مشاوره رایگان جهت درمان بیماریها

فروشگاه اینترنتی محصولات مورد تایید دکتر روازاده در شرق کشور

  یک نوع بادکش است که ویژه خانمهابرای درمان این مواردانجام میشودکه محل قراردادن لیوانهادرتصاویرذیل مشاهده میشود:
- درمان کیست تخمدان
- درمان تکمیلی دیسمنوره(قاعدگی دردناک)  
-درمان بی نظمی قاعدگی
-درمان تکمیلی ناباروری درزنان
روش بادکش:طبق تصاویرذیل بادکش بایددرقسمت زیرشکم وهمچنین پشت بدن بیمارانجام گردد

تذکر:- بادکش وحجامت وهرگونه عملی که باعث تحریک وانحرافی درخون میشود،درموقع پریودی ممنوع است ودرغیرآن میتوانیدبادکش زیرشکم انجام دهید.
- جهت درمان قاعدگی دردناک،بادکش زیرشکم راقبل ازپریودانجام دهید.ضمناًدراین رابطه بادکش ساق هردوپا(پشت ساقین)نیزتاثیرخوبی دارد.
- انجام بادکش زیرشکم برای خانمهای مجردنیزبلامانع است واشکالی ندارد.
- این بادکش رامیتوانیدروزانه وبه مدت حدود6 دقیقه انجام دهید.


برچسب‌ها: درمانها, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۰/۰۳/۳۰ | 16:45 | نویسنده : سلامت |