پوکی استخوان یکی ازبیماریهای شایع دربین زنان ومردان سالخورده وحتی جوانان قرن بیست ویکم میباشد.این سؤال وجودداردکه آیاپوکی استخوان دردجدیدی است که به زندگی ماراه پیداکرده یااینکه ازقدیم الایام وجودداشته؟وآیامیتوان این عارضه رایک بیماری خواند؟
پوکی استخوان یک بیماری نیست اگر چه خود باعثادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:37 | نویسنده : سلامت |
کمبودموادغذایی غالباباعث تأثیربرساقه موشده وشکنندگی،ضعف ورشدآهسته آنهاراموجب میگردد.مشکلات موکه ناشی ازکمبودموادمغذی باشند،باتغذیه صحیح قابل درمان هستند.موادغذایی اصلی برای رشدموعبارتندازویتامینa،ویتامینهای گروهb،بیوتین،ویتامینc،مس،آهن،روی وآب. 

به گزارش سلامت نیوز آنتی اکسیدانها عناصری هستند که بدن را در 


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:35 | نویسنده : سلامت |
شش دلیل عمده ریزش مودرخانمها+روشهای درمانی 
وقتی ریزش موبه یک مشکل تبدیل میشود 
ریزش موی زیاد و بی‌دلیل می‌تواند واقعاً ترسناک و نگران ‌کننده باشد. اما خوشبختانه معمولاً راهی برای برطرف کردن آن وجود دارد. 
همه دچار ریزش مو می‌شوند. این اتفاق معمولاً موقع دوش گرفتن، سشوار کشیدن موها یا شانه کردن آنها رخ می‌دهد و کاملاً طبیعی است. دکتر فراچسکا فاسکوف متخصص پوست و مو می‌گوید، “ریختن پنجاه تا صد تار مو در روز طبیعی است. دلیل آن این است که مو وارد چرخه‌ خود می‌شود و موی جدید جای ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:33 | نویسنده : سلامت |
 هرکدام ازاعضای بدن یک طبعی دارد وکل بدن یک طبع. 
شناسایی مزاج معتدل و نا معتدل: 
1/اگر گوشت بدن و اندام ها سخت و سفت باشد مزاج خشک و اگر معتدل باشد مزاج تر است. 
2/ اگر دست روی اندام بزاریم سرد باشه مزاج سرد و اگر بدون علت گرم باشد مزاج گرم و اگر معتدل باشد مزاج معتدل 
3/ از روی بسیاری و ضخیم بودن مو / رنگ مو/ جعدی یا راستی ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:30 | نویسنده : سلامت |
خانمهایی که باسفیدی وریزش تارهای مودردوران میانسالی وکهنسالی مواجهه هستندمیتواننددرمدت زمان  ازمخلوط گیاه دارویی ریواس وبابونه برای تقویت وتغییررنگ موهایشان استفاده کنند.استفاده ازاین ترکیب بصورت موضعی یاحمام کردن درآبی که عصاره یاجوشانده بابونه وریواس درآن قرارداردموجب تقویت بدن وافزایش توان وسیستم ایمنی بدن می‌شود. 

نسخه1: اگر موهای خود را بلوند کرده‌اید،


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:27 | نویسنده : سلامت |
روغن مورد براى تهیه روغن مورد،سه قسمت موردویک قسمت روغن زیتون لازم است،موردراجوشانده آب آنراصاف کرده درروغنهاریخته سپس ‍ بجوشانندتاآبهاتبخیرشودوروغن بمالنداین روغنهابراى روئیدن وریختن مو خیلى مؤثر است . 
روغن آمله 

براى سیاه شدن مو بکار مى رود و بیشتر مانع ریختن و


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:25 | نویسنده : سلامت |
مطلب زیربرگرفته ازطب سنتی چین است.هرچندکه همه مطالب آن موردتاییدنیست ولی بعضی ازقسمتهای آن تقریباقابل تامل وبه حقیقت نزدیک است.

هرجوش یالکه درمنطقه‌ای ازپوست حاکی ازبروزیک بیماری یامشکل درناحیه خاصی ازبدن است.بنابراین بااین نقشه میتوانیدعلت آنرادریابیدوبرای رفع بیماری خوددرزمانیادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:22 | نویسنده : سلامت |

خواب برای تجدیدقواکه هنگام روزبراثرفعالیت دماغی ویاجسمی ازدست رفته لازم است،علاوه براین خواب به عمل هضم غذاکمک میکند.بطورکلی خواب یکی ازبهترین مواهب طبیعی است که ادمی را بر بالهای خود نشانده به قلمرو سکون و ارامش میبرد پس پیداست بی خوابی ممتد ادمی را رنجور و ناتوان میکند.

 مدت خواب :عموما مدت خواب 6الی 8 ساعت است ولی کمتر از این و یا ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:18 | نویسنده : سلامت |
عمل Enema یا تنقیه
موادلازم برای انجام شستشو:سرنگ(پوآر)Rectalیکعدد2بسته گل ختمی25گرمی1قاشق روغن زیتون
ساعت انجام اینکارخیلی مھم است.بین8تا9شب وبین8تا9صبح اینکارانجام میشود.(این شستشو 2بارانجام میشوددفعه اول بین8تا9شب دفعه دوم بین8تا9فرداصبح)ساعت6:30عصر1بسته گل ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:15 | نویسنده : سلامت |
دوره اول شستشو:یکعددvaginalسرنگ(Vaginal Syringe)فیبرم نوعی کیست است که زاییده استرس ھااست.فیبروم فردرادچاربحران داخلی میکندوزیرشکم احساس دردبوجودمیآوردیاچیزی ھمیشه به شکم فشارآورده وباعث دردمیشود.یکی ازعلل بوجودآمدن فیبروم ھایبوست ھااست دلایل بعدی عصبانیتھا،کثیف بودن خون،پریودھای سنگین،نشاسته ھا،غذاھای سرخ شده که باعث آلودگی خون میشود، است .

خوراک اصلی فیبروم خون است و ما اگر جلوی خون را بگیریم فیبروم از


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:13 | نویسنده : سلامت |
سردردمتداول ترین بیماری است که انسان راگرفتارخودکرده است.حدودابه7نوع تقسیم بندی شده وراھھایی برای مبارزه بااین پدیده ناراحت کننده پیشنھادمیگردد
نوع اولسردردکه باتب ھمراه باشدکه ازویروس ناشی میگردد

نوع دومسردردی که ازناحیه جمجمه وکاسه سرکه اصطلاحابه آنمس یاورم مغزومخ میگویند.سرایت کردن مننژیت وورم یامتورم شدن مخاط بینی که سینوس


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:10 | نویسنده : سلامت |

ازروزی خدابخوریدوبیاشامیدودرزمین به فسادوفتنه انگیزی نپردازید.(بقره – 60(

ازآنچه خداروزی شماقرارداده است،حلال وپاکیزه بخورید.(مائده – 88(

آیه 168 سوره بقره چنین می فرماید:

»یَاأَیُّهَاالنَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِی الأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ«
ای مردم از آنچه خدا در روی زمین از حلال ها و پاکیزه ها آفریده،ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:6 | نویسنده : سلامت |

باانجام روش زیرمیتوان دردھایی مثل:

دردھای زانو گردن درد آب آوردن زانو درد در قوزک پاآب آوردن قوزک پا درد ھای پاشنه پاو.........رادرمان نمود

شب اول روی موضع یامحل دردرابامحلول زردچوبه وزرده تخم مرغ که بامخلوط کردن این دومثل خمیردندان شده است بمالیدویک دستمال نخی بسته تاصبح بماندسپس بشویید.اینکارراسه شب مداوم انجام دھید
شب دوم روی موضع یامحل دردراباپیه بزوخرمابصورتیکه بین6تا8عددخرماراھسته ھایش رادرآورده پوست گرفته روی پیه بز میگذاریم سپس حرارت میدھیم تا گرم شود و از سمت خرما روی محل مورد نظر گذاشته با یک پارچه نخی بسته تا صبح بماند سپس بشویید.این کار را سه شب مداوم انجام دھید
شب سوم روی موضع یا محل درد را به وسیله روغن سقز و کوھان شتر اصل چرب کرده و با یک پارچه نخی بسته تا صبح بماند سپس بشویید
این کار را سه شب مداوم انجام دھید.
برای اینکه این درد ھا دوباره برگشت نداشته باشد  خونگیری از نوک انگشتان در ھمین سایت گذاشته خواهد شدکه  در روز دھم آن را انجام دھیدتاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 12:0 | نویسنده : سلامت |

بااینکه بارهادراین سایت ودیگرسایتهادر باره اخلاط ومزاجهاصحبت شده،ولی بازم دراین مورد(مخصوصابلغم)دوستان سوالاتی دارندکه برای آشنایی آنان دوباره مطلبی درموردمزاجهاقرارداده میشود.

بلغم چیست؟بلغم خلطی است سردوترمطابق فصل زمستان وآب درطبیعت است که دراثرخوردن برخی غذاهاازجمله سردی بخش‌هاوهمچنین افعال ازجمله خواب زیادافزایش می‌یابدکه موجب چاقی وسستی وروشنی پوست وضعفادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:58 | نویسنده : سلامت |
یکی ازمباحث مطرح شده درشصت ویک امین نشست کمیته‌ی محیط زیست وتوسعه‌ی پایدار کشاورزی، موضوع عزم جدی سازمان زمین‌شناسی کشور برای راه‌اندازی و فعالیت مؤثر واحد زمین‌شناسی پزشکی بود؛ واحدی که با همت نمایندگانی از مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه دامپزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز ناظرانی از وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام موجودیت کرده و می‌کوشد تا نسبت بین شیوع برخی از بیماری‌های انسانی  را باادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:55 | نویسنده : سلامت |

کسانیکه براثرگرمی مفرط مزاج قلب و/یامعده و/یاکبد،یاتولیدحرارت مفرط دربدن براثرتعب جسمی و/یاروانی درطی ساعات روزه داری(وعوامل دیگر)،دچارتشنگی شدیدوکاهش رطوبات بدن میشوندمیتوانندبامصرف ماءالشعیرطبّی بجای آب وچای درسحروساعات پس ازافطار،عوارض ناخواسته احتمالی راکاهش دهند.

 تهیه ماءالشعیر طبی:50 گرم جوی پوست کنده سالم (نه پرک ونه نیمکوب)راباچهارلیوان آب(یک لیتر)،باحرارت ملایم، آهسته بجوشانید تا وقتی که جوها به حالت شکفته و


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:54 | نویسنده : سلامت |

ابوالقاسم متين متخصص درخوراك داروهاپروفسورمتين يكی ازاساتيدبرجسته وجايگاه رفيعی درجامعه علمی كشوردارد.وی صاحب تأليفات فراوان است كه كتابهايش مورد استفاده دانشجويان دوره های مختلف قرار میگيرد.

متين برای يافتن حقايق علمی سفرهای زيادی رادراطراف واكناف عالم انجام داده است.ايشان يكی ازاساتيدپركاردانشگاه است وباداشتن سن بالامقاوم واستوار به كارهای علمی،پژوهشی وآموزشی خودادامه میدهد.صحبتهای صميمانه و جديش موجب شد كه عين آن را برايتان منعكس كنيم. سخنانش با ديدی موحدانه و انرژی بخش بيان شده است.
هر چند انتقاداتی نیز به صحبت های ایشان وارد است که در بعضی جاها داخل پرانتز گفته شده است.لیکن در کل مفید بوده و بدم نیامد شما هم ببینید:

من از سال 1345 وارد دانشگاه این مملکت شدم. از آلمان که برگشتم بعد از یکی دو سال متوجه شدم ایرانیها 


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:52 | نویسنده : سلامت |
چرایی رویاندن شجره‌ای از «یقطین» کنار بدن یونس نبی(ع)

در این پژوهش معنای دقیقی ازواژه یقطین،موقعیت جغرافیایی یونس نبی(ع)،بیماریهای عارض شده بروی وتأثیرات دارویی گیاه یقطین براین امراض به اثبات رسیده؛به این ترتیب که یقطین نام خانواده‌ای ازگیاهان به نام کدو است که خواص دارویی قابل توجهی داردوباتوجه به بیماریهای عارض شده بریونس نبی(ع)که عبارتنداز:تحلیل عضلات،ریزش مووازبین رفتن پوست،ازمیان این خانواده گیاهی کدوی قلیانی بیشترین تأثیر هم‌خوانی را با این امراض دارد همچنین موقعیت جغرافیایی یونس نبی(ع)؛ یعنی 


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:47 | نویسنده : سلامت |
خبرگزاري فارس:يك متخصص مغز واعصاب گفت:بيماري ترومبوزسينوس مغزي(لخته خون درمغز)زنان تهراني درماه رمضان به علت استفاده ازقرصهاي جلوگيري ازبارداري بمنظورتغييرعادات ماهانه وافزايش روزه‌داري4برابربيشترازماههاي ديگراست.فرامرز اميري در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس اظهار داشت: متأسفانه برخي از زنان به منظور استفاده كامل ازادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:44 | نویسنده : سلامت |
لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ

اول اینکه عامل(فردی که ختم راانجام میدهد)بریگانگی خداوندایمان قلبی داشته باشدنه درزبان بلکه باتمام وجودوباشناخت اندکی که داردکه سرلوحه همه آنهایکتایی وبی همتایی خداونددرتمام صفات ثبوتی ومبرابودن اوازتمام صفات سلبی است. توجه کامل به وجود بی همتای خداوند و این که عامل بداند خداوند در همه حال ناظر بر عمل اوست همان طور که هنگامی که با یک نفر صحبت میکنید تمام حواس شما به


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:43 | نویسنده : سلامت |

یک راه حل برای تامین کلسیم سالمندان :پوست پنج عددتخم مرغ محلی طبیعی10عددلیموشیرازی یا10فنجان سرکه سیب طبیعی

پوست تخم مرغهارادرآفتاب خشک میکنیم.سپس درهاونگ چینی پودرکرده وبه آن آب ده عددلیمورااضافه میکنیم.اگرلیمودردسترس نبوداز10فنجان سرکه سیب طبیعی استفاده میکنیم.بمدت یک هفته میگذاریم بماند و در این یک هفته روزی چند بار مخلوط را هم میزنیم.بعد از یک هفته ازادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:41 | نویسنده : سلامت |

لَارَطْبٍ وَلَايَابِسٍ إِلَّافِى كِتابٍ مُّبِين.(  سوره  انعام آیه 59

هیچ تروخشکى نیست مگرآنکه درکتاب مبین(علم الهی)وجوددارد.

قبل ازخلقت اركان ابتدادوعنصرخلق شد:1-خلقت گرمي:خداوندازگرميهاعالم بالاراآفريد:ملائك آسمانهاوجن و …..

2-خلقت سردي :خداونداز سردي ها عالم نباتي را آفريد


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:39 | نویسنده : سلامت |

پيشترهنگام بحث ازبحران سوم حيات گفته شدكه تنهايك جفت ازآن همه ذرّه‌هاي بسيار،موفق به ادامه فعاليت شدند.وهمين موفقيت آندو،سوپاپ احتياط بحران طبيعت بودكه موجب فروكش كردن بحران گشت،وبقيه ذرّه‌هاموفق به ادامه فعاليت نشدند.درآنجاسئواليادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:37 | نویسنده : سلامت |

چکیده:استفاده ازشعردربعضی متون علمی ازجمله طب سنتی یادگیری راسریع ترواستفاده عموم مردم راازآن بیشترمیکند.بعبارت دیگر،شعرفارسی همچون نثر،توانایی خودرابعنوان زبان علمی درگذشته نشان داده است.درمقاله حاضر71اثرکه درموضوع طب سنتی به شعرسروده شده  اطلاعاتی  ازمنابع گوناگون بویژه الذریعة ذکرشده،معرفی شده اند.


مقدمه

در مهرماه 1371کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران در دانشگاه تهران برگزار شد. کتابشناسی طب سنتی دانشمندان شیعه طرحی پژوهشی بودادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:28 | نویسنده : سلامت |
«اگرفردی درزمان روزه داری طولانی دچارسوزش کلیه هاشود،وضمناًآزمایش ادراروی دالّ برعفونت کلیه نباشد،آیامجازبه ادامۀ روزه داری همراه باتحمل سوزش کلیه است یابایدروزه راترک کند؟عارضۀ دیگرهمین فردسرگیجه است».

پاسخ:سوزش کلیه یاسوزش مجرای ادراردرشرایط تشنگی وگرسنگی طولانی ازجمله درروزه داری های تابستان،الزاماً ناشی از عفونت ادرار یاسنگ ادراری نیست،بلکه به


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:26 | نویسنده : سلامت |
قصدداریم  به بحث مزاج وسوءمزاج بصورت کلی وبارویکردبه اعضای مختلف بپردازیم.یادداشت پیش رو،بعنوان مقدمه این یادداشتها،به کلیاتی درباره مزاج وسوءمزاج پرداخته است.امیدکه مورداستفاده مخاطبین گرامی قرارگیرد.

 مزاج:غذادربدن انسان دراولین مرحله تبدیل به4خلط میگرددکه جسمی است تروروان.بدن انسان توسط این 4 خلط تغذیه میگردد که به آنها اَخلاط اَربعه گفته میشود.این4خلط به ترتیب ازسبکی به سنگین بدین شرح اند: صفرا،دَم،بلغم وسودا.دوتای اینهاگرم و دوتای دیگر سرد هستند. صفرا گرم و خشک، دَم گرم و تر، بلغم


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:22 | نویسنده : سلامت |
خوابیدن بعنوان یکی ازنیازهای ضروری انسان بحساب میآید،چنانکه قرآن کریم میفرماید:"وجعلنانومکم سباتا"خواب نقش مهمی درسلامت انسان داردوبهمین دلیل،پزشکان روانشناس تلاش میکنندکه خواب بیماران خودرابصورت عادی تنظیم کنندچراکه بدون آن،تعادل روانی آنان ممکن نیست،افرادی که به صورت طبیعی نمی خوابند افرادی پژمرده، عصبانی، افسرده، غمگین و ناراحتند و به عکس کسانی که از خوابادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:19 | نویسنده : سلامت |

ترنج،اترج،بالنگ:ترنج،ميوه اي ازجنس مرکبات است،اين ميوه درسنسکريت«نارنگه»ناميده ميشودکه بامفهوم«آگروهي»ازلغت ايتاليايي Agro ـکه به معني ترش است ـ برابراست وجالب اينست که ترنج رابترکي«تُرش»گويند.نام دیگر آن اترج است.چون که اعراب به مرکبات پوست کلفت که در صنعت مرباسازى به کار مى رود، اترج مى گویند.

بادْرَنْگ نیز به علتی نامعلوم به میوة دو گیاه کاملاً متفاوت اطلاق شده است : 1) تُرَنج ، از خانوادة سَدابیان ، که این مقاله فقط به آن اختصاص دارد ؛ 2) خیار ، از خانوادة کدوییان .

اصطلاح دیگر عربی که در اصل از یونانی ترجمه شده و به برخیادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:17 | نویسنده : سلامت |
دربسياري ازمواقع اگرفردي عميقاًبه امرعبادي بپردازدوعبادت خالص داشته باشد،معنويت دراوارتقاپيداميكندواين معنويت دراوعامل رضايت ميشود.فردي كه روزه ميگيرددرجات معنوي دراوافزايش پيداميكندوبه نوعي ميتواندواردمرزتقوا شود. 

 روزه ازطرفي به فردكمك ميكندگناه كمتري رامرتكب شودوچنين فردي قادربه درك معنويت بيشترميشود.پس روزه درواقع باعث افزايش معنويت ميشودومعنويت عامل افزايش


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:15 | نویسنده : سلامت |
اکثرمردم به اشتباه طبیعت روزه راسردمیدانندو این مساله باعث نادیده گرفتنن خیلی ازتدابیرغذایی میشود.یکی ازمواردی که  راجع به نوشیدن آب گفته شداین بودکه بازکردن روزه باهرنوع نوشیدنی سردبرای فردروزه دارمضراست بدلیل میل قوه حیوانی به سمت داخل بدن و نخوردنادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:12 | نویسنده : سلامت |
امام صادق (ع) :خطاب به مفضل بن عمرفرمودند:اگرجمجمه بازمیشدومیتوانستی مغزراببینی،می دیدی که بالایه هایی که روی همدیگرقرارگرفته اند،درمیان گرفته شده است تاهم آن راازعارضه هامصون بداردوهم آنرااستوارنگه داردتابدان لرزش راه نیابد.ومیدیدی که جمجمه به سان کلاه خودی برآن قرارگرفته است تاآنراازاثرضربت های سختی که ممکن است به سربرسد،حفظ کند.پس تاجی ازموبرروی جمجمه پوشانده شده و این پوشش همانند پوستینی برای سر است که آن را از شدت سرما و گرما نگه می دارد. پس چه کسیادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:10 | نویسنده : سلامت |
سوء مزاج به دونوع ساده(ساذج)ومادّی تقسیم میشود.درنوع اول عامل خلطی وجودنداردوعواملی مانندتغییرات آب وهوایی،علل شغلی(مثلاًدرماهیگیران که سوء مزاج سردوترپیدامی‌کنندیاکارگران کوره یانانوایان که مستعدسوء مزاج گرم وخشک هستند)وعلل روانی(خشم زیاد،استرس‌های شغلی،رنج،افسردگی،اضطراب و...)سبب بروزسوءمزاج‌اندودرنوع دوم سبب سوءمزاج،اخلاط هستند.سوءمزاج ساذج ازمحیط به انسان انتقال ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 11:1 | نویسنده : سلامت |
درمان نرمی استخوان یاراشیتیسم:10 گرم آهک طبی رادریک لیترآب مخلوط کنیدواگرمیل داریدکمی هم آبلیموی تازه به آن اضافه نماییدوروزی یک فنجان بخورید.

برطرف کردن ویارزنان:هرروزصبح به اندازه ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 10:56 | نویسنده : سلامت |
خیارچندنوع است که منظورماخیارمعمولی سالادمیباشدطبیعت خیارسردوترمیباشد.خیارهرچه رسیده ترودرشتترباشدازنظر غذایی ودارویی مفیدتراست ونارس وکوچک آن خوش بوولطیف میباشداماخاصیت دارویی ندارد .خیاری که درشت ونزدیک به رسیدن است سرشار از 


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 10:52 | نویسنده : سلامت |
چندنوع ماست وجودداردکه هریک خاصیت مربوط به خوددارد.اماماستی که بیشتردرجامعه مامصرف میشودعبارت است ازماست گاووگوسفند.که بهترین آن ماستی است که ازشیرتازه گاودرست شده باشدوچربی آن گرفته نشده باشد.متاسفانه امروزه به دلیل اینکه چربی درخون میماندچربی شیررابطورکامل میگیرندوماست وشیررابصورت یک غذای بی خاصیت ومضرتحویل جامعه بی اطلاع ونااگاه میدهندبامصر ف این ماست ناقص وبی خاصیت انسان درمعرض بیماری های سرد قرار می گیرد .

بیشتر مواد حیا تی شیر در چربی میباشد وبا گرفتن


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۷ | 10:49 | نویسنده : سلامت |
در شماره قبل گفتیم شرکت های فروش تصفیه آب خانگی در تبلیغات خود به لزوم حذف کلر باقی مانده آب در نقطه مصرف اشاره می کنند در حالی که برای کاهش اثرات زیان آور کلر سعی بر این است که از طریق تکنیک های مختلف تصفیه آب آشامیدنی، مواد آلی موجود در آب پیش از گندزدایی با کلر حذف شوند و بدین ترتیب حذف کلر باقی مانده آزاد و غیرترکیبی درادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۶ | 15:43 | نویسنده : سلامت |
مجله تندرستی:زمستان!فصل برف وباران وهوای تاریک!فصل شبهای بلندوروزهای کوتاه!اشتباه نکنید،این یک شعرنونیست!این علت خوابیدن بیش ازحدشماست!علت عشق ورزیدنتان به گرمای بالش وپتو!علت تنفرتان اززنگ ساعت که بیدارباش اعلام میکند!دلتان برای روزهای پرانرژی بهاروتابستان تنگ شده؟دلتان دیدنادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۶ | 15:37 | نویسنده : سلامت |
لیموعمانی یالیموامانی،ازمیوه‌ هایی است که خشک شده ی آنرامعمولابعنوان چاشنی درطبخ غذاهای ایرانی استفاده میکنند.

به نقل ازباشگاه خبرنگاران،درلغتنامه ی دهخداازاین محصول بانام لیموعمانی یادشده وآنرا"لیمویی ترش که ازعمان آرند"معناکرده،اماشهرت آن


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۶ | 15:24 | نویسنده : سلامت |
قبل از آنکه به سراغ درمان های گران قیمت برای زیبایی پوست صورتتان بروید می توانید مصرف این میوه ها و سبزیجات و تاثیر معجره آسای آن بر پوست صورتتان را امتحان کنید.

به نقل ازباشگاه خبرنگاران،انواع میوه هادارای خواص درمانی مختلف ومنحصربه فردبرای سلامت پوست هستندامابرخی بصورت منحصربه فردشادابی وطراوت رابه پوست صورت بازمیگردانند.
گفتنی است،ازجمله میوه های موثردرکاهش"چین وچروکهای


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۶ | 15:21 | نویسنده : سلامت |
مهمترین نکات برای بر طرف کردن حالت کبد چرب :مصرف محدود مواد نشاسته ای-کاهش مصرف کربوهیدرات ها از جمله قند ساده-نان-ماکارونی-کیک ها- بیسکویت ودسرها توصیه میشود.
افزایش مقدار سبزی ها ومیوه های خام وفیبر ها
استفاده از آب سبزیجات 
اجتناب از غذا های سرخ شده و آماده وهر گونه مارگارین
اجتناب از مواد لبنی که شامل:شیر-پنیر-خامه-بستنی- ماست
اجتناب از مصرف نوشابه ها
استفاده از منابع غنی ویتامین ث و سلنیوم (یک توضیح اضافه این که ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۰ | 15:52 | نویسنده : سلامت |
این رژیم شامل 6 واحد نشاسته، 5 واحد سبزی، 4 واحد میوه، 2 واحد شیر، 5 واحد گوشت و 4 واحد چربی می باشد.
مدل اول تقسیم واحدها:
صبحانه: 3 واحد نشاسته، 2 واحد سبزی، 2 واحد گوشت
ساعت 10 صبح: 2 واحد میوه
ناهار: 2 واحد نشاسته، 2 واحد سبزی، یک واحد شیرادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۰ | 15:49 | نویسنده : سلامت |
ارزانترین و بی‌ضررترین درمان چربی و قند خون بالا!؟
امروزه استفاده مناسب وکافی ازفیبرهای غذایی یکی ازاولین،راحت‌ترین،بی ضررترین واقتصادی‌ترین روشهای کاهش چربی وقندخون درافرادمی‌باشد. 
فیبریاالیاف موادی هستندکه دردیواره سلولی گیاهان یافت میشوندوقابل


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۰ | 15:45 | نویسنده : سلامت |
درست است که چای(سبزوسیاه) شیرین دروعده صبحانه مزه خوب ودلچسبی دارداماشکر(سفید صنعتی)برای مغزتان مفیدنیست وسلامت شماراتهدیدمیکند.

به گزارش بولتن نیوزبه نقل ازباشگاه خبرنگاران،شکر(سفید صنعتی)همراه باچای(سبز وسیاه)میتواندسلامت دندانهاوکبدرابخطربیاندازدووزن رابالاببرد. 
بررسی هانشان میدهندمصرف مداوم شکر


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۰ | 15:35 | نویسنده : سلامت |

پایگاه تندرستی سفیران سلامت


 برگزارمیکند


 کلاسهای مزاج شناسی واصلاح


 روش تغذیه در طب اسلامی 


با محوریت رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام


توسط دانشجوی دوره دیده و


دارای مدرک معتبرازموسسه پژوهشی درمانی


 احیای طب جامع ایرانیان زیر نظر


 دکتر روازاده


ودارای مدرک معتبر کاربری گیاهان دارویی


 از سازمان فنی وحرفه ای کشور در تهران


ومتخصص در زمینه طب اسلامی


 وروشهای اصلاح تغذیه درآیات قرآن و روایات


بدون دریافت هزینه وکاملا صلواتی


در سطح شهر مشهد 


در صورت تمایل شما میتوانید


 با ثبت نام حداقل 20 نفر


از فامیل یا همسایگان یا دوستانتان


 و تعیین محلی در محله خودتان ، 


جهت  برگزاری کلاس


 با شماره 09199566260


سرکار خانم دشتبانی


 تماس گرفته وهماهنگی های لازم


 را انجام دهید تاريخ : ۹۲/۱۱/۲۰ | 10:29 | نویسنده : سلامت |
غلامرضا کردافشاری درمورددرمان و بهبود دردهای ناشی از سرماخوردگی با استفاده از طب سنتی گفت: در این دوران

 غذاهای چرب، شور و غلیظ نباید خورد و در مقابل باید بخورات و بوییدنی‌هایی مانند سیاه‌دانه و بابونه مصرف کرد

غلامرضا کرد افشار، استاد دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد درمان و بهبود دردهایادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۹ | 9:48 | نویسنده : سلامت |
حضرت آیه الله جوادی آملی:طب سنتی به توحيدنزديک‌تراست وهمچنین به طبیعت بدن انسان نیزنزديک‌تراست،

براي اينکه کلّ بدن ماگياهي است لذاطبّ سنّتي براي بدن کارآيي بهتروبيشتري داردبه گزارش خبرنگاراسراءنيوز؛دراین دیدارمعظم له درسخنانی به تبیین دینی بودن همه علوم وازجمله علم طب پرداختندوفرمودند علم وطب چه سنّتي چه غيرسنّتي،اگرعلم است نميتواندديني نباشد 

ایشان بابیان این مطلب که تبیین وفهم صورت مسئله مهمترین قدم درراهادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۹ | 9:43 | نویسنده : سلامت |

متخصص آسیب‌شناسی سلولی درمورداینکه چراچشم افراددچارخشکی میشود،گفت:مصرف برخی ازغذاهاباعث اختلال درعملکردسلولهای اشک‌سازمیشودودراین زمینه مصرف روغنهای (ارده)کنجد،زیتون وآب جوشیده ولرم توصیه میشود.

به گزارش بولتن نیوز،حسن اکبری درگفتگوباخبرنگاربهداشت ودرمان فارس،گفت:زمانیکه بمدت طولانی غذاهایی باکیفیت نامناسب مانندروغنهای نباتی صنعتی،چربی وادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۹ | 9:34 | نویسنده : سلامت |
دومطالعه تازه به بحث درموردمصرف مولتی ویتامینهابرای پیشگیری ازبیماریهای مزمن میپردازد.درمطالعه اول،1700فردبالای 50سال که درخلال شش هفته گذشته انفارکتوس میوکاردراتجربه کرده بودند،بطورتصادفی شده برای دریافت دوزبالای مولتی ویتامین(بافرمولاسیون28نوع ماده


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۹ | 9:28 | نویسنده : سلامت |

یافته های حاصل ازمطالعه308موردآلرژی غذایی و140موردآلرژی به بادام زمینی درمیان8205کودک نشان میدهد،خوردن بادام زمینی دردوران بارداری خطرآلرژی رادرنوزادان کاهش میدهد،درواقع کودکانیکه دردوران جنینی،مادرانشان بادام زمینی یامغزیاآجیل مصرف کرده اند،احتمال کمتری داردتابه این غذاهاآلرژی پیداکنند.

JAMA Pediatrics December 23, 2013

منبع:نشریه نوین پزشکی|شماره564|15دی92


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۷ | 9:34 | نویسنده : سلامت |
رئیس مرکزتحقیقات طب سنتی دانشگاه شاهدگفت:اگرشیخ الرئیس بوعلی سینازنده بود،به مردم ایران پیشنهادداشتن فعالیت بدنی رامیداد.

به گزارش بولتن نیوز،دکترمحسن ناصری درهمایش دانش آموختگان،اساتیدودستیاران طب وداروسازی سنتی گفت:مشکلاتی ازجمله دیابت وفشارخون،ناشی ازکم تحرکی وپرخوری مردم است.

وی به عنوان نمونه به بسیاری ازدانشجویان پزشکی اشاره کردکهادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۶ | 19:49 | نویسنده : سلامت |
نتایج تحقیقات جدیدنشان میدهدکه مصرف استامینوفن بادوزبالا،سبب تولیدسم دربدن ومسمومیت دارویی میشود.به گزارش بولتن نيوز،از«سی ان ان»،به تازگی سازمان غذاوداروآمریکا،درموردتجویزاستامینوفن بادوزبیشتراز325میلیگرم به پزشکان هشدارداده است.

به تاکیداین سازمان،گرچه این دارودردوزکم بیضرراست،امادرهنگام مصرفادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۶ | 19:42 | نویسنده : سلامت |
در پی تاکید عالمانۀ مقام معظم رهبری درخصوص لزوم افزایش جمعیت

پوسترهای «فرزند بیشتر، زندگی بهتر»

این موضوع موجب دست به کار شدن دیگر طراحان و گرافیست های کشورمان گردید و در یکی از این تلاش ها، عباس گودرزی، یکی از طراحان متعهد کشورمان، تعدادی پوستر جدید را منتشر نمود که در ادامه مطلب تقدیم می گردند.
گروه فرهنگ و هنر، پس از تاکید حکیمانۀ مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ایران به جای هفتاد و پنج میلیون نفر جمعیت، باید دست کم یکصد و پنجاه میلیون نفر


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۵ | 10:35 | نویسنده : سلامت |
اشتباه این پرونده کاملا مشخص بود ولی نظام پزشکی تا آنجایی که می توانست مارا معطل کرد تا بی خیال موضوع بشویم و جالب اینکه نظام پزشکی نیز به ما گفت پزشک حاضر است هر مبلغی که شما بخواهید پرداخت کند تا شما رضایت بدهید.........
گروه اجتماعی –اخیرامواردی ازتخلفات پزشکان وبیمارستانهادردریافت پول بیشتر،زیرمیزی،تخلف دردرمان بیماران که منجربه


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۵ | 10:28 | نویسنده : سلامت |

پژوهشگران میگویندمصرف مکررمغزهای(گردو،بادام زمینی و...)دردوران بارداری میتوانداحتمال ابتلای فرزندبه آلرژی راکاهش دهد.محققان پس ازبررسی تقریباً8200کودک14-10ساله که مادرشان پرسشنامه ای رادرمورددفعات مصرف غذاهادردوران بارداری تکمیل کرده بودند،

دریافتند،خطرآلرژی درمیان کودکانی که مادرشان درهفته5باریابیشترازاین مغزهامصرف کرده بودند،درمقایسه باآنهاییکه کمترازیک وعده درماه استفاده کرده بودند،کاهش داشت.به گفته محققان زنان باردارنبایدمصرف مغزخشکبار(گردو،فندق،پسته و...)وبادام زمینی راازرژیم غذایی خودحذف کنند،چراکه این موادغنی ازپروتئین واسیدفولیک هستندکه میتوانندعلاوه برکاهش خطرنقایص لوله عصبی،ازآلرژی مغزجلوگیری کنند. 

JAMA Pediatrics December 23, 2013.


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۵ | 9:53 | نویسنده : سلامت |

به گزارش بولتن نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران، بررسی اخیر محققان نشان می‌دهد که خانم‌ها از غذا‌های اعتیاد آور بیشتری استفاده می‌کنند. غذا‌های فست فود و ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 16:34 | نویسنده : سلامت |
یک متخصص تغذیه گفت:‌ سوسیس، کالباس، پفک و پاستیل قطعاً سرطان‌زا هستند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، سیدحسین داودی در نشست خبری مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: برای اینکه یک سلول به سمت ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 16:25 | نویسنده : سلامت |
نتایج یک مطالعه نشان می دهد که استفاده از رژیم غذایی مناسب روند پیشرفت بیماری آلزایمر را کند می کند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، محققان دانشکده پزشکی فنلاند اعلام کردند که بیماری آلزایمر از دسته بیماری هایی است که به کندی پیشرفت می کند و شاید بیش از 20 سال طول بکشد تا اولین نشانه های آن بروز کند ولی در این میان تغذیه می تواند نقشادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 16:16 | نویسنده : سلامت |
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران گفت: با توجه به خاصیت ضد میکروبی، تمام قسمت‌های گیاه پونه را می‌توان جایگزین مناسبی برای بسیاری از آنتی بیوتیک‌ها کرد.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، محمد اکبرزاده اظهار کرد: دم کرده پونه برای درمان سرماخوردگی، زکام، سرفه، سیاه سرفه، سردرد، مشکلات گوارشی همچون 

برچسب‌ها: پونه, درمان, سرماخوردگی

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 16:13 | نویسنده : سلامت |
بر خلاف باور مردم که مصرف پنیر در صبح بهترین صبحانه محسوب می‌شود مطالعات محققان این باور را رد می‌کند 
و در علم تغذیه به ضرر‌های مصرف پنیر در وعده صبحانه اشاره می‌کند.
به گزارش بولتن نیوزبه نقل ازباشگاه خبرنگاران،پنیرحاوی نوعی پروتئین است که اثرات مثبتی 
روی استخوان‌ها و بافت مفاصل داردوسهم زیادی در

برچسب‌ها: پنیر, صبحانه, عصرانه

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 16:10 | نویسنده : سلامت |

رفع مشکلات طبی با 9 چاره طبیعی

رفع مشکلات طبی با 9 چاره طبیعی

عسل حاوی دو ماده موثر و مفید برای درمان زخم‌های ناشی از بریدگی یا خراش است؛ شکر برای از بین بردن رطوبت و در نتیجه از بین رفتن باکتری‌ها و پراکسید هیدروژن برای ضدعفونی کردن. پس شما می‌توانید برای درمان بریدگی‌ های سطحی‌تان به سادگی از


برچسب‌ها: منبعhttp, mohsenhassomi, blogfa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 12:38 | نویسنده : سلامت |

رفع مشکلات طبی با 9 چاره طبیعی

رفع مشکلات طبی با 9 چاره طبیعی

عسل حاوی دو ماده موثر و مفید برای درمان زخم‌های ناشی از بریدگی یا خراش است؛ شکر برای از بین بردن رطوبت و در نتیجه از بین رفتن باکتری‌ها و پراکسید هیدروژن برای ضدعفونی کردن. پس شما می‌توانید برای درمان بریدگی‌ های سطحی‌تان به سادگی از


برچسب‌ها: منبعhttp, mohsenhassomi, blogfa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 12:38 | نویسنده : سلامت |

منضج چیست ؟

براى خارج شدن ماده اى كه باعث بيمارى در هر قسمتى از بدن شده است داروهائى به كار مى رود كه باعث نضج يا حل شدن آن مى گردد مثلا موقعى كه زيادى صفرا باعث بيمارى شده باشد (مثل زيادى صفراى خون در بيماريهاى كبدى و غيره ) داروهاى حل كننده اى بكار مى برند مثل (نضج ) كه با تجويز آن ها ناراحتى بيمار مرتفع مى گردد داروهاى حل كننده يا منضج را برحسب مزاج بيمار انتخاب مى نمايند مثلا اگر در اثر گرمى بيمارى به وجود آمده باشد، منضج يا حل كننده يا داروى پاكسازى سردى به كار مى برند. 

گفتنی است که بیشتر کاربرد منضجها در وقتی است که بیماری شدید شده، 


برچسب‌ها: منبعhttp, mohsenhassomi, blogfa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 12:36 | نویسنده : سلامت |

ميكروبها، قارچها، باكتريها و همه عوامل چرك زا باعث به وجود آمدن اينگونه تومورها مى گردند. گاهى اين تومورها بزرگ شده و به صورت تومور چركين كه پس از سرباز كردن سوراخ سوراخ مى باشد، روى بدن پيدا مى شوند كه اكثر آنها را با شكافتن و فتيله گذاردن ميتوان درمان نمود اين دملها را كفكيرگ گويند.


درمان :

مبارزه با خلط غالب يعنى عامل بيمارى زا و رسوبات 


برچسب‌ها: منبعhttp, mohsenhassomi, blogfa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 12:32 | نویسنده : سلامت |

چشم-سالم.jpg

کسانی که مایلند چشمانشان سالم باشد بایستی نکات زیر را رعایت کنند.

1-    به جسم سفید و خیلی شفاف نگاه نکنند.

2-  از نگاه کردن به خطوط ریز و نقشه های خیلی دقیق که موجب صرف نور زیاد است خودداری شود.

3-   زیاد گریه نکنند.

4-   جلوی آتش شدید ننشینند.

5-   در آفتاب شدید و خورشید را نگاه نکنند.

6-   سعی کنید که باد قوی به


برچسب‌ها: منبعhttp, mohsenhassomi, blogfa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 12:30 | نویسنده : سلامت |

از نظر علل تعريف عرق را مى توان چنين خلاصه كرد كه عرق عبارت است از ادرار رقيق شده و بيشتر تركيبات عرق و ادرار مشابه يكديگر است ، بدين جهت اگر عرق مدتى بماند بدبو شده در محل آن ممكن است ناراحتيهاى پوستى از قبيل خارش ، سوزش ، و پيدايش


برچسب‌ها: منبعhttp, mohsenhassomi, blogfa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 12:27 | نویسنده : سلامت |

دانه هاى ريزيانسبتادرشتى میباشندكه گاهى باترشحاتى كه شكل پنيراست همراه بوده كه بافشارازآنهاخارج مى گرددازاين رويه آنهابثورات لبنيه ياپنيرى گويند،اين دانه هادراوايل سنين بلوغ پيداشده كه مدتى مزاحم بيماراست،دانه هامزبوردرسينه - پشت وصورت غرور-جوانى-1.jpgادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 12:24 | نویسنده : سلامت |

سلام دوستان گرامی . یکی از موضوعاتی که مدتی هست ذهن مرا مشغول داشته ، مسئله ازدواج و تشکیل خانواده و رابطه آن با طب شریف ماست . از آنجا که طب ، تمام زندگی ما را در بر گرفته است ، پس طب میتواند ما را به زندگی بهتر هدایت کند تا زندگی با آرامش و راحتی را داشته باشیم .

دوستان ، این مقاله ، یکی از مهمترین مقالات ارائه شده در این وبلاگ است که مطالعه آن برای همه ، حتی افرادی که متاهل هستند لازم و واجب است .


قابل توجه مجردینی که نمی دونند سردنند یاگرم.
سرد یاگرم مزاج بودن فرد بستگی به عواملی داره که به چندتایی ازاونها اشاره می کنم:
1- بدن گوشت آلود،نشانه مزاج گرم وبدن پیه آلود، نشانه مزاج سردافراداست.
2- پرپشتی موها ورنگ سیاه آن نشانه مزاج گرم وکم پشتی ولختی آن نشان دهنده مزاج سرداست.
3- سفید بودن پوست وزبان نشان دهنده مزاج سردوسرخی وزردی نشان دهنده مزاج گرم است.
4- رگ ها ومفاصل برجسته ازویژگی مزاج گرم ورگ ها ومفاصل نازک وغیربرجسته نشانه سرد مزاجی فرداست.
5- سرعت وشور زیاد در انجام فعالیتهای روزمره،نشانه گرم مزاجی وکندی وکسلی نشانه سرد مزاجی افراد است.
6- گلاب به روی دوستان خوبم،بوی تند وبد ادرار و
ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 12:21 | نویسنده : سلامت |
 تصویرزیرمتعلق به گزارشی مفصل باعنوان "آغوش نجات‌بخش"است که به هفته اول دونوزاددوقلوی آمریکایی اختصاص دارد.تصویر زیر متعلق به گزارشی مفصل با عنوان "آغوش نجات‌بخش" است که


برچسب‌ها: عکس, تصویر, صحنه, آغوش نجات‌بخش, نوزاد

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۴ | 11:47 | نویسنده : سلامت |
بهترین صبحانه دانش‌آموزان

بهترین نمونه برای صبحانه استفاده ازغذاهایی باطبیعت گرم است،زیراغذای باطبع سردمثل شیرباعث رخوت وسستی آنهادرسرکلاس خواهدشد.لازم بذکراست شیرراقبل ازخواب به کودکان بدهیدیااگرآنرادرصبحانه قرارمیدهید،حتماًبه همراهادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۲ | 16:24 | نویسنده : سلامت |
1.کسیکه نمیخواهدمعده اش آزاروآسیب ببیند،موقع غذاخوردن آب ننوشد.کسانیکه هنگام غذاخوردن آب مینوشند،‌دستگاه هاضمه راازابتدای کارش،‌ازکاربازمیدارند.این افرادبه عارضه ضعف دستگاه گوارشی مبتلاخواهندشد.

 

2.کسانیکه به ضعف حافظه دچارند،‌بهتراست همه روزهادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۲ | 16:18 | نویسنده : سلامت |
از آنجایی که درگذشته انواع سرمه برای زیبایی بخشیدن بیشتربه ابروومژه وباهدف بهره بردن ازخواص درمانی که برای پرپشت وتقویت کردن ابروومژه بوده،استفاده میشده وسرمه هابه روشهای مختلف سنتی تهیه میشدند،ولی امروزه جای 


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۲ | 16:13 | نویسنده : سلامت |
یکی ازمسائلی که دراستخرهاباب شده است واردشدن افرادبه حوضچه های آبسردوآبگرم است که اکثرافرادبدون توجه وازروی تقلیدآنراانجام میدهندوبه عوارض آن توجهی ندارند.متن پیش روگزیده‌ای است باجرح وتعدیل ازکتاب قانون ابن سینادرباره


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۲ | 16:10 | نویسنده : سلامت |

حتما قبل از مصرف بدن خشک باشد

جمله فوق را اکثرا بر روی قوطی داروهای نظافت(پودر بهداشتی، نوره ، واجبی) دیده اید

حال نگاهی می اندازیم به نظر امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه ودلیلی که حکمای طب سنتی بیان داشته اند

وَإِذَاأَرَدْتَ اسْتِعْمَالَ النُّورَةِ وَلَايُصِيبَكَ قُرُوحٌ وَلَاشُقَاقٌ وَلَاسُوَادٌفَاغْتَسِلْ بِالْمَاءِالْبَارِدِقَبْلَ أَنْ تَتَنَوَّر


زمانیکه میخواهی ازنوره(دارونظافت)استفاده کنی وزخمى دربدن پيدانشودومبتلابه تركيدن

 دست وپانشوي وازلكه‏هاى سياه پوستی محفوظ بماني بايدقبل ازاستفاده ازنوره 

(دارونظافت)بدن راباآب سردشستشوبدهيم

نظر حکمای طب سنتی:[زيراآب سردباايجادانقباض درمنافذپوست مانع نفوذنوره درپوست وعوارض احتمالى مى‏شود].

حال خودتان قضاوت کنید که بدن باید خشک باشد یا با آب سرد شسته شده باشد؟؟؟؟؟؟

این مطلب نشان دهنده این است که دشمنان اسلام چگونه با تحریف دستورات دینی قصد انزوای احکام الهی را دارند؟برچسب‌ها: داروی نظافت, نوره, رساله ذهبیه, طب اسلامی, دستورات دینی

تاريخ : ۹۲/۱۱/۱۲ | 14:33 | نویسنده : سلامت |

سرفه واکنش بدن به التهاب وتحریک درناحیه گلو،حنجره،برنشهاویاریه هاست.

سرفه خشک معمولابه سرفه ای اطلاق میشودکه همراه سرفه خلط وجودنداشته وفردسرفه ای بدون خلط داشته که  ممکن است سوزش گلوودرددرناحیه سینه وحس سوختن هم داشته باشد.
به گزارش زلال نیوز ، سرفه های خشک که اغلب در پی سرماخوردگی های زکام مانند و آنفولانزا می آید، بسیار دردناک بوده و باعث التهاب و بروز ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۹ | 9:49 | نویسنده : سلامت |

  تصفیه خون.دشمن سرسخت سنگ كلیه ومثانه.مفیدبراى معالجه یرقان ونقرس .شیره ساقه علف مرغ رابراى رفع سرفه مصرف كنید.اختلالات معده راازبین میبرد .بذرش رابراى جلوگیرى ازقى واسهال تجویزكرده اند. 
درفارسى به من بیدگیاه-بیدگیاه كرك-جوداش علف قوشك همادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۹ | 9:41 | نویسنده : سلامت |
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۹ | 9:18 | نویسنده : سلامت |

حفظ تندرستی  ازدیدگاه حضرت ثامن الحجج(ع)درماه بهمن که بایازدهمین ماه رومی(کانون ثانی)مصادف است

ماه یازدهم،کانون ثانی است،ماه وسط زمستان بوده وایّام آن سی ویک روزاست،درآن خلط بلغم قوّت میگیردودرآن ماه آبگرم راهنگام گرسنگی جرعه جرعه بنوشندوجماع درآن ماه پسندیده است

زیراکه اخلاط رااعتدال میبخشدوخوردن احساء،که غذایی است که آنراازآردوروغن وشکرترتیب میدهندکه همان


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۸ | 9:47 | نویسنده : سلامت |

ازمخزن الادویه حکیم عقیلی خراسانی صفحه698

جالی(جلادهنده)،منضج(پزنده اخلاط خام وغلیظ)ومحلل(حل کننده اخلاط غلیظ واورام) است.

ماهیت آن:لطیف است ورقیق ترین شیربین شیرحیوانات دیگرمحسوب میگردد. این شیرکمی مایل به شوری است وچربی آن کم است وبسبب گرم بودن مزاج آن وشدت امتزاج(پختگی)آن چربی شیرازآب آن جدانمیگردد.

طبیعت آن:گرم مایل به خشکی است.  

افعال وخواص آن:جلادهنده،منضج و


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۸ | 9:43 | نویسنده : سلامت |

با سلام

کاربران گرامی لطفا نظر خود را در مورد 


نحوه درمان بیماریها بدون مصرف دارو


در قسمت نظرات دوستان بیان فرمائید


تا در قسمت ادامه مطلب همین پست


به نام خودتان درج گردد


شکلک های محدثهادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۷ | 17:16 | نویسنده : سلامت |

خبرگزاری تسنیم:نخستین کنگره بین المللی سیره نبوی درطب درشیرازبمدت۲روزباحضوراندیشمندانی ازسراسرجهان برگزارشد.

سیره نبوی در طب

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازشیراز،نخستین کنگره بین المللی سیره نبوی درطب  بمدت2روزباحضوراندیشمندانی  ازسراسرجهان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شیرازدر2بخش اساتیدودانشجویی برگزارشد.

بدنبال اهانت‌ به پیامبراکرم(ص)درسال گذشته دانشگاه علوم پزشکی شیرازتصمیم گرفت که برخوردمنطقی بااین اهانت کنندگان داشته باشدوبه همین دلیل این کنگره رابرای نشان دادن عظمت مقام پیامبربرگزارکرد.

دراین کنگره بزرگان بسیاری چون آیت الله بهشتی،آیت الله مصطفوی،دکترادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۶ | 16:31 | نویسنده : سلامت |

بیمه سلامت

خبرگزاری تسنیم: رئیس موسسه مطالعات اسلامی مک گیل کانادا گفت: برای پیشرفت طب اسلامی باید متون عربی بزرگانی چون ابن سینا به فارسی ترجمه شود.

مهدی محقق در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز درادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۶ | 16:26 | نویسنده : سلامت |

درحالیکه روغن پالم باافزایش کلسترول بدخونLDLودرنهایت سکته های قلبی ارتباط دارد،رئیس انستیتوتحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشورازاستفاده روغن پالم درشیرهای پرچرب خبرداد.


به گزارش ایرنا،«مجیدحاجی فرجی»روزشنبه درهمایش تغذیه سالم افزود:درشیرهای پرچرب،چربی شیررامیگیرندوبه جای آن روغن پالم میزنندوآنرابجای

برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۵ | 9:55 | نویسنده : سلامت |


ننه سرماازراه میرسدودماغ‌هاقرمزمیشوند،درعوض میوه‌ای شیرین وگس نیزازراه میرسدکه محفل خانوادگی شبهای طولانی پاییزوزمستان راگرمِ گرم میکند.شبیه گوجه‌فرنگی است،یک گوجه‌فرنگی نارنجی‌پوش.باهمان


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۴ | 16:14 | نویسنده : سلامت |

موادی بهترازقرصهای مولتی ویتامین!

بهترین رژیم آنستکه موادموردنیازبدن بطورطبیعی به بدن برسدووقتی این تامین نیازشکل غیرطبیعی بخودبگیردمیتواندمضرباشد.دراین مطلب میتوانیدازتمام موادخوراکی که ویتامین یاموادمعدنی خاص رابه بدن میرسانندآگاه شوید.

برای اینکه بدن سالم‌تری داشته باشید،میتوانیداین موادرادررژیم غذایی خودبگنجانیدوخودراازمصرف مکملهای مولتی ویتامین ومینرال برهانید.

تغذیه, قرص های مولتی ویتامین, مکمل‌های خوراکی

Vitamin c
برویدسراغ خانواده مرکبات وکلم
فایده‌ها
ویتامینCیک آنتی‌اکسیدان قوی است که میتواندبارادیکال‌های آزادخراب‌کننده DNA مبارزه کندوبااینکارخطرسرطان راکاهش دهد.این ویتامین میتواندبه حفظ سیستم ایمنی وافزایشHDLخون که دراصطلاح به آن کلسترول خوب میگویندبه شماکمک کند.

مقدارموردنیاز

نیازروزانه بدن به این ویتامین75میلیگرم است امابعضی ازکارشناسان توصیه میکنندتاروزیادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۴ | 16:11 | نویسنده : سلامت |

میوه های انار،زیتون،‌خرما،‌انجیروانگوردرقرآن کریم ازآنهایادشده است.این میوه هاعلاوه برجنبه خوراکی ازدیدگاه دارویی واثرات درمانی نیزقابل توجه هستندوهمواره درطب سنتی ونوین برای درمان بسیاری ازبیماریهاتوصیه شده اند.

درقرآن کریم به میوه انجیروزیتون قسم یادشده است ودرآیات


ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۴ | 16:5 | نویسنده : سلامت |

نتایج مطالعات جدیدمحققان انگلیسی نشان میدهدکه مصرف عسل بطورکلی وبه ویژه یک قاشق چایخوری آن قبل ازخواب موجب چربی سوزی وکاهش وزن میشود.این مطالعه توسط یک گروه محقق انگلیسی به سرپرستی مایک مک اینزازمتخصصان ارشدتغذیه درانگلیس انجام شده است که تمام طول عمرخودراوقف این تحقیق کرده است.

این مطالعه نتایج جالبی داشت ازجمله اینکه برخلاف دیدگاه عموم،ترکیب منحصربه فردقندهای طبیعی موجوددرعسل،آنرابه یک غذای کاهش وزن تبدیل میکند.

نتایج این تحقیق ازآنروحایزاهمیت است که براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی چاقی یکی ازبزرگترین چالشهای جمعیتی وابتلابه بیماریهای مختلف درسطح جهان است.

طبق تحقیقات این گروه،دریک برنامه غذایی برای کاهش وزن میتوان ازغذای معمول خانواده،تنقلات وانواع دسرهاکه معمولادررژیم‌های غذایی لاغری منع میشوند،لذت بردبه شرط اینکه بهادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۴ | 16:3 | نویسنده : سلامت |

چهره خوانی:چـهره خـوانـی به این مـعـنـاست که شمافـقــط بانگاه کردن به صورت اشخاص پی بـه خـصـوصـیات اخلاقی وشخصیتی اوببرید.

چـهره خـوانـی توسـط مردم دراعصارمختلف انجام شده است وشـناخـتـن افرادتنهاازروی خصوصـیات ظـاهـری آنهامساله بسیارجالبی است،نـکات ظـریف وادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۴ | 15:52 | نویسنده : سلامت |


01 SolutionWwW.KamYab.IR  راه حـل های سـاده اما بدردبخـور !


برای پیدا کردن یک چیز کوچک مثل گوشواره کافیست سر جاروبرقی را
با پارچه ای ببندید و با ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۴ | 15:50 | نویسنده : سلامت |

عوامل مختلف اثرگذاربرسلامت مسافران هوایی

*استرس مسافرت باهواپیما

پروازباهواپیماهای مسافربری دربیشترمواردراحت وبسیارمطمئن است.بااین حال هرمسافرت هوایی چه کوتاه باشدیادرازمدت استرس هایی رابرهمه مسافران تحمیل میکند. 

استرس های پیش ازپروازشامل هیاهوی مربوط به محیط فرودگاه نظیرحمل بار،دیررسیدن به


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۱/۰۲ | 18:51 | نویسنده : سلامت |

تعداد 3 قاشق غذاخوری ارده کنجد را در ظرفی ریخته وسپس روی آن یک قاشق غذاخوری آبجوش اضافه نموده وآنرا به خوبی هم میزنیم پس از جذب آب در ارده مجددا یک قاشق غذا خوری دیگر آبجوش ریخته وهم میزنیم واین کار را تا زمانی که رنگ خاکستری ارده مثل ماست سفید گرددادامه میدهیم پس از سفید شدن رنگ ارده میتوانیم آب جوش یا آب ولرم  ویاحتی آب سرد به اندازه ای که دوست داریم اضافه نمائیم وپس از آن مقداری عسل یا شیره(انگور – توت – خرما – انجیر)به اندازه ای که شیرین شود اضافه مینمائیم و خوب هم میزنیم تا حل شود غذا آماده است تا با اضافه نمودن نان خرد شده داخل آن نوش جان گردد . – تذکر: برخلاف اشکنه کشک این اشکنه مقدار خیلی کمی از آن به نان جذب شده ومیتوان با مقدارکمی از آن تا تعداد 3 عدد نان بربری را هم میل نمودتاريخ : ۹۲/۱۰/۳۰ | 19:15 | نویسنده : سلامت |

عوامل ناشی ازگزش ماربه سه دسته تقسیم میشود:

1-عوارض روانی:بلافاصله دردقیقه اول پس ازگزش بروزمیکند،شامل:شوک-ترس وهراس  ناشی ازاسم ماروتهاجم مار-اضطراب-افزایش ضربان قلب وسرعت تنفس-لرزش-تعریق_سردی پوست-سستی نبض-اسپاسم(این علائم بادلداری برطرف میشود.)

2-عوارض موضعی:5تا10دقیقه پس ازگزش بروزمیکندشامل:درد،ورم،تاول وزخم موضعی ناشی ازفروشدن جسم خارجی به بدن که ظرف دوهفته بهبودمییابد.

3-عوارض سیستماتیک:یک ساعت بعدازگزش بروزمیکند،ناشی ازاثرتوکسین(آثارفلجی-کاهلی-انعقادی-کلیوی-قلبی)انتقال عفونتهاکزازوناهنجاریهای بعدا


برچسب‌ها: منبع سایت دکتر روازاده

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۰/۳۰ | 19:1 | نویسنده : سلامت |

ازاين رساله،نسخ خطي متعددي درکتابخانه هاي مختلف وجودداردازآن جمله،هفت نسخه خطي درکتابخانه مرکزي آستان قدس موجوداست.البته،برخي ازنسخه هاناقص است وهمه آنهاارزش واعتباريکساني ندارند.دربرخي نسخ،کاتب وتاريخ کتابت مشخص نيست.مهمترين مصدري که اين رساله رابيان کرده،بحارالانواراست وقبل ازآن،اين رساله درادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۰/۲۹ | 16:23 | نویسنده : سلامت |

ظرف های خود را بدون درپوش نگذارید زیرا هرگاه روی ظرف ها پوشیده نباشد شیطان در آن آب دهان می اندازد .
یکی از پیامبران از درد و اندوه پیش خدا شکوه کرد خداوند به او دستور داد انگور تناول کند .
هرکس درخود اندوهی بیابد و علت آن را


برچسب‌ها: منبع, http, www, daroushafa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۰/۲۹ | 15:1 | نویسنده : سلامت |

نام قرآني: سدرة- سدر 
نامهاي متداول: فارسي: سدر؛ عربي: شجرة الله، ارز، ارز الرب، ارز اللبنان؛ عبري: اهرازم؛ انگليسي: cedar؛ فرانسوي: cedre؛ آلماني: Zeder؛ لاتيني:cedrus؛ يوناني: kedros؛ ايتاليايي، اسپانيايي: cedro؛ روسي: kedr. 
نام علمي: Cedrus Libani( از تيره كاج Pinaceae)

اشارات قرآني: 
." لقد كان لسبا في مسكنهم اية جنتان عن يمين و شمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة و رب غفور. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل و شيء من سدر قليل."(سبا/15-16) 
مدم سبا را در مساكنشان عبرتي بود: دو بوستان داشتند، يكي از جانب راست و يكي از جانب چپ. از آنچه پروردگارتان به شما روزي داده است بخوريد و


برچسب‌ها: منبع, http, www, daroushafa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۰/۲۹ | 15:0 | نویسنده : سلامت |

ارزش والاي كلام خدا در بين مسلمانان و مقام بلند اين معجزه بزرگ الهي در تمام زمانها و مكانها، قرآن پژوهان و دانايان سراسر جهان را شيفته خود ساخته و 


برچسب‌ها: منبع, http, www, daroushafa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۰/۲۹ | 14:59 | نویسنده : سلامت |

کتاب طب الرضا (ع) که نام ديگر آن «الرسالة الذهبية» است از روايات امام هشتم شيعيان، امام رضا عليه ‏السلام مى‏باشد

امام رضا عليه‏ السلام اين كتاب را به درخواست مأمون خليفه عباسى نوشته‏اند و مأمون هم دستور داد تا


برچسب‌ها: منبع, http, www, daroushafa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۰/۲۹ | 14:59 | نویسنده : سلامت |

همانگونه كه بدن انسان هدف بلايا و بيمارى هاى گوناگون اين جهان است ، روح انسان نيز در تمام زمينه ها ممكن است به خطر فساد و مرگ تهديد شود

پيشوايان آسمانى براى حفظ صحت تن دستورها داده اند. همان طور هم در حفظ بهداشت روانى رهنمودهايى ارائه فرموده اند و شايد از اين جهت سعى فزون ترى به كار برده اند زيرا اين الگوهاى انسانى پيش از آنكه طبيب جسم باشند، طبيب روح بوده اند

بيمارى هاى جسمى ، بدن را از كار مى اندازد و آدمى را از پاى مى افكند و به عمر افراد پايان مى بخشد
و بيمارى هاى روحى اگر خداى ناكرده جان آدميان را هدف هجمه هاى خود قرار


برچسب‌ها: منبع, http, www, daroushafa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۰/۲۹ | 14:58 | نویسنده : سلامت |

يكى از نظريه هاى امام صادق (ع) كه نبوغ علمى ايشان را به اثبات مى رساند آن كه مى فرمود بعضى از بيمارى ها نه از راه هوا يا ميكروب يا... بلكه فقط توسط تابش برخى امواج از بدن فرد بيمار به فرد سالم منتقل مى شوند

اين عقيده از نظر دانشمندان زيست شناسى و پزشكان در آن زمان و حتى دوره هاى بعد خرافات به شمار مى آمد زيرا در آن زمان علل رايج بيمارى را ابتدا از بوها مى دانستند و سپس آب يا هوا يا تماس بين فرد بيمار و سالم را به عنوان علّت انتقال بيمارى در نظر گرفتند. امّا در هيچ دوره اى ابراز نشد كه امواج ساطع شده از بدن شخص بيمار ممكن است سبب ايجاد بيمارى در فرد سالم شود


برچسب‌ها: منبع, http, www, daroushafa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۰/۲۹ | 14:57 | نویسنده : سلامت |

دستگاه گوارش - اشاره به حكمت نهفته در دستگاه گوارش

امام صادق (ع)- خطاب به طبيب هندى -: كبد، قوسدار است تا معده را سنگينى كند و به تمامى بر روى آن قرار گيرد و آن را بفشُرد و در نتيجه ، بخارى كه در


برچسب‌ها: منبع, http, www, daroushafa, com

ادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۱۰/۲۹ | 14:56 | نویسنده : سلامت |