اين كوكو همانند كوكو سبزي تهيه ميشود فقط بجاي انواع سبزي از يك كيلو تره استفاده مي كنيم


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:34 | نویسنده : سلامت |

1 گل كلم متوسط يك عدد                                                                    2 تخم مرغ محلي 7 عدد

3 پياز سرخ كرده 2 تا 3 قاشق سوپ خوري                                             4 روغن كنجد 150 گرم

 5 زعفران سائيده يك قاشق چايخوري                                                    6 نمك وفلفل به مقداركافي

ظرفي را آب كرده كمي نمك ميريزيم وميگذاريم آب جوش بيايد گلهاي گل كلم را از هم جدا ميكنيم وميشوئيم وآن را درآب جوش ميريزيم و ميگذاريم گل كلم بپزد گل كلم را درصافي ميريزيم تا آب آن برود بعد آن را با چنگال كمي نرم ميكنيم تخم مرغها را در ظرفي ميشكنيم و كمي نمك وفلفل به آن ميزنيم و آن را خوب مخلوط ميكنيم زعفران را در كمي آب جوش حل ميكنيم و داخل تخم مرغ  ميريزيم پياز وگل كلم را كه كاملا سرد شده به مايه تخم مرغ  اضافه ميكنيم تمام مواد را خوب مخلوط مينمائيم بعد روغن را در تابه ميريزيم وميگذاريم داغ شود مايه را درون روغن ريخته ومانند كوكو سبزي طبخ مينمائيم.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:34 | نویسنده : سلامت |

1 كدو سبز متوسط 4 تا 5 عدد                                                      2 تخم مرغ 6 عدد

3- پياز متوسط 1 عدد                                                                  4 زعفران سائيده 1 قاشق چايخوري

5 روغن كنجد 150 گرم                                                            6 نمك وفلفل به مقداركلفي

پياز را از رنده درشت رد ميكنيم وبا سه چهار قاشق روغن كمي سرخ ميكنيم بعد پوست كدو را ميگيريم و از رنده درشت رد ميكنيم وداخل پياز ميريزيم وگاهي به هم ميزنيم تا كدو نيز كمي سرخ  وآب آن كاملا كشيده شود آنگاه زعفران را دركمي آب حل ميكنيم وكمي نمك وفلفل به آن ميزنيم بعد مايه را از روي آتش برميداريم وتخم مرغها را در ظرفي ميشكنيم وخوب ميزنيم كمي نمك وفلفل به آن اضافه ميكنيم مايه كدو كه كاملا سرد شد داخل تخم مرغ ميريزيم وبه هم ميزنيم ودر تابه  بقيه روغن را ميريزيم ومانند كوكو سبزي طبخ ميكنيم با كدو حلوا نيز به همين طرق ميشود كوكو تهيه كرد وبه جاي كدو سبز از يك پنجم كيلو كدو حلوائي استفاده كرد.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:34 | نویسنده : سلامت |

براي تهيه انواع كوكو بايد به چند نكته مهم توجه كنيم :نخست اينكه روغن را بايد كاملا داغ كنيم وسپس مايه را در آن بريزيم حرارت را بايد ملايم كنيم و درظرف را بگذاريم تا مايه كاملا بسته شود آنگاه آن را به هر شكلي كه بخواهيم ميبريم وبرميگردانيم تا روي ديگر آن نيز سرخ شود


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:33 | نویسنده : سلامت |


1 سبزي (تره جعفري شويد گشنيز پياز چه سير تازه ) يك كيلو        2 تخم مرغ محلي 5 تا 6 عدد

3 زرشك درصورت تمايل يك تا دو قاشق سوپ خوري                               4- گردوي خرد كرده 1 قاشق غذاخوري

5 روغن كنجد 150 گرم                                                                6 نمك وفلفل وزردچوبه به مقداركافي

سبزي را خرد كرده وداخل كاسه اي ميريزيم تخم مرغها را در آن شكسته ونمك وفلفل وزردچوبه را به آن اضافه كرده وخوب هم ميزنيم زرشك وگردوي خرد كرده را به مايه اضافه كرده ومجددا هم ميزنيم بطوري كه مايه كف كند روغن را خوب داغ ميكنيم مايه را داخل روغن ميريزيم وروي مايه را با پشت قاشق صاف ميكنيم و درآن را ميگذاريم وحرارت را ملايم ميكنيم تا مايه كاملا بسته شود آن رابه هر شكلي بخواهيم ميبريم وبرميگردانيم تا روي ديگر آن نيز سرخ شود


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:33 | نویسنده : سلامت |

1 بامجان دلمه اي 3 عدد               2 فلفل دلمه 4 عدد                     3 گوجه فرنگي 5 عدد                          4 پياز 2 عدد

5 گوشت چرخ كرده 400 گرم                                        6 زعفران سائيده (حل شده درآب جوش) 2 قاشق سوپ خوري

7 برنج 150 گرم                                                                8 لپه 100 گرم

9 سبزي(ترخون گشنيز مرزه جعفري)500 گرم                 10 - رب گوجه فرنگي 2 قاشق غذاخوري

11 نمك وفلفل به ميزان لازم                                                12 روغن كنجد مقداري

بادمجان دلمه اي را پس از شستن پوست آن را بصورت يك در ميان گرفته درقسمت دم يك برش گرد داده و محتويات داخل آن را خالي مي كنيم سپس داخل واطراف بادمجان رابه نمك آغشته مي كنيم و ميگذاريم 2 ساعت بماند .بعد از اين زمان بادمجان را كامل شسته خشك كرده ودر روغن كمي سرخ ميكنيم .قسمت دم فلفل دلمه اي را يك برش گرد داده ودانه هاي آن را جدا نموده ودر روغن سرخ ميكنيم 3 عدد از گوجه فرنگي را نيز يك برش گرد به ته آن داده سپس گوشت داخل آن را خالي كرده بقيه گوجه فرنگي ها را نيز رنده ميكنيم گوشت چرخ كرده را به پياز سرخ اضافه كرده هم ميزنيم تا آب گوشت كشيده شود گوجه فرنگي رنده شده را الك كرده وبه همراه مقداري نمك وفلفل وزعفران به مواد فوق الذكر اضافه ميكنيم برنج ولپه را كه از قبل خيس كرده ايم جداگانه پخته آبكش ميكنيم وبه همراه سبزي دلمه كه شسته وخرد كرده ايم به مواد فوق اضافه ميكنيم از مايه آماده شده داخل بادمجان ها فلفل دلمه اي وگوجه فرنگي پر نموده مقداري روغن در ظرفي ريخته رب گوجه فرنگي را در روغن تفت مي دهيم سپس كمي آب ريخته بادمجان وفلفل دلمه اي را در كف ظرف چيده پس از بيست دقيقه گوجه فرنگي را روي آنها قرار داده حرارت بايد ملايم باشد تا دلمه ها پخته شود وسس غليظ شود .


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:29 | نویسنده : سلامت |

دلمه بايد تا آخرطبخ ازهم نپاشد وكاملا درسته بماند ومواد داخل آن خارج نشود . براي اين منظور بايد حرارت زير دلمه ملايم باشد ومقدارآبي كه براي پختن آن مصرف ميشود به تدريج از كنار ظرف داخل دلمه ريخته شود وبعد از پخته شدن آب دلمه بايد كاملا تبخير شود .


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:28 | نویسنده : سلامت |

1 برگ مو نيم كيلو                                                                  2 گوشت چرخ كرده نيم كيلو

3- سبزي دلمه (تره جعفري نعناع ترخون پيازچه)نيم كيلو            4برنج 150 گرم

5 پياز سرخ كرده 3 تا 4قاشق سوپ خوري                                     6 آبغوره يك استكان

7 عسل دو قاشق سوپ خوري                  8 روغن كنجد 150 گرم                        9 نمك وفلفل زردچوبه به مقداركافي

برگ موها را درمقداري آب نمك قرار ميدهيم وبه مدت دودقيقه ميجوشانيم وقتي كه برگ موها كمي نرم شد درصافي ميريزيم تا آب آن برود وسرد شود 2 عدد پياز را خرد كرده وبا روغن سرخ ميكنيم تا طلائي شود بعد گوشت را داخل پياز مي ريزيم وبهم ميزنيم تا كمي سرخ شود وآب گوشت هم كشيده شود سپس سبزي را ريز خرد كرده و به آن اضافه ميكنيم برنج كه قبلا جوشانده ونيم پز شده است را به مايه اضافه ميكنيم ودرآخرآبغوره ونمك وفلفل وزردچوبه بمقدار لازم به مايه اضافه ميكنيم وبهم ميزنيم تا آبش كشيده شود و به روغن بيفتد عسل را اضافه ميكنيم ومايه راهم ميزنيم 2 قاشق روغن در ظرف مناسبي ميريزيم ودوسه رديف برگ ساده ته ظرف ميچينيم برگها را دو عدد دو عدد داخل هم قرار ميدهيم طوري كه شكاف برگها گرفته شود بعد كمي ازمايه دلمه را وسط برگ ميريزيم واطراف برگ راروي هم ميگذاريم ودلمه رامحكم ميپيچيم البته بايد دقت كرد كه دلمه ها كوچك وظريف پيچيده شوند دلمه ها را نزديك هم يعني بدون فاصله در ظرف روي برگها ميچينيم ودو سه تا قاشق روغن كنجد روي آن ميريزيم ويك ليوان آب داخل ظرف دلمه ميريزيم ميتوانيم بشقابي كوچكتراز دهانه ظرف را وارونه روي دلمه قرار دهيم ودر ظرف دلمه را مي بنديم وروي حرارت ملايم قرار ميدهيم تا دلمه بپزد دلمه برگ مو را ميتوان بدون عسل هم تهيه كرد


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:28 | نویسنده : سلامت |

1 كلم برگ 1 عدد درحد 2 كيلو                                                 2 گوشت چرخ كرده 500 گرم

3 سبزي دلمه نيم كيلو                                                             4 پياز سرخ كرده 4 تا5 قاشق سوپ خوري

5 روغن كنجد 150گرم                                                          6 رب گوجه فرنگي 1 قاشق غذاخوري

7 آبغوره 2 تا 3 قاشق سوپ خوري                                            8 نمك وفلفل وزردچوبه بمقداركافي

پياز را خرد وبا روغن كنجد سرخ ميكنيم تا طلائي شود بعد گوشت را داخل پياز ميريزيم وبهم ميزنيم تا كمي سرخ گردد وآب گوشت هم كشيده شود آنگاه رب گوجه فرنگي را در 2 ليوان آب حل ميكنيم وداخل گوشت ميريزيم نمك وفلفل وزردچوبه وآبغوره را اضافه ميكنيم و ميگذاريم گوشت آهسته بجوشد وآبش كشيده شود سبزي را ريز خرد ميكنيم وبا مايه گوشت مخلوط ميكنيم وبهم ميزنيم وميگذاريم به روغن بيفتد برگهاي كلم راجداميكنيم ودرآب نمك يكي دو جوش ميدهيم تا برگها نرم شود برگهاي بزرگ را جدا ميكنيم وبرگهاي كوچك را دوتا دوتا داخل هم قرار ميدهيم واز مايه دلمه يك قاشق سوپ خوري داخل برگ ميريزيم وآن را مانند بقچه محكم ميبنديم دلمه هاي آماده شده را نزديك هم در ظرف ميچينيم داخل ظرف مقدار كمي آبجوش ميريزيم ودرحرارت ملايم ميپزيم تا آب دلمه كاملا كشيده شود.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:28 | نویسنده : سلامت |

1 سبزي ( تره جعفري كمي شنبليله) يك كيلو                           2 گوشت ماهيچه يا مغز ران گوسفندي 500 گرم                                   3 لوبيا قرمز يا چشم بلبلي 100گرم                                                 4 ليمو عماني درسته 3 تا 4عدد                                                        5 گرد ليمو يك قاشق سوپ خوري                    6 پيازسرخ كرده 2تا3 قاشق سوپ خوري                        7 روغن كنجد 200 گرم

گوشت را تكه تكه مي كنيم وبا پياز سرخ كرده ولوبيا وليمو عماني وسه چهار ليوان آب مي گذاريم نيم پز شود بعد سبزي را بدقت تميز ميكنيم وميشوئيم آب سبزي كه كاملا گرفته شد ريزخرد ميكنيم سبزي را با روغن كمي سرخ ميكنيم وداخلگوشت ميريزيم وكمي نمك وفلفل وگرد ليمو به آن اضافه ميكنيم ميگذاريم خورش آهسته بجوشد وبه روغن بيفتد ممكن است بجاي گرد ليمو 2 تا3 قاشق سوپ خوري آبليمو به خورش بزنيم.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:27 | نویسنده : سلامت |

1 مرغ پاك كرده يا اردك 5/1 كيلو                   2 مغزگردو چرخ كرده نيم كيلو

3 پياز سرخ كرده 3 تا4 قاشق سوپ خوري           4 آب انار 3 تا 4 ليوان (ممكن است بجاي آب انار4 تا 5 قاشق سوپ خوري رب انار ومصرف كره)

5 عسل به مقداركم درصورتيكه رب انار يا آب انار ترش باشد              6 نمك

مرغ را با پياز و 3 تا 4 ليوان آب وگردوي چرخ كرده كمي نمك وفلفل درظرف مناسبي مي ريزيم وروي حرارت ملايم قرار ميدهيم تا خورش آهسته بجوشد وآب انار يا رب انار را اضافه ميكنيم وميگذاريم خورش كاملا به روغن بيفتد در صورت ترش بودن خورش كمي عسل اضافه ميكينيم. خورش بايد بعد از آماده شدن كاملا به روغن بيفتد وآب نداشته باشد ودرصورتي كه مرغ پخته شد و خورش جا نيفتاد مرغ را خارج ميكنيم ودرموقع كشيدن داخل خورش ميندازيم درصورتي كه رب انار مصرف كرديم يكي دو ليوان آب زيادتر ميريزيم زيرا فسنجان بايد با آب بيشتر ومدت طولاني تر بجوشد تا به روغن بيفتد.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:27 | نویسنده : سلامت |

ابتدا خورش قيمه رابدون سيب زميني وليمو عماني تهيه مي كنيم وقتي خورش جا افتاد 8 تا 10 عدد بادمجان قلمي يا 5 تا 6 عدد كدوي خورشي را پوست مي كنيم ودرروغن با حرارت ملايم سرخ مي كنيم بعد كدو يا بادمجان سرخ شده را روي قيمه ميچينيم و ميگذاريم آهسته بجوشد وبپزد به حدي كه له نشود وشكل خود را ازدست ندهد بادمجان يا كدو را دور ديس مي چينيم وقيمه را وسط ديس ميريزيم


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:26 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت مغز ران گوسفند 500 گرم                                                     2 لپه 100 گرم                                                                     3- پياز سرخ كرده 3 تا 4 قاشق سوپ خوري                                               4 ليمو عماني 4 تا 5 عدد                                                                      5- رب گوجه فرنگي دو قاشق سوپ خوري                                                 6 سيب زميني پشندي 750 گرم                                                            7- روغن كنجد براي سرخ كردن سيب زميني به مقدارلازم          8 نمك وفلفل به مقداركافي                                      9 ادويه يك قاشق مرباخوري

گوشت را به تكه هاي كوچك خرد مي كنيم بعد لپه را به دقت تميز مي نمائيم و ميشوئيم سپس پياز سرخ كرده را با دو سه قاشق روغن و لپه درظرفي مي ريزيم و ظرف را روي آتش مي گذاريم تا لپه با پياز كمي سرخ شود اين عمل از له شدن لپه بعد از پختن جلوگيري مينمايدآنگاه گوشت را ميشوئيم وداخل پياز ولپه مي ريزيم و درظرف را ميگذاريم و حرارت مي دهيم تا آب گوشت گرفته شود بعد دو ليوان آب داخل گوشت مي ريزيم وليمو عماني را ميشوييم وبه گوشت اضافه مي كنيم و ميگذاريم گوشت آهسته بجوشد وبپزد كمي نمك وادويه ورب گوجه فرنگي به گوشت مي زنيم وميگذاريم خورش كاملا جا بيفتد سيب زميني را بصورت خلال نازك خرد كرده مي شوئيم وكمي نمك مي زنيم و در روغن (كنجد) فراوان وداغ سرخ ميكنيم ميتوانيم سيب زميني را با خورش يكي دو جوش بدهيم ويا خورش را درظرفي بكشيم سپس سيب زميني را روي آن بريزيم


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:26 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت ماهيچه يا مغز ران گوسفندي نيم كيلو                                     2 به يك كيلو

3 پياز سرخ كرده 3 تا 4 قاشق سوپ خوري                                       4 روغن كنجد 100 گرم

5 آبليمو نصف استكان                                                                6 عسل 1 تا 2 قاشق سوپ خوري

7 زعفران سائيده يا رب گوجه فرنگي به مقدار كم                               8 نمك وفلفل

گوشت را تكه تكه مي كنيم وميشوئيم وبا پياز سرخ كرده كمي سرخ ميكنيم و2 تا 3 ليوان آب داخل آن مي ريزيم ومي گذاريم گوشت با حرارت ملايم آهسته بجوشد وبپزد پوست به را ميكنيم وچهار قاچ مي نمائيم و تخم آنرا مي گيريم و پره پره يا خرد مينمائيم وبا روغن كمي سرخ مي نمائيم و داخل گوشت مي ريزيم سپس عسل و آبليمو ونمك وزعفران را اضافه مي كنيم و ميگذاريم خورش آهسته بجوشد و گوشت وبه كاملا بپزد ولي نبايد زياد له شود.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:25 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت ماهيچه گوسفندي 500 گرم                                        2 پياز سرخ كرده 3 قاشق سوپ خوري

3 باميه 750 گرم                                                              4 رب گوجه فرنگي 2 قاشق سوپ خوري

5 آبليمو 2 تا 3 قاشق سوپ خوري                                          6 نمك وفلفل به مقدار كم

گوشت را تكه تكه  خرد ميكنيم ميشوئيم باپياز سرخ كرده داخل قابلمه مي ريزيم در ظرف را مي بنديم و قابلمه را  روي حرارت ملايم قرارمي دهيم و ميگذاريم آب گوشت كاملا كشيده شود بعد دو سه ليوان آب داخل گوشت مي ريزيم تا گوشت پخته شود وآب آن درحدود يك ليوان گردددر صورتيكه با اين مقدارآب پخته نشد مقداري آب به آن اضافه مي نمائيم. براي آنكه باميه ليز نشود بايد ته آن رابه هيچ وجه نگرفت كافي استكه چوبهاي ته آن راكمي كوتاه نمائيم بعد باميه راميشوئيم وظرف مناسبي را آب كرده مي گذاريم جوش بيايد باميه را درآب جوش ريخته يك قاشق نمك به آن اضافه مي كنيم مي گذاريم كمي بپزد بايد دقت كرد باميه زياد پخته نشود سپس باميه را در صافي مي ريزيم رب و آبليمو وبه حد كافي نمك وفلفل را به خورش اضافه كرده بعد از دو سه جوش باميه را داخل خورش مي ريزيم وميگذاريم چند جوش بزند تا جا بيفتد.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:25 | نویسنده : سلامت |

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

خورش ريواس مانند خورش كرفس طبخ ميشود ومقدارريواس لازم براي آن در حدود 2 كيلو است وبعد از اينكه گوشت كاملا پخته شد پوست ريواس را ميگيريم وبه طول 2 تا 3 بند انگشت ميبريم وبدون سرخ كردن داخل گوشت مي ريزيم واحتياج به آبليمو ندارد مگراينكه بخواهيم خورش ترش تر شود كمي هم زعفران حل شده در آب جوش به آن ميزنيم وممكن است يكي دو قاشق عسل هم داخل خورش ريواس بريزيم ريواس خيلي زود ميپزد بايد دراواخر طبخ گوشت ريواس را اضافه كرد تا له نشود


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:24 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت مغز ران يا ماهيچه گوسفندي نيم كيلو بدون استخوان                         2 پياز سرخ كرده 2 تا3 قاشق سوپ خوري

3 كدوحلوايي يك كيلو ونيم                                                                 4 آلوي خشك 150 گرم

5 آبليمو نصف استكان                                                                    6 عسل دو تا سه قاشق سوپ خوري

7 زعفران يا رب گوجه فرنگي به مقدار كم              8 روغن كنجد 150 گرم                   9 نمك وفلفل به مقداركافي

گوشت راتكه تكه ميكنيم وميشوئيم باپياز سرخ كرده يك تفت مي دهيم بعد سه تا چهار ليوان آب دران مي ريزيم وگوشت رامي گذاريم درحرارت ملايم بپزد.بعدآلوراميشوئيم وداخل گوشت مي ريزيم تا بپزد ونمك وفلفل وآبليمو وعسل  ورعفران حل شده در آب جوش يا رب گوجه فرنگي را به آن اضافه مي كنيم وميگذاريم خورش كاملا جا بيفتد سپس كدو را پوست مي كنيم ودوطرف آنرادرروغن سرخ مي نمائيم و روي خورش مي چينيم وكمي از سس خورش را روي كدو مي دهيم وميگذاريم خورش با كدو چند جوش بزند ولي كدو نبايد زياد له شود بعد كدوها را در ديس مي چينيم وبقيه مواد را داخل آن ميريزيم


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:24 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت ماهيچه بدون استخوان گوسفندي نيم كيلو                                       2 كرفس 1 تا 2 عدد

3 پياز سرخ شده 3تا4 قاشق سوپ خوري                                               4 روغن كنجد 3 تا 4 قاشق سوپ خوري

5 آبليمو يك استكان                                6 زعفران سائيده يك قاشق مرباخوري                    7 نمك وفلفل به مقدار كافي

گوشت راتكه تكه خرد ميكنيم وميشوئيم وبا پياز سرخ كرده وبا 4 ليوان آب ميگذاريم بپزد بعد ساقه هاي سفت كرفس را ازبرگهاي سبز آن جدا ميكنيم وكنارميگذاريم سپس ساقه هاي ترد كرفس را به طول دو بند انگشت ميبريم وميشوئيم وبا سه تا 4 قاشق روغن كمي سرخ ميكنيم وداخل گوشت ميريزيم تا كرفس نيز پخته شود ولي زياد له نشود نمك وفلفل وآبليمو وزعفران سائيده را درخورش مي ريزيم و ميگذاريم خورش آهسته بجوشد وجا بيفتد ممكن است خورش كرفس را با نعناع وجعفري آماده كرد دراينصورت يك عدد كرفس بزرگ و درشت ونيم كيلو نعناع وجعفري كافي است نعناع وجعفري رابايد خرد كرد وكمي سرخ نمود وبا كرفس داخل خورش ريخت وبجاي زعفران ممكن است كمي رب گوجه فرنگي مصرف نمود در صورت مصرف نعناع وجعفري به زعفران ويا رب گوجه فرنگي نيازي نيست فقط آبليمو بايد به خورش زد.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:23 | نویسنده : سلامت |

اين خورش مانند خورش كرفس تهيه ميشود براي نيم كيلو گوشت 2 كيلو كنگر لازم است كنگر را بعد از تميز كردن وتيغ گرفتن وشستن بايد كمي سرخ كرده وداخل گوشت ريخت خورش كنگر را نيز ميشود با نعناع وجعفري آماده كرد دراينصورت يك كيلو كنگر كافي است وترشي آن با ابليمو يا آبغوره است.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:23 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت ماهيچه گوسفندي بدون استخوان نيم كيلو                            2 اسفناج يك كيلو

3 تره نيم كيلو                                   4- آلو 250 گرم              5 روغن كنجد 200 گرم                                                                      6 پياز سرخ كرده 3 تا 4 قاشق سوپ خوري                                         7 آبغوره يا آبليمو به مقداركم                       8 نمك وفلفل

گوشت راتكه تكه ميكنيم وميشوئيم وبا سه چهار قاشق پياز سرخ كرده ودوسه ليوان آب درظرفي ميريزيم و ميگذاريم با حرارت ملايم بپزد بعد تره را جداگانه ريز خرد ميكنيم واسفناج را كمي درشت تر خرد ميكنيم تره واسفناج را باروغن كمي سرخ ميكنيم وبه حدي كه آب سبزي كشيده شود سپس آلو را ميشوئيم وسبزي و آلو را با كمي نمك وفلفل داخل گوشت ميريزيم وميگذاريم خورش چند جوش كه بزند به روغن بيفتد ودرظرفي ميكشيم اين خورش را بدون آلو نيز ميتوان تهيه نمود دراين صورت مقداري آبغوره يا آبليموي آن كمي بيشتر ميشود وبجاي آبغوره يا آبليمو گرده غوره نيز ميتوان به اين خورش زد . ممكن است خورش اسفناج را بدون تره تهيه نمود دراين صورت دو كيلو اسفناج لازم است


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:22 | نویسنده : سلامت |

1 مرغ يك عدد درحدود يك ونيم كيلويا گوشت 750 گرم                         2 پياز سرخ كرده 2 تا 3 عدد قاشق سوپ خوري

3 هويج (زردك)يك كيلو                                                            4 آلوي خشك 250 گرم

5 زعفران سائيده                                                                    6 عسل يك تا دو قاشق سوپ خوري

7 روغن كنجد 150 گرم                                                           8 - نمك به مقداركافي

مرغ يا گوشت را با پياز سرخ كرده و 2 تا 3 ليوان آب ميگذاريم بپزد هويج را ورقه وخلال ميكنيم وبا روغن كمي سرخ ميكنيم وبا آلوي شسته شده داخل گوشت ميريزيم ميگذاريم بپزد زعفران را درآب جوش حل ميكنيم وبا كمي نمك وعسل داخل خورش ميريزيم وميگذاريم خورش كاملا به روغن بيفتد درصورتي كه بخواهيم خورش ترش بشود كمي آبليمو اضافه ميكنيم


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:22 | نویسنده : سلامت |

اين آبگوشت مثل آبگوشت ساده تهيه ميشود.بجاي ريختن سيب زميني 2 عدد كلم قمري متوسط را تكه تكه ميكنيم وداخل آبگوشت مي ريزيم وميگذاريم بپزد.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:21 | نویسنده : سلامت |

قبل از طبخ خورشتها بايد به اين نكات توجه داشت :

1 خورش بايد با حرارت ملايم طبخ شود .2 خورش رانبايد زياد بهم زد زيرا بهم زدن خورش باعث له شدن مواد واز بين رفتن شكل آنها ميشود.3 انواع سبزي را بايد بعد از پخته شدن گوشت داخل خورش ريخت 4 خورش بايد كم آب وكاملا جا افتاده باشد .5 براي سرخ كردن پياز بايد دقت كامل كرد كه پياز زياد سوخته نباشد يا سفيد نماند بلكه رنگ آن كاملا طلائي شود. 6 نمك وترشي وچاشني خورش رابايد دراواخر طبخ داخل خورش ريخت .


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:21 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت ماهيچه  يا استخوان سر دست گوسفندي وكمي دنبه 750 گرم                                2 لپه 50 گرم

3 ليمو عماني 4 تا 5 عدد                                                                                   4 پياز متوسط 2 تا 3 عدد

5 نمك وفلفل به مقدار كافي                  6 زردچوبه يك قاشق مربا خوري                  7 سيب زميني متوسط 5 عدد

پياز را خرد وبا روغن به حدي سرخ ميكنيم كه طلائي شود بعد لپه را تميز ميكنيم و ميشوئيم وبا پياز يك تفت ميدهيم سپس گوشت را تكه تكه ميكنيم وداخل پياز ولپه مي ريزيم وحرارت را ملايم ميكنيم تا آب گوشت كشيده شود .بعد زردچوبه را اضافه مينمائيم وبهم ميزنيم وبعد 5 تا 6 ليوان آب سرد داخل گوشت ميريزيم وميگذاريم جوش بيايد بعد در ظرف را محكم مي بنديم و حرارت را ملايم ميكنيم كمي كه آبگوشت جوشيد .ونيم پز شد ليمو عماني را تكه تكه ميكنيم وهسته آن را ميگيريم وداخل آبگوشت ميريزيم وميگذاريمن گوشت كاملا بپزد . دراواخر طبخ 5 عدد سيب زميني اسلانبولي يا پشندي را پوست ميكنيم وبا كمي نمك وفلفل داخل آبگوشت ميريزيم وميگذاريم سيب زميني بپزد.اگر با مقدار آب تعيين شده فوق گوشت نپزد بايد مقداري آب گرم جوشيده به آن اضافه نمود.ممكن است يك قاشق سوپ خوري رب گوجه فرنگي به اين آبگوشت اضافه كنيم .


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:20 | نویسنده : سلامت |

اين آبگوشت مثل آبگوشت لپه تهيه ميشود وبجاي ريختن سيب زميني نيم كيلو به را پوست ميكنيم وخرد مينمائيم وداخل آبگوشت ميريزيم وميگذاريم بپزد .ممكن است دراين آبگوشت 250 گرم آلو قيصي نيز اضافه كرد تا طعم آن ترش وشيرين شود.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:20 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت ماهيچه يا سردست با استخوان گوسفندي وكمي دنبه 750 گرم                       2 نخود ولوبيا چيتي يا سفيد 150 گرم

3 پياز متوسط 2 تا 3 عدد                                        4 - سيب زميني كوچك 5 تا 6 عدد                 5 -  زرد چوبه يا رب گوجه فرنگي كمي

گوشت راتكه تكه ميكنيم و ميشوييم،پياز را خرد ميكنيم نخود ولوبيا را ميشوئيم وهمه اين مواد را با 5 تا 6 ليوان آب در ظرفي ميريزيم در ظرف را ميبنديم و ميگذاريم با حرارت ملايم بپزد. وقتي گوشت نخود ولوبيا كاملا پخته شدند سيب زميني ها را پوست ميكنيم وبه آنها اضافه ميكنيم . زردچوبه ويك قاشق رب گوجه فرنگي وبه اندازه كافي نمك وفلفل ميزنيم وميگذاريم سيب زميني ها بپزد.پس از پخت تمام مواد بايد درحدود سه ليوان آب درظرف مانده باشد


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:20 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت ماهيچه يا سر دست با استخوان ( گوسفندي وكمي دنبه ) 750 گرم            2 - تره وجعفري وكمي شنبليله نيم كيلو

3 لوبيا قرمز يا چشم بلبلي 150 گرم                                                         4 ليمو عماني 4 تا 5 عدد

5 روغن كنجد 3 تا 4 قاشق سوپ خوري                                                   6 پياز متوسط يك عدد

7 نمك وفلفل به مقدار كافي                                                                   8 زردچوبه يك قاشق مرباخوري

 9 سيب زميني متوسط 5 عدد

گوشت را تكه تكه ميكنيم وميشوئيم وبا لوبيا و پياز خرد كرده و5 تا 6 ليوان آب در حرارت ملايم بار ميكنيم تا كمي گوشت بپزد بعد هسته هاي ليمو را بيرون مي آوريم وداخل آن ميكنيم سپس سبزي را تميز وخرد مي كنيم وبا روغن كمي سرخ مي كنيم وداخل گوشت مي ريزيم و ميگذاريم گوشت كاملا بپزد دراواخر طبع 5 عدد سيب زميني پوست گرفته باكمي نمك وفلفل وزردچوبه به آن اضافه ميكنيم


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:19 | نویسنده : سلامت |

ااين آبگوشت هم مانند آبگوشت بزباش تهيه مي شود و بجاي تره وجعفري نيم كيلو نعناع و جعفري و به جاي ليمو عماني نيم كيلو گوجه سبز و بجاي لوبيا به همان اندازه لپه درآن مي ريزيم


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:19 | نویسنده : سلامت |

آبگوشت يكي از عذاهاي اصيل و پر انرژي ايراني است كه با دقت وتوجه ميتوان آنرا با طعم بسيار مطبوع تهيه كرد . نكته اي كه براي تهيه آبگوشت ها بايد به آن توجه شود اينستكه بعداز جوش آمدن درظرف را بايدمحكم بست وحرارت را ملايم نمود تا آبگوشت با بخار پخته شود و آب آن تبخير نگردد وبه اضافه كردن چندين بار آب احتياج پيدا نكند . ميتوانيد آبگوشت را در ديزي سنگي طبخ كنيد.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:18 | نویسنده : سلامت |

اين آش مانند آش كلم قمري تهيه ميشود فقط بجاي كلم آن شلغم مي ريزيم وبجاي لپه هم ميتوان از عدس استفاده كرد


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:17 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت چرخ كرده 500 گرم                                             2 سبزي آش يك كيلو

3 برنج 200 گرم                                                           4 پياز سرخ كرده 2 تا 3 قاشق سوپ خوري

5 نخود ولوبياي قرمز 250 گرم                                           6 آلبالو نيم كيلو

7 گوجه سبز نيم كيلو                                                       8 زردآلو نيم كيلو

9 گندم پوست گرفته 100 گرم                                           10 نمك وفلفل به مقدار كافي

پياز داغ و نخود ولوبيا وگندم و در صورت تمايل كمي زردچوبه را با 5 تا 6 ليوان آب ميگذاريم بپزد برنج را اضافه ميكنيم  وسبزي را بعد از تميز كردن و خرد كردن  وقتي برنج پخته شد داخل آش مي ريزيم و گوشت را كوفته ريزه  درست ميكنيم و به آن اضافه ميكنيم و آش را گاهي به هم ميزنيم تا كاملا جا بيفتد هسته ميوه ها را ميگيريم و در اواخر طبخ ميوه ها را هم داخل آش مي ريزيم به اندازه كافي نمك وفلفل ميز نيم بايد ميوه ها پخته شوند ولي له نشوند در زمستان بجاي ميوه تازه ميتوان از برگ زردآلو و آلوي زرد خشك  ومرباي آلبالو يا آلبالوي خشك استفاده كنيم ميوه هاي خشك را بايد در آب خيس كرده وبعد مصرف نمود.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:17 | نویسنده : سلامت |

1 كلم قمري 5/1 كيلو                                                                     2 برنج 200 گرم

3 پياز سرخ كرده 2 تا 3 قاشق سوپ خوري                                          4 گوشت چرخ كرده گوسفندي 300 گرم

 5 لپه ولوبيا سفيد (مجموعا به تساوي ) 150 گرم                                    6 - زردچوبه يك قاشق مرباخوري

7 - روغن كنجد 5 قاشق مربا خوري                                                     8 نمك وفلفل به مقدار كافي

گوشت چرخ كرده را با كمي نمك و يك عدد پياز رنده شده مخلوط ميكنيم و كوفته ريزه درست ميكنيم ودركمي روغن سرخ مينمائيم درصورتي كه گوشت مغز ران باشد آن را به شكل قيمه خرد كرده با پياز سرخ كرده تفت ميدهيم و مقداري آب ميريزيم لپه ولوبيا سفيد را نيز اضافه مي كنيم و ميگذاريم گوشت وحبوبات با حرارت ملايم بپزد بعد كلم را پوست ميكنيم وخرد ميكنيم داخل گوشت ميريزيم برنج را نيز ميشوئيم وبا زردچوبه ونمك وفلفل به گوشت اضافه مي كنيم حرارت  را ملايم مي كنيم و گاهي آش را بهم ميزنيم تا تمام مواد آش پخته شود وكاملا جا بيفتد موقع كشيدن كمي نعناع داغ نيز روي آن مي ريزيم


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:16 | نویسنده : سلامت |

1 پياز سرخ شده 3 تا 4 قاشق سوپ خوري                                             2 عدس 200 گرم

3 برنج 150 گرم                                                                          4 كدو حلوائي 2 كيلو

5 آبليمو طبيعي ( غير كارخانه اي) يك استكان                                         6 عسل 2 تا 3 قاشق                7 نمك به مقدار كافي

پياز سرخ شده وعدس را با مقداري آب وكمي نمك ميگذاريم بپزد بعد برنج را اضافه ميكنيم وميگذاريم برنج هم كاملا بپزد بعد كدو را قطعه قطعه ميسازيم وپوست ميكنيم وريشه هاي داخل كدو را ميگيريم وداخل ساير مواد ميكنيم و ميگذاريم كدو نيز بپزد حرارت زير آش بايد ملايم باشد گاهي آش را بهم ميزنيم تا تمام مواد له شود و آش كاملا جا بيافتد بعد عسل و آبليمو را اضافه ميكنيم ( مقدار عسل وآبليمو متناسب ذائقه افراد كم يا زياد ميشود) نمك را اضافه ميكنيم آش را در ظرف ميكشيم وروي آن كمي نعناع داغ ميريزيم.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:15 | نویسنده : سلامت |

1 گوشت سر دست بدون استخوان گوسفندي 500 گرم                                   2 جو پوست گرفته 250 گرم

3 سبزي آش يك كيلو ونيم                                                                   4 نخود ولوبيا وعدس وماش (مجموعا به تساوي) يك كيلو

5 برنج يك استكان ( 100 گرم )                                                          6 پياز سرخ كرده 4 تا 5 قاشق سوپ خوري

7 كشك سائيده غليظ 4تا 5 ليوان ( يك ليتر)                                              8 نمك وفلفل به مقدار كافي

9 زردچوبه يك قاشق غذاخوري

بهتراست حبوبات را قبلا خيس كنيم چون دراين حالت زودتر پخته ميشوند گوشت را با پياز وحبوبات سرخ كردهو زردچوبه ميگذاريم نيم پز شود . بعد جوي پوست گرفته وبرنج را كه بهتر است قبلا خيس كرده باشيم داخل گوشت وحبوبات ميريزيم وحرارت را ملايم ميكنيم گاهي نيز آش را بهم ميزنيم سپس سبزي را به دقت تميز وخرد ميكنيم و داخل آش ميريزيم بعد قطعات گوشت را بيرون مي آوريم وميكوبيم وداخل آش ميريزيم اين آش بايد كاملا غليظ وجا افتاده شود بعد از آماده شدن آش را از روي آتش برمي داريم وكشك داخل آش ميريزيم و بهم ميزنيم و آش را در ظرف ميكشيم و روي آنرا كمي كشك ساده مي ريزيم  وبا نعناع داغ و پياز سرخ كرده مصرف ميكنيم.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:14 | نویسنده : سلامت |

اين آش مانند آش انار تهيه ميشود وچاشني آن آبغوره است ميتوان بجاي كوفته ، ريزه يك جوجه  خروس يا ماهيچه را بپزيم واستخوانهاي آن  را بگيريم وگوشت آنرا بكوبيم يا ريش ريش كنيم وبه آش اضافه كنيم.


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:13 | نویسنده : سلامت |

1 برنج يك پيمانه (200) گرم                                                  2 سبزي آش (گزنه ، تره ،جعفري، گشنيز ،نعناع) يك كيلو

3 لپه 2 تا 3 قاشق سوپ خوري ( نصف پيمانه)                            4 پياز سرخ كرده 3 تا 4 قاشق سوپ خوري

5 گوشت چرخ كرده گوسفندي 300 گرم                                    6 انار 2 كيلو (رب انار يك ليوان)

7 گلپر يك تا دو قاشق سوپ خوري                                           8 روغن كنجد دو تا سه قاشق سوپ خوري

9 نمك وفلفل به مقدار كافي

لپه وپياز سرخ كرده را (باروغن كنجد) و 4 تا 5 ليوان آب (آب چشمه) رادرقابلمه مسي ميريزيم وروي آتش ملايم ميگذاريم كمي نمك (نمك دريا) وفلفل ميريزيم تا لپه كمي بپزد بعدبرنج رابه دقت ميشوئيم وداخل لپه ميريزيم ميگذاريم برنج كاملا بپزدوگوشت چرخ كرده را با يكي دو عدد پياز رنده شده وكمي نمك وفلفل مخلوط ميكنيم وكوفته هاي كوچك درست ميكنيم بعدكوفته ها را داخل آش ميريزيم سبزي را نيز تميز مينمائيم ميشوئيم وخرد ميكنيم به مايه آش اضافه ميكنيم وميگذاريم آهسته بجوشد . بايدبرنج آش كاملا بپزد ولعاب بيندازد جابيافتد. آب انار راميگيريم وداخل آش ميريزيم درآخر گلپر را به آش اضافه ميكنيم و آش را درظرف ميريزيم وكمي نعناع داغ روي آن ميريزيم .


برچسب‌ها: آشپزی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۸ | 8:12 | نویسنده : سلامت |

1) 18 آذر ماه 88 : آمريكا مي‌خواهد نيمي از مردم جهان را با واكسن آنفلوانزاي خوكي نابود كند : به گزارش فارس به نقل از روزنامه ملي گازته تركيه، "راوني كيلده "وزير بهداشت سابق فنلاند طي اظهاراتي تكان دهنده گفت كه واكسن آنفلوانزاي خوكي يك حيله است و آمريكا قصد دارد از طريق اين واكسن نيمي از مردم جهان را نابود كند و اين تصميم در نشست بيلدربرگ در 15 مي 2009 اتخاذ شده و طراح آن نيز "هنري كيسينجر "، وزير امور خارجه سابق آمريكاست. وي گفت: آمريكا قصد دارد بدون آنكه هزينه اي بكند و حتي با كسب درآمدي معادل ميلياردها دلار حداقل يك سوم جمعيت جهان را نابود كند. وي افزود كه به سازمان بهداشت جهاني هم براي اينكه اعلام كند آنفلوانزاي خوكي در سطح جهان در حال گسترش است، اعمال فشار صورت گرفته است. وزير سابق بهداشت فنلاند با يادآوري اين مطلب كه دولت فنلاند طبقه بندي صورت گرفته در مورد بيماري آنفلوانزاي خوكي را نپذيرفته خاطر نشان ساخت كه هيچ كس نمي‌داند واكسن آنفلوانزاي خوكي يك يا چند سال بعد چه اثراتي از خود نشان خواهد داد و دولت آمريكا از هم اينك براي مبرا ساختن شركت هاي سازنده اين واكسن ها تدابير لازم را انديشيده و آنها را از هرگونه مسئوليتي فارغ اعلام كرده است.

لینک خبر

این که بیلدربرگ چیست و کیسینجر کیست و چرا آمریکا می خواهد نصف جمعیت دنیا را با جنگ، گسترش ناباروری یا افزایش بیماری های کشنده نابود کند، در حوصله بحث ما نیست و به جهت اهمیت موضوع و نقش مهمی که در قضاوتهای آینده تان دارد، شما را دعوت می کنم مستندات مربوط به آن را در سایتهای مربوطه پیگیری کنید. یکی از مطالب خوب در این مورد مربوط به مصاحبه رادیویی آقای شفیعی سروستانی است که متن کامل آن را در این آدرس می توانید بخوانید:

لینک مصاحبه

2) 19 آذر ۱۳۸۸: پشت پرده آنفلوآنزای خوکی چه خبر است؟

سازمان ملل، اوباما و کیسینجر، عاملان انتشار آنفلوآنزای خوکی!

سرویس بین‌الملل «تابناک» ـ برخی از رسانه‌های منطقه و جهان امروز به موضوع جنجال برانگیز آنفلوآنزای خوکی پرداخته و آن را ساخته و پرداخته آژانس‌های دارویی و مقامات آمریکایی و صهیونیستی برای به دست آوردن درآمد بیشتر معرفی کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در این تحلیل، نخستین پرده این سناریو را وزیر سابق بهداشت فنلاند بازی کرد و در آن مدعی شد که ویروس آنفلوآنزا را مقامات آمریکایی سنتز کرده تا نیمی از مردم جهان را نابود کنند.

«راونی کیلده» به طور مشخص از هنری کسینجر، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا نام برده و او را عامل اصلی این توطئه جهانی معرفی می‌کند. (گزارش قبلی)

پس از آن روزنامه آلمانی «بیلد» به میدان آمده و از قرارداد شرکت «گلاسو اسمیت کلاین» با دولت آلمان، برای تهیه واکسن این بیماری افشاگری کرده و تأکید می‌کند که این قرارداد دو سال پیش از شیوع بیماری، بین دولت آلمان و این شرکت امضا شده است!

روزنامه «الاخبار» لبنان با در کنار هم گذاشتن این اخبار و تحلیل‌ها به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت مصر نوشت: اگر این اخبار درست باشد با یک توطئه جهانی روبه‌رو هستیم، زیرا تا کنون هیچ کس ماهیت واقعی ویروس آنفلوآنزای خوکی را معرفی نکرده است و تلویزیون مصر نیز به نقل از این مقام بهداشتی گزارش داد: ما نیز گمان می‌کنیم، موضوع فراتر از یک بیماری بوده و جهان بمباران بیولوژیکی شده است.

«آدریان گیبس» دانشمند ویروس شناس استرالیا نیز گفته که این ویروس ماهیت ویروس طبیعی را ندارد و در آزمایشگاه‌های مخفی به آن دست یافته و عمدا آن را منتشر کرده‌اند؛ او این اطلاعات را در مجله تخصصی ویروس شناسی «ویرولوژی» نیز منتشر کرده است.

روزنامه اتریشی «یان بیرگر میستر» نیز همه پرده‌ها را دریده و این گونه افشاگری کرده که سازمان بهداشت جهانی، سازمان ملل متحد، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا و لابی صهیونیستی مالک بانک‌های زنجیره ای و بین‌المللی از جمله «دیوید راتشلد»، «دیوید راکفلر» و «جورج سوروس» در پشت پرده انتشار بیماری آنفلوآنزای خوکی هستند.

 لینک خبر

3) 23 آذر 88 گسترش آنفلوانزای خوکی به نفع شرکتهای داروسازی است

خبرگزاری فارس: یك پایگاه اینترنتی در گزارشی نوشت كه شركت‌های داروسازی، مقامات بهداشتی و رسانه‌های عمومی با تبلیغات درباره آنفلوانزای خوكی، این بیماری را به محل درآمدی برای صنعت داروسازی تبدیل كرده‌اند

به گزارش فارس، "اِولاین پرینگل " (Evelyn Pringle) روزنامه‌نگار مستقل آمریكایی كه سال‌هاست به بررسی فساد در سیستم اقتصادی آمریكا می‌پردازد، در بخش دوم مقاله‌‌اش در پایگاه اینترنتی "پریزن پلنت "، بعد از بررسی تحقیقات انجام گرفته برای تولید واكسن، منافعی كه از فروش واكسن عاید صنعت داروسازی شده ‌است را مورد كنكاش قرار داده و می‌نویسد: خبرگزاری رویترز در 21 سپتامبر 2009، گزارش داد كه دولت آمریكا به پنج شركت داروسازی سفارش تولید 222 میلیون دُوز واكسن H1N1 داده است. این پنج شركت عبارتند از: "گلاكسواسمیت‌كلاین "، "سانوفی پاستور "، شركت "سی.اس.ال " استرالیا، شركت "آسترازنكا " و "نوارتیس ".
شركت "سی.اس.ال " قراردادی به میزان 180 میلیون دلار برای تهیه پادتن آنفولانزا با آمریكا منعقد ساخت. شركت "سانوفی پاستور " قرار است 100 میلیون دُوز واكسن آنفولانزای خوكی برای آمریكا تهیه كند. ارزش این قرارداد بالغ بر 690 میلیون دلار است.
به گفته این روزنامه‌نگار آمریكایی به نقل از پایگاه اینترنتی "گازت " ، شركت "آسترازنكا " در 25 سپتامبر 2009 اعلام نمود كه "دولت فدرال آمریكا سفارش خرید 29 میلیون دُوز دیگر از واكسن استنشاقی H1N1 را داده است. سفارش اخیر میزان تعهد شركت را بیش از 40 میلیون دُوز می‌سازد. ارزش مجموع این سفارش‌ها بالغ بر 453 میلیون دلار است. "
همچنین پایگاه اینترنتی "سیكینگ آلفا " در 24 آگوست 2009 گزارش داد، در ماه جولای شركت سوئیسی "نوارتیس "، سفارشی به ارزش 346 میلیون دلار برای تولید پادتن و 243.8 میلیون دلار برای تولید دارو‌های مكمل دریافت كرده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی "فیرس فارما " تخمین‌های اخیر نشان می‌دهند كه شركت "گلاكسو‌اسمیت‌كلاین " از فروش واكسن "پاندمریكس " ، داروی ضدویروس "رلنزا " و دیگر وسائل بهداشتی به مانند ماسك صورت و ابزار تشخیص آنفولانزا درآمدی بالغ بر 4.8 میلیارد دلار كسب كرده است.
در گزارش كالوراما سال 2008 بعنوان "سال پرفروغ بازار جهانی واكسن " توصیف شده، سالی كه در آن فروش واكسن با رشد 21.5 درصدی نسبت به سال 2007 به رقم 19.2 میلیارد دلار رسید.
گزارش كالوراما می‌افزید: "تنها بخش‌های معدودی از صنعت داروسازی توانسته‌اند رشدی مشابه بخش واكسن‌سازی را تجربه كنند."
اِولاین پرینگل با بررسی میزان سفارش‌ داروهای مبارزه با آنفولانزا نتیجه می‌گیرد كه هم‌اكنون در سطح جهان شاهد اعتیاد به داروهای مرتبط با آنفولانزا هستیم، وی می‌افزاید: روزنامه "فایننشال تایمز " در 15 اكتبر 2009،‌ مقاله‌ای با سرخط "تامی‌فلو فروش شركت "رُچ " را بالا برد، " منتشر نمود. طبق این گزارش، ترس از شیوع جهانی آنفولانزا باعث شده فروش داروی تامی‌فلو افزایش چشمگیری داشته باشد.
فروش "تامی‌فلو " در نه ماهه اول امسال بالغ بر 1.9 میلیارد دلار بود كه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل چهار برابر رشد نشان می‌دهد. فروش تامی‌فلو در سه‌ ماه آخر نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ده برابری برخوردار بوده است.
اِولاین پرینگل در پایان تاكید می‌كند كه تبلیغات در مورد شیوع آنفولانزای خوكی تاكنون توانسته سود سرشاری عاید شركت‌های داروسازی نماید

لینک خبر

به راستی چرا وزیر بهداشت فنلاند نسبت به این توطئه به صراحت موضع گیری ولی وزیر بهداشت ما سکوت می کند؟ چرا وزارت بهداشت با این که در ابتدا بزرگنمایی کرده بود، حتی بعد از روشن شدن قضایا به اشتباه خود اعتراف نکرد؟ مگر این وزارتخانه مسئول حفظ جان مردم (البته ظاهرا در برابر حجامت در سالهای گذشته و در برابر برخی متخلفین طب سنتی در حال حاضر)، نیست؟

منبع:طب وتهدید نرم


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۲۴ | 9:53 | نویسنده : سلامت |

همین چند سال پیش بود که انتشار گزارش اداره استاندارد تهران درباره کشف تخلفات گسترده در صنعت سوسیس و کالباس جنجال زیادی را در کشور به پا کرد و بسیاری از تولیدکنندگان فعال در این صنعت در مظان اتهام قرار گرفتند. از زمان انتشار آن گزارش تاکنون بیش از سه سال می‌گذرد. اما آیا در این مدت تحولی در کیفیت سوسیس و کالباس تولید داخل رخ داده است؟

به گزارش ایسنا، در شهریور سال 1388 اداره استاندارد تهران اقدام به نمونه‌برداری از 26 نمونه سوسیس و کالباس و همبرگر از مراکز عرضه و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کرد و این نمونه‌ها از نظر منشا بافت گوشتی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این آزمون نشان داد که از 20 نمونه سوسیس و کالباس 18 مورد نامنطبق بودند.
 
موارد مردودی نشان می‌داد که تولیدکنندگان سوسیس و کالباس از چربی صفاقی (چربی موجود در دستگاه گوارش و لابه‌لای روده‌ها)، غضروف شفاف مربوط به دستگاه تنفسی و ریه، عروق، رگ و اعصاب و بافت پیوندی (پوست رگ و پی و چربی ضایعات گوشتی) در تولید محصولات خود استفاده کرده بودند. این در حالی بود که این بافت‌ها عضله نیستند و تولیدکنندگان طبق استاندارد ملی مجاز به استفاده از این بخش از لاشه دام در تولید فرآورده‌های گوشتی نیستند.
 
بعدا در سال 1390 نیز بار دیگر یکی از مدیران سازمان استاندارد از کشف موارد تازه‌ای تخلف در صنعت سوسیس و کالباس خبر داده و گفت که استفاده از خمیر مرغ در تولید انواع فرآورده‌های گوشتی ممنوع شده است.
 
به گفته مهدی جعفری تقریبا تا آن زمان در تولید انواع فرآورده‌های گوشتی مانند همبرگر، ژامبون، کباب لقمه و ناگت مرغ از خمیر مرغ استفاده می‌شد که به دلیل مورد قبول نبودن استاندارد این محصول، این استاندارد مورد تجدید‌نظر قرار گرفت و قرار شد استفاده از خمیر مرغ در تولید انواع فرآورده‌های گوشتی ممنوع شود. همچنین قرار شد از آن پس خمیرمرغ تنها در تولید خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار گیرد.
 
در تازه‌ترین اظهارنظر نیز مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار اوایل سال جاری اعلام کرد که مرغ‌های تخم‌گذار پس از حذف شدن از گردونه تولید تخم‌مرغ، به دلیل پایین بودن کیفیت با نصف قیمت مرغ گوشتی روانه مصارف صنعتی سوسیس و کالباس می‌شوند.

به گفته هدایت اصغری "مرغ تخم‌گذار که درصد گوشت آن از مرغ گوشتی کمتر است، کیفیت آن هم از مرغ‌های گوشتی پایین‌تر بوده بنابراین پس از این‌که از چرخه‌ تولید تخم‌مرغ حذف می‌شوند، گوشت‌شان برای مصارف صنعتی به کار می‌رود."

اما در حالی بیش از سه سال از انتشار گزارش تخلفات گسترده صنعت سوسیس و کالباس توسط اداره استاندارد تهران می‌گذرد که عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که برخی کارخانه‌های تولید سوسیس و کالباس از شرایط سوءاستفاده کرده و مرتکب تخلفات و تقلباتی شده‌اند، گفت: نباید همه تولیدکنندگان سوسیس و کالباس را به یک چشم دید. تولیدکنندگانی هم هستند که تمامی استانداردهای لازم برای تولید فرآوردهای پروتئینی را رعایت می‌کنند.

واغیناک قازاریان درباره استفاده از خمیرمرغ در تولید سوسیس و کالباس توضیح داد: متاسفانه به دلیل برخی تخلفات انجام شده توسط برخی تولیدکنندگان سوسیس وکالباس سازمان استاندارد به طور کلی استفاده از خمیرمرغ و دستگاه جداسازی گوشت از استخوان را در تولید فرآورده‌های گوشتی ممنوع کرده است. در حالی که در صورت استفاده اصولی از این دستگاه می‌توان با استفاده از گوشت‌های چسبیده به استخوان دام ذبح شده به میزان بیشتری فرآورده‌های گوشتی تولید کرد که این رقم بعضا به 25 تا 30 درصد هم می‌رسد.

او با اذعان سوءاستفاده‌ها و تقلب‌های رخ داده در صنعت سوسیس و کالباس اظهار کرد: تاکنون دستگاهی در کارخانه‌های تولید سوسیس و کالباس وجود داشت که با استفاده از آن گوشت چسبیده به استخوان جداسازی می‌شد اما برخی سوءاستفاده کردند و استخوان را نیز با آن دستگاه خرد کرده و از آن در تولید سوسیس و کالباس استفاده کردند که سازمان استاندارد بعد از مشاهده تخلفات به طور کلی استفاده ازاین دستگاه را ممنوع اعلام کرد، در حالی که این کار اشتباه است و باید جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

او همچنین با اشاره به اجباری شدن آزمون بافت‌شناسی در صنعت تولید سوسیس و کالباس عنوان کرد: در حال حاضر 135 کارخانه تولید فرآورده‌های پروتئینی در کشور وجود دارد و بحث‌هایی هم که بعضا درباره استفاده از تاج خروس یا گوشت گربه در تولید سوسیس و کالباس می‌شود، به هیچ‌وجه صحت ندارد و در بسیاری از موارد خنده‌دار است.
 
این فعال صنعتی با رد اخبار منتشر شده درباره آلودگی گوشت‌های گاو وارداتی به کشور گفت: کلیه گوشت‌های وارداتی پس از بررسی‌های چند باره توسط سازمان دامپزشکی وارد کشور می‌شوند و هیچ‌گونه مشکلی ندارند.
 
عضو هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های گوشتی اضافه کرد: هم‌اکنون به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده واردات گوشت گاو از برزیل کاهش یافته و ما مجبور به تامین گوشت از کشورهای دیگر شده‌ایم؛ از جمله این‌که گوشت گاومیش از هند وارد می‌شود. اگرچه کلیه گوشت‌های وارداتی علاوه بر این‌که در مبداء چک می‌شوند، در هنگام ورود به کشور نیز مجددا از نظر مسائل بهداشتی مختلف مورد آزمون قرار می‌گیرند و گوشت هندی هم هیچ مشکلی از نظر سلامتی ندارد.

او با اشاره به ورود گاو زنده از پاکستان اظهار کرد: دام‌های زنده‌ای که از طریق استان سیستان و بلوچستان و از پاکستان وارد کشور می‌شوند به عنوان گوشت ایرانی در بازار توزیع می‌شود و شاید دلیل اصلی آن این است که ذبح آن در ایران انجام می‌شود.

قازاریان درباره بحث‌های مطرح شده مبنی بر استفاده بیش از حد از نگهدارنده‌ها در تولید سوسیس و کالباس نیز عنوان کرد: بحث اصلی در این مورد مربوط به استفاده از نیترات در تولید سوسیس و کالباس است که میزان آن در ایران هم‌اکنون به 100 پی‌پی‌ام می‌رسد، در حالی که این رقم در آمریکا بالای 200 پی‌پی‌ام‌ است.

وی همچنین با بیان این‌که تشدید تحریم‌ها باعث افزایش قیمت گوشت و ادویه موردنیاز وارداتی در صنعت سوسیس و کالباس شده است، افزود: ادویه‌های مورد استفاده در صنایع سوسیس و کالباس علاوه بر تامین از تولیدات داخلی، از کشورهای هند و ویتنام نیز وارد می‌شوند و قیمت این ادویه‌ها بعضا تا 300 درصد افزایش یافته است.

این فعال صنعتی همچنین با اشاره به این‌که سازمان حمایت امسال با افزایش 15 تا 18.5 درصدی قیمت فرآورده‌های گوشتی موافقت کرد، افزود: مصرف سرانه سوسیس و کالباس در ایران تنها 150 تا 200گرم است، در حالی که این رقم در اروپا و آمریکا حتی به 15 کیلوگرم هم می‌رسد.

منبع :رجانیوز


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۱۷ | 20:44 | نویسنده : سلامت |

در بحث طبخ مواد غذایی برخی عوامل مانند اندازه ذره های مواد غذایی، مدت زمان پخت و میزان تماس با ماده مورد استفاده برای طبخ ( روغن، آب و هوای داغ ) تعیین کننده افت مواد مغذی موجود هستند و هر چه اندازه ذره های مواد غذایی کوچکتر، مدت زمان پخت طولانی تر و دمای پخت بیشتر باشد، میزان از دست رفتن مواد مغذی افزایش پیدا می کند و متاسفانه در دماهای بالای 160 درجه سانتی گراد مخصوصاً در طبخ با روغن با توجه به نوع مواد غذایی، ترکیب های مضری نیز ایجاد می شود.

در این روش، آب مواد غذایی در اثر تماس با روغن داغ تبخیر و فضاهای خالی موجود با روغن پر می شود و این موضوع نه تنها کالری محصول را بالا می برد و انرژی دریافتی از مصرف آن را افزایش می دهد بلکه باعث از بین رفتن برخی ویتامین ها و مواد معدنی شان نیز می شود. به عنوان مثال، طی سرخ کردن، ویتامین های گروه B و C آسیب می بیند و ویتامین D تخریب خواهد شد. املاح معدنی مانند سدیم و پتاسیم مواد غذایی نیز با اسیدهای چرب آزاد موجود در روغن واکنش نشان می دهند و ترکیب های صابونی ایجاد می کنند که باعث ایجاد کف در روغن و تسریع اکسیداسیون آن می شود. در محصول هایی که با سیب زمینی یا فرآروده های حاصل از آن تهیه می شوند نیز، روند سرخ کردن باعث تولید آکریلامید می شود که ترکیبی سرطان زا است. این محصولات نه تنها پرچرب هستند، بلکه باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند و برای قلب و عروق نیز مضرند. برخی تنقلات موجود در بازار که با نام پلت عرضه می شوند در واقع محصول های حجیم شده اکسترودری ( نوعی دستگاه خشک کن ) بر پایه آرد ذرت یا برخی نشاسته ها هستند که در روغن داغ سرخ می شوند و سپس در سیستم دراژه وارد شده و چاشنی و طعم دهنده های مختلف مثل طعم دهنده های پنیری، باربیکیو، کچاپ و... به آنها اضافه می شود. در نتیجه این محصول ها چون در نهایت سرخ می شوند با توجه به نوع فرآیند و تجهیزات مورد استفاده، احتمال از دست رفتن مواد مغذی و ایجاد ترکیب های مضر در آنها وجود دارد.

البته گروهی از تنقلات نیز مانند بعضی از انواع چیپس ها که بر پایه ذرت یا سیب زمینی هستند تنها با هوای داغ طبخ می شوند. در این اسنک ها چون مرحله سرخ شدن در روغن را نداریم، سالم تر از گروه قبل هستند، ولی اگر در فرآیند این محصولات کنترل کافی وجود نداشته باشد، برشته کردن توسط هوای داغ نیز می تواند باعث ایجاد ترکیب های مضر و سرطان زا شود. بحث دیگری که باید به آن توجه کرد، بحث اسانس ها و طعم دهنده های طبیعی است که در این گونه محصولات به کار می رود. چون بعضی از این افزودنی ها دارای ترکیب هایی هستند که برای دستگاه گوارش مشکل ساز است یا به دلیل وجود نمک تجزیه شده فراوان در ترکیب هایی برای سلامت بدن مضر هستند. بنابراین در مصرف این گونه محصولات نباید زیاده روی کرد.

نویسنده:مهندس شهرام ارشدی نژاد

منبع:هفته نامه سلامت – شماره 394 – 6  آبان 1391

سایت دکتر روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۱۵ | 16:37 | نویسنده : سلامت |
در این مقاله سعی میشود خواص واقعی نمک بر اساس علم روز و مفاهیم طب سنتی بیان شود :

براساس یک پروژة تحقیقاتی که بر روی برخی نمک‌ها در «دانشگاه تهران» انجام گرفته است، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که براساس انجام یک سری تغییرات در ماهیّت نمک، تأثیرات مثبت نمک به علّت دستکاری کاملاً منفی گشته و زیان‌آور می‌شود. برای مثال همان‌گونه که می‌دانیم نمک در طول تاریخ، عامل اُفت فشار بوده است، امّا امروزه بعد از اینکه نمک به نام تصفیه، داخل کارخانه نمک می‌شود، فشار خون را بالا می‌برد که علّت اصلی آن، خارج کردن برخی عناصر بسیار مهم و کلیدی در نمک است.

نمک مانند آب یک رکن از ۳ رکن اصلی تشیکل دهندة کرة زمین، جسم انسان و شیر مادر است. امروزه دو نوع نمک در دسترس مردم است:

۱٫ نمک موجود در بازار (کلرور سدیم)،

۲٫ نمکی که از گذشتة دور «نمک طعام» خوانده شده و در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما جایگاه ویژه‌ای داشته است.

از نمک در طول تاریخ همواره به نیکی یاد شده است و اگر امروزه بحث‌های ضدّ و نقیضی که در مورد نمک گفته می‌شود مرتبط به نوع اوّل، نمک موجود در بازار است.

براساس یک پروژة تحقیقاتی که بر روی برخی نمک‌ها در «دانشگاه تهران» انجام گرفته است، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که براساس انجام یک سری تغییرات در ماهیّت نمک، تأثیرات مثبت نمک به علّت دستکاری کاملاً منفی گشته و زیان‌آور می‌شود. برای مثال همان‌گونه که می‌دانیم نمک در طول تاریخ، عامل اُفت فشار بوده است، امّا امروزه بعد از اینکه نمک به نام تصفیه، داخل کارخانه نمک می‌شود، فشار خون را بالا می‌برد که علّت اصلی آن، خارج کردن برخی عناصر بسیار مهم و کلیدی در نمک است. برخی موارد این تحقیق در کتاب همکاران محترم فوق تخصص قلب به نام «بِران والد» ویرایش هشتم، صفحة ۱۱۱۴ چنین آمده است: وجود منیزیم (mg)، کلسیم (Ca) و پتاسیم (k) به اندازة کافی در غذای مصرفی، عامل کاهش خون به مقدار ۶/۴ میلی‌متر جیوه در افراد فشار خونی و مقدار ۵/۲ میلی‌متر جیوه در انسان‌های عادّی است و مهم‌تـرین این عناصر منیزیم (mg) است که مقدار آن در غذای مصرفی روزانه به حدّی کم است که قابل ذکر نیست، امّا در نمک طعام به وفور یافت می‌شود.رسول خدا(ص) فرمودند: «مَثَل من به اصحابم مانند مَثَل نمک به غذاست. همان طوری که امّت من» جز به واسطة من اصلاح نمی‌شوند غذا نیز بدون نمک اصلاح نمی‌پذیرد. از دیدگاه رسول خدا(ص) نمک، اصلاح کنندة غذاست و اگر در غذا ریخته نشود، آن غذا صالح نشده و فاسد است. حضرت در حدیث دیگری می‌فرمایند: «هرکس قبل و بعد از هرچیز نمک بخورد خداوند سیصد و سی نوع بلا را که کمترینش جذام است از او برمی‌دارد.»۱

طبیعت نمک گرم و خشک است (به درجة سوم اوّل و سوم اوّل یا ۷+ ، ۷-) و عدم مصرف آن سردی و تری را به بدن و خصوصاً مغز حاکم می‌کند و به دنبال آن علاوه بر بسیاری از بیماری‌های جسمی که به دلیل سردی و تری به بدن غلبه می‌کند بیماری‌های روانی مثل افسردگی و بی‌انگیزگی را بر فرد مسلّط می‌کند. طبق آمار در جوامعی که مصرف نمک در آنها خیلی کم است مثل «ژاپن»، به رغم برخورداری از سطح رفاهی مناسب آمار خودکشی بالاست.

نمک از نظر منابع طبّ سنتی، برطرف کنندة بلغم، سودا و صفراست. خشک کننده و دفع کنندة رطوبت و بازکنندة انسداد است. اصلاح کنندة غذای سرد و نیکو کنندة طعم غذا، سبزی‌ و گوشت است و باعث شفافّیت پوست صورت شده، اشتها‌ آور می‌باشد.

در تحقیقی که در دانشگاه تهران انجام شد نمک تصفیه نشده و دستکاری نشده یعنی «نمک دریا» (مانند نمک دریاچة ارومیه) حاوی اکثر ریز مغذّی‌های لازم بدن از جمله روی، ید، کلسیم، منیزیم و پتاسیم است. (در آخرین ویرایش‌های کتاب‌های مرجع بیماری‌های قلب و عروق جهت کنترل بهتر فشار خون به بیمار توصیه می‌شود رژیم حاوی کلسیم، منیزیم، پتاسیم فراوان مصرف نمایند و این در حالی است که نمک طعام علاوه بر «Na» و «Cl» این عناصر را داراست. مصرف کافی کلسیم، منیزیم و پتاسیم در افرادی که فشار خون ندارند ۱ تا ۵/۲ میلی‌متر جیوه و در افراد با فشار خون بالا ۵/۲ تا ۴/۴ میلی‌متر جیوه فشار خون را کاهش می‌دهد.۲

متأسفانه امروزه نمک موجود در طبیعت را به اسم تصفیه به ترکیب کلر و سدیم تبدیل کرده و به آن ید اضافه می‌کنند و در واقع عناصر ارزشمند کلسیم، منیزیم و پتاسیم و روی را از آن جدا می‌کنند که قطعاً چنین ترکیبی جای نمک طعام را نمی‌گیرد، بلکه مصرف آن آسیب‌رسان نیز خواهد بود. خصوصاً اینکه منیزیم آن را به صفر تقلیل می‌دهند. جالب است بدانید که دو عنصر پتاسیم و منیزیم از عناصر اصلی‌ای هستند که بدن به آنها احتیاج بسیار دارد. در مورد اثرات پتاسیم در بدن می‌توان موارد زیر را بیان کرد:

۱٫ پتاسیم کمک می‌کند تا غذای جذب شده به داخل سلول‌های بدن برود و مواد زائد از سلول‌ها خارج شود؛ ۲٫ پتاسیم به انتقال پیام عصبی از سلولی به سلول دیگر کمک می‌کند؛ ۳٫ پتاسیم با کمک سدیم، تعادل اسیدی و بازی را برقرار می‌کند؛ ۴٫ پتاسیم با همکاری فسفر، اکسیژن را به مغز می‌رساند؛ ۵٫ پتاسیم با همکاری کلسیم رابطة عصب و ماهیچه را تنظیم می‌کند.

کمبود پتاسیم نیز عامل بروز مشکلات زیر در بدن است: سکتة مغزی، مشکلات کلّیه، ناباروری، ضعف عمومی، بالا رفتن فشار خون و بالا رفتن میزان سدیم بدن. کمبود منیزیم نیز مشکلات بسیاری در بدن ایجاد می‌کند از جمله: آسم، بی‌اشتهایی، برخی سردردهای میگرنی، کندی رشد، تغییرات در نوار قلب، مشکلات نوروموسکولار (ماهیچه‌ای عصبی)، تشنّج، افسردگی، ضعف عضلانی، چوب شدن ماهیچه‌ها، رعشه، سرگیجه و … .
کمبود منگنز (mg) نیز عامل بروز مشکلات زیر است: کری، آسم، نرمی غضروفی، اختلال در رشد به علّت سوء تغذیه در غضروف، دررفتگی رباط، بیماری فکّ جابه‌جا شده (tmj)، حرکات تکراری غیر ارادی، کارپال تونل سیندرم یا به اصطلاح امروزی چسبندگی در ناحیة مچ دست‌ها، تشنّج، ناباروری به علّت عدم تخمک‌گذاری در خانم‌ها و عدم ساخت اسپرم در مردها، کاهش قوة باء در هر دو جنس، کوتاه شدن استخوان‌های بلند ساق و بازو.

ید نیز که از عناصر مهم و کلیدی در کارکرد غدّة تیروئید است به صورت ترکیبات یدور یا یدید و یدات در نمک دریا وجود دارد و بدن به اندازة نیاز از ید جذب کرده و مازاد آن دفع می‌شود. نمک‌هایی که به روش صنعی یددار می‌شوند باید در ظروف دربسته نگهداری شوند تا ید آن در محیط آزاد نشود و این در حالی است که بهترین روش نگهداری نمک دریا که حاوی ید نیز هست قرار دادن آن در کیسه‌های کتانی و یا محفظة چوبی است که هوای آزاد به آن برسد تا ارزش غذایی آن به طور کامل حفظ شود. در نتیجه عدم مصرف نمک طعام به اندازة کافی می‌تواند منجر به این بیماری‌ها شود:

آسم، بی‌اشتهایی، برخی سردردهای میگرنی، کندی رشد، تغییرات در نوار قلبی، مشکلات ماهیچه‌ای عصبی، تشنّج، افسردگی، ضعف عضلانی، اسپاسم عضلانی، رعشه، سرگیجه، حرکت پرش مادرزادی، نرمی غضروفی (Chondromalasia)، اختلال در رشد به دنبال اختلالات غضروفی (Chodrodystroply)، در رفتگی رباط‌ها، بیماری‌های فک، حرکات تکراری غیر ارادی (تیک‌های عصبی)، سندروم تونل کارپال (CTS) یا چسبندگی در ناحیة مچ دست‌ها، ناباروری به علّت تخمک‌گذاری ضعیف در زنان و اسپرم‌سازی ضعیف در مردان، کاهش قوّة جنسی، کوتاه شدن استخوان‌های بلند ساق و بازو که منجر به کوتاهی قد می‌شود.

از نمک طعام می‌توان برای ضدّعفونی کردن سبزی، کاهو و میوه استفاده کرد. از دیگر موارد استفادة نمک می‌توان در موادّ غذایی مانند تخم‌مرغ، خنثی‌سازی اثرات منفی بلغم در غذا را نام برد. همچنین استنشاق روزانة محلول آب جوشیدة سرد شده و نمک طعام از بسیاری از عفونت‌های گوش، حلق، بینی و سینوزیت جلوگیری می‌کند.

در هر گرم بزاق دهان انسان حدّاقل یکصدهزار میکروب وجود دارد؛ خصوصاً میکروب‌هایی که معده را آزرده می‌کنند که مصرف نمک طعام قبل از خوردن هرچیز باعث کاهش این میکروب‌ها می‌شود. همچنین مزمزه کردن نمک قبل از غذا باعث ترشّح بزاق شده، حفرة دهان را برای جویدن و هضم بهتر غذا آماده می‌کند.
توصیه به مصرف نمک بعد از غذا نیز از معجزات کلام رسول خداست. چهار مزة اصلی غذاها، شوری، تلخی، ترشی و شیرینی است. مصرف غذاهای ترش و شیرین و تلخ به دلیل ایجاد تغییرات شیمیایی در حفرة دهان و دندان‌ها از عوامل فساد دندان‌ها هستند. نمک که از نظر شیمیایی PH خنثی (بافری) دارد، می‌تواند اثر اسیدی و قلیایی غذاهای شیرین و ترش را خنثی کرده و با غلبه بر هر نوع مزة دیگر از پوسیدگی دندان جلوگیری کند. توصیه می‌شود بعد از خوردن هرچیزی حتماً مقدار کمی نمک (همان‌قدر که بین انگشت سبابه و شصت قرار می‌گیرد) میل کنید.

از نمک طعام برای ضدّعفونی کردن سبزیجات، میوه‌ها و کاهو استفاده می‌شده است. همچنین از نمک به عنوان نرم کنندة لباس و پرز گیرنده، می‌توان به روش زیر استفاده کرد: برای از بین بردن الکتریسیته ساکن لباس‌ها، بعد از شست‌و‌شو، آنها را در آب نمک بخوابانید.

نمک مناطق اقلیم‌های جغرافیایی مختلف، خواصّ متفاوتی دارد و مخلوط کردن آنها کار مفیدی است که مردم از دیرباز این کار را انجام می‌دادند و در مسافرت‌ها، نمک شهر و دیار خودشان را به عنوان سوغات هدیه می‌کردند. آن سنگی که از دیرباز هم‌چنان در زبان عامیانه مردم به عنوان حدّاقل سوغات باقی مانده است، «سنگ نمک» است.

در ایران، نمک‌ «آران کاشان»، «دریاچة قم»، «فردوس مشهد» و چشمه‌های «طالقان» و «الموت» از بهترین انواع نمک طعام است که مخلوط آنها حاوی بسیاری از ریز مغذّی‌های ضروری بدن است.

به عنوان نکتة دل‌نشین آخر یادمان باشد که حضرت امیرالمؤمنین(ع) اکثر اوقات نان و نمک میل می‌فرمودند و نمک را در جایگاه یک خورش کامل قرار می‌دادند.
امام باقر(ع) می‌فرمایند: «اگر مردم می‌دانستند که در نمک چه خواصّی هست خود را جز با آن مداوا نمی‌کردند.»
رسول خدا(ص) فرمودند: «هرکس قبل و بعد از هر چیز نمک بخورد خداوند سیصد و سی‌ نوع بلا را که کمترینش جذام است از او بر می‌دارد.»
حضرت علی(ع) نیز می‌فرماید: «هرکس غذا را با نمک آغاز کند هفتاد درد و دردهای بسیار دیگری که کسی جز خداوند آنها را نمی‌داند از وی دور می‌نماید.» «اگر در سفره‌ای نمک طعام نباشد، ملائکه حاضر نمی‌شوند، صحّت بدن وجود ندارد و سفره برکت نخواهد داشت.»

امام صادق(ع) می‌فرماید: «هرکس بر نخستین لقمه از غذای خود، نمک بپاشد کک و مک صورت او از میان می‌رود.»
اکنون چند اصطلاح را در فرهنگ خودمان بازبینی کنیم:

نمک‌شناسی: کسی که الطاف یا لطف بندة خدا را قدرشناس نباشد؛ چنین فردی با افرادی که در مورد نمک آشنایی ندارد، مقایسه و گفته می‌شود: فلانی «نمک‌نشناس» است.

نمک‌گیر شدن: یعنی آن‌قدر هدیة نمک ارزش والایی در فرهنگ ما داشته است که هرگونه هدیه‌ای هر چه بزرگ با نمک مقایسه شده یا هر نوع خوراکی که به فردی تعارف شود با نمک‌گیر شدن مقایسه می‌شود: نمک پروردة شما هستم، نمک خوردی نمک‌دان را شکستی یا نمک او را خورده‌ام و نمی‌توانم به او خیانت کنم.
باید در جامعه کاری کنیم که مردم از همة نقاط کشور نمک داشته باشند و مخلوط کنند و بخورند. در گذشته اگر کسی از شهری به شهر دیگر برای مهمانی می‌رفته مثلاً از «چهارمحال بختیاری» به طالقان می‌رفته است، حتماً باید نمک شهر خود را برای میزبان می‌برد. چنانچه به محض ورود میزبان به دست مهمان نگاه می‌کرد که اگر نمکی به همراه نداشته به شوخی هم که شده می‌گفت: بشکند دستی که نمک ندارد.
نمک خوب چیست؟

 هر نمکی که به طور سنّتی در سراسر کشور تسویّه و تهیّه می‌شود خوب است؛ یعنی همان نمکی که برای یکدیگر هدیه می‌بردند. هنوز هم هستند کسانی که این کار را می‌کنند و اگر غفلت کنیم آنها هم مثل بقیه موارد دانش، این علم را با خود می‌برند و ما باید هزینة سنگین برایش بپردازیم.
نمک سالم باید حاوی ید باشد که به دو شکل می‌تواند وجود داشته باشد:

۱٫ یُدر= یدید ۲٫ یدات
اغلب کشورها به دلایلی که از حوصلة این مقاله خارج است از یدات استفاده می‌کنند. واحد اندازه‌گیری ید (PPM) می‌باشد که بهترین دُز یا مقدار آن زمانی است که کمتر از ۲ واحد (PPM) باشد حالا شاید نظرها کمی هم متفاوت باشد. برخی می‌گویند ۵-۴ واحد. ما دو نوع نمک در بازار داریم یکی نمک‌هایی که از راه شیمیایی ید‌دار شده‌اند و دیگری نمک طعام دریاچه که به صورت طبیعی ید در ترکیب آن وجود دارد.

ید طبیعی، محیط را آلوده نمی‌کند و اگر بدن نیاز به آن نداشته باشد به راحتی از بدن دفع می‌شود و کسانی که ید زیادی دارند  یا نیاز به ید ندارند می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند. ولی نمک‌هایی که به صورت صنعتی یددار می‌شوند به سختی در آب حل می‌شوند که این مسئله نشان دهندة ناخالصیِ شدید و یکنواخت نبودن ید درون آنهاست و این موضوع خیلی خطرناک است و دوم اینکه مقدار ید شیمیایی موجود در آن به جای حدّاکثر PPM2/4، ۳/۷۶ و ۴/۳۶ PPM است.
کلسیم (Ca) موجود در نمک‌های بازار حدود ۳۶ و ۱۴۴ PPM است و کلسیم (Ca) موجود در نمک طعام در برخی موارد به طور باور نکردنی حدود ۸۷۹ PPM و آهن (Fe) در نمک طعام ۲/۱ واحد است و در نمک‌های تصفیه شده صفر است.

منیزیم که یک عنصر اساسی در بدن است و کمبود آن موجب آسم، بی‌اشتهایی، برخی سردردهای میگرنی، کندی رشد، تغییرات در نوار قلب، مشکلات ماهیچه‌ای عصبی، تشنّج، افسردگی، ضعف عضلانی، رعشه و سرگیجه می‌شود. جالب است بدانید که در نمک دریا ۴۸۴ واحد PPM منیزیم وجود دارد.
منگنز موجود در نمک طعام ۰۲۲/۱ واحد PPM است در حالی که این مادّه در نمک‌های تصفیه شده صِفر است.


ماهنامه موعود شماره ۱۱۲

پی‌‌نوشت‌ها:
۱٫ ر.ک: محمّدی ری‌شهری، دانش‌نامة احادیث پزشکی.
۲٫ کتاربران والد، ویرایش هشتم، ص ۱۱۱۴٫


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۱۱ | 21:15 | نویسنده : سلامت |
در ذیل مثالهایی از غذا های بسیار مفید برای کودکان ارائه میشود

نوزاد

1- بهترین غذا برای نوزادان ، شیر مادر است . خداوند سبحان حداقل و حد اکثری برای آن قائل شده .

۲- حد اقل شیر دهی مادران به نوزادان ۲۱ ماه می باشد . ( سوره احقاف آیه ۱۵ ) .

۳- حد اکثر شیردهی مادران به نوزادان ۲۴ ماه می باشد . ( سوره بقره آیه ۲۳۳ ) .

۴- بهتر است که نوزاد را از ۷ ماهگی بمرور به آب میوه جات طبیعی عادت بدهند و بهترین آن آب سیب است .

۵- در مرحله بعد پیشنهاد می شود که حریره بادام مخصوص را به نوزاد بدهید .

۶- بعد از اتمام یک سال ، می توانید فرزند خود را با عسل تغذیه کنید .

حریره بادام مخصوص

مواد لازم : ۵ عدد مغز بادام شیرین و خام , دو سوم لیوان آب ، ۱ قاشق غذا خوری آرد برنج قهوه ای ، عصاره کشمش ۲ قاشق غذا خوری .

طرز تهیه : مغز بادام را با آب داغ خیس کرده ، پوست بکنید و همراه آب ، در مخلوط کن مخلوط کنید ، سپس در طرف کوچکی ریخته و بعد آرد را اضافه کرده و روی اجاق با حرارت ملایم قرار دهید و مرتب هم بزنید تا بجوشد . در این حال حریره را از روی اجاق برداشته و عصاره کشمش را به آن افزوده و صبر کنید تا خنک شود . سپس کودک خود تغذیه کنید .

طرز عصاره گیری کشمش
یک استکان کشمش سایه خشک یا آفتاب خشک را تمیز کرده و بشوئید و با یک لیوان آب جوشیده ولرم مخلوط کرده ودر مخلوط کن ، مخلوط کنید، تا بصورت شیره در آید و بعد صاف کرده و سپس مورد مصرف قرار دهید.

نوع دیگر حریره بادام
۶- در این نوع حریره بادام از آرد جوانه گندم استفاده شود. گندم با پوست را جوانه زده، بعد خشک کنید و در آخر آسیاب کرده و آرد جوانه را بدست آورید و در غذای کودک استفاده کنید. هفته ای ۲ بار کودک خود را با انواع حریره تغذیه کنید.

نوع دیگر حریره بادام
در این نوع حریره، مخلوطی از آرد جوانه گندم و آرد برنج قهوه ای استفاده شود.

حریره فندق
این حریره نیز مثل حریره بادام تهیه می شود؛ با این اختلاف که به جای بادام از ۵ عدد فندق خام درشت استفاده شود. توجه: این حریره برای کودکانی که یبوست مزاج دارند مفید است.

سوپ سبزیجات
کودک خود را ۲ بار در هفته با این سوپ تغذیه کنید .
مواد لازم : برنج قهوه ای نیم کوب شده ۱ قاشق غذا خوری ، بلغور گندم ۱ قاشق مربا خوری ، جو پوست کنده نیم کوب شده ۱ قاشق غذا خوری ، عدس ۱ قاشق مربا خوری . سیب زمینی پوست کنده کوچک ۱ عدد . گشنیز و جعفری خرد شده ۲ قاشق غذا خوری . گوجه فرنگی متوسط رنده شده ۱ عدد . نمک در یا بمقدار کم .
همه مواد را با دو ونیم لیوان آب در ظرف لعابی یا سفالی ریخته و روی اجاق بگذارید ، تا بمرور پخته و جا بیفتد وآماده گردد .

پوره سبزیجات مواد لازم : هویج فرنگی یک عدد کوچک ، کدو حلوائی یک تکه کوچک ، روغن زیتون یک قاشق چای خوری ، انبه یک قاشق غذا خوری . هر دو را بخار پز کرده و پوست کدو را جدا کنید ودر پیاله ای با چنگال له کنید ، سپس یک قاشق غذا خوری انبه را به کدو و هویج اضافه کنید و بعد یک قاشق چای خوری روغن زیتون بکر و چند قطره آب لیمو ترش تازه را به آن اضافه کرده و خوب هم بزنید.
وکودک خود را تغذیه کنید . هفته ای دو بار کودک خود را با این غذا تغذیه کنید .

پوره سیب زمینی با خرما مواد لازم : سیب زمینی متوسط یک عدد ، خرمای رطب پوست کنده یک عدد . سیب زمینی را بخار پز کرده و با چنگال له کنید و سپس خرمای رطب را هسته جدا کرده و پوست بکنید و خوب مخلوط کنید و بعد یک قاشق چای خوری روغن زیتون را به آن اضافه کنید . کودک خود را هفته ای دو بار با این غذا تغذیه نمائید .

پوره سبزیجات و میوه جات

مواد لازم : انجیر خشک رسیده قهوه ای ۵ عدد ، برگه خشک آفتابی زرد آلو ۵ عدد ، مغز پسته خام ۵ عدد  . همه را تمیز کرده وشسته و با نصف لیوان آب خیس شود . بعد از آماده شدن در پیاله ریخته و با چنگال له کنید و هفته ای دو بار کودک خود را با این پوره تغذیه کنید .

توجه : در صورت استفاده از مواد حیوانی ، بهتر است که بعد از یک سالگی بمقدار کم از ماهیچه گوسفند استفاده شود . یک قلم که همراه ماهیچه است به سوپ اضافه شود .

توصیه به مادران : سعی کنید که بچه را شکم باره تربیت نکنید و پر خور بار نیاورید .

مادران سعی کنند که کودک خود را بمرور به غذا خوردن عادت دهند و از کم شروع کنند .

بهترین غذا برای کودک ، شیر مادر بوده و مادرانی که می خواهند به کودک خود خدمت کنند و او را خوب تغذیه کنند ، بهتر است که خود مادر غذای خوبی داشته باشد . تا فرزندش ، خوب تغذیه شود .

مادران سعی کنند که کودک خود را به مواد غذائی بی محتوا مانند : ماکارونی ، بستنی ، انواع شکلات ، بیسکویت ، پفک و چیپس و یخمک و غیره ……عادت ندهند .

پوره میوه جات مواد لازم : سیب گلاب ۲ عدد ، یک چهارم موز کوچک ، ۱ قاشق مربا خوری کشمش شسته شده ، ۲ عدد انجیر تازه یا خیس شده و نصف استکان آب ، همه را در مخلوط کن ریخته و مخلوط کنید ، تا بصورت پوره در آید و کودک خود را هفته ای دو بار با این خوراکی تغذیه نمائید .

مبتکر طب قرآنی : جمشید خدادادی


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۱۱ | 20:53 | نویسنده : سلامت |

گفتگوی هفته نامه سلامت با دکتر محمد حسین عزیزی متخصص صنایع غذایی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

پفک یکی از تنقلاتی است که متخصصان تغذیه خوردن آن را توصیه نمی کنند، آنها معتقدند مصرف این خوراکی جلوی اشتها را می گیرد و باعث سوء تغذیه مصرف کننده می شود. خوانندگان سلامت نیز بارها از ما خواسته اند درباره دلایل زیانبار بودن مصرف پفک برایشان مطلبی تهیه کنیم. به همین دلیل سراغ دکتر محمد حسین عزیزی، متخصص صنایع غذایی و رفتیم و از ایشان درباره روند تولید و مواد تشکیل دهنده پفک پرسیدیم.

سلامت: لطفا در باره روند تهیه پفک توضیح بدهید.

پفک یکی از فرآورده های حجیم شده غلات است که تولید آن در کشور به 40 سال پیش بر می گردد. این محصول از خمیر بلغور ذرت تهیه می شود.

خمیر ذرت وارد دستگاه اکسترودر می شود و در آن تحت حرارت ملایم و فشار قرار می گیرد سپس از قالب های اکسترودر خارج و هواگیری می شود و حجم پیدا می کند. البته اندازه و شکل پفک به قالب های اکسترودر بستگی دارد که می تواند دراز، خمیده، کوچک و ... باشد. فرآورده های خروجی از اکسترودر بی رنگ و بی مزه است و برای طعم و رنگ دادن به آن سسی تهیه می کنند که شامل رنگ مصنوعی، نمک، روغن، پنیر و دیگر افزودنی هاست که محصول اولیه را در آن می غلتانند.

سلامت: کرانچی هم همان پفک است؟

نه! البته کرانچی هم فرآورده بلغور ذرت است اما با این تفاوت که در روغن سرخ و حجیم می شود. البته به این ماده سرخ شده می توان پوشش های مختلفی را افزود.

سلامت: چرا متخصصان تغذیه و گوارش پفک را ماده ای مضر می دانند؟

در پفک از نوعی رنگ مصنوعی به نام "سان ست یلو" استفاده می شود که به گفته محققان چون مصنوعی است، می تواند مضر و خطرناک باشد. خطر دیگر سرخ شدن برخی پفک هاست. تجزیه روغن ها باعث ایجاد ترکیب مضر و سرطان زا در این محصولات می شود. مقدار زیاد نمک تجزیه شده موجود در پفک نیز باعث بروز مشکلاتی می شود و مساله آخر هم ایجاد حس سیری به دنبال مصرف پفک در کودکان است که می تواند باعث سوء تغذیه آنها شود.

سلامت: برخی تولید کنندگان ادعا کرده اند به جای رنگ سان ست یلو، رنگ های طبیعی استخراج شده از گوجه فرنگی، هویج و فلفل را در محصولات خود به کار می برند. آیا می توان تمام رنگ مورد نیاز را از میوه و سبزی ها تامین و محصولی با قیمت مناسب عرضه کرد؟

قیمت رنگ های طبیعی حدود 20 برابر رنگ های مصنوعی است. اگر بخواهیم تمام رنگ مورد استفاده را از انواع طبیعی تهیه کنیم، اصلاً این میزان رنگ در دنیا موجود نیست. یعنی هیچ کارخانه ای رنگ طبیعی را به این میزان عرضه نمی کند. همچنین رنگ های طبیعی ثبات رنگ های مصنوعی را ندارند و طی نگهداری و رسیدن به سبد خرید مصرف کننده، حتماً رنگ اولیه خود را تا حدودی از دست می دهند. از طرفی طبیعی و گیاهی بودن ماده دلیل سالم بودن مطلق آن نیست. بسیاری از رنگ ها و اسانس های طبیعی هم ممکن است زیان داشته باشند. مثلاً وقتی شما هویج را می خورید، مقدار بسیار محدودی رنگ نارنجی در سلول های بافتی آن وجود دارد اما اگر قرار باشد آن رنگ را به صورت خالص به شما بدهند، عواقبی خواهد داشت. برای دریافت نتیجه مطلوب از رنگ های طبیعی، باید آنها را چند برابر رنگ های مصنوعی مصرف کرد. اگر رنگ و نمک تجزیه شده فرآورده کلاً حذف شود، می توان آن را تقریباً بی خطر دانست، البته اگر مساله روغنش هم حل شود؛ اما احتمالاً این محصول بدون رنگ و نمک خریداران زیادی نخواهد داشت.

سلامت: آیا باید پفک را محصولی چرپ دانست؟

اگر انواع اصلی پفک را می گویید، چندان چرب نیستند زیرا روغن در تهیه سس فرآورده به کار می رود اما انواع کرانچی که در روغن سرخ می شوند، چرب اند.

*******************************************************

منبع:هفته نامه سلامت – شماره 394 – 6  آبان 1391


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۱۰ | 15:45 | نویسنده : سلامت |

دکتر شیرین هوشمند، دکتر بهرام ارجمندی*
ترجمه دکتر مهدی پاسالار، دستیار دکترای تخصصی طب سنتی ایران

چکیده: پوکی استخوان (استئوپروز) یک اختلال ناتوان کننده هم در زنان و هم مردان است اگرچه، به میزان بالاتری در زنان دیده می شود. همچنان که جابجایی مردم شناختی (دموگرافی) در افزایش سن جمعیت ادامه می یابد، تعداد بیشتری از زنان و مردان دچار بیماری پوکی استخوان خواهند شد و جستجو برای درمان های جایگزین غیردارویی بالقوه، از جایگاه برجسته ای برخوردار است. صرف نظر از درمان های دارویی فعلی، شیوه زندگی و عوامل تغذیه ای ویژه ای برای کاهش خطر پوکی استخوان شناخته شده اند.

در بین عوامل تغذیه ای، آلوبخارا با نام علمی (Prunus domestica L.) موثرترین میوه هم در پیشگیری و هم در بازگرداندن زوال استخوان (Bone loss) است. مطالعات حیوانی و یک کارآزمایی بالینی سه ماهه که در آزمایشگاه های ما صورت گرفت، نشان دادند که آلوبخارا اثرات مثبتی بر شاخص های استخوانی دارد. داده های حیوانی نشان می دهد که آلوبخارا نه تنها در برابر زوال استخوانی پیشگیری کننده است بلکه از آن مهمتر اینکه در دو مدل جداگانه فقر استخوانی (Osteopenia)، باعث ذخیره استخوانی می شود. مطالعه اولیه ما نشان داد که آلوبخارا در حیوانات دچار کاهش تراکم مواد معدنی استخوانی (BMD) در استخوان های ران و ستون فقرات ناشی از برداشتن تخمدان ها، اثر پیشگیری کننده دارد. در پژوهش دیگری، به منظور تقلید از پوکی استخوان اثبات شده، تخمدان های موش برداشته شد و اجازه داده شد تا قبل از شروع درمان، حیوانات دچار زوال استخوانی شوند. آلوبخارا به میزان ناچیز 5 درصد (W/W) باعث بازگرداندن تراکم مواد معدنی استخوانی (BMD) در حد حیوانات گروه مشاهده شد. نکته مهمتر این که، آلوبخارا باعث ذخیره برخی ویژه گی های معماری تیغه های استخوانی (Trabecul) مانند تعداد تیغه ها و تراکم پیوستگی آنها و گسستگی تیغه ها شد. همچنین ما تاثیر آلوبخارا را در بهبود پوکی استخوان ناشی از بی وزنی اسکلتی (Skeletal unloading) نیز نشان داده ایم. واکاوی تراکم مواد معدنی استخوانی (BMD) و ساختمان تیغه های استخوانی با روش اشعه برداری ریزرایانه ای (CTµ)  نشان داد که آلوبخارا ترمیم استخوانی در دوره حرکت دوباره پس از بی وزنی اسکلتی را افزایش داد و اثرات قابل مقایسه ای با هورمون پاراتیروئید داشت. علاوه بر مطالعات حیوانی، کارآزمایی بالینی سه ماهه نیز نشان داد مصرف روزانه آلوبخارا در زنان پس از یائسگی، به شکل معناداری نشانگرهای خونی تشکیل استخوان شامل آکالین فسفاتاز تام، آکالین فسفاتاز ویژه استخوان و فاکتور رشد شبه انسولینی -1 را به ترتیب 12 درصد، 6 درصد و 17 درصد افزایش می دهد، این مقاله، یافته های مطالعاتی منتشر شده تاکنون، با موضوع بررسی اثرات سودمند آلوبخارا بر استخوان در مدلهای حیوانی نر و ماده مبتلا به پوکی استخوان و همچنین تنها کارآزمایی بالینی چاپ شده در این زمینه را خلاصه کرده است.

مقدمه: در سال 2005 میلادی، سی وشش میلیون نفر آمریکایی 65 سال یا بیشتر داشته اند و تا سال 2030، حدودا 5/71 میلیون نفر به سن 65 سالیا بیش از آن خواهند رسید. گرایش به افزایش سن جمعیت با توجه به نیازهای سنی سالمندان در سطح ملی همراه شده است. زوال استخوانی در زنان بیشتر است اما، شمار شکستگی های ناشی از پوکی استخوان در مردان مسن نیز در حال افزایش است. در ایالات متحده به تنهایی، یک تخمین محافظه کارانه حاکی از این است که 8 میلیون زن، مبتلا به پوکی استخوان هستند که سالانه منجر به بیش از یک میلیون شکستگی در زنان 45 ساله و بالاتر می شوند. همچنین، بیش از  10 میلیون مرد با کاهش توده استخوانی هستند که 2 میلیون نفر از آنها با تشخیص پوکی استخوان شناسایی شده اند. هزینه درمان پوکی استخوان و شکستگی ناشی از آن بیش از 18هزار میلیون دلار در سال برآورده شده است. غیر از این هزینه و بستری بیمارستانی، شکستگی ها و به ویژه شکستگی مفاصل ران سالانه عامل بیش از  هزار مرگ در آمریکا است.

اگر چه شیوع زوال استخوانی در زنان بیشتر است اما، شمار شکستگی های ناشی از پوکی استخوان در مردان مسن نیز در حال افزایش است.


اگرچه تعدادی مراکز درمان و پیشگیری از پوکی استخوان وجود دارند اما، برخی بیماران طب جایگزین، شامل مکمل های تغذیه ای و غذاهای کاربردی را به طب رایج ترجیح می دهند.
تمرکز این پژوهش بر این است تا شواهدی ارایه دهد که بر اساس دانسته های ما، آلوبخارا موثرترین ترکیب طبیعی هم در پیشگیری و هم بازگشت زوال استخوانی در مدل های حیوانی نر و ماده مبتلا به پوکی استخوان است. بر اساس مشاهدات جامع ما، اثربخشی آلوبخارا از سایر ترکیبات معمول طبیعی و غذاهای کاربردی اتفاقی بهتر است.
مناسبت مدل حیوانی موش برای مطالعه پوکی استخوان در انسان: مدل موش و و زوال استخوانی پس از یائسگی به ما این اجازه را می دهد تا زوال استخوانی خودانگیخته و القایی ناشی از کمبود هورمونهای تخمدانی را بررسی کنیم. کالو ( 1991 میلادی ) از اولین کسانی است که تناسب مدل موش را برای مطالعه زوال استخوانی در انسان تصدیق نمود. او نشان داد که موش ها در یک یا بیش از یک بعد، ویژگی های زوال استخوانی تجربه شده در زنان پس از یائسگی را دارا هستند، به ویژه عواقب آن مشابه زوال استخوانی در زنان است. در مقایسه با انسان ها، توده استخوانی در موش ها برای مدتی طولانی در زندگی آنها ثابت باقی می ماند و موش های تخمدان برداری شده، مشابه با زنان پس از یائسگی، زوال استخوانی سریع تری را تجربه می کنند که در زنان به دنبال یائسگی اتفاق می افتد. زوال استخوانی وابسته به کمبود هورمون های تخمدانی در موش های تخمدان برداری شده با زنان در دوره یائسگی، ویژگی های مشترک فراوانی را تجربه می کنند، شامل: نرخ بالای تغییر و تبدیل استخوانی با زیادی جذب مجدد نسبت به تشکیل استخوان، فاز سریع اولیه زوال استخوانی و پس از آن، یک فاز بسیار کندتر ناشی از تخمدان برداری، فقدان بیشتر تیغه های استخوانی نسبت به استخوان قشری، کاهش جذب کلسیم روده ای و پاسخ اسکلتی مشابه به عوامل استخوان ساز یا محافظ استخوان مانند استروژن، رالوکسیفین(Raloxifene)، بای فسفونیت (Bisphosphonates)، هورمون پاراتروئید (PTH)، کلسیم، ویتامین D و ورزش. این ویژگی های مشترک در موضوع زوال استخوانی در قالب یافته های این مطالعات در پژوهش حاضر باعث اطمینان دوباره است و به احتمال فراوان، مصرف آلوبخارا می تواند از زوال استخوان در زنان یائسه مانند موش ها پیشگیری کند و باعث معکوس شدن این روند شود.
شواهد اثرات محافظ استخوانی در آلوبخارا در مدل موشهای ماده مبتلا به پوکی استخوان: مطالعات حیوانی صورت گرفته در مرکز ما ( ارجمندی و همکاران، 2001 م؛ دیهیم و همکاران، 2005 م؛ فرانکلین و همکاران، 2006م؛ بو و همکاران، 2007م ) نشان داده است که آلوبخارا اثرات مثبت بر استخوان و شاخص های زیستی استخوان داد. داده های حیوانی نشانگر آن است که آلوبخارا از زوال استخوانی محافظت می نماید ( ارجمندی و همکاران 2001 م؛ فرانکلین و همکاران 2006م ) و حتی در دو مدل فقر استخوانی، این روند را معکوس می کند ( اسمیت و همکاران، م؛  دیهیم و همکاران، 2005  م؛ بو و همکاران 2007 م ). یافته های یک پژوهش اولیه توسط گروه ما نشان داد که آلوبخارا از کاهش تراکم مواد معدنی استخوانی (BND) در موش های تخمدان برداری شده، در استخوان های ران و ستون فقرات پیشگیری می کند. فاکتور رشد شبه انسولینی شماره یک خونی (IGF-I) که با افزایش تشکیل استخوان همراه است، با مصرف آلوبخارا افزایش یافته است ( ارجمندی و همکاران، 2001 م ). در آن پژوهش موش های با نژاد خاص به چهار گروه تقسیم شدند:

آلو بخارا موثرترین ترکیب طبیعی هم در پیشگیری و هم بازگشت زوال استخوانی و مدل های حیوانی نر و ماده مبتلا به پوکی استخوان است.

گروه شاهد (Sham)، تخمدان برداری شده (ovx)، تخمدان برداری با میزان کم آلوبخارا 5 درصد ( ovx+5% LD)، تخمدان برداری با میزان بالای آلوبخارا 25درصد 25%+ovx ) (HD. درمان بلافاصله بعد از جراحی شروع شد و تا 45روز ادامه یافت. تخمدان برداری تراکم مواد معدنی استخوانی (BMD) را به شکل معناداری در چهارمین مهره کمری و استخوان ران کاهش داد. گروه با میزان مصرف بالای آلوبخارا، کاملا زوال استخوانی ناشی از تخمدان برداری را پیشگیری کرد. همچنین، گروه های رژیم آلوبخارا بسته به میزان آلوبخارا، سطح فاکتور  IGF-Iگردش کننده در خون را که ثابت شده تحریک کننده تشکیل استخوان است، بدون افزایش در فعالیت آنزیم اسید فسفاتاز مقاوم به تارتارات در موش های تخمدان برداری شده که یک نشانگر بازجذب استخوانی است، افزایش داد.
یافته های آن پژوهش این فکر را به ذهن خطور می دهد که شاید اثرات محافظ استخوانی آلوبخارا تا حدی با افزایش میزان تشکیل استخوان قابل توجیه باشد. بیشتر از آن که با سرکوب میزان بازجذب استخوانی مرتبط باشد ( ارجمندی و همکاران 2001 م ). در مطالعه پس از آن، موش های 90 روزه ( یک گروه شاهد و 5 گروه تخمدان برداری شده ) اجازه داده شد تا 40 روز زوال استخوانی داشته باشند، سپس برای 60 روز تحت رژیم آلوبخارا با میزان های متفاوت قرار گرفتند. آلوبخارا به میزان اندک 5 درصد، در ترمیم تراکم استخوانی استخوان های ران و ساق پا موثر بود. آلوبخارا تراکم استخوانی استخوان های ستون فقرات را نیز افزایش داد که در مورد میزان بالای آلوبخارا این افزایش معنادار بود. افزایش تراکم استخوانی در استخوان ران موش های تغذیه شده با آلوبخارا موجب بهبود کیفیت استخوان شد چنان که به ترتیب 9/6 درصد و 6 درصد نیروی بازده کلی و نیروی نهایی را بهتر کرد. همچنین میزان های متفاوت آلوبخارا قادر بودند به شکل معناداری ویژگی های معماری میکروسکوپی تیغه های استخوانی را در مقایسه با گروه تخمدان برداری شده بهبود بخشند ( دیهیم و همکاران، 2006 م ). یافته های کلی این پژوهش نشان داد بهبود ویژگی های زیست- مکانیکی استخوان های دراز تا حدی در نتیجه تغذیه با آلوبخارا، در نتیجه بهبود ویژگی های ساختمانی تیغه های استخوانی است، چنان که در حجم و اتصال استخوانی، بارز بود. این مشاهدات نسبتا بی نظیر بود زیرا این باور عمومی وجود دارد که وقتی حجم و اتصال استخوانی از بین برود، قابل بازگشت به حالت طبیعی نخواهد بود ( لین و همکاران، 1999 م )
همچنین، ما اثربخشی آلوبخارا را بر بازگشت زوال استخوانی موش های ماده که ناشی از بی وزنی استخوانی است، نشان داده ایم ( اسمیت و همکاران، 2003 م ). در پژوهش مذکور، موش های ماده 6 ماهه با نژاد خاص، برای مدت 21 روز، یا اندام عقبی آنها بی وزن شد (HLU) یا ساکن باقی ماندند تا فقر استخوانی در آنها القا شود. بعد از اثبات زوال استخوانی در بی وزنی اندام های عقبی، موش ها با یکی از سه میزان متفاوت از آلوبخارا ( 5 درصد؛ 15 درصد یا 25 درصد ) یا تزریق هورمون پاراتیروئید ( 80 میکروگرم/ وزن بدن ) در طول 90 روز، مورد درمان قرار گرفتند. واکاوی تراکم مواد معدنی استخوانی و ساختمان تیغه های استخوانی با روش اشعه برداری ریزرایانه ای (CTµ) نشان داد که افزایش ترمیم استخوانی در زمان حرکت مجدد به دنبال بی وزنی اسکلتی، اثراتی مشابه هورمون پاراتروئید داشت. علاوه بر تراکم استخوانی، معلوم شده آرایش معماری تیغه ها نیز در تقویت استخوانی تاثیر دارد ( مک کریدی و گلداِشتین و همکاران، 2000م؛ ماک و کلارک و همکاران، 2006 م ). این یافته های حیوانی به همراه افزایش معنادار آنزیم آکالین فسفاتاز و فاکتور IGF-I به شدت این فرض را مطرح می کند که آلوبخارا باعث تشکیل استخوان می شود.
شواهد اثرات محافظ استخوانی در آلوبخارا در مدل موش های نر مبتلا به پوکی استخوان: داده های جدید نشانگر آن است که آلوبخارا در پیشگیری از زوال استخوانی در مدل های مختلف موش نر دچار پوکی استخوان، بسیار موثر است. مولبائر و همکارانش (2003 م)، اثرات تعدادی از میوه ها و سبزیجات را بر بازجذب استخوانی از طریق اندازه گیری تریتیوم موجود در ادرار که از استخوان موش های 9 هفته ای نژاد ویستار آزاد می شود، آزمایش نمودند. موش ها با تتراسایکلین حاوی تریتیوم نشان دار شده بودند تا بازجذب استخوانی در آنها اندازه گیری شود و با غذاهای حاوی میوه ها و سبزیجات خشک تغذیه می شدند. تمام غذاها طوری تنظیم شده بودند که از نظر میزان کالری و نیتروژن، با همان میزان کلسیم و فسفر مشابه باشند. آنها نشان داده اند که آلوبخارا تاثیر شگرفی در بازجذب استخوانی دارد. تا جایی که می دانیم، این اولین پژوهشی است که نشان داد آلوبخارا می تواند در پوکی ااستخوان جنس مذکر موثر باشد.
در مطالع فرانکلین و همکاران (2006 م)، اثرات محافظ آلوبخارا در 60 عدد موش شش ماهه تخمدان برداری شده نژاد Sprague- Dawley  بررسی شده است. در آن بررسی، موشها یا در گروه دارونما یا تخمدان برداری شده با 12 عدد موش در هر گروه درمانی بودند. چهار گروه تخمدان برداری شده به قرار زیر بودند: گروه کنترل تخمدان برداری شده، گروه با مصرف 5 درصد ( دوز کم )، 15 درصد ( دوز متوسط )، 25 درصد ( دوز بالا ) آلوبخارا که همگی تخمدان برداری شده بودند. پس از 90 روز، موش ها بیهوش شدند و با استفاده از اشعه ایکس اسکن شدند و از آئورت شکمی آنها خونگیری انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که کاهش تراکم مواد معدنی استخوانی سراسر بدن با مصرف دوز متوسط و بالای آلوبخارا، کاملا پیشگیری شده است. اما هر سه میزان آلوبخارا در حفاظت از کاهش تراکم مواد معدنی استخوانی مهره چهار کمری و استخوان ران موثر بود. در همین بررسی، پژوهشگران ویژگی های ساختمان میکروسکوپی انتهای استخوان ران و مهره چهار کمری را بررسی نمودند. دوز متوسط و بالای آلوبخارا قادر به حفاظت از کاهش تراکم حجمی استخوان ( نسبت حجم استخوانی به حجم کلی ) در انتهای استخوان ران و مهره چهار کمری در موش های تخمدان برداری شده بود، البته فقط دوز بالا به شکل کامل این توانایی را نشان داد. نتایج مشابهی در تاثیر محافظ دوز متوسط و بالای آلوبخارا در تعداد تیغه های استخوانی مشاهده شد، در حالی که در موش های تخمدان برداری شده تعداد تیغه های استخوانی کاهش می یابد. آلوبخارا قادر بود تا از انشقاق ( جدایی ) تیغه های استخوانی در انتهای استخوان ران و مهره چهارم کمری به شکل وابسته به دوز پیشگیری کند و به شکل قابل توجهی دوز بالای آلوبخارا جدایی تیغه های استخوانی مهره چهارم کمری را به نسبت گروه فاقد دارو به طور معنادار، کاهش داد. نویسندگان مقاله نتیجه گیری کردند که مکانیسم محافظت استخوانی آلوبخارا ممکن است تا حدی به افزایش سطح خونی IGF-I ارتباط داشته باشد. نتایج نشانگر آن بود که سطح خونی IGF-I  به دلیل تغذیه با آلوبخارا افزایش یافت و در موارد مصرف دوز بالا، این افزایش سطح معنادار بود. مشاهدات این بررسی با پژوهش قبلی ما که نشان داد مصرف آلوبخارا در زنان پس از دوره یائسگی، افزایش دهنده سطح خونی IGF-I است، مشابه بود ( ارجمندی و همکاران، 2002 م ). در راستای یافته های مولبائر و همکاران (2003 م ) که قابلیت آلوبخارا در بازجذب استخوانی را گزارش کرد، فرانکلین و همکارانش (2006 م ) همچنین نشان دادند که آلوبخارا به شکل وابسته به دوز دی اکسی پیریدولین (Dpd) ادراری را کاهش می دهد.

پژوهشگران دریافتند آلوبخارا همانند هورمون پاراتیروئید، قابلیت بازسازی برخی از ساختارهای استخوانی تخریب شده ناشی از تخمدان برداری را داراست

برای توضیح بیشتر این تاثیرات قوی آلوبخارا در پیشگیری از زوال استخوانی، پژوهشگران میزان mRNA سطح پروتئین استئوپروتگرین (OPG) و گیرنده فعل ساز لیگاند NFK-b را ارزیابی کردند. (RANKL). این باور عمومی وجود دارد که وقتی نسبت OPG به RANKL افزایش می یابد، استخوان سازی بیشتر می شود ( آبراهامسن و همکاران، 2005 م )؛ اما در پژوهش فرانکلین ( 2006 م ) نسبت OPG به RANKL تغییر نکرده بود. این یافته ها مطابق با پژوهش کارلو و همکاران ( 2007 م ) بود که نشان داده بود سطح سرمی RANKL/OPG با اثر حفاظت استخوانی استروژن – پروژستین درمانی ارتباطی ندارد.
در پیگیری دیگری از همین گروه ( بو و همکاران، 2007 م ) خواص بازگشت استخوانی آلو بخارا در مدل موش نر مبتلا به پوکی استخوان مورد بررسی قرار گرفت. در آن پژوهش، 50 موش شش ماهه با نژاد Sprague- Dawley  به پنج گروه تقسیم شدند ( یک گروه دارونما و چهار گروه تخمدان برداری شده ) و برای 90 روز با AIN-93 M تغذیه شدند تا زوال استخوانی در آنها قطعی شود. پس از 90 روز موش های گروه شاهد و یکی از گروه های تحت درمان کشته شدند تا تراکم مواد معدنی استخوانی و ساختار استخوانی در ابتدای بررسی اندازه گیری شود. چنان که انتظار می رفت، تراکم مواد معدنی استخوانی کل بدن در گروه تخمدان برداری شده به شکل معناداری کاهش یافت. سپس سه گروه دیگر تخمدان برداری شده به شکل زیر تحت درمان قرار گرفتند:
1)    گروه شاهد تخمدان برداری شده،
2)    گروه تخمدان برداری شده با رژیم 25 درصد آلو بخارا (ORX-DP)
3)    گروه تخمدان برداری شده با هورمون پاراتیروئید ( 80 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، سه بار در هفته، ORX-PTH).
پس از 90 روز درمان، هم هورمون پاراتیروئید و هم آلوبخارا قابلیت بازجذب تراکم مواد معدنی استخوانی (BMD) در موش های تخمدان برداری شده را به نسبت گروه شاهد، در تمام بدن و به شکل منطقه ای دارا بودند. نویسندگان مقاله همچنین توانایی آلوبخارا در بازگرداندن ویژگی های ریزساختاری انتهای استخوان ران و مهره کمری را ارزیابی کردند. آلوبخارا قادر بود تا کاهش نسبت تراکم حجمی استخوان را جبران کند، تعداد تیغه های استخوانی را افزایش دهد و جدایی تیغه های استخوانی را بدون اثر بر ضخامت آنها، کاهش دهد. نکته قابل توجه در این پژوهش این بود که پژوهشگران دریافتند آلوبخارا همانند هورمون پاراتیروئید، قابلیت بازسازی برخی از ساختارهای استخوانی تخریب شده ناشی از تخمدان برداری را داراست. به علاوه، آلوبخارا قابلیت کاهش شاخص مقیاس استخوانی (SMI) را در انتهای استخوان ران داراست که این شاخص نشانگر سازه های صفحه مانند تیغه های استخوانی با کیفیت بهتر است.

اگرچه آلوبخارا در پیشگیری یا جبران زوال استخوانی در مدل موش های نر و ماده دچار پوکی استخوان موثر است، اما مکانیسم اثر آن ممکن است مختص به همان جنیست باشد.

پژوهشگران معتقد بودند که اثر قابل قبول آلوبخارا در جبران زوال استخوانی در موشهای نر دچار پوکی استخوان، تا حدی مرتبط با توان سرکوب بازجذب استخوانی آن است در صورتی که در همان حال، همانند هورمون پاراتیروئید که به عنوان کنترل مثبت در مطالعه آنها قرار داشت، به تحریک استخوان سازی می پردازد. همچنین، خاطرنشان کردند از آن جا که تغییری در ضخامت تیغه های استخوانی نبود، کاهش جدایی تیغه ها نمی تواند ناشی از تشکیل تیغه های استخوانی جدید باشد تا افزایش اندازه آنها، اما این یافته ها مخالف با یافته های موش های ماده دچار پوکی استخوان بود که عکس این موارد درست بود.

(ارجمندی و همکاران، 2001 م). بنابراین، اگر چه آلو بخارا در پیشگیری یا جبران زوال استخوانی درمدل موش های نر و ماده دچار پوکی استخوان مؤثر است، اما مکانیسم اثر آن ممکن است مختص به همان جنسیت باشد.
شواهد اثرات حفاظت استخوانی آلو بخارا در انسان: علاوه بر مطالعات حیوانی، یافته های کارآزمایی کوتاه مدت ما (ارجمندی و همکاران 2002 م) نشان داد که مصرف روزانه 100 گرم آلوبخارا در زنان پس از دوره یائسگی، شاخص های تشکیل استخوان مانند فعالیت سطح تام سرمی آلکالین فسفاتاز(ALP)، فعالیت آلکالین فسفاتاز مختص استخوان (B-ALP) و IGF-I را افزایش داد. همچنین ارتباط IGF-I در تشکیل استخوان و تودۀ استخوانی در مردان گزارش شد. در موارد بالینی، دوزهای مؤثر مواد استخوان ساز بالقوه مانند هورمون پاراتیروئید، نیاز به زمان چندین هفته ای برای افزایش سطوح سرمی B-ALP دارند. بنابراین، مشاهدۀ ما در افزایش 6 درصد در B-ALP و 17 درصد در سطح سرمی IGF-I پس از 3 ماه مصرف آلو بخارا، این تصور را که مصرف آلوبخارا در یک دوره درمانی طولانی تر، تودۀ استخوانی را به شکل معناداری بهبود می بخشد، تأیید می کند.
اگرچه اثرات آلوبخارا بر افزایش نشانگرهای زیستی استخوانی محتمل است اما، پژوهشی طولانی تر برای ارزیابی تراکم و غلظت مواد معدنی استخوانی ضروری است تا اثرات حفاظت استخوانی آلو بخارا در زنان یائسه را تأیید کند.
بنابراین، در حال حاضر ما مشغول انجام یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده یکساله مقایسه ای در زنان یائسه هستیم که روزانه 100گرم آلوبخارا مصرف می کنند و از هیچ درمان جایگزینی هورمونی یا دارویی که نقش آن در فرایند استخوان سازی ثابت شده باشد، استفاده نمی کنند. به طور خلاصه، ارزش پژوهش مورد نظر در سه جنبه است. این بررسی نشان می دهد: (1) آیا آلوبخارا تودۀ استخوانی را افزایش می دهد یا از زوال استخوانی بیشتر در زنان یائسه با کاهش تراکم استخوان، پیشگیری می کند؟ (2) اثبات این نکته که آیا مصرف طولانی مدت آلوبخارا، اثرات سودمندی بر نشانگرهای چرخه تخریب و ساخت استخوان دارد؟ (3) نمایش این نکته که آیا تغییرات در غلظت و تراکم مواد معدنی استخوان ارتباطی با دفاع آنتی اکسیدانی افزایش یافته دارد یا خیر؟ اگر فرضیۀ ما مورد تأیید قرار گیرد، این بررسی یک راهکار ایمن، کارآمد و مؤثر در افزایش توده استخوانی در بخش بسیار آسیب پذیری از جامعه فراهم خواهد کرد.
مکانیسم فعالیت: گزارش های بی شماری خاطر نشان کرده اند که به طور طبیعی ترکیبات فنلی زیست فعال مانند ایزوفلاونوئید و لیگنان ها، بر سلامت استخوانی تأثیر مثبت دارند ( ارجمندی و همکاران، 1996،1998، 2003 م ). آلوبخارا سرشار از ترکیبات فنلی مانند اسید نئوکلروژنیک و اسید نئوکلروژنیک است که به مثابه آنتی اکسیدان عمل می کنند ( ناکاتانی 2000م، کیانو 2002 م ). مواد آنتی اکسیدان به طور بالقوه رادیکال های آزاد آسیب دیده را پاکسازی می کنند و نشان داده شده که مانع جذب استخوانی و محرک استخوان سازی هستند (گرِت و همکاران، 1990م؛ باسو و همکاران، 2001 م ). آلوبخارا از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا از بالاترین ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن (ORAC) در بین طبقه بندی میوه ها و سبزی ها معمولاً مورد مصرف برخوردار است (کیانو و همکاران، 2002 م ). بنابراین، اثرات سودمند آلوبخارا بر استخوان ممکن است تا حدی از طریق ویژگی های آنتی اکسیدانی این میوه نشأت بگیرد. آلوبخارا همچنین منبع خوبی از مواد مغذی مانند بور، پتاسیم و ویتامین K است (دیسمور و همکاران، 2003 م ) که تأثیر همه این مواد بر استخوان گزارش شده است (به جدول زیر مراجعه کنید).
تاکر و همکاران در سال 1999در پژوهش های خود ارتباط longitudinal و Cross-sectional، بین پتاسیم و تراکم مواد معدنی استخوانی را با استفاده از اطلاعات مطالعه قلب فرامینگهام ثابت کردند و نتیجه گرفتند که پتاسیم به حفظ تراکم معدنی استخوان در زن و مرد کمک می کند. به علاوه، نشان داده شده که مصرف بیشتر پتاسیم بازجذب استخوانی را به ویژه در حضور مصرف بالای پروتئین کاهش می دهد ( زوارت و همکاران، 2004 م ).

ترکیب

مقدار در هر 100 گرم آلوبخارای پودر شده

آنالیزهای مستقیم(گرم)

پروتئین

چربی

کربوهیدرات تام

فیبر تام

3

5/0

80

9

مواد معدنی(میلی گرم)

کلسیم

آهن

پتاسیم

سدیم

فسفر

بور

72

3

105

5

108

4/3

آنتی اکسیدان ها (میلی گرم)

ویتامینC

کاروتن ها

ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی

کینون ها

واحدهای جاذب رادیکال اکسیژن

63/0

6/0

4/22

058/0

5770

در مورد ویتامین ها، آلوبخارا حاوی میزان بالایی از ویتامین k در بین میوه ها و سبزیجاتی است که به طور معمول مصرف می شوند ( 5/59 میکروگرم phylloquinone به ازای هر 100 گرم ) ( دیسمور و همکاران، 2003م ). ویتامین k بر سلامتی استخوان با بهبود بخشیدن تعادل در میزان کلسیم اثر می گذارد ( لاماتو و همکاران، 2004 م ). یک بررسی توسط برام و همکاران در سال 2003 م نشان داد که مصرف روزانۀ مکمل های ویتامین k به مدت 3 سال، زوال تراکم مواد معدنی استخوانی مهره های کمری را به تأخیر انداخت. آلوبخارا همچنین منبع غنی ازعنصر کمیاب بور است. نشان داده شده که بور تنظیم کنندۀ متابولیسم استخوان و کلسیم است (ناگی و همکاران، 2006 م ) و نقش بسیار مهمی در حفاظت از تراکم مواد معدنی استخوانی دارد (چاپین و همکاران، 1997م؛ گالاردو-ویلیامز و همکاران، 2003 م ). علاوه بر این، گزارش شده که بور باعث کاهش دفع ادراری کلسیم و منیزیم می شود ( ناگی و همکاران، 2006 م ) و به طور قابل توجهی افزایش باعث افزایش 17- بتا- استرادیول در زنان پس از یائسگی می شود ( نیلسن و همکاران، 1987 م )، که هر دوی این موارد باعث اثر مثبت بر مکانیسم استخوان و کلسیم می شوند. پژوهش دیگری که توسط چاپین و همکاران ( 1997 م ) صورت گرفت نیز نشان داد که در موش هایی که رژیم حاوی 20-900 میلی گرم بور به ازای هر100 گرم غذا مصرف می کردند، به شکل معناداری قدرت ستون مهره ها بهبود یافته بود. این پژوهش های محدود این شواهد را ایجاد می کندکه بور موجود در آلوبخارا، متوسط 4 میلی گرم در 100 گرم مادۀ خشک، ممکن است به شکل فعال در فرایند حفاظت از سلامت اسکلت استخوانی نقش داشته باشد.
تا جایی که می دانیم، پژوهشی که تأثیر آلو بخارا را در پیشگیری از زوال استخوانی در ویتامین ها و مواد معدنی شناخته شده به عنوان اثرگذار بر متابولیسم استخوان مانند کلسیم و ویتامین D بررسی کند، وجود ندارد. پژوهش هایی مشابه با کار ما که از مدل موش تحت شرایط مشابه برای نشان دادن اثر ویتامین ها و مواد معدنی بر حفاظت یا جبران زوال استخوانی استفاده شده باشد، محدود است. بنابراین، ما نمی توانیم تأثیر آلوبخارا را با مطالعات مرتبط با کلسیم و ویتامین D مقایسه کنیم. با این وجود، در پژوهشی مشابه با مطالعۀ ما از نظر استفاده از مدل موش، سن حیوانات، نوع تصویر برداری استخوانی و سایر موارد مؤثر که توسط گالا و همکاران ( 2001 م ) صورت گرفت، اثرات کلسیم بر تراکم مواد معدنی استخوانی در موش های 3 ماهه ثابت شد و نشان داد که مصرف 15 میلی گرم کلسیم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، می تواند تراکم مواد معدنی استخوان ران را به میزان 1/2 درصد در طول 3 ماه درمان، افزایش دهد. درمقابل، آلو بخارا در یکی از چژوهش های ما ( ارجمندی و همکاران، 2001 م )، توانست تراکم مواد معدنی استخوان ران را فقط در طول 45 روز 2 درصد افزایش دهد.
بحث بالا اشاره می کند که اگرچه مواد پلی فنلی  ممکن است مادۀ مؤثر اصلی در خاصیت حفاظت استخوانی آلوبخارا باشد، سایر ترکیبات آلوبخارا نیز تا حدی در اثرات سودمند آن بر استخوان نقش کمکی دارند. ترکیبات آلوبخارا که بر اثر حفاظت استخوانی آن نقش دارند شناخته نشده اند و به پژوهش های بیشتری نیاز هست. اما، این مطلب باید مورد تأکید قرار گیرد که در حال حاضر، اثر حفاظت استخوانی آلوبخارا نمی تواند به هیچ یک از ترکیبات آن به تنهایی نسبت داده شود و ضروری است که اثرات سودمند آلوبخارا به شکل کلی مورد بررسی قرار گیرد تا ترکیبات آن به تنهایی. مسینا و همکاران (2004 م) خاطر نشان کردند استفاده از یک ماده شیمیایی مانند یک ترکیب پلی فنل یا چند ترکیب محدود، ممکن است نه تنها باعث فهم بهتر ما از نقش کل غذا یا گیاه در سلامت استخوانی نشود، بلکه مانع این فهم شود.

 

آلوبخارا همچنین منبع غنی از عنصر کمیاب بور است. بور تنظیم کنندۀ متابولیسم استخوان و کلسیم است و نقش بسیار مهمی درحفاظت از تراکم مواد معدنی استخوانی دارد

مکانیسم فعالیت بالقوۀ آلو بخارا در حفاظت از استخوان: یافته های ما نشان داد که آلو بخارا سطح سرمی IGF-I را در مدل موش های دچار پوکی استخوان ( ارجمندی و همکاران، 2001 م ) و در زنان پس از سن یائسگی ( ارجمندی و همکاران، 2002 م ) افزایش می دهد.
آلو بخارا، علاوه بر دارا بودن منبع خوبی از برخی ویتامین ها و مواد معدنی که مؤثر در سلامت استخوانند، منبعی غنی از ترکیبات فنلی است که خاصیت ضد اکسیدانی دارد
این افزایش در تولید IGF-I در سلول های مشابه استئوبلاست (MC3T3-1) که با عصارۀ آلوبخارا نیز درمان شدند، نشان داده شد ( هوشمند و همکاران، 2008 م ). مصرف عصارۀ آلوبخارا قادر بود به طورمعناداری سطح IGF-I را در دوز 1000 میکروگرم در هر سی سی در روزهای 12و 15 درمقایسه با گروه شاهد، افزایش دهد. این افزایش IGF-I، ممکن است تاحدی اثرات مثبت آلوبخارا بر استخوان را توجیه کند. افزایش تولید IGF-I در سلول های استئوبلاست دربررسی بو و همکاران( 2008 م ) نیز مشاهده شد که در آن، ترکیبات پلی فنلی آلوبخارا قادر بودند سطح mRNA IGF-I را به میزان 5 میکروگرم در سی سی افزایش دهند. اما تفاوت بین این پژوهش با مطالعۀ ما، نیاز به مطالعات بیشتر دارد. با این وجود، از نظر ما این دوز پائین از آلوبخارا ( بو و همکاران، 2008 م ) در تعدیل هیچ یک از پارامترها شامل تشکیل ندول و تولید اکسید نیتریک مؤثر نبوده است ( کامکار و همکاران، 2005 م، 2006 م ). اثر هورمون های رشد بر استخوان احتمالاً از طریق فاکتورهای رشد شبه- انسولینی در منطقه اعمال می شود ( کانالیس و همکاران، 1989 م ). در سطح منطقه ای، سلول های استخوانی IGF-I و IGF-II را تولید می کنند،

آلو بخارا، علاوه بر دارا بودن منبع خوبی از برخی ویتامین ها و مواد معدنی که مؤثر در سلامت استخوانند، منبعی غنی از ترکیبات فنلی است که خاصیت ضد اکسیدانی دارد

اما IGF-I در تحریک سلول های استئوبلاست ( راد کلیف و همکاران، 2005 م )، افزایش تولید کلاژن و ارتقای ملاط استخوانی قوی تر است ( فیلشیفر و همکاران، 1990 م ). سطح سرمی IGF-I با افزایش سن در هر دو جنس کاهش می یابد ( یاماموتو و همکاران، 1991 م )، اما این کاهش بلافاصله پس از یائسگی اتفاق می افتد ( روماگنولی و همکاران، 1993 م؛ لاویگن و همکاران، 2004 م ). مصرف IGF-I باعث تحریک جایگزینی استخوان می شود ( بیاندا و همکاران، 1997 م ) همچنان که هورمون رشد این اثر را داراست ( بریکسن و همکاران، 1995 م ) و در تنظیم شکل دهی مجدد استخوان ها نقش مهمی دارد ( بونن و همکاران،1996 م ). همچنین، غلظت های  IGF-Iدر قبل ( روماگنولی و همکاران، 1993 م )، حدود ( ناسو و همکاران،1997 م ) و پس از یائسگی زنان ارتباط مثبتی دارد ( بونن و همکاران،1996 م)، اما در افراد دچار فقر استخوانی (استئوپنی) این ارتباط کمتر است ( ووستر و همکاران، 1993م ). اینکه این کاهش ناشی از فقر هورمون استروژن است ( ویسبرگر و همکاران، 1991 م ) یا افزایش سن به تنهایی در آن نقش دارد، مشخص نشده است، اما استروئیدهای جنسی ممکن است در تنظیم غلظت های IGF-I نقش داشته باشند ( روزن و همکاران، 1997 م ).
در تلاش برای فهم مکانیسم فعالیت آلوبخارا، آزمایشگاه دکتر اسمیت ( بو و همکاران، 2008 م ) نشان داد که آلوبخارا فعالیت آلکالین فسفاتاز سلول های استئوبلاست، تشکیل هسته های کلسیمی و تقویت شبکۀ کلاژنی نوع یک را در سطح آزمایشگاهی، ارتقا می دهد. این تغییرات به نظر می رسد با تنظیم بهتر نسخه برداری از فاکتورهای رشدی نظیر RUNX2، اُستریکس و IGF-I ایجاد می شود.علاوه بر تحریک استخوان سازی، پلی فنل های آلوبخارا بازجذب استخوانی را از طریق تنظیم معکوس بروز ژن RYNKLکاهش می دهند ( فرانکلین و همکاران، 2006 م؛ بو و همکاران، 2008 م ). پلی فنل های آلوبخارا فعالیت و تکامل سلول
آلوبخارا از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا از بالاترین ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن در بین طبقه بندی میوه ها و سبزی های معمولاً مورد مصرف برخوردار است
های استخوان خوار (استئوکلاست) را در شرایط معمول، استرس اکسیداتیو و التهابی در سطح آزمایشگاهی کاهش می دهند ( بو و همکاران، 2008 م ). آلوبخارا توان کاهش CRP بسیار حساس را که نشانگر التهاب است در زنان دچار کاهش تودۀ استخوانی در سنین یائسگی که روزانه 100 گرم آلوبخارا را در طول 3 ماه مصرف کرده اند، داشته است ( نتایج هنوز منتشر نشده است ).

اگرچه ویژگی های ضد بازجذبی آلوبخارا در سطح آزمایشگاهی، تا حدی به کمک پلی فنل ها و تأثیر آنها بر روند فعالیت سلول های استخوان خوار و ارسال پیام سلول های استئوبلاست برای ساخت سلول های استخوان خوار  صورت می پذیرد، اعتبار کامل به نقش پلی فنل های آلوبخارا در حفاظت استخوانی، قابل دفاع نیست زیرا شاید سایر ترکیبات آلوبخارا نیز در این تأثیرات مثبت نقش داشته باشد.

آلوبخارا از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا از بالاترین ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن در بین طبقه بندی میوه ها و سبزی های معمولاً مورد مصرف برخوردار است

 

 

نتیجه گیری: پژوهش های حیوانی ما تا به امروز قویاً اظهار می دارند که آلوبخارا نقش برجسته ای در استخوان چه در بخش حفاظت و چه بازسازی دارد که شواهد آن در تراکم استخوانی بالاتر، محتوای مواد معدنی بیشتر، درصد بالاتر ناحیه استخوانی و تمایل بیشتر برای کاهش فضای مغز استخوان در استخوان های بلند مشهود است. اگرچه بیشتر این نتایج از پژوهش بر مدل موش استخراج شده است، ما پیش بینی می کنیم که این یافته های مطالعات حیوانی در پژوهش های انسانی نیز تأیید شود. در حال حاضر، ما در حال انجام پژوهشی یکساله در 144 زنی هستیم که روزانه 100 گرم آلوبخارا یا معادل آن میوۀ خشک دیگری را دریافت می کنند. اگر نتایج این پژوهش بهبودی در تراکم استخوانی زنان یائسه به همان شدتی که در مدل موش دیده شد نشان دهد، آلوبخارا به عنوان مؤثرترین غذای کاربردی درحوزه سلامت استخوان در نظر گرفته خواهد شد. از دیدگاه ماشینی، ما اطلاعات را محدود کرده ایم تا توضیحی برای نحوه اثر آلوبخارا ارائه دهیم، اما به نظر می رسد آلوبخارا میزان بالای استخوان سازی تحریک شده از تخمدان برداری را سرکوب نمی کند. همچنین، آلوبخارا ممکن است استخوان سازی را چنان که اشاره شده از طریق اثر شدید وابسته به دوز در افزایش سطوح سرمی IGF-I، افزایش دهد. غلظت های بالاتر سرمی IGF-I بازگوکننده افزایش میزان استخوان سازی درنظر گرفته می شود ( گیستینا و همکاران، 2008م ). همچنین، شواهد بیانگر آن است که برخی ترکیبات آلوبخارا در غلظت های بالاتر، ممکن است آغازگر روند سرکوب میزان بازجذب استخوانی تحریک شده از تخمدان برداری باشد ( ارجمندی و همکاران، 2001م؛ مولبائر و همکاران، 2003م ). این پرسش باقی می ماند که چه ترکیباتی از آلوبخارا این اثرات محافظتی را اعمال می کنند. آلوبخارا مانند بسیاری دیگر از میوه ها حاوی ترکیبات متعددی است که تمایز اثر یک ترکیب را از دیگری، مشکل می سازد. آلوبخارا، علاوه بر دارا بودن منبع خوبی از برخی ویتامین ها و مواد معدنی که مؤثر در سلامت استخوانند، منبعی غنی از ترکیبات فنلی است که خاصیت ضد اکسیدانی دارد.
بنابراین، آلوبخارا یا ترکیبات پلی فنلی آن ممکن است اثرات مثبت خود را تا حدی از طریق ظرفیت های ضد اکسیدانی خود بر استخوان اعمال کند.
شناسایی ترکیبات فعال آلو بخارا مانند عناصر  کمیاب بور و سلنیوم و کشف نحوۀ اثر آنها در فهم اثرات مدلسازی آلوبخارا در زمان کمبود هورمون، تخمدانی، ضروری است. این حقیقت که آلوبخارا هیچ فعالیت رحمی ندارد، نشان دهندۀ آن است که اثر آلوبخارا و یا ترکیبات آن بر استخوان، با اثرات استروژن های معمول متفاوت است. این مشاهده در کنار اثرات مشاهده شده در حفاظت استخوانی آلوبخارا باید برانگیزندۀ اشتیاق شناخت بیشتر آلوبخارا به عنوان یک منبع غذای طبیعی باشد که برای سلامت استخوان بندی سودمند است.
*نویسنده مقاله از محققان ایرانی ساکن آمریکا است که پژوهش های زیادی در زمینه پوکی استخوان داشته است.


-----------------------------------------------------------------------------------
منابع:
Abrahamsen, B., Hjelmborg, J.V., Kostenuik, P.,Stilgren, L.S., Kyavik, k., Adamu, S., Brixen, K., Langdahl, B.L., 2005. Cirulation Amount of osteoprotegerin and RANK ligand: genetic influence and relationship with BMD assessed in female twins. Bone 36,727-735.
Administration on Aging U.S. Department of health and Human Services, 2005. A profile of older Americans.
Arjmandi, B.H., Alekel, L., Hollis, B.W., Amin, D., Stacewicz- Sapuntzakis, M., Guo, P., Kukreja, S.C., 1996. Dietary soybeen protein prevents bone loss in an ovariectomized rat model of osteoporosis J.Nutr.126,161-167.
Arjmandi,B,H.,Brinbaum,R.,Goyal,N.V.,Getling.M.J.,Juma,S.,Alekel,L.,Hasler,C.M.,Drum, M.L.,Hollis.B.W.,Kukreja, S.C., 1998a.Bone-sparing effect of soy protein in ovarian hormone-deficient rats is related to its isoflavone content. Am. J. Clin. Nutr. 68, 1364s-1368s.
Arjmandi, B.H.,Getlinger, M.J.,Goyal, N.V., Alekel, L., Hasler, CM., Juma, S., Drum, M.L., Hollis, B.W., Kukreja, S.C., 1998b. Role of soy protein With normal or reduced isoflavone content in reversing bone loss ivduced by ovarian hormone deficiency in rate Am. J. Nutr. 68, 1358s-1363s.

برگرفته از: نشریه درمانگر، سال هشتم، شماره 32، زمستان 90


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۶ | 10:26 | نویسنده : سلامت |

یکی از برنامه‌ها و نقشه‌های دشمن در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی همین ترویج مصرف‌گرایی در میان مردم جامعه است. توسعه‌ اقتصادی بر مبنای سرمایه‌داری مصرفی، نسخه‌ای است که غرب برای اقتصاد خود پیچیده است و برای اینکه بتواند کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت بازاری برای مازاد محصولات تولیدی خود درآورد و آنان را به خرید این کالاها تشویق کند، چاره‌ای نمی‌بیند جز آنکه مصرف‌گرایی را به صورت ارزش برای آنان درآورد و آنجایی که میل و هوس آدمی تحریک شود، دیگر جای مقاومت و ایستادگی نخواهد بود و بدین ترتیب این کشورها نیز دچار نوعی سرمایه‌داری مصرفی غیر از سرمایه‌داری تولیدی خواهند شد.
(بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به خراسان جنوبی)

هایپراستار تهران؛ تجارت مخفی رژيم اسرائیل در ایران

هایپراستار تهران (نخستین فروشگاه زنجیره‌ای خارجی) در مهرماه سال ۱۳۸۸ با حضور "بهروز علیشیری" رئیس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی افتتاح شد. (این فروشگاه با سرمایه گذاری واسطه‌ای توسط فرانسه صورت پذیرفته است به نحوی 75 كه درصد سهام آن متعلق به فرانسه و 25 درصد آن متعلق به یك اماراتی است كه در این بین فرانسه نیز فردی كره‌ای را واسطه قرار داده است. البته در این میان اخبار دیگری نیز حاكی از آن دارد كه سهم شركت "كارفور" 25 درصد بوده وشریك قدیمی این شركت "مجید الفُطیم" با آورده 75 درصدی متولی فروشگاه هایپراستار است. مجید الفطیم صاحب یك شركت خصوصی خانوادگی مستقر در دبی است كه این شركت از طریق یك شركت سرمایه‌گذاری مشترك اداره كلیه فروشگاه‌های كارفور فرانسه در منطقه را بر عهده دارد.)
 
در حال حاضر "مارک کوربیون" فرانسوی، مدیر عامل شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار ایران است. بنیانگذار شرکت‌های مذکور، کشور آمریکاست که بیش از سه هزار و ۵۰۰ شعبه در سراسر جهان با نام‌های‌ "هایپر بلک" تأسیس کرده است. سهامدار اصلی این شرکت‌ها درکشورهای حاشیه خلیج‌فارس، کشور انگلیس بوده و با نام‌هایی چون "سیتی سنتر" و "دی تو دی" راه‌اندازی شده است. فعالیت این شرکت‌ها بر اصل «سود کمتر، مشتری بیشتر» قرار گرفته که در حقیقت تقلیدی از همان مدل قدیمی ‌فعالیت شرکت‌های امریکایی و اروپایی است.

مارک کوربيون، همچنين در صفحه فيس‌بوکش، در معرفي خود، وابستگي‌ کاري‌اش به کمپاني کارفور را رسماً اعلام کرده و محل زندگي فعلي خود را نيز تفليس، پايتخت گرجستان و محل کار خود را در شهري در مرکز فرانسه معرفي کرده است.

اما واقعيت چيست؟
اینها اطلاعاتی بود که از ظواهر امر به دست می‌آید ولی حقیقت فروشگاه‌های زنجیره‌ای "کارفور" چیز دیگری است. شرکتی که گرچه با نام اماراتی یا فرانسوی مشغول فعالیت است، اما اطلاعات به دست آمده، حکایت از "صهیونیستی"بودن این شرکت دارد. 

 

چندی پیش "آسوشیتدپرس " اعلام کرد: آرم‌"هايپراستار" آدم را ياد آرم "كارفور" مي‌اندازد. در آرم‌ هايپراستار علامت H در داخل الماسي قرار داده شده است، در حالي كه در آرم كارفور به جاي H حرف C قرار داده شده است. طراحی حروف نام فروشگاه نيز شبيه كارفور است. این فروشگاه، كه آرم، فضای گسترده انتخاب‌ و پاركینگ دو طبقه آن برای مشتریان كارفور در همه جا آشناست با نام‌هایپراستار افتتاح شده و شركت كارفور مدعی است دیگر ارتباطی با این فروشگاه ندارد. مارك كوربیون، مدیرعامل شركت فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌هایپر استار، در رابطه با فعالیت این فروشگاه در ایران چندی پیش گفته بودكه به دلیل "مشكلات سیاسی بین ایران و فرانسه "، كارفور از‌ هایپراستار خواسته است "فعلا " نام كارفور را در ایران مطرح نكند.

 

 

این فروشگاه‌ها در ایران هایپر استار نام گرفتند؛ اما سؤال این جاست كه اگر سرمایه‌گذاری از سوی معاونت سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد مشكل نداشته چرا اسم آن عوض شده است و چه طور جلب سرمایه‌گذاری با برند كارفور مشكل ساز نبوده اما نام آن مشكل‌زاست؟


علت استفاده از نام "هایپراستار" به جای Carrefour”" چه بود؟

با اینکه ایده ساخت این فروشگاه متعلق به کارفور بود اما با برند ماف (هایپر استار) در ایران کار شد و این حرکت بسیار هوشمندانه بود. در جريان ساخت‌ هايپراستار از قول مقامات ايران گفته شد كه اين فروشگاه تحت ‌برند كارفور مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد اما پس از مدتي نام كارفور از روي اين فروشگاه برداشته شد. علت این امر، سردی روابط ایران و فرانسه و تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران به دلیل فعالیت هسته‌ای عنوان شد اما دلایل زیر به واقعیت نزدیک‌تر است:

 

 
اینجا هایپراستار در پايتخت جمهوري اسلامي ايران است!

 

1- فروشگاه زنجیره‌ای "كارفور" یکی از بزرگترین توزیع‌کنندگان كالاهای اسرائیلی در جهان است. به همین خاطر، شعب اصلی آن در فرانسه، بارها با مخالفت‌های شدید از سوی مسلمانان همراه شد. در زمان جنگ غزه بارها مسلمانان و همچنین مسیحیان مخالف دولت نامشروع اسرائیل، شعب این فروشگاه را در فرانسه اشغال کرده و شعارهایی در این زمینه دادند که در نتیجه کارفور به دلیل بایکوت از سوی مردم، با ضرر بی‌سابقه‌ای مواجه شد.


2- حضور این برند در ایران ممکن بود با واکنش مراجع دینی مواجه شود و این امر، برای مدیران این فروشگاه بسیار خطرناک بود.

3- نکته جالب اینجاست که برای اجتناب از فشارهای سیاسی در لاهور پاکستان نیز از اسم هایپراستار استفاده شده است. این در حالی است که هیچ شعبه دیگری از این مارک در سایر کشورها، با نامی غیر از کارفور فعالیت نمی‌کند.


"كارفور" از بزرگترین توزیع‌کنندگان كالاهای اسرائیل در جهان است که با برند "هایپراستار" در ایران فعالیت دارد

 

 
در زمان جنگ غزه، "کارفور" به دلیل بایکوت مسلمانان، و همراهی مسیحیان مقیم فرانسه،با ضرر بی‌سابقه‌ای مواجه شد

 

 

حرکت اعتراضی مسلمانان و همراهی مسیحیان مقیم فرانسه به اقدامات فروشگاه کارفور و جمع آوری محصولات اسرائیلی از قفسه‌های فروشگاه. نکته قابل توجه در این نسخه ویدئویی این است که، معترضان، هیچ آسیبی را به فروشگاه مذکور وارد نکردند و پیام اعتراضی خود را با رعایت شؤون اسلامی اعلام کردند. این اقدام، واکنش های بسیار مثبتی درخصوص تحریم کالاهای اسرائیلی در افکار عمومی برجای گذاشت.


پوستری در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و تحریم کالاهای اسرائیلی با شناسایی بارکد کالا

 

شرکت صهیونیستی کوور (Koor)، سهامدار شرکت کارفور

22 ژوئن، 2009 شرکت اسرائیلی کوور"koor" اعلام کرد: هیئت مدیره کارفور مستقر در پاریس با خرید 25 درصد از سهام شرکت موافقت کرد. شرکت کوور در نظر دارد تا در آینده نزدیک، تمامی سهام کارفور را خریداری کند. نکته قابل توجه در این خصوص این است که سایت بالاترین نیز در خبری، به گرایش صهیونیستی کارفور اشاره کرده است و در توضیح این خبر می‌گوید: اولین فروشگاه خارجی وحامی اسراییل در تهران، بی‌سروصدا به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این در حالی است که سهامداران اصلی این فروشگاه درفرانسه، صهیونیست‌ها هستند.

 

 نقشه جغرافیایی شرکت‌های Carrefour در قاره‌های مختلف،9000 فروشگاه، در 26 کشور جهان؛ با 40.000 نفر کارمند

 

 
Lars Olofsson، مدیرعامل فعلی "کارفور" وی پیش از قبول این مسؤولیت، از مدیران ارشد شرکت صهیونیستی "نستله" بود

 

 
Nochi Dankner (میلیاردر اسرائیلی): شرکت "کوور” در نظر دارد تا بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای اروپا (کارفور) را تصاحب کند و من مطمئن هستم که کارفور کسب و کار خود را در سطح جهان گسترش داده و سودآوری آن ادامه خواهد داشت. اکنون (سال 2009، سال تأسیس هایپراستار در ایران) سال خوبی است و ما در حال خروج از بحران اقتصادی هستیم. استراتژی ما، تصرف بازارهای بین‌المللی از طریق نوآوری، کیفیت و خدمات است و منافع این استراتژی شایسته بهترین نژاد (یهود) است.

 

آندرس موبرگ( Anders Moberg)در ژانویه 2007 مدیر عامل شرکت MAF شد. وی درخصوص سرمایه گذاری در ایران گفت: از مصر تا پاکستان تحت پوشش بازارهای ما خواهند بود ؛ که شامل ایران نیز می شود و این یعنی دسترسی به 450 میلیون مصرف کننده. ورود ما به بازار ایران،  "کارفور" را به اولین اپراتور هایپرمارکت در ایران تبدیل خواهد کرد.به احتمال زیاد کارفور بازار خوبی در ایران خواهد داشت که تا حدودی مربوط به اولین هایپر مارکت در این کشور خواهد بود. گرچه بسیاری به نتیجه به دست آمده چشم خواهند داشت تا همان کار را ادامه دهند ، اما اولین حرکت در بازار باعث رهبری کردن بقیه و الگوبرداری سایرین از او خواهد شد.

 

مارک کوربیون (مدیرعامل فعلی هایپراستار) در گفت‌وگو با "Thebusiness year": یکی از اهداف اصلی ما در ایران این است که فروشگاه های زنجیره ای وابسته به دولت، شهرداری و ارتش را به  ضعیف‌ترین وضعیت ممکن برسانیم. مارک کوربیون در گفت‌وگو با "Thebusiness year" می‌گوید: در ابتدا مردم ایران در مورد کارفور صحبت می کردند اما اکنون در مورد هایپراستار. مردم در حال پذیرش نام هایپراستار هستند. می توان گفت بسیار موفق بوده ایم. فروشگاه ما بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. به طور متوسط 15.000 مشتری در هر روز، و زمان اوج کاری  100،000 بازدیدکننده.
سه عکس منتشرشده از مارک کوربيون، مدیرعامل هایپراستار که چراغ‌خاموش، کار می‌کندپريسيلا، همسر و شريک مديرعامل فروشگاه هايپراستار
 

کوربيون مي‌افزايد: «ما با توافق با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، طی بیش از 10 سال، حداقل 350 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کنیم. این امر مستلزم افتتاح 10 فروشگاه دیگر است که البته هنوز پنج سال از این قرارداد باقی مانده است. نکته مهم برای ما این است که هیچ کشوری در خاورمیانه چنین جمعیتی ندارد ( بیش از 70 میلیون نفر) و ما احساس می‌کنیم ایران با داشتن جمعیتی بسیار جوان (که بیش از 60 درصد آن کمتر از 30 سال سن دارند) آینده خوبی دارد. پیش بینی ما برای پروژه‌های‌مان مدت 20 تا 30 سال است و این، بدین معناست که ما برای مدت طولانی برنامه داریم. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خارجی، اول به ملاقات ما می‌آیند، حتی قبل از ملاقات با اتاق بازرگانی و صنایع ایران!»

مديرعامل هايپراستار مي‌گويد: «در حال حاضر ما در حال رقابت با فروشگاه‌های زنجیره‌ای وابسته به دولت، شهرداری و ارتش هستیم (مانند رفاه، شهروند و اتکا) آنها با قیمت‌های یارانه‌ای با ما رقابت می‌کنند و به همین دلیل از فروشگاه‌های کوچک مهم‌ترند ولی ما تصمیم داریم تا در یک برنامه بلندمدت، این فروشگاه‌ها را به ضعیف‌ترین وضعیت ممکن برسانیم.»

وي تأکيد مي‌کند: «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، شهرداری تهران و وزارت بهداشت، کمک‌های زیادی به ما ارائه دادند و من از آن‌ها متشکرم.»

وي مي‌افزايد: «ما در نظر داریم تا فروشگاه‌های‌مان را در شیراز، اصفهان و مشهد افتتاح کنیم. به علت ارزانی زمین در شیراز، فروشگاه‌مان بزرگتر از تهران خواهد بود، در اصفهان نیز پروژه با 10 هزار متر مربع ساخته خواهد شد که مردم را از فاصله 100 کیلومتری فروشگاه برای بازدید جذب خواهد کرد و در مورد فروشگاه مشهد نیز امیدوارم دو برابر اندازه تهران باشد.»

 

سال افتتاح هایپر استار: 2009
تعداد کارمندان: 1000 نفر
میانگین مشتریان در ماه: 365000 نفر
میانگین بازدیدکنندگان در ماه :1277500 نفر


مالکیت 100 درصدی بخش خصوصی خارجی در فروشگاه هایپراستار


در حالی كه خبر ها حاكی از مالكیت صد در صدی بخش خصوصی خارجی در این فروشگاه دارد اما خبر های متناقص از اجاره 20ساله زمین از سوی شهرداری ونیز واگذاری هایپر استار پس از 10 سال به شهرداری دارد.  ایازی معاون فرهنگی ـ اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری تهران هیچ قرارداد یک ساله‌ای را با فروشگاه‌ها یا شرکت‌های تجاری ندارد، به «جوان» می‌گوید: قراردادهای یک ساله شهرداری تنها با ادارات یا در بخش خدمات است و قرارداد‌های دیگر ما عموماً طولانی‌مدت است.
 
قرارداد اجاره ۲۰ ساله بین شرکت ‌هایپراستار و شهرداری شبیه به قرارداد ترکمانچای نیست؟ آیا این زمین ارزش افزوده ندارد؟ به طور معمول قراردادها یک ساله است و حتی اگر طرف قرارداد ثابت باشد باید به طورسالانه تمدید شود. به هر حال بر اساس قوانین موجود تاسیس چنین شركت هایی باید با حد اكثر 49 درصد مالكیت خارجی و51 درصد طرف ایرانی صورت گیرد كه حتی در صورت مستثنی قرار دادن برخی موارد با هماهنگی معاونت سر مایه‌گذاری وزارت اقتصاد نیاز به شفاف‌سازی در این عرصه ضرورتی انكارناپذیر است. چرا كه تجربه ایجاد چنین شركت‌هایی در منطقه با وجود اختیاراتی فراتر از قانون های متداول خطر پول‌شویی را به مسؤولان گوشزد می‌كند.

 

علاوه بر این نوع فعالیت این شرکت و گسترش آن در نقاط مختلف و مهم‌تر از آن شفاف‌نبودن منبع درآمدی این شرکت، حساسیت و مشکوک‌بودن فعالیت فروشگاه‌های وابسته به آن را دو چندان می‌کند. گفته می‌شود تنها بخش سوپر ماركت آن با 53 صندوق فروش متوسط 700 میلیون تومان را به خزانه‌داری فروشگاه از طریق شوتینگ واریز می‌كنند. تا از طریق خودروهای حمل پول این حجم را به صورت روزانه به بانك واریز كنند. با توجه به ابهام در مالكیت این فروشگاه وبا عنایت به این كه این‌گونه فروشگاه‌ها در سطح جهان معمولاً اهداف سیاسی و اقتصادی دیگری نظیر پول‌شویی و... را دنبال می‌كنند، شفافیت نوع قرارداد و شفافیت در حق‌السهم صاحبان آن ضروری است. یكی دیگر از ابهامات این فروشگاه لحاظ كردن بندی است كه واردات ده درصد كالای این فروشگاه را به مدت ده سال بدون پرداخت حق گمرك تأمین كند كه شاید یكی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری برای خارجیان باشد اما چنانچه چنین چیزی صحت داشته باشد بايد مسؤولان، دلایل دادن چنین امتیازی را بر طبق قانون برای مردم تشریح كنند. 

 

در اردیبهشت 85 هایپر استار مبادرت به اخراج ۱۱۰ نفر از کارکنان ایرانی این فروشگاه کرده و از کارمندان خارجی بهره می‌برد، این در حالی است که قرار بود این فروشگاه با هدف سرمایه‌گذاری خارجی و اشتغال‌زایی راه اندازی شود در حالی این شرکت بیگانه اقدام به اخراج کارکنان خود با دلیل کمبود منابع کرد که درآمد ماهانه این کمپانی بیگانه از بخش پاساژ ماهانه بالغ بر شش میلیارد تومان است.
حال بگذریم از رفتارهای تحقیرآمیز با مشتریان هایپراستار ایران (در شعبه های این فروشگاه در سایر کشورها، آشامیدن و خوردن خوراکی‌ها آزاد است و مشتری هنگام خروج، بهای کالای مصرف‌شده را پرداخت می کند ولی در ایران این کار ممنوع است و برخوردهای شدیدی صورت می‌گیرد؛ این گستاخی تا جایی پیش رفته است که مدیران هایپراستار ایران گفته‌اند: "اینجا ایران است و ایرانی‌ها ظرفیت این خدمات را ندارند.") .همچنین، تابلوهای متعدد سلب مسؤولیت و اخطار بابت دزدی در پارکینگ هایپراستار (علائمی که در هایپرمارکت‌های کشورهای غربی، به‌رغم آمار بالای سرقت، به هیچ عنوان به کار نمی‌رود) نیز دلیل دیگری بر این مدعاست.

 

تلاش نظام سرمایه داری غرب در تغییر ذائقه مردم ایران

بازارهاي سنتي و دکان‌های محلی، سال‌هاي متمادي همراه با حفظ بار سنتي و فرهنگ بومي هر منطقه، مهم‌ترين محور ارتباطي فضاي شهري به شمار مي‌رفته‌اند. اين بازارها نه فقط محلي براي ديدارها، مذاكرات و انجام معاملات اقتصادي بودند، بلكه مكاني براي صلح و برقراری پيمان‌ها به حساب مي‌آمدند و در زندگي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ديني مردم نقش مؤثري داشتند. بازارهای قدیمی به عنوان نمونه‌ای از مجتمع‌های تجاری ایرانی اسلامی، نقش بسیار حیاتی در تحولات تاریخ معاصر ایران داشته است اما امروز این بازارها به شدت تحت تأثیر فضاهای تجاری مدرن و به‌ويژه هایپرمارکت‌ها قرار گرفته است. با افزایش مجتمع‌های تجاری در نقاط مختلف شهر، بازارهای قدیمی که اغلب محل فروش تولیدات داخلی و تولیدکنندگان خرد محلی بود، کارکرد خود را از دست داده‌اند و ذائقه مردم ایران روز به‌روز به ذائقه‌های اشرافی نزدیک‌تر می‌شود (برای مثال: اندازه سبد خریدی که در هایپراستار ایران انتخاب شده است بسیار بزرگ است و این ترفند علاوه بر هدف اصلی خود در ترغیب مشتری به اسراف در خرید، موجب احساس حقارت خانواده کم‌در آمد به خانواده پردر آمدتر نیز می‌شود.

 

 دولت غاصب اسرائیل با هدف‌هایى که دارد، براى اسلام و ممالک مسلمین خطر عظیم دارد. برادران و خواهران باید بدانند که آمریکا و اسرائیل با اساس اسلام دشمنند. خیال ابلهانه اسرائیل بزرگ، آنان را به هر جنایتى مى‏‌کشاند. کسانى که از اسرائیل حمایت مى‏‌کنند باید بدانند که افعى گزنده را در حمایت‏ خود قوى مى‏‌کنند. از اسرائیل، این دشمن اسلام جانبدارى نکنید، که این افعى افسرده اگر دستش برسد بر صغیر و کبیر شما رحم نمى‏‌کند. وظیفه ملت غیور ایران است که از منافع آمریکا و اسرائیل در ایران جلوگیرى‏ کرده، و آن را مورد هجوم قرار دهند. امام خمینی(ره)

منبع : مشرق

منبع :رجانیوز


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۵ | 19:14 | نویسنده : سلامت |
shir-noshabe_copy3


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۵ | 12:37 | نویسنده : سلامت |
http://www.booali.ir/images/stories/mardom_mive_mikhorand-2.jpg


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۵ | 12:35 | نویسنده : سلامت |

maviz-a4


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۵ | 11:28 | نویسنده : سلامت |

Picture1

داروی بازکردن ورید قلب:
1. آب لیمو(طبیعی)                    1 cup  
2. آب زنجبیل                1 cup  
3. آب سیر (ایرانی)                  1 cup  
4. سرکه سیب (طبیعی)           1   cup              

تمام موارد بالا را با هم مخلوط نمایید و به مدت نیم ساعت روی شعله ملایم بجوشانید. بعد از خنک شدن با سه فنجان عسل طبیعی مخلوط نمایید  و در بطری نگهداری نمایید.هر روز صبح قبل از صبحانه یک قاشق غذا خودری به طور منظم مصرف نمایید.گرفتگی ورید شما بدون نیاز به هر گونه رگ انگاری یا بای پاس کردن باز خواهد شد.اين ايميل از شخصي كه در يك شركت خدمات نرم افزاري كار مي كند دريافت گرديده است.همكاران عزير، من در شركت نرم افزار شهري بلور كار مي كنم .من مي خواهم در مورد واقعه اي كه براي من اتفاق افتاد صحبت كنم به اميد اينكه اين امر سبب شود كه شما آگاه تر شويد  و در نتيجه ساليان طولاني تري زندگي كنيد. در بعد از ظهر 27 اكتبر من دچار يك حمله قلبي شديد شدم و سريعاً به بيمارستان منتقل شدم. بعد از رسيدن به بيمارستان، پزشك يك تست كه رگ انگاري ناميده مي شد تجويز كرد. اين تست عموما براي مشخص شدن جريان خون در عروق اصلي مورد استفاده قرار مي گيرد.وقتي كه تست انجام شد. مشخص گرديد كه 94 درصد گرفتگي در سرخرگ اصلي من وجود دارد.

لطفا تصوير داخل دايره قرمز را مشاهده كنيد:

          Picture2


بر اين اساس من ميخواهم سبك زندگي خودم كه سبب اين گرفتگي در عروق اصلي گرديد توضيح دهم.لطفا نكات زير را بخوانيد و اگر اين نكات در سبك زندگي شما نيز وجود دارد آن را تغيير دهيد.من بيش از 10 سال بود كه ورزش نمي كردم حتي ساليان سال است كه 30 دقيقه در روز نيز پياده روي نكرده ام.

زمان غذاي من عبارت بود از:صبحانه ( بعضي اوقات نيز نميخوردم) ساعت 11 صبح.نهار ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر.شام ساعت 11 تا 12 شب.در ساعات بسيار عجيب و غريبي مي خوابيدم بين ساعت 12 تا 3 صبح مي خوابيدم و بين 9 تا 10.30 صبح بيدار مي شدم. بعضي شبها نيز اصلا خوابم نمي برد.سابقا من بسيار وعده  غذايي بزرگي مي خوردم و اين هم علتش فاصله زماني زياد بين ناهار و شام من بود. بيشتر اوقات سبزيجات استفاده نمي كردم و بيشتر وقتها دنبال خوشمزه ترين غذاي غير گياهي در هتلهاي شهر مي گشتم. من هيچ علاقه اي به غذاهاي گياهي و سالم نداشتم.  علاوه بر آنها من ساليان سال است كه پيوسته سيگار مي كشيدم پدرم به خاطر مشكلات قلبي فوت كرد و پزشكان گفتند كه مشكلات قلبي معمولا ژنتيكي است. بمحض اينكه آنها متوجه گرفتگي رگ اصلي شدند. سريعا رويه اي كه آنژيو گفته ميشد بهمراه دو استينت انجام دادند. يعني يك جسم خارجي در رگهاي اصلي قلب جهت بازگشايي عروق قرار دادند.

لطفا عكس زير را بعد از انجام فرايند ملاحظه كنيد

        Picture3

من از دكتر يادگرفتم كه 60 درصد افراد قبل از رسيدن به بيمارستان فوت مي كنند و 20 درصد افراد نيز در فرايند ريكاوري قلب فوت مي كنند و تنها 20 درصد زنده مي مانند. من خيلي خوش شانس بودم كه جزء 20 درصد آخر بودم.

توصيه پزشك:حتما حداقل 45 دقيقه در روز ورزش نماييد.غذايتان را در مناسبترين زمان ميل نماييد. همانگونه كه در زمان مدرسه رفتن انجام ميداديد. وعده هاي غدايي را در مقدار كوچك و به دفعات استفاده نماييد. سعي كنيد كه از سبزيجات و غداهاي آب پز استفاده كنيد و از غداهاي سرخ کردني و چرب پرهيز نماييد. ماهي(سالم طبیعی) بهترين غذاي غير گياهي است.روزي هشت ساعت بخوابيد . اين 8 ساعت خواب بايد قبل از طلوع خورشيد تمام شده باشد.سيگار نكشيد .ما نميتوانيم از مشكلات ژنتيكي اجتناب كنيم ولي مي توانيم با چكاپ منظم از آن دوري كنيم. 
تقاضا دارم كه براي اجتناب از اين وضعيت برنامه ريزي كنيد و سبك زنگيتان را تغيير دهيد فقط با انجام چند نكته گفته شده دربالا- شرايط در دست خودتان است تا بتوانيد به نفع خود تغيير دهيد.

منبع:پژوهشگران طب گیاهی بو علی سینا


برچسب‌ها: درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۵ | 9:7 | نویسنده : سلامت |

ژله رویال ، اکسیر سلامت

 

 

ارزش غذایی

ژله رویال یا شاه انگبین یا ژل شاهانه ماده ای است خامه ای شکل ، غلیظ به رنگ سفید شیری با مزه و بوی خاص که حاصل ترشحات غذذ زیر حلقی در سر زنبوران کارگ پرستار جوان در سن 3 تا 12 روزگی می باشد . این ماده بعنوان غذای ملکه در تمام طول عمر و همچنین نوزادان ( نر و کارگر ) در سه روز اول زندگی مصرف می شود . از هر کندو و در شرایط مطلوب و بطور تقریبی می توان 500 کرم ژله در سال برداشت کرد .

خواص ژله رویال

از جمله خواص ژل رویال میتوان به کنترل قند و لیپید خون ، خواص ضد سرطانی ، تقویت میل جنسی با اثر بر هورمون های جنسی ، افزایش طول عمر با بهبود وضعیت آنی اکسیدانی بع علت وجود پپتید های فعال ( تیروزین و فنیل آنالین ) و افزایش مقاومت در برابر بیماری های ویروسی اشاره نمود .

اثر آن مربوط به ویتامین ها ، بویژه اسیدیانتولیک است . گلوتامیک اسید و گلیسین موجود در آن نیز ممکن است نقشی حیاتی در به تاخیر انداختن پیری ، مقاومت بدن در برابر تومور ،بهبود دیابت و هایپر گلیسمی و آرتریت و همچنین کاهش اثرات جانبی شیمی درمانی و پرتو درمانی در درمان سرطان داشته باشد . ژله رویال با نتایج موفقیت آمیز در مورد بیماری های قلب و رعوق ، پارکینسون و ... به کار رفته است . رویال ژل سرشار از اشتیل کولین است که موجب گشاد شدن عروق می شود بویژه برای اشخاص دچار فشار خون بالا توصیه شده است و باعث تنظیم فشار خون می شود . ژل رویال در موارد کم خونی ، ناراحتی های اعصاب و روان ، آلزایمر و ضعف عمومی بدن موثر می باشد .

ترکیبات موجود

اجزای تشکیل دهنده اصلی ژل رویال ، آب ( 67 % ) ، پروتئین ، قند ، چربی (5% ) و نمک های معدنی است . ترکیب ژل رویال در مقایسه با نژاد های زنبور و زمان نسبتا ثابت باقی می ماند . تمام اسید های آمینه ضروری برای انسان در ان وجود دارد و حاوی ویتامین های گروه B مانند اسید پانتوتنیک ( ویتامین B5 ) و ویتامین B6 ( پیریدوکسین ) است . همچنین حاوی بسیاری از مواد معدنی از قبیل کلسیوم ، آهن ، فسفر ، برخی انزیم ها ( از جمله گلوکز ، اکسیدازوکولین ، استراز ) ، انتی بیوتیک و مقدار بسیار کم ویتامین C بوده ، اما هیچ یک از ویتامین های محلول در چربی E,D,A و K را ندارد . از جمله اسید های چرب غیر اشباع موجود در ان میتوان به 10 هیدروکسی 2 دکونئیک اسید اشاره نمود که تنها در طبیعت ژل رویال دیده شده است و خواص اعجاب انگیزی را در بر دارد .

ژل رویال و بیماری های قلبی

تری گلیسرید و کلسترول بالا به همراه فشار خون بالا ، دلیلی برای بیماری های قلبی عروقی است که با مصرف ژل رویال کاهش می یابند . همچنین می تواند ضربان قلب را تنظیم کند . پزشکان می گویند مصرف 20 میلی گرم در روز در بهبود سلامت قلب مفید است . این کار موجب افزایش اشتها ، همو گلوبین و تعداد گلبول های سفید و در نتیجه کاهش خطرات ناشی از بیماری ها می شود . ژله رویال غنی از ویتامین های B ( اسید پانتوتنیک A : جزئی از کوآنزیم A و دخیل در سوخت وساز ) است که ممکن است کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی را در بر داشته باشد .

به عنوان ترکیبی در فرآورده های غذایی :

مخلوطی از ژله رویال در عسل طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد . یکی از مزایایی این فرآورده آن است که که هیچ وجه تکنولوژی خاصی نیاز نداشته و عسل هرگونه تغییرات قالبل رویت را در ژله رویال می پوشاند . با این وجود ، چیزی درباره حفاظت ژله رویال در چنین مخلوطی معلوم نیست . پس باید در یک ظرف تیره و در بسته در یخچال نگهداری شود . ماده غذایی دیگری که غالبا با ژله رویال در بعضی از کشور های اروپایی مخلوط می شود ماست است که اسیدیته ای شبیه ژل رویال داشته و به یخچال نیز نیار دارد. ماست و فعلا یک ماده غذایی ارزان قیمت برای مضصرف کنندگان است که اغلب غنی سازی بیشتر ان با ژل رویال بر ارزش آن می افزاید .

ژل رویال و آلزایمر

اکثر درمان های سنتی با طب غربی در تلاش برای افزایش میزان استیل کولین و مهار انزیم های تخریب کننده آن در آلزایمر هستند . ژل رویال ، با این حال ، به طور طبیعی می تواند سطح استیل کولین را بدون عوارض جانبی دارو های مصنوعی مانند تهوع و سمیت کبدی افزایش دهد .

ژل رویال و دیابت

اثر قطعی ژل رویال در درمان و یا کاهش سطح قند خون اثبات نشده است . اما ژل رویال ممکن است موجب بهبود و ضعیت بیمار ( بهبود سطح انتی اکسیدان ها و کاهش لیپید های خون ) شود . از طرف دیگر وجود مواد مغذی موجود در آن اثرات پیشگیری کننده در برابر دیابت را تایید می نماید

ژل رویال و عفونت

ژل رویال ، به علت داشتن ترکیبات شناخته شده دارای خواص ضد باکتری ، در جلو گیریاز عفونت زخم است ( بدون اینکه عوارض سوئی داشته باشد به طوری که می توان آن را با خیال راحت در سوختگی استفاده کرد ).

ژله رویال و سرطان

استفاده از ژل رویال طی درمان لو کمی باعث افزایش معنی دار تعداد گلبول های سفید و بهبود وضعیت عمومی ( اشتها و افزایش وزن )می شود . در سرطان سینه ، موجب کاهش رشد تومور ، ممانعت از پیام رسانی استرادبول در تکثیر سلول های سرطانی می گردد . در سرطان ریه ، مهار آنژیوژنز و کاهش متاستاز به کبد را به همراه دارد . در شیمی درمانی و رادیو تراپی ، موجب افزایش فعالیت سوپر اکسید دیسمو تاز و افزایش تعداد کلبول های سفیدا می شود .

نکته

ژل رویال در بازار به شکل شیشه های 40 میلی گرمی و 10 میلی گرمی یافت می شود . مصرف یک قاشق مربا خوری از آن همراه صبحانه توصیه می گردد .

موارد منع مصرف :

ژل رویال می تواند باعث بروز واکنش های آلرژیک در انسان اعم از کهیر ، آسم و آنفیلا کسی شود .


منبع : دنیای تغذیه - شماره 122


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۵ | 9:0 | نویسنده : سلامت |

فرستادن به ایمیل

افشاء گوشه ای از خیانتهای دانشمندان اجیر شده در مورد نمک کامل

توزیع کنندگان نمک های قلابی حاوی یُد شیمیایی با بسته بندی شبیه نمک دریا چه اهدافی را دنبال می کنند؟!

مطالب ذیل را بخوانید و خود تصمیم بگیرید.

نمک طعام کامل (حاوی ید طبیعی مصطلح به نمک دریا):
1-    برخی رودخانه ها، درياچه ها و دریاها حاوی نمک طبیعی طعام می باشند، یعنی همان نمکی که در احادیث متعدد استفاده از آن سفارش شده است و مورد نیاز بدن بوده و در طول قرن ها مردم استفاده می کردند و برای هم هدیه می بردند و از تجمیع نمک ها یک نمک کامل به دست می آمد که تمام ریز مغزی ها را دارا و بسیار پر ارزش بوده و به عنوان جایگزین پول نیز کاربرد داشته و در معاملات بکار برده می شده است.
2-    نمک، غذا را سالم و گند زدايی می کند. خوردن مقدار کمی نمک قبل از غذا، باعث می شود میکروب های معده که در حفره دهان افراد تجمع کرده اند به سرعت از بین بروند و خوردن نمک بعد از غذا باعث می شود که شوری به بقیه مزه ها غلبه کند تا دندانها در کنار شوری سالم بمانند.
رسول خدا (ص): یا علی ! غذا خوردن را با نمک شروع کن و با نمک تمام کن. چرا که هر کس این کار را بکند ، خداوند بسیاری از بلاها و مریضی ها را از او دفع می کند که کمترین آن ها جذام است. الکافی؛ ج‏۶ ؛ ص۳۲۵
امام باقر (ع): نمک شفای هفتاد (بی نهایت) بیماری است و اگر مردم خواص نمک را می دانستند برای درمان مریضی ها فقط از آن استفاده می کردند. الکافی؛ ج‏۶ ؛ ص۳۲۶
3-    ما مخالف نمک تصفیه شده حاوی یُد طبیعی نیستیم ولی متاسفانه چیزی که در بازار وجود دارد نمک تجزیه شده به همراه یُد شیمیایی است نه نمک تصفیه شده و یُد طبیعی.
4-    منظور از تصفیه نمک، شستشوی نمک در چند مرحله برای گرفتن خاک، فلزات سنگین و مواد ناسالم می باشد و نمک طعام کامل بعد از حذف مواد زائد عرضه می شود.
5-    نمک طعام کامل به صورت طبیعی حاوی منیزیم، کلسیم، پتاسیم، یُد، منگنز، روی(zinc) و ... می باشد و برطرف کننده کک و مک، ضد چاقی، ضد ورم و ... است.
6-    حتی زنان باردار، افراد دارای فشار خون بالا، افراد دیابتی و بیماران قلبی نیز می توانند نمک طعام کامل را به راحتی و بدون هیچ گونه مشکلی مصرف کنند.
7-    نمکهای طبیعی طعام در کشورهای اروپایی چندین برابر قیمت عرضه می شود و کیفیت آن توسط دانشکده شیمی دانشگاه تهران آزمایش و تایید شده است.
8-    نمک طعام کامل بهترین داروی خوراکی برای کمبودهایی است که در اثر عدم تعادل هورمونی و اعصاب ایجاد شده است. یُد موجود در نمک طبیعی طعام نیز اثر بسیار خوبی بر کارکرد غده تیروئید دارد. در حالی که یُد شیمیایی اثرات سوء و خطرناکی دارد.
9-    حکیم دکتر حسین روازاده نمک های طعام کامل موجود در بازار را با قدرت تائید و حمایت می کند.


نمک تجزیه شده (حاوی ید شیمیایی مصطلح به نمک تصفیه شده):

1-    در نمک های موجود در بازار که به اسم نمک تصفیه شده حاوی یُد شیمیایی عرضه می شوند، نمک تجزیه می گردد و تنها حاوی سدیم(Na)  و کلر(Cl)  می باشد و سپس یُد شیمیایی به آن اضافه می شود.
2-    عموم یُد شیمیایی مورد استفاده در یُد دار کردن نمک های تصفیه شده از کارخانه ویلیام بلیت انگلیس (William Blythe) تهیه می شود که بدون ممانعت علی رغم تحریم ها وارد ایران می گردد! و در ابتدا مدتی مجانی به ملت ایران عنایت می شده است! لذا ما هرگز یُدی را که از انگلیس به این کشور وارد شده به گلوی فرزندانمان نخواهیم ریخت.
3-    یُد شیمیایی اضافه شده به نمک های تصفیه شده علی رغم قابلیت حلالیت بسیار بالا به شدت ناپایدار است و به راحتی بر اثر عوامل گوناگونی مانند رطوبت ، ناخالصی ، گرما و ... دچار اکسیداسیون شده و از بین می رود. به همین دلیل برای استفاده از یدید پتاسیم در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا از تکنولوژی بسته بندی بسیار بالایی استفاده می شود ولی در ایران میزان یُد بیش از استاندارد به نمک اضافه می شود تا در نهایت مقدار یدی که در نمک باقی می ماند بتواند یُد مورد نیاز فرد مصرف کننده را تأمین کند. به همین خاطر نمک های تصفیه شده دارای تاریخ انقضاء می باشند تا قبل از آنکه یُد شیمیایی آنها فرار کرده و محیط را آلوده کند، مصرف شوند.
4-    کارشناسان تغذیه و بهداشت توصیه می کنند بدلیل متصاعد شدن یُد شیمیایی و عوارضی که بر جای می گذارد، درب نمک های تصفیه شده یُددار باید بسته بوده و دور از دسترس کودکان قرار گیرد ولی یُد طبیعی اینگونه نیست و متصاعد نمی شود. اما توصیه حکما این است که مواد غذایی خصوصاً نمک نباید در محفظه ای فاقد هوا نگهداری شوند چراکه خاصیت غذایی و دوایی خود را از دست می دهند.
5-    هشدار:  اخیراً نمکی قلابی شبیه به بسته بندی نمک دریا با نامهای خارجی در بازار عرضه شده که برای فریب مردم آنرا در داخل کیسه پارچه ای قرار داده و برای اینکه یُد شیمیایی آن فرار نکند ابتدا آنرا داخل مشمائی در بسته گذاشته اند. طبق اخبار موثق اینگونه محصولات در خارج از کشور پایه گذاری فکری شده و از استانداردهای مختلف داخلی و خارجی مانند گواهینامه مدیریت کیفیت (ایزو) و ... نیز حمایت می شوند که لازم است مراقب نمک های قلابی بوده و هوشیارانه آنها را شناسایی و به همدیگر اطلاع رسانی نمایید.
6-    یُد شیمیایی داخل بعضی از نمک های صنعتی موجود در بازار، بیش از بیست برابر نیاز بدن است که باعث ایجاد مشکل در افراد می گردد و اگر فردی پرکاری تیروئید داشته باشد، یُد شیمیایی برای او سمی مهلک است.
7-    همه افراد به یک اندازه به یُد نیاز ندارند و فردی که کمبود یُد ندارد با مصرف یُد شیمیایی اضافه شده به نمک تجزیه شده دچار مشکل
می گردد چرا که این یُد شیمیایی بالاجبار در بدن جذب می شود (برخلاف یُد طبیعی که فقط در صورت نیاز جذب بدن می گردد). آش خاله است ...
8-    استفاده از نمک های تصفیه شده حاوی یُد شیمیایی کیفیت غذا را خراب می کند. از آشپزها بپرسید.


حال با توجه به مطالب ذکر شده:

1-    می توان دریافت که توصیه به عدم مصرف نمک حاوی یُد شیمیایی به خاطر مضرات بسیاری است که برای انسان دارد و مصرف نمک طعام کامل سلامتی را برای انسان به ارمغان خواهد آورد. خارج از هیاهوهای تبلیغات غیر علمی و تهمت هایی که در جریان است. بماند که کم کم این سوال ایجادشده که چرا حساسیت برخیها روی نمک فراوان شده است؟!
2-    در دنیای امروز داستان تکرار می شود. مواد مفید و طبیعی را از ما می گیرند و به اسم تصفیه آن را تجزیه و سمی کرده و با ظاهری زیبا و تجاری به ما می دهند و غذاهایی با سم بسیار همیشه بر سر سفره ها آماده پذیرایی از ما هستند! و با افتخار می گویند خلوص این نمک بسیار عالی است گویی که از تقوی صحبت می کنند! مردم بدانند خلوص بهتر در نمک حاوی یُد شیمیایی یعنی هر چه خوبی دارد، تجزیه شده و فقط فساد در آن موجود است. (خلوص در این مورد= تجزیه بیشتر و فساد خالص. بطور مثال خلوص 97 یا 99 درصدی یعنی این مقدار فساد غذایی!) براستی چرا در شیرهای پاستوریزه و یا آب آشامیدنی مردم وایتکس ریخته می شود، چه کسانی این سموم را استاندارد می کنند؟
3-    ما با اجازه رهبر معظم انقلاب از حق مردم شریف ایران دفاع نموده و اجازه نمی دهیم دانشمندان اجیر شده به ملت خیانت کنند.
4-    از جریان میلیونی طرفداران این مواضع خواهشمندیم صبورانه با موضوع برخورد کنند بلکه دانشمندان اجیر شده را به گوشه ای برانند تا بیاموزند که بدون هیچگونه علم و تحقیقات، نمی توانند با یک تصمیم عجولانه همه نمکهای طبیعی طعام را سرطان زا اعلام نموده و در تلویزیون زیرنویس کنند. اگر حقیقت دارد مطالب سرطان زا بودن آنرا افشا کنید! و نمونه عینی بیاورید. ما گول دانشمندان اجیر شده را نمی خوریم همانطور که دیدیم در شیرهای پاستوریزه و آب آشامیدنی مردم، وایتکس ریخته و یا در جریان کنترل جمعیت چگونه با دادن جایزه و با تشویق وزیر محترم وقت وزارت بهداشت و درمان، بزرگترین کلاه را برسر ما گذاشتند که امروز روشن اندیشان ما بدنبال رفع این اشکال مهم هستند.
5-    یک عده قلیل فریاد می زنند که باید به مردم یُد بدهیم ما با یُد مخالف نیستیم بلکه با یُد شیمیایی و تجزیه نمک طعام مخالفیم، بنابراین نمک دریا و نمک طعام کامل را قبول و به شایعات توجهی نمی کنیم و می گوئیم بجای اینکه نمک حاوی یُد طبیعی را بدون توجه برای آب کردن برف ها استفاده کنید، یُد آنرا تفکیک و در نمک طبیعی به خورد مردم بدهید تا نیازی به یُد شیمیایی کارخانه های انگلیس هم نباشد.
6-    950 سال حضرت نوح با نمکهای طبیعی و آتشِ ذغال سر کرد، حال از انگلستان ندا می رسد که نمک همچون هروئین مضر است و آتشِ ذغال سرطان زا می باشد!!
7-    مطمئن باشید وقتی مردم ما کاملاً متوجه شوند که انگلیسی ها نمکهای خوب و طبیعی را به ملکه انگلستان و از ما بهتران می خورانند آن وقت است که آنها مجبور خواهند شد مقاله بدهند که نمک حاوی ید شیمیایی سرطانزا است.
8-    به هر دلیلی اگر جلوی پخش و عرضه و فروش نمک طبیعی عطاریها گرفته شود، مردم از عطاریها بخواهند که نمک درب منزل آنها تحویل داده شود و یا به هر طریقی از
سنگ نمک استفاده نمایند.

منبع:سایت دکتر روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۴ | 11:58 | نویسنده : سلامت |

پژوهشگاه علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی:
هر 30 ثانیه، پای یک بیمار دیابتی قطع می شود
تهران - مدیر روابط بین الملل پژوهشگاه علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه بیماران دیابتی، 25 درصد بیشتر از دیگران در معرض خطر قطع عضو هستند، گفت: طبق آمار جهانی در هر 30 ثانیه، پای یک بیمار دیابتی، قطع می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، ˈاقبال طاهریˈ روز چهارشنبه در حاشیه همایش بین المللی نقش زنان مسلمان دانشمند در پیشبرد علوم و فناوری در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به خبرنگاران گفت: دیابت یک بیماری متابولیک است که طبق برآوردها تا 10 سال آینده، شمار مبتلایان به آن در سراسر جهان به 552 میلیون نفر می رسد.
وی با اشاره به اینکه در منطقه خاورمیانه و مدیترانه شرقی، 14 میلیون دیابتی وجود دارد، اظهار داشت: 50 درصد دیابتی های این منطقه براثر بیماری های قلبی و عروقی ، جان خود را از دست می دهند که این امر می تواند بار سنگینی را بر دوش دولت ها بگذارد.
مدیر روابط بین الملل پژوهشگاه علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، دیابت را ریشه بسیاری از بیماری ها خواند و ادامه داد: مراقبت از دیابت ، مراقبتی استاندارد نیست بنابراین باید با آموزش به مقابله با آن برخاست.
طاهری، شمار مبتلایان به دیابت در کشور را سه و نیم میلیون نفر برآورد کرد و گفت: این بیماری موجب بروز بیماری های کلیوی و کوری می شود.
وی ، همچنین پوکی استخوان را یکی دیگر از بیماری های عصر حاضر عنوان کرد و افزود: از این بیماری به عنوان بیماری خاموش یادمی شود.
مدیر روابط بین الملل پژوهشگاه علوم و غدد متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: دو میلیون نفر در کشور در معرض خطر شکستگی استخوان براثر پوکی استخوان قرار دارند که از این تعداد، 70 درصد زنان و 50 درصد مردان هستند.
طاهری از اقدامات صورت گرفته در این زمینه را غنی سازی شیر و فراورده های لبنی عنوان کرد و گفت: این پژوهشگاه شامل 9 مرکز تحقیقاتی، سه انستیتو و 15 لابراتوار است.

منبع :سایت دکتر روزاده

 


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۴ | 11:55 | نویسنده : سلامت |
تولید چای از برگ زیتون برای نخستین بار در کشور

 مبتکران ایرانی موفق به تولید چای از برگ زیتون شدند.

محمد نبی، کارآفرین برتر خراسان رضوی در سال 91 در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، اظهار کرد: این کار برای اولین بار در کشور در یک کارخانه تولید فرآورده های زیتون صورت گرفته است.

 
وی تصریح کرد: برگ زیتون حاوی مقادیر زیادی فنل است که مانع از پیری زودرس سلول‌ها در بدن می‌شود و از آن به عنوان اکسیر جوانی نیز یاد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: قیمت هر فنجان چای برگ زیتون در خارج از کشور برابر با 14 یورو - حدود 52 هزار تومان - است که این شرکت ایرانی توانسته برای اولین بار آن را با قیمت تمام شده بسیار پایین‌تر تولید کند.

نبی گفت: در گذشته برگ زیتون به عنوان ضایعات شناخته و دور ریخته می‌شد که خوشبختانه با اجرای این طرح امروز برگ زیتون سودآوری بیشتری حتی نسبت به خود زیتون دارد.
منبع :

رجانیوز


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۳ | 20:51 | نویسنده : سلامت |
آب لیمو ترشح صفرا در کبد را بهبود می‌بخشد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف آب لیمو به میزان یک قاشق چایخوری در روز می‌تواند افزایش ترشح صفرا در کبد را بهبود بخشد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری خاورمیانه، این تحقیقات محققان به اهمیت مصرف لیمو برای بیماری کبد اشاره می‌کند و در همین حال درباره مصرف نمک خوراکی هشدار می‌دهد زیرا نباید سدیم غذای بیمار کبدی از 0.5 گرم بیشتر شود.
 
این تحقیقات حاکی است مصرف یک گرم نمک خوراکی (کلرید سدیم) بدان معناست که بدن 200 میلی گرم آب را در خودش ذخیره می‌کند و هر قاشق چای خوری نمک حاوی 2325 ملی گرم سدیم است.
 
لیمو یکی از مرکبات ارزان و فراوان است که برای استفاده های آشپزی و دارویی که دارد مشهور است. آب لیمو از 5% اسیدسیتریک تشکیل شده که همین مزه ترشی به آن می دهد.

لیمو یک منبع بسیار خوب از ویتامین C است و ویتامین‌های دیگری مثل ویتامین B، ریبوفلاوین و موادمعدنی مثل کلسیم، فسفر، منیزیم و همچنین پروتئین و کربوهیدرات هم در خود دارد.
 
لیمو معمولاً به صورت آب لیمو استفاده می‌شود. با آب لیمو می‌توان نوشیدنی بسیار سالمی هم درست کرد که مصرف آن مخصوصاً برای صبح ها بسیار مفید است. مصرف روزانه آب لیمو فواید بسیار زیادی برای سلامتی دارد.

منبع :

رجانیوز


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۳ | 20:48 | نویسنده : سلامت |
ممنوعیت تبلیغ سوسیس و کالباس در کشور؟!
 

رئیس کانون‌های تبلیغات وزارت فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی کشور گفت: طبق ماده 37 قانون برنامه پنج‌ ساله کشور اختیاری به وزارت بهداشت داده شده که از تبلیغ یکسری کالا‌ها و خدمات خاص جلوگیری ‌کند.

به گزارش فارس از زاهدان، مسعود اسدی پیش از ظهر امروز در دومین همایش تبلیغات ویژه مدیران مسئول کانون‌های تبلیغاتی سیستان‌ و‌ بلوچستان اظهار داشت: مسئولیت تبلیغ، قانوناً در درجه اول با صاحب آگهی است.

وی در ادامه با بیان اینکه سازنده آگهی هم باید همه موارد قانونی را در نظر بگیرد، افزود: در مشاوره و شعار‌های داده شده، سازندگان آگهی باید با حواس جمع کار کنند.

رئیس کانون‌های تبلیغات وزارت فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: مجازات‌هایی هم برای تخلفات تعیین شده که زیبنده کانون‌های تبلیغاتی نیست که بخواهند مخاطب خود را گول بزنند.

اسدی از ممنوعیت تبلیغات مناطق گردشگری در تبلیغات‌ محیطی خبر داد و تصریح کرد: این مورد تازه به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده ‌که باید از آن تبعیت کرد.

وی به ماده 37 قانون برنامه پنج‌ ساله کشور اشاره کرد و بیان داشت: در این ماده یک اختیار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده شده که از تبلیغ یکسری کالا‌ها و خدمات خاص جلوگیری ‌کند، اولین جلسه در این ارتباط 10 دی‌‌ماه تشکیل شده و سیگار و کالاهایی مانند سوسیس، کالباس، اسنک، و... به دلیل عدم ارزش غذایی، احتمالاً اجازه تبلیغ آن گرفته می‌شود.

منبع :

رجانیوز


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۳ | 20:39 | نویسنده : سلامت |

نخوردن 5 خوراکی که باعث کاهش وزن می‌شود.


نتایج یک تحقیق جدیدنشان میدهدکه کاهش مصرف کره،پنیر،بیسکوئیت،کیک،چیپس وخوردن غذاهای کم چرب بدون پیروی ازهیچ رژیم خاصی باعث کاهش وزن میشود.به گزارش مهر،براساس تحقیقات انجام شده توسط دانشگاه ایست آنگلیادربریتانیا، اگرافرادی که تمایل به کاهش وزن دارندازاین الگوپیروی کننددرعرض ششماه بدون هیچ رژیمی شاهدکاهش وزن خودخواهندبود.نتایج این تحقیق برای اولین بارثابت کرده است که کاهش وزن صرفابه واسطه انتخاب غذاهای کم چربی به جای غذاهایی میزان کربوهیدرات آنهاکم است میسرخواهدشد.چراکه پیش ازاین تبلیغات بسیاری برای دنبال کردن رژیمهایی که میزان کربوهیدرات آن درحداقل است یابه هیچ وجه درآن غذاهای حاوی کربوهیدرات قرارنگرفته است.نتایج این تحقیق درمجله پزشکی بریتانیامنتشرشده است.لی هوپرازدانشکده پزشکی نورویچ،دانشگاه ایست انگلیاکه ریاست این تحقیقات رابرعهده داشت گفت:این رژیم میتوانددست کم هفت سال کاهش وزن مستمربه دنبال داشته باشد.وی افزود:کاهش وزنی که دراین تحقیقات توجه مارابه خودجلب کردزمانی صورت گرفت که داوطلبان دراین تحقیق ازمیزان چربی کمتری درغذاهای خوداستفاده کردندومانتایج ثابت این مسئله رادرهرآزمایشی که انجام دادیم مشاهده کردیم.هرچقدرداوطلبان میزان چربی مصرفی خود راکاهش دادند،توانستند وزن بیشتری کم کنند.وی یادآورشدکه میزان کاهش وزن از این طریق درمقایسه بارژیم گرفتن،چندان قابل توجه نیست.این تحقیق به طورخاص افرادی راموردبررسی قراردادکه چربی رادرغذاهای خودکاهش دادنداماقصدکاهش وزن نداشتند.این تحقیق دربرگیرنده 33 آزمایش کنترل شده بودکه ازششماه تاهشت سال طول کشیده است.دراین تحقیق بیش از73 هزارمردوزن با سن وشرایط جسمانی مختلف شرکت داشتند.تأثیراین نوع غذاخوردن برشاخص توده بدنی واندازه دورکمر تاشش ماه اندازه گیری شد.نتایج نشان میدهدکه کاهش مصرف چربی وزن بدن را تا1.6کیلوگرم کاهش میدهد.

منبع :رجانیوز


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۱۰/۰۳ | 18:46 | نویسنده : سلامت |

برای پی بردن به راز سلامتی

پیامبر گرامی  اسلام(صلی ا...علیه وآله وسلم) فرمودند : معده خانه همه درد هاست و پرهیز  ریشه  همه درمانها.
قبل  از  هر  چیز  بدانیم  که  :  وضو  داشتن  هنگام  پخت  غذا و  خوردن  غذا و ذکر  نام  خدا و  تشکر  از  نعماتش موجب  برکت در  زندگی  و سلامتی است اگر  ما   مسلمانیم   و  پیرو   ائمه   اطهار  ؛ باید  به   دستورات   صادره   از  جانب   ایشان  عمل  نمائیم  نه   اینکه   پیرو  دانشمندان   یهودی  و  اجیر  شده   یهود  باشیم 
دعای مخصوص بی اثر کردن سموم غذاهای شیمیایی.
 درمفتاح النبوه روایت شده: چون پیامبراسلام صلّى اللَّه عليه وآله وسلم ،اسلام را در مدینه آشكاركرد و مردم را علناً به اسلام دعوت نمود،حسد عبدالله بن ابى، رئیس منافقان بر پیامبر خدا شدت یافت؛ پس آنحضرت را با اصحابش بر طعام  مسمومى دعوت نمود تا او را شهید نماید. جبرئیل نازل شد و آنچه او اراده كرده بود به حضرت خبرداد. وقتی كه بر سر سفره نشستند، پیامبر اكرم(صلّى اللَّه عليه وآله)به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:  یا على ! تعویذ و  دعاى  مفید  را  بر  این  طعام بخوان ، پس آنحضرت این  دعا را  خواند :  بِسْمِ  اللَّه ِ الشَّافِي  ،  بِسْمِ  اللَّهِ الْكَافِي  ،  بِسْمِ  اللَّهِ الْمُعَافِي ، بِسْمِ اللَّهِ  الَّذِي  لَا  يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْ‏ء ٌ ، و َلَا دَاءٌ   فِي  الْأَرْضِ  وَ لَا  فِي السَّمَاءِ ، وَ  هُوَ  السَّمِيعُ  الْعَلِيم‏  به  نام  خداوند  شفابخش ،  به نام خداوند كفايت‏ كننده ، به نام خداوند عافيت دهنده ، به نام خدايى  كه با  ياد كردن نامش هيچ چيزی و  هیچ  مرضی  در زمين و آسمان ضرر نمیرساند ، و اوست شنوا و دانا پس حضرت رسول صلّى اللَّه عليه وآله  و حضرت على علیه السلام و هركه با آنها بودند از آن غذا خوردند تا سیر شدند ، و سالم از سر سفره  برخواستند ،  وقتی عبدالله بن ابى این قضیه رامشاهده كرد، خیال كردكه غذا را مسموم نكرده،پس بادوستان خودبرسرسفره نشستندو بقیه طعام را خوردندو همگى هلاك شدند
 راز  سلامتی  در  اینست  که  بدانیم  : چه  غذایی را  با  چه  غذایی  و در  چه  زمانی  و  به چه  اندازه ای  و چگونه مصرف نمائیم غذای سالم بخورید
1-(هر چیزی که درکارخانه تولیدشده (حتی حبوبات بسته بندی شده) و در فریزر قرار دارد و بیات و مانده شده ناسالم  است )
 2-روغن صنعتی (جامد و مایع)که در کارخانه تولیدشده مطلقامصرف نکنیدبجای آن میتوان روغن کنجدوزیتون سنتی وروغن کره محلی ودنبه مصرف نمود.
 3-چای سبزو سیاه مطلقا ننوشید استفاده از دمنوشهای مورد تأیید ائمه اطهار (علیهم السلام) واندیشمندان ایرانی بهترین جایگزین میباشد.
 4- از ظروف با پایه آلومینیومی (روحی  و چدن  موجود در  بازار و تفلون و نچسب)استفاده نشود میتوانید  بجای آن از  ظروف  مسی  و  برنجی و سنگی و چدنهایی که آهن ربا  را  بخود  جذب میکند استفاده کنید.
 5- نمک تصفیه (تجزیه)شده موجوددر بازارکه دارای یدشیمیایی میباشدمطلقا مصرف نکنیدبجای آن ازنمک سنگ ویا دریا [دارای یدطبیعی] استفاده کنید.
 6- آب کلردارمصرف نکنید(کلر عامل بسیاری از بیماریها از جمله سرطان  میباشد ).
 7-مطلقا بین غذا مایعات  نخورید (فاصله آب با غذا : از نیم ساعت قبل از غذا  تا 2 ساعت بعد از غذا میباشد).(علت نفخ معده وسایر بیماریهای معده)
8-غذای پخته را به همراه غذای خام نخورید مثلا سالاد یا میوه را به همراه غذاهای پخته شده نخورید. (علت نفخ معده وسایر بیماریهای معده)
9-هر غذایی که دارای گوشت  سفید یا  قرمز  میباشد را به همراه ماست نخورید. (علت نفخ معده وسایر بیماریهای معده)
 10-هیچ نوع میوه ای را به همراه شیر نخورید.تنها چیزی که میتوان با شیر مخلوط کرد عسل میباشد. (علت نفخ معده وسایر بیماریهای معده)
11-وسط غذا 3-2 قاشق غذاخوری سرکه خانگی بخورید (سرکه تولید شده در کارخانه اصلا سرکه  نیست بلکه تماما پودر شیمیایی ترکیب شده باآب است)(درمان انواع بیماریهای معده)
12-دو یاسه قاشق غذاخوری شیره انگور را در  1  لیوان آب معمولی حل کرده و نیم ساعت قبل از غذا بخورید.(تقویت کننده معده)
 13-آویشن  را  پودر کرده  و 1  قاشق غذاخوری همراه غذا  بخورید. (درمان از بین رفتن  پرز  معده )
 14-به مدت یک هفته  روزانه 1 قاشق مرباخوری  زیره  سیاه یا سبز  راپودر کرده و  بخورید. (درمان سوء مزاج)
 15-یک  قاشق مرباخوری بارهنگ را  در 1  لیوان عرق نعنا  3 دقیقه بجوشانید سپس با عسل شیرین نموده و بخورید- صبح و شب-تا40 روز. ( درمان سردی معده)
 16- سکنجبین تهیه شده از عسل و عرق نعنا و سرکه طبیعی مصلح 80٪  از غذاهاست  مصرف آنرا در برنامه روزانه خود قرار دهید.
17- نوشابه باعث انواع بیماریها میباشد بجای آن از نوشابه مورد  علاقه حضرت علی (علیه السلام)که سرکه شیره بوده استفاده کنید.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۲۹ | 20:24 | نویسنده : سلامت |

فطانت و هوشمندی با پرخوری جمع نمی شود!


(پرسش و پاسخ از محضر حضرت آیت الله جوادی آملی)

 

 

پرسش 27: اگر نماز شب بخوانم در طول روز به درسم لطمه وارد می شود؛ چه کنم؟


اگر انسان بخواهد نماز شب بخواند به درس روز لطمه وارد نمی شود؛ به شرط اینکه شب ها یک مقدار زود بخوابد و شام را سبک تر میل کند. شام را هر چه سبک تر میل کنید بهتر است.

 

شما می دانید بدن دو وعده غذا بیشتر احتیاج ندارد. به ما گفته اند اگر سیر هستید غذا نخورید، در روایات آمده است در حال سیری غذا خوردن استعداد را کم می کند. یکی از بیانات نورانی حضرت امیر(علیه السلام) این است که «لم تجتمع الفطنة و البطنة؛ فطانت و هوشمندی با پرخوری جمع نمی شود». پرخور هرگز خردمند نمی شود؛ چرا؟

 

برای اینکه تمام تلاش و کوشش روح این است که این غذاها را هضم کند و دیگر فرصت اندیشیدن ندارد. درست مثل آن است که شما یک انسان متخصص دانشمند را رفتگر کوی و برزن کنید تا زباله ها را جمع کند. اگر کسی بتواند استاد باشد چرا او را به رفتگری وادار کنیم.

 

روح انسان می تواند استاد و مربی خوبی باشد، حیف است او را رفتگر جسم کنیم، بگوییم زباله ها را جمع کن. غذایی که می خوریم تا به مواد دفعی و زباله تبدیل شود طول می کشد. این کار را که بدن انجام نمی دهد؛ این روح است که با واسطه بدن این کارها را انجام می دهد.

 

روح یک سلسله قوای ادراکی دارد یک سلسله قوای تحریکی. قوای تحریکی روح نیز یک سری ابزار فیزیکی دارد مثل معده و روده و ریه وقلب، ولی آن که غذا را به صورت خون درمی آورد و عادلانه بین مو و ناخن و گوش و چشم و مژه تقسیم می کند، نفس انسان است، روح آدم است.

 

خلاصه حیف است انسان روح خود را به رفتگری وادار کند. وجود مبارک امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود: «لا تجتمع عزیمة و ولیمة». یک وقت انسان اهل سورچرانی است، می خواهد این جا سور بخورد و آنجا سور بخورد، هر روز یک جا میهمان باشد. آدم سورچران اهل عزم نیست.

 

انسان تا می تواند بهتر است دستش کنار سفره خودش باشد. اگر کسی بخواهد اهل عزیمت و جزء وارثان اولوالعزم باشد، در همان رفت و آمد با ارحام هم مراقب است. گاهی میهمانی هایی پیش می آید که عیبی ندارد انسان برود، اما این که سورچران باشد با اهل عزم بودن سازگار نیست.

 

پس نماز شب انسان را از کار روز باز نمی دارد، به شرط آن که انسان مراقب مسائل جنبی باشد. خیلی از برنامه های تلوزیون هست که انسان می تواند نگاه نکند، همه سریال ها که سودمند نیست. خیلی از جلسات و گفتن ها و شنیدن ها سودمند نیست.

 

حضرت امیر(علیه السلام) به فرزندش فرمود: جوان! مبادا کاری کنی یا حرفی بزنی که دیگران به تو بخندند. این کار، تو را کوچک می کند. اگر نیم ساعت به اذان صبح بلند شوید هم به نماز شب می رسید هم به نماز اول وقت؛ بعد هم کمی استراحت می کنید و به درس روز هم لطمه ای وارد نمی شود.  

منبع :

پرسش ها و پاسخ ها؛ دفتر بیستم


حضرت آیت الله جوادی آملی/ دفتر نشر معارف/ چاپ هفتم- 1387/ قمبرچسب‌ها: طب اسلامی, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۲۹ | 19:8 | نویسنده : سلامت |

مواد لازم:
1-    رشته مخصوص پلويي نيم كيلو
2-    برنج 1 كيلو
3-    گوشت ماهيچه گوسفندي 750 گرم
4-    روغن حيواني 250 گرم
5-    خرما نيم كيلو
6-    كشمش 250 گرم
7-    زعفران سائيده شده 1 قاشق چايخوري

طرز تهیه:
گوشت را خرد کرده با پياز و آب مي پزيم تا حدي كه يك ليوان آب داشته باشد در اواخر طبخ نمك به گوشت مي زنيم و آن را از آب در مي آوريم . نصف زعفران نصف روغن را در آب گوشت مي ريزيم. كشمش ها را تميز كرده هسته خرما را نيز گرفته. از طرفي برنج را داخل آب  در حال جوش ريخته تا کمی نرم شود رشته‌ها را به آن اضافه مي كنيم تا رشته ها نرم شود سپس آبكش مي كنيم ته ديگ را با روغن و آب چرب كرده و نيمي از برنج را به آن اضافه مي كنيم گوشت و خرما و كشمش را روي برنج ريخته و مابقي برنج را روي آن مي ريزيم و روي اجاق گذاشته تا برنج عرق كند، سپس آب زعفراني را روي آن ريخته و دم مي كنيم.
منبع:سایت دکتر روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۲۸ | 17:17 | نویسنده : سلامت |

در گذشته که امکانات انبارداری و حمل و نقل و کاشت میوه های گلخانه ای وجود نداشت، میوه هر فصلی در همان فصل تولید و عرضه می گردید. ولی متاسفانه با پیشرفت و توسعه تکنولوژی بجای استفاده بهینه از این فن آوریهای روز و ابزارهای نوین در راستای تحقق اهداف عالیه بشر، صرفاً برای کسب درآمدهای سرسام آور، میوه ها، صیفی جات و محصولات کشاورزی مخصوصاً محصولات وارداتی با انواع سموم شیمیایی و بعضاً گلخانه ای تهیه، با انواع نگهدارنده های شیمیایی انبار کرده و در همه فصول در سطح وسیع عرضه می گردد.

در حالیکه در طب سنتی مصرف میوه های فصل هر منطقه برای افراد آن منطقه مفید دانسته و توصیه شده است.
یکی از بدترین مواردی که فقط چند ده سال است به عنوان رسمی غلط در آمده است، خوردن هنداونه در شب یلدا می باشد در حالیکه در قدیم طبق سفارش حکما در شبهای طولانی زمستان، خوردن انار، کدو حلوایی، آجیل و خشکبار گرم و محصولات فصل زمستان مرسوم بوده است.
هندوانه دارای مزاج سرد و تر است و میوه فصل تابستان محسوب می شود. مزاج فصل زمستان سرد و تر است لذا خوردن این میوه در فصل سرما و بدتر از آن در چله زمستان و آنهم در شب (که خود شب هم دارای مزاج سرد و تر است) کاری کاملاً اشتباه می باشد.
این کار قطعاً باعث غلبه بلغم در افراد می گردد و برای بدن بیماری و عوارضی را به همراه خواهد داشت. مخصوصاً برای افراد با مزاج بلغمی یا سالمندان که بیشتر بلغم آنها را اذیت می کند.

اگر با هر توجیهی در شب یلدا هندوانه خوردید حتماً از آجیلهای گرم شب یلدا مثل گردو، پسته و بادام و کشمش به مقدار فراوان میل کنید که از آثار سردی هندوانه بکاهد.
در قدیم حکما برای نگهداری میوه ها نیز تدابیر و اصول مفید برای سلامتی را مد نظر داشتند. مثلاً انگور را تبدیل به کشمش و مویز می کردند و در فصل پاییز که دارای طبع سرد و خشک است مصرف کشمش که دارای مزاج گرم و تر است را توصیه می کردند و در فصل زمستان که دارای طبع سرد و تر است مصرف مویز که دارای تری و رطوبت بخشی کمتری نسبت به کشمش است را توصیه می کردند.

معمولاً افراد در مهمانی های شب چله پرخوری می کنند، توصیه می شود شامتان را در اول شب و با حجم کمتر میل کنید تا با مصرف سایر پذیرایی های شب چله دچار عوارض پرخوری نشوید.

منبع :سایت دکتر روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۲۸ | 17:15 | نویسنده : سلامت |

مواد لازم:سرکه دو واحد، عسل پنج واحد، آب چهار واحد یا آن قدر که لازم باشد با توجه به غلظتی که مورد نظر است.

طرز تهیه:ابتدا هر سه جزء را مخلوط کرده، بجوشانید و کف آن را بگیرید تا به یک چهارم برسد و به قوام آید و عده‌ای معتقدند آن قدر بجوشد تا یک پنجم مخلوط باقی بماند.در نسخه دیگری مقدار سرکه یک واحد، مقدار عسل پنج واحد گرفته می‌شود. بدیهی است خواص درمانی آنها متفاوت خواهد بود.سکنجبین ساده برای تسکین عطش، بازکردن انسداد عروق، رفع سردرد گرم، تقویت معده و کبد مفید است. اگر سرکه و عسل برابر مصرف شود برای بیماریهای بلغمی، بازکردن انسداد عروق، تقویت کبد و معده و تبهای کهنه نافع است. ولی اگر از سرکه و شکر سرخ برابر استفاده شود، مزه آن ترش خواهد بود و نوشابه مایل به سردی است. این نوع برای رفع صفرا، تبها، بازکردن انسداد عروق، رفع تشنگی، ناراحتی‌های طحال، کبد و معده مصرف می‌شود.

منبع:مرکز طبابتی امام هشتم علیه السلام


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۱۳ | 8:49 | نویسنده : سلامت |

گیاه کاسنی تازه را گرفته و تمیز نموده و عصاره آن را مانند آب سبزی بگیرند و بجوشانند و کف آن را بگیرند تا حدی که قوام آید و از این عصاره۱۲۰ گرم گرفته با ۳ کیلوگرم عسل مخلوط و بجوشانند و کف آن را بگیرند تا نزدیک به قوام باشد، پس از آن۱۰۰ گرم سرکه انگوری کهنه داخل آن کرده بجوشانند تا کاملاً قوام آید. در مواقع ضرورت میزان مصرف آن۷۰ گرم است.

این سکنجبین برای کاهش تب شدید، رفع حرارت کبد، رفع انسداد عروق کبد و طحال و کاهش سردرد مفید است.

منبع :مرکز طبابتی امام هشتم علیه السلام


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۱۳ | 8:48 | نویسنده : سلامت |

مواد لازم:ارده کمتر از نصف قاشق غذا خوری- نخود پخته ۱ لیوان پر- سیر ۱ حبه- آب لیموترش تازه نصف لیوان- نمک به مقدار لازم- فلفل قرمز نصف قاشق چای خوری.

طرز تهیه:نخود را که از شب قبل خیس داده‌اید، روی حرارت بگذارید تا بپزد، طوری که پس از پختن، آب آن کاملاً کشیده شود. پس از سرد شدن، آن را به همراه ارده، آب لیموترش تازه، سیر، نمک، فلفل و کمی آب در مخلوط‌کن کاملاً مخلوط کنید و با اضافه کردن آب به غلظت دلخواه برسانید. باید دقت شود که سس بیش از حد رقیق نشود. این سس را می‌توان به همراه فلافل، کتلت، سبزیجات و یا بخارپز مانند ساقه‌ی کرفس، گل کلم، بروکلی و هویج میل کرد.

منبع:مرکز طبابتی امام هشتم علیه السلام


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۱۳ | 8:45 | نویسنده : سلامت |

مواد لازم:عناب درشت خوب۵۰ دانه، افتیمون۲۰ گرم

طرز تهیه:مجموع را در ۱/۵ لیتر آب یک شب بخیسانند و پس از آن بجوشانند تا ۵۰۰ گرم مایع باقی بماند و آن را صاف کرده با ۲۵۰ گرم سرکه انگوری کهنه ۱۲۵ گرم گلاب و ۵۰۰ گرم عسل مخلوط و بجوشانند تا قوام آید.

این سکنجبین برای بیماری‌های خونی و ماشری (ورمهای خونی و صفراوی موجود در صورت؛ پیشانی و...) نافع است.

منبع مرکز طبابتی امام هشتم علیه السلام


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۱۳ | 8:43 | نویسنده : سلامت |

مصرف هم زمان بعضی از مواد غذایی با یکدیگر می تواند بسیار مضر باشد و حاصل آن تولید اخلاط زاید در بدن می باشد که گاهی تاثیرات این تداخلات در چندین سال بعد به صورت بیماری های مختلف و صعب العلاج بروز خواهد کرد.به عنوان مثال حکمای طب ایرانی معتقدند که مصرف هم زمان موارد ذیل باعث تولید اخلاط خام در بدن شده و تولید بیماری کرده، مثلاً مصرف ماست با هر نوع و هر مقدار گوشت باعث لکه های پوستی و مصرف سرکه یا انواع شور و ترشی که با سرکه ساخته می شود همراه با برنج باعث کولیت و درد شکم می شود که ممکن است این بیماری ها حاصل عدم رعایت این مطالب در طول چندین سال باشد. بنابراین از خوردن هم زمان ترکیبات مواد غذایی که در هر ردیف از جدول ذیل ذکر شده است، جداً خودداری نمایید.

 


عنوان مواد غذایی اول

عنوان مواد غذایی دوم

۱

خربزه

عسل

۲ ماست هر نوع گوشت یا غذای گوشتی

۳

کله پاچه

انگور

۴

پنیر

بادام

۵

شیر

میوه های تازه

۶

شیر

تخم مرغ

۷

شیر

مواد غذایی ترش و شور

۸

شیر

حبوبات

۹

شیر

ترب

۱۰

شیر

سبزیجات خام

۱۱

شیر

شراب خرما

۱۲

شیر

گوشت

۱۳

شیر

ماهی تازه

۱۴

تخم مرغ

ماهی تازه

۱۵

سرکه یا انواع شور و ترشی که با سرکه ساخته می شود

برنج

۱۶

سرکه یا انواع شور و ترشی که با سرکه ساخته می شود

ماش

۱۷

سرکه یا انواع شور و ترشی که با سرکه ساخته می شود

حلیم

۱۸

انار

حلیم

۱۹

فراوردهای لبنی

ترشیجات

۲۰

فراوردهای لبنی

انواع آلو

ضمناً خوردن خربزه یا هندوانه به همراه وعده غذایی و همچنین خوردن گوشت خام نیز می تواند امراض جدی در پیش داشته باشد.

به نقل از سایت استاد روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۱۱ | 19:44 | نویسنده : سلامت |
بدن انسان از عناصر اربعه و اخلاط اربعه ( خون ) تشکیل شده است. و اینها دائما در حال تغییر و تبدیل و تحلیل و از بین رفتن هستند پس باید جایگزین و بدن آنها در بدن تولید شود و آن چیزی جز غذا نیست.


اصول تغذیه :
۱- متاسفانه امروز بدلیل پیشرفت حمل و نقل ، محصولات یک منطقه براحتی در اختیار منطقه ای دیگری قرار می گیرد و با عث می شود مردم یک منطقه دیگر را استفاده کنند و یا در ماکولی را در غیر فصل استفاده کنند. مثلاً خیار را در زمستان از گلخانه استفاده می کنند و یا هندوانه خوزستان در فصل سرما به تهران آورده می شود. خوردن میوه غیر بله و غیر فصل مضر و موجب امراض ردیه است. از نظر طب سنتی میوه هر منطقه مناسب مردم همان منطقه است و میوه ای هر فصل متناسب با مزاج همان فصل است. مگر اینکه مانند گردو و پسته قابلیت نگهداری داشته باشد.
۲- میوه ها نمی توانند جایگزین غذا بشوند مگر خیر میوه ، خرما ، انگور ،و انجیر چون اینها کثیر الغذا هستند و خون بسیاری تولید می کنند فوبه کننده نیز هستند.
۳- مقدار غذا نباید زیاد باشد چون باعث تخمه ( سوء هضم ) و فساد می گردد و خون صالح متولد نمی شود خون نابجا می تواند عامل هر بیماری باشد بهمین دلیل پرخوری را ام الامراض می نامند.
نباید بسیار کم باشد چون باعث ضعف قوا و لاغری می شود.
قبل از اینکه کاملاً سیر شود باید دست از غذا بکشد چون در وقت هضم غذا ، حجم غذای معده به علت حرارت افزایش می یابد و فضای خالی را پر می کند.
۴- پس از غذا بدن باید آرام باشد و از حرکات و ورزش بپرهیزد چون برای هضم به حرارت نیاز است و سکون باعث جمع شدن حرارت در اطراف معده می شود. بدترین کار پس از غذا حرکت سنگین و قوی است.
البته چند قدم راه رفتن پس از غذا مفید است چون باعث می شود غذا در قعر معده قرار بگیرد.
۵-تا اشتهای صادق بوجود نیامد غذا نخورد.
۶- اطعمه متختلف را در یک وعده جمع نکند چون باعث سرگردانی قوه هاضمه می شود و طبیعت مدبره بدن جیران می شود. چون بدن انسان برای هضم هر غذایی یک قوه ای مصرف می کند و در صورت تنوع و رنگارنگ بودن غذا از تصرف و هضم کامل آنها عاجز می شود و باعث سوء هضم می شود.
۷- وعده های غذا خوری باید دو وعده در روز باشد. در احادیث از وعده خواری نهی شده است امام رضا (ع) و همچنین بو علی در قانون هر هشت ساعت یک وعده را توصیه می کند.
۸- غذای بی مزه اشتها را از بین می برد و غذا ها و ماکولات ترش مزه باعث سرعت پیری است ( دقت شود که بسیاری از غذاهای ما ترش است ) غذای شور باعث لاغری بدن است و با عث کسالت می شود. چون خون کم از آن متولد می شود و ضد دم است . باعث خشکی .
نکته بسیار مهم:
امام رضا (ع) در رساله ذهبیه فرموده اند. التفات مکن به قول جمعی از جهال که می گویند مکرر خوردیم فلان غذا و شربت را که می گویند مضر است و هیچ مضرت نیافتیم پس محتاج به عمل کردن بقول اطبا و مسائل طب نیستیم و به دستوری که همیشه غذاها و شیرینی ها را خورده ایم عمل می کنیم.
شخصی که این قسم می گوید مثل حیوانات شعوری ندارد و نمی تواند نافع را از مضرت هیص دهد و حکایت او شبیه حکایت دزدی است که یک مرتبه دزدی کرد و گرفتار نشد پس حریص در دزدی گردید و پی در پی دزدی می کرد تا گرفتار شد و به مجازاتهای بزرگ مبتلا شد . اگر مرتبه اول دزدی گرفتار می گردید جزای سهلکی به او می دادند. آدمی نیز از اینکه چند مرتبه از غذاها و شیرینهای مضر ضرر نیافته دلیر می گردد و. آخر الامر به امراض مهلک که به هیچ وجه قابلیت علاج ندارد گرفتار می شود.
۹- ترکیب برخی اغذیه با هم مضر است اجتماع اغذیه زیر باعث امراض ردیه مزمنه است خصوص مداومت بر آن .
۱- ماهی تازه و گوشت مرغ که موجب درد دندان است.
۲- شیر + میوه های آبدار
۳- سرکه + برنج ( توضیحات سرکه دارند پس نباید با برنج میل شود) که سبب درد روده و قولنج است.
۴- انگور + کله و پاچه چون تولید خلط غلیظ لزج می نماید
۵- انار بالای هر یسه خوردن باعث نفخ و قولنج است
سرکه با عدش و ماش نیز مضر است.
۶- ماهی + تخم مرغ موجب نقرس و بواسیر و درد دندان می شود.
۷- شیر را نباید با ترشیها خورد چون ترشی باعث پنیر شدن شیر می شود و اگر شیر در معده پنیر شود سمی می شود.
۸- ماهی + شیر چون باعث جذام و برص و قولنج است چون غلط بلغمی و سوداومی نابجا تولید می کند .
۹- ماست با ترب چون هر دو غلیظ اند و باعث درد معده و روده می شود
۱۰- آب سرد بالا میوه جات تر خوردن و بالای نان خوردن مضر است
۱۱- خربوزه با عسل
۱۲- مویز با عسل
منظور اطبا از منع اجتماع این غذاها این است که اگر مدت زیادی این غذاها را با هم بخورند و بر آن مداومت کنند بتدریج اثر اینها ظاهر می شود و امراض بروز پیدا می کند نه اینکه با یک بار و دو بار خوردن فوراً بیماری عارض شود.

۱۰- شب با شکم خالی خوابیدن بسیار مضر است و از احادیث شدیداً از آن نهی شده است . خصوصاً در پیران
۱۱- باید که طعام را خوب بجوند و با تانی فرو برند چون خوب جویدن باعث خویی هضم است
اگر از اکل غذاهای مضر ضرر و زیان نمی بیند و با رعایت این اصول بد حال نمی شود نباید آن را معتبر بداند و چون ممکن است تاثیر رعایت این اصول به سبب امری و حالتی پنهان باشد و هم چنین ممکن است ضرر ناشی از استعمال آن اغذبه در وقتی دیگر اتفاق افتد.
همچنین ممکن است ضرر یک عادت بد بعد از مدت ها تکرار ظاهر می شود و زمانی آگاه شود که کار از کار گذشته باشد.
۱۲- اگر چه غذا با هم جمع شونتد ابتدا باید شیرین از تناول نمود چون بدن بالذات شیرینی را دوست دارد و آن را سریعتر جذب می کند ( چون اعضا شیرین هستند ) و زود هم هضم می کند. اگر آن را مقدم ندارد و ابتدا غیر شیرین را بخورد و بعد شیرین را قوه ی جاذبه در لابه لای غذای شیرین ناچار است غیر شیرین را هم جذب کند و این باعث می شود غذا قبل از آنکه در معده هضم شود جذب کبد شود و موجب مرض است.
۱۳- پس از ورزش زیاد و سنگین و خسته کننده و یا غضب شدید ماهی و شیر و خربوزه و هنداونه خوردن مضر است چون اینها سریع الفسا و هستند و در این موقع در معده فاسد می شود
۱۴- اگر کسی غذایی نامطلوب بخورد بهترین تدبیر آن است که قی می کند. همچنان که در وقت و رود سم به معده بهترین طریق قی است آب نیم گرم خوردن قی را تسریع می کند.
هرگاه کسی در خوردن غذا پر خوری می کند و یا پس از غذا حرکت طاقت فرسایی بکند و یا از زیادی شرب آب و مایعات معده مشوش گردد واجب است فوراً می کند چون هیچ تدبیری برای اخراج غذای فاسد بهتر از قی کردن نیست.
بحثی در عادت :
عادت یا خوب است یا بد اگر خوب باشد فبها المراد
اگر بد باشد باید بتدریج آن را ترک کرد چون عادت حکم طبیعت ثانیه را دارد و جزئی از بدن شده است و لذا ترک یکدفعه ای باعث ضرر و هلاکت می شود مثلاً شخص معتاد اگر یکدفعه ای ترک کنند ممکن است حتی بمیرد.
در تمام مواردی که انسان قصد ترک یک عادت بد را دارد باید بتدریج به ترک آن همت گمارد مثلاً اگر پر خور بوده است یکدفعه شروع به کم خوری نکند.

انواع ظروف و خواص هر یک
۱- بهترین ظرف برای طبخ غذا طلایی و نقره ای است . ظرف طلایی مقوی قلب و رافع توحش و بر طرف کننده ضعف است اما در شرع تشریف ممنوع و حرام است.
۲- دیگ مسی اگر قلعی نباشد یعنی قلع اندود نشده باشد پختن و خوردن غذا در آب مناسب نیست. مداومت در اکل طعام در ظرف مسی بی قلعی محدث جذام است اما اگر قلع اندود باشد مادامی که قلع آن ظاهر باشد و از بین نرفته باشد اشکال ندارد طرف رو بین و رصاصی نیز همین طور است.
۳- ظروف جدیدی ( آهنی ) مقوی مثانه و اعضا تناسل است.
۴- پختن غذا در ظروف سفالی لعاب دار ممنوع نیست سنگین صاف نیز خوب است . بشرط اینکه غذا در خلل و فرج آن نباید زیرا متغضن می شود.
۵- بهترین ظروف بعد از طلا و نقره چینی و شیشه ای است و سپس سفالی لعاب دار
۶- راه حفاظت از غذای پخته این است که به هیچ وجه بالای آن را نپوشنده مگر به سر پوش مشبک و سوراخ دار تا بخار آن محبوس نگردد. خصوصاً اگر غذا گوشتی بالاخص گوشت ماهی باشد که بسیار سریع الفساد است.
تدبیر آب
آب به سبب بسطت قابلیت غذا ئیت برای بدن را ندارد بلکه بدرقه کننده غذا است. آب باعث می شود غذا به عروق ضیقه و اعضای بعیده برسد.
همانطور که اگر آب نباشد غذا در هنگام طبخ سوخته می شود مثلا اگر برنج را در دیگی بدون آب بپزند می سوزد در بدن نیز همین طور است.
آشامیدن آب ضروری است از برای مرطوب نگه داشتن بدن ترویج حرارت عزیزیه و روح حیوانی و طراوت و صفای رنگ و نرمی پوست و تسکین تشنگی و حرارت معده و وروده و کبد .
بهترین آبها : ( مختصراً در مورد آنواع آبها توضیح داده خواهد شد چون در زندگی صنعتی و مدرن این موارد قابل تغییر نیست ) آبی است که در لطافت و سبکی صفا و شیرینی و غدوبت ( گوارایی ) و سرعت خارج شدن از معده بر دیگر آبها برتری داشته باشد.
از دیگر نشانه های آب خوب آن است که زودتر قبول سردی و گرمی می کند. و غذا در آن زودتر پخته شود. نوشنده آن احساس سنگینی نکند.
بهترین آب که دارای خصوصیات بالاست اب باران بهاری است که خواص زیادی دارد.
بعد از آب باران آب نهارهای جاری است در صورتی که منبع آن دور و در جایی بلند باشد و خاک آنها طیب و پاک و سنگریزه باشد و یا بر سنگ بگذرد و با دستمال و صبا ( شمال شرق ) بر آن بوزرد و منبع آن مغرب و جنوب باشد و مجرای آن به سمت مشرق و شمال
آبهای رود نیل و آلوند دجله و فرات و زاینده رود و چشمه و کن آب شیراز این اوصاف را داراست بعد آب چشمه ها ست که خصوصیات آب انها را داشته باشد و بالای آن مکشوف باشد و آفتاب بر آن بتابد و باد بر آن بورزد تا بخارها و دخانهای موجود در آن به تحلیل رود آب چاه و قنات مطلوب نیست مگر اینکه چاه وسیع و عمیق و بر آب باشد و از آن آب بسیار بکشند تا آب در آن محتبس نشود.
بهتر آب قنات قناتی است که سر چشمه آن بلند باشد و خصوصیات آب نهرها و چشمه ها را داشته باشد که ذکر گردید.

آب یخ :
آب یخ و آب تگرگ و برف گرام مزاج قوی البنیه که مزاج و موی دارند و عضلات درشت دارند را مفید است ( این افراد کم هستند )
اما آب بسیار سرد خصوصاً آب یخ و برف و یا آبیکه در آن یخ انداخته باشند بسیار مضر است بوعلی می گوید اگر این آب ضرر خودش را در جوانی به تو نزند در پیری حتماً ضربه ای خود را به تو خواهد زد .
چون خاموش کننده حرارت عزیزی است و مضعف عصب و باعث انسداد و سردرد سرد و برای سینه و روده ها و معده مضر و باعث سرماخوردگی و استسقا و استرخا ( مستی ) و رعشه و ترهل و قولنج و ضعف قوه جنسی و امثال اینهاست خصوصاً اکثار در خوردن آن و بی وقت خوردن آن .

اوقات ممنوعه نوشیدن آب
۱- آشامیدن آب ما بین دو طعام ممنوع است هم چنین فوراً بعد از آن خصوصاً افرادی که آروغ دارند و معده آنها ضعیف است و نفخ شکم دارند.
۲- ناشتا آشامیدن آب خصوصاً اگر سرد باشد. چون در آن هنگام معده خالی است و آب را سریعاً جذب می کند و به کبد و قلب و مغز می رساند چون به قلب رسد خوف خاموش شدن حرارت غزیزیه و مرگ ناگهانی است . چون به کبد می رسد باعث سردی آن و استستقا ست و چون به مغز رسد باعث استرخا و سستی عصب و فلج و غیره است.
۳- بعد از ورزش زیاد و خسته کننده نیز مضر است چون اعضا پس از ورزش گرم هستندو آب را فورا از معده جذب می کننتد و ضررها ناشتا آشامیدن را دارد.
۴- بعد از جماع نیز همین طو است.
۵- بعد از حمام گرم چون به سبب حمام اعضا مفتوح و منبسط می گردند و آب را بسرعت قبول کرده و جذب می کند و لذا همانند ناشتا نوشیدن باعث سردی بدن و انطفاء حرارت غریزی می شود.
۶- در بین خواب و بعد از آن نیز علاوه بر ضررهای بالا اکثر امراض مغزی مانند رعشه و ضد بلادست و نسیان و استرخا را بندنبال دارد .
نکته : در همه این موارد اگر انسان ناچار به آشامیدن آب باشد باید اولاً آب گرم بیاشامد ثانیا قبل از آشامیدن سعی کند به مضمضه عطش را تسکین دهد اگر نشد با مکیدن و قطره قطره خوردن اگر باز هم نشد باید آب گرم را با چیزی ترکیب کند و سپس بخورد تا سریعاً جذب بدن نشود.
۷- آشامیدن آب پس از میوه جات کمات مضرت را دارد خصوصاً اگر میوه جات تازه و مرطوب باشند باید تا موقعی که خربوزه و هندوانه و خیاز و زرد آلو و انگور در معده است آب نیاشامد.
نباید انسان به حرف برخی افراد جاهل قوی الفرج مغرور بدهد که امور بالا را انجام می دهد و ضرر نمی یابند و می گویند ما فلان آب سرد را خوردیم در فلان وقت و فلان میوه را با فلان میوه و فلان غذا خوردیم و ضرری ندیدم اینان از اثرات دراز مدت این مراعات نکردن و تاثیر آن بر روی افراد ضعیف المزاج و پیر غافل اند باید که عقلاً گوش به سخنان این افراد ندهند و عمل به قول حکما و اطبا بکنند.
بهترین طریقه ی سرد کردن آب آن است که آب را در ظرفی گذاشته و ظرف را روی یخ بگذارند و در هر صورت نباید یخ در تماس مستقیم با آب باشد.
البته محرور المزاج را منعی نیست در صورتی که در هنگام غذا و پس از آن عطش صادق داشته باشد ( نه بخاطر تند خوری تشنه شده باشد ) .

آداب آب خوردن
۱- آب را باید به یک نفس و با سرعت تمام ننوشند بلکه بتدریج و به سه نفس بنوشند و نفس را در ظرف آب نکشند تا بخار نفس به آن نرسد چنانچه از فوت کردن غذا نهی شده است.
۲- در میانات غیر عادی مانند خوابیده و یا بر رو یا پهلو افتاده و یا خم گشته و یا گردن را کج کرده آب ننوشند.
۳- آشامیدن آب از ظرف سر تنگ نهی شده است متاسفانه جاههای قدیم به لیوان و لیوان به بطری های در تنگ و آن هم به نی تبدیل شد.
۴- آب خوردن بطریقی که سر را بلند کرده و دهن را باز کرده آب را از دور بر آن بریزد و فرو برند بسیار مضر و باعث بیماری های ریه است بلکه باید لب را به ظرف آب گذارند و آب بنوشند نه مانند بهایم سر را در ظرف آب فرو برند.
۵- بهترین ظروف جهت آشامیدن آب ، پیاله یا کاسه ای چینی و یا قدح سفالی صاف پاکیزه است که سر آن باز باشد و هر چه در آن است نمایان باشد.
باید ته آن تنگ و دهن ظرف گشاده باشد تا به سبب این هیات آب کمی در آن جای گیرد و به نظر بسیار آید تا انسان را از ملاحظه آن سیری حاصل شود و کمتر آب بخورد.
خوردن آب در ظرف قلعی و وصاصی مسکن تشنگی است هم چنین ظرف روی خوردن آب در ظرف مسی محدث جذام است.
آب جوش بسیار گرم ( مجدی که دهان را نسوزاند ) از بین برنده بادها و جهت مالیخوایها و سر درد سرد و جوشهای حلق و زخم های سینه و ریه اغتسال معده و رفع تشنگی بلغمی و سوداوی ( تشنگی کاذب که فرد هر چه آب می خورد سیر نمی شود ) و پاک کردن معده و تسکین دردر و خارش بدن مفید است. آب سرد معتدل در صورتی که با تماس مستقیم یخ سرد نشده باشد موافق ترین آب و بهترین آب برای افراد سالم است.
خواص انواع آبهای معدنی در طب سنتی به تفصیل ذکر شده است که اینجا مجال ذکر آنها نیست.
غذا را باید بخوبی بجوند و لقمه کوچک بردارند و تا گرسنگی صادق دست نداد غذا نخورند.
بر خلاف تفکر رایج در مورد میوه ها خوردن میوه پس از غذا از نظر طب سنتی بسیار مضر است. چون خلط فاسد و خون سوخته و خام تولید می کند و هضم غذا را مختل کرده و باعث نفخ می شود.
خصوصاً میوه های لطیف ( خربوزه ) هندوانه انگور ، زرد آلو ، سیب و … ) خوردن اینها پس از غذا کمال مضرت را دارد کسانی که دسر را مفید می دانند هیچ دلیلی برای این کار خود ندارند. علت این است که این میوه لطیف و سریع الغدا هستند و خوردن آنها بالای غذا باعث می شود زمانی طویلی در معده بماند و سوخته شود.

تدبیر حمام
منظور از حمام ، حمام های قدیم می باشد نه حمام فعلی ، حمام های قدیم تقریبا شبیه استخرها و سونا و جکوزی فعلی بوده اند. البته سونا و جکوزی و استخر فعلی شکل علمی حمام های قدیم هستند. و عکس حمام های قدیمی بسیار علمی تر و از لحاظ معماری و نوع مصالح بکار رفته در آن اثرات آن بر روی سلامتی قابل قیاس با استخرهای فعلی نیست و اساساً از حمام های قدیم برای درمان استفاده می شده است. معماری حمام های قدیم براساس مزاجها و طبیعت چهارگانه افراد طراحی شده اند.
این حمام ها بر رخت کن سه خانه داشتند خانه اول سرد و تر است خانه دوم گرم و تر است. و خانه سوم گرم و خشک است. هر مزاج با توجه به وضعیت مزاجی خودش از یک بیت استفاده می کرد.
با توجه به اینکه حمام قدیم تقریباً معادل استخرهای فعلی است لذا لازم است افراد شیوه های صحیح استغاده از آن را یاد بگیرند.
خانه اول : سرد و تر است. این خانه معادل استخر شنا می باشد چون به علت آب رطوبت بدن افزایش می یابد و از طرفی گرمای استخر زیاد نیست. این خانه مناسب صفر اوی ماست .
خانه دوم : گرم و تر است. که معادل جکوزی آب داغ است و هم چنین سونای بخار چون در جکوزی آب است و در سونای بخار به علت وجود آب و بخار رطوبت بدن را افزایش می دهد و از طرفی هوای هر دو گرم است بنابراین باعث گرمی و تری بدن مفید است و افراد خشک مزاج و لاغر اندام باید از این ها استفاده کنند افراد سوداوی لاغر باید از این خانه استفاده کنند .
خانه سوم : گرم و خشک است. که معادل سونای خشک می باشد سونای خشک نه آب وجود دارد و نه بخار بنابراین باعث کاهش رطوبت بدن می شود و برای افراد بلغمی و چاق مفید است.
از نظر طب سنتی ایجاد تغییرات یکدفعه ای برای بدن بسیار مضر است بنابراین تدریج و ترتیب در هر یک از این سه بیت ضروری است به این صورت که به هر بیت که وارد می شود مقداری مکث کند سپس وارد خانه ی بعدی شود. در هنگام خروج نیز همین طور یعنی یکدفعه ای از سونای خشک بیرون نیاید بلکه ابتدا به سونای بخار و جکوزی داغ و سپس به استخر بیاید و بعد از آن بیرون برود ب ه هیچ وجه از بین سویم به بیت اول نرود.
در هر بیت آب گرمی متناسب با همان بیت استفاده کند و بکار ببرند نه آن که در بیت گرم آب بسیار سرد و در بیت سرد آب گرم استفاده کند مثلاً نباید در سونای خشک آب سرد استعمال کند جهت آنکه این کار باعث ضرر عظیم و حدوث اقشحر ( لرز ) و لرزیدن بدن است.

قوانین استحمام
۱- چون در بیت اول یا دوم وارد میب شوند باید اول طلاسی آب بر پاهای خود بریزد و مقداری در آن توقف کند و سپس وارد بیت بعدی شود در هر بیت باید اول آب بروی پاها ریخته شود سپس سایر بدن و بهیچ وجه از سر شروع نکند.
۲- آشامیدن آب سرد به بدن خصوصاً در زمستان ممنوع است و در کمال مضرت و موجب فلج استرخا (Ms) و سستی بدن و بیماریهای ریوی و … است.
۳- ناشتا به حمام رفتن خشک کننده و لاغر کننده بدن است و باعث غشی و خفقان است خصوصاً گرم مزاجان را .
۴- با شکم پر و سیر به حمام رفتن نیز مضر است بلکه باید حداقل ۲ ساعت از صرف غذا گذشته باشد.
۵- فرد تر مزاج و چاق باید از بیت سوم بیشتر استفاده کند خصوصاً اگر بلغمی باشد و پیر بدنش زیاد باشد چون بیت سوم لاغر کنند بدن است به سبب اینکه رطوبت بدن را تحلیل می برد و باید در این بیت بسیار عرق کند.
۶- پس از بیرون آمدن از حمام باید لباس و پوشش را زیاد کنند خصوصاً در زمستان چون در حمام به سبب حرارت و رطوبت منافذ و سوراخهای پوست باز شده اند سرمای بیرون براحتی در بدن نفوذ می کند و باعث زکام و تب و لرز می شود.
۷- اگر کسی بخواهد لاغر شود باید ناشتا به حمام رود و در بیت سوم بیشتر توقف کند تا رطوبت تحلیل رود.
۸- با شکم پر به حمام رفتن باعث چاقی می شود اما مضر است.
۹- کسی که کم تر ورزش می کند برای دفع عرق از بدن خود باید از حمام معرفق بیشتر استفاده کند و در سو نا بیشتر تا فضولات بدن که باید از طریق ورزش دفع می شود در سونا با عرق دفع شود.
۱۰- حمام کردن با آب چشمه های معدنی خواص مختلف و فراوانی دارد و کاربرد درمانی وسیعی در طب سنتی دارد این آبها را با توجه به مزاج فرد و نوع بیماری باید استفاده کرد. مثلاً اگر فرد صفراوی از چشمه های آب گرم استفاده کند و دچار غشی و خفقان و خارش بدن می شود.
حمام کردن ( اغتسال ) به آب چشمه های گرم مانند آب معادن گوگرد و بوره و آب شور فواید زیر را دارد درمان فلج و رعشه و تشنج و مکه ( جوش ) و جهت عرق النساء ( سیاتیک ) ( درد کمر ) و درد مفصل و ورک نافع است.
۱۱- بهترین موقع برای حمام رفتن پس از حدود چهار ساعت است و نباید از دو ساعت کمتر شود.
غسل نمودن با آب سرد با شرایطی خواص زیر را دارد البته بدون وجود آن شرایط بسیار مضر و خطرناک است.
فواید غسل با آب سرد : تقویت بدن و نشاط ارواح و قوا و حرارت غریزی و سفتی و صلابت اعضا
شرایط :
۱- باید جوان گرم مزاج باشد
۲- فصل گرما ( تابستان ) و وسط روز باشد
۳- بیماری اسهال و قی و ضعف معده نداشته باشد
۴- معده و کبد و ضعیف نباشد
۵- بعد از جماع به هیچ وجه نباید با آب سرد غسل کرد
۶- پیران و اطفال و ضعیف المزاجان و سرد مزاجان و لاغر اندامان را هیچ وقت جایز نیست.
نکته بسیار مهم :
بیرون آمدن از خزانه ی آب گرم ( جکوزی آب داغ ) و یا اغتسال به آب گرم و دفعتاً در آب سرد فرو رفتن و یا غسل به آن نمودن بسیار مضر و خوف هلاکت و مرگ ناگهانی است خصوصاً ضعیف المزاج را
۷-جوان معرو المزاج در فصل گرما باید پاها را پس از حمام با آب سرد بشوید
۸- جوان مبرود المزاج در فصل گرما باید پاها را پس از حمام با آب گرم بشوید.
در حمام های قدیم علاوه بر همه این اصول چرک زدایی از بدن هم صورت می گرفت و باعث می شد مسامات و منافذ پوست باز شود و تا چند روز انسان نشاط و شاداب باشد اما حمامهای فعلی بیشتر شبیه یک آب بازی است حکما دستوراتی را برای نظافت در حمام دارند که در اینجا ذکر می گردد.

نظافت بدن در حمام :
تراشیدن سر و موی بغل و عانه ( اطراف عورت ) ایستاده جایز نیست چون باعث ملال و خستگی و بعضی اوقات غشی می شود خصوصاً اگر با نوره باشد.

ازاله ی چرک بدن
برای چرک زدایی از پوست بدن خطمی و سدر و صابون مناسب است.
سدر در چرک زدایی بهتر از خطمی است و جهت ریزش نیز مفید است و مقوی و نرم کننده و طولانی کننده آن است.
صابون جهت کسانی که دماغ سرد و تر دارند ( علائم آن ) مفید است و گرم مزاجان بهتر برای ازاله چرک از آرد جو و نخود استفاده کنند چون سریع الاثر تر است شستن سر با گل ختمی برای سر درد مفید است.

فواید سنگ پا
بر خلاف تصور رایج که فکر می کنند سنگ با فقط برای نظافت پاهاست ، سنگ با خواص دیگری دارد که ذکر می گردد.
سنگ پا باید متخلخل ( سوراخ سوراخ ) باشد و کف پا و پاشنه را بدان بمالند
فایده ی اول آن این است که چرک پا را ذیل می کند و خستگی و گرفتگی و کوفتگی پا را بر طرف می کند.
فایده ی دوم : سر درد و اکثر بیماریهای مغزی را مفید است از سر گیجه گرفته تا مشکلات گوش و … چون ماده ی بیماری را از مغز به پایین می کشد و به پا می آیند و بیماری بر طرف می شود با تسویه یکی از روشهای درمان تب و سر درد است.
۱- مهم بودن قوه بینایی برای دانشجویان حفظ صحه چشم در اینجا آورده می شود.
کسی که طالب حفظ صحت چشم و قوه بینایی است باید پرخوری پرهیز کند .
۲- طعام غلیظ و مولد باد ( متبخر ) مثل هریسه و کله و عدس و پیاز و تره و بادنجان و باقلان نخورد . اکثار ( زیاد خوردن ) این اغذیه مضعف چشم و مورث ظلمت بصر هستند
۳- از کثرت جماع بپرهیزد
۴- از حرکت در دود و غبار بپرهیزد و به اشیاء براق مانند برف نظر نکند
۵- بر پشت نخوابد
۶- مداومت کند بر مقویات باصره و ادویه ای که جالس انجیره ی مصحفه چشم هستند. مانند هلیله بروده وگشنیز و خشک و اطریفل گشنیزی
۷- استفاده از سنگ سرمه اصفهان با مروارید و توتیا در تقویت و حفظ چشم بی نظیر است.

عارف و فیلسوف بزرگ
خوردن اصل است و محتاج به علوم بسیار از بهر آن که مشتمل است به مصالح دینی و دنیا وی و اثر طعام خوردن به دل و قالب می رسد و قوام تن بدان منوط است.

سهروردی : همان حضور ( قلب ) که در نماز دارم در حال اکل طعام نیز دارم
مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه (۱۷۱ )

بیرون آوردن کفش : افعلوا نعالتکم عند الطعام فانها سنه جمیله
وضو قبل از غذا : شفای تن و برکت و میمنت در روزی است کنز العمال ج ۱۵ ص ۲۳۵
سالک آنطور که نشانه ی بندگی و بردگی است باید سر سفره نعمت الهی بنشیند یعنی زانوی راست را بر آورد و بر سلق چپ نشسته سپس طعام میل کند.
برای قوت عبارت طعام بخورد
هر کس گرسنه غذا بخورد خوب غذا را بجود و هنوز به غذا اشتها دارد از طعام دست بکشد و مدفوع خود را نگاه ندارد به هیچ بیماری جز مرض موت گرفتار نیاید امام علی (ع ) مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۲۷۷
تنهایی غذا نخوردن
امام علی ( ع) رسول خدا چون کنار سفره ای قرار می گرفت مانند بندگان می نشست و بر ران چپ خود تکیه می کرد. مستدرک ج ۳ ص ۸۳
امام صادق (ع) رسول خدا از روزی خداوند او را به نبوت مبعوث کرد تا روزی که از دنیا رحلت فرمود در حال تکیه دادن غذا نخورد مانند بندگان غذا خورد و مثل آنان می نشست اصول کافی ج ۲ صفحه ۲۷۰
امام علی (ع) چون کسی به خوردن طعام می نشیند مانند بندگان بنشیند و بر زمین غذا بخورد و پا را روی پا نیندازد و چهار زانو ننشیند که خداوند اینگونه نشستن را دوست ندارد
ترجمه مکارم الاخلاق ج ۱ ص ۲۶۶ روضه المتقین ج ۷ ص ۵۲۷
غذاهای بیست و اعلا دارند چنانچه در روایات از برخی میوه ها به عنوان میوه های اعلی یاد شده است مانند سیب و به و انار و گلابی
در روایات از گوشت شتر و گوسفند به عنوان گوشتهای مفید و صالح یا شده است چنانچه در روایات بسیاری از گوشت گاو نهی شده است و آن را معادل و برابر با مرض و بیماری دانسته اند
در طب سنتی نیز برخی غذاها مفید و اعلی و کم عارضه هستند و برخی مضر و بست و غیر عارضه هستند.
در میان غذاها نخود و برنج و گوشت گوسفند و شتر و نان گندم و …. غذاهای اشرف هستند.
و عدس و گوشت گاو و بادنجان و دیر هضم و پر عارضه و سود از غلیظ کننده خون هستند.
غذاهای اعلی را می توان مداوم مصرف کرد اما غذاهای پست را باید بسیار کم مصرف کرد.
عدسی غذایی است بسیار سود زا و غلیظ کننده خون و باعث دیدن کابوس و خوابهای وحشتناک می شود بسیار دیر هضم است و جز مضرترین غذاها برای چشم است جز حبوبات نفاخ است.
عدس باعث تاریکی دید و ظلمت بصر می شود.
بادنجان نیز دیر هضم و سود از او غلیظ کننده خون است .
گوشت گاو و گوشتی است غلیظ و سود زا و عامل بیماری های سود اوی بوعلی در کتاب قانون هجده بیماری مهلک را به گوشت گاو نسبت می دهد که عبارتند از سرطان مالیخوایا ( اسکیزوفرنی ) بواسیر ( هموروئید ) و ….
سوسیس و کالباس از مشتقات گوشت گاو هستند این در حالیست که در تغذیه مرسوم گوشت گاو به علت نداشتن چربی بهترین گوشت است
بهترین شیوه خوردن تخم مرغ نیم برشت آن است که تخم باید نیم برشت عسلی خورده شود که در این صورت خون صالح و بسیاری تولید می کند اما اگر سفت و محکم شود دیر هضم و غلیظ کننده خون است.
تمام مضرات گفته شده برای گوشت گاو با چند درجه کم تر برای عدس و بادنجان نیز هست.
جمع سالاد ها همراه غذا خوردن باعث سود هضم می شود و نفخ بدنبال دارد سالادها سرد هستند و بدن برای هضم به حرارت نیاز دارد. در سر سفره های سنتی ما سبزی ها وجود داشت که اغلب گرم هستند و هضم را تقویت می کنند.
سالادهای مرسوم ( خیار ، کاهو ، گوجه ، سالاد شیرازی و … ) سرد هستند.
سبزی ها ( تره ، شاهی ، نعناع ، پونه ، جعفری و شوید و…. ) گرم هستند.
سفاره به دو وعده خواری در طب سنتی به اول روز و اول شب است.
در اول روز و اول شب غذا خورده شود و از خوردن غذا در نیمه روز پرهیز شود ( رساله امام و آیه وصیه ) در احادیث زیادی به دو وعده خواری اشاره شده است. علاوه بر ثمرات اخلاقی آن فواید طبی بسیاری بر آن مترتب است.
از نظر طب سنتی قوه هاضمه در وسط روز ضعیف است و نمی تواند در غذا تصرف کرده و آن را بطور کامل هضم کند اما در اول و آخر روز اینطور نیست. از طرفی بدن انسان برای هضم یک غذا و تبدیل آن غذا به عضو به ۱۲-۹ ساعت زمان نیاز دارد غذا در معده ۳ ساعت و در کبد ۳ ساعت و در عروق ۳ ساعت و ۳ ساعت دیگر وقت نیاز دارد تا به عضو تبدیل شود که حدود ۱۲ ساعت می شود اما در افراد گرم مزاج این مدت به ۹ ساعت کاهش می یابد افراد گرم مزاج چون هضم قوی ای دارند و زودتر غذا را هضم می کنند خصوصاً جوانان گرم مزاج .
حال اگر قبل این چهار هضم ( هضم معدی و کبدی و عروقی و عضوی ) غذای دیگری خورده شود طبیعت مدبره بدن حیران می شود و نمی تواند همزمان به دو هضم بپردازد و لذا هر دو هضم ناقص می شود.
حذف وعده ی غذایی ظهر در بسیاری از افراد باعث رفع کسالت و بی حالی و خواب آلودگی آنها می شود هم چنین جهت رژیم لاغری بهترین کار حذف وعده غذایی ظهر است چون هم سنت است و هم فواید طبی دارد.برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۱۱ | 19:36 | نویسنده : سلامت |

عسل زنده چیست؟

عسلی  است که مانند انسان زنده است  و نسبت به گرما و سرما از خود واکنش  نشان می دهد. همانگونه که انسان در برابر  گرما ودچار انبساط (بازشدگی)در عروق خونی محیطی می شود وخود را رها می کند و بالعکس در برابر سرما اندام های خود را جمع کرده و به تنه خود نزدیک می کند و عروق خونی محیطی اش دچارانقباض می شود ، عسل زنده نیز در برابر گرما خود را رها کرده و منسبط می شود و نسبت به شدت گرما رقیق و رقیق تر می شود.عسل زنده در برابر سرما منقبض می شود ونهایتاً رس بسته و مانند کره می شود که اشتباها به آن شکرک می گویند و در واقع شکرک زدن عسل در هوای سرد نشانه زنده بودن عسل است. این خاصیت  در عسل های

مرده که در هتل ها ،  رستوران ها، سوپرمارکت ها و  مکان های مشابه عرضه می شود وجود ندارد، چرا که این عسل ها با آتش مستقیم به دیگ های مخصوص عسل بدون آب در کارخانه ها کاملا کشته شده و به عسل مرده تبدیل می شوند.

منبع سایت حکیم فرزانه دکتر حسین روازاده


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۱۰ | 16:4 | نویسنده : سلامت |

خاکشی که دربین عامّه مردم،به اشتباه، به«خاکشیر»معروف شده است؛نیازبه معرّفی ندارد؛چراکه سالهاست جزءثابت شربت های خنک تابستانی است.امّااین دانه کوچک وقهوه ای رنگ؛آنقدرآثارمفیددرمانی داردکه انسان رابه شگفتی می آورد.دراین مختصر به بعضی ازآنها اشاره میکنیم.

مزاج

خاکشی،طبیعتی گرم وترداردوبه همین دلیل،یکی ازداروهای مفیدبرای درمان انواع بیماریهای ناشی ازافزایش سودادربدن است.طبع خاکشی به گونه ای است که تقریباًهیچکس باخوردن آن دچارعارضه نخواهدشد.شایدبه همین جهت هم هست که افرادی که همه جورغذایی به آنهامیسازدویاتوانایی کنارآمدن باهرشرایطی رادارند،خاکشی مزاج میگویند.

آثاردرمانی

۱- بواسیروواریس:خاکشی یکی ازبهترین داروهای خوراکی برای رفع بواسیروواریس است.اگرخاکشی درابتدای بروزاین بیماریهامصرف شود؛کاملاًآنهارادرمان میکندواگردرمرحله پیشرفته بیماری استفاده شود؛ازپیشرفت آنهاجلوگیری خواهدکرد.(اگرچه دراین مرحله نیزبسیاری ازبیماران مبتلابه طورکامل درمان میشوند.)به یادداشته باشیدکه دربسیاری ازافراددچاربواسیر،خاکشی باعث میشودکه موادّمضرّی که باعث ایجادبیماری میشوند؛هرچندوقت یکباربه صورت خونی غلیظ وسیاه رنگ دفع شوند.۲- ورم لوزه ها:کودکانی که درطول سال،مکرّراَدچارالتهاب وورم لوزه های خودمیشوند؛بامصرف بلندمدّت خاکشی  به ندرت دچاراین عارضه خواهندشد.حتی اگرکودک،تازه دچارورم لوزه شده باشدوهنوزلوزه هاچرکی نشده باشند؛خاکشی میتواندآنرادرمان کند.۳- زکام:خاکشی،ترشحات بینی به هنگام سرماخوردگی رابسیارکم میکندوسردردهای ناشی ازآنراتخفیف میدهد.۴- اگزما:اگزماکه درمان قاطعی برای آن وجودندارد؛اغلب،بامداومت درمصرف خاکشی بهبودمییابد.۵- شوره سر:شوره سر،که ازعوارض سوءمزاج(بدکارکردن اعضای داخلی بدن)میباشد؛اغلب،باخوردن خاکشی بهبودمییابددرموردخارش قاعده موهانیزاین درمان موثراست.۶- ریزش مو:اگرریزش موناشی ازسوءمزاج باشد؛خاکشی درپیشگیری ازآن بسیارموثراست.۷- آلرژی:خاکشی یکی ازبهترین داروهای ضدآلرژی میباشد.دربرخی ازاقسام حساسیتهای غذایی،خوردن خاکشی نیم ساعت قبل ازصرف غذا،مشکل رابرطرف میکند.۸- ضعف معده:برخی ازانواع ضعف معده که ناشی ازتجمّع زیادسوداهستند؛به درمان باخاکشی پاسخ خوبی میدهند.نشانه این بیماری،خشکی دهان،کم میلی به آب،بی مزه یابدمزه بودن غذابی میلی به غذا،نفخ شکم،بروزبرخی دردهادرمعده وضعف ولاغری روزافزون است.۹- یبوست:خاکشی ازبهترین داروهابرای رفع یبوست سوداوی یاعصبی روده است که امروزه اغلب مردم،کمابیش،به آن دچارهستند.همچنین یبوست سالمندان ونیزیبوست کودکان ونوزادان-به ویژه اگرهمراه بابروزجوشهای ریزپوستی باشد-به درمان باخاکشی جواب مناسبی میدهند.۱۰- اسهال:جالب این است که خاکشی که یبوست رادرمان میکندمیتوانداثری متضاددررفع اسهال داشته باشد.برای درمان اسهال؛بایدخاکشی رابه صورت  یخمال استفاده کرد.برای آماده کردن«خاکشی یخمال»بایدمقداری خاکشی رادرآب وشکرحل کرده به آن یخ اضافه کنندومرتباًبه هم بزنندتالعاب دهدوآماده مصرف شود.این نوشیدنی گوارایکی ازبهترین شربتهابرای رفع عطش وگرمازدگی درتابستان است.(البته این نوشیدنی برای رفع اسهالهای گرم مفیداست ودراسهالهای ناشی ازسردی ویادرافرادسردمزاج نبایدمصرف شود.)۱۱- میل جنسی:«خاکشی»؛ضعف قوای جنسی را(درصورتی که ناشی ازوجودسودای زیاددربدن باشد)درمان میکندهمچنین بسیاری ازترشّحات رحمی که ناشی ازسوداهستندنیزباخاکشی درمان میشوند.۱۲- پوست:خاکشی؛پرده ای ازچربی درسطح بدن ایجادمیکندوموجب لطافت ونرمی پوست میشود.(البته این مساله به معنای چاق کننده بودن خاکشی نیست.)۱۳- ورم ها:ضمادکردن خاکشی برروی پوست،انواع ورمهای سفت پوستی وزیرپوستی رانرم میکند.۱۴- سایرآثار:خاکشی رنگ چهره رابازمیکند؛دررفع گرفتگی صداموثّراست ودردرمان خونریزی سینه هم نافع است.استفاده ازدودخاکشی(مثل اسفند)میتواندخارشهای پوستی راتخفیف دهد.

روش مصرف:توصیه مابرای مصرف«درمانی»خاکشی آن است که یک قاشق مربّاخوری ازآنرادریک استکان آبجوش ریخته به آرامی میل نمایید.راه مناسب ترآن است که بگذاریم خاکشی به اندازه ۵-۴ قل،آرام بجوشد.البته زیادجوشیدن خاکشی،آنراتلخ خواهدکرد.درصورت تمایل ازکمی نبات یاعسل برای شیرین کردن آن استفاده کنید.بهتراست خاکشی راقبل ازمصرف کمی بکوبید.بسته به شدّت بیماری مصرف خاکشی ازیک تاسه باردرروزتوصیه میشود.مصرف خاکشی به صورت شربت خنک نیزاثرات مفیدزیادی دارد؛امّااثرات کامل درمانی ازآن حاصل نمیشود.باتوجّه به نوع زندگی،تغذیه ووضعیت مزاجی مردم دراین روزها؛به نظرمیرسدکه اغلبِ مانیازبه مصرف روزانه  خاکشی داریم؛اگرهم  برایمان مقدورنیست؛درصورت بروزهریک ازمشکلات فوق الذکر؛ بایدمصرف خاکشی  مّدنظرقرارگیرد.

چندتذکّر: خاکشی عارضه خاصّی ایجادنمیکندومحدودیت خاصی درمصرف آن وجودنداردوبرای همه،حتی نوزادان نیزقابل استفاده است؛تنهاافرادمعدودی ممکن است بامصرف آن کمی دچاردل پیچه شوند.- باخوردن خاکشی ممکن است رنگ مدفوع سیاه شودکه این مساله امری  طبیعی است ومیتواندنشان دهنده دفع موادّسوداوی بدن باشد
منبع :سایت طب شیعه(دکترعلیان نژاد)


برچسب‌ها: درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۹/۰۷ | 9:36 | نویسنده : سلامت |

مقدّمهچای،دوّمین نوشیدنی ایرانیهاپس ازآب است.ایرانیان،۴تا۵/۴درصدازمصرف کل چای جهان رابه خوداختصاص داده اندواین درحالی است که جمعیت ایران،حدودایک درصدازکلّ جمعیت دنیاست.باآنکه ازرسانه های جمعی،اخبارزیادی درباره منافع نوشیدن چای میشنویم؛امّاگه گاه درهمین رسانه ها،خبرهایی مبنی برمضرّبودن چای هم پخش میشود.برای مثال به این دوموردتوجّه کنید:الف- «محققان به تازگی اعلام کرده‌اندنوشیدن سه تاچهارفنجان چای درروزبه همان اندازه برای انسان مفیداست که نوشیدن مقداربسیارزیادی آب!به گزارش بی بی سی نتایج تحقیقی که درمجله تغذیه کلینیکی اروپامنتشرشده است این باورغلط راکه چای،آب بدن راخشک میکندنقض میکند.متخصصین تغذیه انگلیس!کشف!کرده‌اندکه چای نه تنهانیازبدن رابه آب برطرف میکند؛بلکه ازحملات قلبی وبروزسرطان نیزجلوگیری میکند!نتایج همین تحقیقات میگویدکه چای ازآسیب دیدن سلولهاجلوگیری میکند؛مانع پوسیدگی دندان میشودواستخوانهاراتقویت میکند.دکترراکستون رییس گروه پژوهشی که برروی فوایدچای کارکرده است درموردمصرف چای میگوید:نوشیدن چای برای مابهترازنوشیدن آب است!آب تنهامایعات بدن راتامین میکنداماچای علاوه برآن،آنتی‌اکسیدا‌نهای موردنیازبدن راهم تامین میکند.پس چای بنوشیدتاسالم بمانید منبع http://www.hamshahrionline.ir/News/?id=3116)

ب- «چای دم کرده بعداز۲۴ساعت تولیدسرطان میکند.همچنین دم کردن لیموعمانی باچای نیزتولیدسرطان میکندمنبع: http://www.iran-newspaper.com/1386/860316/html/salamat.htm)همچنین ایجادکم خونی،طپش قلب یابی نظمی های ریتم قلب وعوارضی ازاین دست که به دنبال مصرف چای بروزمیکنند؛درکتب علمی طبّی دانشگاهی هم ذکرشده اندومیدانیدکه دراین کتب،معمولامطالبی نوشته میشودکه مراحل مختلف تحقیقاتی راگذرانده وازاستحکام علمی لازم برخوردارند.

دراین شرایط این سوال پیش میآیدکه بالاخره نوشیدن چای مفیداست یامضرّ؟به عبارت دیگر،چای،آری یاخیر؟پاسخ این سوال برمبنای اصول طبّ اسلامی وسنّتی ایران،منفی است امّابرای آنکه دقیقاًمتوجّه شویم که حقیقت ماجراازچه قراراست؛بایدبه نکات ذیل توجّه کرد:۱- تجارت چای درسطح جهان،تجارتی بسیاربزرگ وسودآوراست وطبیعتاًدرچنین شرایطی،شرکتهای بزرگی که ازراه این تجارت،میلیونهادلاردرآمددارند؛به آسانی اجازه نمیدهندنتایج تحقیقاتی که مضرّات چای راروشن میکنند؛به گوش مردم جهان برسد.این امر،یعنی نفوذودخالت بنگاههای اقتصادی درنتایج تحقیقات علمی،درجهان امروز،امری بسیاررایج وشایع است. برای مثال اکنون آشکارشده است که دراوایل قرن بیستم،شرکتهای سازنده سیگارودخانیات،به بعضی ازدانشمندان،مخفیانه پولهایی میدادندتامقالاتی به ظاهرعلمی در ردخطرات دخانیات وحتی طرح فوایدآن نوشته،درمجلات معروف علمی آن زمان چاپ کنند.اسناداین تبانی های بزرگ وکثیف،تنهادراواخرقرن بیستم منتشرشد؛یعنی زمانیکه متضرّران ازاین قضیه مرده بودندوطبیعتاچندان امکانی برای طرح دعواوجودنداشت وازسویی،مضرات دخانیات برهمگان آشکارشده بودوجایی برای مخفی کاری نبود.متاسّفانه مشابه چنین اتفاقاتی دراین زمانه به کرّات رخ میدهدواطّلاعات به ظاهرعلمی برای رواج هرچه بیشتراستفاده ازچای،نوشابه،سوسیس،کالباس،موبایل و…ازتریبونهای رسمی درسراسرجهان وازجمله صداوسیمای خودمان(ونه رسانه ملّی!)به طوردایم تبلیغ میشود.بنابراین تبلیغ وسیع منافع نوشیدن چای،بایدبانظردقّت نگریسته شود.۲- یک راه برای پی بردن به ضررهای چای آن است که به رفتارحیوانات-که به عکس انسانها،درحفظ سلامت خودبسیارکوشاهستند- توجّه کنید؛معمولاًهیچ حیوانی حاضربه خوردن چای نیست ولذا،مزارع چای نیازبه سمپاشی وآفت کشی ندارند؛درواقع،بوته چای جزءمعدودگیاهانی است که به دلیل وجودسموم فراوان دربافت آن،درهیچ آفت جدی طبیعی-به جزخودانسان!ندارد.اگرچندبرگ چای راهمراه باتکّه ای نان به یک گاویاگوسفندبخورانید؛خواهیددیدکه حیوان زبان بسته،این لقمه ناباب راازدهان بیرون میاندازد!ریختن برگ چای درآب،میتواندمنجربه مرگ ماهیهاشود.جالب اینجاست که دربعضی مناطق،کشاورزان ازاین خاصیت چای بهره برده،دراطراف مزارع بوته چای میکارندتااحشام وسایرحیوانات به مزارع نزدیک نشده وزراعت راخراب نکنند.۳- چای،بومی کشورمانیست ویک گیاه وارداتی است.متاسّفانه اکثرگیاهانی که به این طریق وبدون ملاحظات علمی–وبعضابانیّات استعماری درایران کشت شده اند؛مشکلات بهداشتی فراوانی برای ایرانیان فراهم کرده اندکه ازجمله آنهامیتوان به سیب زمینی،گوجه فرنگی وکیوی اشاره نمودامّابدون تردید،چای بدترین ضربه رابه سلامتی مردم این سرزمین  واردکرده است چراکه چای به واسطه مصرف روزانه آن؛سمّی است که به صورت مداوم واردبدن مامیشودولذایکی ازمهلک ترین اثرات رادرزندگی مصرف کننده به جای میگذارد؛تاجایی که برخی ازاهل فن معتقدندکه شیوع مصرف چای درایران،کاهش۴۰ساله عمرایرانیان راباعث شده است.درواقع،این گیاه،دراوایل دوره قاجارتوسّط شخصی به نام کاشف السّلطنه به طوررسمی ازهندواردایران شدو باهمکاری دربار،کشت ونوشیدن آن رواج داده شد.جالب اینجاست که درآن دوران،برای تحریک وتهییج بیشترمردم به مصرف این سمّ مهلک؛دست به اقدامات تبلیغی زدندازجمله اینکه شایع کردندکاشف السلطنه تخم چای راعلیرغم مخالفت انگلیسیها،درداخل عصای خودپنهان کرده به صورت مخفیانه واردایران نموده است!تالابدبااین اقدام شجاعانه خود،مردم ایران راازاین موهبت الهی بهره مندسازد.اماسوال اینجاست که اگرواقعاًاینکار،موردموافقت حضرات انگلیسی نبوده است؛چگونه درایرانی که سرتاسرآن تحت نفوذهمین آقایان بوده است،کشت این گیاه انجام شده است؟بنابراین بعیدنیست که ورودچای به ایران ازهمان ابتدااقدامی استعماری ودرجهت نابودی فرهنگ بهداشتی مترقّی مردم مابوده است؛فرهنگی که حسرت وحسادت به آن همیشه دررفتاروگفتارونوشتاراهل فرنگ آن زمان مشاهده میشود.نکته قابل توجه دیگرآنکه چای،علیرغم اینکه بومی ایران نبوده است؛برای دانشمندان وعلمای این سرزمین،گیاه بیگانه ای نبوده است؛چنانکه ابن سینا،چای سیاه را«اسفل چایها»یعنی پست ترین نوع چای میداندولذااگراقدامات تبلیغی استعمارگران نبود،به طورطبیعی هیچگاه مصرف چای درایران باب نمیشد.براساس همین آشنایی،واکنشهایی نیزازسوی علمابه کشت این گیاه انجام شد؛ازجمله درنامه ای که جمعی ازعلمای آن دوران به دربارقاجارنوشته اندآمده است:«چرامیخواهیدگیاهی رادرایران رواج دهیدکه حتی الاغهاازنزدیک شدن به مزارع آن خودداری میکنند!چای مولدسودادربدن وسودامقدمه سرطان است.»این برخوردنشان میدهدکه حکمای ایرانی بااین گیاه آشنایی داشته،به خوبی میدانستندکه این گیاه ارزش غذایی نداردوتنهابرخی استفاده های دارویی ازآن امکان پذیراست.

به هرحال،ورودچای به ایران،چه ازروی توطئه وچه به صورت سهوی،کاری اشتباه بوده است که متاسفانه سالهاست ضررآنرامتحمّل شده ایم؛همانطورکه مثلاًکاشت کیوی،رواج مصرف قارچ ومانندآنهانیزبه لحاظ طبّی،اقداماتی کاملاًنادرست محسوب میشوند.۴- چای،آلودگیهای مختلف موجوددرمحیط رابه خودجذب میکندوبه همین دلیل هم هست که برای رفع بوی بددهان یابه عـنـوان بـوگـیـریخچال ازآن استفاده میشود.یکی ازآلودگیهایی که چای به شدّت آنرابه خودجذب میکند؛آلودگیهای رادیواکتیووهسته ای است؛به همین جهت هم هست که یکی ازآزمایشهای لازم برای اخذمجوّزواردات چای درکشور،بررسی میزان رادیواکتیویته آن است.بنابراین بامصرف چای،آلودگیهای جذبی آن نیزواردبدن مامیشوند.۵- چای،مـیـزان اسـیـدمـعـده راافـزایش میدهدوبه این ترتیب،باعث بروزتدریجی زخم دردستگاه گوارش(زخمهای معده واثنی عشر)میشود.احساس هضم بهترغذاپس ازنوشیدن چای،به همین دلیل است.بالارفتن اسیدمعده،اسیدیته خون رانیزبالابرده که این مساله باعث کاهش موقّت فشارخون وسرگیجه میشودکه یکی ازدلایل خوردن قندیاموادّشیرین به همراه چای،پیشگیری کردن ازبروزاین مشکل است.۶- چای،باافزایش اسیدخون،باعث حلّ کلسیم موجوددراستخوانهاوورودآن به خون میشود.این مساله دوپیامدعمده رابه دنبال دارد:اوّلی پوکی استخوان وانواع مشکلات ناشی ازآن-وازجمله التهاب دیسکهای کمری،دردهای سیاتیکی،آرتروزو…است.یک استدلال ساده درجهت اثبات این ادّعاآن است که بسیاری ازکسانیکه ازکمردرد،دردزانووسایرمشکلات رایج مفصلی رنج میبرند؛پس ازترک مصرف چای،کاهش فوق العاده ای رادردردهای خوداحساس میکنند.مشکل دوّم،ناشی ازرسوب کلسیم برداشت شده ازاستخوانهادرمناطق غیرطبیعی است که میتوان به بیماریهایی ازجمله خارپاشنه وتومورهای کلسیمی مغزاشاره کرد.یک نتیجه شایع اینگونه رسوبهای غیرطبیعی کلسیم،ایجادسنگهای کلیوی است.چای،ماده ای به نام«اگزالیک اسید»داردکه مسموم کننده بوده؛ایجاداختلالات متابولیسمی میکند.این ماده درکلیه رسوب کرده به عنوان هسته اوّلیه تشکیل سنگ عمل میکند.بارسوب کلسیم دراطراف این  هسته مرکزی،سنگ کلیه تشکیل میشود.۷-  چای برطبق معیارهای طبّ قدیم،مادّه ای«سودازا»است.تجمّع سودادربدن،باعث بروزبیماریهای مختلفی ازجمله انواع سرطانها،بیماریهای پوستی وبسیاری ازبیماریهای روحی وروانی میشود.برطبق معیارهای طبّ جدیدوامروزی نیز،چـای حاوی«موادّآروماتیک پلی فِنُلی»(ازجمله گزانتین وهیپوگزانتین)،است.موادی که دراصطلاح علم شیمی ساختارمولکولی حلقوی دارند(موادآروماتیک)،سرطان زاهستند.برای مثال ثابت شده است که نوشیدن چای پررنگ،احتمال ابتلابه سرطان سینه رادرخانمها،افزایش میدهد.فنل هامیتوانندبرروی پوست،کبدوسیستم گوارش هم اثرات نامطلوبی بگذارند.متاسّفانه اکثرموادمعطّرشیمیایی که به چای اضافه میشوندهم جزءموادآروماتیک وسرطان زاهستند!۸- برطبق معیارهای طبّ جدیدوقدیم،نقش چای درایجاد«کم خونی »،غیرقابل انکار است.چای دارای ترکیباتی به ‌نام «تانن»است که مسوول ایجادمزه تلخ چای هستند.تانن‌هاباآهن ترکیب وایجادرسوب میکنندکه این رسوب به دلیل درشتی وسنگینی مولکول،دربدن غیرقابل جذب است؛لذااگرچای بلافاصله پس ازصرف غذانوشیده شود؛ازجذب آهن غذاجلوگیری میکندکه حاصل آن ایجادکم خونی های مزمن است،بیماری که خود،یکی از«امّ الامراض»وزمینه ایجادبسیاری ازبیماریهای دیگراست.چای،علاوه براختلال درجذب آهن،باجذب کلسیم،فسفروبرخی ازویتامینهانیزتداخل دارد.۹- بیماریهای قلبی-وازجمله،لقّی یاپرولاپس دریچه میترال،طپش قلب،آنژین قلبی وفشارخون-ازدیگرثمرات نوشیدن مستمرّچای هستند.بسیاری ازاین اثرات ناشی ازتحریک مداوم قلب وسیستم اعصاب سمپاتیک ونامنظّمی های ریتم قلب به دلیل ورودهمیشگی موادّی مثل کافیین،تیین وگزانتین به بدن بانوشیدن عادتی چای هستند.دریک بررّسی آماری ازبیماران قلبی دربیمارستان شهیدرجایی تهران مشخّص شدکه تمام این بیماران،بدون استثناء،چای زیادی مصرف میکردند.۱۰- اعتیادآوربودن چای ازمواردمسلّم وواضحی است که نیازبه اقامه دلیل ندارد.علایمی همچون سردرد،بی خوابی،بی حوصلگی،آشفتگی روحی و…که باترک مصرف چای،گریبانگیرفردمیشوند؛نشان دهنده این واقعیت هستند.این مساله ازسویی به دلیل وجودمواداعتیادآورطبیعی درچای-ازجمله کافیین است وازسویی میتواندمویّدجدّی بودن این ادّعاباشدکه برخی تولیدکنندگان چای دربعضی کشورها،برای حفظ مشتریان خودبه چای،موادافزودنی اعتیادآوراضافه میکنند.به همین دلایل،مصرف مداوم چای میتواندمقدمه مناسبی برای پذیرش سایراعتیادهاباشدچنانکه معمولامیبینیم که اعتیادبه چای،سیگاروموادّافیونی معمولادرهمراهی باهم دیده میشوند.شایداین تضمین طنزوعامیانه شعرحافظ هم اشاره ای به این واقعیت تلخ داشته باشدکه:آسایش دوگیتی تفسیراین دوحرف است؛بعدازسیگاریه چایی،بعدچایی یه سیگار۱۱- گفتیم که چای حاوی ماده ای است به نام تانن.این ماده قدرت ادرارآوری بسیاربالایی دارد؛به نحوی که بسیاری ازماتجربه کرده ایم که باخوردن یک فنجان چای،ادراری به مراتب بیش ازآن یک فنجان دفع میکنیم!این اثرباعث دفع بیش ازحدّمایعات بدن شده؛پلاسماراغلیط میکند.باغلظت پلاسما،فعّالیت طبیعی آنزیمهامختل شده دفع موادّزایدازبدن دچاراشکال میشود؛حاصل این اتّفاق،تبدیل شدن تدریجی بدن به یک سطل زباله وایجادبیماریهای گوناگون است.تیوبرومین موجوددرچای نیزبااثراتی مشابه،تعادل مایعات بدن رابرهم میزند.۱۲- چنانکه گذشت تانن،ادرارآوری قوی است؛تانن این اثرراازطریق افزایش کارکردسلّولهای اپی تلیالی کلیه اعمال میکندکه درطولانی مدّت میتواندباعث فرسودگی این سلّولهاوکاهش تدریجی عملکردکلیوی شود.۱۳- هرفنجان چای محتوی۶۰تا۷۵میلیگرم«کافیین»است که LDL یکی ازچربیهای بدخون راافزایش میدهد.این اتّفاق میتواندمقدّمه ای برای سکته های قلبی ومغزی باشد.۱۴- «تیین»موجوددرچای،علاوه براثرآرامبخشی خود،محرک سیستم اعصاب سمپاتیک نیزهست؛به این ترتیب وباافزایش ترشح آدرنالین،منیزیوم داخل سلولهاکاهش مییابد.منیزیم ازیون های موردنیازبدن وازجمله عوامل ضدّسرطان موجوددرسلّولهاست.۱۵- ازدیگرمضرّات چای میتوان به این موارداشاره نمود:سردردهای میگرنی؛یبوست؛ضعف حافظه؛انواع ناراحتیهای پوستی وازجمله ریزش مو؛آفت دهان؛بزرگ شدن کیسه صفرا؛لکه وزردی دندان؛گرفتگیهای  عضلانی؛سوزش مچ دست وپا؛لاغری(براثراختلال درمتابولیسم بدن)؛حسّاسیت،زودرنجی وتحریک پذیری(به ویژه به دلیل اثرات ناشی ازکافیین،تیین،تیوبرومین وگزانتین موجوددرچای)؛داغ شدن کف پاو ….۱۶- خلاصه آنکه برطبق بعضی نظرات،تا۷۰بیماری مختلف،بانوشیدن مـداوم چـای درارتـباط هـسـتـنـد.« ابن سینا»اعتقادداردکه«چای سیاه»«اسفل چایها»یعنی بدترین نوع چای است و… باتمام این اوصاف آیابازهم حاضرهستیدبانوشیدن هرفنجان چای انبوهی ازموادّبیماری زاراواردبدن خودنمایید؟

یک نکته تاریخی

شیخ محمدتقی بهلول گنابادی(رحمه الله علیه)دراین باره اشاره به داستانی داردکه ناپلیون فرانسوی به مردم کشورش گفت:اگرمیخواهیدبرمردم مشرق زمین تسلط پیداکنید،بایدچای رادرآنجارواج دهیم تاآن مردم به چای معتادشوندوحتی مردم ازوی چگونگی این امرراجویاشدند.وی گفت:بایدابتداپول جمع کنیم وبااین پول برای ممالک اسلامی که مدرسه وبیمارستان ندارند،مدرسه وبیمارستان بسازیم ودرآنجاچای رامرتب به خوردآنهابدهیم وبدین ترتیب[وقتی]هرکس1/40(یک چهلم)خرج خودرادرصندوق نگهداشت تاپول هنگفتی جمع وباآن مدرسه وبیمارستان ساخته شدوچون دراین مکان به مردم قبل ازهرچیزدیگرچای خورانده شودآنهامعتادبه چای میشوندواگربه جایی رسیدندکه بچه ای صبح ازخواب پاشودوبه جای نان اول بگویدچای،شمابه هدفتان رسیده اید.وقتی من این داستان راشنیدم6ساله بودم،همانجااستکان چای خوردنم رابه زمین زدم وشکستم وازآن تاریخ تاالان چای نخوردم.(منبع:http://www.rajanews.com/detail.asp?id=70870)

چای سبز؟؟؟

اوّل این جملات رابه دقّت بخوانید:«چای سبز،نوشابه ای بدون کافیین است که به عنوان پیشگیری کننده ازحملات قلبی وسرطان شناخته شده؛یک تونیک(تقویت کننده)بسیارمفیداست.این چای،چربی خون(ازهرنوع)راکاهش داده؛مقوی اعصاب بوده؛قدری نیزخاصیت تب بری دارد.چای سبز،معده راتقویت کرده،علاوه بردرمان نفخ معده،یبوست،اسهال خونی وعفونتهای روده ای،نقش موثری درپیشگیری ازبرخی سرطانهای پوستی نیزدارد؛سموم بدن رادفع کرده؛باعث تقویت حافظه شده وبرای افرادافسرده،یک داروی آرامبخش ونشاط آوراستاینهاگوشه ای ازآثارمفیدی است که این روزهابرای چای سبزمیخوانیم ومیشنویم.امّابه راستی چه شده است که دراین روزهاوسالهاکه به تدریج مردم باضررهای فراوان چای سیاه آشنامیشوند؛به ناگاه این سیل تبلیغات درموردفوایدچای سبزبه راه افتاده است؟حتّی اگربانگاهی خوشبینانه این تقارن رااتّفاقی بدانیم بایدتوجّه کردکه:تمام حقایق تلخی که درموردچای سیاه ذکرشد؛درباره چای سبزهم صادق است.چای سبزدرواقع همان چای سیاه است بااین تفاوت که چای سبزازخشک کردن سریع برگ سبزچای به دست میآید.امّاچای سیاه که البتّه ضرربیشتری ازچای سبزدارد،اینگونه تولیدمیشودکه برگ سبزچای درمکانهای گرم انبارمیشودتابپوسدوتخمیرشودورنگ آن قهوه ای وسیاه شود؛یعنی عملی شبیه به درست کردن کودازبرگهای خشک پاییزی.درواقع،چای سبز،خشک کرده برگ سبزچای وچای سیاه،کودشده آن است.

نظرات مخالف

سوال نخست:بعضی مخالفان حذف چای ازبرنامه غذایی،این سوال رامطرح میکنندکه اگراین گیاه این قدرکه میگویندمضراست؛پس چراخداوندمتعال آنراآفریده است؟طرح این سوال کمی عجیب به نظرمیرسد.مگرهرچیزی بایدخوردنی باشدتالیاقت آفرینش راداشته باشد؟واگرخوردن یک چیزباعث آسیب رساندن به بدن شود،فایده دیگری نداردکه علت آفرینش آن ازسوی خداوندمتعال باشد؟درنظام احسن خلقت،هرشیئی جایگاه ویژه خودراداردودرآن جایگاه،دارای وظیفه واثری متناسب باهدف خلقت خویش است وطبیعتاًهراستفاده غیرمعقولی ازآن میتوانددارای آثارزیانباری باشد؛چنانکه استفاده به جاازالکل درپزشکی به حفظ جان بسیاری ازانسانهاکمک کرده ومیکند؛امامصرف خوراکی آن،نابودی جسم وجان وغضب حق تعالی رابه دنبال خواهدداشت.بنابراین به نظرمیرسدکه طرح این سوال ازبنیان،غلط وبیشترشبیه یک بهانه گیری کودکانه است.درموردچای نیزبایدگفت که این درست که نوشیدن آن بسیارزیان باراست؛اماآثارمفیدی نیزداردکه به برخی ازآنهادرهمین مقاله اشاراتی داشتیم؛ازجمله:۱- گفتیم که چای آلودگیهای موجوددرمحیط وازجمله هوارابه خوبی جذب میکند.این اثربوته چای باعث کاهش آلودگی هوامیشود.لذااگراین بوته به طوروسیع درشهرهاکشت شود؛–مثلاًبه جای بوته های شمشاد– نقش مهمی درکاهش آلودگی هواخواهدداشت.کسانیکه درمزارع چای کارمیکنند،میتوانندمطبوع بودن هوای این مزارع راتاییدکنند.۲- چای به علت خاصیت اسیدی خودمحلول مناسبی برای شستشوی محیطهای عفونی است.ازسالهاقبل دربین مردم ماشستشوی چشمهای عفونی باچای کمرنگ،اقدامی جاافتاده محسوب میشود.۳- چنانکه گفتیم میتوان ازچای سیاه به عنوان یک فیلترمناسب در کاهش بوهای نامطبوع وآلودگیهای جزیی درمحیطهای کوچک وبسته مثل یخچال استفاده کرد.سوال دوّم:اماسوال بسیارمهمترکه به ویژه درذهن بسیاری ازمتدیّنین نقش میبنددآن است که بااوصاف ذکرشده،چرابسیاری ازعلماوحتی مراجع تقلیدونیزببسیاری ازاهل عرفان وسیروسلوک،چای رامصرف کرده ومیکنند؟این سوال اساسی که درموردکارهای دیگری ازجمله کشیدن قلیان نیزپرسیده میشود؛متاسفانه باعث میشودبرخی که اعتقادات مذهبی سست تروتمایلات علمی قویتری دارند؛نسبت به علماوعرفابدگمان شوندوبعضی دیگرکه صبغه دینی محکم تری دارند،نسبت به عمل به اینگونه توصیه های علمی سست شوندیابرای عدم اجرای آنهابهانه پیداکنند.لذاپاسخ این سوال رانسبتاًمفصل ارایه میکنیم:۱- هرکس مسوول دانسته های خویش است وبه لحاظ فقهی وشرعی،فردی که بدون سستی درانجام وظیفه خودبرای کسب علوم واطّلاعات ضروری،نسبت به مساله ای جهل داشته باشد؛درقبال آن موضوع مواخذه نخواهدشد.به نظرمیرسدکه مصرف چای ازسوی علماوعرفانیزغالباًازاین موضع باشد؛یعنی عدم آگاهی علمی نسبت به مضرّات چای وحسن ظن واعتمادایشان به منابع علمی عرفی ورایج.متاسفانه وباحذف تدریجی دروسی مانندطب،هیات،ریاضیات و …ازبرنامه های درسی حوزه های علمیه درسالهای گذشته،آگاهی علمای حوزه نسبت به این مباحث کمترشده است؛به نحوی که شاهدآن هستیم که این بزرگواران نیزاینگونه اطلاعات علمی موردنیازخودرامانندعامّه مردم ازمنابع رسمی مانندروزنامه هاوتلویزیون و…کسب میکنند.این اتفاق نامیمون علاوه برواردکردن زیانهای شخصی به این ذخیره های بدون جایگزین،باعث شده است که مردم نیزازفراگیری روشهای صحیح بهداشتی موردتوصیه اسلام که علی القاعده بایدازسوی اهل فن آن یعنی روحانیت وعلمای معزّزبه آنهاانتقال یابدمحروم شوند.۲- یک نکته بسیارظریف وقابل تامّل دراینگونه اشکالات آن است که بایدتوجه داشته باشیم که تنهاوتنهاحضرات معصومین(علیهم السّلام)ازعصمت مطلق وذاتی برخوردارندولذاالگوگیری بی چون وچراازآنهاجایزاست.سایرافراد،تنهاوتنهاتاجایی که درسیره قولی وفعلی خویش،منطبق برقول وفعل معصوم(علیه السّلام)حرکت میکنند،قابل احترام وتقلیدهستند؛امادرصورتی که برای ماآشکارشودکه درجایی،سهواًیاعمداً،قول یافعلی برخلاف سیره حضرات معصومین(علیهم السّلام)مرتکب میشوند؛نه تنهاوظیفه ای درموردالگوگیری ازآن فعل خاص نداریم؛بلکه درصورت انجام آن فعل،درنزدخداوندمتعال معذورنخواهیم بود؛البته بایدتوجه داشت که اولاًتشخیص اینگونه مشکلات،دراکثرمواردبسیارظریف است وبایدنظراهل فن درآن لحاظ شودوهرکودکی مثل بنده نبایدبه خوداجازه دهدکه هرگاه مساله ای رادررفتاراین بزرگان برخلاف نظرات یاعقایدشخصی خوددید؛نسبت به طرح ایراد؛آنهم به صورت علنی اقدام کندکه اینگونه رفتارهامیتواندخسران دنیوی واخروی اورابه دنبال داشته باشد.درثانی انجام بعضی اشتباهات سهوی ازسوی این بزرگان هیچگاه مجوّزی برای برخی افرادنادان نیست که به قول حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه)«انکارمقامات عارفین»کنند؛چگونه است که باانجام اینهمه گناه وتنهابابعضی عبادت های نصفه ونیمه وغیرخالص خود،انتظاررحمت وجنّت الهی راداریم؛امادریای عظیم علم وفضایل این بزرگان رابه اندک سهوونسیان وخطایی منکرمیشویم؟به راستی بایدازشرّشیطان رجیم به خدای رحیم پناه برد.۳- نکته آخراینکه بنابرنصّ قرآن کریم،«انسان به نفس خویش آگاه است».متاسفانه بسیاری ازماوقتیکه متوجه اشتباهات خودمیشویم؛برای آنکه پابرروی خواهش های نفس مکّارخودنگذاریم ودست ازتمایلات نابجای آن نکشیم وازسویی سرزنشهای وجدان خویش رانیزپاسخ گوییم دست به اینگونه استدلالات میزنیم که فلان عالم فلان کارراکردوبهمان عارف فلان کارراونه تنهاچای خوردن که سیگاروقلیان کشیدن وقمه زدن و…خودرانیزاینگونه توجیه میکنیم.اگرچه پاسخ این استدلالات سست دربالاآمد؛اماتوجه به این نکات هم ضروری است که:اولاً:درامورعملی،تنهاعمل به فتوای مرجع تقلید،رافع مسوولیت انسان است ونه استدلال به رفتاردیگران؛حتّی اگرآن افرادبه لحاظ سلوکی،مراتبی بسیاربالاترازمرجع تقلیدماداشته باشند.آیاتابه حال دیده اید که مرجع تقلیدی،حکم به استحباب یاحلّیت عملی دهدکه ضررهای واضح جسمی وروحی رابه دنبال دارد؟درثانی اینگونه افرادبایدپاسخ دهندکه آیادرسایرموارد،ازسیره رفتاری این استوانه های اخلاق وسلوک پیروی کرده اند؟وتنهاچای خوردن وقلیان کشیدن وقمه زدن مانده است که این قدرمتعصّبانه به آن چنگ زده اندوادّعای تمسّک به رفتارعلماوعرفارامیکنند؟بگذاریم وبگذریم؛آنچه وافرمقصودبودبیان شدوگرنه آنچه که ناشی ازتسویل نفس است،به هیچ استدلال وتبیینی سرتسلیم فرودنمیآورد

زیان مضاعف 

بعضی عادات غلط،ضرروزیان چای نوشیدن رابسیـاربـیـشـترمیکنندازجمله:۱- مصرف انواع چایهای عطری واسانس دارکه علاوه برضررهای معمول چای،انبوهی ازموادّشیمیایی رانیزواردبدن میکنند.۲- استفاده ازدستگاه«چای ساز»برای درست کردن چای.۳- استفاده ازقوری یاکتری استیل،لعابی،رویی یاآلومینیومی.۴- مصرف چای درظروف یکبارمصرف:این ظروف به خصوص درمجاورت بانوشیدنیهای داغ به سرعت موادبسیارسمی وخطرناک نفتی راآزادمیکنند.برای امتحان دریکی لیوان یکبارمصرف،چای داغ بریزیدوچنددقیقه صبرکنیدتاسردشود.خواهیددیدکه لایه ای ازموادنفتی روی سطح چای تشکیل میشود! ۵- خوردن چای بسیارداغ یاپررنگ.۶- مصرف زیادقندیاشیرینی به همراه چای.۷- خوردن چیزهای سرد،قبل یابعدازمصرف چای.۸- خوردن چای،قبل یاپس ازغذا.۹- خوردن چایِ مانده وازجمله استفاده ازفلاسک،چراکه باماندن چای،به تدریج موادّسمّی بیشتری درآن آزادمیشود.۱۰- استفاده ازچایهای کیسه ای: انواع چایهای بسته ای-معروف به Teafix یا Lipton- درواقع، ضایعات چای هستندکه به شکل معمول قابل عرضه نیستند.این چایهاپس ازطیّ فرآوریهای مختلف شیمیایی دربسته های کاغذی بسته بندی میشوند.جالب اینکه برخی موادشیمیایی موجوددرکاغذبسته بندی نیزدرآبجوش حل شده؛واردبدن مصرف کننده میشود!

ترک مصرف چای

اینکارچندان سخت نیست؛کافی است هرچندروز،چای مصرفی خودراکمی کم رنگترازگذشته میل کنیدتاکم کم تبدیل به آب جوش شود؛خواهیددیدکه به آسانی وبدون دچارشدن به عوارضی مانندسردردوامثال آن وتنهادرعرض چندروز،موفّق به ترک مصرف این مادّه بسیارمضرّخواهیدشد.

جایگزین چای

سوالی که مطرح میشوداین است که آیاقهوه ونسکافه جایگزین مناسبی برای چای هستند؟پاسخ این سوال منفی است که شرح آن ان شاءالله درجای خودخواهدآمد.

منبع :سایت طب شیعه(دکترعلیان نژاد)


برچسب‌ها: تغذیه سالم, درمانها, طب سنتی, طب اسلامی

تاريخ : ۹۱/۰۹/۰۶ | 11:58 | نویسنده : سلامت |

عضو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان این مطلب که زعفران در درمان اختلالات مغزی ناشی از پیری مانند آلزایمر و پارکینسون مؤثر است متذکر شد: « اثر زعفران در مطالعات امروزی به اثبات رسیده و مصرف آن در بسیاری موارد درمانی مورد تأئید مراجع علمی معتبر قرار گرفته است.» دکتر علی بابایی درگفت وگو با خبرنگار سینانیوز در یزد، اظهار داشت: «زعفران گیاهی علفی چند ساله، بدون ساقه و پیازدار است. پیاز زعفران از انوع توپر و تقریباً کروی شکل با قطر 3 تا 5 سانتی متر و پوششی قهوه ای رنگ است که در زیر خاک قرار می گیرد. هر پیاز 6 تا 9 برگ باریک، نظیر برگ علف های چمنی تولید می نماید.

وی ادامه داد: ریشه های زعفران از نوع افشان هستند که از قاعده پیازها و از روی دایره محیطی آن می رویند. گل زعفران اولین اندامی است که در اوایل پاییز ظاهر می شود. در سال اول کشت، به علت ضعف پیازهای زعفران و عدم استقرار کامل آنها در خاک و کشت عمقی، جوانه های گل زعفران توان کافی برای رویش ندارند وحتی برگ ها در سال اول دیرتر از معمول ظاهر می شوند
بابایی با اشاره به دارویی بودن زعفران گفت: « قسمت مورد استفاده گیاه زعفران کلاله نارنجی رنگ گل آن است
این دانشیار فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به خواص درمانی زعفران بیان کرد: «زعفران از لحاظ طبع، گرم و خشک محسوب می شود. همچنین مهم ترین خاصیت زعفران که از زمان قدیم از آن استفاده شده، درمان افسردگی است
وی با بیان این مطلب که زعفران دارای بویی قوی و طعمی تلخ می باشد، ادامه داد: «خوردن چای زعفران باعث هضم غذا می شود
عضو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اثر تسکین دهنده این گیاه، گفت: «زعفران باعث تحریک اعصاب شده و از طرفی، زعفران خون ساز بوده و گردش خون را آسان می سازد
بابایی ادامه داد:«زعفران، صفراآور و اشتهاآور است؛ باعث تسکین درد معده شده و آنتی اسپاسمودیک است. همچنین دردهای کولیک کلیوی را برطرف می کند، سرفه را رفع و اثر مفیدی روی درمان برونشیت دارد
خاصیت ضد تشنج زعفران
عضو مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی یزد متذکر شد: «زعفران ضد تشنج است و باعث کاهش کلسترول خون و فشار خون می شود
وی خاطر نشان ساخت: «نتایج مطالعات فارماکولوژیک جدید نشان می دهد عصاره زعفران دارای اثرات کاهش چربی، افزایش یادگیری و حافظه، پالاینده کلسترول، فشارخون، تصفیه کننده طحال و کبد و آغازگر رشد اندام تناسلی می باشد
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد بیان داشت: «مقادیری از زعفران که به طور معمول به عنوان خوش طعم کننده و خوش رنگ کننده به مواد غذایی اضافه می شود موجب سقط جنین نمی شود. در عین حال توصیه می شود در دوران حاملگی از خوردن زعفران به هر شکلی اجتناب شود
وی عنوان داشت: «مصرف مقادیر زیاد زعفران در افراد عادی نیز می تواند خطرناک باشد. همچنین مقدار کشنده زعفران در حدود 20 گرم است
خاصیت شادی بخش، خنده آور و ضد افسردگی زعفران
دکتر بابایی با بیان اینکه زعفران به ویژه دارای اثرات شادی بخش، خنده آور و ضد افسردگی است، افزود: زعفران در درمان دردهای عصبی و به علت اثر آرام بخش، درمان کم خوابی نیز به کار می رود
وی با بیان اینکه زعفران تقویت کننده حافظه است خاطر نشان ساخت: «این ماده غذایی مخصوصاً در درمان اختلالات مغزی ناشی از پیری مانند آلزایمر و پارکینسون مؤثر است

منبع: ماهنامه بسیج جامعه پزشکی - شماره 20 - مهر 1391

برچسب‌ها: تغذیه سالم, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۲۱ | 12:24 | نویسنده : سلامت |
پایگاه خبری اینفووارز با بیان اینکه "غذا یک اسلحه است که مردم در سیطره آن گرفتار شده‌اند"، افزود: دولت آمریکا با اتخاذ سیاست‌های تعدیل جمعیتی عجیب که بیشتر به قتل عام خاموش شبیه است، اقدام به مسمومیت و عقیم‌سازی تدریجی بخشی از جامعه خود کرده است.
به گزارش سایت اوباما، سایت اینفووارز در گزارشی به قلم آلکس جونز و آرون دیکس عنوان کرد: دولت آمریکا با هدف کنترل جمعیت در این کشور و همچنین کنترل جهانی جمعیت، دست به اقداماتی عجیب و مجرمانه از قبیل مسموم نمودن تدریجی افراد، عقیم کردن مردان، بلوغ زودرس در کودکان، افزایش تمایلات همجسنگرایانه بین افراد و اقداماتی از این قبیل کرده است تا مسیر ازدواج و باروری را در مردم خود و مردم برخی کشورهای دیگر مختل کند تا از این طریق، موقعیت اقتصادی خود را تحت کنترل داشته باشد.

گزارش اینفووارز در ادامه می‌افزاید: باروری در ایالات متحده از طریق سیاست‌های فرهنگی همچون به تعویق انداختن ازدواج، بسته‌های دلسردکننده مالیاتی برای قشر آماده به ازدواج، افزایش مشوق‌های همجنس‌گرایی، افزودن مواد محلول کنترل‌کننده باروری به منابع آب شهری و تشویق زنان به کار کاهش داده شده است که اموری نظیر سقط جنین اجباری و پرداخت‌های تشویقی برای سقط جنین را نیز باید به این اقدامات اضافه کرد.


براساس این گزارش، جالب اینجاست که بسیاری از این روش‌های قرون وسطایی ظالمانه و غیرداوطلبانه و اجباری برای کنترل جمعیت، در عناوین و محتوای کتاب "علوم زیستی" سال 1977 نوشته جان هولدرن و پال الریک مشاورین فعلی حوزه علوم در کاخ سفید نوشته شده است.

اینفووارز در ادامه با اشاره به نحوه مسموم کردن تدریجی شهروندان افزوده است: از "بایسفنول ای"(BPA) گرفته تا محصولات ژنتیکی دستکاری شده (GMO)، تزریق فلوراید در آب و سم‌های بیشمار دیگری که به آرامی جامعه امروزی را در معرض مرگ و میر قرار می‌دهد، این ماموریت وحشتناک را بر عهده دارند. به علاوه، دولت در این مسیر، از کنترل‌کننده‌های هوشمند که باعث سرطان، بیماری و عقیمی می‌شوند نیز استفاده کرده است.

براساس این گزارش، اما نکته این است که نحوه استفاده از این ابزارها به صورتی بوده است که سم‌ها به صورت محیطی و به تدریج به سبد خوراکی مردم تزریق شده است. وقتی مردم غذاهای کارخانه‌ای را مصرف می‌کنند، آب شهری و لوله‌کشی می‌آشامند و توسط بسته‌های محصولات غذایی مختلف تغذیه می‌شوند، در واقع به تدریج در معرض سموم مرگ آور یا عقیم کننده قرار می‌گیرند.

BPAانفووارز در ادامه می‌افزاید:   و دیگر مواد مشابه و خصوصاً استروژن‌های مصنوعی، بسیار خطرناک هستند و به میزان زیادی در پلاستیک‌های استفاده شده در صنایع غذایی، ظروف فلزی غذا، کاغذها و مقواهای بازیافتی و نیز محصولات بی‌شمار دیگری که با بدن انسان همخوانی ندارند و اثرات موروثی و نسلی ایجاد می‌کنند، به کار می‌روند.

این مواد همچنین باعث ناباروری مردانه، بلوغ زودرس، تسریع‌کننده پیری زودرس، سرطان سینه در بالغین، سرطان پروستات در نوجوانان و اثرات وحشتناک دیگر می‌شوند.


برچسب‌ها: خبر, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۸ | 17:26 | نویسنده : سلامت |

عباسی در نشست بخش تحول علوم انسانی نمایشگاه قرآن گفت: خدا می‌داند توطئه صهیونیستی چیزی نیست جز آنکه برای عقیم کردن دختران از چیپس و پفک استفاده کند. آخر هزینه‌ای که برای این تبلیغات سیب زمینی سرخ کرده و ذرت بو داده می‌شود از کجا می‌آید، که هر ساعتی تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی را روشن می‌کنیم مدل توپی و یا موتور‌ی‌اش تبلیغ می‌شود.

به گزارش مشرق به نقل از خبرگزاری دانشجو، حسن عباسی در نشست بخش تحول علوم انسانی نمایشگاه قرآن با عنوان «انسان در علوم انسانی اقتدار آفرین» به ایراد سخنرانی پرداخت. وی در بخشی از سخنانش گفت: علم انسانی غربی‌ها امروز پاسخ مناسبی به پرسش اول در مورد اینکه انسان چیست و کیست، نداده است. علم غربی بیان کرده انسان حیوان غیر قابل اعتماد است. در تبیین دنیای انسان و مناسبات اجتماعی و روابط بین انسان‌ها، گل سرسبد علوم غربی که علم اقتصاد است، جامعه را طوری به فاجعه کشانده است که آن جامعه در حال فروپاشی است.

در حداکثر و در حد اعلایش اگر ما به علم انسانی غربی‌ها تن در دهیم که تن نمی‌دهیم، عاقبتی که منتظر ماست آن اتفاقی است که در اسپانیا، یونان، ایتالیا، ایالات متحده، کانادا، انگلیس و سایر کشورهای غربی افتاده است، غیر از این نیست مطمئن باشید. شما ببنیددر ۵، ۶ ماه گذشته چطور فتیله‌ ارز و سکه و دلار و اینها بدون هیچ منطقی بالا و پایین می‌شود.

بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی این بود که باید ابتدای انقلاب، کنار دست بانک مرکزی، نهاد انقلابی صندوق درست می‌کرد. تنها جایی که در انقلاب اسلامی به هیچ وجه روحیه‌ای انقلابی ندارد بانک مرکزی است و جمهوری اسلامی از جایی زمین می‌خورد که اسمش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

رهبر معظم انقلاب در ماه رمضان بعد از فتنه در سال ۸۸ در دیدار با اساتید دانشگاه فرمودند: علومی که از غرب آمده است مال جامعه‌ای خودشان است و به درد ما نمی‌خورد. اینجا مسئولان با علومی که نباید بیاموزند، تربیت می‌شوند و با همین دانش کسب شده، مسئول دستگاه‌های دولتی می‌شوند و نتیجه اش را امروز در در وزارت اقتصاد می‌بینیم.

کینز در مقاله‌ای در سال ۱۹۳۰ گفته است برای رشد اقتصادی غرب چاره جز رواج طمع و ربا را در جامعه نداریم. این سخن به ما قبل جنگ جهانی دوم بر می‌گردد در حالی که کینز را معمار اصلاح اقتصاد بعد از جنگ جهانی دوم قلمداد می‌کنند.

اکنون شیوع طمع در جامعه ما در قالب کاری است که تلویزیون جمهوری اسلامی بواسطه تبلیغات بازرگانی‌اش انجام می‌دهد که زندگی مردم شده فلان خوردنی توپی و موتوری. ۸۲ سال بعد از جمله‌ای که کینز گفت، امروز در حکومت اسلامی تلویزیون صبح تا شب در ماه رمضان برنامه‌ای اخلاقی را قطع می‌کند و در بین آن مردم را به طمع دعوت می‌کند.

توطئه صهیونیستی

خدا می‌داند اگر بانک‌های جمهوری اسلامی تبلیغ نکنند چه بودجه‌ای ذخیره می‌شود و آن‌ها می‌توانند دردهای زیادی از جامعه را درمان کنند. خدا می‌داند توطئه صهیونیستی چیزی نیست جز آنکه برای عقیم کردن دختران از چیپس و پفک استفاده کند. آخر هزینه‌ای که برای این تبلیغات سیب زمینی سرخ کرده و ذرت بو داده می‌شود از کجا می‌آید، که هر ساعتی تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی را روشن می‌کنیم مدل توپی و یا موتور‌ی‌اش تبلیغ می‌شود.

آن‌هایی که فکر می‌کنند که چرا مراکز زنان و زایمان و نازایی اینقدر پرمشتری است بروند ببینند در ۲۰ سال گذشته مهمترین خوراک و تنقلات دختران مملکت مدل توپی‌اش بوده یا موتوری‌اش. ازدواج که در کشور ما سنش به تاخیر افتاده و بعد از ازدواج هم که خانم‌ها بچه‌دار نمی‌شوند تا دکترا بگیرند و بعد هم که تصمیم به بچه دار شدن می‌گیرند، تازه اول رفت و آمد در مطب‌های زنان و زایمان و نازایی است؛ یکی از دلایل این موضوع تغذیه‌ای نامناسب هم می‌تواند باشد.

اصلی ترین درد جامعه‌ ما چیست!؟

کینز، ۸۲ سال قبل فریاد می‌زند که باید طمع را رواج داد، ما در نمایشگاه قرآن می‌نشینیم و می‌گوییم درد جامعه‌مان چیست؟ این است که رسانه‌ ملی ما صبح تا شب مردم را به طمع دعوت می‌کند. خدا می‌داند کسانی که این طور پیام‌های بازرگانی درست می‌کنند و این طور حرص و ولع و طمع را تولید می‌کنند عاقبتشان چیست؟ این‌ها اصحاب علی(ع) نیستند و نروند شب‌ها قرآن به سر بگیرند، این‌ها اصحاب کینز هستند.

منبع : مشرق نیوز

برچسب‌ها: خبر, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۷ | 16:36 | نویسنده : سلامت |

نوشابه، دشمن محبوب!

نوشابه، یکی از توطئه‌های تغذیه‌ایست که ملت ما بطرز وحشتناکی مبتلا به آن شده است؛ تا جایی که ایرانی‌ها دارای رتبه‌ی اول (دوم) مصرف نوشابه در جهان هستند! اما آن چیزی که در این مطلب می‌خواهم به آن اشاره کنم، بُعد دیگری از آثار مصرف این کالای مرموز است که کمتر گفته شده و مورد غفلت واقع شده است.

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola10.gifhttp://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola9.gif
نمی دانم این موضوع در مورد شما هم صدق می کند یا نه! اما اگر برای خرید نوشابه به مغازه‌های محل ما سری بزنید متوجه می‌شوید که محصولات دو شرکت «کوکا کولا» و «پپسی» میزان بسیار بالایی از بازار این کالا را بدست گرفته‌اند. این نوشابه‌ها هر روز توسط تعداد کثیری از مردم ما مصرف می‌شوند و در هشدارهایی که از طرف متخصصان تغذیه و طب در این زمینه داده می‌شود به ابعاد فرهنگی آن توجهی نشان داده نمی‌‌شود. مثلا این اخطار که مصرف نوشابه می‌تواند باعث پوکی استخوان شود و ... را بسیار شنیده‌ایم اما این همۀ ماجرا نیست ...!در ابتدا نگاهی به آرم مشهور شرکت «کوکاکولا» بیاندازید:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola1.gif

حال اگر این آرم را در جلوی آینه بگذارید (عکس کنید) به این شکل در می‌آید:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola2.gif


با کمی دقت می توانید متوجه شوید که عبارت انگلیسی coca cola بصورتی طراحی شده است که با معکوس کردن آن یک عبارت عربی، آشکار گردد. این موضوع، با استفاده از رنگ در زیر نشان داده شده است:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola3.gif


چطور ممکن است چنین طرح دقیق و حرفه ای که نیاز به رعایت ظریفترین تکنیک ها را دارد ، بطور تصادفی ایجاد شده باشد؟! این واقعیت، بخصوص وقتی که پای صهیونیزم در میان باشد کاملا قابل پذیرش می شود ...
حال به آرم «پپسی» توجه کنید:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola5.jpg

عبارت PEPSI مخفف این جمله است:

Pay Extra Penny Support Israel
یعنی: بپردازید بهای بیشتر برای حمایت از اسرائیل

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola13.gif

ممکن است بگوئیم، این عبارت ساختگی است و واقعیت ندارد. اما این حقیقتی است که خود این ها به آن اعتراف کرده‌اند. بعنوان مثال این تبلیغی است که شرکت صهیونیستی «کوکا کولا» در راستای توهين به مسلمانان و حمايت از رژيم صهيونيستی منتشر کرده است:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola4.gif
اين کارخانۀ نوشابه سازی در این تصوير تبليغاتی، با منقوش کردن نام کوکاکولا بر روی گنبد مسجد «قبة الصّخره» (که به اشتباه به اسم مسجدالاقصی شناخته می شود) و جملاتی که در اين طرح تبليغاتی نوشته شده، صريحا اعلام کرده است که:

«با خوردن اين نوشابۀ آمريکايی، شما جزو حاميان اسرائيل به شمار می‌‌رويد»
در قسمت پایین این تبلیغ، نوشته شده:

Drink Coca Cola . Support Israel
By supporting American products
You're supporting Israel


کوکاکولا بنوش تا از اسرائیل حمایت کرده باشی
با حمایت از محصولات آمریکایی
شما در حقیقت از اسرائیل حمایت می‌کنید
کوکاکولا و پپسی، هر دو از حامیان رسمی رژیم صهیونیستی هستند و جای بسی تاسف است که امروز فروشگاه های اغذیه در سراسر کشور اسلامی ما مملو از این دو کالای صهیونیستی شده‌اند و این محصول سمی را بدون توجه به عوارض مادی و معنوی آن به مردم ما عرضه می‌کنند. برای اینکه عمق خباثت و کینه ای که این رژیم منحوس از اسلام و مسلمانان دارد معلوم شود، به یک نمونه از تاثیرات مخربی که این کالا بر روی ذهن و روان مصرف کنندگان دارد، اشاره می‌کنم:یکی از تحقیقاتی که اخیرا مورد توجه جهانیان قرار گرفته و مشهور شده، تحقیقاتی است که آقای «ماسارو ایموتو»‌ی ژاپنی بر روی آب انجام داده است. بطور خلاصه، این تحقیقات نشان می دهند که آب، در برابر مفاهیم، ذهنیات و دعاهای مثبت و منفی، عکس العمل های هوشمندانه انجام می دهد. این امر با عکس برداری از بلورهای آب تحت شرایط متفاوت معلوم می‌شود. مثلا اگر بر روی یک بطری آب، کلمۀ‌ مثبتی (مثل: دوستت دارم) نوشته شود، بلورهای آب عکس العمل نشان داده و به شکل زیبایی در می‌آیند. اما اگر کلمه‌ای منفی (مثل: از تو متنفرم) نوشته شود بلورهای اب به شکل درهم و بدشکل در آمده و عکس العمل هوشمندانه نشان می‌دهند. بعنوان مثال در زیر برخی از این عکس ها نشان داده شده‌اند:

عکس العمل های هوشمندانۀ آب در برابر عبارات مثبت و منفی:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola12.gif


آنچه در زیر میکروسکوپ دیده می شود فقط یک شکل محدود از عکس العمل طبیعی ذراتی را نشان می دهد که به حقیقتِ تسبیح خود در هستی آگاهند و در برابر مفاهیم از خود واکنش نشان می دهند. حال با در نظر گرفتن این موضوع وقتی روحِ کلماتی از نوع عادی و ساده که آن ها را «مثبت و منفی» می‌خوانیم می‌توانند چنین تاثیراتی را بر روی طبیعت هوشمند بگذارند، تاثیر مفاهیمی که در جایگاه «حق و باطل» بیان می شوند چگونه خواهد بود؟ آیا می‌‌دانید عبارت باطلی که بر روی بطری‌های کوکاکولا و با نیت دشمنی با اسلام نقش بسته چه اثرات مخرب و عمیقی می‌تواند بر روی مصرف کننده‌ی آن داشته باشد؟ عبارتی که در آن «نفی صریح رسول مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و نفی قبلۀ مسلمین» و به نیت دشمنی با اسلام نقش بسته، چه آثار و تبعاتی در جسم و جان مسلمانانی دارد که از آن استفاده می کنند؟ نوشابه، هرچند خود به‌تنهایی و فارغ از اینکه چه اسمی بر روی آن نقش بسته، یک توطئه‌ی غذایی محسوب می‌شود اما تغییراتی که با القاء مفاهیم باطل و مسموم و با نیت‌های شیطانی (در اثر آرم های ویژه ای که برای این کار طراحی شده) در مواد داخل بطری بوجود می‌آید، ابعاد تاثیر گذاری آن را افزایش داده و نوشابه را (که در ذهن عرف جامعه به عنوان یک نوشیدنی مطرح است) تبدیل به یک «بمب» چند جانبه کرده است! بمبی که ابعاد تخریب آن نه تنها در عرصه‌ی سلامت و تغذیه، بلکه در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و ... نیز گسترده شده است. در واقع، هر نوشابه یک سرباز از جانب صهیونیست‌ها ست که می خواهد از امت اسلام، امتی بی اراده و شکست خورده بسازد.شاید گفته شود که این نوشابه ها در داخل کشور تولید می شوند و ساخت اسرائیل نیستند. اما اولا توجه شود که علاوه بر خود نوشابه که ماده ای سمی و کشنده محسوب می شود، یک قسمت از نقدی که داشتیم به آرمی بود که عینا در این نوشابه ها هم وجود دارند و در ثانی اگر به همین محصولات نیز توجه شود، متوجه عباراتی نظیر : «تحت لیسانس کوکاکولا» و یا «تحت لیسانس پپسی» خواهید شد. این به معنی آن است که مواد اولیه و فرمول ساخت این محصولات از همان شرکت ها گرفته می شود و در قبال آن قرار دادی بسته می شود که به موجب آن سودی را متوجه آن شرکت ها خواهد کرد.(نوشابه های فانتا و سپرايت تحت ليسانس كوكا و همچنين نوشابه ی ميرندا تحت ليسانس پپسی مي باشد)
و اما بُعد دیگر ماجرا که شاید از ابعاد دیگر آن تلختر باشد ... ابتدا به تصاویر زیر نگاهی بیاندازید:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola7.gif


تصوير فوق که نمايي از يک نماز جماعت با تن ‌پوشی از شرکت نوشابه ‌سازی آمريکايی کوکاکولا است، باعث خشم مسلمانان در نقاط مختلف جهان شده است ...

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola8.gif

این تصویری از یک مسلمان است که با این هیئت عجیب، کوکاکولا را تبلیغ می کند!

 

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola4.gif


منقوش کردن نام کوکاکولا بر روی گنبد مسجد «قبة الصّخره» توسط شرکت صهیونیستی «کوکا کولا» در راستای توهين به مسلمانان و حمايت از رژيم صهيونيستی ملت ایران هرچند بزرگوار و بصیرند و لایق هرگونه قدر دانی و تمجید هستند، اما وقتی خود را با آنچه باید باشیم مقایسه می کنیم متوجه کمبودهایی می شویم که گاه نیاز به نقد هایی شدید و سنگین دارد ... در حالی که جهان در غیبت ولی خدا در جهنم جهل و خودکامگی می سوزد، و در حالی که دیو صفتان تابه‌دندان مسلح، از همۀ ابزار خود برای مخدوش کردن چهره ی آسمانی اسلام بهره می برند، انگار ما فراموش کرده ایم که ماموریت ما در آنچه برای آن خلق شده ایم تا چه حد جدی و سنگین است. امروز شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» ما بسیار بلند است اما آیا این مرگ ها و نفرین ها، تا چه حدی عمیق و آگاهانه است؟ .. «تولّا»ی به فرهنگ اسلامی آیا نتیجه ای جز «تبرّا»ی از فرهنگ کفر خواهد داشت؟! آیا می شود که از اسرائیل متنفر بود اما با خرید کالای آن هزینه ی کشتار کودکان بی دفاع فلسطینی را فراهم کرد؟! .. دیگر باید با چه زبانی بگویند که «ما دشمن شماییم» تا باورمان بشود؟! مگر خودشان در تبلیغات خود نمی گویند که:

 Drink Coca Cola . Support Israel
By supporting American products
You're supporting Israel


کوکاکولا بنوش تا از اسرائیل حمایت کرده باشی
با حمایت (مصرف) از محصولات آمریکایی
شما در حقیقت از اسرائیل حمایت می‌کنید
آیا مصرف محصولات آمریکایی و حمایت از رژیم جعلی اسرائیل نتیجه ای جز این خواهد داشت:

http://tasbih.persiangig.com/rahe-residan/coca/cola11.gif


خداوند در قرآن (مائده/82) می فرماید:لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
همانا محققاً یهود و مشرکان را دشمن ترین مردم نسبت به مسلمانان ، خواهی یافت

این سرسخت ترین دشمن اسلام، امروز در طرح های تبلیغاتی اش مسلمانان را تحقیر می کند و مقدساتش به سخره می گیرد و در آرم نوشابه هایی که در کشور ما به وفور دیده می شود، پیامبر و قبلۀ مسلمانان را صریحا نفی می کند و خود اعلام می کند که «خرید محصولات آمریکائی حمایت از اسرائیل است» و با کمک همین حمایت‌ها، آشکارا مردم فلسطین را قتل عام می کند!! .. براستی ما داریم به کجا می رویم؟ چطور می شود این نوشابه ها را خورد و مرگ بر اسرائیل گفت؟! چنین تناقضی مگر امکان دارد؟!  آیا ما واقعا به حقیقت آن نقشی که در عالم داریم پی برده ایم یا آن را به فراموشی سپرده ایم؟ مگر ما وظیفه ای جز مبارزه در راه احقاق عبودیت حق و احیای اسلام و سنت های اسلامی را داریم؟ سال هاست که امام ما در غیبت بسر می برد و ما هنوز در تلۀ «چه کنم، چه کنم» های مادی گیر کرده ایم و مبارزۀ حقیقی در راه آرمان های خود را به حاشیه رانده ایم.همسرانی که در فکر بدنیا آوردن نسلی پاک و پاکیزه هستند آیا می دانند که خوردن نوشابه (بخصوص آن نوشابه ای که در آرم خود به نفی مقدسات اسلامی پرداخته) بر روی نطفه اثر خواهد گذاشت؟ و آیا می دانند که این ماده ی سمی با جریان در بدن مادر، جنین را در هنگام حاملگی و طفل را در هنگام شیرخوردن از مادر به کثافات (مادی و معنوی) خود آلوده خواهد کرد؟ زوجی که در خونشان ماده ای جریان دارد که از سود آن، کودکان فلسطینی کشته و آواره شده اند آیا می‌خواهند فرزندانی بدنیا آورند که بر علیه نظام کفر در عالم قیام کنند و از بهترین سربازان امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باشند؟ آیا فرزندانی که از چنین نطفه هایی حاصل شوند و در چنین رحم هایی پرورش یابند و از چنین شیرهایی بخورند، متفاوت نیستند با آن فرزندانی که از طیبات حاصل شده و در رحم های پاکیزه پرورش یافته و از شیرهای پاک و معنوی ارتزاق کرده باشند؟ ... جای تعجب است که شاهدیم برخی از خانواده ها کودکان خود را که شناختی از این نوع مواد باصطلاح خوراکی ندارند و بالتبع درخواستی هم برای دریافت آن نخواهند داشت، بدست خود آلوده می کنند و با خوراندن انواع نوشابه و مواد خوراکی مضر، کار را به جایی می رسانند که پس از مدتی خود بچه از والدین می خواهد که این محصولات را برای آن ها خریداری کنند و اینقدر ساده و بدون فکر، مسئولیت خطیری را که در پرورش کودکان خود دارند را نادیده گرفته و جسم و جان فرزندان خود را با موادی مورد حمله قرار می دهند که علاوه بر امراض جسمی فراوان، آثار منفی فرهنگی خطرناکی را که اشاره شد نیز به آن ها تحمیل می کند.آنچه مسلم است، نوشابه یک ماده ی مسموم وارداتی است که بر خلاف سنت های ما به ما تحمیل شده و فرهنگ تغذیه ای اسلام هیچگاه این ماده ی سمی را برای مصرف امت اسلامی به رسمیت نخواهد شناخت.

امام علی علیه السلام می فرمایند:لا تزال هذه الأمة بخير مالم يلبسوا لباس العجم ، و يطعموا أطعمة العجم ، فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل
این امت تا زمانی که لباس بیگانگان را نپوشد و غذای آنها را نخورد، پیوسته به خیر و نیکی خواهد بود و آن زمان که لباس و غذای بیگانگان را مصرف نماید، خداوند، آنها را خوار و ذلیل خواهد کرد.

[بحار 79/303، از كتاب المحاسن]


پس می بینید که تن دادن به فرهنگ بیگانه در امر تغذیه تا آنجا مؤثر است که حتی می تواند باعث ذلت و خواری امت اسلام شود. پس همت کنیم تا بر اساس باورهای دینی و اصول جامع اسلامی، این بدعت ها را از زندگی خود بیرون کنیم و در برابر حربه های دشمنان قسم خوردۀ اسلام، بی تفاوت نباشیم.

شنبده ایم که شهید آیت الله مدرس که عالمی مبارز بود تا آنجا برائت از فرهنگ بیگانه داشت که حتی حاضر نبود جنس پارچه ای که برای لباس هایش استفاده می شود جنس غیر ایرانی باشد. او سر تا پا از فرهنگ بیگانه تهی بود و اینگونه بود که مبارزه اش مبارزه ای حقیقی و موثر و ماندگار شد. امروز هم اگر ما می خواهیم مبارزه ای حقیقی داشته باشیم باید تار و پودِ جسم و جانِ خود را از فرهنگ بیگانه بشوییم و در مسیر سنت ها و باورهای دینی قرار بگیریم و تبرّای ما از فرهنگ کفر، یک تبراّی همه جانبه باشد تا شعارهایمان عمق پیدا کند و در عالم جاری شود

http://tasbih.persiangig.com/image/emam.jpg

امام خمینی (رحمة الله علیه):
«
شما از خواب هايي كه براي اين كشورها ديده اند اطلاع نداريد ، اينجانب كرارا خطر دولت اسرائيل و عمال آن را به ملت گوشزد كردم كه بايد مقاومت منفي كنند و از معاملات با آنها احتراز جويند»

در آخر به چند مورد از فتاوای فقهی در این زمینه اشاره می شود:
استفتائات مقام معظم رهبری:

س 62: آيا وارد كردن و ترويج كالاهای اسرائيلی جايز است؟

واجب است افراد از وارد كردن و ترويج كالاهايي كه دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن  منتفع میشود خودداری كنند.
س 263: آيا برای مسلمانان خريد كالاهای اسرائيلی كه در سرزمين اسلامی به فروش میرسند جايز است؟ 

بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايي كه سود توليد و فروش آنها عايد صهيونيستها كه با اسلام و مسلمين در حال جنگ هستند ، ميشود ، اجتناب كنند.

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA
برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۷ | 9:14 | نویسنده : سلامت |
مواد لازم (برای سالاد):
سیب زمینی: 2 کیلو گرم
خیار شور: 750 گرم
نخود فرنگی: 200گرم
پیاز متوسط: 1 عدد
سیر متوسط: 2 حبه

مواد لازم (برای سس سالاد):
روغن کنجد یازیتون سالم وطبیعی غیرکارخانه ای: 1 لیوان
ارده: 5 تا 6 قاشق غذاخوری
سیر درشت: 1حبه
سرکه سیب: 5تا6قاشق غذاخوری
نمک: 1 قاشق چایخوری
فلفل:نصف قاشق چایخوری
آب لیمو:نصف لیوان
نخود پخته: 5 تا 6 قاشق غذاخوری
کتیرای گل پودر شده: 1 قاشق چایخوری

این مقدار برای 12 تا 15 نفر کافیست.

طرز تهیه:
ابتدا سیب زمینی ها را بخار پز کرده و پس از خنک شدن آنها را پوست کنده و به صورت نگینی خرد می کنیم. سپس خیار شورها و پیاز را خرد کرده و به همراه نخود فرنگی پخته و به سیب زمینی اضافه می کنیم. در انتها 1 حبه سیر را ریز رنده کرده و خوب با سایر مواد مخلوط کرده و کنار می گذاریم.

طرز تهیه سس:
تمام مواد لازم برای سس را مخلوط کرده با مخلوط کن مخلوط کنید تا سس نسبتا سفتی به دست آید. در صورت سفت بودن کمی روغن و آبلیمو و در صورت شل بودن یک تا دو قاشق نخود اضافه کنید. بعد با مواد آماده شده قبلی به آرامی به هم بزنید تا یکنواخت شود سپس در ظرف مناسب ریخته و روی آن را با سلفون بپوشانید تا هوا نرسد، و آن را در یخچال نگهداری کنید. این سالاد را هرچه خنک تر مصرف کنید خوشمزه تر می شود.

سالاد الویه برای رفع یبوست مزاج بسیار مفید است و می توان آنرا بعنوان یک وعده غذا نیز مصرف کرد. بهتر است این سالاد را به همراه سالاد جعفری میل کنید

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۱۷ | 8:33 | نویسنده : سلامت |

چنانچه شير ترش شود قبل از آنكه بِبُرَّد(بريده شود)آنرابه مدت حداقل سه ساعت در ظرف مسي قرار ميدهيم تا ترش شدگي شير برطرف گردد


برچسب‌ها: درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 12:6 | نویسنده : سلامت |

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA امروزه کمترخانواده ای یافت میشودکه برای خنک کردن آب ونوشیدنیهای خودخصوصاًدرفصل گرما،ازیخ استفاده نکند.درآب میوه فروشیهاورستورانهانیزعموماًبرای خنک کردن نوشیدنیهای موردمصرف ازتکه های یخ استفاده میشودویخچالهای یخ سازنیزجای خودرادرآشپزخانه هابازکرده است.ولی جالب است بدانید،تماس مستقیم یخ باآب ومایعات برای سلامتی مابسیارمضرمیباشد؛چراکه يخ،سودازا است وآبيکه يخ درآن انداخته شود،سودازاشده وخون راغليظ ميکند.حال این سوال پیش میآید که برای خنک کردن مایعات ازچه چیزی استفاده کنیم که برای سلامتی مشکلی ایجاد نکند؟درجواب بایدگفت که بهترین راه برای خنک کردن نوشیدنیها،قراردادن آنهادرظروف دربسته وگذاشتن آنهادریخچال میباشد.بعضی افرادنیزکه به یخ ارادت خاصی دارندمیتوانندبه صورت غیرمستقیم یخ رادرون نوشیدنی قرارداده تاسرمای یخ باعث خنک شدن مایعات گردد،مثلاًمیتوانیم تکه های یخ رادرمشمایاظرف کوچکی ریخته وآنرادرون نوشیدنی یاظرف آب قراردهیم یااینکه ازسیستمهای دوجداره که یخ دریک جدارآن قرارمیگیرداستفاده نماییم نکته مهم دیگری که دراین خصوص بایدرعایت شود،نخوردن چیزهای بسیارسردیاگرم است بنابراین توصیه میشودآب خیلی سردنیزنیاشامید.دراین زمینه بوعلي سيناميفرمايد:آب يخ خوردن،ضررخودرااگردرجواني نشان ندهد،درپيري حتماًضربه خودرابه توخواهدزد


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 11:51 | نویسنده : سلامت |

طب امروزی تاکیدبه خوردن فراوان شیرمیکند،مخصوصاًدرافرادپیرباپوکی استخوان وآرتروز،ازطرفی افرادمسن عمدتاًازسردی مفاصل وسایراعضارنج میبرند.برای این افرادبهترین روش مصرف شیردرمنابع طب سنتی این است که شیررابادارچین میل کنندتاهم سردی شیررابگیردوهم به این دلیل که دارچین مبدرق شیراست وشیرراتامفاصل میبرد.این خاصیت ذاتی دارچین است که اگرهمراه شیرخورده شود،خواص درمانی شیررابه مفاصل میرساند.لذاتوصیه میشودشیرراهمراه دارچین میل نمایید.برای اینکارهنگام گرم کردن شیرمیتوانیدپودردارچین رابه آن اضافه کنیدیااینکه اگرچوب دارچین دارید،میتوانیدپس ازتهیه چای دارچین، مقداری ازاین دمنوش راباشیرترکیب نماییدومیل کنید.با اینکارشیرهم خیلی خوش مزه میشودوهم خیلی خوش بوومشکلات نفخ حاصل ازخوردن شیرکه دربرخی افرادایجادمیشودرامرتفع میکند.پس افرادی که نمیتوانندشیربخورند،شیرهمراه دارچین رامیتوانندبه راحتی وبه لذت میل کنند.ضمناًباخوردن شیریک لینت مزاج خیلی معمول بوجودمی آیدکه اذیت کننده واسهالی نیست،بلکه مفیدمیباشد.همچنین میتوانیدبه شیرودارچین مقدارکمی عسل اضافه نماییدکه خوشمزه ترومفیدترمیشود.مصرف یک الی دولیوان شیردرروزکفایت میکندوخوردن شیردرحالیکه ناشتاهستیدکاملاًمضراست.

تذکر:-شیرپاستوریزه یااسترلیزه موردتاییدنمیباشدبلکه منظورازشیر،شیرمحلی تازه گاویاگوسفنداست که ازمراکزموردتاییدتهیه شده است وجوشانده شده است.-بهترین روش جوشاندن اینست که مقداری آب به شیراضافه کنیدوروی شعله قراردهیدواجازه دهیدتاهمان مقدارآب بخارشده وخارج شود.-خوردن شیرهمراه بامیوه ازممنوعات مصرف هم زمان موادغذایی میباشد،شیرراباخرماوعسل میتوانیدمیل کنید.ولی باخوردن هرنوع میوه دیگری مانندموزو ...باعث فاسدشدن شیروفسادمعده میگردد.همچنین مصرف شیرکاکائوصنعتی نیزبه هیچ وجه موردتاییدنیست.-بجای مصرف شیرخشک برای کودکانی که درکنارشیرمادر،ازشیرخشک استفاده میکنند،توصیه میشودشیرگاوبه همراه عسل بدهید،اضافه کردن دارچین نیزمفیداست.-چربی شیرمفیداست وباعث جذب بهترکلسیم شیرمیگردد،لذاشیرراباهمان درصدچربی طبیعی خودبه راحتی میتوان استفاده کرد.لطفاًبرای کاهش مصرف چربی وکاهش کالری ازخوردن سرخ کردنی وفراوردهای صنعتی پرهیزنمائید
برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 9:25 | نویسنده : سلامت |

کنجدگیاهی است یکساله باارتفاع حدودیک مترکه قسمت انتهایی ساقه آن پوشیده ازکرک است.برگهای آن بیضی،باریک ونوک تیزاست.گلهای آن به رنگ سفیدویاقرمزبطورتک‌تک درکناره برگهای قسمت انتهایی ساقه ظاهر میشود.میوه این گیاه بصورت کپسول ومحتوی دانه‌های کوچک ومسطح وبیضوی است که دانه کنجد نامیده میشودوقسمت مورداستفاده این گیاه است.وطن اصلی کنجدهندوستان است که ازآنجا به نقاط دیگردنیاراه یافته است.درحال حاضرچین بزرگترین تولیدکننده کنجددردنیامیباشد.درایران نیزمقداری کنجدتولیدمیشودکه بیشترآن به مصرف تهیه روغن وحلوامیرسد

ترکیبات شیمیایی

کنجددارای پروتئین،ویتامینهایB,D,E,F ولسیتین میباشد.مقدارروغن آن درحدود50% است.روغن کنجدمرکب ازحدود70% اسیدهای چرب اشباع نشده مانندلینولئیک اسید،‌اولئیک اسیدومقداری اسیدهای چرب اشباع شده ماننداسیدپالمتیک وآراشیدیک اسیدمیباشد.روغن کنجدیکی ازروغنهای اشباع نشده ومفیدبرای بدن است ودرآمریکای شمالی وکانادابه مقدارزیادمصرف میشودودلیل آن این است که این روغن نه فقط کلسترول بدن رابالا نمیبردبلکه آنراکاهش میدهدبرای چاق شدن وتقویت نیروی جنسی موثراست.برای رفع قولنج کنجدراآسیاب کرده وباسرکه مخلوط کنیدوبه مقدارنصف وزن کنجد،مغزبادام پوست کنده رابآن اضافه کنیدآنهاراپودرکنیدوهرروزبه مقداریک قاشق سوپخوری ازآن بخورید.کنجدگرفتگی صداراازبین میبرد.نرم کننده معده وروده است.کره کنجدکه درکانادابه نام تاهیتی معروف است،غذای خوبی برای رشدبچه‌هاست.برگ کنجدرااگربه سربمالیدباعث رشدوسیاهی موی سرمیشود.نرم کننده معده وروده‌هاست.کنجدفشارخون راکاهش میدهد.کنجدضدرماتیسم است.برای رفع ناراحتی کیسه صفرامفیداست.دم کرده برگ کنجداسهال خونی رابرطرف میکند.روغن کنجدبرای رفع تنگی نفس وسرفه خشک وزخم ریه مفیداست.روغن کنجدسوزش ادراررارفع میکند. ازروغن کنجدبه جای روغن زیتون درسالاد استفاده کنید.
برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۸ | 9:18 | نویسنده : سلامت |

32 تا بیماری برای ماست نوشتم و 10ساعت درس دادم، گفتیم که وقتی بچه ماست بخوره (منظورم ماست پاستوریزه است) بچه پیش فعال می شه، گفتم که بچه پیش فعال یعنی چی، مثلاً کسی ماست می خورد 4 ساعت  می خوابد دیگه توان اینکه یک تحقیق 30 دقیقه ای کنه ندارد.

خوب حالا شیر، شیر معمولاً یک قندی داره به نام لاکتوز، در افراد بزرگ سال انزیم لاکتوز وجود ندارد در نتیجه  با خوردنش حالت تهوّع می گیرند یا دچار اسهال می شوند یا دچار یبوست می شوند؛ خوب جدیداً امدن شیر های کم لاکتوز تولید کردند درحالی که شیری این طوری باشه دیگه به درد نمی خوره، ما نمی گوییم شیر بد، ماست بد، اگر رفتید داخل یک ییلاقی که گوسفند فقط علف صحرا را خورده، بخورید نوش جانتون ولی ماستش را کمتر بخورید، یکم به ماستش نعنا، پونه، نمک ، موسیر بزنید و کم بخورید عیبی نداره ولی ماست های پاستوریزه می خورید و عصبی می شوید خوب ماست چه کار می کنه؟ یک چهارم ماست اسید لاکتیک است، اسید لاکتیک چه کار می کنه؟ ایجاد اسیدوز در بدن شما می کنه که دو قسمت بدن تان را فعال می کنه یکی ریه است که به نفس نفس می افتی که این هیدروژن را خارج کنه یکی هم کلیه تون فرسوده می شود تا این حالت اسیدی ماست را خارج کنه، خوب داخل مغز چه اشکالی ایجاد می شه؟ نورون های مغزی را فعالیتش را کم می کنه.


برچسب‌ها: تغذیه سالم, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۲ | 21:36 | نویسنده : سلامت |

امروزه یکی ازچیزهای غلطی که دربین مردم عادی حتی برخی پزشکان رایج شده است،توصیه به نخوردن شام برای رژیم لاغری میباشددرحالیکه براساس منابع طب سنتی درخواب طبیعت مدبره انسان متمایل به درون و هضم غذای خورده شده میشودودرصورتیکه غذایی راجهت هضم نمايدشروع به برداشت ازبرخی اعضای خاص میکندوبه خصوص توزیع چربی دربدن نامتناسب میشودوبه همین دلیل باعث زودپیرشدن وچروک صورت وخراب شدن پوست صورت میگردد.

درطب اسلامی نیزتاکیدفراوان برخوردن شام شده است:

امام رضا(ع):دربدن رگي هست به نام رگ عشاءپس اگرشخص شام نخوردتاصبح براو نفرين ميکندوميگويدخداتوراگرسنه نگه داردچنانکه مراگرسنه نگاهداشتي وخداي توراتشنه نگه داردچنانکه مراتشنه نگه داشتي پس هيچ يک ازشماشام خوردن راترک نکنداگرچه به لقمه نان يابه شربتي آب باشد .

امام صادق(ع):ترك نكنيدشام خوردن رااگرچه سه لقمه بانمك باشدهركس يك شب شام نخوردرگى ازرگهاى جسدش ميميردوابدازنده نگردد.

امام رضا(ع):شب حتماغذابخوريد،اگرچه مقداركمي نان باشد،چون باعث قوت جسم ميشود.(طب الائمه ،صفحه65)

امام صادق(ع):خوردن شام راوامگذار،هرچندبه سه لقمه(نان)بانمك باشد.(مکارم الاخلاق،جلد1،صفحه424،حديث1447)

حضرت رسول(ص):خوردن شام راوامگذاريد،هرچندبه مشتي خرماباشد،زيراواگذاشتن آن،انسان راپيرميکند.(کنزالعمال،جلد10،صفحه46،حديث28290)

لازم به ذکراست خوابیدن باشکم پرنیزتوصیه نمیشودوبعدازخوردن شام تازمان خواب باید2الی 3ساعت فاصله باشدتاغذادرمعده هضم وازآن خارج شود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:55 | نویسنده : سلامت |

۱۰دقیقه بعد:۱۰ قاشق چایخوری شکرواردبدنتان میشود. میدانیدچراباوجودخوردن این حجم شکر دچاراستفراغ نمیشوید؟چون اسیدفسفریک،طعم آنراکمی میگیردوشیرینی‌اش راخنثی میکند.
۲۰دقیقه بعد:قندخونتان بالامیرودومنجربه ترشح ناگهانی ویک ‌جای انسولین میشود.کبدتان شروع میکندبه تبدیل قندبه چربی تاقندخون،بیشترازاین بالانرود

۴۰دقیقه بعد:حالادیگرجذب کافئین کامل شده؛مردمکهای‌ چشمتان گشادمیشود،فشارخونتان بالا میرودودرپاسخ به این حالت،کبدتان قندرابه داخل جریان خون رهامیکند.گیرنده‌های آدنوزین مغز حالابلوک میشوندتاازاحساس خواب‌آلودگی جلوگیری کنند.

۴۵دقیقه بعد:ترشح دوپامین افزایش پیدامیکندومراکزخاصی درمغز،که حالت سرخوشی ایجادمیکنند، تحریک میشوند.این همان مکانیسمی است که درمصرف هروئین منجربه ایجادسرخوشی میشود.

۶۰دقیقه بعد:اسیدفسفریک موجوددرنوشابه،داخل روده کوچک،به کلسیم،منیزیم وروی میچسبد. متابولیسم بدن افزایش پیدامیکند.میزان بالای قندخون وشیرین‌کننده‌های مصنوعی،دفع هرچه بیشترکلسیم راازطریق ادرارباعث میشوند.

مدتی بعد:کافئین درنقش یک داروی مدر(ادرارآور)واردعمل میشود.حالادیگرکلسیم ومنیزیم ورویی که قراربودجذب بدن شود،بیش ازپیش ازطریق ادراردفع میشودوبه همراه آن مقادیرزیادی آب،سدیم ودیگرالکترولیت‌هانیزازدست میرود.

مدتی بعدتر:کم‌کم آن غوغایی که دربدنتان ایجادشده بودفروکش میکندونوبت به افت قندمیرسد.دراین مرحله یاخیلی حساس وتحریک‌پذیر میشویدیاخیلی کرخت وبیحال.حالادیگرتمام آن آبی راکه ازطریق نوشابه واردبدن خودکرده بودید،دفع کرده‌اید؛آبی که میشدبه جای اسیدوکافئین وشکر،حاوی مواد مفیدی برای بدنتان باشد.تاچندساعت بعداثرکافئین هم ازبین میرودوشماهوس یک نوشابه دیگرمیکنید.

منبع : سایت دکتر حسین روازاده به آدرس     / http://www.ravazadeh.com

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:53 | نویسنده : سلامت |

گنجشک
این حیوان را پس از ذبح کردن و پر کندن و بیرون آوردن احشاء و کندن پاها همراه با سر حیوان کلا در هاون کوبیده یا با چرخ گوشت چرخ نمایید و پس از طبخ صاف کرده، آب آن را میل کنید، چنانچه این عمل را به مدت ده روز ادامه دهید به شما قدرت کافی خواهد داد.

ماهی سقنقور
این ماهی را که از آبهای سواحل کشورهای عربی بیشتر صید می کنند، کباب کرده و بخورید، جهت تقویت قدرت جنسی دوا یا غذایی به مشابه آن نیست مگر مغز سر گنجشک که ضعیف تر از آن است. لازم به ذکر است گرچه این حیوان را ماهی نامیده اند ولی از نظر زیست شناسان جزء ماهی ها نیست، ماهی سقنقور را اطباء قدیمیه جزء اغذیه محسوب نداشته بلکه آن را جزء ادویه می دانند و همراه داروهای دیگر یا به تنهایی برای تقویت قوای جنسی تجویز می کنند.

کبوتر جوان
پس از آماده کردن این حیوان، شکمش را پر از مرزنجوش کنید و با مختصر آبی در ظرف سربسته خوب طبخ نموده و سپس تناول کنید.

بادام، گردو، فندق، پسته
مغز بادام شیرین و مغز گردو و فندوق و پسته را خوب کوبیده با عسل طبیعی آمیخته و صبح ها همراه صبحانه یا قبل از آن میل کنید، توجه نمایید که بادام و گردو را باید دو برابر فندوق و پسته اضافه کنید.

حبوبات
حبوبات مانند نخود، لوبیا و باقلا به طور غیر مستقیم موثر می باشند.

شیر شتر
شیر شتر را باید به مدت بیست روز بخورید، به مقدار متوسط موثر می باشد.

تخم پرندگان
تخم پرندگان، مانند تخم مرغ، تخم کبوتر، تخم گنجشک و تخم سایر پرندگان

مغز سر حیوانات
مغز سر حیوانات به خصوص مغز سر جوجه مرغ ها و گنجشک ها.

پلوی زعفران دار با پیازچه

شیر تازه

ماهی همراه با پیازچه

میگو همراه با پیازچه

کباب بره باذغال(برای مردان، بره از جنس نر باشد)


برچسب‌ها: درمانها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:49 | نویسنده : سلامت |
خوردن21عددمویزدرناشتا،شونیز(سیاهدانه)،نمک درياقبل وبعدغذا،شیره انگور،كرفس،عسل،هليله سياه،زنجبيل به همراه عسل،بادام،آلوی بخاراآفتابي،تغذیه سالم،روغن ارده كنجد،دم کرده اسطخدوس وگلپر،قرائت قرآن،مسواك زدن،روزه گرفتن


برچسب‌ها: تغذیه سالم, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 12:33 | نویسنده : سلامت |

یکی از مسایلی که امروزه خانواده ها با آن روبرو هستند، تغذیه کودکان و فرزندانشان می باشد. معمولاً والدین زمانی که می خواهند برای اولین بار از غذای سفره به کودکان بدهند، دوست دارند کودکانشان همچون بزرگان بر سر سفره نشسته و آداب غذا خوردن را رعایت نمایند و بدون هیچ درد سری، از غذای سفره با کمک والدین میل کنند؛ اما غافل از این که کودکان معمولاً وقتی در سر سفره با مقررات و سختگیری های والدین روبرو می شوند و محدودیت زیادی در نحوه غذا خوردن به آنان اعمال می شود، از غذا خوردن بر سر سفره لذت نمی برند و عکس العمل های بازدارنده از خود نشان می دهند.

اگر می خواهید فرزندانتان بد غذا نشوند،به توصیه های ذیر عمل کنید:

1-بگذارید تا آنان با حداقل محدودیت، خودشان از غذای سفره میل کنند و آزادی بیشتری در این زمینه به آنان بدهید.

2-کودکتان را به خوردن غذا تشویق کنید؛ چراکه تشویق کودکان به ترغیب آنان در غذا خوردن کمک می کند.

3-اگر استفاده از پیش بند برای آنها محدودیت آور است و واکنش منفی به آن نشان می دهند، از آن استفاده نکنید.

4- نسبت به ریخت و پاش سر سفره کودک عکس العمل منفی نشان ندهید؛ چراکه اگر در هنگام غذا خوردن، مقداری از غذای ایشان بریزد و با واکنش منفی و تنبیهی روبرو شوند، از خوردن غذای سفره زده می شوند و رغبتی به غذا خوردن دیگر نشان نمی دهند.
5-از عباراتی همچون  " آخ ریخت، آخ کثیف شد، درست بنشین، درست بخور، نریزی، این طور بخور، اینجور بنشین " استفاده نکنید. کودکانی که در سر سفره دایم جملاتی نظیر این عبارات را می شنوند و از خوردن غذا در سر سفره خاطره خوشی ندارند، دیگر رغبتی به هم غذا شدن با بزرگان بر سر سفره نخواهند داشت.5-همیشه به خاطر داشته باشید، کثیف شدن لباس کودک بعد از خوردن غذا، ارزش بیشتری نسبت به بد غذا شدن کودکان دارد.

تذکر : دادن هله هوله هایی همچون پفک و چیپس به کودکان باعث می گردد اشتهای کودکان از بین رفته و از خوردن غذای سالم سفره امتناع ورزند

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 11:48 | نویسنده : سلامت |

فهرست بیماریها

1-.شادابی2- بیماری قلبی3- بیماری کلیه4- بیماری کبد5- بیماری گوارشی6- دیابت7- سرماخوردگی8- زخمها9- سوختگیها10-آسم(تنگی نفس)11- رفع فراموشی وتقویت حافظه12- روماتیسم13- یبوست14- بیماریهای دهان15- کم خونی16- رفتارکودکان17-زنان وزایمان18- زنهای باردار19- برص ـ لک وپیسی20- آنفلونزا21- پوست22- زگیل های پوستی23- چاقی یالاغری24- شوره سروپوسته سر25- ریزش مو26- گوش درد27- خستگی مغزی ورفع بیخوابی28- تب29- صرع ساده30- مثانه31- نقرس32- بیماری بیضه33- عفونت چشم وضعف بینایی34- سرطان35- استفراغ36- میكرب معده37- دردپریود38- عصبی شدن واضطراب39-اوریون40- تسكین دردكلیه41- سینوزیت وگرفتگی بینی42- سكسكه43- نقرس44- عفونتهای مجاری ادراری45-ویارشدیدخانمهاهمراه باتهوع46- رفع گلودردواختلالات حنجره47- معالجه عفونتهای شدیددربدن48- سیاه شدن موی سر49- تب واسهال كودكان50 خونریزی دوران یائسگی

(..یَخرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُختَلِفٌ اَلوَانُهُ فِیهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآَیَهً لِّقَومٍ یَتَفَکَّرُون)

ازشکم زنبورنوشیدنی به رنگهای گوناگون بیرون می تراودکه شفای مردمان درآن است براستی درآن(زندگی زنبوران)برای مردمی که تفکرمیکنندنشانه ی(قدرت الهی)است.                                                                                            سوره ی نحل:آیه69

عسل یکی از قندهای طبیعی است که ازمعجزه های الهی به شمارمی آیدومایه حیات وزندگی است که خداوندبه بندگان خودارزانی داشته ودارویی است که هیچ وقت فاسدنمیشودوداروی تمام بیماریهااست وبراساس تحقیقاتی که انجام شده حتی خطرناکترین میکروبهابیش ازچهارروزنمیتواننددرعسل زندگی نمایندوبعدازگذشت چهارروزمیمیرند. طبع عسل معتدل وباهرنوع مزاجی سازگاراست وباارزش غذایی ودارویی اثرعجیبی روی بیماریها-خصوصابیماریهای عفونی داردو برای هیچ نوع بیماری مضرنیست-بلکه برای درمان همه بیماریهاحتی بیماری دیابت مفیداست.یکی ازشگفتیهای عسل این است که اگربه طورصحیح مصرف شودبرای جذب قندموجوددرآن سلولهای مغزنیازبه انسولین ندارندوبرای تمام فصل سال واکثربیماریهاکاربرددارد.رنگهای مختلف عسل بیانگرنوع آن گلی است که زنبورازآن تغذیه نموده است.هرگلی خاصیت مخصوص خودراداردوشفای دردخاصی است ویکی ازراههای تشخیص عسل سالم این است که:1-قطره ی عسل راروی یک قطعه شیشه ریخته ـ چنانچه قطره ی عسل سریعاًوارفت وپخش شددلیل به فاسدشدن عسل ودخل وتصرف انسان است.قطره ی عسل طبیعی لحظاتی سفت وکمی مدورـ باقی میماندعسل رادرون ظرف ریخته وبعدآن رادرون ظرف دیگرریخته واگردرون ظرف پرازحباب شدنشانه ی طبیعی بودن عسل است وجالب اینکه شکرک زدن عسل دلیل برخوب بودن آن است.اگرمردم ماماهیت عسل راخوب بشناسند-بدون تردیدبه عنوان یک مکمل غذایی بسیارپرارزش موجب رفع بسیاری ازکمبودهای غذایی آنهامیشودلذابامصرف روزانه ومناسب عسل میتوان ازبروزبسیاری ازبیماریهای ناشی ازسوءتغذیه جلوگیری کردچه زیباست که این دوعصاره ممتازآفرینش(قرآن وعسل)((شفا بخش))تمام آلام ورنجهاوکاستیهاودردهای روحی وجسمی ودرمانگروجبران سازهمه ی کمبودهاونواقص وامراض  بشری میگرددواین دو اعجوبه ی هستی ماراازمنجلابهاوگردبادهاوفاضلابهاوسیاهچالهامیرهاندوروح عطشناک ماراسیراب میسازد.

مهمترین ترکیبات اساسی تشکیل دهنده عسل

موادقندی:موادقندی هیچ محصول وفرآورده ی دیگری ازاین لحاظ باعسل برابری نمیکندوحدود57تا79درصدوزن عسل راتشکیل میدهد.موادپروتئینی:این موادسریعاهضم شده وقابل جذب میباشدودارای اسیدهای آمینه فراوان ومختلفی است. آنزیمها:درهضم وساماندهی موادمختلف غذایی دربدن کمک میکندوبه همین دلیل عسل پرارزش ترین ماده ی غذایی برای انسان به شمارمیرودوبه خاطرداشتن آنزیمهای متنوع عالیترین ماده ی غذایی ودارویی درفیزیولوژی بدن آدمی رقم زده است.املاح معدنی:این عناصرعبارت انداز:سدیم-فسفر-پتاسیم-کلسیم-منگنز-آهن ومس که این عناصرمهم درتکوین وتشکیل استخوانهاوتقویت آنهابسیارلازم وضروری میباشدموادمعدنیهای دیگری مانند:روی-سلینیوم-نیکل وبرخی شبه فلزات دیگربه مقدارکم که درفعالیت حیاتی سلولهانقش مهمی راایفامیکنند.ویتامینهای حیاتی:مهمترین این ویتامینهاعبارت انداز:ویتامینهای B1-B2-B3-B5-B6-B12 ویتامین H-D-Gهورمونهاوآنتی بیو تیکها:علاوه برهورمونهای حیاتی دارای آنتی کوریاآنتی کورهایی ست که وظایف آنهامقابله بامیکروبهای مضربرای انسان به شمارمیرود

معالجه انواع بیماریهاباعسل

1-.شادابی:دریک لیوان آب سیب آب یکعددلیموترش تازه ویک قاشق مرباخوری عسل اضافه کنیدوبه تدریج وجرعه جرعه میل کنیدتاهمیشه سالم وبانشاط باشیداین نوشیدنی نیروی کارکردن به شخص میدهد-تشویش ونگرانی رابرطرف میکند-شخص رادرمقابل ابتلابه امراض مقاوم میکندودرنتیجه آثارواضح تغذیه ای وطبی آن- سبب طولانی شدن عمرمیشود.2- بیماری قلبی:مقداری عسل طبیعی راباقدری زعفران مخلوط کرده وشبهامیل نمایید-برای تمام بیماریهای قلبی بسیارمفیدواثربخش است.عسل طبیعی به علت داشتن گلوکززیادراحت تجزیه میشودوانرژی زاست-ازطرفی باعث تحریک وتقویت قلب وهمچنین گشادشدن رگهامیشودفشارخون راتنظیم وازسکته های قلبی جلوگیری مینمایدخوردن شربت عسل ناشتاجهت بیماران قلبی بسیارمفیداست3-بیماری کلیه:عسل ضدعفونی کننده خوبی برای مجاری ادراراست ودرصورت مصرف پیوسته آن به صورت محلول درآب به خصوص اگرباآب باران باشد-باعث زیاد شدن ادرار- رفع تشنگی- خردشدن سنگهای کلیه ومثانه میشودوبه دلیل آنکه فاقدنمک بوده ومقدارناچیزی پروتئین دارددردرمان دردهای کلیوی بسیارموثراست.4- بیماری کبد:بیمارمبتلابه ناراحتیهای کبدی-صبح ناشتایک قاشق وپیش ازخواب شامگاهی نیزیک قاشق عسل طبیعی میل نمایدواین روش راتادرمان کامل ادامه دهدعسل برذخایرگلیکوژن کبدمی افزاید(گلیکوژن عامل اصلی مبارزه باباکتریهاست)وعمل سوخت وسازبافتهاراتسریع میکند-عسل کبدرادرترشح موادوسم زدایی وخنثی سازی کمک نموده وبیمارراازناراحتیهای کبدی نجات میبخشد.5- بیماری گوارشیزخم معده:مصرف عسل درحالت ناشتاوبه خصوص به صورت محلول درآب برای بهبود زخمهای معده وروده توصیه میشود.عسل باداشتن آهن ومنگنزبالابه هضم غذاکمک میکندوازترشح اسید اضافی ممانعت میکند(زیراخوداسیدی ست)وبه طورغیرمستقیم باعث تنظیم ترشح شیره معده میشودودرواقع اثرالتیامی عسل روی زخمهای معده به علت ایجادآرامش عصبی درفردمصرف کننده عسل است- زیرابیشترزخمهای معده واثنی عشرمنشاءعصبی دارند.6-دیابت:یکی ازشگفتیهای عسل همانطورکه ذکرشداینست که اگربه طورصحیح مصرف شودبرای جذب قندموجوددرآن سلولهای مغزنیازبه انسولین ندارندـ بنابراین یکی ازراههای مهم وعملی درمان دیابت استفاده صحیح ومعقول ازعسل سالم وطبیعی ست که فوق العاده مفیداست.7-سرماخوردگی:مخلوط عسل وآبلیموترش تازه به علت دربرداشتن مقداری آنتی بیوتیک ومقادیرزیادی ویتامین ث وسایرویتامینهاوموادمعدنی برای تسریع التیام انواع سرماخوردگیها-گلودرد-عفونتهای گلووششهاوسرفه بسیارمفیدواثربخش است.درمان گرفتگی صدا:یک قاشق عسل طبیعی رادریک لیوان آبگرم حل کرده ـصبح ناشتاجرعه جرعه میل شود. یااینكه مقداری نمك به آن اضافه كرده وباآن غرغره كنیددرمان سرماخوردگیهای شدید:خوردن سیب وعسل به مدت 2تا3روز8-زخمها:برای ضدعفونی وجلوگیری ازتوسعه زخمهای چرکین باعسل:نصف لیوان عسل طبیعی یک لیوان شیرداغ یک قاشق پودرپوست موزراخوب باهم مخلوط کنیدوبه مدت یکماه صبح وشب آنرامیل نمایید.مالیدن عسل خالص یا پمادی مرکب ازدوقسمت عسل ویک قسمت روغن ماهی درالتیام انواع زخمهاـ سوختگیهاوتبخال موثراست عسل ازخونریزی زخمهاجلوگیری کرده وباعث انعقادسریع خون میشودوازتغییرشکل وچروکیدگی بافتهاجلوگیری کرده وبه طورکلی ازوجودمیکروبهاپاک میسازد.9-سوختگیها:مقداری  وازلین راباعسل مخلوط كرده وصبح وشب به سوختگیهابمالیداثرسوختگی هم محو میشود.یایك قاشق عسل راباتخم مرغ مخلوط كرده به محل بمالید.10-آسم(تنگی نفس):مخلوط عسل باسکنجبین وکمی سرکه(یک فنجان عسل طبیعی وخالص بایک لیوان سکنجبین وبه اندازه یک قاشق مرباخوری سرکه)هرروزصبح ناشتایک قاشق غذاخوری ازآن به مدت ده روز میل نمایید.ترکیب عسل طبیعی وآبلیموی تازه به نسبت مساوی ونوشیدن آن درمواقع حملات وقبل ازحملات آسم بسیارمفیدوموثرمیباشد.آسم به علت واکنشهای آلرژیک ـ تغییردرآب وهوا- ابتلابه عفونتهای ویروسی- سرماخوردگی- هیجانات واسترسها- تمرینات ورزشی یاسایرعوامل ناشناخته پیش میآید.11-رفع فراموشی وتقویت حافظه:نوشیدن روزانه2تا3 لیوان عسل باآبلیموترش تازه باعث میشودکه اطلاعات وآموزه هابهتردرحافظه میماندوکمتربه دست فراموشی سپرده میشود(خصوصاکنکوریها)رسول اکرم(ص):عسل مایعی ست که به تقویت قوه ی حافظه کمک میکند- هرکس که میخواهدحافظه ای قوی داشته باشدبایدعسل بخورد.12-روماتیسم:بیمارمبتلابه روماتیسم میتواندهرروزناشتایک قاشق عسل طبیعی گرم راکه چندقطره روغن سیاه دانه به آن اضافه شودمیل نماید.به منظورتسکین دردهای ناشی ازروماتیسم میتوان موم عسل راباروغن سیاه دانه وروغن زیتون وروغن کافور به نسبت مساوی مخلوط نموده وروی موضع دردقبل ازخواب مالیده وآنراباپارچه بست.همچنین ثابت شده كه گزیدن زنبورعسل موجب علاج رماتیسم میشود.13-یبوست:بهترین روش درمان ییوست:مخلوط شیروعسل یک مسهل خوب وملایم است.عامل ییوست کندی حرکات دودی روده هاست ومصرف غذاهای پرالیاف مثل:شیرـ غذاهای آبکی مثل سوپ وآش ـ انواع میوه هاوسبزیجات توام بایک قاشق مرباخوری عسل باهرنوبت غذابهترین روش درمان است.14-بیماریهای دهان:مالیدن پمادی مرکب ازیک قسمت عسل ویک قسمت سرکه ی انگوربه لثه هاودندانهاموجب جرم گیری واستحکام لثه هاودندانهامیشود.همچنین ازعسل به عنوان خمیردندان استفاده كندوباآن مسواك بزند.درمان ورفع بدبویی دهان:مقداری موم زنبورعسل رامانندآدامس دردهان جویده وکم کم آنرامیل نموده- علاوه برآن میتوان مقداری عسل رادرآبگرم حل کرده وهرروزصبح وشب آنرادردهان ریخته واستنشاق وغرغره نمود. درمان آفت دهان:بعدازبرش دادن سیب درختی- مقداری عسل راروی آن بمالیدوبجویدویامخلوط آب سیب وعسل بسیارمفیداست وبامالیدن عسل روی آفت هاـ این درحالیست که درعلم پزشکی هنوزبرای آفت درمانی وجودندارد.15-کم خونی:به مدت یکهفته ازچای گزنه همراه عسل طبیعی بنوشید- روزانه تا2فنجان جرعه جرعه میل کنیدوهمچنین ازبرگ وگل راعی افسنطین باعسل نیزمیتوان برای درمان کم خونی استفاده کرد16-رفتارکودکان:مصرف روزانه30تا40 گرم عسل توسط کودکان آنهاراشاداب نگه میداردوبه حفظ سلامت یارفع بیماریهای آنهاکمک موثری میکند-همچنین به علت داشتن ویتامین B وبالطبع قدرت افزایش هموگلوبین درخون دررفع کم خونی بچه هامفیداست وبه علت خواص ضدعفونی کنندگی برای درمان اسهال خونی ضعیف کودکان مفیداست.17-زنان وزایمان:امروزه درعرصه ی علم وپژوهشهای تحقیقاتی تغذیه به اثبات رسیده که نوشیدن عسل طبیعی باچندعددخرمازایمان راسهل وآسان میکندوبعلاوه ادامه ی استفاده فراوان ازعسل طبیعی همراه بانان سبوس دارپس اززایمان موجب تقویت جسم وسهولت درامرقاعدگی وعاد ت ماهانه میباشد.خانمهای ضعیف ولاغرنیزدراین دوره ازقاعدگی میتوانندیک لیوان جوشانده شنبلیله راباعسل طبیعی شیرین کرده وصبح وشب ازاین نوشیدنی مفیدومقوی میل نمایندوبعلاوه خوردن عسل دردرمان نازایی بسیارمفیداست.18-زنهای باردار:خوردن روزانه مخلوطی از2عدد گردویا10عددبادام و30گرم کره رادرسه قسمت مساوی پس ازصبحانه- ناهار- شام زنان باردارراتقویت میکند.مصرف مرتب وکافی عسل توسط مادران بارداروشیرده- علاوه بررساندن مقادیرفراوانی ازانرژی وسایرموادغذایی به بدن مادر- باعث افزایش اشتهای وی میشودکه دراثرداشتن اشتهاوخوردن غذای کافی- رشدوسلامت جنین وسلامت مادردردوران بارداری(به خصوص سه ماه آخربارداری)وتولیدشیرفراوان وتغذیه ی مناسب نوزادوسلامت مادرپس اززایمان تامین خواهدشد19-برص ـ لک وپیسی:یکی ازراههای درمان لک وپیسی استفاده ازمخلوط عسل بانشادراست.مخلوط حاصل رامیتوان شبهادرمواضعی که لک وپیسی درآن مشاهده میشودمالید.20-آنفلونزا:راه مقابله باآن مخلوط عسل طبیعی باآب لیمو ترش تازه رادرآب ولرم حل کنیدوصبح وشام میل نمایید- استراحت- نوشیدن مایعات ولرم- تقویت عمومی بدن وبخوردادن بدن بابرگهای اکالیپتوس- تخم گشنیزوگل بابونه- نقش موثری دربهبودسریع این بیماری دارد.بخوردادن به وسیله عسل وپیازنیزقبل ازخواب بسیارمفیداست21-پوست و...:عسل خاصیت خورندگی زبری پوست بدن رادارد:چنانچه عسل رادرچندین نوبت به نقاط زبریاترک خورده ی پوست بدن- دستها- پاهاوبه خصوص پاشنه های ترک خورده بمالید- بهبودی حاصل میشودماسک عسل برای پوست صورت:بعدازشستن صورت باصابون بادام چندقطره لیموترش رادرعسل حل کنیدوبه صورت بمالیدوبه مدت نیم ساعت بماند- بااینکارتمام ویتامینهای عسل جذب پوست میشودمیتوان بامخلوط كردن عسل باهریك ازروغن زیتون- روغن بادام- آب هویج وآب پرتقال به طورجداگانه ماسكهایی تهیه كردكه برای شادابی وازبین بردن چین وچروك وسلولهای مرده صورت بسیارمفیداست22-زگیل های پوستی:زگیل نوعی بیماری پوستی است که به طریقه ی پیشنهادی میتوان درازبین بردن آن اقدام نمود:عسل طبیعی باموم راگرم کنیدو برروی یک پارچه ی تمیزقرارداده ومحکم برروی زگیل یا دمل ببندیدوتاسه روزآنرابازنکنیدتادمل یازگیل ازریشه ساقط شود- درصورت نیازمیتوان این عمل راتکرارکرد.23-چاقی یالاغری:برای درمان لاغری: هرروزیک یادولیوان شیروعسل همراه باغذاهای روزانه میل کنید.به علاوه میتوانیدباهروعده غذادرطول روزیک سوم قاشق چایخوری پودرزنیان همراه باعسل میل نمایید.درمان چاقی:کوبیده مغزبادام راباعسل مخلوط کرده ومیل نمایید24-شوره سروپوسته سر:آب غلیظ برگ گردوراهمراه باعسل درروزچندمرتبه کمپرس کنید.25-ریزش مو:آب برگ گردووپوست گردورابادوقاشق عسل به آن اضافه کرده وبه هم زده وچندین نوبت درهفته روی پوست سربمالید.تدریجاازریزش موی سرکاسته میشود26-گوش درد:سه رشته زعفران رادرمقداری شیرجوشانده وبعدازسردشدن- عسل اضافه کرده وبه هم زده وباقطره چکان درگوش بریزیدمقداركمی نمك درآب عسل حل كرده قبل خواب درگوش بچكانید27-خستگی مغزی ورفع بیخوابی:برای ضعف جذب فکری دریک لیوان آب سیب تازه تهیه شده به ازای هرلیوان یک یادوقاشق چایخوری عسل طبیعی اضافه کرده وجرعه جرعه بنوشید.نکته ی جالب توجه اینکه اگرشربت عسل(یک قاشق غذاخوری عسل رادریک لیوان آب خنک ریخته وبه هم زده وآب یک لیمو ترش تازه رابه شربت اضافه کنید)میل شود- خواب آور است وبرعکس اگرآرام آرام میل شودموجب کم خوابی میشودیك قاشق عسل رادریك لیوان شیرگرم محلی حل كرده قبل ازخواب میل شودقبل ازخواب مخلوط عسل ومغزگردومغزبادام میل شود28-تب:به نیم لیترآب ولرم100گرم سرکه طبیعی انگورو100گرم عسل طبیعی اضافه کرده وبه هم زده تنقیه کنید- ازهمین ترکیب درحوله ای آغشته روی دستهاوپاها قراردهیدـ تب برطرف میشود29-صرع ساده:مخلوطی ازچای گل بابونه باکمی زعفران به هم زده وعسل اضافه کرده ومیل نمایید.یااینكه:صبح وشام یك لیوان آب عسل میل شودودرهنگام خواب برروی یك لیوان آبگرم كه باعسل شیرین شده باشدسوره جن بخواندومیل نماید30-مثانه:ازچای هسته ی میوه ی نسترن یارزوحشی که کاملاپودرشده باکمی عسل مخلوط کرده وروزانه تا5 فنجان  بنوشیدـ توت فرنگی راله کرده به آن عسل اضافه نماییدومیل کنید31-نقرس:حدود20گرم موم عسل وصمغ کاج راگرم کنید.مقداری عسل به آن اضافه کنیدـ میتوان به هم زده وازاین ضمادروی تکه پارچه کتانی مالیده وروی شست پاقراردهیدوبدینوسیله ازدردوورم مفصل کاسته میگردد.32-بیماری بیضه:شامل:ورم ـ دردوسخت شدن بیضه میباشد.عسل راگرم کرده روی بیضه هابمالیدویک قطعه پلاستیک روی آن گذاشته ومدتی به این حالت بماند.این عمل راچندمرتبه درروزانجام دهید.33-عفونت چشم وضعف بینایی:کمی عسل راباآب جوشیده ولرم مخلوط کرده ـ چهارتاپنج مرتبه درروزدرچشم بچکانید.چشم خسته راباچای رازیانه وعسل چندین نوبت کمپرس کنید.تقویت بینایی:چای اكلیل کوهی(رزماری)یاافسنطین وزوفارامشروط براین که تمیزباشدباکمی عسل اضافه کرده روی چشمهاکمپرس کنیدواین عمل رادرروزچندین نوبت انجام دهید.34-سرطان:موم عسل رابرروی غده سرطانی گذاشته باپارچه ای آنراببنددوهرروزآنراعوض كندضمن اینكه صبح وشام نیزقبل ازغذایك قاشق عسل میل نمایداگرغده(تومور)عمیق باشد_ مثلاَدرمغز_ توسط متخصص جراح شكافته شودتابه غده برسدسپس هرروز مقداری عسل طبیعی+غذای ملكه  برروی آن گذاشته شودبه اذن الهی كم كم غده به تحلیل میرود.(این روش به تازگی توسط یك دكترمصری به نام خالدالاودن كشف شده ومجرب است)یکی ازشیوه های مقابله باسرطان یاپیشرفت آن اینست که:صدگرم غذای ملکه ی زنبورعسل(ژله رویال) درهفته یکباروبه اندازه یک فنجان عسل طبیعی راصبح ناشتاـ فردمبتلابه سرطان به تدریج میل نماید.مخلوطی ازعسل طبیعی وروغن سیاه دانه درابتدای روزبه بدن بمالدویک ساعت قبل ازخواب باآبگرم شستشودهد.هویج راله کنیدوباعسل طبیعی مخلوط نماییدوباهروعده غذامیل کنید35-استفراغ:گل میخك راجوشانده سپس باعسل شیرین كرده وقبل ازغذاجرعه جرعه میل نمایدمقداری عسل رادرآب خنك حل نموده+لیموترش تازه .آرام آرام میل كند36- میكرب معده(هلیكوباكتر):3روز(72ساعت)فقط شربت عسل+لیموترش تازه میل نماید37-دردپریود(قاعدگی):دم كرده پونه+آویشن+عسل-دم كرده دارچین+عسل38-عصبی شدن واضطراب:شیرمغزبادام+عسل(روزی 3 لیوان)39-اوریون:استراحت كندوبه مدت 3روز(72ساعت)شربت عسل+لیموترش تازه میل كند40-تسكین دردكلیه:دم كرده پونه وآویشن+عسل41-سینوزیت وگرفتگی بینی:كمی عسل به چندقطره تنتوریاعرق نعناع اضافه كرده وهرساعت چندقطره به هربینی بچكاند0 ضمن اینكه بخورگل بابونه نیزاستنشاق نماید42-سكسكه:تمركزافكارش رامتمركزكندوشربت خنك عسل  آرام آرام میل كند43-نقرس:دم كرده دارچین وزنجبیل+عسل44-عفونتهای مجاری ادراری:دوهفته غذاهای گیاهی بخوردودم كرده لیموعمانی+عسل میل نمایدیاشربت عسل ولیموترش ومجاری راباآب وعسل شستشودهد45-ویارشدیدخانمهاهمراه باتهوع:شربت خنك عسل+یك قاشق چایخوری زنجبیل ساییده(خصوصاصبحگاه)46-رفع گلودردواختلالات حنجره:غرغره آب وعسل شب نخودراخیس نموده صبح مقداری آب آنرابایك قاشق عسل شیرین كرده میل نمایید47-معالجه عفونتهای شدیددربدن:48الی72ساعت فقط آب وعسل+لیموترش تازه میل نمایدمیتواندبه فاصله2ساعت سیب هم میل نماید48-جهت سیاه شدن موی سر:25گرم سیاه دانه رادریك كیلوعسل ریخته وروزی دوقاشق مرباخوری میل شود49-تب واسهال كودكان:شربت عسل+خاكشیر+یخ50 خونریزی دوران یائسگی:آب هویچ+عسل(روزی3لیوان)دیگرنیازبه عمل جراحی نخواهدبود منابع:- عسل درمانی:مؤلف دكترمسعود هاشمی- عسل وسیاه دانه: نوشته ی دکترمحمد دریایی Cd -وکتاب15روزتا سلامتی ـ نوشته ی جمشید خدادادی- عالج نفسك بالعسل والحبه السوداء: خاء جاء - سایتهای اینترنتی


برچسب‌ها: تغذیه سالم, درمانها, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 11:15 | نویسنده : سلامت |

عرق آویشن            بعدازهرغذایک استکان

تقویت معده رفع ترشی معده تقویت بینائی ضددرد وتشنج رقیق کننده خون درعفونتهای ریوی وزکام وبرونشیت بی همتاست

عرق اترج (ترنج)                                                بعدازهرغذایک استکان

ضداسهال واستفراغ ضدعفونت رفع عطش وسکسکه تأمین ویتامین ث

عرق اسطوخودوس                        روزی سه مرتبه هر مرتبه نصف استکان

مفیدجهت سردرد سر گیجه لرزش بدن عصبانیت ضربه های مغزی فراموشی ودرمان نقرس- خواب آور ورفع عفونت مجاری تنفسی وگریپ

عرق بابونه            قبل از هر وعده غذا یک استکان

نیروبخش مسکن تبهای بلغمی وعفونتهای دردناک منظم کننده اختلالات قاعدگی ودردناک کرم کش

عرق بادرنجبویه            یک فنجان دریک لیوان آب سرد

بالابرنده فشار خون خونساز آرامبخش مقوی مغز درمان تپش قلب خواب آور ضد تشنج مقوی قلب واعصاب

عرق برگ چنار                 قبل از هر غذا یک لیوان

چاق کننده تب بر- ضدآسم ضعف اعصاب جلادهنده پوست مسکن دردوورم ناشی از گرمی مزاج

عرق برگ زیتون                       قبل از هر غذا یک لیوان

پائین آورنده قند خون مفید برای نارسائیهای کبد رافع سر درد تقویت حافظه ادرار آور مسکن درد دندان

عرق برگ گردو                  قبل از هر غذا یک لیوان

پائین آورنده قند خون درمان نقرس- مسکن ورم مفاصل که از سردی مزاج باشد

عرق بومادران               بعدازهرغذایک استکان

نیروبخش تقویت قلب واعصاب ضدتشنج تصفیه کننده خون مفیدجهت بواسیر رفع اختلالات قاعدگی درمان ورم معده وروده وگرفتگی عضله قلب

عرق بهار نارنج                   قبل از هر غذا یک استکان

تقویت قلب واعصاب ضدتشنج آرامبخش ضدهیستری رفع افسردگی درمان بیخوابی واختلالات عصبی رفع سکسکه

عرق بید      قبل غذا نصف استکان

تقویت معده آرامبخش تقویت قلب ضدتشنج تب بر درمان یرقان وسردرد تسکین دردهای تناسلی رفع شوره سر

عرق خار شتر         قبل غذا نصف استکان

دفع سنگهای کلیه ومثانه شستشودهنده کلیه ها مفید جهت سیاه سرفه وکلیه ها

عرق خارخاسک        قبل غذا نصف استکان

ادار آور قوی رفع سنگ کلیه ومثانه کیسه صفرا وتصفیه خون

عرق دارچین              بعدغذانصف استکان

تقویت معده تقویت قوه جنسی تقویت اعصاب از بین بردن بوی بد دهان ضد سرفه های مرطوب از بین برنده وحشت وترس خفقان وجنون

عرق رازیانه                         بعد غذا یک استکان

ضد نفخ درمان قولنج رفع بلغم زیاد کننده شیر مادران معطر کننده محرک بادشکن ادرار اور قاعده آور

عرق زنیان                  بعد غذا نصف استکان

ضدعفونی کننده مقوی معده ضد نفخ ،قارچ ،انگل ،اسهال رفع رطوبت بدن ومعده مفید جهت رفع اعتیاد ومضرات آن مفید جهت فلج ورعشه

عرق زیره       قبل غذا نصف استکان

لاغر کننده نیرودهنده وهضم کننده درمان کم خونی دفع تنگی نفس زیاد کننده شیر مادران پائین آورنده چربی خون درمان اختلالات قاعدگی

عرق سنبل الطیب                         بعد غذا نصف استکان وقبل ازخواب

محرک قلب واعصاب آرامبخش رفع نگرانی واضطراب دلهره وترس ضدهیستری ومسکن دردهای میگرنی کم کردن ادرار مبتلایان به مرض قند

عرق سیر           بعدغذایک استکان

پائین آورنده فشارخون تنظیم کننده قند خون،چربی خون ضدمسمومیت سیگار وآلودگی هوا

عرق شاطره             قبل غذا یک استکان

صفرابر ضدیرقان تب بر تقویت پوست ،کلیه ،کبد ادرارآور دفع بلغم ضداسکوربورت- تصفیه کننده خون تقویت لثه وجلوگیری از خونریزی لثه

عرق شنبلیله           بعدغذا نصف استکان

برطرف کننده قند خون چاق کننده درمان کم خونی تقویت موی سر نرمی استخوان راازبین میبرد

عرق شوید                   بعدغذا نصف استکان

برطرف کننده چربی خون بادشکن مقوی معده قاعده آور- رفع سکسکه ودل درد رفع تنگی نفس تسکین درد کمر،کلیه،مثانه- زیادکننده شیر مادران

عرق تارونه (شکوفه خرما)              قبل غذا یک استکان

تقویت اعصاب آرامبخش ازبین برنده دردمفاصل وامراض روماتیسی محرک ونیرودهنده قوای جنسی

عرق کاسنی                  قبل غذا یک استکان

 تب بر تقویت پوست،کلیه،کبد دارای ویتامین ث تصفیه خون وپائین آورنده حرارت آن بازکننده عروق رفع درد مفاصل ناشی از گرمی مزاج

عرق کاکوتی            قبل غذا یک استکان

رفع سوء هاضمه تقویت معده اشتها آور تقویت بینائی ضدعفونی کننده مجاری تنفسی ضدانگل

عرق کیالک (زالزالک)           قبل از  غذا با یک لیوان آب سرد

 مفیدجهت بیماریهای قلبی تنظیم تپش قلب وضربان آن باز کننده انسداد عروق جلوگیری از سخت شدن رگها صفرابر

عرق گاوزبان                  یک فنجان در یک لیوان آب سرد صبح وشب

آرامبخش نرم کننده عرق آور ادراراور دفع کننده کلرورها تصفیه کننده خون رفع التهاب و ورم کلیه

عرق گزنه             بعد غذا یک استکان

پائین اورنده قند خون رفع تنگی  نفس نیرودهنده قاعده آور ازدیادشیرمادران تقویت لثه غرغره آن جهت رفع ورم لوزه وزبان کوچک

عرق مخلصه نوعی بابونه                                                     یک فنجان دریک لیوان بعد غذا

ملین مقوی دفع سموم ضدقولنج پادزهر قوی مفیدبرای ناراحتیهای کمر ودردهای عضلانی تقویت معده

عرق نعناء                                 بعدغذا یک استکان

مقوی معده تولید کننده خون اشتهاآور رفع دل درد ودل پیچه ضد تشنج بادشکن رفع گرمازدگی کودکان رفع سکسکه

عرق نسترن             قبل غذا یک استکان

تقویت قلب واعصاب ضد اسکوربوت درمان ورم کلیه ها وورم معده اسهال تصفیه کننده خون سرشار از ویتامین ث

عرق هل                   همرا شربت عسل ویا دم کرده های گیاهی

معطر وخوشبوکننده مقوی معده ورده بادشکن رفع سردرد وبوی بد دهان

عرق یونجه           قبل غذا یک لیوان

چاق کننده تولیدکننده خون نیرودهنده قوای جنسی تقویت عمومی بدن تأمین استخوان بندی کودکان درمان نرمی استخوان

گلاب              قبل غذا نصف استکان

مقوی قلب واعصاب لثه راسخت میکند خوشبوکننده ومعطرکننده صفرابر وروشن کننده پوست دفع بلغم دفع غش ضعف وبیهوشی

عرق چهل گیاه            بعد غذا نصف استکان

تقویت معده رفع ترشی معده رفع دل دردهای ناشی از سردی مزاج رفع دل پیچه تقویت قلب واعصاب آرامبخش هضم غذا

عرق بید مشک       قبل غذا نصف استکان بصورت شربت با عسل

تقویت قلب واعصاب رفع گرفتگی وخفقان قلب تقویت عمومی بدن -  ملین پیشگیری از فشار خون

عرق پونه          بعد غذا نصف استکان

اشتها آور بادشکن ضداسهال مسکن سکسکه رفع سوزش معده ضد سرفه خلط آور

عرق شیرین بیان           قبل غذا یک استکان وبعد غذا نصف استکان

علاج زخم معده واثنی عشر تقویت دستگاه گوارش ضدسرفه وخلط آور نرم کننده سینه وبازکننده صدا رفع عفونت کلیه وریه رفع یبوست وبواسیر


برچسب‌ها: طب سنتی, تغذیه سالم, درمانها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 11:12 | نویسنده : سلامت |

مقداری سیر و پیاز را خرد کرده  و در روغن کنجد کمی تفت دهید، سپس مقداری کشک به آن اضافه کرده، بگذارید با حرارت ملایم چند جوش بزند. پس از برداشتن از روی حرارت به آن نعنای داغ و گردوی خرد کرده بیفزایید که در این صورت آماده خوردن می باشد.کله جوش حرارت درونی را افزایش می دهد و برای کمبود کلسیم و فسفر بدن مناسب است. طبیعت آن گرم می باشد و برای افراد با مزاج بلغمی مناسب است

منبع سایت دکتر روازاده www.ravazadeh.com

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:58 | نویسنده : سلامت |
  1. طرز تهیه شربت ها

شربت سرکه و عسل

از عسل و سرکه ترکیبی درست می کنند که دو برابر عسل و یک برابر سرکه است که اکسی مل نام دارد . بسیار خوشمزه بوده و مصرف طبی دارد .

شربت عسل (عسل محلول در آب )

یک یا دو قاشق غذا خوری را در یک لیوان ولرم مخلوط کرده و بنوشید.

 

شربت آب لیمو با عسل

یک یا دو قاشق غذا خوری عسل را با یک قاشق چای خوری آب لیمو ترش در یک لیوان آب ولرم مخلوط کرده و پس از سرد شدن بنوشید.

 

شربت آب پرتقال با عسل

 

الف: نصف لیوان آب پرتقال و نصف آب نارنگی را با مقداری عسل مخلوط نموده و پس از سرد شدن در یخچال با انداختن تکه های یخ در آنمصرف نمایید.

ب:زرده تخم مرغ را هم زده و با یک لیوان آب پرتقال مخلوط و مقداری عسل م کمی خامه به آن افزوده مصرف نمایید. می توانید از مخلوط کردن آب پرتقال و عسل هم شربت تهیه نمایید.

 

شربت به لیمو با عسل                          

 

نصف لیوان آب سیب را در نصف لیوان پرتقال و قدری عسل مخلوط کرده ودر موقع مصرف یک پرتقال برای تزئین در لیوان می اندازیم.

 

یک نوشیدنی لذیذ

نصف لیوان آب سرد را با نصف لیوان آب پوره شاتوت مخلوط کنید و مقداری عسل جهت شیرین شدن به آن اضافه کرده ودر آخر مقداری جوز هندی روی آن پاشیده .تکه های یخ در لیوان می اندازید و مصرف می نمایید.

 

 

شیر و عسل

 

عسل به علت داشتن مواد معدنی اگر همراه شیر مصرف شود یک غذای کامل را تشکیل می دهد. بعضی از محققین تا کید می کنند که به مدت 12 هفته می توان به عنوان غذا فقط از شیر وعسل و و یتامین استفاده نمود بدون اینکه در بدن هیچ گونه کمبودی از نظر مواد غذایی پدیدار شود.

 

مخلوط شیر وعسل از مغذی ترین و شفابخش ترین غذاها بوده و مصرف آن برای همه مخصوصا اطفال بسیار نافع است زیرا سریع الجذب بوده . به آسانی هضم می گردد. چنانچه دو قاشق غذا خوری عسل را در یک لیوان شیر گرم حل نموده و بنوشید یک نوشابه بی نهایت مقوی و دلچسب است.

دکتر hay dak فردی که زندگیش را صرف تحقیق عسل و زنبور عسل نمود مدت سه  ماه فقط یک لیوان شیر و 100 گرم عسل غذای او بود که بعد از این مدت .به جز مختصری کمبود ویتامین c، کوچکترین آثار و عوارض و ناراحتی در بدنش دیده نمی شد.

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:55 | نویسنده : سلامت |

طرز تهیه شیر مخصوص نیروزا   معجون سنتی

مواد لازم:                      

مغز بادام خام  20 عدد، مغر گردو 4 عدد، مغز پسته خام 15 عدد، بادام هندی 5 عدد، چلغوز خام تازه10 عدد، خرمای رطب7 عدد، موز متوسط 1 عدد،آب سرد5 لیوان،کنجد خام پوست کنده 1 قاشق غذاخوری، عسل 3 قاشق غذا خوری،پودر نارگیل1 قاشق غذاخوری، زعفران نصف قاشق چای خوری. 

طرز تهیه:
مغز بادام ها را خیس کرده و پوست بکنید، هسته خرماها را در آورده و چلغوزها را هم از پوست جدا کنید، سپس تمام مواد را کاملاً مخلوط کنید تا به حالت شیر در آید.

خواص:
این نوشیدنی، نیروزا می باشد و مخصوص ورزشکارانی است که ورزش های سنگین انجام می دهند

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:44 | نویسنده : سلامت |

شکلات صبحانه (1)
مواد لازم:

ارده: 6 قاشق غذاخوری
عسل: 1  قاشق غذاخوری
پودر فندق خام: 1 قاشق غذاخوری

طرز تهیه:
ارده را در یک ظرف چینی مناسب ریخته و عسل را به آن اضافه کنید و آن را یکنواخت هم بزنید تا کامل سفت شده و قوام بیاید، سپس پودر فندق خام را روی آن بپاشید. این شکلات بسیار انرژی زاست و برای افرادی که فعالیتهای فیزیکی فراوان دارند بسیار مناسب است. شکلات یاد شده را می توان به همراه یک لیوان شیر بادام به عنوان صبحانه میل کرد.

توجه: می توان به جای عسل از 2 تا 3 قاشق غذاخوری شیره انگور یا شیره خرما استفاده کرد.

شکلات صبحانه (2)
مواد لازم:

ارده: 6 قاشق غذاخوری
عسل: 1 قاشق غذاخوری
پودر کاکائو خالص: 1 قاشق چایخوری سر صاف
پودر پسته خام: 1 قاشق مرباخوری

طرز تهیه:
ارده را در یک ظرف چینی ریخته و عسل را به آن اضافه کنید و آن را یکنواخت هم بزنید تا کامل سفت شده و قوام بیاید،سپس کاکائو را به آن اضافه کرده و آنها را کاملا مخلوط کنید. در انتها پودر پسته را روی آن بپاشید. این شکلات بسیار مقوی و نشاط آور و دارای انرژی فراوانی است. این شکلات را می توان به همراه یک لیوان شیربادام یا شیرفندق به عنوان صبحانه میل کرد. این صبحانه برای کودکان و نوجوانان در حال رشد بسیار مفید است.

شکلات صبحانه (3)
مواد لازم:

ارده: 6 قاشق غذاخوری
عسل: 1  قاشق غذاخوری
پودر نارگیل: 1 قاشق مرباخوری
پودر گردو: 1 قاشق مرباخوری
هل ساییده: نصف قاشق چایخوری

طرز تهیه:
ارده را در یک ظرف چینی ریخته و عسل را به آن اضافه کنید و آن را یکنواخت هم بزنید تا کامل سفت شده و قوام بیاید، سپس پودر نارگیل و هل را که از قبل آماده کرده اید به آن اضافه کرده و آنها را کاملا مخلوط کنید. در انتها، پودر گردو را روی آن بپاشید. این شکلات بسیار مقوی، خوش عطر، خوش طعم، آرامبخش و دارای انرژی فراوانی است.

شکلات صبحانه (4)
مواد لازم:

ارده: 6 قاشق غذاخوری
عسل: 1  قاشق غذاخوری
پودر نارگیل: 1 قاشق مرباخوری
پودر پسته: 1 قاشق مرباخوری
گلاب: 1 قاشق مرباخوری
هل ساییده: نصف قاشق چایخوری
وانیل: یک چهارم قاشق چایخوری

طرز تهیه:
ارده را در یک ظرف چینی ریخته و عسل را به آن اضافه کنید و آن را یکنواخت هم بزنید تا کامل سفت شده و قوام بیاید، سپس پودر نارگیل، هل، گلاب و وانیل را به آن اضافه کرده و آنها را کاملا مخلوط کنید. در انتها، پودر پسته را روی آن بپاشید. این شکلات بسیار خوش عطراست و از طعم خاصی برخوردار است و می توان آن را به همراه یک لیوان شیر فندق به عنوان صبحانه میل کرد

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:39 | نویسنده : سلامت |

صبحانه:مهمترين وعده غذايی است كه بايددرساعات اوليه روزمصرف شودوهرچه به ظهرنزديكترشوداثرمعكوس خواهدداشت،يعنی به جاي اينكه باگرمی وتری خودباعث خونسازی شود،باسردی وخشكی باعث غلظت خون خواهدشدوازنظرنوع غذای مصرفی دروعده صبحانه،عسل يامربا(خانگی)،خامه(محلی)ویاغذاهای پختنی مثل کله پاچه،حلیم،آش وعدسی پيشنهادمیشود.

نهار:بدترين وعده غذايی است كه متأسفانه درحال حاضرفقط طبق عادت خورده میشودوهمانطوركه دربالاگفته شدباعث غلظت خون هم ميیشودوپيشنهادمیشودكه اگرهم گرسنگی بربدن عارض شد،درحدسدجوع يعنی فقط درحدرفع گرسنگی غذا صرف شودونه بيشتر،امادرموردنوع غذای ظهربهتراست ازمقداری سالادوسيب‌زمينی وهمينطوردرروزهای ديگرهفته براي تنوع،ماست ودروعده ظهرماست یاسالادوسبزی حتماًگنجانده شود.درصورتیکه مجبوربه خوردن ناهارشدید،حتمابلافاصله پس ازخوردن ناهارحداقل پانزده دقیقه درازبکشید.باتوجه به تولیداخلاط فاسده دروعده ظهرازخوردن عدس‌پلودرظهربه شدت پرهيزشود،امادرصورت مصرف،باسبزی فراوان وماست ونعناع مصرف شود،تااثرسوءآنرابرطرف ياخنثی سازد.متأسفانه تصورغلط درموردعدس اين است كه چون اشک چشم رازيادمیكندپس زياده‌روی درمصرف آن  اشكال نداردكه اين مطلب شايديكی ازبی‌پايه‌ترين سخنهادرباب تعذيه باشد.متذکرمیشویم کسانیکه افسردگی دارندیاکمترشادهستندبایدازخوردن عدس  اجتناب کنند.

شام:طبق احاديث وروايات ازخوابيدن باشكم گرسنه بایدپرهيزكرد،اماخوابيدن باشكم پرهم تقبيح شده وطالب سلامتی بايدحتمابين شام خوردن وخواب سه ساعت فاصله قراردهد.بنابراين حدوسط گرسنگي وسيری بايددروعده شام مراعات شودوازمصرف غذاهای همراه بانان(سفيد)وبرنج ودركل نشاسته‌ای بايدپرهيزكرد.بطوركاملاًخلاصه مصرف دوسه عددخرمابرای شام كافی است وبدنيست بدانيدكه مصرف پنيردرشب،مزايای بيشتری ازمصرف آن درروزداردوازنان وپنيروگردومیتوان به عنوان يک وعده غذايی مناسب برای شام استفاده كرد. ضمن اينكه شوری پنيربرای دندانهامفيدبوده وبرای سلامتی دهان ودندان وجلوگيری ازبوی بددهان مفيداست.شام خوب وسنگین درسرشب اشکال ندارد،امادرحدسیرشدن نه پرشدن!ممكن است گفته شودكه مصرف مرتب نان وپنيروگردودرشب خسته كننده وخارج ازتنوع وتحمل است.بايدگفت:مصرف آن به صورت تکراری هيچ اشكالي ندارد.اگرمثلاًسه شب درهفته نان وپنيروگردومصرف شود.البته درفصل بهاروتابستان مصرف انگوروخربزه وهندوانه راهم میتوان به نان وپنيراضافه كردوازيک غذای ساده وكامل لذت كافی رابرد.قاعده کلی این است یک نوع موادغذایی بطورمتناوب مصرف نشود،بلکه حداقل یک روزدرمیان بین مصرف یک نوع غذابایدفاصله بیفتد.بهترين ساعت برای صرف شام همان ساعات ابتدایی شب ياغروب است كه هم مطابق باافطارماه مبارك رمضان است وهم طبق حديث«صُومُواتَصِحّوا»يعنی روزه بگيريدتاسالم بمانيدکه برای سلامت جسم نیزبسيارمفيداست.اگرفردی خواهان سلامت جسم به همراه روح است بايدبداندكه تحمل مقداركمی گرسنگی درروزهيچ ضربه‌ای به سلامتی اونميزندوبيماریهايی مثل زخم معده وسوءهاضمه و...دراثرگرسنگی شدیدنيست،بلكه دلایل ديگری داردكه ازحوصله بحث خارج است.

غذاهای مناسب براي شام:همان برنج باخورشتی كه هم باگوشت همراه باشدوهم مقداری آبكی باشدتاهم ازخشكی برنج كاسته شودوهم ازيبوست پرهيزشود.البته نكته مهم درموردگوشت اين است كه تقسيم‌بندی گوشت‌هابه سفيدوقرمزكاملاًاشتباه بوده وتقسيم‌بندی صحيح باتوجه به گرمی وسردی گوشت است.بااین حساب،گوشت گاووگوساله،مرغ وماهی،سردوگوشت شتروگوسفند،مرغابی وكبک وقرقاول واردک گرم هستند.بطوركلی مصرف گوشت‌های سردی مثل گاووگوساله اصلاًتوصيه نمیشود،امامثلاًمصرف مرغ كه مزاج سرددارددرظهرتابستان آنهم درمناطق گرمسيری همچون اهوازوخوزستان بلامانع است.مصرف ماهی درمناطق ساحلی ودريايی مفيد است،امادرغيراين مناطق بسيارمضربوده وعلت بسياری ازنازايیهارامصرف بی رويه اينگونه گوشتهاست. درصورت خوردن ماهی،حتمابایدبعدازآن ازخرمابه اندازه حداقل هفت عدداستفاده شود.خداوندمتعال تمام احتياجات ضروری بدن رادرمحصولات ومواداطراف هرشهروسرزمينی قرارداده ومحصول هرشهری برای مردم همان مناطق مفيداست.امابهترين غذاي ايراني،آبگوشت وتاحدودی خورشت قيمه باگوشت گوسفندی است كه متأسفانه امروزه ازآن غفلت میشود.يكي ديگرازوعده‌های شام میتواندعلاوه برآبگوشت،مصرف سيراب وشيردان گوسفندباشدكه شبيه آبگوشت پخته میشودونيازی هم به نخودوسيب‌زميني ندارد.دراينجا5غذانام برده شدكه به ترتيب عبارتنداز1-آبگوشت2-خورشت قيمه3-خورشت كرفس4-خورشت كدو5-سوپ وخورشتهایی مثل فسنجان رامیتوان هرازچندگاهی بايكی ازاين وعده‌هاعوض كرديامابين اين غذاها هرازچندگاهی مصرف نمود.امامصرف غذاهايی كه ريشه ايرانی ندارندمثل ماكارانی آنهم اگرسبوسدارباشد،فقط به عنوان رفع هوس وهرماهی يکبارپيشنهادميشودنه بيشتر،آنهم درصورتی كه ازگوشت گوسفند به عنوان موادآن استفاده شود.غذایی مثل پيتزادرابتدادركشوری مثل ايتاليابه عنوان غذای فقراابداع شدودرحال حاضرپزشكان وكارشناسان اروپايی پيتزارابه علت فقردرتنوع غذایی مناسب وسالم،به عنوان بهانه‌ای برای مصرف سس هاتوصيه میكنندوبس،يعنی ازنظرخودآنان تنهاماده سالم پيتزاسس گوجه‌فرنگی است،درحالیكه باجايگزين كردن گوشت گوسفند(چرخ كرده)باقارچ به جای سوسيس وكالباس وسيب‌زمينی آب‌پزبه جای سرخ كرده برروی نان سبوس دارآنهم بدون سرخ شدن نان(به صورت خام)میتوان ازغذایی سالم ومقوی بهره بردوآنراتبديل به خوراكی كردكه هم میتوان به صورت شام مصرف كردوهم ازمضرات پيتزادرامان بود.پس يادبگيريم ابتدای روزرابامصرف صبحانه آغازكنيم که بایدآبکی وآشی باشدیاحداقل بایک لیوان آب جوش ولرم باعسل میل شودوتازمانیكه گرسنه نشديم(آنهم بسيارگرسنه نه مقداری گرسنگی)به سمت غذانرويم.خودرامقيدبه ساعت ووعده غذایی نكنيم وازروی ميل غذابخوريم نه ازروی عادت.يادبگيريم كه ازظرف غذای كوچک استفاده كنيم،چراكه ازنظرروان‌شناسي اشتهاراكمتركرده وباعث میشودكه كمترميل به خوردن غذاداشته باشيم.يادبگيريم طبق فرامين ودستورات ديني ومذهبی غذابخوريم،يعني صرف غذاباذكربسم الله،ابتدای به خوردن باچشيدن مقداری نمک وختم غذابه چشيدن مقداركمی نمک ومصرف مقداری سکنجبین شربت شده،خصوصاپس ازغداهای خشک وغیرآبکی.قابل ذکراست که جویدن هرلقمه20بارعامل سلامتی وبالاترازآن هرچه به40نزدیک شودباعث لاغری درافرادچاق میشود.


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:30 | نویسنده : سلامت |

با گسترش دانش بشري در زمينه علوم مختلف از جمله طب وپزشكي اميد اين مي رفت كه بيماريها بطور كلي ريشه كن شده واثري ازآن در جوامع باقي نماند؛ اما متأسفانه امروزه شاهد مبتلا شدن بسياري از مردم به بيماريهاي گوناگون مي باشيم؛ بيماريهائي كه درزمان گذشته  وبا توجه به دستاوردهاي حكماي ما ودانش طب جامع( ايراني،اسلامي وسنتي)به راحتي وبا كمترين امكانات درمان مي شدند وبه صورت مزمن وغير قابل درمان درنمي آمدند.از ياد نبريم كه دنياي غرب، دانش خود را در زمينه پزشكي مرهون حكما ودانشمندان بزرگ ايران زمين چون زكرياي رازي،ابن سينا،جرجاني و... است وهرآنچه به آن دست يازيده است،تنها قطره اي كوچك از اقيانوس پرتلاطم علم بي پايان آباء واجدادي ماست كه صهيونيست در پي استعمار و استثمار نسل هاي پيشين توانست تا حدود زيادي آن علوم را ازيادها ببرد والحق والانصاف با برنامه ريزي وتلاش مستمر والقاي غفلت زدگي از دانش پيشين و رويكرد به دانش همراه با سلطه واستثمار انسان، توانست موفقيت هاي بيشماري را به دست آورد؛ بطوريكه اكنون در بين مردم معاصر كه حكما ودانشمندان ازآباء واجداد خودرا نديده وشاهد درمان بسياري از بيماريهاي لاعلاج امروزي با تدابير ساده ودر دسترس آنها نبوده اند،نقل چگونگي مداواي بيماران توسط حكماي ما غير قابل پذيرش وچيزي شبيه افسانه مينمايد. گذشته از اين مباحث، رويكرد صهيونيست درتغيير ماهيت مواد غذائي وباقي گذاردن فقط نامي از آن به راحتي توانست اين ديدگاه را درميان مردم بوجود آورد كه مواد غذائي مورد تأكيد حكما ودانشمندان ونيز خواص متعددي كه برايشان ذكر شده، تنها محدود به همان دوران بوده وبا پيشرفت تكنولوژي ديگر جائي براي طب ايراني،اسلامي و سنتي باقي نمانده است؛ چرا كه مردم در اكثر موارد مي ديدند كه ماده غذائي كه طبق گفته حكما بايد ثمرات بسياري داشته باشد، نه تنها خواص مورد نظر را نداشته، بلكه ضررها ولطمات جبران ناپذيري به فرد ميزند؛مثلاً مي بينيم كه درباره ماست توصيه هاي فراواني در طب جامع آمده است. حال فرد با توجه به اين خواص به مصرف ماست روي مي آورد، اما دراثر مصرف ماست به بمياريهاي مزمن دچارميشود واين نيست جز اينكه صهيونيست باتغييردرماهيت ماست ازطريق دستكاري درمايه ماست وباقي گذاردن اسم آن توانسته مردم رانسبت به طب جامع ايراني بدبين سازد؛ اما آيا اين ماستي كه توسط كارخانه هاتوليد ميشود همان ماستي است كه مورد تأييد حكماي ما بوده است؟جواب قطعاً منفي است. ازاينجا مشخص ميشود كه يكي از مسائل مهم زندگي امروزي كه توجه به آن ميتواند انسان را از ابتلا به بيماريهاي گوناگون مصون دارد رعايت اصول تغذيه وشناسائي درست مواد غذائي است؛چنانچه خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد: انسان بايد به چيستي غذاي خويش بنگرد. سخن دراين باب از دو منظر است ؛ منظر اول درحليت وحرمت مواد غذائي است كه انسان مصرف ميكند ومنظر دوم درچيستي مواد غذائي وتناسب با طبع و ذائقه انسان است. چيزي كه امروزه كمتر توسط مردم مورد توجه قرار ميگيرد.رويكرد حكماي فعلي در درمان بيماريها برگرفته از اين آيه شريفه قرآن كريم است. حكماي فعلي عامل درمان قطعي بيماري را اصلاح ساختار غذائي وتغيير در ماهيت منقلب شده سه عنصر اساسي تشكيل دهنده بدن انسان وتمامي ذرات عالم وحتي شير مادر وبازگرداندن اين سه عنصر به همان ماهيت اصلي خويش ميدانند .سه عنصري كه امروزبااهداف خاص وبراي كوتاه كردن عمر انسان دچارتغييرات مرموزي شده است. واين سه عنصر عبارتنداز:آب،روغن ونمك.حكما اصلاح سايرموادغذائي رامنوط به اصلاح اين سه عنصر وماده اساسي ميدانند وميگويند:انسان به واسطه اصلاح اين سه ماده غذائي ميتواند80 %ازبيماريهاي خودرادرمان نمايدوسلانتي خويش رابازگرداند. البته پس از مراعات اين سه موردبه تدريج ذائقه انسان به سوي مصرف موادطبيعي تغيير يافته وزمينه براي سلامتي جسمي وروحي به وجود مي آيد.غذاهااهميت خاصي در حفظ سلامتي انسان دارند؛ازطرفي نيازبه غذايك نيازدائمي است تاآنچه راكه به وسيله اسباب دروني و بيروني بدن به تحليل ميرود جايگزين نمايدوازسوئي ديگرهرنوع خوردني بامزاج مخصوص خودميتواندبرمزاج بدن انسان اثربگذارد.ازنظرطب سنتي،انسانهابايكديگرتفاوت مزاجي وساختاري دارند. بنابراين لازم است طبيب براساس تشخيص مزاج وتوجه كامل به ويژگيهاي ساختاري هرفردبراي وي تدبيرغذائي مناسب وتدابيرديگرتجويزنمايد.غذاهاعلاوه براينكه ماده مصرفي سوخت وسازبدن هستند،باتوجه به كيفيت مزاجي خودبراعضاي مختلف بدن اثرات مثبت يامنفي بجاي ميگذارندوجسم وروان شخص راتحت تأثيرقرارميدهند.محمدبن زكرياي رازي و بسياري از حكما، اولين و مهمترين تدبير درماني دربيماران رااصلاح ياتجويزرژيم غذائي ميدانسته اند.بسياري ازاصول ضروري براي تندرستي مانندتغييرات فصليِ درجه حرارت وآلودگي هوا،خارج ازاراده وخواست فردميباشدولي مصرف غذاتاحدبسيارزيادي قابل برنامه ريزي است.آموزش تغذيه صحيح يك ابزارمهم سلامتي است كه طبيب ميتواندبيماران خودراباآن تجهيزنمايد.اين روش به راحتي قابل آموزش است وبراي همه مردم نيزقابل درك ميباشدوازنظراجرائي نيزچندان دشوار نيست


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:21 | نویسنده : سلامت |

احتمالابادانش‌آموزان باهوش وزرنگی كه به هنگام امتحانات دچارفراموشی شده وهرچه راكه خوانده‌اندازیادمیبرند، برخوردكرده‌اید.شیوه‌های گوناگونی برای تقویت حافظه وجوددارد.كارشناسان تغذیه نیزرژیم‌های غذایی مختلفی رابرای تقویت حافظه پیشنهادمیكنند.طب سنتی ایران نیزبانگاهی عمیق به این موضوع پرداخته وثابت كرده است كه رابطه مستقیمی بین نوع تغذیه وحافظه آدمی وجوددارد.روانشناسان وپزشكان آلوپاتیك استرس راعامل اصلی این عارضه عنوان میكنند،درحالیكه درمان استرس به تنهایی به بهبودشرایط كمك نمیكند.پیشینیان میپنداشتند كه موادغذایی دراثرترشحات دهان،معده،روده‌ها،كبدولوزالمعده دچارتغییرات واستحالاتی شده وسرانجام به صورت كشكاب در‌می‌آید.كشكاب ازراه روده‌هاجذب وبه وسیله عروق به كبدمیرود.كبددراثراعمال طبیعی خودآنراپخته ویاتغییراتی به ۴ شكل متفاوت درمی‌آورد. بدن انسان از۴ خلط تشكیل شده كه هریك به نوبه خودوظایفی دربدن دارندكه به شرح زیراست:گونه اول كه مانندگل كدر،تاروسنگین است سودانامیده میشود.سوداطبعی سردوخشك دارد.افزایش سودادربدن لاغری،تیرگی رنگ پوست (متمایل به سیاهی)،غلظت خون،سوزش معده،اشتهای كاذب وفزونی فكروخیال رابه همراه دارد.ورویاهای شخص درخواب توام باوحشت وتاریكی است. بلغم،ماده لزج سفیدرنگی است كه نسبتاسبك‌تربوده وروی سوداقرارمیگیرد.افزایش بلغم موجب سپیدی،نرمی وسستی پوست،ضعف گوارش،آروغ ترش،خواب بسیار،كندی حواس،ریزش لعاب دهان وآب بینی رقیق وغیرسوزان میشود.شخص درخواب ورویاباران،برف وآب میبیند.قدماطبیعت چنین فردی راسردوترمینامیدند. خلط سوم ماده قرمزرنگی است كه خون نامیده میشود.خون بدون هیچ‌ تغییری وبلاواسطه صرف تغذیه بدن میشود.چنانچه اندازه این خلط دربدن بیش ازحدطبیعی باشد؛رنگ بدن به سرخی گراییده وشخص احساس میكندزبانش سنگین‌ترشده است.سستی وكاهلی اعضا،دهان‌دره وخمیازه،كندی حواس،بروزبرخی جوشهادربدن،گاهی خون‌ریزی لثه‌هاوبینی ازعوارض افزایش خلط خون دربدن است. دراین حالت رویاهای شخص سرخ وخونین است وطبیعت بیمارگرم وتر. خلط چهارم ماده زردرنگی است كه ازدیگرخلط‌ها سبكتربوده وصفرانام دارد.اگرصفراازحدخودتجاوزكندرنگ بدن وچشم‌هابه زردی گراییده،بینی خشك وزبان نیززبروخشك ميشود.تشنگی،تهوع،قی،سوزش معده وبی‌میلی به غذاازسایرعوارض افزایش خلط صفرادربدن است.خواب شخص نیزبامناظری ازگرماوآتش توام است.درچنین حالتی طبیعت بیمارگرم وخشك است.

اثرات بلغم درمغز همانطوركه گفته شدقدمامعتقدبودندافزایش رطوبت وسردی درمغزباعث سستی وتنبلی دماغ،كندی ذهن،تفكروحواس شده شخص رابه فراموشی دچارمیكند.هرقدررطوبت وخلط بلغم درسربیشترجمع شود،به همان نسبت فراموشی افزایش،تیزهوشی وقوه ادراك كاهش مي یابدبطوریكه شخص كاملافاقدهرگونه فهم وشعورمیگردد.دراین حالت فراموشی باسنگینی سروترشحات بینی همراه است.به‌علاوه وجودرطوبت درسرموجب سرگیجه،تشنج،سكته،صرع و میگردد.طبیعی است ازبین بردن رطوبت،عوارض گفته شده راازبین میبرد.خوردن بعضی ازغذاهاكه اصطلاحاسردوترنامیده میشوند،موجب تولیدرطوبت وبلغم دربدن میشود.برخی ازغذاهای سردوترعبارتنداز:ماست،خیار،هندوانه،كاهو،آلو،اسفناج،نارنج،پرتقال،برنج،گوشت گاو،گوشت بز،گوشت خروس.افرادی كه طبیعت معتدل دارندباخوردن غذاهای سردوتر،طبیعتشان به سردی وتری متمایل میشودواگرخوردن غذاهای سردوترچندروزادامه داشته باشدسستی،تنبلی وضعف قوه تفكردرآنهاپدیدارشده،به فراموشی دچارمیشوند.گاهی دانش‌آموزان زرنگ،یك روزپس ازدرس معلم،علیرغم آنكه به اندازه كافی تمرین كرده وبه حافظه خودنیزاطمینان دارند،آموخته‌هایشان راازیادمیبرند.بررسیهانشان داده،این دانش‌آموزان شب قبل،برنج وماست مصرف كرده‌اند.دراین حالت ماست وبرنج دربدن رطوبت وسردی ایجادكرده،دركلاس درس به واسطه هیجان عصبی،رطوبت به مغزروی آورده،رابطه مراكزحافظه وتكلم راكندوسپس قطع نموده است.هنگام سكته مغزی نیزهمین اتفاق می‌افتدبااین تفاوت كه دراینجارطوبت دورمراكزحافظه وتكلم راگرفته،مانع جریان ارتباطی بین آنهاشده ولی خرابی ایجادنكرده است.شایسته است اولیای دانش‌آموزان به طبیعت فرزندانشان وتاثیرغذاهای گوناگون درجسم،روح وجان آنهاتوجه داشته باشند.همچنین بایدبدانندكه غذاهای مختلف اثرات متفاوتی به روی ترشحات غدددرونی وكاركردآنهادارند

برچسب‌ها: تغذیه سالم, پیشگیری ازبیماریها

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:17 | نویسنده : سلامت |

بستنی سیب موادلازم: سیب متوسط4عدد ، عسل 1 قاشق غذاخوری ، پودرپسته 1 قاشق غذاخوری ، پودرثعلب 1 قاشق غذاخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری طرز تهیه : سیب هاراپوست کنید ، دانه آنها را خارج کنید ، سپس آنها را خرد کنید وهمراه پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب درمخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا به صورت یکنواخت درآید. مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودر پسته را هم به آن بیفزائید وآن را در فریزر قراردهید وهر 20 دقیقه یکبار از فریزر درآورید وهم بزنید ودوباره داخل فریزر بگذارید . این عمل را 2 الی 3 بار تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند.

بستنی موزمواد لازم : موز رسیده بصورت طبیعی 4 عدد ، عسل 1 قاشق غذاخوری ، پودر پسته 1 قاشق غذاخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری ، پودر ثعلب 1 قاشق چایخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری . طرز تهیه : موزها را پوست کنده وهمرا ه پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب در  مخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت یکنواخت درآید . مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودرپسته را هم به آن بیفزائید وآن رادر فریزر قرار دهید . هر 20 دقیقه بستنی را از فریزر خارج نموده ، وآن را هم بزنید ودوباره داخل فریزر قرار دهید . این عمل را 2 الی 3 مرتبه  تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند .

بستنی گیلاس مواد لازم : گیلاس 500 گرم ، عسل 1 قاشق غذاخوری ، پودر پسته 1 قاشق غذاخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری ، پودر ثعلب 1 قاشق چایخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری.طرز تهیه : گیلاس ها را بشوئید ،هسته آن را خارج کنید وهمرا ه پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب در  مخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت یکنواخت درآید . مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودرپسته را هم به آن بیفزائید وآن رادرفریزر قرار دهید . هر 20 دقیقه بستنی را از فریزر خارج نموده ، وآن را هم بزنید ودوباره داخل فریزر قرار دهید . این عمل را 2 الی 3 مرتبه  تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند .

بستنی هلو مواد لازم : هلو 500 گرم ، عسل یک قاشق غذاخوری ، پودر پسته 1 قاشق غذاخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری ، پودر ثعلب یک قاشق چایخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری.طرز تهیه : هلو را بشوئید ، هسته آن را خارج کنید وهمرا ه پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب در  مخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت یکنواخت درآید . مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودرپسته را هم به آن بیفزائید وآن رادرفریزر قرار دهید . هر 20 دقیقه بستنی را از فریزر خارج نموده ، وآن را هم بزنید ودوباره داخل فریزر قرار دهید . این عمل را 2 الی 3 مرتبه  تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند .

بستنی زردآلو مواد لازم : زردآلو 500 گرم ، عسل یک قاشق غذاخوری ، پودر پسته 1 قاشق غذاخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری ، پودر ثعلب یک قاشق چایخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری.طرز تهیه : زردآلو ها را بشوئید ،هسته آن را خارج کنید وهمرا ه پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب در  مخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت یکنواخت درآید . مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودرپسته را هم به آن بیفزائید وآن رادرفریزر قرار دهید . هر 20 دقیقه بستنی را از فریزر خارج نموده ، وآن را هم بزنید ودوباره داخل فریزر قرار دهید . این عمل را 2 الی 3 مرتبه  تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند .

بستنی میوه جات مخلوط مواد لازم : سیب درختی 2 عدد ،موز رسیده بصورت طبیعی 2 عدد عسل یک قاشق غذاخوری ، پودر پسته 1 قاشق غذاخوری ، گلاب 2 قاشق غذاخوری ، پودر ثعلب یک قاشق چایخوری ، وانیل نصف قاشق چایخوری.طرز تهیه : سیب ها را پوست کندهدانه آن را خارج کنید ،سپس آنها را خرد کرده همراه موزهای خرد شده ، پودر ثعلب ، وانیل ، عسل وگلاب در  مخلوط کن کاملا مخلوط کنید تا بصورت یکنواخت درآید . مخلوط بدست آمده را درظرف مناسبی بریزید ، پودرپسته را هم به آن بیفزائید وآن رادرفریزر قرار دهید . هر 20 دقیقه بستنی را از فریزر خارج نموده ، وآن را هم بزنید ودوباره داخل فریزر قرار دهید . این عمل را 2 الی 3 مرتبه  تکرار کنید تا بستنی خود را بگیرد وقوام پیدا کند .

 


برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:11 | نویسنده : سلامت |

همه روزه شاهد عرضه روز افزون موادغذائي آلوده به عوامل بيماري زا در سطح بازار فروش هستيم كه از سوي افراد سودجو و متقلبي كه بدون در نظرگرفتن سلامت عمومي جامعه ،تنها با هدف كاهش هزينه هاي توليد و بدست آوردن ثروتهاي هنگفت و بادآورده با استفاده از بازار آشفته و پر فروش ، مبادرت به عرضه كالاهاي فاقدكيفيت ، غير قابل مصرف ، غيرقابل عرضه وداراي مشخصات جعلي ميكنند كه علاوه بر به خطرانداختن سلامت جامعه موجب خسارتهاي شديد اقتصادي و نگراني مسئولان ميشوند. تقلب در مواد غذائي بسيار زياد ، گوناگون و به اشكال مختلف صورت ميپذيرد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1 -  تقلب در مواد پروتئيني و فرآورده هاي گوشتي با عنايت به اينكه گوشت و فرآورده هاي آن گران قيمت هستند امكان تقلب در آنها زياد است

-       اضافه نمودن پودر استخوان به فرآورده هاي گوشتي

-       مخلوط كردن گوشت با گوشت حيوانات ارزان قيمت

-       عدم رعايت استاندارد فرآورده هاي گوشتي و اضافه كردن بيش از حد مجاز مواد پر كننده

-       اضافه كردن مواد ازته (نيترات و نيتراتها) بيش از مقدار مجاز براي بهبود رنگ

2 تقلب در فرآورده هاي غلات الف ) تقلب در نان از آنجائي كه نان عمده ترين جيره غذائي مردم را تشكيل ميدهد اين بخش خالي از تقلب نيست

-       اضافه كردن نشاسته به نان به منظور جذب آب بيشتر توسط خمير

-       اضافه كردن آردهاي ديگر مثل آرد جو  و ذرت به گندم

-       اضافه كردن كربنات يا بي كربنات سديم به آردهاي كهنه ( به منظور خنثي نمودن اسيدهاي حاصله و پوشاندن عيب كهنگي و ماندگي آرد)

-       استفاده از موادي از قبيل گچ  و ... به آرد

-       استفاده از نمك هاي صنعتي  و  معمولي حاوي مواد  نا خالص بيش از حد مجاز

ب ) تقلب در ماكاروني و رشته آشي

-       استفاده از آردهاي نامناسب و نامرغوب

-       استفاده از مواد رنگي غير مجاز براي زردتر كردن رنگ ماكاروني

-       استفاده از ماكاروني مانده وكهنه

3 تقلب درادويه ها الف ) تقلب در زعفران به علت قيمت بالاي زعفران تقلب هاي زيادي در آن صورت ميگيرد.

-       استفاده از پرچم گياه گلرنگ در  رستورانها ، هتلها و ساير اماكن غذاخوري

-       استفاده از رشيك بلال و ذرت

-        استفاده از گل خشت که بسیار شبیه زعفران است و اضافه کردن مقداری مواد غیر مجاز و در نهایت خواباندن آن در خون گاو(گزارش مهر استان كرمان)

ب ) در ساير مواد

-       استفاده از خاك اره يا آرد نخود چي

4  تقلب در سركه ها : با عنايت به اينكه سركه طبيعي خصوصا سركه انگور گران قيمت است استفاده از اسيد استيك تجاري وآب به گونه اي كه مقدار اسيد معادل سركه طبيعي باشد هميشه از تقلب هاي بكار رفته درآن بشمار ميرود.

5 تقلب در آبليمو : با توجه به فصول مصرف ، نياز  و افزايش تقاضاي آبليمو ، متقلبان بمنظور عرضه فراوان ، دست به انواع تقلب در آبليمو ميزنند. استفاده ازآب كاه ، ليموي آب گرفته (تفالة ليمو) و مقداري اسيد استيريك يا جوهر ليمو.

6 تقلب در رب گوجه فرنگي :

-       استفاده از نشاسته در رب گوجه فرنگي به منظور جذب آب ، كه در نتيجه رب سفت و غليظ به نظر ميرسد.

-       استفاده از سيب زميني  و كدوي پخته  و له شده با رب گوجه فرنگي

7 تقلب در شير و فرآورده هاي آن : الف ) تقلب دركره :

-       اضافه كردن آب به كره

-       اضافه كردن چربيهاي حيواني يا نباتي ديگر به كره

-       اضافه كردن مواد رنگي به كره جهت ظاهر مطلوب و مورد  توجه  مصرف  كنندگان.

-       استفاده از  مواد  جاذب رطوبت مانند كلروسديم  NACL

ب ) تقلب در شير : شير به عنوان يك ماده غذائي كامل و ارزان نيز از دست متقلبان در امان نيست از جمله :

-       مخلوط كردن شير حيوانات مختلف

-       اضافه كردن آب به شير

-       اضافه كردن نشاسته به شير براي اينكه شيرِ رقيق شده ،  به سادگي قابل تشخيص نباشد

-       اضافه كردن جوش شيرين براي پوشاندن عيب  و فساد  شير.

منبع روزنامه كيهان تاريخ 23 آذر 1382

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 10:8 | نویسنده : سلامت |

دود ناشی از طبخ موادغذايي که وارد فضاي زندگي افراد ميشود، اگر به سرعت از بین نرود موجب ایجاد آسم وآلرژي در اعضای خانواده بخصوص کودکان که حساسیت بیشتری دارند و خانمها که بیشتر در معرض دود غذا قرار میگیرند، خواهد شد.به گزارش جهان نیوز؛ نتايج آمار خانمهايي كه «آشپزخانه اپن» دارند، نشان ميدهد كه درست برابر فرد سيگاري كه روزي يك پاكت سيگار ميكشد، دود وارد ريه آنها ميشود.این نتایج در مورد دیگر اعضای خانواده هم صادق است به طوری که در چنین خانواده هایی که از «هود» و «هواکشهای» مناسب برای خارج کردن دود از فضای خانه استفاده نمیکنند بیشتر است.همچنین بررسیها نشان میدهد از زمانی که شيوه زندگي افراد تغيير كرده و دیوارهای آشپزخانه فروریخته بيماريهايی مانند آسم و آلرژي در افراد افزايش يافته است چرا كه دود غذاهای همين ساختمانهاي به ظاهر شيكي كه آشپزخانه هاي «اپن» دارد اثر مخربی بر روی دستگاه تنفسی میگذارد.گفتنی است در معماري اسلامی و سنتی ايران، علاوه بر در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، خانه‌ها فضاهاي عمومي و خصوصي داشتند و از دو بخش اندروني و بيروني تشكيل شده بودند به طوری که اندروني و داخل منزل در معرض دید نا محرمان قرار نمیگرفت. با این حال با ورود فرهنگ غرب به ایران و تقلید کورکورانه از آن، از جمله جایگزینی معماری غربی به جای معماری اسلامی که هم دارای منطق علمی و هم زیبایی کم نظیر است، عارضه هایی نظیر بیماریهای فوق الاشاره، سلامتی هموطنان را در معرض تهدید قرار داده است.به جاست تا مسئولین فرهنگی کشور در برنامه ریزیهای خود نسبت به اینگونه تهدیدات فرهنگی که آسیبهای جسمانی نیز به همراه دارد،بی تفاوت نباشند.


برچسب‌ها: پیشگیری ازبیماریها, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۸/۰۱ | 9:57 | نویسنده : سلامت |
تذکر بسیار مهم

اخیراً مطلع شدیم افرادی سودجو سرمایه هنگفتی را جهت انبارکردن (احتکار) دانه های روغنی کنجد هزینه کرده اند لذا از مردم عزیز و همه حامیان و دلسوزان سلامت جامعه خواهشمندیم برای مدتی جهت مبارزه با این سودجویان بازار که دنبال افزایش کاذب قیمت این روغن سالم هستند، تا اطلاع ثانوی از خرید روغن ارده کنجد خودداری نموده و بجای آن از روغنهای زرد محلی، حیوانی و زیتون اصل استفاده نمائید تا این دژخیمان دلارباز، دست از خباثت خود بردارند چراکه عدم خرید روغن کنجد باعث می شود، محتکران جهت جلوگیری از خراب شدن دانه ها، آنها را به قیمت پائین تر عرضه نمایند و روغن کنجد به قیمت واقعی خود برگردد.

لطفاً ضمن اطلاع‌رسانی به دیگران، گزارشات و اخبار مربوطه را به‌صورت پیام کوتاه به شماره 09121967006  و یا به روابط عمومی با شماره 66920128 - 021  اعلام نمائید.

منبع سایت حکیم فرزانه دکتر حسین روازاده


برچسب‌ها: خبر, تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۹ | 20:33 | نویسنده : سلامت |

سلامت نیوز :درباره نوشیدنی‌های انرژی‌زا چنان تبلیغ می‌شود سلامت نیوز :درباره نوشیدنی‌های انرژی‌زا چنان تبلیغ می‌شود که انگار می‌توانند قدرت بدنی را چند برابر، خستگی روزانه را رفع و فرد را به یک انسان فعال و موفق تبدیل کنند... بسیاری از نوجوان‌ها و جوان‌های کشورمان هم که مصرف‌کنندگان اصلی این نوشیدنی‌ها هستند، فریب این شعارهای دروغین را می‌خورند اما برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، تركیب نوشیدنی‌های انرژی‌زا نه تنها برای سلامت و قوای بدنی مفید نیستند، بلکه می‌توانند به دلیل قند بالایی که دارند، باعث افزایش وزن و چاقی شوند و به تدریج عامل ضعف و بیماری باشند. در گفت‌وگو با دکتر سیدعلی کشاورز، متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی و مدیر گروه تغذیه و بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، این موضوع بیشتر بررسی شده است:
این روزها تبلیغات بسیاری درباره نوشیدنی‌های انرژی‌زا انجام می‌شود و قفسه سوپرمارکت‌ها پر است از قوطی‌های رنگارنگ آنها. آیا این نوشیدنی‌ها همان نوشیدنی‌های ورزشی هستند که قوای بدنی را افزایش می‌دهند؟

نه، نوعی نوشیدنی تجاری و نوعی نوشیدنی‌ استاندارد ورزشی وجود دارد كه متاسفانه در كشور نوع دوم را اصلا نداریم. نوشیدنی‌هایی كه به عنوان نوشیدنی انرژی‌زا یا ورزشی عرضه می‌شوند؛ عمدتا نوشیدنی‌های تجاری هستند كه نه تنها برای ورزشكاران حرفه‌ای بلکه برای افراد عادی هم مناسب نیستند.

چرا؟ چه تفاوتی میان این دو وجود دارد؟

مقدار قند نوشیدنی‌های تجاری بالاست. قند نوشیدنی‌های ورزشی بین 7-5 درصد و قند نوشیدنی‌های تجاری بالای 10 درصد است و مصرف آنها به‌خصوص قبل از تمرین یا مسابقه برای ورزشکار اصلا مفید نیست.

غیر از قند، چه موادی در این نوشیدنی‌ها وجود دارد که آنها را اصطلاحا انرژی‌زا کرده است؟

همان‌‌طور كه وقتی خسته‌ایم قهوه‌ می‌نوشیم و خستگی‌مان برطرف می‌شود، نوشیدنی‌های انرژی‌زا هم خستگی را برطرف می‌كنند. نوشیدنی‌های انرژی‌زا، همان نوشیدنی‌های قندی هستند كه به آنها كافئین اضافه شده تا به فرد حس سرحالی و نشاط بدهند. در برخی از آنها نیز ویتامین‌های گروه B و C وجود دارد.
پس اگر كسی در طول روز احساس خستگی ‌کند، می‌تواند برای رفع خستگی از این نوشیدنی‌ها بنوشد؟

نه، این كار را توصیه نمی‌کنم.

مگر این نوشیدنی‌ها زیان‌ دارند؟


بله. این نوشیدنی‌ها قند بالایی دارند و اگر مكرر مصرف شوند، نه تنها چاق‌کننده‌اند بلکه می‌توانند چربی‌های خون، به‌خصوص تری‌گلیسیرید را بالا ببرند. همانطور که می‌دانید چاقی، مادر بسیاری از بیماری‌هاست و فردی که با مصرف بی‌رویه این نوشیدنی‌ها چاق شود، باید منتظر بروز سایر مشکلات از جمله ناراحتی‌های قلبی‌-عروقی هم باشد.

آیا این موضوع حقیقت دارد که نوشابه‌های انرژی‌زا در رفع افسردگی موثرند؟


نوشیدنی‌های حاوی ویتامین‌های گروه B، تا حدی در بهبود روحیه موثرند اما اگر فردی شربت
B کمپلکس بخورد هم همین تاثیر را می‌بیند پس چه دلیلی دارد نوشابه‌های تجاری مصرف كند؟

آیا ضرر این نوشابه‌ها برای دختر خانم‌ها بیش از پسرهاست؟


نه، تفاوتی ندارد.


به‌نظر شما چه کسانی نباید اصلا نوشابه‌های انرژی‌زای تجاری بنوشند؟

افراد مبتلا به دیابت، مبتلایان به تری‌گلیسیرید خون بالا، افراد دچار اضافه‌وزن و چاقی و به‌طور كلی هر كسی كه محدودیت وزن دارد یعنی به زانودرد دچار است یا خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی در او بالاست و لازم است مراقب افزایش وزن خود باشد.

 


منبع:هفته نامه سلامت شماره 385 - اول شهریور 1391

برچسب‌ها: تغذیه سالم

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۹ | 20:31 | نویسنده : سلامت |

علل پیدایش بلغم

آب=بلغم=سردوتر=مزه صبحگاهی ترش=گلبولهای سفیدکه میمیرندودفع نشده ازبدن.حالت طبع بلغم همان کمبودترشح تیروئیداست.البته بصورت ریشه ای تر.هرگاه غددمترشّحه داخلی واعصاب به عللی دچارکم کاری شوندسوخت وسازکم میشوندمتابولیسم بازال پایین می‌آیدانرژی بدن کاسته میشود،این حالت طبع رابلغمی گویند.خواب زیادوآرامش وپرخوری باعث افزایش رطوبت وبلغم بدن میشود.خوردن غذاهایی که بلغم زااست مثل لبنیات وترشیجات وسردیجات بدون مصلح همگی خلط بلغمی راافزایش میدهند.

علائم وبیماریهای غلبه بلغم

بیماریهای حادّعفونی،زکام ونزله)سرماخوردگی)،ذات الجنب(التهاب پرده ریه)،ذات الرّیه(پنومونی وعفونت بافت ریه)،گرفتگی صدا(لارنژیت)،گلودرد(فارنژیت)پهلودرد،سنگ کلّیه ومثانه،پشت درد،بیماریهای عصبی وسردردهای مزمن(مثل سینوزیت ومیگرن)،سکته،عطسه،صرع،آسم،التهاب وبزرگ شدن لوزه ها،ضعف هضم،شب ادراري،دردهاوالتهابهاي مفصلي،ترشحات رقيق  واژينال،تأخيردرقاعدگي.ورم معده،بزرگ شدن شکم،افزایش اشتها(تابع سردی ورطوبت) ،ترشی معده(که باعث پرخوری ودرنتیجه چاقی میشود)،بوی بددهان(ازهضم ناقص)،بوی مدفوع(سردترکه شدغذای هضم نشده خارج میشودکلیه:هرچه کلیه سردترباشدکم کارتروبرعکس هرچه گرمترپرکارتر.بلغم گچی درکلیه،سنگ کلّیه ودرمفاصل،آرتریت روماتوئید(ورم مفاصل)وخارپاشنه به وجودمیآورد.دستگاه تناسلی:موی اندام تناسلی کم )بیضه چپ شل)شب ادراری درخردسالی،سستی مثانه(تکرارادرارومقدارکم)زودانزالی، مرحله اوّل:بی میلی وناتوانی جنسی مرحله دوّم:نرسیدن به ارگاسم(ارضای جنسی) مرحله سوّم:ناباروری مقطعی مرحله چهارّم:ناباروری کامل.ریزش ادرارهنگام آمیزش(سردی شدید)سیرماتوره(خروج منی همراه ادراراگرپروستات بزرگ نباشد(اوج بلغم)حجم پریودزیاد.افتادگی اندام تناسلی.کیست تخمدان.عدم نگهداری جنین(احتمال سقط جنین).ترشحات رحمی رقیق وسرد.درحاملگی اگرترشحات رقیق وسردبودبچّه دختر؛برعکس پسرمیشود.مغزوروان:عصبانیت بدون تظاهرخارجی)خودخوری)آرام ومنزوی،ضعف حافظه،حواس پرتی،منظّم ودقیق،غم(غلبه بلغم درسر)واقع بین،بصیرت(عمق اندیشه)،انعطاف پذیر،منفی گرا،ریزبین،ظریف،قهر،واکنش‌تابع خیال،حرکات کندوآهسته،تمارض زیاد،تفکرناپیوسته،تمرکزکم،تحلیل ندارند،سردانعطاف پذیر(180درجه)برعکس آدم گرم که قدرت‌گراست.خواب دیدن: ادویه،سرماوبرف وباران واشیاسفیدوخواب زیادولی سبک وبدون بازده.معاینه:پوست سردوترونبض ضعیف وکند،رگهانامشخص(مخفی)تری دهان،بزاق زیاد،ورم اندام،شلی گوشت. گرايش به علوم عقلی ورياضيات،حسابگر،محتاط،بدبهار،بدزمستان،منطقی وعاقل،ميانه‌‌رو،گاهی ترسو،تجارت پيشه،آرام،منزوی،حركات كند،گذشته نگر،ظريف،ريزبين،حساس،منظم،دقيق،مستعدافسردگی،بدون استعدادريسک،اهل سازش،بی اراده،درون گرا،منفی‌باف،نيازمندمحبت،كينه‌توز،فراموش‌كار،كندذهن،بی علاقه به يادگيری،ميل وتوان جنسی بسياركم،راحت وبی قيد.چربی زیاد،دیرهضم،بدن سردونرم،عضلات کند،تنبل،خواب آلوده،خواب زیادازحدوسنگین وعمیق،حرکات آهسته وآرام،رقیقی آب بینی،کم حواسی،بیحالی،ریزش مو،تورم معده،دردبعدازخوردن غذادرپشت کمریاگرده،کوفتگی ماهیچه های پشت گردن،برص،لرزش دست،دردهای مفصلی،روماتیسم،آرتروز،سنگینی سر،تنبلی اندامها،سستی بدن،سفیدی رنگ،زیادی بزاق،کمی تشنگی،سفیدی وغلظت ادرار،زیادی خواب،سنگینی زبان واعضا،کندی ذهن،کم هوشی،شلی وبادکردگی چهره وبدن، کمی اشتها، بدی گوارش،کندی وغلظت نبض.فلج،سکته،تب همیشگی،آروغ ترش،ميل بسيار به خواب،جاري شدن آب از دهان،کم حواسي، زيادي بول،دفع بول بافشارزيادوحجم بسيار،سستي وبيحالي،بيحسی بدن،سفيدشدن موي سروريزش قبل ازپيري،گرفتگي ماهيچه هاي پشت،کمر درد،گردن درد،پادرد،نقرس،فلجي،لک وپيس،لقوه(کج شدن دهان وصورت)،رعشه(پارکينسون)،ضعف مثانه،ترشی دهان،لک سفيددرچشم،ضعف بينايي،تنگي نفس،تپش قلب(هنگام بيدارشدن ازخواب)توليدکرمهاي کدوياکرمک درانتهاي روده ي بزرگ، مردمک آبی وروشن.دهان بی مزه،معده نفاخ،يبوست،گرايش زيادبه شيرينی وشوری.قاروقورشكم ،بی میلی به غذای صبح،سفیدی ادرار،دردعقب سر،پف زیرچشم،زبان باردارومرطوب وسفید،لکنت زبان,ریفلاکس گوارشی,دندانهاوناخنهای نرم وشکننده,زانوهاواستخوانهایشان سروصدامیکند,ازکولرفراری,به بخاری ولباسهای گرم علاقه زیاددارند،زودبه زودمریض میشوند,فراموشکار,کندی حواس ومنگی,سست اراده,تنبل,محافظه کار,شوخ وخوش مشرب.

درمان غلبه بلغم

لباس کافی و ترجیحاً پشمی،حرکت،ورزش،گوشت ونوشیدنی‌ گرم،سبزیهایی مانندکلم،گل کلم،کرفس مفیدند،اسهال درزمستان.قی درتابستان،استفاده ازدودهاوبخورهای ضدعفونی کننده هوامانند:اسفند،کندر،سعد،مورد،بخورسرکه،بخورگل رز،بخورصندل،عود،راه رفتن روی سنگلاخ باپای برهنه،دوچرخه سواری،ماساژکامل تک تک انگشتان پاتاساق وزانو،حناسروپا،حنظل داخل آب حل کرده وپاراداخل آن به مدت 15دقیقه بگذاریدکه در ام اس(MS)وآلزایمر،فصداندامهاتوسط طبیب متخصّص،دفع بلغم ازطریق گوارش:اسفند،عسل،نمک اوّل وآخرغذا،راه رفتن روی نمک،شنادرآب دریا،روغن مالی:(کنجد،سیاهدانه،زیتون)عطسه،تعریق،حمام گرم،ماساژسنگین باروغنهای گرم،صفرازاهابلغم زدا،کم کردن لبنیات وترشیجات وسردیجات مگربامصلحات.مثلا:نخوردن پنیرتازه مگربامغزگردو،آویشن،عسل،نعناع خشک،سبزیهای معطر.نخوردن خامه وسرشیروتوت فرنگی مگرباعسل.نخوردن دوغ وماست مگربازنیان،نعناع،آویشن،سیر،کاکوتی،زیتون،سیاه دانه،پونه.نخوردن شیرپاستوریزه مگرباعسل،گلاب.نخوردن سیب زمینی مگربادارچین،زنجبیل،آویشن شیرازی.نخوردن اسفرزه مگرباعسل،سکنجبین عنصلی.نخوردن خیاربوته ای مگربانمک،رازیانه،زنیان،مویز،عسل،زیره،پوست کندن.نخوردن اقسام کدومگرباآب عسل،میخک،زیره،نعناع،نمک،روغن زیتون،فلفل،خردل،آبغوره.نخوردن گوجه فرنگی مگرباروغن زیتون.نخوردن هندوانه مگرباپوستش،عسل،گلنگبین.نخوردن اسفناج مگرباپختن باروغن بادام،روغن گاوی تازه،دارچین،فلفل.نخوردن بامیه مگرباادویه های گرم.نخوردن خُرفه مگرباکرفس،نعناع،مصطکی.نخوردن قارچ خوراکی مگرباخردل،پختن بانمک وشوید،روغن کنجدوزیتون،پونه،آویشن،فلفل،زنجبیل،زیره.نخوردن کاسنی مگرباشکرسرخ،شربت بنفشه،سکنجبین،دارچین،هل.نخوردن کاهومگربانعناع،کرفس،زیره،مصطکی،سکنجبین،هلیله.نخوردن لوبیاسبزمگربادارچین،زنجبیل،خردل،زیره،نمک،روغن زیتون،آویشن،فلفل،طبخ باگوشت حیوان جوان.نخوردن باقلا تازه مگرباعسل،پوست کندن،جوشاندن درآب ودورریختن آب آن پس ازپختن،روغن بادام،پونه،مرزه،فلفل،دارچین،آویشن،زیره،گلپر.نخوردن نخودسبزمگرباآویشن،دارچین،زنجبیل،فلفل سیاه.نخوردن آلووآلوچه مگرباعناب،گلنگبین،کندر،عسل،زنیان،زیره،روغن زیتون.نخوردن انارشیرین مگربازنجبیل پرورده،انارترش.نخوردن شفتالومگرباعسل،مربای زنجبیل.نخوردن شلیل مگرباعسل،گلنگبین،انیسون،زنیان،مصطکی،روغن زیتون.نخوردن هلومگرباعسل،مربای زنجبیل.نخوردن انواع ماهی مگرباپختن بادنبه یاکنجد،زنجبیل،آویشن،عسل،گلنگبین،ادویه گرم.نخوردن به دانه مگربارازیانه،عسل.نخوردن لیموشیرین ونارنگی وکیوی وپرتقال ودارابی وتخم کدووهندوانه مگرباعسل،گلنگبین.نخوردن خشخاش مگرباعسل،مصطکی.

نخورید:روغن نباتی،كره گياهی،نوشابه،سوسيس وكالباس وفرآورده‌های اينچنينی .رعايت نمايید:روزي دووعده غذابخورند؛ورزش منظم؛راه رفتن بعدازشام 10- 15دقيقه؛خواب شبانه به مدت8ساعت؛بيدارشدن قبل ازطلوع آفتاب؛پوشيدن لباس مناسب وگرم؛سوناي خشك؛نخوابيدن درطي روز؛ پرهيزازمولدات بلغم،آبغوره خانگي بدون نمك زيادبخوریدو به مفاصل بمالید،روي نمدبنشينیدوبخوابید،ازآب دوري نمايید،زنبوردرماني به انتهاي مفاصل،منضج ومسهل بلغم حتماًمصرف نمايند،نمك دريازيادبخوریدزیادبخورید: پنیرکهنه/ بادمجان/ فلفل سبز/ انبه/ بِهْ/ زیتون/ نارگیل/ چغندر/ پیاز/ سیر/ کلم قمری/ موسیر/ برگ چغندر/ پونه/ نعناع/ پیازچه/ ترخون/ مرزه/ تره تیزک(شاهی)/ جعفری/ رازیانه/ ریحان/ شاهتره/ شنبلیله/ شوید/ کرفس/ اقسام کلم بستانی/ گزنه/ مارچوبه/ تره/ تره فرنگی/ جوی دوسر(چاودار)/ لپه/ نخود/ برنج کته ای/ آهو/  اردک/ بلدرچین/ گنجشک/ شترمرغ/ شتر/ کبوتر/ خروس/ کباب/ دل/ بادام هندی/ بادام درختی تلخ/ بادام کوهی/ پسته کوهی/ پسته/ تخم آفتابگردان/ چلغوز/ فندق/ گردو/ آویشن/ اسپند/ خردل/ دارچین/ انیسون/ زردچوبه/ زعفران/ زنجبیل/ زنیان/ زیره/ سیاهدانه/ فلفل/ کاکائو/ گلپر/ وانیل/ هل/ نمک/ روغن زیتون/ شیره خرما/ عسل/ شکرسرخ/ عرق بهارنارنج/

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 18:27 | نویسنده : سلامت |

درمان غلبه سودا(افیون بدن-عامل سرطان)

علائم وبیماریهایی که براثرغلبه سودابوجودمی آیند سوداوی ضعیف:کندی عکس العمل(ضعف اعصاب)وکندی کارقلب وریه،پریدگی رنگ چهره وافتادگی خطوط صورت،یبوست،غمگین،خودخور،متنفروفراری ازکار.سوداوی قوی:تندی وفشارعصبی،عکس العمل شدیدحرکات سریع وخشن،قلب وریه تندوسریع،چشمهادرخشان براق،فعالیت خیلی زیادوبی ثبات،قابل تحریک،خیالاتی،سریع تحت عوامل،خوابهای ناراحت کننده،مهیج،مضطرب،رنگ ادرارتیره نزدیک به خاکستری،مدفوع سیاه،یبوست شدید،خستگي،کوفتگي بدن،لاغري،پژمردگي روح وجسم،بي نشاطي،افسردگي،خودخوري،احساس سوزش درهنگام دفع بول،سياهی مدفوع،شوری وبدبویی دهان،تاريکي چشم،تيرگي صورت،شب کوري،سوزش معده،فکر زياد،کابوس،اخلاق تندوزشت،دلتنگي وبيقراري،لکه هاي سياه دربدن،خارش زياد،قولنج روده(کوليت)فراموشي،حرص زياد.بيخوابي،لخته شدن خون،آترواسكلروز،نفخ روده ومعده،دردمعده،خشكي پوست،ترك پوست،افسردگي،اسكيزوفرني،پسوريازيس،بزرگي طحال،بواسیر،واریس،تیرگی پوست،کشیده وخشک ودوکی شدن انگشتان،مفاصل درشت.سیاهی رگهای ریزپاها،اشتهاي كاذب،سیاهی زیرچشم وحاشیه پیشانی وکتف، بی حالتی وبیطراوتی پوست،رنگ تیره،خشکی اندام،درشتی منافذپوست،برجستگی رگهاولی نازک وتیره،درلمس سردوازدرون گرم،اگزمای پوست،موخوره، چروکیدگی پوست،سفیدی موهای روشن وفری موهای مجعد، خشنی وکلفتی موی بدن ،تنگی وریزی چشم،کاهش دید(پیرچشمی)خشکی گوش و بینی ودهان ،افزایش بویائی،نامنظمی های قلبی،بی مزگی،شوری وگسی دهان،خشکی دهان،به هم کشیده شدن دهان.رنگ زبان قرمزوبنفش،گرسنگی زود،کاهش هضم،بوی بدمدفوع،یبوست،مدفوع خمیری،تمایل به شیرینی،بوی بددهان،خورده خوری،ادرارکم وناپیوسته،تيره وغليظ،تکرارادرار،شب ادراری،زودانزالی،شکاکی،کینه توزی،زودرنجی،حساس،وسواس،ترسویی،کم ثباتی روانی،بسیارعاطفی،بی عشقی،بیقراری سردرگمی،کم لذتی،غصه زیاد،حرص،عدم انعطاف،ریزبینی،خواب سطحی وعدم رفع خستگی،خیالبافی،خودگرایی،حرافی،باخودحرف میزنند،تیک،لرزش،لقوه وپارکینسون،ناآرامی درخواب وبیداری.لکه های سیاه وسفید،جذام،زوال عقل،ورمهای سرطانی،بیماریهای شدیدپوستی،واریس،داءالفیل،تبهای دوروزه ودردهای مزمن.سیاهی زبان،ترشی وبدمزگی دهان،تغییررنگ وتیرگی چشم،زیادی فکر،بیتابی،اندوه،ترس بیمورد،کم خوابی،خشنی وزبری پوست،کمی عرق،گرفتگی دردهانه معده،سختی نبض،سفیدی وروانی پیشاب،سیاهی،دیدن تاریکی وبوی بددرخواب،کابوس ،توحش،توهم،تخيل،ماليخوليا،افسردگي،گوشه‌گيری،گرفتگی عروق واسپاسم های عضلانی،دردهای مفصلی،سردی،ضعف وناتوانی بدن. آسیب دیدن گلبولهای قرمز

علل پیدایش خلط سودادربدنازغلبه صفرامایل به زردی.ازغلبه دم مایل به سرخ تیره(خندان)،ازغلبه بلغم مایل به سفیدی(غمناک)،رفتارونحوه زندگی،ناتوانی طحال،سردی انجمادکننده،دوام یافتن احتفان،زیادی ترشح غده تروئید،تجمع وتهاجم وتکاثرورسوب وسوختن سایراخلاط دیگرخصوصاًصفرا،خوردن مستقیم املاح معدنی مثل:کلسیم،فسفر،پتاسیم وسدیم خلط مثل مصرف قرصهای کلسیم دارومولتی ویتامینهای نمک دار،غم،خواب زیاد،فصل پاییز،نگرانی مداوم،ورشکستگی مالی،غذاهای فریزشده،کشیدن سیگاروموادمخدر،خوردن چای سبز وسیاه،غذاهای بسیارگرم،غذاهای حرام.غذاهای سریع پخته شده(فست فود)ومیوه های نارس،غم مستمر،خواب صبح وغروب،بي تحركي فكري،بي تحركي جنسي،نبودن انس(آسمانی یازمینی)،خرده خواري،پرخوري؛خوردن نهار،خوردن غذاهاي بامزاج بسيارگرم؛زندگي درمحل گرم وخشك ياسردوخشك،داشتن بيماريهاي مزمن ومستمر،كبدبسيارگرم ويابسيارسرد،معده بیش ازاندازه گرم یابیش ازاندازه سرد،پوشيدن لباس تیره،عطروادكلن شيميائي،مصرف داروهاي شيميائي،ايستاده غذاخوردن،آپارتمان نشینی،استفاده ازوسائل الكتريكی واكترونيكي(تلويزيون وكامپيوتر)ترافيك،اختلاف سطح ناگهاني پرواز،سفرهاي طولاني ودائم،آلودگي صوتي وآلودگي هوا،خنديدن زيادونخنديدن زياد،خواب زیاد،مصرف الكل،مصرف نگهدارنده ها،نشستن مدام،تصمیم گیریهای سریع همراه بااسترس شدید(اسکی بازی،موج سواری،موتورسیکلت،مسابقات ماشین رانی وبازی رایانه ای)آسیب موضعی،سوءظن،خوردن غذاهای سردوخشک مثل:قراقروط/کشک/بارهنگ/تمشک/شاه توت/ترشک/ریواس/گشنیز/ارزن/باقلا خشک/برنج/جو/ذرت/عدس/ماش/آلبالو/ازگیل/انارترش/بالنگ/تمرهندی/زالزالک/زرشک/زغال اخته/سنجد/غوره/کُنار/گریپ/فروت/لیموعمانی/نارنج/ولیک/گوشت بز/قلوه/سیرابی/سماق/قهوه/نشاسته/بلوط خوراکی/شاه بلوط/شاه دانه/سرکه

درمان سوداتوکل،خواندن قرآن،روزه گرفتن،نماز خواندن،دیدن مناظرخوش،بادکش(حجامت)ورزش(اسب سواری،شنا،تیر اندازی)وتحرکات گرم،داروهای ضدسودا:سکنجبین،اسفند،حجامت،فصد،روغن مالی(بنفشه،زیتون،كنجدبادام شیرین)ماساژ،زالو؛مايعات به همراه آبليموترش وتازه؛پياده روي بعدازشام10-15دقيقه؛آب سيب؛حمام باآب ولرم؛مرطوب كردن بيني باروغن بادام شيرين هر12ساعت؛ورزشهاي سبك؛سفرهاي كوتاه؛تنفس طبي صبح زودوبعدازظهر؛خواب 5-6 ساعت؛نخوابيدن درطي روز؛پرهيزازهواي پاييزوبيخوابي؛عدم كم خوابي،هروقت خسته میشویدبایدبه اندازه کافی استراحت نمایند،به اندازه کافی غذامیل نمایید، ،زندگی درجای خوش آب وهواشادنگهداشتن روحیه،اطرافیانتان بایددراین امرشمارایاری دهند،راحت بودن محل خواب،دوری ازغم وغصه واسترس،خوردن آب هویج وغذاهای ضدسودامثل:کره/ماست چکیده/شیرمحلی تازه گاو/خربزه/خیارچنبر/طالبی/گرمک/آناناس/انجیرتازه وخشک/انگور/خرما/سیب شیرین/قیسی/گیلاس/گلابی/موز/مویز/بالنگو/اقسام توت/کشمش/انواع ترب/زردک/سیب زمینی ترشی/شلغم/هویج/شبدر/تربچه/ترب/گندم/اقسام لوبیا/جگرسیاه وسفید/پاچه/گوشت گوسفند(بره)/بوقلمون/مرغ محلی/میگو/زبان/چشم/بادام درختی شیرین/بادام زمینی/تخم طالبی/تخم خربزه/کنجد/شیره انگور/روغن کنجد/روغن بادام تلخ/ارده/سمنو/خاکشیر/ نخوردن چای سبز وسیاه مطلقانخوردن غذاهای سودازامگربامصلحات آنهامثلا:نخوردن قراقروط مگرباانواع فلفل،زیره،سیاه دانه.نخوردن کشک مگرباگلنگبین،سیر،نعناع خشک،پونه کوهی.نخوردن بارهنگ مگرباعسل،مصطکی.نخوردن شاه توت مگرباعسل،آب انار،انارنخوردن ترشک مگرباشربتها،رازیانه،شکرسرخ.نخوردن ریواس مگرباشربت عود،انیسون،عسل.نخوردن گشنیزمگرباسکنجبین،زرده تخم مرغ بافلفل ونمک،آب مرغ،دارچین.نخوردن ارزن،انارترش،آلبالو،تمشک مگرباعسل.نخوردن باقلاخشک مگرباعسل،پوست کندن،جوشاندن درآب وریختن آب آن پس ازپختن،روغن بادام،پونه،مرزه،فلفل،دارچین،آویشن،زیره،گلپرنخوردن برنج مگرباخیساندن درآب ونمک،زعفران،زیره سیاه،شویدنخوردن جومگربارازیانه،شیرینیهای طبیعی،انسیون،روغنهای گیاهی.نخوردن ذرت مگرباشیرینیهای طبیعی،روغنهای گیاهی.نخوردن عدس مگربامرزه،روغن بادام،سرکه،گلپر،پختن باگوشت حیوان جوان،روغن کنجدتازه،پونه،زعفران،روغن گاونخوردن ماش مگرباخشخاش،زیره،شوید،سکنجبین ساده،گلنگبین.نخوردن ازگیل مگرباانسیون،عسل،عودهندی.نخوردن بالنگ مگرباعسل،بنفشه،شربت انجیر،شربت خشخاش.نخوردن تمرهندی مگرباکتیرا،خشخاش،عناب،بنفشه،لعاب به دانه.نخوردن زالزالک مگرباانیسون،عسل،عودهندی.نخوردن زرشک مگربامیخک،شکرسرخ وشیرینیهای طبیعی.نخوردن زغال اخته مگرباعسل،گلنگبین.نخوردن سنجدمگرباعسل،شکرسرخ.نخوردن غوره مگرباگلنگبین،شربت خشخاش،انیسون.نخوردن کُنارمگرباسکنجبین،گلنگبین،مصطکی.نخوردن گریپ فروت،لیموعمانی،نارنج،ولیک مگرباعسل،گلنگبین.نخوردن گوشت بزمگربانمک،فلفل،پیاز،دارچین،زیره،میخک،بادام،نارگیل،خرمانخوردن قلوه مگرباکباب کردن باروغن زیتون،نمک،فلفل،دارچین،مصطکی،شاه زیره.نخوردن سیرابی مگرباگلپر،سرکه،مرزه،زنجبیل،دارچین. نخوردن سماق مگرباانیسون،مصطکی،طبخ بابادمجان.نخوردن قهوه مگربازعفران،گلاب،روغن پسته،زنجبیل.نخوردن نشاسته مگرباکرفس،میخک،شیرینیهای طبیعی.نخوردن بلوط خوراکی،شاه بلوط،شاه دانه،مگرباسکنجبین،عسل. نخوردن سرکه مگرباشیرینیهای طبیعی،روغن بادام شیرین

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
برچسب‌ها: تغذیه سالم, مزاج شناسی

تاريخ : ۹۱/۰۷/۲۰ | 18:26 | نویسنده : سلامت |