخورند ( سفليس هم به همين صورت ) .


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۳ | 10:18 | نویسنده : سلامت |

همسر داری


بعضی از روانشناسان زندگی خانوادگی را به ماه عسل و ماه شیره و ماه سرکه شیره و ماه سرکه و ماه جهنم تقسیم کرده‌اند. بهترین و شیرین‌ترین دوره زندگی ماه عسل است که از دوره نامزدی شروع می‌شود و ممکن است با مراعات اصول زناشویی یک عمر دوام داشته باشد.

اصول زندگی زناشویی و پاسداری از ماه عسل

اصل اول: عشق

عشق که موهبت الهی است و از هدایای عالم ملکوت است و قرآن مجید در این باره می‌فرماید: «وَ جَعَلَ بَینَکُم مَوده وَ رَحمَه». این خداوند است که در دل شما (زن و شوهر) عشق و محبت قرار داد. اما باید زن و شوهر این بذر بهشتی را در دل خود پرورش دهند و هرچه این نهال در دلها رشد کند و ریشه بزند آثار آن زندگی را نورانی‌تر و شیرین‌تر می‌کند که این دوره را ماه عسل نامیده‌اند.

آثار روانی عشق

1- معشوق الگوی عاشق است و تمام صفات خوب و بد لیلی در روان مجنون تجلی می‌کند و او را می‌سازد. طبق روایات اسلامی هر کس در روز قیامت با معشوق خود محشور می‌شود و در قبر هم با معشوق خود زندگی می‌کند.

2- ایثار و فداکاری؛ عاشق افتخار می‌کند هرچه دارد (جان و مال و آبرو و ...) خود را نثار مقدم معشوق کند و حاضر است در راه معشوق کشته شود.

3- عاشق با دوستان معشوق دوست و با دشمنان او دشمن است و اگر معشوق اشاره کند با آنها می‌جنگد.

4- وفا و صفا و همدلی و رازداری و حفظ شخصیت فردی و اجتماعی معشوق، همان که قرآن درباره زن و شوهر می‌فرماید: «هُنَّ لِباسٌ لَکُم وَ انتُم لِباسٌ لَهُنّ» سوره «بقره» آیه «187» زن و شوهر نسبت به هم نقش لباس را دارند که عیب همدیگر را می‌پوشانند و به یکدیگر شخصیت می‌دهند و در گرفتاریها (سرما و گرما) خود را فدای هم می‌کنند.

5- تضادها در پناه عشق بروز و ظهور ندارند و زمینه احترام متقابل و تفاهم مشترک را که اصل دوم زندگی است فراهم می‌کنند.

چگونه بذر عشق را در دل خود پرورش دهیم؟

1- وظیفه خانمها نسبت به شوهر

وظیفه خانمها نسبت به شوهر؛ پدر سالاری یا مادر سالاری یا فرزند سالای یا تفاهم مشترک؟

به مفاد آیه شریفه: «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساء» آیه «34» سوره «نساء» حالت روانی مردها سلطه و برتری در خانواده بر همسر است. اگر خانم این حالت روانی مرد را درک کند و برتری او را امضا نماید به زیبایی معنوی خود افزوده و ریشه های عشق را در دل همسر آبیاری کرده است. بعضی از خانمها دوست دارند از عشق شوهر استفاده کرده بر شوهر خود سلطه و حکومت کنند و گاه موفق می شوند و مادرسالاری در زندگی خانوادگی تجلی می کند و به همان نسبت ریشه های عشق را خشک کرده و آثار منفی در تربیت فرزندان دارد.

در بعضی از خانواده‌ها محبت اولاد بیش از حد طبیعی رشد می‌کند و فرزندسالاری بر خانواده حکومت می‌کند و پدر و مادر مطیع فرزندان می‌شوند و دنبال هوی و هوس آنها حرکت می‌کنند که این زندگی بدترین نوع زندگی است.

زیبایی

زیبایی قویترین جاذبه خانمها است که مردها را جذب می‌کند و بذر عشق را در دل مرد پرورش می‌دهد. به عبارت دیگر اولین جرقه عشق همان جلوه زیبایی زن است که دل مرد را می‌رباید (دلربایی) که در فرهنگ عشق به خانم زیبا «دلبر» می‌گویند. حافظ می‌گوید:

برقی از خیمه لیلی بدرخشید سحر وه که با خرمن مجنون دل‌افکار چه کرد

و هرچه این زیبایی (صوری و معنوی) بیشتر باشد بذر عشق شکوفاتر می‌شود.

زیباییهای معنوی: شجاعت و جوانمردی، وفا و صفا در مردان، خنده‌رویی و قناعت و احترام به شوهر و کسان شوهر و ده‌ها زیبایی معنوی دیگر در خانمها که می‌تواند جایگزین زیبایی صوری شود و عشق را در دل مرد پرورش دهد و ماه عسل را عمری کند.

زیباییهای صوری: آرایش لب‌ها و موها و گوشواره و النگو و لباسهای زیبا. اگر خانم برای آمدن شوهر آرایش کند و هرچه زیبا به استقبال شوهر برود و با لبخند با او برخورد کند، بذر عشق در دل همسر شکوفاتر می‌شود. عطر زدن و رقص و آواز و هنرنمایی عاشقانه (ناز و غمزه و تنازی و عشوه و کرشمه در بستر) بذر عشق را در دل همسر آبیاری می‌کند. در فرهنگ خانمهای ژاپنی که به تعبیر کتاب روانشناسی دکتر «مان» بهترین خانمهای شوهردار هستند این است که خانم آرایش کرده با لبخند با همسر خود که اغلب کارگرند (چون کار در ژاپن مقدس و موجب شخصیت مرد است) برخورد می‌کند. اول کلاه و پالتو شوهر را در رخت‌آویز می‌گذارد، بعد او را به حمام می‌برد و با مهربانی او را تر و خشک می‌کند و هر دو طرف صورت او را بوسیده و او را به کنار میز هدایت می‌کند و با چای یا قهوه یا شیر از او پذیرایی می‌کند و اگر در بشقاب غذا تکه گوشتی باشد آنرا به بشقاب شوهر می‌نهد (چون اغلب مردها شکمو هستند).

زیبایی منزل: فضای خانه را با گلهای طبیعی (گلدانهای پر گل) یا پلهای مصنوعی آنچنان آرایش می‌کند که انسان احساس آرامش روحی می‌کند. من خودم در سمیناری در رامسر که از طرف سپاه دعوت شده بودم شاهد چنین هنری بودم، وقتی پرسیدم، گفتند: توسط خانمهای ژاپنی تهیه شده است.

2- وظیفه آقایان در پاسداری از عشق

عکس خانمهای زیبا را به در و دیوار اطاق خود نزنند و در جیب خود نگذارند که آفت عشق است. اسم خانمهای زیبا در فامیل و غیر فامیل را پیش همسر خود نبرند که سوءظن او تحریک می‌شود.

جمله ملکوتی «دوستت دارم» را که هرگز کهنه نمی‌شود زیاد به کار برند و به عنوان شوخی همسر خود را ویشگون بگیرند که خانم جای ویشگون را به مادر و خواهر و دوستان خود به عنوان سند عشق و محبت نشان خواهد داد. از بیرون که می‌آید چیزی به عنوان هدیه برای همسر بخرد ولو 100 گرم شکلات. زیرا این سند این است که در بیرون دلش در گرو عشق همسر بوده، خانم آن شکلات‌ها را نمی‌خورد بلکه نگهداری می‌کند و وقتی مادر و خواهر و دوستانش می‌آیند به آنها نشان می‌دهد که «شوهرم خریده».

اگر در مسافرت بود از نوشتن نامه هرچه بیشتر مضایقه نکند و در نامه از خاطرات دوران نامزدی و اوایل زندگی یادآوری کند.

سوءظن خانمها

اغلب خانمها نگران شوهر خود هستند که در بیرون جذب زیبایی خانمهای دیگر شود. ریشه این سوء‌ظن عشق به شوهر است که می‌ترسد دزدان خیابانی آنرا غارت کنند و علاجش این است که مردها اوقات بیکاری را به خانه برگردند و در کنار همسر و فرزندان خود باشند و هر جا می‌خواهند بروند به اتفاق آنها بروند. از بوسیدن لب‌های همسر مضایقه نکنند. بچه کوچک خانم را در آغوش بگیرند.

محمد آل اسحاق – بهمن ماه 85


برچسب‌ها: طب سنتی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۲ | 9:32 | نویسنده : سلامت |

در ایران پیش از اسلام، در دوره ساسانيان، تسهيلاتي براي جراحان و اطبّا در نظر گرفته شده بود. از جمله اینكه اجساد افرادی را که محكوم به اعدام بودند، پس از اجراي حكم، در اختيار دانشمندان می‌گذاردند تا جسد آنها را تشريح كنند.

كساني هم كه اجساد را موميايي ميكردند اطلاعاتي از علم تشريح داشتند. امواتی که مومیایی می‌شدند، همه از طبقات نجبا و اشراف بودند و براي موميايي كردن اجسادي كه به ايشان سپرده ميشد، مغز و امعا و احشا آنها را بيرون ميآوردند. براي بيرون آوردن مغز نیز، بدون اينکه آسيبي به جمجمه برسد، وسیله خاصي از نقره اختراع كرده بودند.

جراحی نیز امری معمول و شناخته شده در آن دوران بوده است. خصوصا، به واسطه جراحات مجروحان در جنگ یا ضایعات مشابه دیگر، تنبیه‌ها و مجازاتهایی که منجر به قطع عضو می‌گردید و نیز بیماریهای خاص، همواره جراحانی حضور داشته‌اند که به این امر اشتغال داشته‌اند.

در اینجا حکایاتی چند در این باره نقل می‌شود.

 

در آوردن تیغ ماهی از گلو

در كتاب هزار و يك شب، داستان جراحي دلاك حکایت شده است:

روزی، دلاکی را براي بيرون آوردن چیزی از گلوي يك نفر فراخواندند. مردم دور دلاك جمع شده او را بسان مردی ديوانه مي‌شمردند‌... اما، دلاك كيسه خود را - كه در آن مقداري دارو و وسايل جراحي داشت و از هر كدام در زمان خود استفاده ميكرد- برداشت و سپس از داخل شيشهاي مرهم بلسان را بيرون آورد. آن‌گاه وسیله‌ای آهنين نيز درآورد و آن را بين دندانهاي بيمار قرار داد تا دهان او به هم نيايد و پس از آنكه تمام اين كارها را انجام داد، با منقاشي فلزي تيغ ماهي را كه در گلوي بيمار گير كرده بود بيرون كشيد.

وی يك دلاك معمولي نبوده، زيرا در معرفي خود ميگويد:

من تيغ و نشتر خويش را به همراه آوردهام، آيا ميخواهيد كه صورت خود را بتراشيد و يا خون بگيريد...؟ شما نميدانيد كه تمام دلاكان عالم بسان هم نيستند. شما فقط دستور ميدهيد تا دلاكي حاضر شود، اما اينك، بهترين دلاك بغداد در پيش روي شما ايستاده است. دلاكي زبردست و پزشكي حاذق، كيمياگري بينديم و منجمي بيمانند، فقيهي دانا و استاد مسلّم علم هندسه و حساب و نجوم. هر آنچه از جبر و تاريخ بخواهيد ميدانم و از سرگذشت تمام جهان آگاهم؛ سخنراني بينظير و استاد علم منطقم. علاوه بر آن بر علم تشريح تسلط كامل دارم و تمام علوم جهان را بر سر انگشتان خويش دارم. شاعر و مهندسم. ميپرسيد كه چه چيز را نميدانم؟ در اين جهان هيچ چيز وجود ندارد كه من از آن آگاه نباشم

شرح یک جراحی

بهاءالدوله در خلاصۀ‌التجارب خود جريان يك جراحي را چنين شرح ميدهد:

مردي بود كه شكمش در اطراف ناف متورم شده بود. جراحي به او گفت تا مرهمي بر آن نهد، اما مرد در درمان خود كوتاهي كرد و در نتيجه مركز تورم زخم شد. ناچار پنج قسمت توتياي هندي، دو قسمت سنگ جهنم [نيترات نقره] و ده قسمت فضله پرستو خوب ساييده شد و گرد نرمي از آن درست شد. آن‌گاه آن را در ظرفي ريخته بر آتش نهادند تا گرم شود. سپس دارويي بيهوش كننده به بيمار خوراندند و محل جراحتش را خوب تميز كردند. بعد زخم را بريدند، جاي آن را دوختند و خشك كردند و گرد مزبور را به مدت يك شبانه روز بر آن پاشيدند، و بعد غذايي از پلو و كباب بره به وی دادند و گمان می‌شود بيمار بهبودي يافت

جراحی در دوره صفوی

بهترین راه برای مشخص کردن حیطه فعالیت جراحان در دوره صفویه شرح جراحی های مختلف آنهاست . در اینجا به روال کتاب های پزشکی روزگار گذشته مطالب خود را با جراحی های سر شروع می کنیم. عجیب ترین جراحی ای که در این زمینه شرح داده شده ، برای درمان جمجمه ای تغییر شکل یافته است که بهاءالدوله آن را چنین حکایت می کند : گویند که شخصی استاد جراحی بود که استخوان تباه سر را ببریدی و استخوان سر سگ یا پارچه کدو به جای آن وصل کردی . به مراعات کردی و بروییدی و محکم شدی و این امر از عجایب است . در جای دیگر ، بهاءالدوله از موردی یاد می کند که جراح برای جبران ضایعات وارده بر پوست سر یک انسان ، از پوست سگ استفاده کندکه حالت فوق العاده جالبی می تواند باشد . وی درباره شیوه این جراحی حکایت می کند :

در هرات شخصي را ديدم سعفه به دبر سر پديد آمده بود و به هيچ علاج اصلاح نمي‏يافت. استاد علاء‏الدين هندي جراح، ساكن هرات، آن شخص را بيهوش‏دارو داد و تمام پوست سر او را برداشت و پوست تازه سگ به جاي آن نهاد و دوخت و بست (...) آن پوست وصل بافت و بروييد و از سلطان حسين بايقرا منشوري در آن باب سند و اين از عجائب است

 

منبع : مستند ویژه نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۲ | 9:27 | نویسنده : سلامت |

 

درایران باستان،نماد پزشکی سیمرغ است ونماد بیماری مار،حال آن که در طبّ یونانی وطبّ جدید نماد پزشکی مار است.در شاهنامه فردوسی نیز , سیمرغ برای معالجه زخم های رستم یا به هنگام تولد او از مادر ظاهر میشود.در کتاب وندیداد آمده است :«... آن گاه مار به من نگاه کرد .آنگاه برای من مار پر مرگ،نود و نه هزارو نهصدو نودو نه بیماری فراز داد...».

از این رو،شایسته است نماد پزشکی ایرانی براساس اندیشه نیاکانمان به سیمرغ بدل گردد. به اختصار لازم است توضیح دهیم که سیمرغ در زبان اوستایی «سئن» ودر سانسکریت «سیئنه»است. جایگاه سیمرغ درایران باستان وخصوصیّات او به مانند جایگاه جبرئیل دردین و یهودیّت ومسحیّت است. نقش سیمرغ در پزشکی ایرانی به حدّی است که پزشکان را نیز لقب سیمرغ میداده اند واز این رو، مکتب پزشکی ایرانی را «مکتب سینایی» می خوانده اند وبسیاری از پزشکان را«سینا»نام می نهاده اند.ازهمین نکته، وجه انتساب شیخ الرئیس به سینا-که نام جدّ اوست- معلوم میشود. چنین پیداست که خاندان بو علی در زمره پزشکان بوده اند.

درمیان اطبای جندی شاپور وفرزندان جورجیس وبختیشوع نیز مدام بانام هایی چون جبرئیل اوّل،جبرئیل دوّم،جبرئیل سوّم و...مواجه ایم که به نوعی بیانگر همانندی جایگاه جبرئیل با سیمرغ درپزشکی وتداوم اندیشه سینایی در فرهنگ های دیگر است(برگرفته از کتاب فهرست ماقبل الفهرست،دکتر پرویز ذکایی.)

نکته جالب تر این که واژه«مدیسین-medicine»درلغت انگلیسی امروز،بر گرفته از«مذ سئن»اوستایی است که در آن مذ به معنای دارو سئن بمعنای سیمرغ است.

(به نقل از استاد فریدون جنیدی


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۱۲ | 9:25 | نویسنده : سلامت |
هشدار درمورد استفاده از ظروف ملامین

تحقیقات جدید محققان تایوانی نشان داد: مصرف غذاهای گرم در ظروف ملامین خطر ابتلا به سنگ کلیه را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایسنا، یک تیم تحقیقاتی تایوانی با بررسی دو گروه از افراد سالم که یکی از این گروه‌ها حدود 500 میلی‌لیتر سوپ داغ را در ظرف‌های ملامین و گروه دیگر همین مقدار را در ظرف‌های سرامیکی مصرف می‌کردند، دریافتند: میزان دفع ملامین در ادرار افرادی که در ظرف ملامینی سوپ را مصرف کرده بودند، در 12 ساعت حدود 8.35 میکروگرم بود.
 
همچنین میزان دفع ملامین در ادرار افرادی که سوپ را در ظرف سرامیکی مصرف کرده بودند، در 12 ساعت، حدود 1.31 میکروگرم بود.
 
محققان با اشاره به نتایج این تحقیق اظهار کردند: اگرچه این تحقیق نشان می‌دهد مصرف غذاهای گرم در ظروف ملامینی سبب افزایش خطر ابتلا به سنگ کلیه می‌شود، اما تحقیقات دیگری نیز در این راستا باید انجام شود.
 
نتایج این تحقیق در مجله «JAMA Internal Medicine» منتشر شده است.

منبع :رجانیوز


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۹ | 12:47 | نویسنده : سلامت |

از عمل زیبایی لاله گوش و تغییر چانه تا کشیدن پلک!

 جهان نیوز - بررسی پدیده جراحی های مرسوم زیبایی نیاز به محاسبه عوامل مختلف دارد. بر عکس آنچه ممکن است در ابتدا به نظر آید یک پدیده این چنینی تنها از یک علت برنیامده و علت های پنهان و آشکار گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره بر آن موثر است.آماری که از سوی انجمن جراحان فک و صورت ارائه شده، نشان می دهد که سالانه 200 میلیارد تومان هزینه جراحی بینی می شود. به طوری که در سه سال گذشته در ایران حداقل 240 هزار بار جراحی زیبایی انجام شده است که از این تعداد 170 هزار جراحی زیبایی بینی انجام شده است.از تقسیم 200 میلیارد تومان هزینه سالانه هر عمل زیبایی بینی به متوسط تعداد افرادی که هر ساله این عمل را انجام می دهند (85 هزار نفر در سال) مبلغ تقریبی 2.353.000 تومان هزینه هر عمل جراحی می شود.اعمال جراحی بینی در ایران بیشتر جنبه زیبایی دارد، یعنی فرد بدلیل آنکه بینی خود را زیبا ندانسته اقدام به جراحی زیبایی می کند. به نظر می رسد مشکلاتی از قبیل پایین بودن اعتماد به نفس، مصرف زدگی، مدگرایی، چشم و هم چشمی و عدم توانایی گروه های مرجع در ایجاد هویت های مذهبی و ملی از اصلی ترین دلایل بروز و رواج این پدیده باشد.


افزایش مدگرایی در سطح جامعهدرصد بالایی از تقاضای جراحی زیبایی در ایران از سوی دختران است؛ به طوری که 95 درصد از متقاضیان را زنان و دختران 14 تا 45 سال برای جراحی بینی و اندام و 5 درصد را مردان برای انجام جراحی بینی و کاشت مو تشکیل می دهند. در دنیای کنونی روندی درحال وقوع است که هیچ کشوری از آن مصون نیست؛ روند کالایی شدن و جز به جز شدن زیبایی. مدگرایی غربی در غیاب مدهای اسلامیاز سویی مدها و مدل ها درحال تغییر و غربی شدن است. دنیای غرب با ایجاد مصرف زدگی و مد زدگی توانسته است به بسیاری از اهداف خود در کشورهای در حال توسعه مانند ایران برسد. در آماری که در سال 2010 منتشر شد ایران رتبه اول را در جهان به خود اختصاص داده است. 

افزایش اعتماد به نفس به چه قیمتی؟

بسیاری از کارشناسان مشکلات ظاهری را یکی از دلایل پایین بودن اعتماد به نفس در افراد دانسته و عنوان می کنند یکی از اصلی ترین دلایل رجوع افراد برای انجام جراحی های زیبایی افزایش اعتماد به نفس می باشد. از همین رو باید گفت اعتماد به نفس کاذبی که از طریق این روش به افراد وارد می شود در کوتاه مدت از بین رفته و فقط هزینه های گزاف را بر روی دست متقاضی گذاشته است.

ضعف گروه های مرجع 

بر اساس آمارهای موجود اعمال جراحی بینی در دنیا رو به کاهش و در عوض سایر جراحی هایی که به منطور جوان سازی افراد صورت می گیرد رو به افزایش است. با این وجود ایران هنوز بیشترین متقاضی جراحی زیبایی بینی را در جهان داراست. یکی از علل افزایش روز افزون جراحی های زیبایی در ایران آن است که  گروه های مرجع نتوانستند جوانان را در شناخت هویت خود یاری کنند. به این ترتیب ظاهری ترین لایه هویت هر فرد چنان برجسته می شود که دیگر ابعاد وجودیش را به حاشیه می راند.هزینه های انجام جراحی های زیبایی چقدر است؟هزینه های انجام انواع جراحی های زیبایی به شرح زیر می باشد:


عمل زیبایی برداشتن موهای زائد با لیزر


هزینه لیزر موهای زائد تمام صورت: 600 تا 800 هزار تومان
هزینه لیزر موهای زائد تمام بدن: 900 هزار تا 1.200.000 تومانعمل زیبایی گذاشتن گونه


گذاشتن گونه به صورت تزریقی: از 800 تا یک میلیون تومان
گذاشتن گونه به صورت مصنوعی: 2 تا 3 میلیون تومان

عمل زیبایی بوتاکس
150 تا 200 هزار تومان (تاثیر نهایتا به مدت 6 ماه که برای باقی ماندن این تاثیر به مدت دائمی باید این تزریق هر 4 ماه یکبار تا 5 یا 6 بار انجام پذیرد.)


عمل زیبایی کشیدن پوست صورت؛ هزینه این عمل از 3 تا 5 میلیون تومان است.
عمل زیبایی جلو آوردن چانه 5 تا 8 میلیون تومان

عمل زیبایی ارتودنسی دندان؛ با دستگاه ثابت: یک تا 4 میلیون تومان؛ با دستگاه متحرک: 300 هزار تا یک میلیون تومان


عمل زیبایی پروتز سینه: 2 تا 4 میلیون تومان
عمل زیبایی ساکشن شکم: از 2 میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون تومان
عمل زیبایی تاتو ابرو: 50 تا 200 هزار تومان
عمل زیبایی لاله گوش: 2 تا 3 میلیون تومان

عمل زیبایی کاشت مو: بستگی به وسعت مکان ریزش مو از 600 هزار تومان تا 3 میلیون تومان تمام می شود که نهایتا 2000 گره مویی برای بیمار کاشته می شود.
عمل زیبایی کشیدن پلک چشم از یک میلیون و 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومان
عمل زیبایی کلفت و نازک کردن لب ها: 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان
عمل زیبایی افزایش قد: 10 تا 12 میلیون تومان

منبع :

رجانیوز


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۹ | 12:46 | نویسنده : سلامت |

«سیب» و خواص آن در کلام معصومین (علیهم السّلام)

سیب یکی از میوه‌هایی است که قبل از دیگر میوه‌ها شناخته شد و یکی از سلامت بخش‌ترین خوراکی‌ها محسوب می‌شود.


به گزارش ایسنا، افرادی که به طور منظم سیب می‌خورند، میزان تندرستی خود را افزایش می‌دهند و علاوه بر آن از بروز بیماری‌های متعددی که به‌دلیل کمبود عناصر حیاتی پیش می‌آید، جلوگیری می‌کنند.
 
 
در کنار تمام ویژگی‌ها و خواصی که این میوه آسمانی دارد جای تعجب اینجا است که در اکثر میهمانی‌ها وقتی چند نوع میوه در کنار هم قرار داده می‌شود استقبال از این میوه حیاتی بسیار کم است و وقتی برای میل کردن آن تعارف زده می‌شود اکثرا بدون توج به تمام خواص آن و برای راحتی خود به گفتن "مِرسی" کفایت می‌کنند، در حالی که ما روایات و احادیث بسیار زیاد و گویایی از معصومین(ع) در ارتباط با این میوه داریم که نشان از توجه آن بزرگواران به سلامتی انسان‌ها و همچنین ارزش غذایی میوه‌جات به ویژه "سیب" دارد.
 
 
اما امام صادق(ع) در باره خواص سیب چنین می‌فرمایند: "اگر مردم می‌‏دانستند در سیب چیست، بیمارانشان را جز به آن درمان نمی‏‌کردند. بدانید که سیب، بویژه، سودمندترین چیز برای قلب و مایه شست‏‌وشوی آن است1".
 
 
امام علی(ع) فرمودند: "سیب بخورید، که معده را می‏‌پالاید 2".
 
 
امام صادق(ع) همچنین می‌فرمایند: "سیب، پالاینده و خوش‏بو کننده معده است 3".
 
 
حضرت امام کاظم(ع) درباره فواید این میوه بسیار ارزشمند فرمودند: "سیب، برای درمان چند چیز سودمند است: مسمومیت، سِحر، جنونی که از زمینیان پیش می‏‌آید، و بلغمی که چیره شده باشد. هیچ چیز منفعتش سریع‏‌تر از این نیست 4".
 
 
همچنین به نقل از اسحاق بن مطهّر، از امام صادق(ع) روایت شده است: "سیب، معده را گشایش می‏‌دهد5".
 
 
ایشان در حدیث دیگری فرمود: "سیب بخور؛ چرا که حرارت را فرو می‏‌نشاند، درون را سرد می‏‌کند و تب را می‏‌بَرد".
 
 
پیشوای پنجم شیعیان همچنین می‌فرمایند: "به تب‌داران خود، سیب بدهید؛ چراکه هیچ چیز، سودمندتر از سیب نیست 6 ".
 
 
منابع:
 
 
1- طبّ الأئمّة لابنی بسطام، صفحه 135 عن محمّد بن مسلم وص 53، الکافی، جلد 6، صفحه 357، حدیث 10، المحاسن، جلد 2، صفحه 368، حدیث 2286
 
 
2- الکافی، جلد 6، صفحه 357، حدیث 11 عن مسمع بن عبد الملک عن الإمام الصادق علیه‏‌السلام دانش نامه احادیث پزشکی: 1 / 418
 
 
3- الکافی، جلد 6، صفحه 355، حدیث 1، المحاسن، جلد 2، صفحه 370، حدیث 2295 کلاهما عن إسماعیل بن جابر وح 2294 عن الحسن بن راشد عن الإمام الصادق علیه‏‌السلام، الخصال، صفحه 612، حدیث 10، تحف العقول، صفحه 101
 
 
4- الکافی، جلد 6، صفحه 355، حدیث 2، المحاسن، جلد 2، صفحه 370، حدیث 2293، مکارم الأخلاق، جلد 1، ص375، حدیث 1249، بحارالأنوار، جلد 66، ص174، ح29، دانش نامه احادیث پزشکی: 1 / 452
 
 
5- المحاسن، جلد 2، صفحه 368، حدیث 2284، بحارالأنوار، جلد 62، صفحه 93، حدیث 1 وج 66، ص171، ح20 دانش‌نامه احادیث پزشکی: 2 / 236
 
 
6- الکافی، جلد 6، صفحه 357، حدیث 10، المحاسن، جلد 2، صفحه 368، حدیث 2287، طبّ الأئمّة لابنی بسطام، صفحه 63، بحارالأنوار، جلد 62، صفحه 93، حدیث 3 دانش نامه احادیث پزشکی: 2 / 238

منبع :

رجانیوز


برچسب‌ها: طب اسلامی, درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۹ | 12:43 | نویسنده : سلامت |
شلغم را با آویشن بخورید

یک متخصص طب سنتی توصیه کرد: از آنجایی که شلغم نفاخ و دیر هضم است بهتر است آن را با مصلح آویشن یا زیره مصرف کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر مجید امتیازی در خصوص نقش شلغم در درمان سرماخوردگی و زکام اظهارکرد: مصرف شلغم نقش مهمی در پیشگیری و درمان سرماخوردگی دارد.
 
وی با بیان این که شلغم دارای انواع مختلفی است، گفت: شلغم دارای مزاج گرم و معتدل بوده و ضمن خاصیت صاف کنندگی سینه داروی موثری در درمان مبتلایان به سرفه نیز می باشد.
 
امتیازی در ادامه خاطرنشان کرد: شلغم یک ماده غذایی مغذی، تقویت کننده چشم بوده و برای مبتلایان به سنگ کلیه نیز مفید است.
 
این متخصص طب سنتی توصیه کرد: از آنجایی که شلغم نفاخ و دیر هضم است بهتر است آن را با مصلح آویشن یا زیره مصرف کرد.

منبع :رجانیوز


برچسب‌ها: درمانها

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۹ | 12:41 | نویسنده : سلامت |
همه چیز درباره جمعیت ۱۵۰ میلیونی در برنامه ثریا/

ما قطعا توان داشتن جمعیت بیش از ۱۵۰ میلیون نفر را داریم

قرار بود از ۶ فرزند به ۴ فرزند برسیم تبديل شد به ۷. ۱ فرزند!

گروه اجتماعي: برنامه تلویزیونی ثریا در هفتمین برنامه از سری دوم خود به بررسی موضوع جمعیت در کشور پرداخت.


به گزارش رجانيوز، هفتمين برنامه ازسري دوم ثريا شاهد رويکردي متفاوت به علوم انساني بود با موضوع "بررسي جمعيت کشور و نقش آن در پيشرفت و افق‌هاي پيش روي آن"؛ موضوعي كه مدتي است تبديل به يكي از از موضوعات اصلي کشور شده است.


برنامه ثريا كه كاري از گروه اجتماعي شبكه اول سيما است و هر هفته چهار شنبه شب‌ها، حدود ساعت بيست و سه و پانزده دقيقه از اين شبكه پخش مي شود، در آخرين برنامه خود با دعوت از دو ميهمان آقايان دكتر محمد جواد محمودي رييس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه و دکتر قاضي‌زاده هاشمي سخنگوی کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته جمعیت مجلس شورای اسلامی، که هردو از متخصصان حوزه جمعيت در کشور هستند، به بررسي علمي و کارشناسي ابعاد مختلف رشد و يا کاهش جمعيت در کشور پرداخت.


باید موانع از سر راه ازدیاد نسل برداشته شود


سخنگوی کمیسیون اجتماعی و رئیس کمیته جمعیت مجلس شورای اسلامی در اين برنامه با بيان اينكه در سیر تاریخی دنيا سه فرضیه در مورد جمعیت وجود داشته است، گفت: تئوری اول که هم زمان با دوره انقلاب صنعتی و رشد بهداشت و کاهش مرگ و میر و جنگ هاست بر این مسئله تاکید می کند که جمعیت مانع توسعه است زیرا که کشورهایی که در این دوره از جمعیت بالایی برخوردار بودند نتوانستند از آن استفاده کنند و باعث گردید که توسعه کافی پیدا نکنند.


دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در ادامه به تشریح فرضیه دوم و سوم پرداخت و افزود: بعد از مدتی که برخی از کشورهای توسعه یافته دچار مشکل شدند تئوری دوم حاکم شد که نگاه جمعیت مانع توسعه است غلط است و باید این رویکرد را کنار گذاشت و به دوره اخیر رسیدیم که عده‌ای طرفدار فرضیه سوم که رشد مدیریت شده جمعیت هستند یعنی تنها کمیت جمعیت تنها مهم نیست بلکه کیفیت آن نیز مهم است.


وي با يادآوري شرایط اتخاذ سیاست‌های کنترل جمعیت در کشور خاطرنشان كرد: سیاست های کنترل جمعیت در موقعیتی اتخاذ شد که در ابتدای انقلاب سیاست‌های کنترل جمعیت زمان طاغوت کنار گذاشته شده بود و افزایش جمعیت را شاهد بودیم از سوی دیگر جنگ کشور را تخریب کرده بود و زیرساخت های اقتصادی مناسب این حجم از جمعیت نبود لذا سیاست مداران به این می اندیشند که جمعیت کمتر را بهتر می توان اداره کرد و رشد جمعیت مانع است و لذا آن سیاست‌ها اتخاذ شد.


اولین و اصلی ترین مسئله ما در کاهش جمعیت، تغییر سبک زندگی


نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش تغییر سبک زندگی مردم در کاهش روند رشد جمعیت گفت: ما شاهد آن هستیم که روند کاهش جمعیت از سال 65 به بعد شروع شده است و این درحالی است که سیاست‌های کنترل جمعیت از سال 70 اتخاذ شده است و این نشان می دهد که تغییر سبک زندگی و مشکلات دیگر باعث شروع این روند شده است.


قاضي‌زاده هاشمي ادامه داد: اشتباهی که رخ داد و ادامه پیدا کرد سیاست های کنترل جمعیت بود که مشکل را تشدید کرد و باعث شد که از اهداف برنامه هم بیشتر رفته و زودتر به هدف برنامه برای کاهش جمعیت برسیم و روند همین گونه ادامه پیدا کند.


وي در توضيح اين مطلب گفت: یعنی شرایط کشور و نگاه مردم و سبک زندگی مردم به هم پیوند خورد و باعث شد که این اتفاق رخ دهد ولی متاسفانه هیچ نهادی نبود که این روند را رصد کرده و اعلام خطر کند چون همه نگاه‌ها به زمان حال دوخته شده است که شاهد پیک جمعیتی هستیم اما این روند در طولانی مدت نتایج مناسبی برای کشور ندارد.


رئیس کمیته جمعيت مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عوامل کاهش رشد جمعیت کشور و با بيان اينكه اولین و اصلی‌ترین مسئله ما در کاهش جمعیت، تغییر سبک زندگی است، افزود: افزایش سن ازدواج به خصوص در دختران و افزایش نرخ طلاق، به خصوص اينكه افزایش نرخ طلاق در سن باروری اتفاق می‌افتد نتیجه این تغییر سبک زندگی است.


به گفته وي در نسل‌های گذشته و به دليل سبک زندگی آنها، اولین اولویت تشکیل خانواده و ازدواج بوده است، اما الان تحصیل و اشتغال در نسل جدید به عنوان اولویت قرار گرفته است.


از بین رفتن کرامت مادری را از عوامل دیگر کاهش رشد جمعیت است


قاضی‌زاده هاشمي مسئله از بین رفتن کرامت مادری را از عوامل دیگر کاهش رشد جمعیت عنوان کرد و گفت: عدم کرامت مادری و خانه‌داری باعث تشویق زنان برای اشتغال در بیرون از خانه شده است که خود عاملی جدی برای عدم فرزند دار شدن است.


سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عامل نهایی کاهش رشد جمعیت کشور را این چنین تشریح کرد:  دست آخر نگرانی‌های فزاینده خانواده ها برای تربیت فرزندان خود عاملی اساسی در کاهش نرخ رشد جمعیت است زیرا که مردم در حوزه تامین امکانات لازم برای تربیت و پرورش فرزندان خود دغدغه های جدی دارند.


وي با اشاره به تفاوت کشورمان با کشورهای غربی از منظر جمعیت گفت: تفاوتی که کشور ما با کشورهای توسعه یافته غربی دارد، این است که در کشورهای غربی تمایلی به فرزنددار شدن وجود ندارد اما در کشور ما هنوز هم تمایل جدی برای فرزنددار شدن هست، اما موانعی وجود دارد که آن موانع باید برطرف شود.


رئیس کمیته جمعيت مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تحقیقي که ما داشتیم 91 درصد زنان تمایل به داشتن فرزند اول و 84 درصد تمایل به داشتن فرزند دوم و 65 درصد داشتن فرزند سوم را عنوان کرده‌اند.


به گفته قاضی‌زاده هاشمي حوزه افزایش جمعیت ابتدا باید موانع را از سر راه برداریم، سپس تا جایی که امکان دارد کمک و مشوق قرار دهیم.


وي در ادامه به تشریح موانع افزایش جمعیت پرداخت و گفت: مانع اول مشکلات ناشی از تحصیل است که به جای ازدواج اولویت پیدا کرده است، الان نظام اداری و تحصیلی ما ضد باروری است و اگر قرار است که این سیاست‌ها در نظام اداری و تحصیلی ادامه پیدا کند به ما هیچ کمکی نمی‌کند و لذا باید نقش‌های مختلف به خصوص دختران یعنی مادری، دختری و همسری در این نظام ها به رسمیت شناخته شود و برای آنها برنامه ریزی شود.


وی در ادامه به مشکلات اصلی دانشجویان در دوران تحصیل اشاره کرد و افزود: مشکل سنوات دوران تحصیل، مشکل تامین هزینه‌ها و دیگری مشکل مسکن از مشکلات اصلی دانشجویان و موانع ازدواج و باروی است که باید روی حل این سه مسئله برنامه ریزی صورت گیرد یعنی باید برای سرپرست خانواده یک حداقل مالی برای معیشت و همچنین مسکنی در نظر گرفته شود و از سوی دیگر برای سنوات تحصیلی و حضور در کلاس‌ها نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود.


نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما باید یاد بگیریم که در دانشگاه‌های‌مان همه ابعاد انسانی را در نظر بگیریم، گفت:در حال حاضر چون نگاه حاکم در دانشگاه‌ها این است که یک دانشجو در دوره دانشجویی خود مقاله تولید کند لذا این موضوع با اشتغال و ازدواج آنها در تضاد قرار می‌گیرد و دانشگاه ها برای آن مانع ایجاد می کنند.


قاضي‌زاده هاشمي با بيان اينكه رفتاری که در حال حاضر در دوره های فوق لیسانس و دکتری حاکم است با ازدیاد نسل در تضاد است، اظهار داشت: تصور کنید دختری که در سن 28 سالگی فارغ التحصیل می شود، دیگر فرصت چندانی برای ازدواج و باروری نخواهد داشت.


رئیس کمیته جمعيت مجلس شورای اسلامی همچنين به سیاست‌های برخی کشورهای جهان در حوزه جمعیت نیز اشاره کرد و گفت: در کشور های پرجمعیت مانند چین نیز سیاست‌های تحدید نسل مورد بازبینی قرارگرفته و ممنوعیت های گذشته برداشته شده است و حتی در این کشور دو فرزند را مجاز شمرده اند.


وي ادامه داد: در حال حاضر منابع انسانی هم به عنوان تولید کننده هستند و هم به عنوان مصرف کنند، باعث کشش اقتصادی می‌شودند و می تواند تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور را تامین کند.


نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي در ادامه به پدیده مهاجرت و کمبود نیروی کار مناسب در کشور اشاره كرد و گفت: مسئله مهم در کشور ما این است که اگر این روند ادامه پیدا کند نیروی کار فعال در کشور کاهش پیدا می‌کند و کشور دچار مشکل می‌شود.


وي اظهار داشت: همین الان نیز کشور به علت افزایش نرخ باسوادی و ویژگی های نیروی انسانی کشور و کمبود نیرو در برخی از حوزه ها دچار مشکل شده است، حضور 3.5 میلیون مهاجر در کشور نشان دهنده آن است که در فضای رقابتی در کشور ما برای آنها امکان کسب درآمد وجود دارد.


سخنگوي كميسيون اجتماعي اصلي با بيان اينكه مشکل ما در حوزه حوزه اقتصاد و اشتغال زیرساختی است و موضوع جمعیت تنها ابعاد آنرا زیاد می کند، تاكيد كرد: ما الان باید به دنبال جمعیت مدیریت شده در کشور باشیم.


قاضی‌زاده هاشمي یکی از مهمترین ابعاد موضوع جمعیت را تصمیم‌گیری در مورد تعیین واحد خانواده دانست و گفت: یکی از موضوعات اساسی در کشور ما این است که باید تعیین کنیم که واحد خانواده را چه در نظر بگیریم؟ در غرب به دلیل آنکه به دنبال افزایش نیروی کار ارزان و افزایش مصرف هستند به دنبال افرادی می گردند که هزینه کمتری دارند و در جامعه بازار مصرف بیشتری دارند که این در مورد زنان صدق می کند و لذا اشتغال زنان در این کشور ها تشدید می‌شود ولی ما در کشورمان به دنبال تامین خانواده بوده و واحد را این گونه تعیین می‌کنیم و لذا اگر حتی یک نفر هم توان تامین خانواده را داشت دیگر نیازی به اشتغال باقی افراد من جمله زنان نداریم.


بايد براي كاهش سن ازدواج مشوق‌هايي داشته باشيم


وي اظهار داشت: افزايش سن ازدواج به طور متوسط حدود 35 درصد نرخ باروی را کاهش می‌دهد و لذا باید مشوق‌هایی برای کاهش سن ازدواج نیز داشته باشیم و همچنین باید فرآیندهایی ایجاد شود که نرخ طلاق نیز کاهش یابد.


رئیس کمیته جمعيت مجلس شورای اسلامی در ادامه در حوزه اشتغال و ازدواج خانم‌ها تاکید کرد: باید در این حوزه مناسب سازی صورت گیرد علاوه بر این برای انتقال ژن نخبه یعنی زنانی که توانایی برای مدیریت در اجتماع و تربیت فرزند دارند نیز فکری شود که توان باروری بیشتری داشته باشند در حالی که الان این موضوع برعکس است.


اين كارشناس مسائل جمعيت همچنین در مورد اشتغال پدران گفت: حق عائله‌مندی، مرخصی، حفظ پست سازمانی و دورکاری می تواند برخی از سیاست‌های تشویقی باشد که در نظر گرفته شود.


وی در حوزه کرامت زنان خانه‌دار نیز يادآور شد: بیمه زنان خانه دار و در حوزه کاهش هزینه‌های تربیت فرزند تامین مهد کودک و پیش دبستانی ها و آموزش رایگان را می توان در نظر گرفت.


رئیس کمیته جمعیت مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه شورای عالی انقلاب فرهنگی راهبردهایی را در حوزه جمعیت مصوب کرده که ابلاغ شده است، افزود: این راهبردها در مجلس شورای اسلامی در حال بحث و بررسی است که تبدیل به قانون شود.


قاضي‌زاده هاشمي اظهار داشت: یکی از پیشنهاداتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان است تشکیل یک نهاد بالادستی زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور است که روندهای جمعیتی کشور را رصد کند و در مواقع لزوم سیاست ها و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.


وي در پايان تاكيد كرد: باید تلاش کنیم که در کنار حفظ شاخص‌های سلامت بارداری که در آن لازم است 3 سال دوره بارداری و شیردهی حفظ شود این عدد به بیش از 5 سال نرسد که بتوان رشد جمعیت را تامین کرد. اولویت ما رساندن نرخ باروری به 2.5 است.


قرار بود از 6 فرزند به 4 فرزند برسیم نه 1.7


رييس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه نيز شب گذشته در برنامه تلویزیونی ثریا با موضوع جمعیت گفت: در برنامه اول توسعه کشور بنا بود که در سال 90 از 6 فرزند به 4 فرزند در خانواده برسیم، ولی در سال 91 به 1.7 رسیده ایم که این باعث چالش‌هایی شده است.


دكتر محمد جواد محمودي با بيان اينكه در حال حاضر اين رقم به 1.7 تا 1.8 رسیده است و این اعداد بسیار خطرناک است، افزود: دست اندرکاران باید به این نتیجه رسیده باشند که به شرایط بحرانی رسیدن نرخ بارداری به زیر حد جانشینی رسیده ایم. الان نرخ رشد جمعیت مثبت و خوب است اما نرخ باروری اصلا خوب نیست و از حد بحرانی عبور کرده است و حتی اگر این عدد ثابت هم باشد باز هم در آینده در سال 1415 نرخ رشد صفر شده و رشد جمعیت متوقف می شود و بحران نیروی کار ایجاد خواهد شد، یعنی هم نیروی کار جوان کم خواهد شد و هم تعداد سالمندان افزایش پیدا خواهد کرد.


وی همچنین تصريح كرد: چالش دیگر در این حوزه افزایش مهاجرت های بین المللی است که اگر این روند اتفاق بیفتد مجبور می شویم به خاطر تامین نیروی کار که مهاجرت را بپذیریم که تبعات خاص خود را دارد.


محمودی در تشریح عوامل کاهش نرخ باروری و رشد جمعیت گفت: خانواده ها توان تربیت فرزند را ندارند و لذا هر سیاست تشویقی باید هزینه تربیت فرزند را کاهش دهد، اما مسئله ای که وجود دارد این است که شاخص هایی مانند سن ازدواج، شهر نشینی، اشتغال زنان و امثالهم را نمی توان به راحتی کاهش داد و لذا باید به دنبال سیاست هایی باشیم که بین این موارد و تربیت فرزند سازگاری ایجاد کند تنها در این صورت است که سیاست های تشویقی عملیاتی خواهد بود.


رييس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با اشاره به فرصت‌ها و تهدیدهای افزایش جمعیت برای اقتصاد کشور تاکید کرد: اشتغالی که در کشور ایجاد شده است مولد نیست و لذا به رشد اقتصادی کمک نمی کند.


وي با بيان اينكه افزایش جمیعت یک فرصت است اما اگر افزایش جمعیت با مدیریت صحیح همراه نشود یک تهدید است و باعث کاهش رشد می شود، اظهار داشت: افزایش جمعیت عامل بیکاری نیست بلکه سوء مدیریت است، به عنوان مثال در برخی استان‌ها مانند یزد و خوزستان زیرساخت‌های رشد اقتصادی فراهم بوده و مدیریت شده و لذا باعث کاهش نرخ بیکاری شده اما در همین مقایسه در استان‌هایی مانند لرستان و فارس زیرساخت‌ها فراهم شده و مدیریت درستی صورت نگرفته است و علی‌رغم کاهش رشد جمعیت و نرخ باروری در این استان‌ها شاهد کاهش بیکاری نبوده ایم.


مشوق های مالی بدون تغییر ساختار ها و زیرساخت‌ها بی نتیجه‌اند


محمودی در ادامه به تشریح سیاست‌هایی که کشورهای مختلف جهان برای افزایش جمعیت خود اتخاذ می کنند پرداخت و گفت: کشورهای دنیا به صورت کلی مشوق های زیادی را برای ازدیاد نسل در نظر می گیرند اما باید تاکید کنیم که مشوق های مالی بدون تغییر ساختارها و زیرساخت‌ها نتیجه نخواهد داد.


وي ادامه داد: یکی از اولین مشوق‌ها پاداش یا مساعده هنگام تولد فرزند است و مشوق دیگر قراردادن مزایا برای خانواده های صاحب فرزند است که اعم از مزایای نقدی و غیر نقدی، شامل معافیت مالیاتی و انواع یارانه می‌شود.


محمودي اجازه مرخصی به مادر در دوران بارداری و تولد فرزند و اجازه مرخصی به پدر را یکی دیگر از مشوق‌هایی که به والدین اعطا می‌شود عنوان کرد و گفت: در برخی از کشورها اجازه مرخصی به پدر و مادر همزمان نیز داده می شود که همه این مرخصی ها اعم از با حقوق و بدون حقوق و در برخی موارد اجباری است.


وي همچنین در تشریح مشوق‌های دیگر گفت: کمک هزینه‌های مختلف مانند مهدکودک‌ها و پیش دبستانی رایگان و آموزش رایگان و کمک هزینه‌های تربیت فرزند نیز دسته دیگری از مشوق‌هاست که به کاهش هزینه تربیت فرزند کمک می‌کند و از سوی دولت ها تامین می‌شود.


رييس مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در ادامه تاکید کرد: بر خلاف تصوری که وجود دارد که دادن مشوق‌های مالی باعث افزایش فرزند در خانواده‌های فقیر می‌شود این اتفاق رخ نمی‌دهد و تجربه هدفمندی یارانه ها نیز این را نشان داد زیرا که خانواده‌های فقیر نیازهای انباشته فراوانی دارند که باید ابتدا به آنها بپردازند.


حداکثر جمعیت ایران تا 50 سال دیگر و با تمام مشوق‌ها 110 میلیون خواهد بود


محمودی با تاكيد بر اينكه ما قطعا توان داشتن جمعیت بیش از 150 میلیون نفر را داریم، گفت: البته به این معنا نیست که ما در همه زمینه ها این توانایی را داریم، در برخی زمینه ها توان پایین‌تر و در برخی حوزه‌ها مانند انرژی توان بالاتر است، اما نکته ای که وجود دارد این است که روند نیز به سمت افزایش جمعیت تغییر کند باز هم جمعیت کشورمان با نرخ باروری 2.5 تا سال 1440 به بیش از 110 میلیون نفر نخواهد رسید.


وي اظهار داشت: باید از توان باروری موجود به خوبی استفاده کرد زیرا که در حال حاضر تعداد دختران 20 تا 35 سال که در سن باروری هستند 14 میلیون نفر است که این عدد در سال 1404 به 12 میلیون کاهش پیدا می‌کند و همین الان هم برای اتخاذ سیاست های جمعیتی دیر است و با روند کنونی هر سال حدود 65 هزار تولد را از دست می دهیم.


تلاش دولت برای استاندارد کردن خانه دو خوابه


مقداد همتی مشاور وزیر راه و شهرسازی هم ميهمان تلفني برنامه ثريا بود كه در اظهارات خود به تشریح نقش عامل مسکن در رشد جمعیت اشاره کرد و گفت: به مسئله خانواده و ازدواج و نسبت آن با موضوع مسکن در دو حوزه می توان پرداخت، یک حوزه تشکیل خانواده و حوزه دوم خانواده های تشکیل شده است.


وي اظهار داشت: در مورد تشکیل خانواده موضوع مسکن و اشتغال اصلی ترین مسئله است و در خصوص خانواده‌های تشکیل شده مشکل اجاره نشینی باعث می شود که سرپرست خانواده امنیت لازم را برای ازدیاد نسل احساس نکند.


همتی با بيان اينكه طبق قانون اساسی دولت موظف است که برای هر خانواده برای یک بار در طول عمر خود یک مسکن مناسب تامین کند، گفت: در سال 86 حدود 16.5 میلیون خانوار و در ازای آن حدود 15 میلیون مسکن وجود داشت و لازم بود که این شکاف میان عرضه و تقاضا در ابتدا پر شود.


وي ادامه داد: انتظار این بود که در هر سال حدود 900 هزار خانواده شکل بگیرد که به علاوه تقاضای انباشته قبلی مسکن نیاز بود که در هر سال حدود یک میلیون مسکن ساخته شود.


به گفته مشاور وزير مسكن هم اکنون در کشور خانواده‌ای را نمی توان یافت که تقاضای خود را برای مسکن مهر ارائه کرده باشد و هنوز مراحل اجرایی کار او شروع نشده باشد.


همتي در ادامه به بيان تمهیدات آن وزارتخانه در باب تامین مسکن مناسب خانوارها پرداخت و گفت: ما در حوزه مسکن مشوق‌هایی برای خانواده‌ها بر اساس تعداد فرزند، بضاعت خانوار ها و تعداد طبقات در نظر گرفته‌ایم اما این بدان معنا نیست که اینها را اولویت داده‌ایم بلکه تاکنون اولویت ما جبران کمبود شدید موجود بوده است.


وي اظهار داشت: در گذشته به خاطر سیاست‌های دولت‌ها حتی بحث از مسکن‌های 30 متری مطرح شده بود اما در مسکن مهر تمام تلاش شده است که حداقل استاندارد یعنی داشتن دو اتاق خواب رعایت شود و خانه‌ای کمتر از 2 اتاق خواب نداشته باشد و اگر تعداد بسیار کمی خانه‌های 60 تا 65 متر وجود دارد اما اکثر خانه‌ها از 75 تا 120 متر است.

منبع :

رجانیوز


برچسب‌ها: خبر

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۹ | 12:40 | نویسنده : سلامت |

بیماری كه با استعمال سیگار سراغتان مي‌آيد

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از 11 درصد جمعیت کشور، مصرف کننده روزانه مواد دخانی هستند. استعمال دخانیات در مجامع عمومی، اتوبوس، مترو و ادارات ممنوع است اما همه روزه در اماکن عمومی‌شاهد بسیاری از افراد هستیم که بدون توجه به تمام هشدارها به استعمال این گونه مواد دخانی می‌پردازند.همچنین بر اساس آمار وزارت بهداشت، مصرف سیگار در بین نوجوانان از دو به سه درصد افزایش یافته است.


به گزارش سلامت نیوز، سیگار یکی از ابزارهایی است که شخص با مصرف آن دچار انواع بیماری ها، سرطان‌ها و البته مرگ تدریجی می‌شود.بر اساس تحقیقات سازمان جهانی بهداشت، هر هشت ثانیه یک نفر در دنیا به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهد و این آمار تکان دهنده ضرورت اطلاع رسانی هرچه بیشتر درخصوص مضرات استعمال مواد یاد شده را گوشزد می‌کند.


عمرسنجی افراد سیگاری


نتایج تحقیقات حاکی از آن است چنانچه افراد در سنین نوجوانی شروع به کشیدن سیگار کنند (بیش از ‌٧0 درصد موارد سیگاری شدن در این مرحله اتفاق می‌افتد) و مدت ٢0 سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهند بین ‌٢0 تا ‌٢٥ سال زودتر ازافرادی که به هیچ ‌وجه در زندگی سیگار نکشیده‌اند خواهند مرد. تنها سرطان ریه یا بیماری‌های قلبی پیامد‌های استعمال دخانیات نیست بلکه مجموعه‌‌ای از مسایل و مشکلات بهداشتی در ارتباط با مصرف مواد دخانی وجود دارد که می‌تواند به لحاظ شرایط جسمانی و مقاومت ایمنی در افراد سیگاری بروز می‌‌کند.واحد کنترل عفونت و بهداشت محیط مجتمع حضرت رسول(ص)، ضایعات شنوایی، سرطان پوست، فساد دندان ها، آب مروارید (کاتاراکت)، از دست دادن موها، چین و چروک، پوکی استخوان، بیماری ‌های قلبی، تغییر رنگ انگشتان، زخم معده، تغییر شکل سلول‌های جنسی در مردان، سرطان رحم و سقط جنین و انواع سرطان ‌های دیگر از جمله بیماری‌هایی است که براثر استعمال سیگار بروز می‌کند.


از دست دادن مو


با تضعیف سیستم ایمنی افراد سیگاری در اثر مصرف مواد دخانی، بدن این افراد مستعد ابتلا به انواع بیماری‌ها از جمله لوپوس اریتماتوز می‌‌شود که این بیماری می‌تواند عامل از دست دادن موها، ایجاد زخم‌ در دهان، جوش‌‌های پوست روی صورت، سر و دست‌ها شود. همچنین استعمال دخانیات باعث ازبین بردن پروتئین‌‌های انعطاف دهنده پوست می‌شود؛ علاوه برآن، دخانیات موجب تحلیل بردن ویتامین A و محدود کردن جریان خون در عروق پوست می‌شود.


آب مروارید


افراد سیگاری ‌٤0 درصد بیش از افراد دیگردرمعرض ابتلا به آب مروارید، کدر شدن عدسی چشم و ممانعت از عبور نور و در نهایت نابینایی هستند. همچنین افراد سیگاری ‌سه برابر بیش از افراد غیر سیگاری به عفونت گوش میانی دچار می‌شوند. دندان نیز یکی دیگر از اعضای بدن به شمار می‌رود که براثر استعمال دخانیات، فاسد می‌شوند. به‌طوری‌که افراد سیگاری ‌٥/١‌مرتبه بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خطر از دست دادن زودرس دندانها هستند.


پوکی استخوان


منواکسید کربن از اصلی‌‌ترین گاز‌های سمی‌در خروجی دود سیگار است، میل ترکیبی این گاز با خون بسیار بالاتر از اکسیژن است. این گاز باعث کاهش قدرت عمل اکسیژن رسانی در خون افراد سیگاری حرفه‌ای تا ‌١٥ درصد می‌شود. استخوان‌‌های افراد سیگاری تراکم خود را از دست داده و به راحتی شکسته می‌شود. همینطور زمان التیام یافتن و جوش خوردن آنها پس از شکستگی تا ‌٨0 درصد افزایش پیدا می‌کند.


بیماری ‌های قلبی


بیماری ‌های قلبی عروقی ناشی از استعمال دخانیات بیش از ‌٦00 هزار نفر را در سال در کشور‌های توسعه یافته از بین می‌رود؛استعمال دخانیات باعث افزایش ضربان قلب، بالا رفتن فشار خون، افزایش خطر ابتلا به فشار خون بالا و گرفتگی عروق و نهایتا ایجاد حمله قلبی و سکته می‌شود.


زخم معده


استعمال دخانیات مقاومت معده را در برابر باکتریها پایین می‌آورد؛ همچنین باعث تضعیف معده در خنثی سازی اسید معده و مقاومت در برابر آن بعد از غذا خوردن و بر جای ماندن باقیمانده اسید در معده و در نتیجه تخریب دیواره آن می‌شود. زخم معده افراد سیگاری به سختی درمان می‌شود و احتمال بهبودی آن اندک است. استعمال دخانیات علاوه بر تاثیر در اعضای داخلی بدن بر ظاهر افراد نیز تاثیر نامطلوبی دارد. به‌طور مثال قطران موجود در دود سیگار در اثر استعمال مستمر دخانیات روی انگشتان و ناخنها جمع شده و باعث تغییر رنگ آنها به قهو‌ه‌ای مایل به زرد می‌شود.


انواع سرطان


بیش از ‌٤0 عنصر سرطان‌زا در دود سیگار وجود دارد. به‌طور مثال احتمال سرطان ریه ‌٢٢ مرتبه بیشتر از افراد غیر سیگاری است. طبق تحقیقات بی‌شماری که انجام شده است در صورت ادامه استعمال دخانیات توسط افراد سیگاری، احتمال مبتلا شدن آنها به انواع سرطان‌‌های دیگر از قبیل زبان، دهان، غدد، بزاق و حلق (شش تا ‌٢٧ برابر)، سرطان بینی (‌دو مرتبه بیشتر)، گلو (‌١٢ برابر)، مری (هشت تا ‌١0 برابر)، حنجره (‌١0 تا ‌١٨ برابر)، معده (دو تا سه برابر)، کلیه (پنج برابر)، لوزالمعده (دو تا پنج برابر) و مقعد (پنج تا شش برابر) وجود دارد.همچنین استعمال دخانیات در دوران بارداری می‌تواند موجب افزایش خطر زایمان نوزاد با وزن کم و بروز مسایل بهداشتی در آینده شود؛ سقط جنین در مادران سیگاری دو تا سه برابر بیشتر است.افراد سیگاری دو برابر بیشتر از افراد غیر سیگاری در معرض خطر ابتلا به نوعی سرطان پوست (پوسته پوسته شدن، برجستگی روی پوست) قرار دارند.

منبع :

رجانیوز


برچسب‌ها: درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۹ | 12:37 | نویسنده : سلامت |
غذا درمانی از دیدگاه قرآن و علم
ت اسلامی از شیر به عنوان عامل درمان و شفا تعبیر شده است (مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، 63، 95). علم پزشکی نیز بر این خاصیت تاکید دارد. دکتر حسینعلی علايی / دكتراي علوم پزشكي و فارغ‌التحصيل سطح سوم مركز تخصصي تفسير و علوم قرآن محمد طاهر پاکدامن / کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی9 العالمیه چکیده قرآن کریم کتاب هدایت بشر تا قیامت است، لذا از هیچ یک از امور مهم و تاثیرگذار در زندگی انسان فروگذار نکرده است. تغذیه از اموری به شمار مي‌رود که مورد توجه ویژه قرآن کریم است. این کتاب شریف علاوه بر توجه به اصول کلی و اساسی تغذیه، از بعضی غذاها نام برده است که دانشمندان اهمیت و ارزش غذايی و درمانی آن‌ها را يادآور شده‌اند و کتب و مقالات متعددی در موردشان نگاشته­اند و حتي در برخی موارد ادعای اعجاز کرده­اند. این تحقیق براي نمونه، به بررسی چهار مورد از این غذاها (شیر چهارپایان، شیر مادر، عسل و خرما) می‌پردازد؛ به این صورت که پس از طرح آیات و اشاره به نکات تفسیری، خواص و آثار این خوراکی‌ها را از دیدگاه طب و تغذیه بررسي کرده‌اند. واژه­ های اصلي: غذا، درمان، قرآن، علم. مقدمه خوراکی‌های گوناگون در کنار تأمین نیاز غذايی بدن، به دليل برخورداري از خواص متفاوت، در درمان و پیشگیری از امراض نیز نقش دارند. قرآن کریم گاه توصیه­های مستقیمی در مورد کاربرد درمانی بعضی غذاها دارد، مثلاً در مورد عسل مي‌فرمايد: Gفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِF؛ (نحل/ 69). به حضرت مریم3 نيز موقع زایمان توصیه مي‌شود از رطب و آب استفاده کند (مریم/ 24 ـ 26) و در مورد حضرت یونس پس از خروج از شکم ماهی و رفتن به ساحل دریا، استفاده از کدو تجويز مي‌شود (صافات / 144 ـ 146). علاوه بر این، سفارش قرآن کریم به استفاده از غذاهای پاکیزه و حلال، نهی از تحریم طیّبات، نهی از غذاهای غیربهداشتی و پرخوری، دقت در نوع غذای مصرفی، توجه به آفریدگار هنگام مصرف غذا، امساک و روزه و... زمینه مناسبی برای سلامتی انسان فراهم مي‌آورد و دست کم از جنبه پیشگیری اهمیت دارد. در این میان اشاره قرآن به نام برخی غذاها قابل توجه است؛ به خصوص این که این غذاها به لحاظ مواد مغذّی، ارزشمند هستند و نقش مهمي در درمان و پیشگیری، دارند. مفهوم شناسی بدن انسان به مواد مختلفی مانند پروتئین، چربی، کربوهیدرات، آب، انواع ویتامین و مواد معدنی نیاز دارد. غذایی مناسب است که تمام این ترکیبات را به بدن برساند. کم یا زیاد شدن اين ترکیبات تعادل مواد موجود در بدن را به هم مي‌زند و بیماری­های زیادی را به وجود می­آورد (ر.ک. به: مری آلیس کالنیدو ودیگران، آشپزی جدید و غذا درمانی، 15). با این توصیف می­توان گفت: «منظور از تغذیه درمانی برقراری تعادل موادغذایی مورد نیاز روزانه است». (احمدی، محسن، درمان بیماریها با تغذیه و غذا درمانی، 15). امتیازات غذا درمانی درمان غذايي از جهات گوناگونی بر دارو درماني برتری دارد، از جمله: 1. غذاهای متنوع، به خلاف داروهای گوناگون، معمولاً در اختیار همگان قرار دارند. 2. غذاهای رنگارنگ، مطبوع همه هستند و غذای طبیعی بشر به شمار مي‌روند، ولی داروها چنین نیستند. 3. از نظر اقتصادی مخارج دارو با غذا مقایسه‌پذير نیست. 4. غذا جنبه پیشگیری دارد و دارو بیشتر برای از بین بردن مرض به کار می­رود. 5. اغلب داروها برای بشر مضرند، ولي غذاها معمولاً اثر زیان بخش ندارند. 6. استفاده از دارو در صورت اشتباه پزشک یا مریض، آثار سوء و حتی مرگ را در پی دارد (ر.ک، به: شیرازی، احمد امین، اسلام پزشک بی دارو، 25 ـ 26، با تلخیص و تصرف). بسیاری از اطبا و حکما از دارو درمانی نهی کرده­اند. از بقراط حکیم نقل شده است:  «داروهای خود را دور بریزید که به درد معالجه امراض نمی­خورد»، (مهرین، مهرداد، درمان طبیعی، 16). در این کتاب سخنان متعددی از اندیشمندان در مورد مضرات استفاده از دارو آمده است. غذاهای قرآنی در قرآن کریم به برخی از موادغذايی سوگند یاد شده است. Gوَالتِّينِ وَالزّيْتُونِF؛ (تین/ 1). نام برخی از سوره­ها نيز در ارتباط با مواد غذائی است، مانند، بقره، نحل، تین، ماعون، انعام و مائده. قرآن کریم به مناسبت‌های مختلف به نام برخی خوراکی‌ها اشاره می­کند، نظیر زیتون (تین/1، انعام/ 141 و...)، انجیر (تین/ 1)، خیار، عدس، سیر، پیاز (بقره/ 16)، انگور (نحل/ 67، مؤمنون/ 19 و...)، نان (یوسف/ 36)، انار (انعام/ 99 و 141)، کدو (صافات/ 146 و 144)، موز (واقعه/ 29)، سبزی­ها (عبس/ 28)، گوشت (هود/ 69) و... . با پیشرفت علوم، به ويژه علم تغذیه، هر روز خواص درمانی و غذايی خوراکی‌ها بیشتر کشف می­شوند، به گونه‌اي که اعجاب دانشمندان را بر مي‌انگيزد. اين کشفيات حتي در برخی موارد رنگ اعجاز به خود مي‌گيرند. در این تحقیق چند مورد از این غذاها را بررسی مي‌کنيم. اول ـ شیر چهارپایان شیر مایعی سفیدرنگ، با طعم شیرین و مزه و غلظت ويژه‌اي است که پس از زایمان و براي تغذیه نوزاد از پستان پستانداران ماده ترشح می­شود. اين ماده بهترین و در دسترس‌ترين غذا براي نوزادان است. شیر پستانداران مختلف با هم فرق دارد. در شیر گاو تقریباً 88% آب، 3% مواد ازته، 8/4% مواد گلوسیدی و 2/3% مواد چربی هست (دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، 31، 169). آغوز که از روز اول زایمان تا 12 روز ترشح می­شود، ساختمانی مشابه شیر دارد، ولی مقدار آلبومین و کلرور آن بیشتر و قند، فسفر و کلسیم آن کمتراز شیر است پروتو پلاسم آن مقدار زیادی چربی دارد، ولی چربی آزاد آن تقریباً در حدّ هیچ است  (پاک نژاد، سیدرضا، اولین دانشگاه وآخرین پیامبر، 6، 82). وزن مخصوص شیر 1029 ـ 1033 و حرارت مخصوص آن 95 است، یعنی زودتر از آب به جوش می­آید و سرد می­شود (همان، 84). برای تولید یک لیتر شیر دست کم باید 500 لیتر خون از پستان عبور نماید (همو، 95). تاریخچه استفاده از شیر چهارپایان به دوران پيش از تاریخ و زمان اهلی شدن حیوان توسط انسان می‌رسد. انسان از اول، مانند نوزاد حیوان، به مکیدن پستان می‌پرداخت. دوشیدن و ايجاد تغییرات در شیر به تدریج ايجاد گردید. یک محل ماست­بندی مربوط به سه هزار سال قبل از میلاد، وابسته به یک پرستشگاه نزد سومرین­ها، به دست آمده است. مقدسین از بودائیان گاو را به حدی احترام می­کردند که مخلوطی از شیر، ادار و مدفوعش را می­خوردند (ر.ک، همو، 77 ـ 88). شیر در کتاب مقدس نماد پاکی، صفا و حقیقت حیات بخش می­باشد و شیر و عسل کنایه از حاصل خیزی و فراواني نعمت است (مسترهاکس، قاموس کتاب مقدس، 544). شیر برای اولین بار در سال 1890 م در نیویورک پاستوریزه شد (همو، 79). آیات  قرآن کریم به فایده­ های گوناگون حيوانات برای انسان پرداخته، اما به شیر توجه ویژه نموده است. به اين آيه توجه کنيد: Gوَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَF؛ (نحل/ 66) «و قطعاً، در (وجود) دام‏ها، عبرتى براى شما هست، از آن چه در شكم آن‌هاست؛ از ميان غذاهاى هضم شده و خون، شيرى خالص به شما مى‏نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست». به شیر چهارپایان در آیاتی دیگر، مانند، مؤمنون/ 21 و یس/ 73 نیز اشاره شده است. نکات تفسیری  «انعام» چهارپایان هستند و آن چه که  معمول است گاو، شتر و گوسفند و بز است و از حیوانات حلال گوشت مثل آهو، مادیان و الاغ و ... نيز در معالجه استفاده می­شود (طيب، سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، 8 ، 151). «فرث» به معنی سرگین است؛ مادامی که در معده باشد (ابن منظور، لسان العرب، 2، 176) و «سائغ» در لغت سهل المرور معنی شده است، يعني چيزي که به راحتي مي‌گذرد (طريحي، فخر الدين، مجمع البحرین، 15، 12). يکي از عجایب خلقت این است که خداوند شیر سفید و گوارا را از بین خون و سرگین دو جسم ناپاک جدا می­کند؛ بدون  این که از طعم، مزه و رنگ آن اثر بپذيرد. خداوند با این مطلب می‌خواهد به منکران توجه بدهد که می­تواند مردگان را از زمین خارج سازد؛ بدون این که بدن‌های آن‌ها با یکدیگر مخلوط شود (ر.ک: طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، 6، 572). حکمت­ها و اسرار علمی  1. پیدایش شیر  قرآن کریم با اشاره لطیفی می­فرماید که شیر از میان «فرث» (غذای هضم شده داخل معده) و «خون» خارج می­شود. فیزیولوژی امروز این مطلب را ثابت کرده است که وقتي غذا در معده و روده­ها در برابر میلیون‌ها رگ مويي قرار می‌گیرد، عناصر مفید و لازم را جذب مي‌کند و به درخت ریشه داری که نوک انتهایش در نوک پستان خلاصه می­شود، می­رساند (مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، 11، 291؛ پاک‌نژاد، سيد رضا، همان، 65). یک دانشمند غیرمسلمان در این‌باره می­گوید: این وقوف دقیق از دستاوردهای شیمی و فیزیولوژی هضم، برمی­آید و در زمان محمد9 کاملاً ناشناخته بود. گفته شده کشف جریان خون هم کار هاروی (Harvey) بوده است در حالي که چگونگی گردش خون در بدن به طور کامل در کلام امام صادق7 آمده است، (ر.ک. به: طب‌الرضا و طب‌الصادق7 ص 27 و 28) است و قریب چهارده قرن پس از وحی قرآنی قرار می­گیرد (موریس بوکای، مقایسه­ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه ذبیح الله دبیر، ص 264). 2. موادغذایی مهم شیر  دانشمندان می­گویند تمام انواع ویتامین‌ها، آب، مواد ازت دار، چربی، قند، مواد معدنی و فلزاتی مانند سدیم، منیزیم، روی، منگنز، مس، آهن و شبه فلزات مانند فلور، کلر، ید، گوگرد، فسفر، برم و... در شیر هست. حدود نوزده آنزیم، اکسیژن و نیتروژن، دی اکسید کربن، واسید سیتریک، الکل و آلوئید هم در شیر وجود دارد (پاک‌نژاد، سيد رضا، همان، 87 ـ 90). یک لیتر شیر نصف پروتئین و نصف چربی مورد نیاز بدن، تمام کلسیم و ویتامین B2 و نصف ویتامین A و یک سوم احتیاج به ویتامین‌های B1 را برای بدن تأمین می­کند (نراقی، مهدی، خوردنی‌های شفابخش، 118). 3. پیشگیری از امراض  مواد مغذی شیر سبب پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها مي‌کنند. ما به مهم‌ترین موارد اشاره می‌کنیم. پتاسیم: بدن به عنوان یون مایع درون سلولی و براي انتقال امواج به کار می‌برد. آهن: بدن در ساختمان هموگلوبین و کبد ومغز به آن نیاز دارد. فسفر: مهم‌ترین ماده معدنی است و برای فعالیت‌های سلولی به کار می­رود. ید: برای تشکیل تیروکسین ضروری است. منگنز: بدن برای تعادل، تقویت اعصاب و حافظه و مقاومت در برابر بیماری به آن نیازدارد. مس: کمبود آن کم خونی ایجاد می­کند. کلسیم: برای ساختن و افزایش تعداد گلبول‌های قرمز استفاده می­شود ودر ساختمان دندان‌ها، استخوان‌ها، سلول‌های انساج و فعالیت‌های قلب و شرائین و کلیه­ها به کار می­رود (مشجور، گوهر، اسرار شیمی در قرآن، 214-215). بدون کلسیم قلب خسته مي‌گردد و شکستگی استخوان زیاد می­شود. قرآن کریم برای شیر تعبیر «خالصاً» را آورده است. یکی از معانی خالص پر شدن و سفت شدن استخوان‌های بازو و ساق است (ابن‌منظور، همان، 7، 28). بدین طریق حقیقت اعجازآمیز دیگری کشف می­شود. 4 . درمان بیماری­ها  در روایات اسلامی از شیر به عنوان عامل درمان و شفا تعبیر شده است (مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، 63، 95). علم پزشکی نیز بر این خاصیت تاکید دارد. شیر در حصبه و شبه حصبه و زخم­های گوارشی به عنوان ضد اسید تجویز می­شود. در بیماری کواشیورکور، نارسایی حاد کیسه صفرا و بسیاری از مسمومیت­ها، به ویژه مسمومیت با سرب، به کار مي‌رود. در خونریزی به علت داشتن فیبرین زیاد خوب است. در مبتلایان به دیابت جزو غذاهای آزاد است. رژیم شیر برای لاغر شدن مفید می­باشد. در بیماری‌های کم خونی، ضعف، سردرد، میگرن، سستی اعصاب، زخم معده و اثنی عشر، پایین افتادگی معده و روده و کلیه و رحم، جوش، کهیر، اگزما، ریزش مو، رماتیسم، برنشیت سوء هاضمه، اسهال مزمن، استسقاء، آسم، تب زرد، تصلب شرائین، بواسیر، آپاندیس مزمن نارسایی کبد، نارسایی جنسی، اشباع معده، دیابت، آلبومین ادرار و... نافع است (پاک‌نژاد، سيد رضا، همان، 152). بررسی و نتیجه­  1ـ اشاره قرآن به این غذای مهم در عصری که هنوز عناصر و موادمغذی خوراکی‌ها و چگونگی پیدایش شیر کشف نشده بود، از اعجاز علمی و یا دست کم از شگفتی­های علمی قرآن کریم شمرده می­شود. دکتر موریس بوکای با توجه به آیه مورد بحث، می­گوید: «من فکر می­کنم که وجود آیه­ای در قرآن که به این معلومات اشاره می­کند نمی­تواند به علت زمانی که تدوین شده­اند ساخته فکر انسان باشد» (بوکاي، موريس، مقایسه­ای میان تورات، انجیل قرآن و علم، 264). 2ـ غذاهای پر حجم و بدون ارزش غذايي از مشکلات عصر ما است که سبب بیمارهای متعددی نيز هست، عنایت قرآن به غذاهايی مانند شیر که درعین حجم، کم سرشار از  مواد مفید می­باشد، گوياي توجه این کتاب شریف به مسئله تغذیه است. دوم ـ شیر مادر  در بحث گذشته با مفهوم شیر آشنا شدیم، در این قسمت به مقایسه شیر مادر با ديگر شیرها بسنده می­کنیم. شیر الاغ از تمام شیرهای حیوانات به شیر زن شبیه­تر است (نجم آبادی، محمود، اصول بهداشت، 56). مقایسه مواد تشکیل دهنده شیر دام‌ها و انسان در هر لیتر در جدول زیر آمده است (دیاب عبدالحمید و قرقوز، احمد، مع الطب فی القرآن الکریم، 157). نوع شیر کازئین «گرم» لاکتوز «گرم» چربی «گرم» کالری شیر انسان 15 – 10 70 35 650 شیر گاو 32 50 35 670 شیر بز 40 43 47 800 شیرمیش 51 91 61 1050 آیات در آيات متعددي به شیردادن توسط مادر و دایه، مدت شیردهی، و حقوق مادر و کودک توجه شده است (بقره/ 233، احقاف/ 15، لقمان/ 14، طلاق/ 6، قصص/ 7). ما یکی از این آیات را که تقریباً همه موارد را در خود جای داده است، ذکر می­کنیم. Gوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ  لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  أَرَدْتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِF؛ (بقره/233) «و مادران فرزندانشان را دو سال كامل شير مى‏دهند. (اين) براى كسى است كه بخواهد شير دادن را به اتمام رساند و بر کسي كه نوزاد برايش متولّد شده، خوراك آنان و پوشاك آنان به طور پسنديده [در دوران شير دادن] لازم است. کسي، جز به اندازه‏ توانايى‏اش تكليف نمى‏شود. مادرى به خاطر فرزندش ضرر نمي‌بيند و كسى كه فرزند برايش متولد شده؛ به خاطر فرزندش، (ضرر نمي‌بيند) و مانند اين (احكام بر وارث) است و اگر آن دو، با رضايت و مشورت يك ديگر، بخواهند [كودك را زودتر] از شير باز گيرند، پس گناهى بر آن دو نيست و اگر خواستيد دايه‏اى براى فرزندان خود بگيريد، پس هيچ گناهى بر شما نيست؛ هنگامى كه آن چه را (وعده) داده‏ايد، به طور پسنديده بپردازيد و خودتان را از [عذاب] خدا نگه داريد». نکات تفسیری  منظور از «والدات» مادران هستند که اخص از «امهات» است که به مادران با واسطه هم گفته می‌شود (طالقانی، محمود، پرتوی از قرآن، 2، 156). حضانت و شیردادن و اتمام دو سال حق مادر وموکول به اختیار اوست؛ حتی اگر مطلقه باشد (مکارم، ناصر، ‌همان، 2، 240). با جمله «لاتضار» هرگونه ضرر جسمی و روحی برای خانواده و به خصوص بر کودک ممنوع است (ر.ک. به: طبرسي، تفسیر مجمع البیان، 2، 587؛ المیزان في تفسير القرآن، 2، 241). انتخاب دایه پس از رضایت طرفین بلامانع است (مکارم، ناصر، همان، 188). واژه «تشاور» بدون قید «منهما» می­گوید که برای از شیرگرفتن طفل وسعت دایره مشورت، به غیر از والدین، به دیگر افراد مانند پزشک نيز می­رسد (ر.ک. به: طالقاني، همان، 158). حکمت­ها و اسرارعلمی  الف) مزایای شیر مادر برای کودک  1ـ عوامل زنده اختصاصی مانندگلبول‌های سفید زنده، آنزیم‌ها، هورمون‌ها و ایمونوگلوبولین‌ها در شير مادر وجود دارند که در رشد و سلامت کودک و حفاظت او در برابر بیماری نقش اساسی دارند. این ترکیبات در هیچ شیر دیگری یافت نمی­شوند، چون در حرارت بیش از 50 درجه از بین می­روند. 2ـ شیر مادر متناسب با نیازهای طفل تغییر می­کند، مثلاً اگر نوزاد نارس باشد، شير با وضعیت نارسی او متناسب می­شود. آغوز تمام مواد ایمن‌زا و ویژگی­های مختلف شیر را بیش از 5 تا 10 برابر دارا است. (نوری، محمدرضا، تغذیه در قرآن، 113). آغوز اولین واکسن خدادادی در برابر بیماری‌هاست. در حالی که واکسن­های موجود در لحظات اول به دلیل آسیب­های روحی و جسمی توصیه نمی­شود (زندی، مجید، کودکان سالم و با عاطفه نتیجه تغذیه با شیرمادر، روزنامه جمهوری اسلامی، 17/5/87 ، ص 7). به همین خاطر اسلام تغذیه نوزاد با آغوز را به مادر واجب کرده است (زین الدین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی) شرح لمعه دمشقیه، 5، 452). شاید به همین دلیل به مادر حضرت موسی7 گفته شد به موسی شیر بده و در صورت ترس او را در دریا رها کن (قصص / 7). 3ـ عوامل مصونیت بخش اختصاصی و غیراختصاصی در شیر مادر هستند که هرکدام در زمینه‌ای کودک را از ابتلا به بیماری و آسیب حفظ می­کنند، مثلاً گلبول‌های سفید شیر در برابر اسید معده مقاوم هستند و از رشد عوامل بیماری­زا جلوگیری می­کنند و انواع ایمونوگلبولین‌ها نوزاد را از خطر ابتلا به عفونت­های مختلف در امان نگه مي‌دارند (نوري، محمد رضا، همان، 79). تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول امکان دچار شدن به عفونت­های تنفسی را تا 5 برابر و احتمال مرگ ناشی از این بیماری‌ها را تا 4 برابر کاهش می­دهد، ضمن این که در این دوره خطر ابتلا به اسهال نیز 15 برابر و خطر مرگ ناشی از آن 25 برابر برای کودکان محروم از شیر مادر بیشتر است (زندي، مجيد، همان). 4ـ ویژگی‌های تغذیه­ای شیر مادر منحصر به فرد است. پروتئین‌هايی که زود هضم مي‌شوند (Whey) در شیر مادر بیشتر از پروتئین‌های دیرهضم (کازئین) می­باشد. بدن برخی از این پروتئین‌ها را که در رشد مغز موثرند و کمبود آن در سنین بلوغ به صورت ضریب هوشی کم خودنمايی می­کند، نمي‌تواند بسازد. چربی شیر مادر خطر افزایش چربی‌ها، کلسترول و فشار خون و عوارض قلبی را در میان‌سالی کمتر مي‌کند. قند موجود در شیر مادر مناسب­ترین قند سادة قابل استفاده برای شیرخوار است و جذب کلسیم را در روده افزایش مي‌دهد، در نتیجه رشد استخوانی و کم کردن یبوست را در پی دارد. ثابت شده است که مدت بستری شدن بچه­های اسهالی شیر مادر خوار کمتر از شیرخشک خواران است. آهن در شیر گاو ده درصد و در شیر مادر هفتاد درصد قابلیت جذب دارد (نوري،‌ محمد رضا، همان، 113 ـ 117). همچنین کلسیم در شیر مادر هفتاد درصد و در شیر گاو سی و پنج درصد جذب می­شود (پاک‌نژاد، سيد رضا، همان، 147). شیر مادر در بزرگ‌سالی نیز فواید خود را برای فرزند بروز می­دهد. متخصصان می­گویند: افرادی که از شیر مادر تغذیه کرده­اند، در بزرگ‌سالی کمتر به دیابت، آلرژی غذایی، سرطان و... مبتلا می‌شوند و دارای ضریب هوشی بیشتری هستند و کمتر در معرض چاقی قرار دارند (زندي، مجيد، همان). امتیازاتی در شیر مادر و روش شیردادن او هست که حتی در شیر دایه نیست. نوزادی که با شیر مادر و در آغوش او پرورش مي‌يابد، توانايي‌اش درمقابل بیماری‌ها بیشتر است (نصیری، سيد صدرالدین، بهداشت اجتماعی در اسلام). و چنين کودکي آرامش روانی و اعتماد به نفس کافی دارد و سازش او در برابر اضطراب محیط بیشتر است (نوري، محمد رضا،‌ همان 117). ب) مزایای شیر مادر برای مادر  مادر سود فراوانی از شیردادن می­برد، داشتن فرزند سالم، احساس رضایت از پرورش طفل با شیره جان خود، کاهش چربی ذخیره دوران بارداری، پیشگیری از بارداری ناخواسته، بازگشت سریع رحم و ضمائم آن به جای خود و ایمنی بیشتر در برابر سرطان پستان از آن جمله است (اصفهانی، محمد مهدی، تغذیه کودکان با شیر مادر، 30). طبق یک آزمایش زنان نیویورکی که در طول زندگی يک و نيم سال به اطفال شیر داده‌اند، نسبت به زنان ژاپنی که به طور متوسط شش و نيم سال شیر داده­اند، پنج و نيم برابر بیشتر دچار سرطان پستان شده­اند (نوري، محمد رضا، همان، 57). ج) منافع شیر مادر برای جامعه  جامعه با داشتن افراد سالم و با عاطفه به خوشبختی نزدیک‌تر خواهد بود، شیرمادر بدون تکيه به منابع خارجی، با هزینه کمتر و به صورت کاملاً سالم در اختیار کودکان قرار می­گیرد و وابستگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به همراه ندارد. موقعیت مادر در خانواده و تحکیم نظام خانواده از منافع نهفته، اما بسیار پرارزش، شیرمادر برای جامعه است (اصفهاني، محمد مهدي، همان).   د) مدت شیردهی  قرآن کریم مدت شیردهی را دو سال می­داند (لقمان/ 14). برخی پزشکان معتقد بودند که این مدت باید 9 ماه باشد، ولی در سال 1993 م بیان شد که اگر مدت شیرخوردن دو سال کامل باشد، بهتر است (اسماعیل پاشا، عبدالعزیز، اسلام و طب جدید، 57). امروزه بر اساس نظر سازمان‌هاي مرتبط مانند یونیسف و سازمان جهانی بهداشت مدت توصیه شده برای شیردادن دو سال تمام است و این موضوع در اعلامیه اینوچنتی در مورد تغذیه کودکان  با شیر مادر مطرح شده و به امضای بسیاری از رؤسای کشورهای جهان رسیده است. بررسی و نتیجه­  اشاره قرآن به شیردادن به کودک توسط مادر و سفارش به رعایت حقوق مادر و کودک گوياي توجه ويژه آن به بحث تغذیه به خصوص در دوران کودکی است و امروزه با پیشرفت دانش‌ها و کشف ویژگی­های منحصر به فرد شیر مادر، سرّ این تاکید روشن شده است. کشورهای صنعتی ابتدا با تولید شیرخشک تبلیغ می­کردند که جایگزینی برای شیرمادر کشف کرده­اند. اصطلاحاتی چون شیر ماترنیزه (شبیه شیرمادر) و همونیزه (شبیه شیر انسان) و شیر آداپته (شیر تطبیق داده شده با شیر مادر) بیانگر این واقعیت است، اما آنان در عصر ما به اشتباه خود پی برده­اند و با انتشار صدها مقاله تحقیقی مي‌کوشند اشتباه گذشته خود را جبران کنند. تعیین مدت شیردهی توسط قرآن کریم نیز که امروزه علم به آن دست یافته است از اعجاز علمی قرآن یا دست کم از مسائل علمی قرآن به شمار می­آید. سوم ـ عسل  عسل واژه­ای عربی به معناي «انگبین» است. زنبورهاي ماده و عقیم به نام زنبور کارگر شیره گیاهان را وارد دهان خود مي‌کنند و آن را با آب دهان مخلوط می­سازند. آن‌گاه اين ترکيب را وارد محفظه­ای به نام کیسه عسل می­نمایند. قسمتی از این شیره به مصرف تغذیه زنبور‌ها می­رسد و بخشی دیگر با انقباض کیسه عسل دوباره به دهان زنبور بر می‌گردد و زنبور آن را در حجره­هایی خالی می­کند که به همین منظور ساخته است و پس از غلیظ شدن، زنبور کارگر روی حفره­ها را با موم می­پوشاند. يک زنبور برای تهیه یک کیلو عسل باید روی دو میلیون گل اقاقیا یا  پنج میلیون گل اسپرس بنشیند و 180 هزار مرتبه کیسه عسل خود را پر و خالی کند (ر.ک. به: معين، محمد، فرهنگ فارسی، 2، 2300). عسل به رنگ­های زرد روشن، کهربايی، قرمز، تیره، بی­رنگ، آبی و سبز هست و نوع رنگ در بازار پسندی آن نقش زیادی دارد (مصدق سعید و دیگران، اصول صحیح زنبورداری، 58 ـ 61). تاریخچه  عسل از قدیم همواره مورد توجه و احترام بوده است. قدیمی­ترین اثر تاریخی، مربوط به برداشت عسل، به هفت هزار سال پيش از میلاد باز می­گردد. (علی آقایی، مرتضی و میرنظامی، حسین، عسل درمانی، 4). بر اساس مدارک خواص طبی عسل را از حدود 3500 سال پیش می‌دانستند و اقوام زیادی در شب عروسی از آن استفاده می­کردند. به همین مناسبت اين ايام در تمام جهان به ماه عسل معروف است. قبل از حضرت مسیح در برخی نقاط مقداری عسل همراه مردگان در تابوت می­گذاشتند (پاک‌نژاد، ‌همان، 5، 97). شیر و عسل در کتاب مقدس نشانه حاصل‌خیزی و فراواني نعمت است (قاموس کتاب مقدس، 544). آیات Gوَأَوْحَى‏ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ * ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَاً يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً  لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَF؛ (نحل/68 ـ 69) «و پروردگارت به زنبور عسل وحى (= الهام غريزى) نمود كه «از بخشى از كوه‏ها و از درختان و از آن چه داربست مى‏كنند، خانه‏هايى برگزين * سپس از همه‏ محصولات بخور و راه‏هاى پروردگارت را فروتنانه بپيما». از شكم‏هايشان نوشيدنى (= عسل) بيرون مى‏آيد كه رنگ‏هايش متفاوت است [و] در آن براى مردم درمانى است؛ قطعاً، در آن‏[ها] نشانه‏اى است براى گروهى كه تفكّر مى‏كنند».  نکات تفسیری  وحی در آیه شریفه به معنی القای معنا در فهم حیوان از راه غریزه است (ر.ک. به: طباطبايي، محمد حسین، المیزان في تفسير القرآن، 12، 292) و اين منحصر به زنبور عسل نیست و این که وحی فقط درباره زنبور به کار رفته، به زندگی شگفت­انگیز این حیوان مربوط است (ر.ک. به: مکارم، ناصر، نمونه 11، 298). بهترین نوع عسل مربوط به زنبورهای کوهستان است که از گل و گیاه کوهی استفاده می­کنند، لذا قرآن می­فرماید: Gاتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِF؛ (قرائتی، محسن، تفسیر نور، 6، 420).   زنبورشناسان می­گویند: زنبور علاوه بر ماده قندی بین گل‌ها، از تخمدان، دمبرگ‌ها و میوه­ها نیز استفاده می­کند و قرآن هم تعبیر «کل الثمرات» را آورده است. قرآن کریم با تعبیر «یخرج من بطونها» به چگونگي ساخت عسل اشاره نموده است؛ به خلاف تصور برخی که هنوز هم گمان می­کنند شیره گل‌ها پس از مکیده شدن از دهان، در کندو ذخیره می‌شود. عسل تنها خوراکی است که قرآن با تعبیر «شفاء للناس» از آن یاد می­کند و دانشمندان درباره خواص آن در ابعاد پیشگیری و درمان، مطالب بسیاري گفته­اند (مکارم، ‌ناصر، تفسیر نمونه، 11، 290 به بعد). حکمت­ها و اسرار علمی  الف) مواد تشکیل دهنده عسل  عسل بیش از 70 ماده مختلف دارد و تاکنون 15 نوع قند از آن کشف گردیده است. انواع پروتئین و ویتامین در عسل هست و به لحاظ داشتن برخی مواد تخمیری، بالاترین مرتبه را در کمک به هضم غذا دارد. کلسیم، پتاسیم، سدیم، منگنز، آهن، کلر، فسفر، گوگرد و ید از املاح معدنی عسل می­باشند. عسل دارای عوامل قوی ضد میکروب انحصاری، هورمون نباتی و نوعی هورمون جنسی است (ر.ک. به: قرقوز، ‌عبد الحميد و ...، همان، 184 ـ 185؛ عسل درمانی پیشین، 11 ـ 17؛ عبدالله، محمد محمود، الطب القرآنی بین الغذاء و الدواء، 46 ـ 54). ب) خواص درمانی عسل  1. عسل و طب اطفال  عسل برای کودک هم یک ماده غذایی است و هم دارویي ارزشمند؛ به ویژه کودکانی که از نارسایی گوارشی و نارسایی در جذب مواد غذایی یا سوء تعذیه و کم خونی رنج می­برند. عسل نیاز کودک را به ویتامین B1 برطرف مي‌سازد و به سوخت و ساز کلسیم و منیزم در بدن کمک مي‌رساند (همان). ادرار غیر ارادی اطفال را درمان مي‌کند (الجمیلی، السید، عسل النحل فی القرآن و السنه، 112). براي درمان برفک دهان اطفال، یک قاشق چای­خوری عسل یا عسل مخلوط با آبلیمو به کودک داده می­شود (آقايي، مرتضي، علي و ...، همان، 76). پزشکان توصیه می­کنند مقداری عسل به غذای روزانه کودک در تمام مراحل رشد اضافه شود. 2. درمان بیماری­های پوستی (Dermatology) عسل ماده­ای به نام گلوناس دارد که زخم‌ها را به سرعت التیام می­بخشد ودر درمان زخم­های چرکی ـ از قبیل دمل­ها و جوش­های خوش­خیم ـ نيز سودمند است، زیرا رشد میکروب را متوقف مي‌سازد و پوست و اعصاب را تغذیه می‌‌کند. عسل در زخم‌های عمیق ناشی از گلوله، هرچند همراه با شکستگی باشد، بهبودی را تسریع می­بخشد. در ضماد زخم­های ناشی از اعمال جراحی سودمند است و به صورت تزریق موضعی برای درمان خارش­های حاد و مزمن پوستی استفاده می‌شود (ر.ک. به: قرفوز، عبدالحميد، و...، همان، 190؛ آقايي، مرتضي علي و ... همان، 120ـ123). 3. درمان بیماری‌های گوارشی عسل به سبب برخورداري از آنزیم­های گوارشی مانند آمیلاز ولیپاز و... به هضم غذا کمک می‌کند. از ترش کردن معده می­کاهد. برای زخم و التهاب معده مفید است و در درمان عفونت­های روده­ای، درمان یبوست و اکثر بیماری‌های کبدی و کیسه صفرا مؤثر است. 4. درمان بیماری‌های تنفسی سیاه سرفه، التهاب حنجره و گلو و بیماری سل از جمله بیماری‌هايی‌اند که عسل در بهبودی آن‌ها نقش دارد. مصرف عسل در رفع التهاب ریه و برطرف کردن سرفه سودمند است، به همین دلیل برخی شرکت­های دارویی عسل را به ترکیبات دارویی ضدسرفه اضافه کرده­اند که شربت melrosam از جمله آن‌هاست. عسل در آسم و ذات الریه نيز به صورت شربت همراه کلر در کلسیم و محلول دیمدرول مصرف می­شود (همان، 194). 5. درمان بیماری‌های چشم تجارب و آزمایش‌های متعددی تاثیر عسل را در درمان اين بیماری‌ها ثابت کرده است: التهاب پلکها، انواع التهابات قرینه از قبیل التهاب سلی چشم، سیفلیس و تراخم، آلودگی و زخم قرنیه، انواع سوزش­های چشم (همان، 195، عبدالله،‌ محمد، الطب القرآنی بین الغذاء والدواء، 99ـ101). درمان بیماری‌های ناشی از ویتامین A ,B و درمان شب کوری، سوختگی­های مخصوص چشم، آماس چشم. در کنگره چشم پزشکی سنگاپور یکی از دانشمندان مصری عسل را موفق­تر از داروهای شیمیايی دانست. 6. درمان بیماری‌های زنان و زایمان عسل در درمان بيماري‌هاي خاص زنان و زايمان هم کاربرد دارد،‌ مانند: درمان استفراغ‌های دوران بارداری، التهاب مهبل و مثانه و خارش فرج، التیام سریع زخم‌ها پس از جراحی زنان (همان، 196) درمان بی‌اشتهايی و یبوست، مسمویت دوران بارداری (عسل النحل فی القرآن والسنة، پیشین 139)، درمان زخم‌های رحم و قطع خونریزی، بند آمدن قاعدگی و... (آقايي، مرتضي علي،‌ همان، 119). 7. درمان بیماری‌های قلبی مهم‌ترین بیماری‌های قلبی که عسل در درمان آن‌ها موثر است، عبارت است از: درمان التهاب دیفتریابی قلب، تقویت کننده قلب پس از عمل جراحی، درمان خناق سینه یا سوزش قلب، درمان ناتوانی همراه با پایین آمدن ضربان قلب (دياب، عبدالحميد، همان، 198). در کنفرانس جهانی فیزیولوژی اعضا در سال 1901 م اعلام شد که عسل به خاطر داشتن گلوکز در تقویت عضلات قلب نقش بسیار مهمی دارد (عسل النحل فی القرآن و السنه، 59)؛‌عسل در درمان و پیشگیری از بیماری‌های متعدد دیگری نيز نقش دارد. بررسی و نتیجه با این همه برکاتی که در عسل نهفته است، بهترین توصیف برای آن، همان تعبیر شفاء است که در قرآن آمده است و شايد فواید دیگری هم داشته باشد که هنوز کشف نشده است Gوَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاًF؛ (اسراء / 85). ذکر عسل در قرآن با تعبیر شفاء، با توجه به بسیاری از خواص آن و اشاره قرآن به چگونگی ساخت عسل که بعدها کشف شد، ضمن نشان دادن توجه قرآن کریم به تغذیه، گوياي اعجاز علمی قرآن است. رنگ‌های مختلف عسل ـ مورد اشاره قرآن ـ نيز سبب تعدد خواص آن مي‌شود (ر.ک. به: آقائي، مرتضي علي، همان، 59). فایده اقتصادی زنبور عسل به لحاظ گرده‌افشانی گل‌ها، 25 تا 100 برابر ارزش عسل تولید شده در سال محاسبه می­شود (همان، 3). چهارم ـ خرما خرما درختی است از تیره گرمسیری با میوه­ای که مواد غذایی دارد. این میوه به شکل خوشه­ای از شاخه آویزان می­شود. ارتفاع درخت خرما به 10 تا 20 متر می­رسد (معین، همان، 1، 1413). متوسط عمر آن 100 تا 200 سال است. درخت خرما در موارد بسیاری به حیوان شباهت دارد، مانند: جنس نر و ماده داشتن، خفگی بر اثر آب و دود زیاد و از بین رفتن به سبب ضربه­ای که بر قلب آن وارد شود (دریائی، محمد رسول، خرما، 20). بیش از 100 نوع خرما در ایران وجود دارد که از لحاظ شکل، رنگ و میزان شهد با یک‌دیگر تفاوت دارند (همان، 49). خرما از موقع شکوفه دادن تا رسیدن هفت مرحله را طي مي‌کند: کفری، طلع، بلح، اخلال، خرمای سنگ‌شکن، خرمای رسیده، خرمای خشک (تمر) (معین، همان، 1، 1413). تاریخچه برخی قدمت درخت خرما را به دوران زمین­شناسی می­رسانند. تصور می‌شود پرورش و کاشت درخت خرما از 6000 تا 8000 سال پيش در بین‌النهرین آغاز شده باشد. احتمالاً در آن زمان هیچ درخت میوه­­ دیگری در جایی کاشته نمی­شد. شاید به همین علت خرما همیشه با تمدن بشری همراه بوده است. خرما نزد مصری­ها محترم بود و زمانی عراقي‌ها آن را مي‌پرستيدند. تصاویری از آن بر دیوار هیکل (از بناهای حضرت سلیمان7) قرار داشت. در قوانین حمورابی نيز احکامی مربوط به مراقبت و چگونگي کشت نخل ديده مي‌شود. کلدانیان خرما را درخت زندگی می­دانستند و در یونان قدیم، خرما نشان پیروزی بود. امروز هم افسران ارشد را با نشان برگ خرما مشخص می‌کنند. در کتاب مقدس از خرما به نیکی یاد شده و حضرت داود7 شخص صادق را به درخت خرما تشبیه مي‌کرد. به جهت اهمیت روزافزون خرما در جهان، فائو در سال 1987 مؤسسه تحقیق و توسعه نخل را در بغداد تأسیس کرد. آیات خرما بیشتر از سایر میوه­ها مورد توجه است و در قرآن حدود 20 بار از درخت خرما و نخل به صراحت نام برده شده است، از جمله: Gفَأَجَاءَهَا الْمضخَاضُ إِلَى‏ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذَا وَكُنتُ نَسْياً مَنْسِيّاً * فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً * وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً * فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناًF؛ (مریم / 23 ـ 26) «و درد زايمان، او را به سوى تنه درخت خرمايى كشاند. (مريم) گفت: «اى كاش من پيش از اين مرده بودم و كاملاً فراموش شده بودم!» * و از زير [پاى‏] او به وى ندا داد كه «اندوهگين مباش؛ چرا كه پروردگارت زير [پاى‏] تو چشمه آبى (و كودكى شريف) قرار داده است * و تنه درخت خرما را به سوى خود تكان بده، تا رطب تازه‏اى بر تو فرو ريزد * و بخور و بنوش و ديده روشن دار». نکات تفسیری به بار نشستن درخت خشکیده علاوه بر معجزه بودن، یک دستور بهداشتی و تقویتی مهم است، زيرا بهترین خوراک برای زن زائو خرما می­باشد. روایت هم مؤید این نظریه است (نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، 11، 109). در تغذیه نقش اول با حبوبات و دانه­ها است و سپس میوه­ها، چون در قرآن آمده است: وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِF؛ (یس/34). حکمت­ها و اسرار علمی علم روز به فواید خرما که برخی از آن‌ها در روایات اسلامی آمده، پي برده است. برخی از این خواص به شرح ذیل است. 1 ـ ترکیبات غذایی خرما از نظر مواد مغذی بسیار با ارزش و شامل مواد زیر است: آب، پروتئین، مواد قندی، چربی، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس، املاح گوگرد، املاح کلر، ویتامین­های C, B2, B1, A و نیاسین. هر صدگرم خرما 157 تا 383 کالری حرارت ایجاد می‌نماید و حرارت­زايی یک کیلو خرما معادل یک کیلوگرم گوشت است (زمزم، حمدی، الطب الشعبی و التغذیه، 53). 2 ـ پیشگیری از سرطان امروزه ثابت شده است که نقصان منیزیوم در بدن زمینه را برای ابتلا به بیماری سرطان فراهم می­آورد وخرما دارای مقدار فراوانی منیزیوم است. به همین جهت اعراب و صحرانشینان با این که در فقر غذایی به سر می­برند، به واسطه خوردن خرما دچار سرطان نمی­شوند. 3 ـ هضم غذا خرما به سبب داشتن مواد کافی و ضروری و عناصر کاتالیزوری هضم و جذب غذا را آسان می‌سازد؛ حتی به هضم موادغذایی دیگر کمک می­کند، مثلاً چون هیدرات دوکربن دارد، بدن از مواد پروتئینی بهتر استفاده مي‌کند (پاک‌نژاد، سيد رضا، همان، 7، 182). 4 ـ درمان امراض عفونی خرمای رسیده مواد سفیده­ای و چند ترکیب دارویی دارد که یکی از آن‌ها شبیه کورتن است. کورتن توسط غده فوق کلیه ترشح می­شود و یکی از داروهای قیمتی است که اخیراً کشف شده و عامل درمان کلیه التهابات و امراض عفونی است. اين ماده از ریزش مو نيز جلوگیری می­کند. کورتن برای بیماران دیابتی خوب نیست، ولی کورتن خرما هورمون گیاهی مفید و طبیعی خاصيت دفع ضرر است (اسرار خوراکی‌ها، پییشن ص 156) به علت داشتن لعاب و مواد پکتیک خاصیت دفع خلط خرما در آن زیاد است، به همین جهت شصت گرم آن را در یک لیتر آب می­جوشانند و در مورد زکام، درد گلو و تمام عفونت‌های ریوی مصرف می­کنند (لئوس کارلیه، سبزی ها و میوه های شفابخش، ترجمه مهدی نراقی، 170). 5 ـ رفع خستگی دانشمندی به نام کورنوسکی (Curnonsky) در کتابی که مخصوص خرما نوشته است، می‌گوید: علاوه بر آن که خوردن خرما ارزش غذایی بیشتری از ديگر قندها دارد، موقع خستگی نیز مفیدتر است، زیرا جذب بدن می­گردد (پاک‌نژاد، همان، 7، 66). وي خوردن خرما را به ورزشکاران توصیه می­نماید. این ویژگی در حدیث شریف نبوی نیز آمده است (بحار الانوار، 63، 141). 6 ـ تقویت نیروی جنسی خرما به سبب داشتن فلیکولین نیروی جنسی را افزایش می­دهد (پاک‌نژاد، همان، 80). برای این منظور بایدخرمای خشک (تمر) را در شیرتازه خیساند و خورد و به دنبال آن شیر نوشيد (رجحان، محمد صادق، 195). 7 ـ تاثیر بر زایمان برخی مفسران از آیه مورد بحث و دستور خدا به حضرت مریم3 برداشت کرده‌اند که مفيد بودن خرما بري زائو یک دستور طبی است. پزشکان می­گویند با توجه به مواد معدنی خرما به خصوص آهن، آن چه جبران نقاهت زن تازه­زا را می­نماید و با انتقال از راه شیر مناسب نوزاد می‌باشد، خرما است و چون پس از زایمان، آب بدن زن تاحدودی کم می­شود، خرما جاذب رطوبت است و اگر همراه با آب خورده شود، برای جبران این نقیصه بسیار مفید است (پاک‌نژاد، 79). روایت هم به این دو عنصر مهم (خرما و آب) برای زن تازه­زا اشاره دارد (مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، 59، 141). علم جديد هورموني شبيه «اكسي توسين» را در خرما كشف کرده است كه در افزايش انقباض‌هاي رحم هنگام ولادت نقش دارد و به اين علت مقداري از درد و رنج مادر و خونريزي بعد از زايمان مي­كاهد و نيز از فشار خون مادر كه هنگام زايمان بالا مي­رود، كم مي­كند (ر.ک، به: سيد الجميلي، الاعجاز الطبی فی القرآن و السنۀ، 194 ـ 195). مواد قندي رطب که زود هضم مي‌شوند، به علت انرژي‌زايي سريع، تحمل مادر را هنگام زايمان افزايش مي­دهد. اثر لينتي خرما نيز بر امر زايمان كمك مي‌‌نمايد؛ ضمن اين كه مصرف ملين گياهي بر شيميائي مزيت دارد (تغذیه در قرآن، 387). در روايات اسلامي نيز به استفاده از خرما در ماه­هاي آخر بارداري سفارش شده است (مجلسي، ‌محمد باقر، 63، 141). 8 ـ غذايي مفيد به هنگام گرسنگي و افطار خرما براي كساني كه به شدت گرسنه‌اند، بسيار مفيد و زود هضم است و مواد مورد نياز بدن را در زمان كوتاهي به بدن مي­رساند (دريايي، محمد رسول، خرما، 83). در روايات اسلامي نيز شفارش شده است كه روزه را با خرما بگشاييد (ابراهیم بن علی کفعمی، المصباح، 132). دانشمندان مي­گويند انتخاب خرما براي افطار به علت آن است كه قند هگزوز (دكستروز گلوكز) و فروكتوز دارد و جذب آن‌ها سريع است و سبب كاهش اشتها مي­شود و از پر خوردن و يا ناگهان خوردن كه بيشتر ايجاد «آمبارگاستريت» (Ambaragastrite، التهاب و ورم معده) مي­نمايد، جلوگيري مي‌كند. (دريايي، محمد رسول، همان، ص 79). همچنين بدن را در برابر گرسنگي قندي كه در اثر روزه ايجاد مي­شود، مسلّح مي‌سازد، انرژي لازم را به بدن مي‌رساند و هم مانع تجمع چربي مي­گردد و چون نارسايي كبد و چربي زياد زير پوست و كم تحركي باعث كاهش قدرت دفاعي بدن مي­گردد، خرما باعث مي‌شود چربي اضافه در زير پوست جمع نشود و كبد به طور طبيعي كاركند. خرما عناصر مفيدي براي كبد روزه‌دار دارد و قدرت دفاعي بدن را بالا مي­برد (همان، 83). دکتر عدنان شریف در کتاب من علم الطب القرآنی (ص 218) مطالب مفیدی در مورد نقش خرما در جبران قند خون هنگام روزه­داری ذکر کرده­ است. دانشمندان برخي ديگر از خواص خرما را اين گونه بر مي­شمارند: خرما براي جوش غرور جواني، درمان فلج ـ به خصوص فلج اطفال ـ كليه و مثانه، اعصاب، شست‌وشوي خون، تعادل يون‌ها، حساسيت و آلرژي و... مفيد است. بيماران ديابتي مي­توانند به جاي قند از خرما استفاده كنند، خرما خاصيت ضد گرسنگي دارد (پاک‌نژاد، 58 ـ 61). ملين طبيعي است و براي درمان بواسير و نقرس مفيد است. همچنين قوه بينايي و شنوائي را تقويت مي­كند (نجار، زغلول، الاعجاز العلمی فی السنة النبویة، 316). بررسي و نتيجه 1 ـ خرما يكي از خوراكي‌هاي باارزش است؛ هم غذايي مناسب و هم دارويي مؤثر است و اشاره قرآن به آن،‌ اهميت و جايگاه رفيع غذا درماني‌اش را نشان مي‌دهد. 2 ـ بسياري از آثار خرما پس از 14 قرن و با پيشرفت علوم مشخص شده است، مانند مفيد بودن خرما و آب براي زن زائو و اين از اعجاز علمي قرآن شمرده مي­شود. جمع بندي نهايي اشاره قرآن به مباحث تغذيه گوياي اهميت تغذيه و نقش تأثيرگذار آن در زندگي بشر است. از طرفي بررسي و بازگويي غذاهاي قرآني به همراه يافته­هاي قطعي علمي، سبب نگرش نو افراد به دين و قرآن خواهد شد و از سويي به كار بستن اين آموزه­ها ـ به خصوص در بخش غذا درماني قرآن ـ بسياري از مشكلات را در اين رابطه حل خواهد کرد.         منابع 1.      آقائی، مرتضی علی و میر نظامی، سید حسین، عسل درمانی، نورپردازان، کرمانشاه، 1387ش، سوم. 2.      ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1408ق، اول.  3.      احمدی، محسن، درمان بیماری‌ها با تغذیه (غذا درمانی)، شهید حسین فهمیده، اصفهان، 1382 ش، اول.  4.      استودولا، ثیری و ولاگ، ژان، گیاهان داروئی، ترجمه: ساعد زمان، ققنوس، تهران، 1382 ش، پنجم.  5.      اسماعیل پاشا، دکتر عبدالعزیز، اسلام و طب جدید، ترجمه: سید غلام رضا سعیدی، کتابخانه ارشاد، بی جا، 1346 ش، دوم.  6.      اصفهانی، دکتر محمدمهدی، تغذیه کودکان با شیر مادر، تندیس، تهران، 1386 ش، اول. 7.      بوکای، دکتر موریس، مقایسه‌ای میان تورات، و انجیل، قرآن و علم، ترجمه: ذبیح الله دبیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1368ش، چهارم.  8.      پاک نژاد، دکتر شهید سید رضا، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر ج 6، بنیاد فرهنگی شهید پاک نژاد، یزد، 1363ش، اول.  9.      جزایری، دکتر غیاث الدین، اسرار خوراکی‌ها، امیرکبیر، تهران، 1385ش، بیست و دوم.  10.  دریایی، محمد رسول، خرما، انتشارات جعفری، تهران، 1382ش، اول.  11.  دهخدا، دکتر علی اکبر، لغت نامه دهخدا، دانشگاه تهران، تهران، 1377ش، دوم.  12.  دیاب، دکتر عبدالحمید وقرقوز، دکتر احمد، مع الطب فی القرآن الکریم، منشورات الرضی، قم، 1404ق، هفتم.  13.  رجحان، دکتر محمد صادق، میوه درمانی، انتشارات خیام، تهران، 1371ش، ششم.  14.  زمزم، حمدی، الطب الشعبی و التغذیه، دار الایمان، دمشق، 1422ق، دوم.  15.  سید الجمیلی، الاعجاز الطبی فی القرآن، دار المکتبۀ الهلال، بیروت، 1992م، اول.  16.  شریف، دکتر عدنان، من علم الطب القرآنی، دار العلم للملایین، بیروت، 1997م، سوم.  17.  شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه دمشقیه، کتابفروشی داوری، قم، 1410ق، اول.  18.  شیرازی، احمد امین، اسلام پزشک بی دارو، نشر فروغ قرآن، 1376ش، سوم.  19.  طالقانی، سید محمود، پرتویی از قرآن، سهامی انتشار، تهران،1362ش، چهارم.  20.  طباطبایی، علامه سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر نشر اسلامی، قم، 1417ق، پنجم.  21.  طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، مرتضوی، تهران 1375 ش، سوم.  22.  طیب، سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات اسلام، تهران، 1378ش، دوم.  23.  عسکری، مرتضی، طب الرضا و طب الصادق7، ترجمه کاظم خلخالی، فواد، قم، 1369ش.  24.  قرائتی، محسن، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درسهايی از قرآن، تهران 1383 ش، يازدهم.  25.  کارلیه، لئوس، سبزیها و میوه‌های شفا بخش، ترجمه: مهدی نراقی، امیرکبیر، تهران، 1337ش.  26.  کالیندو، مری آلیس و همکاران، آشپزی جدید و غذادرمانی، ترجمه: پرویز کازرونی، سروش، تهران 1376 ش، دوم.  27.  کتاب مقدس، ترجمه: فاضل خان هندی.  28.  کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، المصباح، انتشارات رضی، قم، 1405ق، دوم.  29.  کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365ش، چهارم.  30.  مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1403ق، دوم.  31.  محمد عبدالله، دکتر محمد، الطب القرآنی بین الغذاء و الدواء، دار الرشید، دمشق، 1417ق، اول.  32.  مسترهاکس، قاموس کتاب مقدس، اساطیر، تهران، 1377ش، اول.  33.  مشجور، گوهر، اسرار شیمی در قرآن، نوید شیراز، شیراز، 1385ش، اول.  34.  مصدق، دکتر محمد سعید و دیگران، اصول صحیح زنبورداری، سازمان ترویج کشاورزی، بی جا، 1365ش.  35.  معین، محمد، فرهنگ فارسی، امیرکبیر، یازدهم، تهران، 1376 ش.  36.  مکارم شیرازی، آیت الله ناصر، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران 1367ش، بیست و چهارم.  37.  مهرین، مهرداد، درمان طبیعی، مطبوعاتی عطائی، تهران، 1339ش.  38.  نجار، دکتر زغلول، الاعجاز العلمی فی السنۀ النبویه، نهضۀ مصر، قاهره، 2007م، دوم.  39.  نجفی، محمد جواد، بهداشت اسلام از نظر علوم امروزی، کتابفروشی ادبیه، اول.  40.  نجم آبادی، دکتر محمود، اصول بهداشت، چاپخانه دانشگاه، تهران، 1335ش.  41.  نراقی، مهدی، خوراکیهای شفا بخش، امیر کبیر، تهران، 1382ش، ششم.  نوری، دکتر محمد رضا، بهداشت در قرآن، انتشارات واقفی، مشهد، 1384ش، اول. منبع : مجلّه تخصّصی قرآن و علم
برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۹ | 12:35 | نویسنده : سلامت |

یاران مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را لحظه ای به یادش اندازیم

برای دانلودکلیپ زیبای یامهدی کلیک نمائیدتاريخ : ۹۱/۱۱/۰۹ | 12:26 | نویسنده : سلامت |

دشمنان اسلام به این نکته آگاهی دارند که اگر بخواهند لطمه ای به امت اسلامی وارد کنند، نابودی کشاورزی یکی از بهترین هاست. بنابراین، در پی این هدف به کشورهای اسلامی گام می نهند. چنانکه خداوند متعال در قرآن شریف در آیه 205 سوره بقره به این مساله اشاره فرموده است: وَ إِذا تَوَلَّى سَعى‏ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ      

ای پیامبر، دشمنان منافق هنگامی که از نزدت خارج می شوند می کوشند تا در زمین فساد ایجاد کنند و زراعت و نسل را نابود سازند.

برگ کوچکی از تاکیدات بسیار زیاد معصومین (ع) بر اهمیت کشاورزی:  

پيامبراكرم صل الله عليه وآله فرمود: هر مسلماني درختي بنشاند يا كشتي بكارد و انساني يا پرنده ايي  يا حيواني از محصول آن بخورد براي وي صدقه محسوب مي شود. (مستدرك الوسائل ج13 ص460- ميزان الحكمه ج1 ص442)

امام صادق عليه السلام فرمود: بزرگترين كيميا و ثروت كشاورزي است. (اصول كافي ج5 ص261)  

حضرت علي عليه السلام فرمود:كسي كه آب و خاك در اختيار دارد و با فقر و گدايي زندگي مي كند نفرين و لعنت خدا بر او باد.           (وسائل شيعه ج17 ص40)

از فرمايشات امام خمینی (ره) در خصوص اهمیت کشاورزی: ما باید خود کفا بشویم، ما باید کشاورزی مان را همچون درست بکنیم...، همه دست به دست هم بدهند کشاورزها، دولت، اشخاص دیگر که این کشاورزی به حدی برسد که ما بتوانیم صادر کنیم. (منبع:جلد۱۰ صفحه ۴۳۷ )  

از فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اهمیت کشاورزی: دستگاه کشاورزی برای کشور ما بسیار مهم است، چون امنیت غذایی برای کشوری بزرگ، پرجمعیت و دارای هدفهای بلند،بسیار مهم است. لذا بخش کشاورزی و دامداری ما یک بخش ویژه و استثنایی است و همه باید برای آن تلاش کنند. همانطور که از اول انقلاب بارها تکرار شده است کشاورزی یکی از اساسی ترین کارها است .مسئولان محترم در وزارت جهاد کشاورزی خدمت خود را مقدس بدانند. کار آنها بسیار مهم و یکی از انسانی ترین کارها است.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۵ | 13:13 | نویسنده : سلامت |

به گزارش فارس، پايگاه تحليلي «فورث مديا» در گزارشي اعلام كرد كه آمريكا از طريق شركت هاي خود درصدد فروش دانه هاي اصلاح شده ژنتيكي به كشورهاي آسيايي است. براساس اين گزارش، مونسانتو يك شركت معمولي فروش دانه نيست. به اين شركت دستور داده شده است كه از طريق كنترل دانه، توليدات جهاني مواد غذايي را تحت تسلط خود درآورد. اين شركت موظف است همه سازمان هاي مواد غذايي طبيعي را آلوده كند و همچنين همه سنت هاي كشاورزي در جنوب آسيا را نابود سازد.

دانه هاي اصلاح شده ژنتيكي تبديل به سلاح هاي كشتار جمعي شده اند. مقامات دولتي به منظور «توسعه كشاورزي» به وسيله مهندسي ژنتيك «آژانس توسعه بين المللي آمريكا» و شركت مونسانتو را دعوت به همكاري كرده اند و با اين جهالت خود باعث نابودي دام ها و انسان هاي كشور خود خواهند شد. آلودگي كه به اكوسيستم كشورها وارد شده است براي هميشه باقي خواهد ماند.

البته مردم از اين مسئله آگاه نيستند كه دانه هاي اصلاح شده ژنتيكي براي آمريكا ارزش نظامي دارد: اين دانه ها نه باعث افزايش محصول مي شود، نه ارزش غذايي مواد را بالا مي برد و نه هزينه توليد را براي كشاورزان كاهش مي دهد. ايده كنترل ژني و مشتقات آن كاربردهاي نظامي دارد و به طراحان دولت آمريكا كمك نموده است تا راهبردهاي نظامي متفاوتي را به كار گيرند. مونسانتو گروهي از مشاوران را استخدام كرده است تا بر روي راهبرد كنترل مواد غذايي دنيا به بحث و بررسي بپردازند و به آن ها گفته شده است كه تنها با تحت كنترل درآوردن قوانين دولتي مي توانند موفق شوند. مديران مونسانتو آگاه بودند كه مي توانند همه جوانب تصميم گيري ها را در دست بگيرند چراكه از حمايت دولت آمريكا برخوردار هستند.

به عنوان مثال، همان طور كه مقررات مربوط به كاشت دانه را در آمريكا تحت كنترل خود درآوردند، توانستند بر روي قوانين كشور هند مسلط شوند و تقريبا قوانين كشورهاي اروپايي را در دست گرفتند. فرماندهان نظامي آمريكا دقيقا پس از اشغال عراق دستور دادند كه كشاورزان عراقي فقط دانه هاي مونسانتو را در مزارع خود بكارند.

مونسانتو يك شركت معمولي فروش دانه نيست. اين شركت موظف است همه سازمان هاي مواد غذايي طبيعي را آلوده كند و همچنين همه رسوم بهداشتي در جنوب آسيا را نابود سازد.

نقش اصلي «آژانس توسعه بين المللي» نفوذ به ساختار اجتماعي، اقتصادي كشورها است تا همانند موريانه يكپارچگي ملي جوامع را از درون نابود سازد و استقلال كشورها را تضعيف كند. زماني كه اين آژانس با شكست مواجه مي شود، حمله ارتش نظامي آمريكا آغاز مي گردد.


شركت مونسانتو در قبال فروش مواد شيميايي سرطان زاي «بي فنيل چند كلري»، كه عامل نارنجي ناميده مي شود و در سرتاسر ويتنام پخش گرديد، مسئول است. اين شركت براي فروش تركيبات «گليفسات» كه در دانه هاي اصلاح شده ژنتيكي به كار مي روند مقصر است. دكتر «دان هابر»، در گفت وگويي با دكتر «مركولا» اظهار داشت كه تركيبات «گليفسات» باعث ازبين رفتن مواد مورد نياز گياهان در خاك مي شود. اين تركيبات باعث مي شوند كه مواد غذايي بسياري از خواص خود را از دست دهند و در نتيجه سطح سلامت مواد غذايي كاهش خواهد يافت. اين تركيبات همچنين گياهان را در برابر بيماري ها و آفت ها آسيب پذيرتر مي كنند.


Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA

روزنامه کیهان - رويدادهاي خارجي  - پنجشنبه- 25 خرداد 1391 صفحه 15برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۵ | 13:9 | نویسنده : سلامت |

سند نژاد پرستی یهود

(صهیونیســم)

 

 

برگرفته از کتاب دنیا بازیچه یهود اثر آیت الله سید محمدشیرازی

 

حق مداری نتیجه گرایش به اصول (اصول گرایی) است.

بدرستی که دشمن ترین انسان ها نسبت به مؤمنان، یهودیانند.

(مائده 82)

تورات و عهد عتیق[1]

تورات یعنی تعلیم و بشارت، کتابی است آسمانی که بر پیامبر عظیم الشان حضرت موسی(ع)نازل شده است.ولی یهودیان، این کتاب را تحریف کرده و خرافات و افسانه های زیادی در آن جای دادند، به طوری که امروز به صورت یک کتاب مضحک و عجیب درآمده است.

نویسندگان تورات، اشخاص مجهول الهویه و گمنامی هستند که قرآن درباره آنها می فرماید:

"پس وای بر کسانی که از پیش خود چیزی نوشته و به خدای متعال نسبت دهند تا به بهای اندک و متاع ناچیز دنیا بفروشند، وای بر آنها از آن نوشته ها و آنچه از آن به دست آرند."(بقره / 78)

الف خدادرنظریهود

خداوند، در کتاب مقدس یهود، همانند انسان است.[2] گیس و لباس دارد،[3] دو پا دارد[4]و مانند انسان راه می رود.[5] از آسمان به زمین فرود آمده، به هر کجا که بخواهد می رود و جایی را برای سکونت و زندگی خویش مسکن قرار می دهد،[6] ... بدون نشانه نمی تواند خانه مؤمنان را از خانه کفار تشخیص دهد[7]و از خیلی چیزها بی خبر است،[8] پیمان خود را می شکند،[9] از کرده خویش پشیمان می شود،[10] گاهی غصه می خورد و بر کاری که کرده است، اندوهگین می شود،[11] با انسان کشتی می گیرد[12]و در عین اینکه سه تا است، یکی است، یعنی هم یگانه است و هم سه گانه[13]، مار از او راستگوتر است[14]، از آسمان ها به زمین آمده، بین کلام مردم تفرقه می اندازد، چون از وحدت کلام آنها می ترسد[15]، چیزی را می گوید و باز تغییر می دهد.[16]

پیامبران در نظر یهود

پیامبران (کتاب مقدس!) دست کمی از خدایان آن ندارند. مثلاً بعضی از آنها:

1. با زنان نامحرم زنا می کنند، چنانچه به حضرت داوود(ع) نسبت داده اند.[17]

2. با دختران خود زنا می کنند و به حضرت لوط(ع) نسبت می دهند.[18]

3. مردم را فریب می دهند و آنها را می کشند و زنهایشان را به همسری در می آورند. این عمل را هم به حضرت داود(ع) نسبت
می دهند.[19]

4. با خداوند کشتی می گیرند، چنانچه به حضرت یعقوب(ع) چنین نسبت می دهند.[20]

5. کارهایی را که خداوند نهی کرده انجام می دهند، چنانچه به حضرت سلیمان(ع) نسبت می دهند.[21]

6. قلبهایشان به جانب بت متمایل می شود، چنانچه به حضرت سلیمان(ع) نسبت می دهند.[22]

7. برای پرستش بت ها، خانه می سازند و این مطلب را نیز به حضرت سلیمان(ع) نسبت داده اند.[23]

8. خداوند می خواهد آنها را بکشد، چنانچه به حضرت موسی(ع) نسبت می دهند.[24]

9. ستمکار هستند و به کشتار کودکان و افتادگان و گاوان و گوسفندان فرمان می دهند.[25]

10. با خداوند درشتی و خشونت می کنند، چنانچه این موارد را هم به حضرت موسی(ع) نسبت دادند.[26]

11. سال های متمادی بین مردم لخت و پابرهنه راه می روند. چنانچه به پیروان پیامبر نسبت داده اند.[27]

12. به گردن های خویش بند و یوغ می گذارند و این را هم به ارمیای پیامبر نسبت می دهند.[28]

13. خداوند فرمانشان می دهد تا نان آلوده به نجاسات انسانی بخورند.

14. خداوند به آنها دستور می دهد که سر و صورت خود را بتراشند و این دو مورد را هم به حزقیال نسبت
 داده اند.[29]

15. خداوند امرشان می کند تا زن زنازاده را به همسری درآورند و گفته اند که یوشع(ع)چنین کرده است.[30]

16. مردم را به پرستش بت ترغیب کرده و خود بت می سازند، و می گویند که این عمل را هم هارون(ع) انجام داده است.[31]

17. از راه زنا متولد شده اند، چنانچه به یفتاح پیامبر(ع) نسبت داده اند.[32]

18. شراب می نوشند و مستی می کنند چنانچه به حضرت نوح(ع) نسبت داده اند.[33]

19. دروغگو هستند، چنانچه به پیامبر سالخورده حضرت نوح(ع) نسبت می دهند.[34]

20. یکی از صفات حضرت یعقوب(ع) را گفته اند که نبوت را به زور از خداوند گرفته است.[35]

ج قسمتهاییازمتن تورات

1. من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی، لیکن مثل آدمیان خواهید مرد.[36]

2. اقوام غیر اسرائیل به جماعت خدا راه نخواهند یافت و هیچ کدام از آنها به میان جامعه خداوندی وارد نخواهند شد.[37]

3. شراب نخورید، بلکه به غریبه ای که درون دروازه تو باشد بده یا به اجنبی بفروش، زیرا که تو برای یهوه، خدایت، مقدس هستی.[38]

4. دختران خود را به آنها ندهید و دختران آنها را به جهت پسران خود و به جهت خویشتن نگیرید.[39]

5. حدود تو را از بحر فلسطین و از صحرا تا نهر فرات قرار می دهیم، زیرا ساکنان آن سرزمین را به دست شما خواهیم سپرد و ایشان را از پیش خود خواهید راند، با ایشان و خدایان ایشان عهد مبند.[40]

6. به سرزمین کنعانیان تا نهر فرات داخل شوید، اینک این زمین را پیش روی شما گذاشتم، پس داخل شده، زمینی را که خداوند برای پدران شما، ابراهیم و اسحاق و یعقوب، قسم خورده که به ایشان و بعد از آنها به ذریت ایشان بدهد، به تصرف درآورید.[41]

7. و امت ها را به میراث تو خواهم داد و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید، ایشان را به عصای آهنین خواهی کشت، مثل کوزه گر آنها را خورد خواهی نمود.[42]

8. گوشت بخورید و خون بنوشید، گوشت ساران را خواهید خورد و خون رؤسای جهان را خواهید نوشید.[43]

9. ایشان را مانند گوسفندان برای ذبح بیرون کش و ایشان را به جهت روز قتل تعیین نما.[44]

10. خداوند بر یعقوب ترحم فرموده، اسرائیل را بار دیگر بر خواهد گزید و ایشان را در زمین هایشان آرامی خواهد داد و غربا به ایشان ملحق شده، با خاندان یعقوب ملحق خواهند گردید، و قوم ها (غیر یهودیان)، ایشان را به مکان خودشان خواهند آورد و خاندان اسرائیل ایشان (غیر یهودیان) را در زمین خداوند، بنده و کنیز خود خواهند ساخت و بنی اسرائیل، اسیر کنندگان خود را اسیر و بر ستمکاران خویش حکمرانی خواهند نمود. [45]

تلمود[46]

خاخام های یهودی طی سال های متمادی شرح ها و تفسیرهای خودسرانه و گوناگونی بر تورات نوشته اند که همه آنها را خاخام «یوخاس» در سال 1500 م. جمع آوری نموده و به اضافه چند کتاب دیگر که در سال های 230 و 500 م. نوشته شده بودند، به نام«تلمود»یعنی تعلیم دیانت و آداب یهود، جمع آوری کرد.

این کتاب نزد یهود بسیار مقدس و در ردیف«تورات»و «عهد عتیق» قرار دارد (بلکه از تورات هم بالاتر است چنانچه «گرافت» می گوید: بدانید که گفتار خاخام از گفتار پیامبر بالاتر است.)

برای اینکه بیشتر به خودپرستی و آرمان های ضد انسانی یهود پی ببریم خوب است چند جمله ای از این کتاب را به دقت مطالعه کنیم:[47]

1. روز دوازده ساعت است:

در سه ساعت اول آن خداوند شریعت را مطالعه می کند.

در سه ساعت دوم احکام صادر می کند.

در سه ساعت سوم هم جهان را روزی می دهد.

در سه ساعت آخر هم با حوت دریا که پادشاه ماهی ها است به بازی می پردازد.

هنگامی که خداوند امر کرد «هیکل» را خراب کنند خطا کرده بود، به خطای خویش اعتراف کرده و به گریه درآمد و گفت: وای بر من که امر کردم خانه ام را خراب کنند و هیکل را بسوزانند و فرزندان مرا تاراج نمایند.

خداوند، از این که یهود را به چنین حالی گذاشته سخت پشیمان است و هر روز لطمه به صورت خود می زند و زار زار گریه می کند، گاهی از چشمانش دو قطره اشک به دریا می چکد و آن چنان صدا می کند که تمام اهل جهان صدای گریه او را می شنوند و آب های دریا به تلاطم و زمین به لرزه در می آید.

هرگز خداوند از کارهای ابلهانه، غضب و دروغ برکنار نیست.

2. قسمتی از شیاطین، از فرزندان آدم هستند، آدم زنی داشت از شیاطین به نام «لیلیث» که مدت 130 سال همسر آدم بود، شیاطین از نسل او متولد شدند!

"حوا" در این مدت 130 سال جز شیطان فرزندی نزائید زیرا او هم همسر یکی از شیاطین شده بود.

انسان می تواند شیطان را بکشد به شرط اینکه خمیر نان عید را نیکو به عمل آورد. (خمیر نان عید از خون غیر یهودیان ساخته می شود.)

3. ارواح یهود، از ارواح دیگران افضل است، زیرا ارواح یهود جزء خداوند است! همچنان که فرزند جزء پدرش می باشد، روح های یهود نزد خدا عزیزتر است زیرا ارواح دیگران شیطانی و مانند ارواح حیوانات است.

نطفه غیر یهودی، مثل نطفه بقیه حیوانات است.

4. بهشت مخصوص یهود است و هیچ کس به جز آنها داخل آن نمی شوند، ولی جهنم جایگاه مسیحیان و مسلمانان است و جز گریه و زاری چیزی عاید آنها نمی گردد، زیرا زمینش از گل و بسیار تاریک و بدبو است.

پیامبری به نام مسیح نیامده است و تا حکم اشرار (غیر یهود) منقرض نشود، ظهور نخواهد کرد و هر وقت که او بیاید زمین خمیر نان و لباسی پشمی می رویاند، در این وقت است که سلطه و پادشاهی یهود بازگشته و تمام ملت ها مسیح را خدمت خواهند کرد! آن زمان هر یهودی دو هزار و هشتصد برده و غلام خواهد داشت.

5. بر یهود لازم است که املاک دیگران را خریداری کند[48] تا آنها صاحب ملک نباشند و همیشه سلطه اقتصادی برای یهود باشد.و چنانچه غیر از یهودی بر یهود تسلط پیدا کند، یهود باید بر خود گریه کند و بگوید: وای بر ما، این چه ننگی است که ما زیر دست و جیره خوار دیگران شده ایم.

پیش از آنکه یهود نفوذ و سلطه کامل خود را به دست آورد لازم است جنگ جهانی برپا و دو ثلث بشر نابود شود و در مدت هفت سال یهود اسلحه های جنگ را خواهد سوزانید و دندان های دشمنان بنی اسرائیل به مقدار بیست و دو ذرع که تقریباً هزار و سیصد و بیست برابر دندان های عادی می شود! از دهانشان بیرون خواهد آمد. هنگامی که مسیح حقیقی پا به عرصه وجود گذارد یهود آنقدر ثروت و مال خواهند داشت که کلید صندوق هایشان را بر کمتر از سیصد الاغ حمل نتوان کرد!

کشتن مسیحی از واجبات مذهبی ما است[49]و پیمان بستن با او یهودی را ملزم به ادا نمی کند. رؤسای مذهب نصرانی و هر که دشمن یهود است را، باید در روز سه مرتبه لعن کرد.

"یسوع ناصری" (حضرت مسیح(ع)) که ادعای پیامبری کرده و نصاری (مسیحیان) گولش را خوردند، با مادرش مریم که او را از مردی به نام «باندار» به زنا آورده بود، در آتش جهنم می سوزند. کلیساهای نصاری که در آن سگ های آدم نما به صدا در می آیند به منزله زباله خانه است.

6. اسراییلی در نزد خداوند بیش از ملائکه محبوب و معتبر است. اگر غیر یهودی، یک یهودی را بزند چنان است که به عزت الهیه جسارت کرده است و جزای چنین شخصی جز مرگ چیز دیگری نیست و باید او را کشت.

اگر یهود نبود، برکت از روی زمین برداشته می شد و آفتاب ظاهر نشده و باران نمی بارید.

همچنان که انسان بر حیوانات فضیلت دارد، یهود نیز بر اقوام دیگر فضیلت دارد. نطفه ای که از غیر یهودی منعقد می شود، نطفه ی اسب است. اجانب (غیر یهودیان) مانند سگ هستند و برای آنها عیدی نیست، زیرا عید برای اجنبی و سگ خلق نشده است. سگ افضل از غیر یهودی است، زیرا در اعیاد باید به سگ نان و گوشت داد، ولی نان دادن به اجنبی حرام است. هیچ قرابت و خویشی بین اجانب نیست، مگر در نسل و خاندان الاغ قرابتی است؟

خانه های غیر یهودی به منزله ی طویله است.

اجانب دشمن خدا و مثل خنزیر قتل شان مباح است. اجانب برای خدمت کردن یهود، به صورت انسان خلق شده اند.

یسوع مسیح کافر است زیرا از دین مرتد گشت و به عبادت بت پرداخته است لذا هر مسیحی که یهودی نشود بت پرست و دشمن خدا خواهد بود و از عدالت خارج است و انسانی که بر غیر یهود کوچکترین ترحمی روا دارد، عادل نیست.

غش و خدعه کردن با غیر یهودی منع نشده است.

سلام کردن بر کفار (غیر یهودیان) اشکال ندارد، به شرط آنکه سراً او را مسخره کرده باشد.

7. چون یهود با عزت الهیه مساوی هستند، بنابراین تمام دنیا و هر چه در اوست ملک آنها می باشد و حق دارند که بر آن تسلط کامل یابند، دزدی از یهودی حرام است و از غیر یهودی جایز می باشد، چون اموال دیگران مانند رمل های دریا است و هر کس زودتر بر آن دست گذاشت او مالک است.

یهود مانند زن شوهردار است و همچنان که زن در منزل به استراحت می پردازد و شوهر، خرجی او را می دهد، بی آنکه در کارهای خارج از منزل با او شرکت کند، یهود هم به استراحت پرداخته و دیگران باید آنها را روزی بدهند.

8. هرگاه یهودی و اجنبی شکایت داشته باشند، باید حق را به جانب یهودی داد اگر چه بر باطل باشد.

برای شما جایز است که مأمورین گمرک را غش بنمایید و برای او قسم دروغ بخورید …از خاخام «صموئیل» یاد بگیرید، صموئیل از مردی اجنبی کاسه ای از طلا به قیمت چهار درهم خریداری کرد، در حالی که فروشنده نمی دانست که آن طلا است. با این حال یک درهمش را هم دزدید!

ربودن اموال دیگران به وسیله ی ربا مانعی ندارد، زیرا خداوند شما را به ربا گرفتن از غیر یهودی امر می فرماید.

به کسانی که یهودی نیستند قرض ندهید، مگر آن که نزول بگیرید، در غیر این صورت، قرض دادن به غیر یهودی جایز نیست و ما مأموریم که به آنها ضرر برسانیم.

حیات و زندگانی دیگران ملک یهود است، چه رسد به اموال آنها! هرگاه غیر یهودی احتیاج به پول داشته باشد، آن قدر باید از او ربا و نزول گرفت که تمام دارائی خود را از دست بدهد.

9. غیر یهودی هر چند صالح و نیکوکار باشد، او را باید کشت.

حرام است غیر یهودی را نجات بدهید، حتی اگر در چاهی بیفتد، باید فوراً سنگی بر در آن گذاشت!

اگر یکی از اجانب را بکشیم، مثل این است که در راه خدا قربانی کرده ایم.

اگر یک نفر یهودی کمکی به غیر یهودی بکند، گناهی نابخشودنی مرتکب شده است و اگر غیر یهود در دریا در حال غرق شدن است، نباید نجاتش بدهی، زیرا آن هفت ملتی که در زمین «کنعان» بودند و بنا بود یهودیان آنها را به قتل برسانند، همه آنها نابود نشدند و ممکن است آن شخصی که در حال غرق شدن است، از آنها باشد.

تا می توانید از غیر یهود بکشید و اگر دستتان به کشتن او رسید و او را نکشتید، مرتکب خلاف شده اید.

هلاک کردن مسیحی ثواب دارد و اگر کسی نمی تواند او را بکشد، لااقل سبب هلاکتش را فراهم نماید.

کسانی که مرتد شوند (یهودیانی که از آئین یهود سرباز زنند)، اجنبی و اعدامشان لازم است، مگر آن که برای خدعه ی به دیگران مرتد شده باشند.[50]

10. تعدی کردن به ناموس غیر یهودی مانعی ندارد، زیرا کفار مثل حیوانات هستند و حیوانات را زناشویی نیست.

یهودی حق دارد، زن های غیر مؤمنه (زنانی که یهود نباشند) را به غصب برباید و زنا و لواط با غیر یهودی عقاب و کیفری ندارد.

برای یهودی مانعی ندارد تسلیم امیال و شهوات خویش شود.

11. قسم خوردن جایز است، خصوصاً در معاملات با غیر یهود.

اصول قسم خوردن برای قطع نزاع تشریع شده است، اما نه برای کفار، زیرا آنها انسان نیستند. جایز است انسان شهادت زور بدهد (با اینکه می داند حق با یهودی نیست، ولی شهادت دروغ بدهد)، چنانچه لازم است اگر می توانید بیست قسم دروغ بخورید، ولی برادر یهودی خویش را در معرض خطر قرار ندهید.

بر یهود واجب است روزی سه مرتبه مسیحیان را لعن کنند و دعا کنند تا خداوند آنها را نابود سازد.

بر ما لازم است که با نصاری، مانند حیوانات معامله کنیم.

کلیساهای نصاری، خانه گمراهان است و خراب کردن آنها ضروری و واجب است.

12. ملت برگزیده ی خداوند ماییم و لذا برای ما، حیوانات انسان نمایی خلق کرده است، زیرا خدا می دانست که ما احتیاج به دو قسم حیوان داریم، یکی حیوانات بی شعور و غیر ناطقه مانند بهائم و دیگری حیوانات ناطقه و با شعور مانند مسیحیان و مسلمانان و بودائیان و برای آنکه بتوانیم از همه ی آنها به اصطلاح سواری بگیریم، خداوند ما را در جهان متفرق ساخته است و لهذا ما باید دختران زیبا و خوشگل خود را برای پادشاهان و وزرا و شخصیت های برجسته ی غیر یهود، به تزویج درآوریم، تا به وسیله ی آنها بر حکومت های جهان، تسلط داشته باشیم!

چنانچه معلوم شد یهود یک حزب خطرناکی برای فریب دادن مردم است که آن هم به صورت مذهب و آئین درآمده است.[51]

جنایت ها

یهود دارای دو عید مقدس است که این عیدها بدون تناول خون تمام نمی شوند:

اول عید یوریم در مارس Purim.

دوم عید فصح در آپریل Passover.[52]

هر ساله افراد زیادی قربانی این دو عید «مقدس» می شوند، به نمونه های زیر توجه فرمائید:

1. روز چهارشنبه سال 1840 م. کشیش ایتالیایی آقای اپ، فرانسوا، انطون توما به اتفاق خدمتکار خود ابراهیم از خانه بیرون آمده و ناپدید می شوند.

پس از تحقیق و جستجوی بسیاری که از طرف ملت و دولت شروع شد، معلوم می شود که کشیش بیچاره به دست یهود به قتل رسیده است.

سلیمان سرتراش که یکی از متهمین بود، در اعترافات خویش چنین اظهار داشت: نیم ساعت از مغرب گذشته بود که خدمتکار داود هراری وارد شده و درخواست کرد که فوراً خود را به خانه ی داود برسانم، من هم فوراً خود را به منزل او رساندم، در آنجا هارون هراری، اسحاق هراری، یوسف هراری، یوسف لینیوده، خاخام موسی ابوالعافیه، خاخام موسی بخوریو دامسلونکی و داود هراری «صاحب خانه» را دیدم که جمع بودند، من به مجرد آن که وارد منزل شدم و کشیش «توما» را دست و پا بسته دیدم، فهمیدم برای چه مرا احضار کرده اند.

خلاصه، پس از آن که من وارد شدم، درهای منزل را بسته و طشت بزرگی را حاضر نمودند و از من خواهش کردند که او را بکشم، ولی من امتناع کردم.

داود گفت: پس تو و بقیه، سرش را بر طشت نگه دارید، تا ما کارش را یکسره کنیم.

در این وقت کشیش را پیش آورده، سرش را از بدن جدا کردند. بعداً جسد بی جان او را به انبار برده و با هیزم آتش زدیم.

سپس جسد او را قطعه قطعه کردیم و در کیسه های بزرگی جای داده و در صرافی واقع در اول خیابان یهود دفن نمودیم.

مأموریتمان که تمام شد، به ابراهیم خادم کشیش وعده دادند، که اگر این سرّ را برای کسی فاش نکند، او را از مال خودشان داماد خواهند کرد.

بازپرس سؤال کرد:

- استخوان هایش را چه کردید؟

- با دسته هاونگ خورد کردیم!

- سرش را چه کردید؟

- با دسته هاونگ! خورد کردیم!

- روده هایش را چه کردید؟

- آنها را قطعه، قطعه کرده و در یکی از صرافی های نزدیک دفن نمودیم!

آنگاه بازپرس رو به اسحاق هراری کرده و سؤال نمود:

- آیا به اعتراف «سلیمان» اعتراض دارید؟

- آنچه «سلیمان» می گوید صحیح است، ولی شما نمی توانید این عمل را جرم حساب کنید، زیرا یکی از مراسم های مذهبی ما در این عید، استفاده از خون غیر یهود است.

- خون های کشیش را چه کردید؟

- در شیشه کرده و به خاخام موسی ابوالعافیه دادیم.

- در مراسم مذهبی شما، در چه چیزی از خون استفاده می شود؟

- در «خمیر نان عید».

- آیا همه یهود باید از این نان استفاده کنند؟

- نه، ولی چنین نانی حتماً باید نزد خاخام بزرگ موجود باشد.

2. در سال 1823 روز عید فصح در شهرValisobواقع در شوروی سابق کودک دو ساله ای ناپدید گشت و پس از یک هفته جستجو جسد بیجان او را در یکی از لجن زارهای خارج شهر پیدا نمودند و با آن که آثار فرو بردن میخ و سوزن، بر آن نمایان بود، ولی قطره ای خون بر لباس هایش وجود نداشت و چنانچه بعداً معلوم شد، جسد را بعد از قتل شسته بودند.

خانمی که تازه یهودی شده بود[53]و در این قصه متهم بود، در اعترافات خود چنین گفته است:

ما از طرف یهود مأمور شدیم که این کودک مسیحی را ربوده و در ساعت معینی در منزل یکی از آنها حاضر کنیم. هنگامی که ما با این کودک وارد منزل شدیم، دیدیم همه دور میزی نشسته و منتظر ما هستند.

طفل را روی میز گذاشته و با قدری شکلات و بیسکویت و شیرینی سر او را گرم کردیم، کودک بیچاره همین که مشغول خوردن شد، یکی از آنها میخ تیز و درازی را در رانش فرو برد. صدای دلخراش کودک بلند شد، هراسان به یکی از آنها پناه برد، او هم نامردی نکرد و با سوزن درازی که در دست داشت کمرش را مجروح کرد، طفل باز فریادی زد و به سومی پناه برد، او هم سینه اش را سوراخ نمود و خلاصه آن قدر میخ و سوزن به تنش فرو کردند، که همان جا جان سپرد. سپس خون هایش را در شیشه کرده و به خاخام بزرگ تسلیم کردند.

3. در یکی از روزهای گرم تابستان، یهودیان به یکی از خانه های مسلمانان فلسطینی حمله کردند، در مورد این واقعه دختر بزرگ آن خانواده چنین می گوید: وقتی سربازان یهودی وارد منزل ما شدند چنان وحشت زده شده بودم که می خواستم هلاک شوم، خواهر کوچکم به گوشه ای فرار کرد، پدر و مادرم فریاد می زدند و کسی نبود که به ما کمکی کند.

مردان وحشی و حیوان صفت و قسی القلب یهود، پدرم را با لگد و مشت و ته تفنگ کشته و ما را دست و پا بسته، کشان کشان از خانه بیرون آوردند.

در روزی که قشون «معاویه» به شهر «انبار» حمله کردند و زینت زنان مسلمان و ذمی را ربودند، امیرالمؤمنین(ع) بالای منبر رفته می فرماید: به خدا قسم اگر کسی در شنیدن این فاجعه بمیرد، من ملامتش نخواهم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشت:

1. تورات، در ابتدا به شریعت موسی یا اسفار پنجگانه او اطلاق می شد. اما به مرور زمان دامنه ی آن توسعه یافت، تا جائی که اسفار دیگری از پیامبران بنی اسرائیل و کتاب های تاریخی مربوط به تاریخ این پیامبران و اسفار ادبی و شعری را نیز در بر گرفت.

2. سفر پیدایش، اصحاح اول، آیه 36.

3. سفر دانیال، اصحاح هفتم.

4. سفر خروج، اصحاح 24.

5. سفر پیدایش، اصحاح 3.

6. سفر خروج، اصحاح 19 و مزامیر 132، آیه 13.

7. سفر خروج، اصحاح 12، آیه 12.

8. سفر پیدایش، اصحاح 3.

9. سموئیل اول، اصحاح 2، آیه 30.

10. سموئیل اول، اصحاح 15، آیه 10.

11. سفر پیدایش، باب 8.

12. سفر پیدایش، باب 34.

13. سفر پیدایش، اصحاح 18، آیه اول و اصحاح 19، آیه اول.

14. سفر پیدایش، اصحاح سوم، آیه 30.

15. سفر پیدایش، باب 11، آیه 11.

16. سفر پیدایش، اصحاح 6، آیه 6.

17. سموئیل دوم،اصحاح 11، آیات متفرقه.

18. سفر پیدایش اصحاح، 29.

19. سموئیل دوم، اصحاح 11.

20. سفر پیدایش، اصحاح 29.

21. اول پادشاهان، اصحاح 11.

22. اول پادشاهان، اصحاح 11، آیه 1.

23. اول پادشاهان، باب 11.

24. سفر خروج، اصحاح 4، آیات متفرقه.

25. اعداد اصحاح 31، آیات متفرقه.

26. سفر خروج، اصحاح 32، آیه 31.

27. سفر اشیا، باب 20، آیه 2.

28. سفر ارمیا، باب 27، آیه 1.

29. سفر حزقیال، اصحاح 4 و 5، آیات 1 و 12.

30. سفر یوشع، اصحاح اول.

31. سفر خروج، باب 32.

32. سفر داوران، باب 11، آیه 1.

33. سفر پیدایش، اصحاح 9.

34. اول پادشاهان، اصحاح 13، آیه 11.

35. سفر پیدایش، اصحاح 32.

36. سفر تثنیه، باب 10، آیه 15.

37. سفر تثنیه، باب 23، آیات 1 تا 3.

38. سفر تثنیه، باب 14، آیه 21.

39. سفر نحمیا، باب 13، آیه 25.

40. سفر خروج، باب 23، آیه 31.

41. سفر تثنیه، باب 1، آیات 7 و 8.

42. مزامیر، باب 2، آیات 8 و 9.

43. سفر حزقیال، باب 39، آیه 18.

44. سفر تثنیه، باب 20، آیه 3.

45. اشعیا، باب 14، آیات 1 تا 3.

46. این کتاب هولناک در اصل چند جلد بیشتر نبوده، اما از هشت قرن پیش، به دوازده جلد افزایش یافته، و امروز شامل 36 جلد در قطع وزیری می شود. تلمود انبار شرارت های یهود است. کار تألیف آن حدود دو قرن، پیش از جمع آوری اسفار تورات آغاز شد. از دو قرن پیش، پس از جمع آوری اسفار و رواج آن و بازگشت از بابل باب تورات بسته شد و تلمود با افسانه ها و اساطیر عجیب و غریب خود، بر تورات فائق آمد و آن را تحت الشعاع خویش قرار داد. همه بذرهای ناپاکی در تلمود است. (پروتکل های دانشوران صهیون، اثر عجاج نویهض، آستان قدس رضوی، 1373، صفحه 42)

47. برگرفته از کتاب "خطر الیهودیه العالمیه"

48. به علت قوانین اقتصادی خاصی که در آئین یهودیان می باشد، آنها ثروتمندترین مردمان جهان می باشند، برای نمونه ففط در آمریکا، بیشتر از 80% ثروت و منافع این کشور در قبضه یهودیان می باشد. (انفجار در آمریکا، اثر جو کام، نشر آگاه، صفحه 4)

49. دین توحیدی حضرت موسی در طول قرن های متمادی به وسیله زورمندان و چپاولگران، تحریف شد و عملاً در خدمت سلطه و ستم درآمد و بدین ترتیب چیزی که به نام دین یهود در دست است آن مرام و مسلکی نیست که رسول خدا حضرت موسی(ع) برای نجات بندگان و بردگان و مستضعفین، مبلّغ آن بود. ظهور و بعثت حضرت عیسی(ع) نیز نشان دهنده آن است که حکام زمان. تعالیم حضرت موسی را به نفع خود دگرگون ساخته و از پوسته ظاهری دین به عنوان ابزاری جهت تحمیق توده های مردم استفاده می کردند. نکته قابل توجه اینست که ضد خدایانی که در هنگام بعثت حضرت عیسی(ع) لباس یهودیت به تن کرده بودند، آن حضرت را که مبلغ همان پیام خالص توحیدی و مرامی حضرت موسی(ع) بود. به شدیدترین وجه، مورد اذیت و آزار قرار دادند و سرانجام به خیال خود وی را (و در واقع فرد دیگری را به جای او)کشتند و بدین طریق کاملاً ثابت کردند که خط توحیدی و ضد استکباری پیامبران الهی، با آن یهودیتی که آنها مدعی آن بودند، از زمین تا آسمان فاصله دارد. (جنایت جهانی، اثر شمس الدین رحمانی، نشر پیام نور، چاپ دوم، 1381، صفحه 14).

50. یهودیان به این شیوه توانسته اند، نفوذ گسترده ای در میان مسلمانان و مسیحیان داشته باشند، تا جائیکه تا بالاترین سطوح روحانیت مسلمانان و مسیحیان، خود را معرفی و وانمود به آن کرده اند و بعد از آن، با دقت و حوصله زیاد، کمر به تحریف آئین اسلام و مسیحیت بسته اند. قسمت عمده تحریفات و کاستی هایی که در اسلام و مسیحیت وجود دارد، از طریق یهودیان و با ترفند های خاصی که آئین یهودیت به آنها آموزش داده است. به وجود آمده است و این، یکی از مخفی مانده ترین و مظلومانه ترین پرونده های موجود در تاریخ است که سخن گفتن از آن، موجبات مرگ و نابودی بسیاری از انسان های آزاده را در طول ادوار مختلف فراهم آورده است.

51. تمام این تعلیمات در تجاوز یهود در 1967 میلادی بر مردم مسلمان عملی گردید.

52. برگرفته از کتاب «یهود …نور …اسلام»اثر"سر ریچارد بورتن" یهودی (صفحه 81)

53. در آئین یهود یک غیر یهودی نمی تواند یهودی شود و یهودیان که معتقد به اصالت نژادی هستند او را به عنوان یهودی قبول ندارند و تنها کسی را یهودی اصیل و واقعی می دانند که از پدر و مادر یهودی، متولد شده باشد. ولی این مطلب را مخفی نگاه می دارند و غیر یهودیان را به ظاهر در آئین یهود وارد کرده و از آنها برای مقاصد شومشان استفاده می کنند.

 


برچسب‌ها: یهود

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۵ | 13:6 | نویسنده : سلامت |

- آیا می دانید نمک تصفیه شده حاوی ید شیمیایی چه مضراتی برای بدن دارد!

- آیا می دانید نمک طعام کامل حاوی ید طبیعی همان نمک مورد سفارش ائمه (ع) بوده و فوق العاده برای بدن مفید و لازم است!

- آیا می دانید لامپهای کم مصرف، پروژه رسمی برای تولید سرطان، کوری چشم کودکان و ...  می باشد!    

- چرا سرطان شناس آمریکایی می گوید سونامی سرطان تا 3 سال دیگر ایران را فرا می گیرد؟

- آیا می دانید رنگهای شیمیایی موی سر همانند بمب شیمیایی روی پوست سر اثر می کند!

- آیا می دانید که پاشنه خیلی بلند، می توانند زیبایی کمر و اندام شما را کم کند!

- آیا می دانید که بدن در برابر مواد شیمیایی نسبت به میکروبها کمتر مقاوم است!

- آیا می‌دانید که بیشتر چدن‌های موجود در بازار تقلبی هستند!

- آیا می دانید که از آرسنیک که از مواد اصلی تشکیل دهنده نوره (واجبی) است داروهای ضد سرطان تولید می کنند!  

- آیا می دانید که تاکنون هیچ داروی شیمیایی بدون عارضه ساخته نشده است!

- آیا می دانید که طبیعت سرد سرامیک کف منازل برای افراد مضر است!

- آیا می دانید که استخرهای سرشار از کلر و حوضچه های آب سرد داخل سوناها برای سلامتی مضر می باشند!

- آیا می دانید که خوردن آب همراه با میوه های آب دار مشکل ساز است!

- آیا می دانید که بجای تجویز داروهای شیمیایی و حتی طبیعی، غذا درمانی اولین گام در درمان می باشد!

- آیا می دانید که فریز کردن مواد غذایی از ارزش غذایی آن می کاهد!

- آیا می دانید که نوشیدن زیاد آب، منشاء بسیاری از بیماریها می باشد!

- آیا می دانید که خوردن نان سبوس دار باعث سیری واقعی شده و چاق کننده نیست!

- آیا می دانید که ادویه های آشپزخانه، دواهایی هستند که حکما برای ما تجویز کرده اند!

- آیا می دانید که شیرهای پاستوریزه غذائیت چندانی ندارند!

- براستی چرا در شیرهای پاستوریزه و یا آب آشامیدنی مردم وایتکس ریخته می شود؟

- آیا می دانید که ژله، پاستیل و مواد ژلاتینی باعث ایجاد اختلال در هضم می گردند!

- آیا می دانید که چای سبز در پیشگیری از سرطان سینه بی‌تاثیر است!

- آیا می دانید که مصرف انبه به صورت نارس و ترش، مضر می باشد!

- آیا می دانید که مصرف آنتی بیوتیک برای نوزادان و کودکان عوارض بیشتری دارد!

- آیا می دانید که برنزه کردن یکی از فاکتورهای قطعی سرطان پوست شناخته شده است!

- آیا می دانید که گناه، غذای مسموم روح و عامل بیماری جسم و روح است!


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۵ | 13:3 | نویسنده : سلامت |

انسان باید به غذای خویش بنگرد (سوره مبارکه عبس، آیه 24) 

 

1. قرمزی درون کالباس از گوشت تاج خروس است؟ (زیر دندان خود حس کرده اید)

2. ماده اولیه کالباس از سویا است که سودا زاست و مضر است و موجب کم حافظگی می شود؟ بنابر شواهد عینی گوشتهای غیرقابل استفاده برای ساخت سوسیس و کالباس استفاده می شود.

3. پیامبر اسلام (ص) فرموده اند گوشت

شکلک های محدثهبرچسب‌ها: تغذیه سالم

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۵ | 13:0 | نویسنده : سلامت |
نرم‌افزار نوا، نرم‌افزاري است که شما با آن ميتوانيد جديدترين سخنراني‌ها، مداحي‌هاي پخش شده در فضاي وب، سرودها و ... را در اختيار داشته باشيد و آنها را به صورت آنلاين، بدون نياز به دانلود آنها، گوش دهيد و لذت ببريد. فقط کافي است نرم‌افزار را باز کنيد تا تمام کارها به صورت خودکار انجام شود!

دانلود نرم‌افزار

اين نرم‌افزار در حال حاضر بر روي سيستم عاملهاي ويندوزي مانند Seven , Vista , XP و... قابل اجرا مي‌باشد.


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۵ | 11:42 | نویسنده : سلامت |

همه ساله اول شهریور ماه مصادف با روز پزشک و سالروز ولادت شیخ الرییس بوعلی سینا یادی از این فیلسوف و طبیب نامدار ایرانی می شود. به جرات می توان گفت که بوعلی سینا حتی در میان مداحان خود مظلوم واقع شده است. از آنجا که شخصیت این عالم بزرگ به شدت محل منازعه می باشد، بنده وظیفه خود دانستم بحثی را به این موضوع اختصاص دهم:

برخوردهای بدی را که با ابن سینا در داخل یا خارج از کشور شده و می شود، می توان به چهار دسته کلی تقسیم کرد:

تخریب، تصاحب، تکذیب و ترحیم

تخریب و تصاحب مربوط به فعالیتهای خارجی و عوامل بیگانه و تکذیب و ترحیم محصول عملکرد افراد جاهل در داخل کشور است.

1-  تخریب: یکی از برنامه های دشمنان خبیث ما در عرصه های مختلف، از بین بردن روحیه خودباوری است. القاء این نکته که شما سرمایه ارزشمندی ندارید و مجبور به پیروی از ما هستید. در این راستا همواره سعی نموده اند تا در قالب فعالیتهایی به نام شرق شناسی، به شخصیتهای علمی مذهبی ما حمله کرده حقایق را وارونه جلوه دهند. در مورد عملکرد مستشرقان تاکنون تحقیقات زیادی به انجام رسیده و مقالاتی نوشته شده است. ابن سینا نیز، به عنوان یک دانشمند مسلمان شیعه و ایرانی از این ترور شخصیت مصون نمانده است. مورّخين غربى چهره‏ اين طبيب عاليقدر را که قرنها علم بلامنازع خود را به رخ غرب کشید، بسيار زشت جلوه داده‏اند. به نمونه هایی از این اظهار نظرها توجه کنید:

"سيريل الگود" پزشک سفارت انگلیس در دربار قاجار:

«ساعات شب به نحو ديگرى سپرى مى‏شد. ابن سينا اين ساعات را با زن و شراب مى‏گذراند و ميگسارى و عياشى اغلب تا پاسى از شب ادامه مى‏يافت... و بالاخره افراط در تعيش جسمانى منتهى به دردى شديد در شكم او گرديد»!!

"هنرى ا.زيگريست" نيز مى‏گويد:

«ابن سينا براى آموختن عطش سيراب نشدنى داشت و خود او چنين نقل كرده است كه در خانه همه شب در روشنايى چراغ به خواندن و نوشتن مشغول بودم و وقتى خواب اختيار از دستم مى‏ربود و قدرت كار كردن نداشتم، جامى از شراب نيروى از دست رفته را به من باز مى‏گردانيد... نبايد تصوّر كرد كه ابن سينا عالمى خشك و اهل زهد و ريا بود، به عكس وى مرد دنيا و دوستدار زن و شراب و ساز و مطرب بود و شايد در كسب اين لذات بيش از آنچه ملازم با سلامتى او بود افراط مى‏كرد»!

 دكتر "گوستاولوبون" فرانسوى نیز گفته است:

«ابن سينا همان قدر كه به علوم شوق و علاقه داشت، همان قدر هم عياش و خوشگذران بوده است و همين بى‏اعتدالى‏هاى او در عياشى، سبب كوتاهى عمر او گرديد. اينجاست كه گفته مى‏شود كه نه فلسفه به او عقل بخشيد و نه طب به او صحت»!

 كذب بودن چنين تهمت‏هايى در مورد ابن سينا، به حدّى واضح است كه نياز به دفاع ندارد. آن هم شخصيتى چون بوعلى، كه خود در مورد ارتباطش با خداوند متعال مى‏گويد:

 «در هر مسئله‏اى كه مردد مى‏ماندم، به مسجد مى‏شتافتم و نماز مى‏خواندم و دست نياز به درگاه خداوند دراز مى‏كردم و از خدا مى‏خواستم تا درهاى بسته را به روى من بگشايد و دشوارى‏ها را بر من آسان كند و شب به خانه باز مى‏گشتم و باز به خواندن و نوشتن مى‏پرداختم و اگر خواب غلبه مى‏كرد و اندكى به خواب مى‏رفتم، همان مسائل علمى را در خواب مى‏ديدم و بسا كه در خواب پرده از روى مسائل دشوار برداشته مى‏شد و به حل آن‏ها نائل مى‏آمدم»

و در برابر تهمت هایی که در زمان حیاتش به او وارد کردند، گفت:

کفر چو منی گــــزاف و آسان نبود          محــــکم تر از ایمان من ایمان نبود

در دهر چو من یکی و آن هم کافر؟          پس در همه دهر یک مسلمان نبود

 ابو عبيد جوزجانى در رساله‏ "شرح حال" در احوال استادش مى‏گويد:

«بخشى از دارايى‏اش را به بينوايان و درماندگان بخشيد و اينك با وجود ناتوانى، هر سه روز يك بار قرآن را ختم مى‏كند و گاه و بيگاه، به هنگام نماز و تلاوت قرآن، آه و سوز توبه و انابه‏ى او به گوش مى‏رسد»

بوعلی میزان عشق و ارادت خود را به امیرالمومنین علی علیه السلام چنین بیان می کند:

تا باده عشق در قدح ریخته اند          وندر پی عشــــق، عاشق انگیخته اند

با جان و روان بوعلی، مِهر علی        چون شیر و شکر به هم درآمیخته اند

و در این خصوص تا آنجا پیش می رود که می گوید دست خلقت، با چشم و ابرو و بینی در چهره هرکس، دو بار نام علی علیه السلام را به صورت معکوس نوشته است:

بر صفحه چــــــهره ها خط لم یزلی      معکوس نوشــــــــته اند نام دو علی

یک لام و دو عین با دو یای معکوس      از حــاجب و عین و انف با خط جلی

 حضرت امام خمينى‏قدس سره در سخنرانى مورّخه 24/7/60، ابن سينا را دست‏پرورده‏ فرهنگ اسلامى ناميده مى‏فرمايد:

«اجانب با فعاليت خود مدارس و دانشگاه‏هاى ما را از محتوى خالى كرده‏اند... اميدوارم همه‏ى آقايان كمك كنند تا فرهنگمان و فرهنگ اسلامى‏مان، فرهنگى كه شيخ‏الرئيس را درست كرده است را بازيابيم»

امام راحل‏ (ره)، هم‏چنين در كتاب اربعين حديث، از بوعلى سينا به عنوان امام فن و فيلسوف بزرگ اسلام ياد كرده، نام او را در كنار نام ملاصدرا آورده است.

حال با اين اوصاف آيا مى‏توان چنين نسبت‏هاى ناروايى را در مورد بوعلى باور كرد؟ آيا به نظر نمى‏رسد كه در مورد ابن سينا توطئه‏اى در كار بوده است؟

البته حمله به ابن سینا تازگی ندارد و قدمت آن به قرن 16 میلادی باز می گردد. در آن زمان غرب از حاکمیت علمی مسلمانان و این که کتاب ابن سینا قرنها در دانشگاههای آنها تدریس می شد، در عذاب بود لذا کیمیاگری به نام پاراسلس، كتاب قانون ابن سينا را در آتش افكند و سوزاند و فرياد كشيد:  «با كمال بى‏باكى به شما مى‏گويم كه موهاى پشت گردن من بيش از همه‏ى دانشمندان شما معلومات دارد. تكمه‏هاى كفش من از ابن‏سينا خردمندتر است و ريش من از آكادمى شما تجربه‏ى بيشترى دارد...» (برای اطلاع از شرح کامل واقعه به کتاب طب اسلامی گنجینه تندرستی مراجعه نمایید)

و به همین آسانی و در برخوردی کاملا علمی!!! "طب شیمیایی" متولد و "طب بوعلی سینا" از اروپا حذف شد.

واقعا به دوستان جاهل بی اطلاع از تاریخ که در برابر لجن مال شدن چهره بوعلی سینا سکوت می کنند و طب رایج را در امتداد طب سنتی و حاصل پیشرفت منطقی علم می دانند و برعکس، در مواجهه با این وقایع تاریخی ما را متهم به تعصب می کنند، چه باید گفت؟

2- تصاحب: عده ای از کشورها که به دلیل ضعف علمی و فرهنگی به دنبال سوژه برای قهرمان سازی می گردند، به عظمت مقام علمی بوعلی سینا اقرار کرده ولی تلاش کرده اند تا او را متعلق به خود بدانند. چندی پیش دانشجویی ایرانی را که در حال تحصیل در کشور ازبکستان بود دیدم. او گفت از آنجا که محل ولادت ابن سینا، شهر بخارا بوده و این شهر در حال حاضر جزء خاک ازبکستان است، آنها ابن سینا را دانشمندی ازبک می دانند!

دو سال قبل نیز خبرگزاری ايسنا در دبي، اعلام کرد: «تلاش کشورهاي عربي با هدف معرفي ابوعلي سينا به ‌عنوان دانشمند عرب در چند سال گذشته شدت يافته است. در اين راستا، امارات اقدام به ساخت روباتي از ابن سینا با شکل و شمایل اعراب نمود و در حرکتي نمايشي آن را با پرواز شرکت هواپيمايي الامارات از دبي به عربستان فرستاد تا اين دانشمند ايراني به‌ عنوان دانشمند عرب معرفي شود»

لینک خبر

به دنبال این اقدام امارات، شبكه خبري «بي بي سي» نیز در يكي از گزارش هاي خود، ابن سينا را دانشمند عرب معرفي نمود!ا و ظاهرا هیچ واکنش و صدای اعتراضی از مسئولین فرهنگی ما بلند نشد تا این که روزنامه کیهان ضمن اشاره به این واقعه نوشت:

«اين كه رسانه اي مانند بي بي سي كه از زمان تاسيس دائم تاكيد داشته و دارد كه يك خبرگزاري مستقل و بي طرف است دست به جعل تاريخ مي زند، فاش كننده ماهيت و رويكرد اين سازمان به اصطلاح رسانه اي است. هويت بي بي سي هر روز به شكلي جلوه مي كند و اين بار به عنوان تحريفگر تاريخ تجلي يافته است. البته اين رفتار هميشگي بي بي سي بوده است كه سعي كرده مسائل كاملاً آشكار را به وسيله هجمه وسيع رسانه اي آن گونه كه مي خواهد وارونه جلوه دهد يا تحريف كند اما جعل هويت دانشمند بزرگي چون بوعلي سينا بيش از آنكه باعث تعجب شود، امري مضحك و غيرحرفه اي است چرا كه پيش از اين كه نام ابن سينا و شهر محل تولد او نشان از ايراني بودن او داشته باشد تاريخ اين گواهي را مي دهد. اين اتفاق از آنجا مغرضانه و هدفمند شناخته مي شود كه بر هويت ايراني ابن سينا در دانشنامه بريتانيكا تصريح شده است. چنان كه در ادامه سرواژه Avicenna، بازديد منتشره نوامبر  2008 اين دانشنامه آمده است : «ابوعلي حسين بن عبدالله بن سينا، مشهور به ابوعلي سينا و ابن سينا و پور سينا 359-416خورشيدي، 428-370 قمري، 1037-980 ميلادي، زاده روستايي در نزديكي بخارا و محل فوت او در همدان است. اين پزشك ايراني، از مشهورترين و تاثيرگذارترين فيلسوفان و دانشمندان ايراني اسلامي بود...» و در همين منبع تاريخي موجود در موزه لندن كه بي بي سي مدعي است به صورت روزانه از آن استفاده مي كند در مورد بخارا محل تولد بوعلي سينا آمده است : «بخارا از بزرگ ترين شهرهاي ماوراءالنهر و يكي از كانون هاي دانش و ادب ايران پس از اسلام است. در 1000م. در تصرف سامانيان درآمد و پايتخت سامانيان بود. در 1027سلجوقيان آن را تصرف نمودند. در 1219 توسط چنگيز فتح و ويران شد و در 1383 در تصرف تيمور لنگ در آمد. بعد در 1505در تصرف ازبكان (شيبانيان) و بالاخره در 1600م. باز به تصرف ايران درآمد» و جالب اينجاست كه طبق ادعاي تمام كساني كه دردانشگاه كمبريج و هارودارد تحصيل كرده اند، كتابهاي شفا و قانون او در اين دانشگاه ها با عنوان «ابوعلي سيناي ايراني» تدريس مي شود»

لینک خبر

ای کاش حداقل به اندازه جزایر سه گانه نسبت به مفاخر علمی خود حس مالکیت داشته باشیم.

ادامه دارد


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۴ | 19:32 | نویسنده : سلامت |

3- تکذیب : همان طور که عرض شد تخریب یا تصاحب بوعلی سینا توسط بیگانگان انجام می شود و ما البته از بیگانگان هرگز ننالیم که با ما هرچه کرد آن آشنا کرد. عجیب تر از دو برخورد قبلی برخورد عده ای از دوستان اهل علم در حوزه و دانشگاه است که با زبان دین او را تخطئه می کنند. این که بیگانگان رندانه در سدد مصادره ابن سینا به نام خود باشند یا خبیثانه در جهت تخریب او گام بردارند آن قدر دردناک نیست که دسته سومی بیایند و بگویند، ابن سینا از ابتدا هم مال نبوده است. نه علم مفیدی داشته و نه افکار سالمی و لابد شهرت چند هزار ساله او هم ناشی از اشتباهی تاریخی است!

امسال در نمایشگاه قرآن کریم با مسئول یکی از غرفه های بزرگ که روحانی بود بحث کردم. به او گفتم که شما چرا بررسی روان انسان (روانشناسی) را جزء علوم انسانی محسوب می کنید ولی وقتی سخن از جسم انسان (پزشکی) می شود، آن را زیرمجموعه علوم تجربی می دانید؟ ایشان گفت طبقه بندی غربی ها در مورد علوم چنین است. گفتم این دلیل نمی شود که ما هم از این طبقه بندی پیروی کنیم. گفت بلی ولی علمای ما هم به علم طب زیاد بها نداده اند مثلا ملاصدرا گفته که بوعلی سینا با پرداختن به طب، عمر خود را هدر داده است!

من نمی دانم ملاصدرا واقعا این جمله را گفته یا نه ولی اگر هم گفته باشد باید دید در چه فضایی و در مقایسه با چه چیزی این حرف را زده است ؟

چندی قبل هم یکی از طرفداران "طب اسلامی" برایم ایمیل ارسال کرده بود که : «من اعتقادی به طب سنتی ندارم. بوعلی اگر طب بلد بود عمرش این قدر کوتاه نبود و می توانست خود را معالجه کند و اگر فکرش سالم بود در طب از معصومین علیهم السلام تبعیت می کرد»

و در یک کلیپ تصویری دیدم جناب آقای "حسن عباسی" که در رد فلسفه یونانی سخن می گفت، اظهار داشت، افرادی که فلسفه خواندند هیچ کدام عاقبت بخیر نشدند. علامتش هم این است که عمدتا ازدواج نکردند و افرادی منزوی بودند و عمر کوتاهی هم داشتند. آنگاه ایشان در مثالهای خود، از ابن سینا به عنوان یکی از این افراد نام برد.

بنده از این گونه استدلال ها شگفت زده می شوم. این چه منطقی است که طول عمر افراد یا تاهل و تجردشان را ملاک سنجش آنها قرار دهیم و برایشان تعیین بهشت و جهنم کنیم؟ بسیاری از علمای بزرگ ما عمر کوتاه ولی با برکتی داشتند. مثلا "آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی" صاحب کتاب "مکیال المکارم فی فوائد الدعا للقائم" 47 سال بیشتر عمر نکرد. در مورد این عالم بزرگ نقل شده است که در خواب به زیارت حضرت ولیعصر علیه السلام مشرف شدند و به دستور حضرت اقدام به تالیف این کتاب کردند و اسم این کتاب را هم خود حضرت بر آن گذاشتند.

آیا واقعا لازم است برای اثبات سایر شخصیتها یا اثبات طب اسلامی یا نفی فلسفه، ابن سینا را بکوبیم؟ آن هم با این استدلال های آبکی؟ بنده منکر نمی شوم که ایرادهایی در آراء بوعلی وجود دارد ولی دوستانی که آن همه نبوغ و افتخارات را نادیده گرفته تلاش بیگانگان را برای تخریب یا تصاحب او نمی بینند، ناخواسته در زمین دشمن بازی می کنند.

4- ترحیم : و اما گروه چهارم که تعدادشان بیشتر از گروه سوم است و غالبا در میان پزشکان نمود دارند، افرادی هستند که به مقام علمی ابن سینا در زمان خودش معترفند و لذا همه ساله در روز پزشک و در همایش ها از او تجلیل و نام او را به بزرگی یاد می کنند و ساختمان و سالن و بیمارستان به نام او می سازند. تا اینجای کار خیلی خوب است ولی اشکال کار اینجاست که بزرگداشت های این افراد که مرا به یاد سوره تکاثر و ایضا شعر "گیرم پدر تو بود فاضل" می اندازد، از سنخ مجالس ترحیم است. اینان می گویند که طب سنتی و به تبع آن بوعلی سینا، یک تابلوی نقاشی زیبا بر سینه تاریخ ماست که البته تاریخ مصرفش تمام شده است و ارتباطی به علم روز و پیشرفت های زمان ما ندارد لذا به به به و چه چه گفتن اکتفا می کنند. این گروه از این حیث که با نام و یاد بزرگان علمی به دنبال کسب افتخار و وجهه تاریخی هستند تفاوتی با گروه دوم ندارند اما وقتی در محضرشان سخن از احیای طب بوعلی می شود، رگ گردنشان بیرون می زند که طب بوعلی سینا، مربوط به آن زمان است که انسانها سوار الاغ می شدند.

یکی از پزشکان سرشناس که متاسفانه چنین دیدگاهی دارد، جناب آقای دکتر عارفی است. ایشان چندی قبل در برنامه تلویزیونی "پارک ملت" طب سنتی را به طور کامل اعدام کردند و در مورد ابن سینا هم گفتند که ایشان نابغه بوده و اگر موفقیتهایی در درمان بیماران داشته، نه به خاطر علمش که از روی نبوغ ذاتی اش بوده است!

به قسمتهایی از سخنان ایشان توجه فرمایید:

بنده پیشنهاد می کنم از این به بعد به مجلس ترحیم بوعلی سینا را به نام مادرشان برگزار کنیم که چنین گل پسر باهوشی متولد کرده است.

چندی قبل هم جناب آقای دکتر خسرونیا، رئیس انجمن پزشکان متخصص داخلی در برنامه تلویزیونی نبض در شبکه خبر سیما با مطالبی از این دست ابن سینا را مورد نوازش قرار دادند. بنده چند سال قبل افتخار مباحثه با ایشان بر سر حجامت را داشتم.

لینک فایل صوتی مباحثه قبلی

ایشان ضمن مقایسه بوعلی سینا با آلکساندر گراهام بل فرمودند، یک زمانی گراهام بل تلفن را اختراع کرد و نام او در تاریخ ثبت شد. الان با پیشرفت علم، موبایل ساخته شده و دیگر معنی ندارد که مردم باید با همان دستگاه تلفن قدیمی صحبت کنند. متاسفانه کسی در این برنامه وزین به آقای دکتر خسرونیا پاسخ نداد که هدف گراهام بل این بوده که مردم به راحتی از فاصله دور با هم تکلم کنند که این هدف با موبایل آسان تر شده و لذا این پیشرفت واقعی و مورد تایید است. اما هدف از طبابت چیست؟ اگر هدف ارتقاء سطح سلامت افراد است، پیشرفت های طب رایج تا جایی مقبول است که این هدف را تامین کند نه این که بیمار را از هست و نیست ساقط و جان و مال او را بر باد دهد.

بوعلی سینا اسم کتاب پزشکی خود را "قانون" (نه شفا) نهاده است چون معتقد بوده اصولی که در مورد سلامت بیان کرده ثابت و خدشه ناپذیر است برخلاف کتب پزشکی موجود که در هر بار تجدید چاپ خود حرفشان عوض می شود و با پررویی تمام آن را به حساب پیشرفت علم پزشکی می گذارند.

حال که با این چهار نوع برخورد با ابن سینا آشنا شدید خبر جالب توجه دیگری به شما بدهم:

فیلم سینمایی طبیب (Medicus) با همکاری چند کشور با صرف هزینه ای سنگین در شرف ساخت است و مقرر شده پاییز سال آینده به روی پرده برود.

کارگردان فیلم آلمانی است. نقش بوعلی سینا را سر بن ‌کینگزلی بازیگر بزرگ انگلیسی که پیش از این در سال 1983 میلادی برای بازی در فیلم سینمایی «گاندی» موفق به دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شده است، بر عهده دارد.

فیلمبرداری این فیلم در مراکش آغاز و در کلن آلمان پیگیری می شود

داستان «طبیب» در قرن یازدهم میلادی روی می‌دهد و درباره راب کول، یک بچه یتیم و فقیر انگلیسی است که تصمیم می‌گیرد برای تحصیل طب به ایران سفر کند. تام پین بازیگر بریتانیایی، نقش راب کول را بازی می‌کند. استلان اسکارسگارد بازیگر سوئدی، نیز که اخیرا در فیلم پرفروش «انتقام‌جویان» بازی کرده است، در فیلم «طبیب» نقش اولین استاد «راب کول» را ایفا خواهد کرد. اولیویه مارتینز بازیگر فرانسوی نیز در نقش «شاه علاءالدوله» حاکم اصفهان ظاهر می‌شود. اما ریگبی بازیگر انگلیسی از دیگر بازیگران این فیلم است که در پایان با قهرمان فیلم فرجام خوشی می‌یابد. هاگن بوگدانسکی، برنده جایزه اسکار و فیلمبردار فیلم معروف «زندگی دیگران»، مدیر فیلمبرداری «طبیب» است. در مجموع بیش از ۲۰۰ نفر در شهر کلن آلمان در جلو و پشت دوربین در هنگام تهیه فیلم کار می‌کردند. شرکت پیکسوموندو که در زمینه تولید جلوه‌های تصویری شهرت زیادی دارد، جلوه‌های ویژه فیلم را می‌سازد.
تیم فیلمبرداری، به همراه دکور و لباس‌های بازیگران سپس به مراکش رفته تا صحنه‌های بیرونی داستان را که در اصفهان اتفاق می‌افتد در آنجا تهیه کند. ابوعلی سینا پنجمین فیلمی است که این فیلمساز کارگردانی می‌کند. او با بودجه ۲۵ میلیون یورویی (نزدیک ۴۰ میلیون دلار) و حدود ۴ ماه فیلمبرداری این فیلم را آماده می‌کند.

لینک خبر

لینک خبر

به نظر شما چرا در زمانی که سناریوی تخریب و تکذیب ابن سینا در خارج و داخل در جریان است، دنیای سینما برای ساخت فیلم سینمایی زندگینامه او بسیج شده و این همه هزینه می کند؟

شاید می خواهند تخریب او را در این فیلم تکمیل کرده و در حال میگساری و عیاشی نشانش دهند

یا شاید می خواهند پروژه تصاحب را کامل کرده و او را دانشمندی غیر ایرانی معرفی کنند. خصوصا که چهره هنرپیشه نقش ابن سینا با آن سر بدون مو و ریش پروفسوری هیچ شباهتی به او ندارد.

و کسی چه می داند. شاید توطئه ای در کار نباشد و همه چیز درست پیش برود. شاید تقدیر الهی این باشد که ابن سینا که سالها مظلومانه در برابر این همه هجمه قرار گرفته توسط بیگانگان به خوبی معرفی شود و این فیلم درسی باشد برای دستگاه فرهنگی خواب آلود ما (زیبای خفته) که ظاهرا هیچ نیازی نمی بیند به سازندگان فیلم اعلام کند که بوعلی سینا متعلق به ماست و ما باید آن بخش از فیلنامه را که مربوط به معرفی و زندگینامه اوست ببینیم و قبل از پخش تایید کنیم.

از اطاله کلام عذرخواهی میکنم. این آخرین مطلب بنده در وبلاگ بود. منتظر دیگر در اینجا مزاحم خواب خیلی از دوستان نخواهد شد. فقط یک خداحافظی به شما عزیزان بدهکارم که آن را انشاءالله موکول به پس فردا (سالگرد تاسیس وبلاگ) می کنم

منبع:طب وتهدیدنرم


برچسب‌ها: طب سنتی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۴ | 19:29 | نویسنده : سلامت |
به گزارش صراط به نقل از فارس محمدمهدی اصفهانی اظهار داشت: بعضی افراد با سوءاستفاده از ماساژدرمانی و حجامت کسب درآمد می‌کنند؛ یکی از عوارض انجام ماساژدرمانی و حجامت توسط افراد غیر متخصص، از دست دادن زمان درمان است.


وی گفت: مهمترین دلیل مخالفت وزارت بهداشت با مراکز ماساژدرمانی و حجامت نا‌آگاهی افرادی است که در این مراکز فعالیت می‌کنند؛ افرادی که به این مراکز مراجعه می‌کنند دچار ضررهای جسمانی می‌شوند.

رئیس مرکز تحقیقات علوم قرآنی و طب اسلامی اضافه کرد: یکی از عوارض انجام ماساژدرمانی و حجامت توسط افراد غیر متخصص از دست دادن زمان درمان است.

اصفهانی گفت: حجامت و ماساژدرمانی ضابطه و قانون دارد، به هر فردی که ادعای طب سنتی کرد، نباید اعتماد داشت چرا که بعضی از این افراد از بزرگتر‌های خود مطالبی را یاد گرفته‌اند و با عوام‌زدگی با جان مردم بازی می‌کنند.

وی با بیان اینکه طب سنتی دارای ضابطه و قانون است، تصریح کرد: همه دانشجویان دانشکده طب سنتی پزشک هستند و از طریق کنکور وارد این دانشکده شده‌اند و در کنار طبی که در دانشگاه‌های پزشکی فرا گرفته‌اند طب سنتی را نیز آموزش می‌بینند.

رئیس مرکز تحقیات علوم‌قرآنی، حدیث و طب اسلامی خاطرنشان کرد: اینکه از افراد پول زیادی طلب شده و کیسه‌ای از داروهای گیاهی به آنها داده می‌شود آشنایی با طب سنتی نیست، در این طب با ساده‌ترین داروهای طبیعی درمان برای بیمار صورت می‌گیرد.

منبع:صراط


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۴ | 16:38 | نویسنده : سلامت |
به گزارش صراط به نقل از فارس ، یکی از مهمترین اصول طب سنتی که شناخت بیماری‌ها را برای پزشک آسان کرده است و درمان نیز از طریق آن راحت‌تر صورت می‌گیرد، طب اخلاطی است.  
طب اخلاطی یکی از روش‌هایی است که پزشکان طب سنتی بر اساس آن توانسته‌اند به درمان بیماری‌ها پی‌ ببرند.
 
طبع و مزاج در انسان هم ارثی و هم ژنتیکی است و تا حدودی به وسیله مصرف غذاهای مختلف قابل تغییر است.
 
عدم تعادل مزاج‌ها موجب تغییر تعادل در بدن می‌شود و بیماری‌هایی بروز پیدا می‌کند؛ نه تنها بیمار‌ی‌های جسمی بلکه تغییر خلق و خو و حالات روحی و بیماری‌های روحی نیز ممکن است بروز پیدا کند چرا که به واسطه پرخوری و مصرف غذاهای گرم، طبع کبد را گرم کرده‌ایم و خلط صفرا بیش از حد در بدن ساخته می‌شود و موجب افزایش بیلی روبین خون شده و در بافت‌های نرمی مانند مغز رسوب می‌کند، سپس موجب تغییر فعالیت مغز می‌شود و حالت‌هایی مانند افسردگی را ایجاد می‌کند.
 
تمام بیماری‌های شما ناشی از بشقاب غذای شماست
 
حضرت علی (ع) می‌فرماید: "تمام بیماری‌های شما ناشی از بشقاب غذای شماست" و به قول ابوعلی‌سینا با نخوردن درمان می‌شوید.
 
در ابتدا هر کسی که زاده می‌شود، بسته به شرایط خاص ژنتیکی، محل زندگی و زمان تولد طبعی خاصی دارد اما ممکن است در گذر زمان و در طول عمر با توجه به برخی از عوامل مانند جو، محیط، آب و هوا، نوع خوراکی و شیوه‌های زندگی طبع فرد تغییر کند.
 
خون از ۴ خلط دم، صفرا، سودا و بلغم تشکیل شده است که شناخت این ۴خلط به درمان بیماری‌ها بسیار کمک می‌کند. باید دانست که انسان‌ها دارای ۴ خلط هستند ولی یکی از اخلاط به عنوان ذاتی در بدن انسان قرار دارد.
 
صفرا دارای طبیعت گرم و خشک، دم دارای طبیعت گرم و تر، بلغم دارای طبیعت سرد و تر و سودا دارای طبیعتی سرد و خشک است.
 
برای تعادل طبع در بدن راهکارهایی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به پرهیز از پرخوری، پرهیز از غذاهای بی‌ارزش، مهاجرت به نقاط خوش آب و هوا، حمام رفتن، ناخن گرفتن و پوشیدن لباس‌های گرم و مناسب و روزه اشاره کرد.
 
سید علی ابوالحبیب، محقق طب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس «توانا» درباره مزاج‌های مختلف در انسان می‌گوید: بدن انسان دارای ۴ خلط خون، بلغم، صفرا و سوداست. خلط ماده‌ای مرطوب و روان است که در مرحله اول هضم غذا به وجود می‌آید و در رگ‌ها جریان پیدا می‌کند.
 
به گفته وی، بر اساس نظریات حکمای طب سنتی غذاها، محیط اطراف، آلودگی هوا، فصل‌ها، ماه‌ها، گردش روز و شب و بیماری‌های داخلی همگی در تغییرات مکرر بیوشیمیایی خود (اخلاط) نقش دارند؛ انسان یک موجود تقریباً مجبور و تابع این تغییرات گوناگون است و مزاجش با تغییر آنها دائماً‌ تغییر خواهد کرد، بر این اساس هر که بیمارتر است یعنی اخلاطش بیشتر دستخوش تغییر است و به عبارت دیگر نیاز به مراقبت بیشتری دارد.
 
تشخیص طبع در افراد چندان سخت نیست
 
این محقق طب اسلامی بیان می‌دارد: تشخیص طبع در افراد چندان سخت نیست. در ابتدای کار باید سرد مزاجی را از گرم مزاجی تفکیک کرد. برخی مردم فکر می‌کنند که سرد مزاجی یعنی اینکه انسان میل جنسی‌اش کم شده باشد یا اینکه سرد مزاجی آن است که وقتی فرد سردی می‌خورد، حالش بدتر می‌شود یعنی خوردن سردی به آنها نمی‌سازد یا انگشتانشان دائماً سرد است.
 
ابوالحبیب می‌افزاید: البته قاعده‌ای است که افراد بتوانند طبع بدن خود را شناسایی کنند. در ابتدا تشخیص سردی مزاج از گرمی مزاج‌ برای افراد از اهمیت خاصی برخوردار است که سؤالاتی از بیماران پرسیده می‌شود مثلاً آیا در بیشتر حالات شما لباس زیاد می‌پوشید یا خیر، خصوصاً در فصل زمستان؟ زیرا کسانی که طبع سرد دارند، تحمل سرما را ندارند و کسانی که طبع گرم دارند، تحمل گرما را ندارند.
 
وی اضافه می‌کند: بر اساس این قاعده ۳ دسته افراد را می‌توان شناسایی کرد؛ افرادی که به طور واضح سرد مزاجند و معمولاً بیشتر از دیگران لباس می‌پوشند، افرادی که گرم مزاجند و کمتر از دیگران لباس می‌پوشند و افرادی که در زمستان لباس زیاد می‌پوشند و در تابستان هم کم می‌پوشند.
 
به گفته این محقق طب اسلامی، این خلط می‌تواند در درون رگ‌ها خارج از عروق و در فضاهای میان بافتی یا در داخل ریه‌ها قرار گیرد و همه اخلاط چهارگانه مانند صفرا و سودا با وجود خشکی مزاج در خون مرطوب و روان هستند.
 
افزایش پروژسترون و تری‌گلیسیرید به دلیل افزایش بلغم خون است
 
ابوالحبیب می‌گوید: خلط خون، معادل خون قرمز خوشرنگی است که زیادی آن در بدن ماهیچه می‌سازد همچنین بلغم معادل یک ماده غلیظ و لذیذی است که در خون یا سایر نقاط بدن یافت می‌شود که زیادی آن بافت شل و آبکی ایجاد می‌کند که پرولاکتین، پروژسترون و تری‌گلیسیرید از نمونه‌هایی از خلط بلغم در خون افراد است.
 
وی عنوان می‌کند: صفرا معادل ماده زرد رنگی است و کلسترول نوعی از خلط صفراست که زیادی آن موجب افزایش چربی خون و هورمون‌های بدن می‌شود و بافت هیبری بدن را تکثیر می‌کند که بیلی‌روبین، کلسترول، تستسترون و استروژن نمونه‌هایی از خلط صفرا در خون افراد است.
 
ابوالحبیب بیان می‌دارد: سودا معادل رسوب خون یا املاح معدنی مانند کلسیم است که بافت‌های سفت بدن مانند استخوان، ناخن و مو را می‌سازد. معمولاً بیشتر از همه اخلاط، سودای خون حاصل از متابولیسم یا سوخت و ساز صفرای بدن افراد است.
 
سیدمحمدابراهیم ابراهیمی، محقق طب سنتی در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبری فارس «توانا» درباره تفاوت مزاج‌ها در طب سنتی می‌گوید: در طب سنتی افراد دارای مزاج گرم با افراد دارای مزاج سرد از نظر روحیات و اخلاق متفاوت هستند و در برخی موارد یکی از اخلاط در بدن غلبه پیدا می‌کند و موجب بروز بیماری می‌شود.
 
به گفته وی، با یک اصلاح طبع می‌توان بسیاری از بیماری‌های افراد را درمان کرد و از بروز بیماری‌های دیگر پیشگیری کرد و اصلاح طبع برای طبیعت‌های مختلف متفاوت است.
 
ابراهیمی می‌افزاید: کسانی که سرد مزاج هستند در ایجاد رابطه‌های اجتماعی نسبت به افراد گرم مزاج ضعیف‌تر هستند و حتی تمایلات فرد گرم‌مزاج با سرد مزاج تفاوت دارد و می‌توان گفت که از نظر روحیات نیز با یکدیگر فرق دارند.
 
فردی که گرم مزاج است، تفریح و گشت و گذار را بسیار دوست دارد
 
وی اضافه می‌کند: فردی که گرم مزاج است، تفریح و گشت و گذار را بسیار دوست دارد ولی فرد سرد مزاج از شرکت در جمع‌های اجتماعی خودداری می‌کند.
 
این محقق طب اسلامی معتقد است: اخلاق افراد سرد مزاج با گرم مزاج متفاوت است. به عنوان مثال کسی که مزاج سردی دارد منزوی و گوشه‌گیر است و اهل ریسک‌پذیری و حتی تفریح نیست و اگر این فرد، شوهرش دارای طبیعتی گرم باشد، دچار مشکلاتی می‌شود به دلیل اینکه فرد گرم‌مزاج پر شور و هیجان، شوخ‌طبع و اهل گشت و گذار است.
 
ابراهیمی می‌افزاید: برای به تعادل رساندن افراد سرد مزاج بهتر است که این افراد مدتی از مصرف غذاهای سرد پرهیز کنند و به مصرف غذاهای گرم روی بیاورند.
 
وی ادامه می‌دهد: برای به تعادل رساندن طبع افراد گرم مزاج بهتر است که مدتی از مصرف غذاهای گرم پرهیز کنند ولی به خاطر داشته باشند که مصرف موادغذایی برای اصلاح طبع باید به اندازه باشد و اگر بیش از نیاز مصرف شود موجب بروز بیماری‌های دیگر می‌شود.
 
زهرا حسینی ۴۵ ساله‌ که برای درمان میگرن به پزشک طب سنتی مراجعه کرده بود، درباره روش‌های درمان طب سنتی می‌گوید: از حدود ۳۰ سالگی دارای سردردهای شدید میگرنی بودم به نوعی که زندگی برای من مختل شده بود.
 
به گفته وی، با مراجعات مکرر به پزشک طب نوین، انجام آزمایشها و مصرف دارو این بیماری به طور نسبی بهبود یافت ولی به طور کامل درمان نشد و زمانی که قرص مصرف نمی‌کردم سردرد دوباره ایجاد می‌شد ولی با مراجعه به پزشک طب سنتی و رعایت رژیم غذایی معتدل تا حدی سردردهای میگرنی‌ام بهبود پیدا کرد و دیگر دچار سردردهای شدید نمی‌شوم و حتی داروهای شیمیایی نیز مصرف نمی‌کنم.
 
حسینی بیان می‌کند: پزشک طب سنتی به من گفت که مزاج کبدت گرم است که موجب بروز بحران‌های طبعی شده است همچنین داغ شدن بدن و سر یکی از عوامل میگرن است.
 
مینا احمدی ۶۶ ساله درباره طب سنتی می‌گوید: طب سنتی یکی از بهترین روش‌ها در تشخیص بیماری‌هاست.
 
به گفته وی، علاوه بر راه‌های درمان بسیار برای بیماری‌های مختلف، روش‌های کم‌عوارضی را نیز برای درمان بیمار‌ی‌ها در پیش گرفته است و با شناخت چهار خلط سودا، صفرا، دم و بلغم توانسته است تا حدی علت بیماری‌ها را شناسایی کند.
 
احمدی می‌افزاید: سال‌هاست که برای درمان بیماری‌ها از طب سنتی کمک می‌گیرم به دلیل اینکه عوارض آن کمتر از طب جدید است ولی باید این اعتراف را کرد که طب سنتی از درمان بیماری‌هایی مانند سرطان عاجز است.
 
زهرا محمدی ۳۸ ساله، دانشجوی دکترای تخصصی طب سنتی درباره روش درمان به شیوه طب سنتی می‌گوید: طب سنتی کل نگر است ولی طب نوین طبی جزء نگر است؛ در درمان بیماری‌های ساده مانند سردرد، مزاج تمام بدن از بیمار پرسیده می‌شود و با توجه به صحبت‌هایی که بیمار از سابقه خود می‌گوید می‌توان بیماری را درمان کرد.
 
به گفته وی، به عنوان مثال فردی که دوره یائسگی را سپری می‌کند و دچار گر گرفتگی، سردردهای شدید و کم‌خوابی می‌شود، نشانه بروز همه این علائم ازدیاد صفرا در خون است و می‌توان با مصرف مواد غذایی با طبع خنک تا حدی علائم بیماری را رفع کرد.
 
این دانشجوی دکترای طب سنتی اضافه می‌کند: برخی افراد بسیار سرما می‌خورند و در فصل زمستان مدام بیمار هستند و حتی وزیدن کوچکترین باد به بدن این افراد موجب بروز زکام می‌شود.
 
محمدی ادامه می‌دهد: از دید طب سنتی درمان این افراد را می‌توان به روشی آسان‌تر انجام داد، ابتدا مزاج مغز، مزاج کبد و مزاج معده فرد ارزیابی می‌شود، بروز سرماخوردگی و بیماری‌های ناشی از سرما عمدتاً در افراد سرد مزاج بروز پیدا می‌کند و خلط بلغم که معادل سردی و تری است در بدن این گونه افراد افزایش پیدا می‌کند و مدام شکایت از سرما می‌کنند.
 
مصرف خرما و ارده شیره بلغم را از خون خارج می‌کند
 
وی بیان می‌دارد: می‌توان برای کاهش خلط بلغم در خون این افراد مواد غذایی صفرازا مانند خرما، ارده‌شیره و نوشیدنی‌های گرم مانند چای دارچین و چای زنجبیل به آنها پیشنهاد کرد به این ترتیب بدن دارای گرمای بهتری می‌شود و تاثیر سرما در بدن این افراد کاهش پیدا می‌کند.
 
این دانشجوی دکترای طب سنتی می‌گوید: در طب سنتی درمان بیماری‌ها ابتدا با غذاست و سپس با داروهای گیاهی و اگر غذاها و داروهای گیاهی پاسخگو نباشد می‌توان به اعمال یداوی روی آورد.
 
علی درستکار ۲۸ ساله، بیماری که مدت‌ها دچار ناراحتی عصبی و روانی شده بود درباره طب سنتی می‌گوید: حدود ۲ سال دچار ناراحتی‌های روانی، ترس، نگرانی، دلهره و بی‌خوابی بودم. بارها به پزشک مراجعه کردم ولی هر بار داروهای مختلف اعصاب برای من تجویز می‌کرد که با مصرف این داروها نه تنها بیماری من بهبود پیدا نکرد بلکه عوارض زیادی را برجا گذاشت.
 
به گفته وی، با پیشنهاد یکی از دوستانم به یک پزشک طب سنتی مراجعه کردم البته برایم خیلی مهم بود که به پزشکی مراجعه کنم که از نظر میزان سواد و علم و آگاهی در درجه بالایی قرار داشته باشد به همین دلیل به یکی از پزشکانی که دارای دکترا از دانشگاه تهران بود مراجعه کردم.
 
درستکار می‌افزاید: ابتدا این پزشک شرح حالی از من گرفت و با یک اصلاح طبع و برخی از مواد غذایی و داروهای گیاهی سلامت خود را پیدا کردم؛ بسیار از طب سنتی رضایت دارم، پزشک طب سنتی در درمان به من گفته بود که ترس و نگرانی ناشی از افزایش سردی در بدن است همچنین بی‌خوابی نشانه‌ای از زیادی خلط صفرا در خون است.
 

وی ادامه می‌دهد: با مصرف داروهای گیاهی و رعایت نکات تغذیه‌ای سلامتی خود را یافتم و به نظرم در طب سنتی با وجود اینکه هزینه درمان بیشتر از طب نوین است و خرید برخی داروهای گیاهی بسیار مشکل و گران است ولی باز هم ارزش دارد؛ به دلیل اینکه عوارض به جای مانده بسیار کمتر از مصرف قرص‌ها و داروهای شیمیایی است.

منبع:صراط


برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۴ | 16:34 | نویسنده : سلامت |

به گزارش صراط نیوز به نقل از فارس، یک متخصص داخلی گفت: حجامت مي‌تواند بين انرژي هايي كه در بدن است تعادل ايجاد كند و اثرات كوتاه مدت و بلند مدت دارد اما معمولاً اثرات آن در دراز مدت مشاهده مي‌شود، روزهاي 12 تا 15 قمري براي انجام حجامت توصيه شده به جز دي ماه كه انجام حجامت در آن ممنوع شده است.

حجامت به دو صورت خشک و تر انجام می‌شود و حجامت خشک در اصلاح همان بادکش‌گذاری است همچنین نوع تر حجامت همراه با خون‌گیری است که حداقل 10 تا 200 سی سی خون از بدن گرفته می‌شود.

در کتاب "طب‌الرضا" آمده است که «حجامت را بر اساس "سن، روز" می‌توان انجام داد یعنی اینکه یک فرد 20 ساله می‌تواند هر 20 روز یک بار حجامت را انجام دهد» ولی بهترین زمان حجامت اردیبهشت ماه است. ائمه اطهار(ع) توصیه می‌کردند که حداقل سالانه 6 بار و حداکثر 18 بار حجامت انجام شود.

سید‌علی ابوالحبیب متخصص داخلی در گفت‌وگو با فارس، اظهار می‌دارد: حجامت یک روش پزشکی توصیه شده از جانب خداوند است و در آسمان هفتم در شب معراج به پیامبر(ص) توصیه شد که حجامت را انجام دهد.

*حجامت موجب صحت بدن می‌شود

به گفته وی، حجامت تخلیه خون است؛ با انجام حجامت مقداری از خون را می‌گیرند و از بدن خارج می‌کنند و انرژی‌های مؤثر در کارکرد بدن را تنظیم می‌کنند که موجب بروز آرامش اعصاب می‌شود. به فرموده امام رضا (ع) انجام حجامت باعث زیاد شدن عقل می‌شود و حجامت به عنوان یک روش درمانی مفید نام برده شده است.

این محقق طب اسلامی می‌گوید: حجامت موجب صحت بدن می‌شود و می‌تواند نزله‌های بدن را به حال تعادل برساند و طبع بدن را متعادل کند. حجامت دارای طبع سرد و تر است و به افرادی که دارای مزاجی گرم و سرد هستند، توصیه می‌شود که حجامت انجام دهند چرا که باعث خنک شدن بدن آنها می‌شود.

ابوالحبیب اضافه می‌کند: حجامت دارای دو دسته اثرات درازمدت و کوتاه مدت است. اثرات کوتاه مدت آن باعث پاکسازی سطوح بدن می‌شود و اثرات دراز مدت آن، بدن را از سطح یا عمق پاکسازی می‌کند و تمام اخلاط را می‌تواند پاکسازی کند و افرادی که دارای خلط دم و سودا و صفرا هستند، حجامت برای آنها مفید است.

*حجامت تمام اخلاط بدن را تنظیم می‌کند

وی می‌افزاید: حجامت در فصل بهار اثر بیشتری دارد به دلیل اینکه در فصل بهار اخلاط بدن تهییج و تحریک می‌شود و به عبارتی دیگر اخلاط در درون بدن از خانه و لانه خود خارج شده و به بیرون کشیده می‌شود. فصل بهار خود به خود اخلاط را زیر و رو می‌کند و حجامت می‌تواند همه اینها را پاکسازی کند. انجام حجامت در فصل بهار بهتر از سایر فصل‌هاست.

این محقق طب اسلامی بیان می‌دارد: انجام حجامت و تعداد دفعات انجام آن بستگی به مزاج افراد دارد، افرادی که دارای مزاجی گرم هستند از فرمول سن‌روز یعنی به میزان سن فرد می‌توان حجامت انجام داد. یعنی یک فرد 20 ساله می‌تواند هر 20 روز یک بار حجامت کند و یک فرد 30 ساله می‌تواند هر 30 روز یک بار حجامت کند.

ابوالحبیب می‌گوید: این قانون برای صفراویان نیز مفید است اما اشخاصی که دارای طبع سرد هستند مانند بلغمی‌ها و سوداوی‌ها می‌توانند در سال 3 نوبت حجامت کنند. یک نوبت در اردیبهشت، یک نوبت در آخر خرداد و یک نوبت در اواسط پاییز می‌توانند آن را انجام دهند.

وی بیان می‌دارد: بهترین روزهای انتخابی برای حجامت در طول ماه، روزهای دوازدهم تا پانزدهم قمری به جز دی ماه که انجام حجامت در آن ماه ممنوع اعلام شده است و روزهای دوازدهم، هفدهم، نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم هر ماه قمری بهترین زمان برای انجام حجامت است.

این محقق طب اسلامی اضافه می‌کند: به عبارتی دیگر روزهای فرد ماه‌های قمری روزهای مناسبی برای انجام حجامت است. زمان انجام حجامت در طول شبانه‌روز از اهمیت زیادی برخوردار است و بهترین ساعات، مربوط به طلوع و غروب آفتاب است.

*بادکش حرارت بدن را بالا می‌برد

ابوالحبیب می‌گوید: 2 نوع حجامت خشک (بادکش) و حجامت تر (خراش) داریم که در حجامت تر خون‌گیری انجام می‌شود. البته هر کدام از این حجامت‌ها دارای خواص خاصی است. حجامت خشک یا بادکش حرارت بدن را بالا می‌رود که برای افراد سردمزاج مفید است و حجامت تر برای افراد گرم‌مزاج مفید است که حرارت بدن را کاهش می‌دهد.

وی معتقد است: زمانی که یک لیوان برای حجامت بر بدن فرد گذاشته می‌شود واکنش‌های شیمیایی خاصی اتفاق می‌افتد و آنزیمی در زیر لیوان تولید می‌شود که این آنزیم در سراسر بدن پخش می‌شود و از غلیظ شدن خون، سکته مغزی و قلبی پیشگیری می‌کند.

این محقق طب اسلامی تصریح می‌کند: حجامت دفاع ایمنی بدن را افزايش مي دهد. در واقع می‌توان گفت که بادکش‌ها باعث افزایش دفاع ایمنی بدن می‌شود. از نظر اطباع طب سوزنی انجام حجامت یا حتی بادکش می‌تواند مدار‌های انرژی و چاکراه‌های مربوط به انرژی را تحریک و تنظیم کند.

*بادکش خون را در سراسر بدن به جریان در می‌آورد

ابوالحبیب می‌افزاید: حجامت می‌تواند بین انرژی‌هایی که در بدن است، تعادل ایجاد کند و سیستم گردش خون را به حرکت در می‌آورد و افرادی که کم‌خون هستند، می‌توانند در نقاط مختلف بدن بادکش انجام دهند به دلیل اینکه باعث می‌شود خون در سراسر بدن به حرکت در آید.

وی ادامه می دهد: حجامت از خستگی قلب پیشگیری می‌کند به دلیل اینکه خون را رقیق می‌کند و قلب به راحتی می‌تواند خون را به سراسر بدن پمپاژ کند. حجامت در مدت کوتاه می‌تواند برای افراد دموی و صفراوی اثر خود را به خوبی نشان دهد اما معمولاً حجامت‌ها اثرات دراز‌مدت دارند که در چند هفته یا چند ماه بعد می‌توان اثرات آن را مشاهده کرد.

این محقق طب اسلامی می‌گوید: حجامت می‌تواند هورمون‌های بدن را تنظیم کند و افرادی که دارای چربی خون و کلسترول بالایی هستند، می‌توانند حجامت انجام دهند البته نباید انتظار داشته باشیم که همان روزی که حجامت انجام می‌دهیم چربی خون و کلسترول آن کاهش پیدا کند. چربی‌های بد از طریق حجامت کاهش می‌یابد البته حجامت در روزهای جمعه ممنوع اعلام شده است ولی این ممنوعیت مطلق نیست و اگر کسی هم ظهر جمعه بنا به تشخیص پزشک نیاز به حجامت داشته باشد می‌تواند آن را انجام دهد.

*حجامت خون را پاکسازی می‌کند

ابوالحبیب بیان می‌دارد: حزیران یکی از ماه‌هایی است که انجام حجامت در آن توصیه شده است که هفتم تا چهاردهم حزیران بهترین زمان برای حجامت است. حجامت برای افرادی که خونشان زیاد و دارای فضولات زیادی است، می‌تواند مفید باشد. افرادی که دارای ضایعات پوستی و جوش هستند نیز حجامت برای آنها مفید است. افرادی که دارای فشار خون بالا هستند، می‌توانند از حجامت استفاده کنند به دلیل اینکه می‌تواند باعث کاهش فشار خون شود.

***مضرات حجامت

وی تصریح می کند: افرادی که دارای هموگلوبین پایین هستند مانند هموگلوبین 6 یا 7 یا زنانی که در دوره قاعدگی هستند و افرادی که عمل‌ها یا جراحی سخت انجام داده‌اند همچنین هموفیلی‌ها نباید حجامت را انجام دهند به دلیل اینکه موجب بروز خطراتی برای آنها می‌شود.

منبع:صراط

برچسب‌ها: طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۱۱/۰۴ | 16:32 | نویسنده : سلامت |
به گزارش صراط به نقل از فارس، تغذيه در طول ماه رمضان از اهميت زيادي برخوردار است و رفتارها نوع تغذيه در ماه رمضان با ساير ماه‌ها متفاوت است همچنين روش صحيح تغذيه در ماه مبارك رمضان يكي از موارد مهمي است كه لازم است مورد توجه قرار گيرد تا از عوارض جسمي يا عصبي جلوگيري شود.

سيد علي ابوالحبيب، متخصص داخلي و محقق طب اسلامي در گفت‌و‌گو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبري فارس «توانا» درباره تغذيه صحيح در ماه رمضان مي‌گويد: اسلام توصيه كرده است كه در ماه رمضان در طول شبانه روز 2 وعده غذا مصرف شود كه اين دو وعده شامل صبحانه و عصرانه است البته طب نوين مصرف سه وعده غذا در روز را توصيه كرده است.

* سحري معادل صبحانه بايد سبك باشد
به گفته وي در ماه رمضان مصرف سحري بسيار اهميت دارد. سحري معادل صبحانه عادي افراد است يعني مصرف يك غذاي بسيار سبك، در وعده سحر نبايد زياده‌خوري صورت گيرد ولي وعده افطار وعده‌اي است كه معادل عصرانه كه مي‌توان از مواد غذايي متفاوتي استفاده كرد.

اين محقق طب اسلامي مي‌افزايد: در بدن انسان چهار طبع صفرا، دم، بلغم و سودا وجود دارد كه از اين چهار طبع صفراوي‌ها و سوداوي‌ها كم‌خوراك هستند همچنين دموي‌‌ها و بلغمي‌ها اشتهاي زيادي به مصرف زياد غذا دارند.

ابوالحبيب بيان مي‌كند: بلغمي كساني هستند كه در هر 4 فصل احساس سرما مي‌كنند ولي گروه سوداوي مزاج خيلي احساس سردي نمي‌كنند اما در بين گرم مزاجان، گروه صفرا مزاج هميشه و در هر چهار فصل حرارت بدنشان بالاست و هميشه از گرما شاكي هستند اما گروه دموي مزاج، فقط در فصول بهار و تابستان از گرما شاكي هستند و در بقيه فصول خيلي احساس بدي ندارند.

وي ادامه مي‌دهد: صفراوي‌ها در تمام فصول سال، خصوصاً در تابستان دماي بدنشان بالاست، آن قدر كه در هيچ فصلي نياز به پوشانيدن بدن خود ندارند. دموي‌ها فقط در فصول گرم سال ( يعني در تابستان) حرارت بدنشان بالاست ولي در پاييز و زمستان به لباس گرم احتياج پيدا مي‌كنند، بلغمي‌ها، افرادي هستند كه در تمام فصول سال، خصوصاً در زمستان احتياج مبرم به پوشيدن لباس گرم دارند.

اين محقق طب اسلامي مي‌افزايد: سوداوي‌ها، هم مثل دموي‌ها فقط در فصول سرد سال (يعني پاييز و زمستان) به لباس گرم احتياج دارند و در ساير فصول بر خلاف بلغمي‌ها، خيلي احساس سردي نداشته وحالت عادي دارند و بالاخره گروه پنجمي وجود دارند كه اگر چه با يكي از شرايط گفته شده فوق منطبق بوده ولي قسمتي از بدنشان (مثل نوك انگشتان دست) هميشه سرد است يا هميشه گرم است(مثل كف پاها).